REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200150924 Madhumati - W/O ಶವು ರಾವ್ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200151287 Sangeeta - W/O ಗುಂಡೇರಾವ 2/179 ಗೌರ ಟಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200151448 Gunabai - W/O: ಪಾಂಡು 4-80 ಚೌಕೇವಾಡಿ ಮPHH(NK) / NCS------50000000-
560200151539 Lalitha - W/O: ಶಿವನಂದ 6/1/9999 ಖಂಡಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200151549 Pooja - W/O ಸಂಗಮೇಶ ಹೊಸಡೋಡ್ದೆ - - PHH(NK) / NCS------200000000-
560200151819 Sonamma - S/O ಜಗನಾಥ ಗೈಬಾಜೇ 22/9 0 ಖಂಡPHH(NK) / NCS------100000000-
560200151824 Shobhavati - W/O: ಸಂಜುಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200152475 Shital - W/O: ಅನಿಲ 2/157 ಗೌರ ತಾಂಡ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200152480 Umadevi - W/O: ಹುಲೇಪಾ 15 PHH(NK) / NCS------100000000-
560200152506 Tarabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------300000000-
560200152547 Shakuntala - W/O: ವಿಠಲ್ ಖಂಡಾಳೇ ಖಂಡಾಲ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200152708 Vandana - ಅಶೋಕ್ ಜುಲೇಕರ್ 82 ಖಂಡಳ ಗೌರ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200152813 Shailaja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ಪಾಟೀಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200153261 Akkamahadevi - W/O ಕುಪೇಂದ್ರ #14/2 ಖಂಡಾಳ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200153642 Kamalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಂಚಯ್ಯ 8/2037/3 PHH(NK) / NCS------50000000-
560200153644 Sher Khan - S/O: ನಿಜಾಮ ಖಾನ 190 PHH(NK) / NCS------50000000-
560200153722 Mahadevi - W/O ರಮೇಶ 185 0 PHH(NK) / NCS------100000000-
560200153811 Laxmibai - W/O ದೌಲತ 199 . ಅಟ್ ಖಂಡಾಳ ಗೌPHH(NK) / NCS------200000000-
560200155771 Sangeeta - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಾಗನಾಥ ಹೊಸದೋಡ್ದೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200156220 Ismailbee - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಶೀದ್ ಶಾ 2/10 PHH(NK) / NCS------350000000-
560200156272 Kamala Bai - W/O ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಖಂಡಲ್ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200156618 Jyoti - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿದ್ರಾಮ ಮು ಖಂPHH(NK) / NCS------300000000-
560200156851 Shobhavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪಾ 71 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200156906 Asha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಭಿಮರಾವ ಕಾಂಬಳೆ 134 PHH(NK) / NCS------100000000-
560200157015 ವಿಮಲಾಬಾಯಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧರ್ಮಜೀ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200157090 Anjana Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿಲೀಪ ರಾಠೋಡ ಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200157300 Sujata - S/O ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರ ೨೨೧ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200158945 Kundan Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಾ 2/28 ಗೌರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200159447 Raubai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭಾಸ್ಕರ್ ಮಾನೆ 2/67PHH(NK) / NCS------200000000-
560200160287 Narayan - W/O ನಾರಾಯಣ ಗಾಯಕವಾಡ 0 0 ಖಂಡಾಲPHH(NK) / NCS------50000000-
560200160288 Vinod - W/O ವಿನೋದ ಶಿಂದೆ 0 0 ಖಂಡಾಲ ಗೌPHH(NK) / NCS------100000000-
560200160608 Saraswati - W/O: ಹಣಮಂತ 4-133 ಚೌಕಿವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200160620 Gundamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹದೇವ ಗಾಯ್ಕವಾಡ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200160738 Laxmi Bai - W/O ಮೋಹನ 3/33 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ .PHH(NK) / NCS------100000000-
560200160911 Sangamma - W/O: ಸನ್ಮುಕಪ್ಪಾ 154 ಖಂಡಾಲ ಗೌರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200161172 Sonali - W/O ಶಂಕರ 167 ಖಂಡಳ ಖಂಡಾಲ ಗೌರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200161301 Biradar Savitha. - W/O ಶಿವಪುತ್ರ ಬಿರಾದಾರ #14/2 ಖPHH(NK) / NCS------150000000-
560200161362 Kavita - W/O ಬಸವರಾಜ್ ಬಿರಾದರ್ ಖಂಡಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200161944 Amru Pali - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಸ್ತಾನಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200161965 Pushpavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸನಮುಖಪ್ಪ ಖಂಡಾPHH(NK) / NCS------350000000-
560200163167 Manjusha - W/O ಬಸವರಾಜ್ ಅಪ್ಪನ್ನನವರ್ ೧೫೯ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200163288 Gayatri - W/O ಗಜಾನಂದ #128 ಖಂಡಾಳ ಖಂಡಾಲ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200163296 Kashemma - W/O ಮನೋಹರ . . ಮು ಖಂಡಾಳ ಗೌರ್PHH(NK) / NCS------250000000-
560200163733 Shakutala - S/O: ಅಣ್ಣಾ ರಾವ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200163898 ಲಲಿತಾ - W/O ಮಹಾದೇವ ಹೂಗಾರ 421 ತಾ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560200166026 chapavati - ಖಂಡಾಳAAY(NK) / NCS------350000000-
560200166027 Shiddamma - ಖಂಡಾಳAAY(NK) / NCS------350000000-
560200166028 ವಂಕಟ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560200166029 ಷಣ್ಮುಕಯ್ಯ - ಖಂಡಾಳAAY(NK) / NCS------350000000-
560200166030 ಬಾಬು - ಖಂಡಾಳAAY(NK) / NCS------350000000-
560200166031 Gangamma - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200166032 ವೀರಮ್ಮ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------100000000-
560200166033 ಸನ್ಮಕಷ - ಖಂಡಾಳAAY(NK) / NCS------350000000-
560200166034 ಬಾಬು ರಾವ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------100000000-
560200166035 nagamma - ಖಂಡಾಳAAY(NK) / NCS------350000000-
560200166036 shanta bhai - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------50000000-
560200166038 Ashwini - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200166039 ganga bhai - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------300000000-
560200166040 ಆಣೆಪ್ಪಾ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------100000000-
560200166041 anusha bhai - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------50000000-
560200166042 Mudrikabai - ಖಂಡಾಳAAY(NK) / NCS------350000000-
560200166043 Sukumari - ಖಂಡಾಳAAY(NK) / NCS------350000000-
560200166044 Kavita - ಖಂಡಾಳAAY(NK) / NCS------350000000-
560200166045 ಶಿಲಾದೇವಿ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------50000000-
560200166046 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಖಂಡಾಳAAY(NK) / NCS------350000000-
560200166047 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ಖಂಡಾಳAAY(NK) / NCS------350000000-
560200166048 ದಯಾನಂದ - ಖಂಡಾಳAAY(NK) / NCS------350000000-
560200166049 PRIYANKA - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560200166050 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------100000000-
560200169516 ಲಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಮು.ಖಂಡಾಳ ತಾ.ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ.ಜಿ.ಬಿದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200169517 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------100000000-
560200169518 Nilam - ಖಂಡಾಳAAY(NK) / NCS------350000000-
560200169519 nagamma - ಖಂಡಾಳAAY(NK) / NCS------350000000-
560200169521 ಭಿಮಣ್ಣಾ - ಖಂಡಾಳAAY(NK) / NCS------350000000-
560200169522 Shridevi - ಖಂಡಾಳAAY(NK) / NCS------350000000-
560200169523 Laxmi Bai - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200169524 ಜಗನಾಥ - ಖಂಡಾಳAAY(NK) / NCS------350000000-
560200169525 ಮಾಹಾನಂದಾ - ಖಂಡಾಳAAY(NK) / NCS------350000000-
560200169528 Guramma - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200169529 Shobhavati - ಖಂಡಾಳAAY(NK) / NCS------350000000-
560200169530 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಖಂಡಾಳAAY(NK) / NCS------350000000-
560200169531 Nilamma - ಖಂಡಾಳAAY(NK) / NCS------350000000-
560200175336 kasturi - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200175337 ಗೌತಂ - ಸಾ: ಖಂಡಾಳ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------250000000-
560200175338 Paravati - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560200175339 ಬಾಬುರಾವ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------100000000-
560200175340 umadevi - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200175341 ಸಿದ್ರಾಮ - ಖಂಡಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200175342 ಹಣಮಂತ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200175343 sangappa - ಮು.ಖಂಡಾಳ ತಾ ಬಸವ ಕ಻ಲ್ಯಾಣ.ಜಿ.ಬಿದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200175344 Shobhavati - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200175345 Chitra Bai - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560200175346 ಸನ್ಮುಖಪ್ಪ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200175347 Kalavati - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------550000000-
560200175348 ನಾರಾಯಣ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200175349 ನಾಗನಾಥ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200175350 Shridevi - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------300000000-
560200175351 Sushilabai - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200175352 shobhavati - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200175353 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------100000000-
560200175354 Ratnamma - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560200175355 Shalamma - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200175356 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200175357 ಮೇಘರಾಜ - ಸಾ.ಖಂಡಾಳ,ಪೊ.ಗೌರ.PHH(NK) / NCS------150000000-
560200175358 ಸರುಬಾಯಿ - ಖಂಡಾಳ ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------50000000-
560200175359 Rukmini Bai - ಮು.ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------350000000-
560200175360 ಗುರುನಾಥ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200175361 ಕಾಳಪ್ಪಾ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200175362 Vidyavati - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200175363 Laxmi Bai - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560200175364 Vidyavati - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560200175365 Triveni Bai - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------300000000-
560200175366 Vidyavati - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560200175368 ಗುರುನಾಥ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200175369 Sangeeta - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200175370 ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200175371 ಕಾಶೆಪ್ಪಾ - ಖಂಡಾಳAAY(NK) / NCS------350000000-
560200175372 Jyothi - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200175373 surekha - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200175374 ಬಸ್ವರಾಜ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560200175375 ಬಸ್ವರಾಜ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200175376 ಕಾಶೆಪ್ಪಾ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------400000000-
560200175377 ಶಿವರಾಜ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200175378 ಸೋಪಾನ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------50000000-
560200175379 suja bai - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------50000000-
560200175380 ಮಕ್ತಾಬಾಯಿ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------50000000-
560200175381 Saradabayi - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200175382 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200175383 ವೀರಣ್ಣಾ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200175384 kantabai - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------100000000-
560200175385 ಅಶೋಕ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200175386 ಗದ್ಗೆಪ್ಪ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------100000000-
560200175387 ಸಂಜು ಕುಮಾರ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200175388 Sruti - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200175389 ಓಂಕಾರ - ಖಂಡಾಳAAY(NK) / NCS------350000000-
560200175390 Sunita - ಅಂಚೆ ಮು ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------400000000-
560200175391 ರೊಹಿದಾಸ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200175392 ಮಹಾದು - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------300000000-
560200175393 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560200175394 ರಾಜಕುಮಾರ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560200175395 Anasuya Bai - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560200175396 Shivkarana - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560200175397 ಭೀಮಣಾ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560200175798 Shalanbai - ಚೌಕಿ ವಾಡಿ ಪೋ/ ಮೋರ್ಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560200175805 Gulachandabai - ಚೌಕಿವಾಡಿ ಪ/ಮೊರಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560200186384 Kaveri - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200186386 ಶರಣಪ್ಪ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200186387 Shridevi - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200186388 indubai - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------350000000-
560200186389 Meenakshi - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------300000000-
560200186390 Mahananda - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200186391 ಬಾಬುರಾವ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------100000000-
560200186392 Vidyavati - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560200186393 ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200186394 Bharat Bai - ಖಂಡಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200186395 ಗಜರಬಾಯಿ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------50000000-
560200186396 ಮಲ್ಲಯ್ಮಾ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200186397 ಕಾಮಣ್ಣಾ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200186398 ಬಸ್ವರಾಜ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------300000000-
560200186399 nagamma - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200186400 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560200186401 ಸಿದ್ರಾಮ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200186402 ರಮೇಶ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200186403 ಚಿತ್ರಬಾಯಿ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------100000000-
560200186404 Sunita - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------300000000-
560200186405 Mahananda - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200186407 Chennamma Shetteppa - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200186408 Kamala Bai - ಖಂಡಾಳAAY(NK) / NCS------350000000-
560200186409 ಷಣ್ಮಖಪ್ಪ - ಖಂಡಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200186410 Mahananda - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200186411 shalabai - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200186412 Godavari - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560200186413 ಕೆರಬಾ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------50000000-
560200186414 VANDANABAI - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------50000000-
560200186415 Sunita - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200186416 ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್‌ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------100000000-
560200186417 ರವೀಂದ್ರ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200186418 daivata - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200186420 ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ರೇವಣಪ್ಫ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200186421 ಕಸ್ತೂರಬಾಯಿ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200186422 Rekha - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------350000000-
560200186423 ಶರಣಂು್ಯು - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------300000000-
560200186424 bayamma - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560200186425 SHIVAMMA - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200186426 Lata - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200186427 Parvati - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560200186428 ತುಕಾರಾಮ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200186429 ಕಮಲಾಕರ - ಖಂಡಾಳAAY(NK) / NCS------350000000-
560200186430 surekah - ಸಾ: ಖಂಡಾಳ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200186431 ನರಸಿಂಗ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200186432 Utma - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200186433 Shanta Bai - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200186435 Ramabai - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200186436 ರಮೆಶ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200186437 Channappa - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------50000000-
560200187632 ಭಗ್ಯವತಿ - ಖಂಡಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191385 Premila - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200191741 Sangeeta - ಖಂಡಲಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200191743 SHANKAR MANIK - ಖಂಡಲಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200191749 MUKIND S/O MUUCHIND GAIKWAD - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------50000000-
560200192729 Savita - ಖಂಡಲಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200193120 ಲಿಂಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560200193168 Ambika - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200193170 Jaishree - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560200193221 Chennamma - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560200193289 Sangeeta - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560200193419 ಕಾಶಿನಾಥ ಮೆತ್ರ - ಖಂಡಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200193745 siddamma - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------50000000-
560200194183 Mahananda - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560200194218 Nirmalabai - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200194258 ವಚಲ ಮಹಾಲಿಂಗ್‌ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200194286 Chitra Bai - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200195579 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಖಂಡಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200198005 Laxmi Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಭಿಮಾನ 00 ಗೌರ ಗೌರPHH(NK) / NCS------350000000-
560200200748 Ratnamma - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------50000000-
560200200754 ಪಿಂಕಮ್ಮಾ ಇನಾಮತ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200200765 parmma - ಖಂಡಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200200772 ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೊಸ ದೊಡ್ಡೇ - ಖಂಡಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200200777 kamala bai - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------50000000-
560200200782 ಜಗದೀವಿ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200200785 Shridevi - ಖಂಢಾಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560200200790 ಪ್ರಭು ಬೀರಾದರ - ಖಂಡಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200200791 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------100000000-
560200200793 ರವೀಂದ್ರ ಭುಜಂಗ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560200200796 Padminibai - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200200799 ಸುರೇಖಾ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------100000000-
560200200802 ಗುಂಡಮ್ಮಾ ಮೆತ್ರ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200200803 anita bai - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560200200805 ಮಂಗಲಾ - ಖಂಡಾಳAAY(NK) / NCS------350000000-
560200200811 Anita Bai - ಖಂಡಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200200812 kasi bai - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200200815 ಕಮಲಾಕರ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200200818 Nagamma - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560200200820 Suhsilabai - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------100000000-
560200200821 Vidhyawati - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200200824 basamma - ಖಂಡಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200200835 ದೇವಿಂದ್ ಕಾಂಬಳೇ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200200838 ದಯಾನಂದ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200200840 ಶ್ರೀಮಂತ - KHANDALAPHH(NK) / NCS------50000000-
560200200841 Surekha - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200200842 ಮಾರುತಿ ಗಾಯಕವಾಡ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200200843 Savitri - ಖಂಡಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200200845 Vanita - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200200848 ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------100000000-
560200200850 Ambika - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200200852 Paregabai - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560200200853 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ - KHANDALAPHH(NK) / NCS------100000000-
560200200857 ದಿಲೀಪ ಮಹಾಲಿಂಗ್‌ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200200860 paramma - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------50000000-
560200201978 Shantabai - KHANDALAPHH(NK) / NCS------300000000-
560200201994 Phulabai - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------50000000-
560200202000 ಕಾಶಪ್ಪಾ ಭುಜಂಗ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------100000000-
560200202012 ಸಾಯಬಣ್ಣ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200202019 Sujata - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------300000000-
560200202028 ಮಚೇಂದ್ರ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------100000000-
560200202034 ಮಾನೀಕಪ್ಪ ಹೊಸ ದೊಡ್ಡೇ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------50000000-
560200202042 basmma - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------50000000-
560200202065 ಜೈರಾಜ್‌ ಮಹಾಲಿಂಗ್‌ - ಖಂಡಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200202082 Nirmala w/o basavaraj - ಖಂಡಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200202149 Shekamma - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560200202161 Parvati - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560200202171 ujjalabai - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200202174 Shakuntala - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------300000000-
560200202288 kamala bai - KHANDALAPHH(NK) / NCS------50000000-
560200202293 Parvati - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560200202311 Rangamma - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------300000000-
560200202314 Savita - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200202316 Lalita Bai - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------300000000-
560200202319 ಸಂಗಪ್ಪಾ ಬಸಪ್ಪಾ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200202321 Gangamma - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------300000000-
560200202323 Mahananda - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200202328 Shanta Devi - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200202330 kamalabai - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------300000000-
560200202335 tarabai - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------300000000-
560200202339 lalita julekar - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200202342 ಹುಲೆಪ್ಪಾ ಬೀರಾದರ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560200202349 Bharat - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560200202351 ಅಪ್ಪಾ ಸಾಬ ಬೀರಾದರ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------100000000-
560200202354 Annasha Bai - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------400000000-
560200202360 ಪ್ರಭಾವತಿ ಹೊಸ ದೊಡ್ಡೇ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560200202363 ಬಾಗಿರತಿ ಬಾಯಿ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------100000000-
560200205848 Archana Bai - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200207582 Kavita - ಖಂಡಾಳAAY(NK) / NCS------350000000-
560200207650 ಬಾಬು - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------100000000-
560200207807 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಜೇಟೆಪ್ಪ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------100000000-
560200207990 Laxmi Bai - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560200208000 ಭಾಗೇಶ್ರೀ - ಅಂಚ ಖಂಡಾಳತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಿದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200208529 ನಾಗನಾಥ - ಖಂಡಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200209430 Laxmi Bai - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200209728 VENKATRAO S/O MANIKAPPA - ಮು ಖಂಡಾಳ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200210552 ಶ್ರೀದೆವಿ ಗಂಡ ವಿಜಯಕುಮಾರ - ಸಾ: ಖಂಡಾಳ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200210553 PRABHAVATI W/O RAJSHEKHAR - ಖಂಡಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200210554 Nagamma w/o sanmukappa - ಖಂಡಾಳ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200211513 Savita - ತಳಬೋಗ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200211728 Savitra - ಸಾ: ಖಂಡಾಳ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200211729 SHIVAPPA S/ SHARANAPPA - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------50000000-
560200211730 Preeti - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200211731 Chandrakala - ಸಾ: ಖಂಡಾಳ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------350000000-
560200211732 SULECHENA W/O JAGANATH - ಖಡಂಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560200211734 ಶಿವದಾಸ ತಂದೆ ಕೇರಬಾ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560200212113 Sangeeta - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200212128 laxman s/o revanappa biradar - ಗಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560200212342 MAHADEVI W/O RAJKUMAR BIRADAR - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200212398 Nilawati - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560200212712 Kastur Bai - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------100000000-
560200213085 Sangeeta - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560200213123 Sangeeta - ಸಾ:ಪೊ: ಖಂಡಾಳ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200213269 Savita - ಸಾ: ಖಂಡಾಳ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200213295 Champa Bai - ಚೌಕೆವಾಡಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560200213417 Shanta Bai - ಸಾ: ಖಂಡಾಳ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200213941 JANARDHAN S/O MADHUKAR - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------100000000-
560200213949 BALBHIM S/O DHARMAJI - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------100000000-
560200213952 Ambdsdas s/o Yadav Bhosaga - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200214471 Meenakshi - ಮಹೇಶ 221/12 ಖಂಡಾಲ ಖಂಡಾಲ ಖಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560200214544 Babita - ಸಿದ್ರಾಮ ವೈಜಿನಾಥ 66 00 ಖಂಡಾಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560200214666 Sandhya - ವಿನೋದ 2/102 ತಳಭೋಗ್ ತಳಭೋಗ್ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200214900 Lalita - ಬಸಪ್ಪಾ 70 ಖಂಡಾಲ ಖಂಡಾಲ ಖಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200215202 Ghalemma - ಗುರುನಾಥ 82 ಖಂಡಾಲ ಖಂಡಾಲ ಖಂಡPHH(NK) / NCS------250000000-
560200215366 Anita - ನಾಮದೇವ 2/40/2 ತಳಭೋಗ್ ತಳಭೋಗ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560200215427 reshma - ಗದಗೆಪ್ಪಾ 183 ಖಂಡಾಲ ಖಂಡಾಲ ಖPHH(NK) / NCS------200000000-
560200215428 ಪುಷ್ಪಾಬಾಯಿ - ಗುರುನಾಥ 123 ಖಂಡಾಲ ಖಂಡಾಲ ಖಂPHH(NK) / NCS------200000000-
560200215857 Neelamma - ಮಹಾದೇವ 172 ಖಂಡಾಲ ಖಂಡಾಲ ಖಂಡPHH(NK) / NCS------200000000-
560200216071 Chayabai - ಶಿವರಾಜ 72 ಖಂಡಾಲ ಖಂಡಾಲ ಖಂಡಾPHH(NK) / NCS------500000000-
560200216091 Premila - ಶರಣಾಪ್ಪ 10 ಖಂಡಾಲ ಖಂಡಾಲ ಖಂಡPHH(NK) / NCS------250000000-
560200225982 Mahadevi - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ಖಂಡಳ ಬಸವಕಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200226216 Bhagamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಸಂಗನಬಸ್ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200226338 Soumya - C/O ನಾಗೇಶ 182 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಣ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560200226954 Shalu Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವೈಜೀನಾಥ ಹೊಸದೋಡ್ದೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200227329 Parvati - S/O: ರೇವಣಪ್ಪ 41-1 ಖಂಡಾಲ ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200227840 Rajeshwari - S/O ದತ್ತು ೧೫೯ ಖಂಡಾಳ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------300000000-
560200228157 Laxmi Bai - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 2/20 ತಾಬಸವಕPHH(NK) / NCS------250000000-
560200228490 Shantabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚನ್ನಪ್ಪ ದಿಪೇನೌರ್ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560200228667 Padmavati - W/O ನಾಗನಾಥ ಅಟ ಖಂಡಾಳ ಪೋಸ್ಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200228784 Gundamma - W/O ಬಿಕ್ಷಾಪತಿ ಶೇರಿಕಾರ ೧/೧೦೧/NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200229385 Sunita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಹದೇವ 83 ಖಂಡಳ ಖಂಡಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200229531 Kalavati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ 198 PHH(NK) / NCS------100000000-
560200229786 Neela Bai - W/O: ಧನರಾಜ 153 ಖಂಡಾಲ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------50000000-
560200230026 Gurudevi - W/O: ವೈಜೀನಾಥ ಖಂಡಲ ಗೌರ ಅಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560200230217 Jyoti - C/O ಕಾಶೇಪ್ಪಾ 127 ನಗರ ಅಂಬಬಾಯಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560200230523 Mahadevi - C/O ಸಂತೋಷ 171 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಣ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560200230524 Kasturabai - W/O: ಶಿವರಾಜ 171 ಖಂಡಾಳ ಗೌರ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560200230679 Shanta Bai - S/O: ಶಂಕರ 4/83 ಚೌಕಿವಾಡೀ ಮೊPHH(NK) / NCS------100000000-
560200230739 Laxmibai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದತ್ತಾತ್ರಿ ಮು ಖಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560200230796 Vijyalaxmi - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ 110 ಖಂಡಾಲ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200230895 Jagadevi - C/O ಸಂಗಮೇಶ 121 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಣ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200231035 Chaya - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಜಶೇಖರ್ ಗೊರ್ತ ಬೀ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200231195 Vanita - W/O: ಬಂಡಯ್ಯಾ 8 ಖಂಡಳ ಗೌರ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200231454 Malashree - S/O: ನಿವತಿ ಸಿಂಗೆ ಖಂಡಾಳ ಗೌPHH(NK) / NCS------100000000-
560200231456 Lalita Bai - C/O ವೈಜೀನಾತ್ ಖಂಡಳ ಖಂಡಳ ಗೌರ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200231616 Prema - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅನಿಲಕುಮಾರ್ # 12 ಖಂPHH(NK) / NCS------100000000-
560200231748 Vithal - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಠಲ 196 ಖಂಡಳ ಖಂಡಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200231753 Akkamahadevi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರದೀಪ ಖಂಡಾಳ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------100000000-
560200231787 Nandini - W/O ಸಂದೀಪ್ ಬಿರಾದಾರ 160 ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCS------200000000-
Top