REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149341 Bhagyashree - W/O: ಕಾಶೀನಾಥ ಪಾಟೀಲ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149343 Pooja - S/O ಭೂಷಣ . . ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಖNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149425 Meena Bai - S/O: ಶಿವರಾಯ ಕುಟೇಗಾಂವ ಖೆರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200153901 Pramavati - S/O: ಬಾಬುರಾವ ಬಿರಾದಾರ ಖೆರ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200153993 Swati - W/O: ಸುರೇಶ ಬಿರಾದಾರ 1/39PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154081 Sujata - S/O: ಸಂಗ್ರಮಪ್ಪ ಭದ್ರಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154145 Surekha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು ರಾಠೋಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154163 Waheeda Begum - W/O ಮೂರದಲ್ಲಿ 00 ಖೆರ್ಡಾ ಬೀ PHH(NK) / NCSBiometric****581717/05/2022FPS****581717/05/20226004000017/05/2022
560200154194 Anjubai - S/O: ಜಗನ್ನಾಥ ಖೆರ್ಡಾ (ಬೀ) PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154203 Shivalila - W/O ಸರ್ವೇಶ 0 0 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200154242 Bandemma - S/O ಮೈನು ಸಾಬ 0 0 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154267 Rajeshwari - W/O: ಅನಿಲ ಪವಾರ್ 94 ಶಿವರಾಮ PHH(NK) / NCS------180000000-
560200154353 Ramesh - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹೀರಾಲಾಲ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154356 ನಾಜುಕಾ - S/O: ಶ್ರೀಮಂತ ಖೆರ್ಡಾ (ಬೀ) PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154361 Sunita - S/O ಹೀರಾ ರಾಠೋಡ ಶಿವರಾಮ ತಾಂಡ ಶPHH(NK) / NCS------90000000-
560200154367 Rajshri - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154373 Mallamma - S/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ಔಂಟಿ ಖೆರ್ಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200154386 ಅಶಾಬಾಯಿ - W/O: ನಾಮದೇವ ಹಂದ್ಯಾಳ ತಾಂಡ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154389 ಪಿಂಕು - S/O: ದೇವಿದಾಸ ಚವ್ಹಾಣ ಖೆರ್ಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200154422 ಸುನಿತಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುರೇಶ ಹಂದ್ಯಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154541 Sapna - W/O ಅಶೋಕ 0 0 ಶಿವರಾಮ ತಂಡಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154628 Mamata - S/O: ಹರಿ 5-95 ಶಿವರಾಮ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154643 Shailesh - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪುಂಡಲೀಕ 6PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154645 Rajeshree - S/O: ಲೋಹಿತ ವಾಲಿ ಖೆರ್ಡಾ (ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200154661 Sunita - S/O: ಶಿವರಾಮ 5/89/1 ಶಿವರಾಮ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154663 Parvati - S/O: ಗುರಣ್ಣ ಚವ್ವಣ ಖೆರ್ಡಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154669 Bharatbai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಾಯಾನಂದ ಕಮಲಾಪುರೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200154694 Neela Bai - S/O: ಹೀರಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154711 Lalitha Bai - S/O: ಹೀರಾ ರಾಠೋಡ್ 6-16 PHH(NK) / NCS------180000000-
560200154734 ಮಿರಜ್ ಬೆಗುಂ - S/O: ಬಾಬುಸಾಬ ಲದ್ದಾಫ ಖೆರ್ಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200154990 Nagama - S/O: ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ ಖೆರ್ಡಾ(ಬೀ) PHH(NK) / NCS------90000000-
560200154994 Sima - S/O: ಗೆಮಾ 5-89 ಶಿವರಾಮ ತಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200155006 Vaishali - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವನಂದ 2/PHH(NK) / NCS------60000000-
560200155011 Basamma - S/O: ವೈಜನಾಥ ಪೂಜಾರಿ ಖೆರ್ಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200155015 Rajashree - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಾಂತಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200155043 Savita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಬೀರೇಶ ಭದPHH(NK) / NCS------120000000-
560200155044 Meenakshi. - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಮಲಾಕರ 3/PHH(NK) / NCSBiometric****899909/05/2022FPS****899909/05/20226040000009/05/2022
560200155110 Mirabai - S/O: ಭೀಮಸಿಂಗ್ ಚವ್ಹಾಣ ಖೆರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200155111 Kavita - S/O ಭೀಮಸಿಂಗ್ 5/74 ನಿಯರ ದುರ್ಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560200155122 Neelabai - S/O: ಭೀಮ್ ಸಿಂಗ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200155137 ಕವಿತಾ - S/O: ಧರ್ಮ 5-89 ಶಿವರಾಮ ತಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200155220 Bhagyashree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಖೆರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****162518/05/2022FPS****162518/05/20226004000018/05/2022
560200155227 Shahjad - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೈನೋದ್ದಿನ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560200155270 Sangeeta Bai - S/O: ಹೀರು 5/62 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200155444 ಗುಂಡಮ್ಮ - S/O: ಗುರಣ್ಣ ರಕರೆಡ್ಡಿ ಖೆರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200155511 Sudha Rani - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವನಂದ 1/PHH(NK) / NCS------120000000-
560200155528 Reshma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಖಾದರ ಸಾಬ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200155538 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಕಾಂತ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200155541 Nirmala - W/O: ರಾಜಪ್ಪಾ ದೇವನೋರ ಖೆರ್ಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200155552 Arifa Begum - S/O: ಬಾಬುಸಾಬ 1-115 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200155553 Hasina Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉಸ್ಮಾನ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200155572 ಮಹಾನಂದಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮ್ ರೆಡ್ಡಿ 2/59 PHH(NK) / NCSBiometric****188619/05/2022FPS****188619/05/202212008000019/05/2022
560200155586 Malasree - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ ಪೂಜಾರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200155591 Kanyakumari Kutegaon - S/O: ಶ್ರೀಮಂತರಾವ ಕುಟೇಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200155624 Kavita - W/O: ಮಂಜುನಾಥ ಖೆರ್ಡಾ(ಬಿ) PHH(NK) / NCS------150000000-
560200155637 Shila Bai - S/O: ಬಾಬು ಖೆರ್ಡಾ ಶಿವರಾಮ ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560200155657 ಮಹಾದೇವಿ - W/O: ಸುಧಾಕರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200155922 Thrishyela - W/O: ದಿಲೀಪ 1/57 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200155926 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಬೀ - W/O: ಮೆರಾಜ್ 1/88/1 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200155927 Rijwana - S/O: ಲಾಲ್ ಸಾಬ 2-25 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200155940 Sona Bai - W/O: ರಮೇಶ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200155946 Chandra Kala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ ಜಮಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200155951 Neelabai - S/O: ಬಾಬು 5/48 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200155968 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಂಕರ 4/45 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200156025 Vijaylaxmi - W/O ಉದಯಶಂಕರ ೪/೮೧ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200156032 Pooja - S/O: ಬಸವರಾಜ 2/57 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200156209 Saraswati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸಪ್ಪ ಮನೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200156503 Mukambika - S/O: ಸುಧಾಕರ ಖೆರ್ಡಾ(ಬಿ) PHH(NK) / NCS------60000000-
560200156581 Poojabai - S/O: ಬಾಬು ಖೆರ್ಡಾ (ಬೀ) ಶಿವPHH(NK) / NCS------90000000-
560200156601 Kaveri - S/O: ಹಂಪಣ್ಣಾ ಹಡಪದ 157 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200156608 Manjula - S/O ಸೇವು 0 0 ಶಿವರಾಮ ತಂಡಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200156647 Malan Bee - W/O: ದವಳಸಾಬ್ 2/25 ಖೆರ್ಡಾ (PHH(NK) / NCS------120000000-
560200156665 Lalita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗು ಶPHH(NK) / NCS------120000000-
560200156725 Savitra - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬೀರಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200156920 Priyanka - S/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಖೆರ್ಡಾ(ಬೀ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200157307 Mallamma - S/O ಗುಂಡಪ್ಪಾ 0 0 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200157402 ತಂಗಮ್ಮ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಪ್ಪಾ ರಾವ್ 1/2 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200157650 ಸರಸ್ವತಿ - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ್ 2/100 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200157662 Jagadevi - S/O: ಭೀಮಶಾ ಮುಸ್ತರಿ ಖೆರ್ಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200157675 Vimalabai - S/O: ಶಿವರಯ್ಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157715 Parwati - S/O: ನಾಗಣ್ಣ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200157716 Laxmi Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ರಮ 4/6 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200157719 Sharadabai - S/O: ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಖೆರ್ಡಾ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157721 Basamma - S/O ಬಸವಣಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ 2/31 - PHH(NK) / NCS------240000000-
560200157755 Lalita Bai - S/O ಅಪ್ಪಾರಾವ ವಾಲಿ ೪೯ ತಾ ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200157759 Sharanamma - S/O: ಡೇವಿಡ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200157762 Iramma - S/O: ಮಲ್ಲಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200157804 ಸುವರ್ಣಾ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರಲಿಂಗಪ್ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157835 ನೀತ - S/O: ವಿಠಲ ಚವ್ಹಾಣ ಖೆರ್ಡಾ (PHH(NK) / NCS------180000000-
560200157854 Sangeeta - S/O: ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ 1/95 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200157906 Shobhavati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜಾಟ್ಟಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200157996 Nagamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ ಅPHH(NK) / NCS------150000000-
560200158456 Vanamala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ ರಾವ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200158484 Annapurn - W/O ಬಸವರಾಜ ಹಾರಕುಡೆ ಖೆರ್ಡಾ ಬಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200158521 Sunita - S/O: ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಮತಪತಿ 2-54 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200158554 Basamma - S/O: ರವಿಕಾಂತ ಪೋಲೀಸ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200158599 Laxmi - W/O: ಮಹಾದೇವಪ್ಪಾ ಖೆರ್ಡಾ(ಬೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560200158619 Sunita - W/O: ರಾಜು ಚವ್ಹಾಣ ಶಂಕ್ರುನಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200158723 Gundamma - W/O ಶಿವರಾಯ್ - - ಖೆರಡಾ(ಬಿ) ಖPHH(NK) / NCS------30000000-
560200158826 Guru Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ಏಚ್‌ ನPHH(NK) / NCS------30000000-
560200158908 Kavita - W/O: ಸಂಜು ಶ್ರೀರಾಮ ತಾಂಡಾ ಖPHH(NK) / NCS------90000000-
560200158938 Vanamala Patil - W/O ಧೂಳಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ ಹಳೆ ಕೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200158947 Neelamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗನಾಥ ನಾಗರೆಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCS------180000000-
560200158999 Nagamma - S/O: ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ 4/39 ಖೇರ್ಡಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200159000 ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಶರಾಣಪ್ಪ ಸುಲ್ತನಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560200159002 ಅಂಜಮ್ಮ - S/O: ಚನ್ನಪ್ಪ ಸುಲ್ತನಪುರ ಖೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200159106 Valabai - W/O: ಅಶೋಕ ರಾಠೋಡ ಖೆರ್ಡಾ ಹಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560200159508 Ashwini - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖೆಳಗಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200159734 Kousar - S/O ಮೆಹೆಬೂಬ್ ಸಾಬ್ 1/85 ಖೇರ್ಡ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200159813 Sunita - W/O: ಅಶೋಕ ಖೆರ್ಡಾ(ಬೀ) ಖೇರ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200160067 Laxmi Bai - W/O: ಬಸವರಾಜ 3/37 ಖೇರ್ಡ ಬಿ ಖೇರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200160094 Kamalabai - W/O: ಕರಂಕುಮಾರ್ 2/68 ಖೇರ್ಡ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****294919/05/2022FPS****294919/05/202212008000019/05/2022
560200160283 Mangalabai - W/O: ಆಕಾಶ ಖೆರ್ಡಾ(ಬೀ) ಹಂದ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200160290 Laxmibai - W/O: ರಮೇಶ ಖೆರ್ಡಾ(ಬೀ) ಖೇರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200160436 Neelamma - S/O: ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಖೆರ್ಡಾ(ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160962 Gurubai - W/O: ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಪೋಲೀಸ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200161150 Sharabai - W/O: ಹರಿಚಂದ್ರ 5/45 ಹಂದ್ಯಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200161151 Sangeeta - W/O: ಬಾಬು ಖೆರ್ಡಾ(ಬೀ) ಹಂದ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560200161152 ರೇಣುಕಾ ಬಾಯಿ - W/O ಲಿಂಬಾಜಿ 0 0 ಹಂದ್ಯಾಳ ತಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200161153 ಜೈನಬಾಯಿ - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ 23/1 ಹಂದ್ಯಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200161226 Vijayalakshmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಶೇಖರ್ 2-52 ಖೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200161253 Pooja - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಧುಳಪ್ಪ ಶಿಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161477 Mahananda - S/O: ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಖೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200161968 Sangamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವ ಶರಣಪ್ಪಾ ಖೇರ್ಡ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200161974 Sangamma - W/O ಅನಿಲ ಕುಮಾರ 2/62 ಮೇನ್ ರೋಡ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200162134 Subhadrabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪ ಜಾಧವ ಖೆರ್ಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200162309 Devi Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಠೋಡ 6-9 PHH(NK) / NCSBiometric****777822/05/2022FPS****777822/05/20226004000022/05/2022
560200162385 ರೇಣುಕಾ - C/O ಸಿದ್ದಣ್ಣ 4/47 ನಾರ್ ಮೈಭುಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560200162406 Komala Bai - W/O ಮೀನಾಥ ಕಾಂಬಳೆ ಖೆರ್ಡಾ (ಬಿ) PHH(NK) / NCS------30000000-
560200162467 Surekha - W/O: ದೇವಿದಾಸ್ 33 ಖೇರ್ಡಾ ಬಿ ಖೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163013 Sharabai - W/O: ಸುನೀಲ ಖೆರ್ಡಾ(ಬೀ) ಹಂದPHH(NK) / NCS------90000000-
560200163371 Parvtidevi - ಖೆರ್ಡ್ (ಬಿ) ಖೆರ್ಡ್ (ಬಿ) ಖೆರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200163648 Chandrakala - W/O ಅಮೃತ ತಾಳಕೇರಿ 3/86 ಖೇರ್ಡಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200163652 Sulochana - S/O: ಈರಪ್ಪಾ 4/66 ಖೇರ್ಡ ಬಿ ಖೇರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200163653 Saraswati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಶೇಕರ್ ಭದ್ರಶೆಟ್ಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200163977 Sunanda - C/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ವಾಲಿ 5/14 ತಾ ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200164159 Sudharani - W/O: ಸುರ್ಯಕಾಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಖೆರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200166451 Shashikala - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166452 Jamuna Bai - ಖೇರ್ಡಾ [ಬಿ]AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166453 Kamala Bai - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200166454 ಸುಗಲಮ್ಮ - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166455 Rukmani Bai - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200166456 chavala bai - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200166457 Sarubai - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166458 Biba Bai - ಶಿವರಾಮ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166459 ಪಾರ್ವತಿ - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166460 ಶಿವಪ್ಪಾ - ಖೇರ್ಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166461 ಪ್ರಕಾಶ - ಖೇರ್ಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166462 ಬಾಬು - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166463 ಅಮ್ರತ - ಖೇರ್ಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166464 Mallamma - ಖೇರ್ಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166465 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಖೇರ್ಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166466 Neelmma - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560200166467 ಜಯ ಶ್ರಿ - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200166468 ಚಂದ್ರ ಶಾ - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166469 ಶಂಕರ - ಖೇರ್ಡಾ(BI)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166470 Basamma - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560200166471 kavita - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200166472 shanta bai - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200166473 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166474 Iramma - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166475 Mallamma - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166476 lalita bai - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200166477 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166478 ಇಬ್ರಾಹಿಂ - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200166479 ಮಂಗಲಾ - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200166481 Vijayalaxmi - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166483 Saraswati - ಖೇರ್ಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166484 Laxmi - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166485 Sharada Bai - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****171819/05/2022FPS****171819/05/20223002000019/05/2022
560200166486 halima bi - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560200166487 Ahmadabi - ಖೇರ್ಡಾ ಬೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166488 paravati - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200166489 Sonamma - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166490 Jameela Bee - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166491 Jagadevi - ಖೇರ್ಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166492 Jagu Bai - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166493 Putala Bai - ಶಿವರಾಮ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166494 Sona Bai - ಶಿವರಾಮ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166495 Rangubai - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿ ಶಿವರಾಮ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166496 Sharada Bai - ಶಿವರಾಮ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166497 ನುತಾಬಾಯಿ - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166498 ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166499 Mahadevi - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166500 ಬಾಬುರಾವ - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166501 ಭಿಮಣ್ಣಾ - ಖೇರ್ಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166502 ರೇವಮ್ಮಾ - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166503 ತುಕ್ಕಪ್ಪಾ - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166504 ಅನ್ವರ ಬೀ - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166505 Parvati - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166506 Bijan Bee - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166507 Chandramma - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166508 ನಾಗಣ್ಣ - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166509 Sharanamma - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166510 Devamma - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166511 Sugala Bai - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166512 Jagadevi - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166513 Sangeetamma - ಖೇರ್ಡಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166514 Lakshmibai - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166515 ಬುದ್ದ ವಂತ - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166516 ಬಾಬು - ಶಿವರಾಮ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166517 Putalabai - ಶಿವರಾಮ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166518 ಶಂಕರ - ಶಿವರಾತಾಂಡಾ ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166519 indumati - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200169590 ಬಾಬು - ಖೇರ್ಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169592 ಅಂಬವ್ವಾ - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200169593 mamataj - ಖೇರ್ಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169594 ಸಲಿಮ - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200176948 Shridevi - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200176949 Sonabai - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200176950 Dhanabai - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200176951 pooja - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200176952 Sudharani - ಖೇರ್ಡಾ(b)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200176953 ಬಸವರಾಜ - ಖೇರ್ಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200176954 Eramma - ಖೆಡ್ರಾ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****470719/05/2022FPS****470719/05/20223002000019/05/2022
560200176955 Sangamma - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200176956 ಧಾವುರು ಡಾಕು - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200176957 Putalabai - ಖೇರ್ಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200176958 Sushibai - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200176959 Dashalabai - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****284611/05/2022FPS****284611/05/2022180012000011/05/2022
560200176960 Lalitha Bai - ಖೇರ್ಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200176961 Himlabai - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200176962 Kamalabai - ಖೇರ್ಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200176963 Sushalabai - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200176964 Chandramma - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200176965 ಬಸವರಾಜ - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200176966 ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200176967 Nirmala - ಹಿರನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------210000000-
560200176968 ಮುಕ್ತಾ ಬಾಯಿ - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200176969 Chandramma - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200176970 ಪಾರವತಿ - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560200176971 Nagamma - ಖೆರ್ಡಾ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200176972 ಮಾಹಾದೇವ - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200176973 Utham Bai - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560200176974 ಶಶಿಕಲಾ ಬಾಬುರಾವ - ಮು,ಖೇರ್ಡಾ ಬಿ ತಾ,ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ,ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200176975 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200176976 jhamaka bai - ಶಿವರಾಮ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560200176977 ಪ್ರೆಮಾ - ಹಿರನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560200176978 ಗೇಮ್ಮಾ - ಶಿವರಾಮ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200176979 ಶಿವರಾಮ - ಶಿವರಾಮ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200176980 Lalita Bai - ಶಿವರಾಮ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200176981 Gurabai - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200176982 Kamalabai - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200176983 Shalabai - ಶಿವರಾಮ ತಾಂಡಾ ಪೂ, ಖೆರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200176984 ಸೇವು - ಶಿವರಾಮ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200176985 ಕಿಶನ - ಶಿವರಾಮ ಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200176986 Kamala Bai - ಶಿವರಾಮ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200176987 Matibai - ಶೀವರಾಮ ತಾಂಡಾ ಪೂ, ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200176988 Parubai - ಹಿರನಾಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560200176989 Surata Bai - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200176990 Megabai - ಖೇ್ರಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200176991 ಶಂಕರ - ಖೇರ್ಡಾ(ಬೀ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200176992 ಗೋಪಾಳ - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200176993 ವಾಲಾಬಾಯಿ - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200176994 Mangalabai - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200176995 Kamalabai - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200176996 Simarani - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200176997 Dhanabai - ಹಂದ್ಯಾಳ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200176998 Preema Bai - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200176999 ಸುಭಾಷ - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200177000 Ghamalabai - ಖೇರ್ಡಾ(ಬೀ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200177001 ಬಾಬು - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****284611/05/2022FPS****284611/05/20229006000011/05/2022
560200177002 sushila bai - S/O: ಕಾಂತು ಚಾವನ್ 5/72 ಶಂಕರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200177003 shanta bhai - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200177004 Shanta Bai - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200177005 Manik Bai - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200177006 Anushabai - ಖೇರ್ಡಾ(B)PHH(NK) / NCS------60000000-
560200177007 ಸುಭಾಷ - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200177008 Sunita - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200177009 sangeeta - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560200177011 Bharatabai - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200177012 Dharmabai - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200177013 ಜ್ಞಾನಬಾಯಿ - ಖೇರ್ಡಾ(ಬೀ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560200177015 tangemma - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200177016 Kalavati - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200177017 Kamalabai - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200177018 ಆಣೆಪ್ಪಾ - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560200177019 ಗುರುನಾಥ - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560200177020 ಶರಣಮ್ಮ - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200177021 Shreedevi - ಖೇರ್ಡಾ9ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200177022 Shreedevi - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200177023 shashikala - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200177024 Shanamma - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200177025 ಗುಂಡಮ್ಮ - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560200177026 ಶ್ರೀಧರ - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200177027 Sunita - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200177028 ಬಾಬು - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200177029 ಸರಸ್ವತಿ - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560200177030 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560200177031 Gundamma - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200177032 ಪಾರ್ವತಿ - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200177033 Nagaveni - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200177034 Bandemma - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200177035 Shridevi - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200177036 Nagendra - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200177037 ಫತ್ರುಬಿ - ಖೆರ್ಡಾರಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200177038 ಘುಡುಸಾಬ0 - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200177039 ದೇವಿಂದ್ರ - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200177040 Sultana Bi - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****290418/05/2022FPS****290418/05/2022210014000018/05/2022
560200177041 Sadarabi - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200177042 Noorajaha Bee - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200177043 ಶರಿಫಾಬೀ - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200177044 abeda bi - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200177045 Nilamma - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200177046 Uma Devi - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200177047 Sumitra Bai - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200177048 Chhotima Bee - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560200177049 sabira bi - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200177050 ಮೈನು ಸಾಬ - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560200177051 ಉಸ್ಮಾನ ಸಾಬ - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560200177052 tara bai - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****821516/05/2022FPS****821516/05/20223002000016/05/2022
560200177053 ರಾಜಪ್ಪಾ - ಖೆರ್ಡಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200177054 Kamala - ಖೆರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200177055 siddamma - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560200177056 Mahadevi - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560200177057 Sunita - ಖೇರ್ಡ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200177058 ಶಾಲಿವಾನ - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560200177059 ಬಾಬು - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200177060 ಭಾರತಿ ಬಾಯಿ - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560200177061 premala - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200177062 Zaremma - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560200177063 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200177064 rijavan - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------210000000-
560200177065 Siddamma - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200177066 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****417010/05/2022FPS****417010/05/20223002000010/05/2022
560200177067 Vidyavati - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200177068 ಸಾಹೇಬ ಲಾಲ - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560200177069 ರಸುಲ ಸಾಬ - ಪೂ ಖೇರಡಾ ಬೀ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCS------30000000-
560200177070 ಪಾರ್ವತಿ - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560200177071 Parvati - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200177072 ಘಾಳೆಪ್ಪಾ - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200177073 Tarabai - ಖೇರ್ಡಾ9ಬಿ)PHH(NK) / NCS------210000000-
560200177074 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560200177075 Basamma - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200177076 Mallamma - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200177077 ಆಂಬಾ ರಾಯ - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200177078 Chanda Bai - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560200177079 ವಿಠಲ - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200177080 Tulajabai - ಹಂದ್ಯಾಳ ತಾಂಡಾ ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560200177081 Pulabai - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200177082 Kesubai - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200177083 Kamalabai - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200177084 ಭೀಮ ಸಿಂಗ - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200177085 Ramanabai - Shenkru thandaPHH(NK) / NCS------150000000-
560200177086 Sunita - ಶಂಕ್ರು ಥಾಂಡಾ ಖೇರ್ಡಾ ಬೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560200177087 Hirabai - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200177088 sammavva - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560200177089 Renuka - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200177090 ವಿಠಲ - ಹಂದ್ಯಾಳ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200177091 Kavita - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200177092 Lalitabai - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200177093 ದತ್ತಣ್ಣ - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200177094 Putala Bai - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560200177095 ಮಮತಾಜ ಬೀ - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560200177096 ಹಫೀಜ - ಖೇರ್ಡಾ ಬೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200177097 Lakshmi Bai - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------180000000-