REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149884 Manjula - W/O ಸೈಬಣ್ಣಾ ಮುಲಗೆ ಖೆರ್ಡಾ ಕೆ ವPHH(NK) / NCS------90000000-
560200151555 Shalani - S/O ಭೀಮಶಾ ಕರುಣಾಸಾಗರ ೩೦ ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200151691 Ramabai - W/O: ರಾಮಚಂದ್ರ ಚೇಲಮುಡೆ 39 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200152144 Ratidevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ ಯಂಪಾಳ್ಳೇ ಖPHH(NK) / NCS------120000000-
560200152585 Chndrakala - W/O: ಜೈ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಜನ್ 111 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200152934 Kashibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಂಭೀರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152936 Ratnamma - W/O: ಸುಭಾಷ ಪಾಟಿಲ 20 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152939 Paramma - W/O: ಧುಳಪ್ಪ ಹಳ್ಳೆ 51 PHH(NK) / NCSBiometric****463621/05/2022FPS****463621/05/202212008000021/05/2022
560200152940 Santoshi - W/O: ನಾಗೇಂದ್ರ ಜಮಾದಾರ 88 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200152941 Jagadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152942 Lingamma - W/O: ಬಸವರಾಜ ಮಾಲಿಪಾಟಿಲ್ 18 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200152943 Gangamma - W/O: ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಹಳ್ಳೆ 22 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200152948 Anitha - W/O ಬಾಬು ಅಟ್/ಪೊಸ್ಟ್ ಖೇರಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200152952 Ratnabai - W/O: ಭೀಮರಾವ್ ಗರುಡ 0-0 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200152954 Mahadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮರಾತ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200152955 Mahadevi - W/O: ಗೋಪಾಲರಾವ ಪೋಲೀಸ್ ಪಾಟಿಲ 14PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152973 Sahu Bai Mulge - W/O: ರವಿ ಮುಲಗೆ 137 ಖೆರದಿ ಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560200152974 Channamma Yampale - W/O: ಶರಣಪ್ಪ ಯಂಪಾಳ್ಳೇ 56 ಖೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200152975 Anita - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ ಕಾಪುನೂರೆ 48 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152976 Vidyavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ ಖೇರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200152978 Manikbai - W/O ಮಂಜುನಾಥ #136 ಖೆರ್ಡಾ ಕೆ ವPHH(NK) / NCS------60000000-
560200152979 Nirmala - W/O: ಸಂತೋಷ ಮಾಸ್ಕೆ 21 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200152981 Prema - W/O ಶಿವಕುಮಾರ . . ಖೆರ್ಡ್ ಕೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152983 Mahadevi - W/O: ರಮೇಶ್ ಮಾಸ್ಕೆ ವಾಡಿ 21 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200152984 Suryakala - W/O: ಸುರೇಶ ಮುಲಗೆ 112 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200152985 Shalabai - W/O: ರಾಜೇಂದ್ರ ಮುಲಗೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200153012 Narasamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಶರಥ ಮಸ್ಕೆ ಖೆರ್ಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200153014 Sonabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಖೇರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200153156 ನೀಲಮ್ಮ - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ವಳಕರೇ 142 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153179 Sonabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವಣಪ್ಪ 117 ಖೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200153216 Basamma - W/O ರವಿ 48 0 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153306 Pooja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಲಖೋರಾ ಖೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200153521 Sharanamma - ಖೆರ್ಡಾ ಕೆ ಖೆರ್ಡಾ ಕೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153551 Nillamma - W/O: ಶಿವಪದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ 1 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153621 Shreedevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದಣ್ಣ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200157079 Sarala Bai - W/O: ರಾಜೇಂದ್ರ ಪೋಲೀಸ್ ಪಾಟಿಲ್ 2NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157238 Bhagyavanthi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ ಕರುಣಸಾಗರ ಖPHH(NK) / NCS------60000000-
560200159150 Shushilabai - W/O ನವನಾಥ ಜವಳಗರ 45 0 ಖೇರ್ಡ ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560200159151 Sumitra - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹದೇವ ಖೇರ್ಡಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200159553 Malasree - W/O: ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪೋಲೀಸ್ ಪಾಟಿಲ 7PHH(NK) / NCS------90000000-
560200159588 Anjurbai - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖೆರ್ದಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200159803 Trishala - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ 0 0 ಖೇರ್ಡ ಕೆ ಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560200159908 Sumitra - W/O ಮಾರುತಿ ಮುಲಗೆ ಖೆರ್ಡಾ (ಕೆ) PHH(NK) / NCS------60000000-
560200159946 Indubai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಾಜಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200160107 Shanta Bai - S/O: ಭೀಮಣ್ಣ ನಾತಿಕರ್ 55 ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160383 Shobhavati - W/O: ವೈಜೀನಾತ ಮುಲಗೆ 27 ಖೇರ್ಡಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200160852 Shridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಯಶವಂತ್ ಯಂಪಾಳ್ಳೇ ಖPHH(NK) / NCS------90000000-
560200161097 Mallamma - W/O: ಜಯಣ್ಣ ಕಾಲಮಂದ್ರಗಿ 74 ಖೇರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200161228 Sunita - W/O ಶಾಂತಯ್ಯ 49 ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಖೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200161732 Kashibai - W/O: ಮಾರುತಿ ಜಮಾದಾರ 107 ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200162066 Laxmi - W/O ಸಂತೋಷ 67 ಖೆರ್ದ (ಕೇ) ಗದಲೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560200162090 Kalavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಪ್ಪ ಮುಲಗೆ ಖೆರ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200167425 Bhagamma - ಖೇಡ್ರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200167426 ಶ್ರೀಮಂತ - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167427 kamala bay - ಖೇರ್ಢಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200167428 ಶಾಂತಣ್ಣಾ - ಶಾಖೆ ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ತಾ,ಬದವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167429 Indubai - ಶಾಖೆ ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200167430 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಖೇರ್ಡಾ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200167431 ಸದಾ ಶಿವ - ಖೇರ್ಡಾ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200167432 chanamma - ಖೇಡ್ರಾ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167433 ಬಾಬುರಾವ - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167434 ಚಂದ್ರ ಕಲಾ - ಖೇರ್ಡಾ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200167435 ಚಂದಣ್ಣಾ - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167436 Jagadevi - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167437 ಕಲ್ಯಾಣಿ - ಖೇರ್ದಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200167438 ಆನಂದ ರಾವ - ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560200167439 ಪಂಡಿತ - ಖೆರ್ಡಾ (ಕೆ) ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167440 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಖೇರ್ಡಾ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200167441 ನರಸಪ್ಪಾ - ಖೇರ್ಡಾ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200167442 shilvanth bai - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167443 ಶಿವರಾಯ - ಶಾಖೇ ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200167444 Shivanand - ಖೇಡ್ರಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200167445 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ಖೇಡ್ರಾ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167446 ದೇವಣ್ಣ - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167447 Kallamma - ಶಾಖೇ ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ವಾಡಿ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------150000000-
560200167448 ಶ್ರಿ ಪತಿ - ಖೇರ್ಡಾ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200167449 Suvarna - ಖೆರ್ಡಾ ಕೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167450 ಬಾಕಸರಿ - ಶಾಖೆ ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167451 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಖೆಡ್ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167452 ಶೀವಮ್ಮ - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167453 ಆಪ್ಪಾರಾವ - ಶಾಖೇ ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200167454 ಗೋಪಾಲರಾವ್‌ - ಖೇರ್ಡಾ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200167455 ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ - ಶಾಖೇ ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167456 ಭಿಮರಾವ್‌ - ಖೆಡ್ರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167457 Lalita - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169662 ಕಲ್ಯಾಣಿ - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169663 Ramabai - ಶಾಖೆ ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169664 ಗುಂಡೆರಾವ್‌ - ಖೇರ್ಡಾ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200179815 ratna bay - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560200179816 ಆಪ್ಪಾರಾವ - ಖೆರ್ಡಾ (ಕೆ) ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200179817 shanta bai - ಕೇರ್ದಾ ಕೆ ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200179818 Bangaravva - ಖೇಡ್ರಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179819 ಹಣಮಂತ - ಖೆಡ್ರಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200179820 ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಾಯಿ - ಖೇರ್ಡಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200179821 ಶಂಕರ - ಖೇರ್ಡಾ(ಕೆ) ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200179822 ಚನ್ನಮ - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ವಾಡಿ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179823 Tejamma - ಶಾಖೇ ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ವಾಡಿ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179824 Sarswati - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179825 Chandrabaga - ಶಾಖೇ ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ವಾಡಿ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------120000000-
560200179826 SARASWATI - ಖೇರ್ಡಾ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200179827 ಶ್ರಿಮಂತ - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200179828 MAHADEVI - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ವಾಡಿ ತಾ,ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200179829 Sunita - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179830 ಶಂಕರ - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200179831 ಆಣೆಪ್ಪಾ - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ವಾಡಿ ತಾ,ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200179832 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಖೇರ್ಡಾ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200179833 Veeramma - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560200179834 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಶಾಖೆ ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ವಾಡಿ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------60000000-
560200179835 ಬಾಬು - ಶಾಖೇ ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ವಾಡಿ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------60000000-
560200179836 Jayashree - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200179837 ರಾಮ ಚಂದ್ರ - ಖೇರ್ಡಾ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560200179838 ದೇವಿಂದ್ರ - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560200179839 ವೆಂಕಟ - ಶಾಖೇ ಖೇರ್ದಾ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200179840 Kamalabai - ಶಾಖೆ ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179841 ಹಣಮಂತ - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200179842 ಪಾರ್ವತಿ - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ತಾ,ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------210000000-
560200179843 ನಾಗಮ್ಮ - ಖೇರ್ಡಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200179844 ಮಾಹಾದೇವಿ - ಶಾಖೆ ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200179845 prema - ಶಾಖೆ ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------210000000-
560200179846 ವಿಠಲ - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ತಾ,ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200179847 ಸೋಪಾನ - ಶಾಖೆ ಖರ್ಡಾ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200179848 ಮಾಹಾದೇವಿ - ಖೆರ್ಡಾ ಕೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200179849 ಗುಂಡೆರಾವ - ಖೆಡ್ರಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179850 ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179851 ಶಿವರಾಯ - ಶಾಖೆ ಖರ್ಡಾ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200179852 Kamalabai - ಖೆಡ್ರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200179853 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಖೆಡ್ರಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200179854 shantabai - ಶಾಖೇ ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200179855 ಸುಬಣ್ಣಾ - ಶಾಖೆ ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200179856 parbati - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560200179857 Anusha Bai - ಖೆಡ್ರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200179858 Sarswati - ಶಾಖೆ ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200179859 ಗುರುಪಾದಯ್ಯ - ಶಾಖೇ ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200179860 ambavva - ಖೇಡ್ರಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560200179861 Rangamma - ಖೇರ್ಡಾ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200179862 Parameswar - ಖೇರ್ಡಾ (ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200179863 Basamma - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------180000000-
560200179864 Sonabai - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179865 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560200179866 ಗುರುಪಾದಪ್ಪ - ಶಾಖೆ ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ತಾ,ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200179867 JAGADEVI - ಶಾಖೆ ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200179868 ಲಕ್ಮೀಬಾಯಿ - ಶಾಖೇ ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ತಾ,ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200179869 ಆಪ್ಪಾರಾವ - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ತಾ,ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200179870 jagadevi - ಶಾಖೆ ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ತಾ,ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200179871 ಗಣಪತಿ - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200179872 ಹೇಮಾವತಿ - ಶಾಖೆ ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200179873 ಮುದ್ರಿಕಾಬಾಯಿ - ಶಾಖೆ ಖರ್ಡಾ ಕೆ ತಾ,ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200179874 Basamma - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ತಾ,ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200179875 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200179876 lalaita bai - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCSBiometric****463620/05/2022FPS****463620/05/20226004000020/05/2022
560200179877 ಶ್ರಿಪತಿ - ಖೇಡ್ರಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200179878 ಶಿವರಾಯ - ಖೇರ್ಡಾ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200179879 ವಿಜಯಕುಮಾರ - ಶಾಖೇ ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ವಾಡಿ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------120000000-
560200179880 ಕಲ್ಯಾಣಿ - ಶಾಖೆ ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200186849 Vijayalaxmi - ಶಾಖೆ ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200186850 ಗಣಪತಿ - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200186851 ವಿಠಲ - ಖೆಡ್ರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200186852 Channamma - ಶಾಖೇ ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200187780 ಸುಲೋಚಾನಾ - ಖೇರ್ಡಾ (ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191722 Arjun S/o Peerappa - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192697 Yashwanth S/o Hanamantrai Empa - ಖೇಡಾ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200193332 Peerappa S/o Arjun - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200193834 SHIVARAI S/O PEERAPPA - ಖೇಡಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200193870 Nilamma - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200193896 Huvamma - ಖೇಡಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200193934 ತುಲಸೀದಾಸ - ಖೇರ್ಡಾ(ಕೆ)ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200194325 Shrimant S/o Madhavrao - ಖೇಡಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200194406 chandrakala w/o Gopalrao - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200194409 Vithalrao - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560200194424 Gundaraya s/o kanteppa - ಖೇಡಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200194433 Siddamma - ಖೇಡಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560200194440 ಸರಸ್ವತಿ - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200194445 Sudanyan bai w/okanteppa - ಖೇಡಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560200194449 khanderaya s/on chandrashya - ಖೇಡಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200194482 Samudrabai - ಖೆರಡಾ ಕ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200194499 Govinda S/o Baburao - ಖೇಡಾ ಕೆ (ವಾಡಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200194526 ರಾಜಕುಮಾರ - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200194529 ಅಂಜು - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200194531 Jaishri w/o Ramesh - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200194533 Sharanamma Bhimasha - ಖೇಡಾ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****463621/05/2022FPS****463621/05/20223002000021/05/2022
560200194534 veerabhadrayya s/o shankarayya - ಖೇಡಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200194542 Chandrakanth S/o Hanumanth - ಖೇಡಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200194553 Subhash S/o Malaba - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560200194621 Parvati - ಖೇರ್ಡ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200194629 Jyoti - ಖೆರಡಾ ಕೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200194664 Sonabai - ಖೇಡಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200194670 Shashikala - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200194675 Babu s/o Aneppa empale - ಖೇಡಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200194699 Bheemshya S/o Revanasiddappa - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200195508 ಮಲ್ಲಪ್ಪ - ಖೇರ್ಡಾ (ಕ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200197257 ಸರುಬಾಯಿ - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ಗದಲೆಗಾಂವ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200199425 ಅಂಜೂರ - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ಗದಲೆಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200199702 ಧರ್ಮಾ - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ಕಛೇರಿ ಗದಲೆಗಾಂವ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200200494 ಐಲಾವತಿ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200200825 chandamma - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ಕಛೇರಿ ಗದಲೆಗಾಂವ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200200927 Sunita - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ವಾಡಿ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200200930 Laxmibai - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ಕಛೇರಿ ಗದಲೆಗಾಂವ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200200931 Dondubai - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ವಾಡಿ ಕಛೇರಿ ಗದಲೆಗಾಂವPHH(NK) / NCS------180000000-
560200200934 Shashikala - ಖೆರ್ಡಾ (ಕೆ) ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200200937 PARVATI - ಖೇರಡಾ ಕೆ ಪೊಸ್ಟ ಹಾರಕುದ ತಾ:ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560200200941 ಅಡೆಪ್ಪಾ - ಖೇರ್ಡಾ (ಕೆ)ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200200957 SHOBHAVATI - ಖೇರ್ಡಾ (ಕೆ) ಪೊ್ಸ್ಟ ಗದಲೆಗಾಂವ ತಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200200958 ಶರಣಮ್ಮ - ಖೇರ್ಡಾ (ಕೆ) ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****463621/05/2022FPS****463621/05/202212008000021/05/2022
560200200967 ಬಸಣ್ಣಾ - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ಕಛೇರಿ ಗದಲೆಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560200200969 Sharnamma - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ಕಛೆರಿ ಗದಲೆಗಾಂವPHH(NK) / NCS------180000000-
560200200973 ಚಂದಣ್ಣ - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ಕಛೇರಿ ಗದಲೆಗಾಂವ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200200974 Kasturabai - ಖೇರಡಾ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200200975 ಬಾಯಮ್ಮಾ - ಖೇರ್ಡಾ (ಕೆ)ಕಛೇರಿ ಗದಲೆಗಾಂವ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200200979 ರಾಜಕುಮಾರ - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ಕಚೇರಿ ಗದಲೆಗಾಂವ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200200984 ನಾಗೆಂದ್ರ - ಖೇರ್ಡಾ (ಕೆ) ಗದಲೆಗಾಂವPHH(NK) / NCS------90000000-
560200200985 PARAVATI - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ಕಛೇರಿ ಗದಲೆಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560200200988 ಚೆಂದಣ್ಣಾ - ಖೇರ್ಡಾ (ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200200989 Mahadevi - ಖೇರ್ಡಾ (ಕೆ) ಕಛೇರಿ ಹಾರಕೂಡ ತಾ.ಬಸPHH(NK) / NCS------90000000-
560200200990 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಖೇರ್ಡಾ (ಕೆ) ಕಛೇರಿ ಗದಲೆಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200200993 Dyavamma - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ಕಛೇರಿ ಗದಲೆಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200200997 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ವಾಡಿ ಕಛೇರಿ ಗದಲೆಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200200999 ಬಸವರಾಜ - ಖೇರ್ಡಾ (ಕೆ) ಕಛೇರಿ ಗದಲೆಗಾಂವ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200201000 Vimalbai - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ಕಛೇರಿ ಗದಲೆಗಾಂವ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200201002 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಖೇರ್ಡಾ (ಕೆ) ಕಛೇರಿ ಗದಲೆಗಾಂವ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201007 mamita - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ಕಛೇರಿ ಗದಲೆಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201155 ಕುಪೆಂದ್ರ - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ಕಛೇರಿ ಗದಲೆಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201162 ಬಾಬುರಾವ - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ಕಛೇರಿ ಗದಲೆಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201177 Krishnamma - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ಕಛೇರಿ ಗದಲೆಗಾಂವ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201185 ಚನ್ನಮ್ಮಾ - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ಕಛೇರಿ ಗದಲೆಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201194 ಅಶೋಕ - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ಕಛೇರಿ ಗದಲೆಗಾಂವ ಬಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200201203 Sannabai - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ಕಛೇರಿ ಗದಲೆಗಾಂವ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201210 ಶಾಮ್‌ರಾವ - ಖೇರ್ಡಾ (ಕೆ) ಕಛೇರಿ ಗದಲೆಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201245 ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ - ಖೇರ್ಡಾ (ಕೆ) ಗಾದಲೆಗಾಂವPHH(NK) / NCS------180000000-
560200201285 ಪರಮೆಶ್ವರ - ಖೇರ್ಡಾ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200201292 ಅನಿತಾಬಾಯಿ - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ಕಛೇರಿ ಗದಲೆಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560200202144 ಶಾಮಲಿಂಗ - ಕೇರ್ಡಾ ಕೆ ಕಛೇರಿ ಗದಲೆಗಾಂವ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200202148 ಶಾಲಿವಾನ್‌ - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ಕಛೇರಿ ಗದಲೆಗಾಂವ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200202152 ಶ್ರಿದೇವಿ - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆ ವಾಡಿ ಕಛೇರಿ ಗದಲೆಗಾಂವPHH(NK) / NCS------90000000-
560200202155 Anita - ಖೇರ್ಡಾ (ಕೆ)ವಾಡಿ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200209754 Nirmala Murgappa - ಖೇರ್ಡಾ(ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200212109 Asha - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------180000000-
560200212416 Nilamma W/o Nagindrappa Patil - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200212418 Sunanda W/o Rudramuni Swamy - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200212420 Suvarna - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200212461 Shrimant Bhimsha Jamadar - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200212462 Basavaraj Hanamanthrao Malipat - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200212464 Kavita Bai - ಖೆರಡಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****463621/05/2022FPS****463621/05/2022180012000021/05/2022
560200212527 ಮಾದು ರಾಯ - ಖೇರ್ಡಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200212637 Saraswati W/o Mahantappa Patil - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200212638 Dhulappa Hanamanthrao Malipati - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------180000000-
560200212669 Lalitabai - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200212699 Saraswati Basavaraj Alle - ಖೇರ್ಡಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200212948 Shobhavathi - ಶಾಖೆ ಖೇರ್ಡ ಕೆ ವಾಡಿ ತಾ,ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200213152 Nityanand Apparao Sajjan - ಖೆರ್ಡಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200226259 Pooja - W/O: ಅನದ ಹರಸುರಕರ 139 ಖೇರ್ಡಾ ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200227855 Muktabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜನ ಯಾಳವಂತಗೀNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200228345 Sulochana - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖೆಡಳ ಕೇರ್ 3PHH(NK) / NCS------60000000-
560200228395 Channamma - W/O: ಕೂಸಯ್ಯ ಚಕಿಮಠ 41 ಖೇರ್ಡಾ ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200228798 Shanta Bai - W/O: ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮುಲಗೆ 70 ಸಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200228941 Suman Rathod - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಖುಬಾ ಸಿಂಗ ರಾಠೋಡ # 1NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200229029 Bhagyajyothi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದತ್ತಾತ್ರೆಯ 53 ಮೇನ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200229244 Sudharani - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ ಮಠಪತಿ 48 ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200229307 Shardadevi - W/O: ಮಹಾದೇವ ಗರುಡಕರ 56 ಖೇರ್ಡಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200229597 Mahadevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಪ್ಪಾ 1PHH(NK) / NCS------90000000-
560200229848 Reshma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಯುವರಾಜ #48\1 ಕಲಖೋರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200230367 Vimlabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮಶಾ ದೇವಗಿರಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200230369 Venkamma - W/O: ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಕೋರೆ 142 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200230371 Joythi - C/O ಮಹಾಂತೇಶ 126 ಮರಿಗೇಮ್ಮ ಮಂದPHH(NK) / NCS------60000000-
Top