REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200150168 Mahadevi - W/O: ಸುರೇಶ 18 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200150294 Laxmi - W/O: ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200150557 Mahadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚನ್ನ ಪ್ರಕಾಶ ಬಿರಾದಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200150688 Niramala Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾರ್ತಿಕ್ 25 ಖಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200151042 Kondabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮಶಾ ಕೋಪಟೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200151100 Radhika - S/O: ಕುಪ್ಪಣ್ಣ 65/1 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151291 Renuka - W/O: ಸಂತೋಷ 34 ಖಾನಾಪುರ್ ಬಿ ಹಿಪPHH(NK) / NCS------90000000-
560200151739 Vidyashree - W/O ಚನ್ನಾಪ್ರಕಾಶ 43 ಖಾನಾಪುರ ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200153374 Narasa Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಪುತ್ರ ಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560200153566 Sangamma - W/O: ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ 01 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200157399 ಬಸಮ್ಮ - S/O ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ಬಿರಾದಾರ - - NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200164038 Anita - W/O ಸಂತೋಷ ಜಮಾದಾರ ಖಾನಾಪುರ ಬಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200168147 Lakshimibai - ಖಾನಾಪುರ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200168148 ಮನೋಹರ - ಖಾನಾಪುರ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200168149 ಬಾಬುರಾವ - ಖಾನಾಪುರ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200168150 Basamma - ಖಾನಾಪುರ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200168151 Bhagyashree - ಖಾನಾಪುರ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200168152 Bhagirathi - ಖಾನಾಪುರ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200168153 ಕಂಟೆಪ್ಪಾ - ಖಾನಾಪುರ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200168154 ಪರಮೆಶ - ಖಾನಾಪುರ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200168155 ಶಿವಪುತ್ರ - ಖಾನಾಪುರ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200168156 gurubai - ಖಾನಾಪುರ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200168157 Shanta Bai - ಖಾನಾಪುರ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168158 Kashamma - ಖಾನಾಪುರ(ಬಿ) ಪೊ ಘಾಟ ಹಿಪ್ಪರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168159 ವಿದ್ಯಾಧರ - ಖಾನಾಪುರ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200168160 Rangamma - ಖಾನಾಪುರ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200168161 ಮಾಹದೇವಪ್ಪಾ - ಖಾನಾಪುರ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200168162 ಸುಧಾಕರ - ಖಾನಾಪುರ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200168163 kashamma - ಖಾನಾಪುರೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168165 ಗೊವಿಂದ - ಖಾನಾಪುರ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200175442 pulabai dasharath - ಖಾನಾಪುರೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560200181864 Vithabai - ಖಾನಾಪುರ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200181865 Komala - ಖಾನಾಪುರ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200181866 Malamma - ಖಾನಾಪುರ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200181867 ಸುಬಾಷ್‌ - ಖಾನಾಪುರ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560200181868 ಶಿವಪುತ್ರ - ಖಾನಾಪುರ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200181869 ಶರಣ್ಣಬಸಪ್ಪಾ - ಖಾನಾಪುರ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200181870 ಮಹೇಶ್ವರ್‌ - ಖಾನಾಪುರ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200181871 ವಿಜಯಕುಮಾರ್‌ - ಖಾನಾಪುರ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200181872 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಖಾನಾಪುರ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200181873 nilamma - ಖಾನಾಪುರ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200181874 ಉಮೇಶ - ಖಾನಾಪುರ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200181875 ಮಾಹದೇವಪ್ಪಾ - ಖಾನಾಪುರ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560200181876 ಕವಿತಾ - ಖಾನಾಪುರ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200181877 ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ - ಖಾನಾಪುರ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200181878 ವೀರಣ್ಣಾ - ಖಾನಾಪುರ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200181879 tuka bai - ಖಾನಾಪುರೆ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200181880 Mayadevi - ಖಾನಾಪುರ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200187823 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಖಾನಾಪುರ(ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192024 Naganna / Bheemasha - ಖಾನಾಪುರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200192028 Kasturabai - ಖಾನಾಪುರ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560200192031 Chandrakala - ಖಾನಾಪುರ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200192033 Shenkar/ Shivasheranappa - ಖಾನಾಪುರ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560200192044 Kavita - ಖಾನಾಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200192181 ಶಾಮರಾವ - ಖಾನಪೂರ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192183 Kashibai / Laxmanrao - ಖಾನಾಪುರ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200192524 Sunita - ಖಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200192527 Sharanamma - ಖಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200192988 Jagadevi - ಖಾನಾಪುರ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200192992 Sangamma / Shivasheranappa - ಖಾನಾಪುರ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560200193808 Sangeeta - ಖಾನಾಪುರ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200193941 Mallamma - ಖಾನಾಪೂರ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200194232 ಸುಮಿತ್ರಾಬಾಯಿ - ಖಾನಾಪೂರ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200200983 Parvati - ಖಾನಾಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201005 ಸಂಜುಕುಮಾರ - ಖಾನಾಪೂರ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201014 ಕಲ್ಯಾಣರಾವ್‌ - ಖಾನಾಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200201017 ಕಾಶಿನಾಥ - ಖಾನಾಪೂರ ಬಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200201021 ಬಸವರಾಜ - ಖಾನಾಪುರ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200201024 Sharnamma - ಖಾನಾಪೂರ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200201027 ಆಪ್ಪಾರಾವ - ಖಾನಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201034 ಬಾಬುರಾವ - ಖಾನಾಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200201036 Sangeeta - ಖಾನಾಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200201042 ಧರ್ಮರಾಜ - ಖಾನಾಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201045 ವಿಠಲ - ಖಾನಾಪೂರ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201049 Malamma - ಖಾನಾಪುರ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/202212008000015/05/2022
560200201060 ನೀಜಯ್ಯಾ - ಖಾನಾಪುರ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201061 Sulechana - ಖಾನಾಪೂರ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201288 ಆಣ್ಣರಾವ - ಖಾನಾಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201295 Mallamma - ಖಾನಾಪೂರ ಬಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560200201304 kamlabai - ಖಾನಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200201308 Nilamma - ಖಾನಾಪೂರ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201322 Jagadevi - ಖಾನಾಪೂರ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200201337 Vidyavati - ಖಾನಾಪೂರ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201339 Mallamma - ಖಾನಾಪೂರ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200202158 ಮಾಹಾದೇವ - ಖಾನಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200202164 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯಿ - ಖಾನಾಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200202168 Sangeeta - ಖಾನಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200202169 ಸಂಗಪ್ಪ - ಖಾನಾಪೂರ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200202176 ಮಡೋಳಪ್ಪಾ - ಖಾನಾಪೂರ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200202178 ನಾಗಣ್ಣಾ - ಖಾನಾಪೂರ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200202185 Saraswati - ಖಾನಾಪೂರ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200202189 ಮಾಹದೇವಪ್ಪಾ - ಖಾನಾಪೂರ ಬಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560200202192 ಶಿವನಂದ - ಖಾನಾಪೂರ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200208969 ಸುಬಾಷ್‌ ಶಾಂತಪ್ಪಾ - ಖಾನಾಪುರ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200211492 Malamma - ಸಾ/ ಖಾನಾಪೂರ ಬಿ ತಾ.ಬ,ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ/PHH(NK) / NCS------180000000-
560200212542 Vijayalakshmi - ಯರಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200213484 Sharanabasappa Mahadevappa - ಖಾನಾಪುರ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200213486 Shantappa Ramachandra Kopte - ಸಾ/ ಖಾನಾಪುರ ಬಿ ತಾ/ ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200213487 Shridevi - ಸಾ/ ಖಾನಾಪುರ ಭಿ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ/PHH(NK) / NCS------90000000-
560200214600 Ashokala - ಶಿಲ್ಪಾ 98 ಖಾನಾಪುರ್ ಬಿ ಖಾನಾಪPHH(NK) / NCS------240000000-
560200225034 Chandrakala - C/O ಹನುಮಂತ ರಾವ್ #68 ಹುಮನಾಬಾದNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200230184 Sharanayya Gurulingayya Mathap - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
Top