REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149188 Kavita - W/O: ಕಮಲಾಕರ ಖಾನಾಪುರ ಕೆ ವಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200149795 Siddamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಚಂದ್ರಕಾಂತ 14 ಖಾನPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/20229006000021/05/2022
560200149796 Laxmi - W/O: ರಾಮ ಖಾನಾಪುರ್ ಕೇ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/202212008000021/05/2022
560200150561 Anita - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಗೊಳಗೆ 172 ಖಾನPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/202212008000021/05/2022
560200150562 Daivata - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ ೪೯ ಖನಾಪುರ್ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200150971 Vaishnavi - W/O ಮಹೇಶ ನಿಕಂ 1/135 ಖಾನಾಪುರ್PHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20226004000022/05/2022
560200151277 Laxmi Bai - W/O ಜೇರಪ್ಪಾ 99/6 ಖಾನಾಪುರ ಖಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200151456 ಅನುಶಾಬಾಯಿ - W/O: ಹಣಮಂತ 83 ಖಾನಾಪುರ್ ಕೆ PHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022150010000022/05/2022
560200151461 ಸೂಲೆ ಬಾಯಿ - ಖಾನಾಪೂರವಾಡಿ(ಕೇ) PHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/20229006000021/05/2022
560200151478 ಮಂಗಲ ಬಾಯಿ - W/O ಕಿಶನ ಗಂಟೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/202212008000022/05/2022
560200151506 Shantabai - W/O: ಕಿಶನ 150 ಖಾನಾಪುರ್ ಕೇ PHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20229006000022/05/2022
560200151512 Sunita - W/O: ದಾಯಾನಂದ ಖಾನಾಪುರ್ ವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/202212008000021/05/2022
560200151530 Sevanta - W/O ಶ್ರೀನಿವಾಸ #1/22 ಖಾನಾಪುರ್PHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20226004000022/05/2022
560200151557 Anita - W/O ರಾಜೇಂದ್ರ 14 . ಖಾನಾಪುರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/202212008000021/05/2022
560200151564 Savitri - W/O: ಧುಳಪ್ಪ ಖಾನಾಪುರ್(ಕೆ) PHH(NK) / NCS------120000000-
560200151605 Sujata - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಖಾನಾಪುರ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151639 Renuka - W/O: ಶರಣಪ್ಪಾ ಖಾನಾಪೂರ ಕೆ ವPHH(NK) / NCS------90000000-
560200151668 Eramma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮಣ್ಣ 58NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200151670 ಅಂಬು ಬಾಯಿ - W/O: ದತ್ತು ಖಾನಾಪುರ್ (ಕೇ)ವPHH(NK) / NCS------120000000-
560200151735 Rekha - W/O ಧರ್ಮಣ್ಣಾ #83 ಖಾನಾಪುರ (ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20226004000022/05/2022
560200151744 Bharatbai - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 67-2 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200151753 Chempa Bai - W/O: ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ 20 ಖಾನಾಪುರ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200151768 Mangalabai - W/O: ದಿಗಂಬರ 1/33 ಖಾನಾಪುರ ಕPHH(NK) / NCS------30000000-
560200151791 Shakuntala - S/O: ರಾಚಪ್ಪಾ ಖಾನಾಪುರ್(ಕೇ)PHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/2022150010000021/05/2022
560200151796 Mamita - 38 ಖಾನಾಪುರ ಕೇ ವಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ ಖಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200151833 Minakshi - W/O: ಮಾರುತಿ 1/94 ಖಾನಾಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022210014000022/05/2022
560200151914 Renuka - W/O: ಪಿರಾಜಿ 1/21 PHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20226004000022/05/2022
560200151985 Kavita - W/O: ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ 04 ಖಾನಾಪೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/2022150010000021/05/2022
560200152013 Dhurapatabai - W/O: ಶಿವರಾಂ 1/94 ಖಾನಾಪುರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/202212008000022/05/2022
560200152035 Sunita - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ ಖಾನಾಪುರ್ ವಾPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/202212008000022/05/2022
560200152100 Lata - S/O: ಸುಭಾಶ 1/108 ಖಾನಾಪುರ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200152139 ರೇಷ್ಮ್ಮಾ - W/O: ಶಿವಕಂತ ನೀಲಕಂಠ ಅಟ್ ಪೋPHH(NK) / NCSBiometric****283221/05/2022FPS****283221/05/20226004000021/05/2022
560200152412 Sarojana - W/O: ಅಂಬರಾಯ 85/1 ಖಾನಾಪುರ ಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560200152579 Mallamma - W/O ಜ್ಞಾನಾದೇವ #6 ಖಾನಾಪುರ (ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200152592 Indrabai - W/O: ಬಸಪ್ಪ 17 ಖಾನಾಪೂರ ಕೇ ವPHH(NK) / NCS------120000000-
560200152754 Mahadevi - W/O ಅಣೆಪ್ಪಾ ಸಂಗೊಳಗೆ ೧೦೬ ಖPHH(NK) / NCS------90000000-
560200153231 Kalavati - W/O: ಬಾಬುರಾವ 1/103 ಖಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200153542 Shridevi - W/O ದತ್ತಾತ್ರಿ 1/49 0 ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200153639 Bharatabai - W/O: ವಿಠಲ 26 ಖಾನಾಪು ಕೆ ವಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560200153665 Surekha - S/O: ಕಾಶೀನಾಥ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಖಾನಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200153687 Sunita Bai - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ 78/1 ಖಾನಾಪುರ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200155633 Mangala - W/O: ಅಂಕುಶ 85/1 ಖಾನಾಪುರ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/2022150010000021/05/2022
560200156237 Tukkamma - S/O: ಸಂಜುವಕುಮಾರ್ ಖಾನಾಪುರ್PHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/2022150010000021/05/2022
560200156238 ಶಶಿಕಲಾ - W/O: ಅಶೋಕ 96 ಖಾನಾಪೂರ ಕೆ PHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/2022150010000021/05/2022
560200156247 Savitra Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟ ರಾವ 1/22 PHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/202212008000022/05/2022
560200156254 Mamata - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ 19-2 ಖಾನಾಪೂರ್PHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20226004000022/05/2022
560200156265 Ranjana - W/O: ಧರ್ಮಾ ಖಾನಾಪುರ್ ಕೇ PHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022150010000022/05/2022
560200156282 Tukkabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲಕುಮಾರ ಖಾನPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/202212008000021/05/2022
560200156292 Kashinath - S/O: ಶ್ರೀಪತಿ 1 ಖಾನಾಪುರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200156309 Mallamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಜ ಖಾನಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/202212008000021/05/2022
560200156312 Surekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಹುಲ 1/85 ಖಾನPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/202212008000022/05/2022
560200156316 Munna Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿಲೀಪ್ 36 ಖಾನಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200156333 Shrimathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಕ್ರಂ ಮಾನೆ 1/1 ಖPHH(NK) / NCS------90000000-
560200156335 Jagadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧುಳಪ್ಪಾ 100 ಖಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200156360 Mahananda - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಿವರಾಜ 84 PHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/2022180012000021/05/2022
560200156365 Sonabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಿಂಬಾಜಿ ರಾವ 1/108PHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/202212008000022/05/2022
560200156395 Mahananda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕಂತ ಖಾನಾಪುPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/20229006000021/05/2022
560200156509 Droupati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತ 49 ಖಾನಾಪPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/2022180012000021/05/2022
560200156531 Sharanamma - S/O: ಸುಭಾಶ 51 ಖಾನಾಪುರ್ (ಕೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560200156803 Sakkubai - S/O: ಬಸಪ್ಪ 105 ಖಾನಾಪುರ್ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200156886 Mahadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜುಕುಮಾರ ಖಾನPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/202212008000021/05/2022
560200156918 Hanuma Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬರಗಲಿ ಖಾನಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20229506000022/05/2022
560200157318 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣಪತಿ 18/3 ಖಾನPHH(NK) / NCS------150000000-
560200157335 Savita Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭವ ರಾವ್ 7PHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022150010000022/05/2022
560200158399 ಶಿವಕಾಂತಾ - S/O: ಪಂಡಿತ 38 ಖಾನಾಪುರ ಕೇ ವPHH(NK) / NCSBiometric****776522/05/2022FPS****776522/05/20229006000022/05/2022
560200158481 Ambika - S/O ಶೆಷಿರವ್ ಫುಲೆ 0 0 ಖಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200158544 ಸುನೀತಾ - W/O ರಾಚಣ್ಣಾ 83 ಖಾನಾಪುರ್ ಕೆ ವPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20226004000022/05/2022
560200158595 Tukkamma - W/O: ಸಂತೋಷ 18/3 ಖಾನಾಪುರ್ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/2022150010000021/05/2022
560200158857 Meenakshi - S/O: ಬಸವರಾಜ ಕೊಳಸೂರೆ 111/2 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200159305 ಅನುಸೂಯಾ - W/O ಗಣಪತಿ ಕೊಳಸೂರೆ ಖಾನಾಪುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200159608 Rekha - W/O: ಬಸಪ್ಪ 84 ಖಾನಾಪುರ್ (PHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/202212008000021/05/2022
560200159678 Laxami Bai - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ 36 ಖಾನಾಪೂರ ಕPHH(NK) / NCS------210000000-
560200159796 Savita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ್ 36 ಖಾನಾಪPHH(NK) / NCS------150000000-
560200159865 ಆಶಾರಾಣಿ - W/O ವೀರಣ್ಣಾ ಖನಪುರ್ ಕ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/202212008000022/05/2022
560200159985 Shilpa - W/O ಬಾಲಾಜಿ ಕೊಳಸೂರೆ 24/1 . ಖPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160316 Priya - ತಾನಾಜಿ ಕೊಳಸೂರೆ ಖಾನಾಪುರ್ (PHH(NK) / NCS------60000000-
560200160378 Narasamma - W/O: ಬಸವರಾಜ 54 ಖಾನಾಪುರ್(ಕೇPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160379 Tejamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮಣ್ಣಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200160402 Bhagyashree - W/O ಹಣಮಂತ ಮಿರ್ಜಾಪುರೆ 98/2 ಖಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161073 Aishwarya - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂದೀಪ 46 ಭವಾನಿ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****171821/05/2022FPS****171821/05/20226004000021/05/2022
560200161250 Kalavati - S/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ 49 ಖಾನಾಪುರ್ (ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560200161468 Shridevi - W/O: ಖಂಡೇಪ್ಪ 26 ಖಾನಾಪೂರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/202212008000021/05/2022
560200161584 Malashree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜನಾಥ ಖಾನಾಪುPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161785 Raja Bai - W/O: ಗುಂಡಪ್ಪಾ 57/2 ಖಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200162539 Renuka - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂತೋಷ ಖಾನಾಪುರ ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560200163367 Archana - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸುರೇಶ ಘಂಟೆPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/202212008000022/05/2022
560200163429 Madhurika Bai - W/O ಅಣ್ಣಾ ರಾವ 1/80 ಖಾನಾಪುರ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20229006000022/05/2022
560200163527 Prabhabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಲಾದ 24PHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022150010000022/05/2022
560200164104 Jagannath - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬೀರಪ್ಪಾ 5NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200166051 ಅನುಸಯ್ಯ ವೇಂಕಟ - ಖಾನಾಪುರೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166052 ಮಂಗಬಾಯಿ ಅಂಗದ - ಖಾನಾಪುರೆPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20226004000022/05/2022
560200166053 ರಾಮ ರಾವ ಮಾಹಾದಬಾ - ಖಾನಾಪುರೆAAY(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022200015000022/05/2022
560200166054 ರಾಧಿಕಾ ಗಂಡ ಕಿಶನ - ಖಾನಾಪುರೆAAY(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022200015000022/05/2022
560200166055 ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ ಅಂಗದ - ಖಾನಾಪುರೆAAY(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022200015000022/05/2022
560200166056 ಕಲಾವತಿ ವೀಲಾಸ - ಖಾನಾಪುರೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166057 ನಾಗೀಣಬಾಯಿ ರತ್ನ - ಖಾನಾಪುರೆAAY(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022200015000022/05/2022
560200166058 ರಾಮ ಮಾಣಿಕ - ಖಾನಾಪುರೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166059 Kashamma - ಖಾನಾಪುರೆ ಕೆ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/2022200015000021/05/2022
560200166060 ಹಣಮಂತ ಭೀಮಣ್ನಾ - ಖಾನಾಪುರೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166061 ದತ್ತು ಭಾನುಧಾಸ - ಖಾನಾಪುರೆAAY(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022200015000022/05/2022
560200166062 ಅಂಕುಶ ರಘುರಾಮ - ಖಾನಾಪುರೆAAY(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022200015000022/05/2022
560200166063 Sampat Bai - ಖಾನಾಪುರೆAAY(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022200015000022/05/2022
560200166064 ಬಾಬುರಾವ ರಾವಣ - ಖಾನಾಪುರೆAAY(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022200015000022/05/2022
560200166065 nagama tippanna - ಖಾನಾಪುರೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169532 shridevi shivaji - ಖಾನಾಪುರಕೆವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/20223002000021/05/2022
560200169533 ಶಿವರಾಮ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಖಾನಾಪುರೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169534 ಕಮಲಾಕರ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಖಾನಾಪುರೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169535 Rangamma - ಖಾನಾಪುರೆAAY(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022200015000022/05/2022
560200169536 ದಯಾನಂದ ಮಾಣೀಕ - ಖಾನಾಪುರೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169537 Pooja - ಖಾನಾಪುರೆAAY(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022200015000022/05/2022
560200169538 ವಾಮನ - ಖಾನಾಪುರೆ(ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022200015000022/05/2022
560200169539 Sundara bai Hanamanth - ಖಾನಾಪುರೆAAY(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022200015000022/05/2022
560200169540 ವಿಠಲ ರಾವ ವಿಠಲರಾವ - ಖಾನಾಪುರೆAAY(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022200015000022/05/2022
560200169541 ಬಬೀತಾ ಪಾಂಡುರಂಗ - ಖಾನಾಪುರೆPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20226004000022/05/2022
560200169542 chandrakala BABU - ಖಾನಾಪುರೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169543 ರಾಜ ಕುಮಾರ ಪೀರಪ್ಪಾ - ಖಾನಾಪೂರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/2022200015000021/05/2022
560200169544 ಶಾಂತಮ್ಮಾ ಸಿದ್ರಾಮ - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169545 Shobha - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169546 ರಾಚಪ್ಪಾ ಸಿದ್ರಾಮ - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/2022200015000021/05/2022
560200169547 SAROBAI - ಖಾನಾಪುರೆ ಕೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200169548 ಸುಭಾಷ ವೀಠೋಬಾ - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022200015000022/05/2022
560200169549 Prakash - ಖಾನಾಪುರೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169550 ಸೂರ್ಯಭಾನ - ಖಾನಾಪುರ(ಕೆ)ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169551 Chandrakala - ಖಾನಾಪುರೆ ಕೆ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169552 ramesh sharanappa - ಖಾನಾಪುರೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169554 ರಂಗಮ್ಮಾ ಸಾಯಬಣ್ನಾ - ಖಾನಾಪುರೆPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20226004000022/05/2022
560200169555 ರಾಜ ಕುಮಾರ ಶೇಶರಾವ - ಖಾನಾಪುರೆ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022200015000022/05/2022
560200169556 ಬೀರಪ್ಪಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಖಾನಾಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169557 Sampatbai - ಖಾನಾಪುರೆ ಕೆ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/2022200015000021/05/2022
560200175398 Bharatbai - ಖಾನಾಪೂರ ಕೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200175399 ಧನವಂತಾ ಬಾಯಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಖಾನಾಪೂರ ಕೆ ವಾದಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200175400 ಕಾಶಿನಾಥ ರಾಮಣ್ಣಾ - ಖಾನಾಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200175401 Manemma - ಖಾನಾಪುರ ಕೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/202212008000021/05/2022
560200175402 rukminibai vishvanath - ಖಾನಾಪುರ ಕೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/20223002000021/05/2022
560200175403 Chandrakala Bai - ಖಾನಾಪುರಕೆವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/202212008000021/05/2022
560200175404 ರಕ್ಮಿಣಬಾಯಿ ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಖಾನಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200175405 Godavari - ಸಾ: ಖಾನಾಪುರ ವಾಡಿ ತಾ. ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200175406 ಮೋಹನ ರಾವ ಶಂಕರ ರಾವ - ಖಾನಾಪುರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200175407 sonabai shankarrao - ಖಾನಪೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20223002000022/05/2022
560200175408 Ratubai - ಖಾನಾಪೊರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022180012000022/05/2022
560200175409 ದೇವಿದಾಸ ಶಿವರಾಮ - ಖಾನಾಪುರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200175410 Anjana Bai - ಖಾನಾಪುರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560200175411 ಸುಭಾಶ ಗಂಪೂರಾವ - ಖಾನಪೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022180012000022/05/2022
560200175412 ದತ್ತಾಜಿ ಗಂಪುರಾವ - ಖಾನಾಪುರೆ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560200175413 ಜಿಜಾ ಬಾಯಿ - ಖಾನಾಪುರೆ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200175414 Vitbai - ಖಾನಾಪುರೆ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022180012000022/05/2022
560200175415 ನಿವರ್ತಿ ರಾವ ಜಟಿಂಗ ರಾವ - ಖಾನಾಪುರೆ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/202212008000022/05/2022
560200175416 ಬಾಜಿರಾವ ಜಟಿಂಗರಾವ - ಖಾನಾಪುರೆ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200175417 ಶರಣಮ್ಮಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಖಾನಾಪುರೆ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022200015000022/05/2022
560200175418 laxmibai vaman - ಖಾನಾಪುರೆ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022150010000022/05/2022
560200175419 ದತ್ತು ವಿಠೊಬಾ - ಖಾನಾಪುರೆ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560200175420 ವಚಲಾಬಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಖಾನಾಪುರೆ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560200175421 ಮಾರುತಿ ವಾಗು - ಖಾನಾಪುರೆ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200175422 ಶಾಮ ವಾಗು - ಖಾನಾಪುರ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200175423 Asha - ಖಾನಾಪುರೆ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200175424 Surekha Bai - ಖಾನಾಪುರೆ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022150010000022/05/2022
560200175425 solochana shripatrao - ಖಾನಾಪುರೆ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022180012000022/05/2022
560200175426 ಸಂಬಾಜಿ ಲಿಂಬಾಜಿ - ಖಾನಾಪುರೆ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200175427 sarita prakash - ಖಾನಾಪುರೆ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200175428 ರಾಮಚಂದ್ರ ಗ್ಯಾನೋಬಾ - ಖಾನಾಪುರೆ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20229006000022/05/2022
560200175429 ದಿಗಂಬರ ಭಾನುದಾಸ - ಖಾನಾಪುರೆ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200175430 Kalavati - ಖಾನಾಪುರೆ .PHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/202212008000022/05/2022
560200175431 ಅನುರಾಧಾ - ಖಾನಾಪುರೆ .PHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/202212008000022/05/2022
560200175432 ಸೌದಾಗರ್‌ ಬಾಪುರಾವ - ಖಾನಾಪುರೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200175433 parvati uddava - ಖಾನಾಪುರೆPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/202212008000022/05/2022
560200175434 ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತುಳಸಿರಾಮ - ಖಾನಾಪುರೆPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022150010000022/05/2022
560200175435 ಸುರೇಶ ಭೀಮರಾವ - ಖಾನಾಪುರೆPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022180012000022/05/2022
560200175436 ಭರತ ಶಂಕರ - ಖಾನಾಪುರ ಪೋ/ಪ್ರತಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/202212008000022/05/2022
560200175437 vijemma bai chandrakant - ಖಾನಾಪುರೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200175438 parvati prabhurao - S/O: ಪ್ರಭುರಾವ್ 169/1 ಖಾನಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20229006000022/05/2022
560200175439 ಭೀಮ ಮಾಹಾದಬಾ - ಖಾನಾಪುರೆPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022180012000022/05/2022
560200175440 Shobhabai - ಖಾನಾಪುರೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200175441 ದೇವಿದಾಸ ರಾವಣ - ಖಾನಾಪುರೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200175443 Sunita - ಖಾನಾಪುರೆPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022150010000022/05/2022
560200175444 ರಾಧಾಬಾಯಿ ರಘುರಾಮ - ಖಾನಾಪುರೆPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/202212008000022/05/2022
560200175445 ಮಲ್ಲ್ಪಪ್ಪಾ ಧನಾಜಿ - ಖಾನಾಪುರೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200175446 ಬಸ್ವಣಪ್ಪ ಭೀಮಣ್ಣಾ - ಖಾನಾಪುರೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200175447 ಶ್ರೀಮಂತ ಭೀಮಣ್ಣಾ - ಖಾನಾಪುರೆPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/202212008000022/05/2022
560200175449 Kalavati - ಖಾನಾಪುರೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200175450 ರಾದಾಬಾಯಿ ನಿಂಗಪ್ಪಾ - ಖಾನಾಪುರೆPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20229006000022/05/2022
560200175451 ಭೀಮರಾವ್‌ ಪಿರಾಜಿ - ಖಾನಾಪುರೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200175452 malama arjun - ಖಾನಾಪುರೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200175453 ಶ್ರೀರಂಗ ನಾಮದೇವ - ಖಾನಾಪುರೆAAY(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022200015000022/05/2022
560200175454 Sujata - ಖಾನಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/202212008000021/05/2022
560200175455 Kamala Bai - ಸಾ/ಖಾನಾಪುರ (ಕೆ)ವಾಡಿ ಪೊ/ಖಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------210000000-
560200175456 ಸಿದ್ರಾಮ ಮಾಣಿಕ - ಖಾನಾಪುರ ಕೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200175457 Mahadevi - ಖಾನಾಪುರೆPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022270018000022/05/2022
560200175458 Shobha Bai - ಖಾನಾಪುರೆPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20229006000022/05/2022
560200175459 ರಾಮು ವಿಶ್ವನಾಥ - ಖಾನಾಪುರೆ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20229006000022/05/2022
560200175460 ಮಲೇಶ ಕಲ್ಯಾಣಿ - ಖಾನಾಪುರೆ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200175461 dropati shivaji - ಖಾನಾಪುರೆPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/202212008000022/05/2022
560200186438 Raja bai - ಖಾನಾಪೂರ ಡಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200186439 Anita - ಖಾನಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200186440 ರಾಜಪ್ಪಾ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಖಾನಾಪೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/20229006000021/05/2022
560200186441 Mudrika - ಖಾನಾಪುರ ಕೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/202212008000021/05/2022
560200186442 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾಣಿಕ - ಖಾನಾಪುರಕೆವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200186443 ಕಾಶಪ್ಪಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಖಾನಪೂರ ಕೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20226004000022/05/2022
560200186444 Punyamma - ಖಾನಾಪೂರ ಕ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/2022150010000021/05/2022
560200186445 Gundamma - ಖಾನಾಪೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200186446 ಶ್ರೀಮಂತ ಮಾರುತಿ - ಖಾನಾಪುರಕೆವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20226004000022/05/2022
560200186447 putalabai kanteppa - ಖಾನಾಪುರ ಕೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200186448 ಮಾಣೆಮ್ಮಾ - ಸಾ/ಖಾನಾಪುರ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200186449 Savita - ಖಾನಾಪುರ ಕೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/202212008000021/05/2022
560200186450 Sangamma - ಖಾನಾಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200186451 SAVITRI rajendra - ಖಾನಾಪುರೆ ಕೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200186452 ನರಸಿಂಗ್‌ ಮಹಾದಬಾ - ಖಾನಾಪುರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20226004000022/05/2022
560200186453 uttamabai baburao - ಖಾನಾಪುರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/202212008000022/05/2022
560200186454 ಸುಗಲಾಬಾಯಿ ಗಣಪತರಾವ್‌ - ಖಾನಾಪುರೆ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200186455 Daivatabai - ಖಾನಾಪುರೆ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20229006000022/05/2022
560200186456 ಮಲಿಂಗ - ಖಾನಾಪುರೆ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20226004000022/05/2022
560200186457 Rukminibai - ಖಾನಾಪುರೆAAY(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022200015000022/05/2022
560200186458 Sulla Bai - W/O: ಗೋಪಾಲ್ ರಾವ 1-46 ಖಾನಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20229006000022/05/2022
560200186460 Rajamma - ಖಾನಾಪುರಕವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200186461 Padmina - ಖಾನಾಪುರೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200186462 ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಸುಧಾಕರ - ಖಾನಾಪುರೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200186463 ದತ್ತು ಬಾಳಪ್ಪಾ - ಖಾನಾಪುರೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200186464 ಕಮಳಾಬಾಯಿ ಶ್ರೀಪತಿ - ಖಾನಾಪುರೆ ಕೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200186465 ರೇಖಾ - ಖಾನಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200186466 ಗೌರಮ್ಮ - ಖಾನಾಪೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200186467 ದತ್ತು ಪಂಡಿತ - ಖಾನಾಪೂರ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/202212008000021/05/2022
560200186468 ಸಮುದ್ರಾಬಾಯಿ ಅರ್ಜುನ - ಖಾನಾಪುರಕೆವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/202212008000021/05/2022
560200186469 ಭೀಮಣ್ಣಾ ವಿಠೋಬಾ - ಖಾನಾಪೂರ ಕೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200186470 Anjana Bai - ಖಾನಾಪುರ ಕೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20229006000022/05/2022
560200186471 ನಾಗೀಂದರ ರಾಜಿಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಖಾನಾಪುರ ಕೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200186472 ಬಸ್ವರಾಜ ರಾಜೆಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಖಾನಾಪೂರ ಕೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/20226004000021/05/2022
560200186473 KASHTURI BAI VITHAL - 79,ಖಾನಾಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200186474 Jagdevi - khanapurಖಾನಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20229006000022/05/2022
560200186475 Girabai - ಖಾನಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200186476 Renuka - ಸಾ: ಖಾನಾಪುರ ವಾಡಿ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------120000000-
560200186477 Sangamma - ಖಾನಾಪುರಕೆವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200186478 Ambika - ಖಾನಾಪುರೆPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/202212008000021/05/2022
560200186479 Tejamma - ಸಾ/ಖಾನಾಪುರ(ಕೆ)ವಾಡಿ ಪೋ/ಖಾನಾಪುರ(AAY(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022200015000022/05/2022
560200186480 ಶಿವರಾಜ ಗಣಪತಿ - ಖಾನಾಪುರೆ ಕೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/20229006000021/05/2022
560200186481 ಉಮೇಶ ಜಟೇಪ್ಪಾ - ಖಾನಾಪುರ ಕೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200186482 DONDA BAI BHOJAPPA - ಖಾನಾಪುರ ಕೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20229006000022/05/2022
560200186483 Savitra - ಖಾನಾಪೂರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/202212008000022/05/2022
560200186484 Kamalabai - ಖಾನಾಪುರ ಕೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200186485 ಲಕ್ಮೀಬಾಯಿ ರೇವಣಪ್ಪಾ - ಖಾನಾಪೂರ ಕೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/20229006000021/05/2022
560200186486 Kalavati - ಖಾನಾಪುರೆPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/20229006000021/05/2022
560200186487 ಜಗನಾಥ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಖಾನಾಪುರೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560200186488 Iramma - ಖಾನಾಪುರೆAAY(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/2022200015000021/05/2022
560200186489 Mangalabai - ಖಾನಾಪುರೆAAY(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/2022200015000021/05/2022
560200186490 nagamma jaganath - ಖಾನಾಪುರೆAAY(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022200015000022/05/2022
560200186491 ವ್ಯೆಜಿನಾಥ ಮಹಾದಾಬಾ - ಖಾನಾಪುರೆPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20223002000022/05/2022
560200186492 ಅಶ್ವಿನಿ - ಖಾನಾಪುರೆPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022---1500100000-
560200186493 ದತ್ತಾ ಜಟಪ್ಪ - ಖಾನಾಪುರೆ ಕೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200186494 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗಣಪತಿ - ಖಾನಾಪುರೆ ಕೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200186495 Peeramma - ಖಾನಾಪುರೆ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****650421/05/2022FPS****650421/05/2022150010000021/05/2022
560200186496 ಶಿವ ಮೂರ್ತಿ - ಖಾನಾಪುರ ಕೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200186497 Mallamma - ಖಾನಾಪುರ KPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/202212008000021/05/2022
560200186498 Jaisheela - ಖಾಣಾಫೂರ ಕ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/2022150010000021/05/2022
560200186499 Shashikala - ಖಾನಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200187633 ಸರುಬಾಯಿ ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಖಾನಾಪುರೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187634 ಸವಿತಾ ದತ್ತಾಜಿ - ಖಾನಾಪುರೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187635 ವಿಠಲರಾವ ಗುಂಡಾಜಿ - ಖಾನಾಪುರೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187990 ತುಕಾರಾಮ - ಖಾನಾಪೂರ ಕೆ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191397 Babu s/o Hanmanth Nilkante - ಸಾ:ಖಾನಾಪುರ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191426 Bandemma w/o Sharnappa - ಮು.ಪೋಸ್ಟ್ ಖಾನಾಪೂರ(ಕೆ) ತಾ:ಬಸವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191696 Komala - ಖಾನಾಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/2022240016000021/05/2022
560200191699 Malappa S/o Manik Tambule - ಖಾನಾಪುರೆPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/202212008000021/05/2022
560200192002 Anita - ಖಾನಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/2022150010000021/05/2022
560200193559 mangalabai bhimsha - ಖಾನಾಪುರೆ ಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/202212008000022/05/2022
560200193661 ರಾಚಪ್ಪಾ ಬಲ್ಲಾರ - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200194160 ಶಾಂತ ವಾನಮರಾವ ಸೂರ್ಯವಂಶ - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200199884 ಸರುಬಾಯಿ ನಿಲಕಂಠ - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200200829 Jyoti - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****650422/05/2022FPS****650422/05/2022150010000022/05/2022
560200201020 Tukamma - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200201025 ಗಂಪುರಾವ ಅಂಬಾಜಿ - ಖಾನಾಪುರೆ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200201030 Laximi - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201032 Shubhangi - ಖಾನಾಪುರೆ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201035 TIPPANNA SANGAPPA - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/2022200015000021/05/2022
560200201043 ಪಂಡಿತ ಅಪ್ಪಾರಾವ - ಖಾನಾಪುರೆ ಕೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200201044 ರಾಜೀಂದ್ರ ಬೀರಾದರ - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/202212008000022/05/2022
560200201048 ತುಕಾರಾಮ್‌ ಕೋಳಸುರ - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201051 ರಾಚಪ್ಪಾ ಬೀರಾದರ - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200201053 Sangeeta - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201058 ಶಿವರಜ್‌ ಪಾಟಿಲ - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201064 ಸತೀಶ ಭೊಂಸ್ಲೆ - ಖಾನಾಪೂರ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201065 ಶೇಷಣ್ನ ಕಪಡ - ಖಾನಾಪೂರ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201068 ಹನಮಂತ್‌ ಬೀರಾದರ - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/202212008000021/05/2022
560200201072 ಆತ್ಮಾರಾಂ ಸೂರ್ಯವಂಶ - ಖಾನಾಪುರೆ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022200015000022/05/2022
560200201073 ಮಂಗಲಾ ಮಧುಕರ - ಖಾನಾಪುರೆPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/202212008000021/05/2022
560200201076 ದೀನಕರ ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/202212008000022/05/2022
560200201077 JAGDEVI PRALAD - ಖಾನಪೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201078 ಇರಮ್ಮಾ ಎಕನಾಥ - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/202212008000021/05/2022
560200201080 ಬಸವರಾಜ ಗೋಸುರ - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/2022150010000021/05/2022
560200201081 ಮನೋಜ್‌ ಭೊಂಸ್ಲೆ - ಖಾನಾಪುರೆ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/202212008000022/05/2022
560200201083 ಸೌದಾಗರ ಭೊಂಸ್ಲೆ. - ಖಾನಾಫೂರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/202212008000022/05/2022
560200201085 Parvati - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/2022180012000021/05/2022
560200201086 Jaisheela - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200201089 Kusala - khanapurPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201090 Shimabai - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/202212008000021/05/2022
560200201093 ಸಿದ್ದನಾ ಸಾಳುಂಕೇ - ಖಾನಾಪುರೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201096 ವೈಜಪ್ಪ ಕಪಡೆ - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200201100 Neelamma - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200201101 ಈಶ್ವರ ಮಾಣಿಕ - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201102 ಶಂಕರ ಕಪಡ - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201104 Sharanama - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200201108 ಸಂಗೀತಾ ಖಂಡಪ್ಪಾ ಸಂಗೋಳಗ - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201110 ವೈಜೀನಾಥ ಪರ್ತಾಪೂರ - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201116 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಘಂಟ - ಖಾನಾಪೂರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20229006000022/05/2022
560200201120 Mina - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/20229006000021/05/2022
560200201141 ಅಂಬುಬಾಯಿ - ಖಾನಾಪೂರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20229006000022/05/2022
560200201217 ವೀಥೊಬಾ ನಿಲಕಂಠ - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201219 ದೀಲೀಪ್‌ ನಿಲಕಂಠ - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/202212008000021/05/2022
560200201225 Jagdevi - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201232 ಶಾಂತಬಾಯಿ ನಾಗನ್ನಾಥ ಬೀರಾದರ - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/202212008000021/05/2022
560200201239 ಗೋದಾವರಿ - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201302 Sakhubai - ಖಾನಾಪುರೆPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20226004000022/05/2022
560200201319 ಸಂಜುಕುಮಾರ್‌ ಪಾಟಿಲ - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/2022150010000021/05/2022
560200201333 ರೇಣುಕಾ ಮಹಾದೇವ - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/20226004000021/05/2022
560200201342 Sunita - ಖಾನಾಪುರೆPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/2022150010000021/05/2022
560200201346 Hira Bai - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200201349 Jyoti Vinayak Kmable - ಖಾನಾಪುರೆAAY(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022200015000022/05/2022
560200201352 ಸಮಿಂದ ನಿಲಕಂಠ - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200201355 ಅಶೋಕ ಹುಲಸುರ - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200202211 ಮದನರಾವ್‌ ನಿಕ್ಕಮ - ಖಾನಾಪುರೆPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022150010000022/05/2022
560200202217 daminthabai patil - ಖಾನಾಪುರೆPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20223002000022/05/2022
560200202221 Kasturi - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200202226 Ashok telanga - ಖಾನಾಪುರೆ ಕೆ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200202227 ವಿಠಲ ಘಂಟ - ಖಾನಾಪೂರ ಕೆAAY(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022200015000022/05/2022
560200202232 Soniya - ಖಾನಾಪುರೆ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/202212008000022/05/2022
560200202233 Jayshri - ಖಾನಾಪೂರ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200202234 ದೀಲೀಪ್‌ ಭೊಂಸ್ಲೆ - ಖಾನಾಪುರೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200202235 J.J.Kalabai Dhondiba Bhosle - ಖಾನಾಪುರೆ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/202212008000022/05/2022
560200202239 ರವಿ ಭೊಂಸ್ಲೆ - ಖಾನಾಪೂರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20226004000022/05/2022
560200202241 ರಾಜಪ್ಪಾ ಪಾಟಿಲ - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/202212008000021/05/2022
560200202245 ಬಸವರಾಜ ಪಾಟಿಲ - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200202250 ದತ್ತು ನಿಲಕಂಠ. - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200202252 ವಿಠಲ ಕಪಡೆ - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200202256 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಮಣ್ಣ - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200202258 ಜೈಶ್ರೀ - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/202212008000021/05/2022
560200202259 Godawari - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200202261 Saraswati - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200207198 Nitina - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200207491 PARBATABAI BHEEMSHA - ಖಾನಾಪುರೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560200207639 VITHABAI BABURAO - ಖಾನಾಪುರೆPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20223002000022/05/2022
560200207930 INDARBAI - ಖಾನಾಪುರೆPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20223002000022/05/2022
560200208008 Phulabai suryavanshi - ಖಾನಾಪುರೆ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20229006000022/05/2022
560200208083 RADHABAI MALLIKARJUN - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200208209 ಸಂಜುಕುಮಾರ್‌ ನಿಲಕಂಠ - ಖಾನಾಪುರೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****902421/05/2022FPS****902421/05/2022210014000021/05/2022
560200208352 VIMALABAI - ಖಾನಾಪುರೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560200208466 ಶಿವಾಜಿ ಪಂಡಿತ - ಖಾನಾಪೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200210916 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಅರಜುನ - ಖಾನಾಪುರವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200211701 Phulabai - ಖಾನಾಪುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20223002000022/05/2022
560200211702 Janubai - ಖಾನಾಪೂರ ಕೆ ವಾಡಿ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022150010000022/05/2022
560200211703 tukaram - ಖಾನಾಪೂರ ಕೆ ವಾದಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200211704 Gnyanbai - ಖಾನಾಪೂರ ಕೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022150010000022/05/2022
560200212226 Chandani - ಖಾನಾಪುರ ಕೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200212728 Komalabai - ಖಾನಾಪೂರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022150010000022/05/2022
560200212786 Balika - 1/44ಖಾನಾಪುರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022150010000022/05/2022
560200212849 Santosh Vaijanalt Ghante - ಖಾನಾಪೂರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022150010000022/05/2022
560200212859 basavraj Vaijanath Ghante - ಖಾನಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20229006000022/05/2022
560200212898 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಖಾನಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022150010000022/05/2022
560200213031 ನಿಕಿತಾ ಗಂಡ ನಾಮದೆವ ಭೊಸಲೆ - ಸಾ: ಖಾನಾಪುರ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/202212008000022/05/2022
560200213120 ಮಹಾದೇವಿ - ಖಾನಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022150010000022/05/2022
560200214195 Balaji - ಖಾನಾಪುರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20229006000022/05/2022
560200214196 Mankavati - ಖಾನಾಪುರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****174419/05/2022FPS****174419/05/20229006000019/05/2022
560200214197 jagadevi - 1/97,ಖಾನಾಪುರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20223002000022/05/2022
560200215292 Shridevi - ವೆಂಕಟೇಶ 77 ಖಾನಾಪುರ್ ಕೆ ಖಾನಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200215352 Sunita - ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ 77 ಖಾನಾಪುರ ಕೆ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200215527 Jyothi - ಬಾಲಾಜಿ ತಂ ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ 77 ಖಂಡೆಪPHH(NK) / NCS------180000000-
560200215805 PARVATI BAI - ಜಟಿಂಗ 1/53 ಖಾನಾಪುರ್ ಖಾನಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/202212008000022/05/2022
560200216073 Rajeshree - ಅನೀಲಕುಮಾರ 65 ಖಾನಾಪುರ ಕೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200216077 ಜಯಶಿಲಾ - ರಾಚಪ್ಪಾ 44/4 ಖಾನಾಪೂರ (ಕೆ) ವಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200221601 Anusuya - W/O ಶಿವಾಜಿ ರಾವ 1/49 , ಖಾನಾಪPHH(NK) / NCS------30000000-
560200224446 Rukmini Bai - W/O: ಮಾಣಿಕ ಖಾನಾಪೂರವಾಡಿ ಖಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200226337 Sana Fatima - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಶೇಯ್ಖ್ 50 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200226642 Suman - C/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ 4 ಸಾಯಿ ನಾಗರ ಖಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200227187 Surekha - S/O: ಅರ್ಜುನ್ ಖಾನಾಪುರ್ ಖಾನPHH(NK) / NCSBiometric****171819/05/2022FPS****171819/05/20222120014000019/05/2022
560200227268 Shantabai - C/O ಮಾರುತಿ 132 ಖಾನಾಪುರ್ ಕೇ ವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200228053 Sangeeta - W/O ಸುರೇಶ #1/99 ಭವನಿ ಟೆಂಪಲ ಹತPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/202212008000022/05/2022
560200228093 Saraswati - W/O ಮಾರುತಿ ಘಂಟೆ ೧/೧೨೯ ಖಾನPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20229906000022/05/2022
560200229423 Akash - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಆಕಾಶ 00 ಖಾನಾಪುರ (ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560200229428 Shivamma - W/O ಗುಂಡಪ್ಪ ಜಾಜನೂರೆ ತಾ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022121208000022/05/2022
560200229430 Shridevi - W/O ಅನಿಲ 36 ಖಾನಾಪುರ ಕೇ ಖಾನಾಪPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20229006000022/05/2022
560200229477 Savitri - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ #1/99 ಭವನಿ ಟೆಂಪPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20226004000022/05/2022
560200229787 Mahadevi - W/O ರಾಮಲಿOಗ ಖನಪುರ್ ಕ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20226004000022/05/2022
560200230401 Santoshi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗಣಪತಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ 1/800PHH(NK) / NCS------90000000-
560200230403 Laxmi Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರತನ ರಾವ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200230432 Aubai - C/O ದಿನೇಶ 1/104 ನೇರ ಹನುಮಾನ ಟPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20226604000022/05/2022
560200230433 Surekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ರಮ ಖಾನಾಪುPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/20229006000022/05/2022
560200230476 Prabhavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧರ್ಮೇಂದ್ರ 1/91 ಖಾPHH(NK) / NCSBiometric****902422/05/2022FPS****902422/05/2022150010000022/05/2022
560200230477 Manisha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗಿರೀಶ 1/76 ತಾ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------120000000-
Top