REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200148990 Pushpavathi Jadhav - W/O ಅಮರ ಜಾಧವ 1 1NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149258 Shobha - W/O: ದೇವಿದಾಸ್ ಭೂಸರೆ 1/58ಈ PHH(NK) / NCSBiometric****311821/05/2022FPS****311821/05/2022180012000021/05/2022
560200150663 Afrin - D/O: ಜಾಕೀರ್ ಹುಸ್ಸೈನ್ 382 ಲಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200151184 Masadabi - W/O ಚಾಂದಸಾಬ 2/99 ಲಾಡವಂತಿ नेPHH(NK) / NCS------30000000-
560200151186 Sakubai - W/O ಶಿವಾನಂದ ಲೊಹಾರ 2/52 ದರ್ಗಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200151214 Sabera Bee - W/O ಹಬೀಬಸಾಬ 1/40 ಲಾಡವಂತಿ ಲಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200151230 Panchfulabai - W/O ಶೇಷರಾವ ಮಂಗೇ ಲಾಡವಂತಿ ರಾಮತPHH(NK) / NCS------30000000-
560200151239 Yasmeen - W/O ಮಹೆಬೂಬ್ ಮುಲ್ಲಾ ಲಡವಂಟಿ ನಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200151248 Ahilya - W/O ಶಿವಾಜಿ ಧವಳ್ 799 ಸ್ವಾಮಿ ವPHH(NK) / NCS------60000000-
560200151288 Salubai - W/O ಧರ್ಮರಾಜ್ ಶಿಂದೆ ಲಡವಂಟಿ ಲಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200151289 Mudrika Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಭಿಮಾನು ಸಿಂದೆ ಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200151362 Sayad Rashida Banu - W/O ಅಖ್ತರಲಿ 256 ಲಾಡವಂತಿ ಲಾಡವPHH(NK) / NCS------90000000-
560200151558 Nabila - W/O ಮಾಜೀದ ಸೈಯದ 381 ಲಾಡವಂತಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151702 Sambai - W/O: ಜಗನ್ನಾಥ ಕಂಬಾರ 103 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200151714 Surekha - W/O: ವಿಠಲ ರಾವ ಜಾಧವ 2/96/ಏ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200151810 Mandodhari Shinde - W/O ರಾವಣ ಶಿಂದೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200151872 Asha - W/O: ಲಕ್ಷಿಮನ ಪಾಟೀಲ್ 28 ಲಡವPHH(NK) / NCS------60000000-
560200152001 Mangalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮರಾವ 13 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152374 Chaturabai - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ಧವಲೇ ಲಡವಂಟಿ ನಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200152545 Nanarao - S/O: ಪಿರಪ್ಪ ಲಡವಂಟಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200152719 Kashi Bai - W/O ಶಾಂತಕುಮಾರ ಧವಳೆ #2/32 ಲಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200152851 Lalita Bai - S/O: ಪಾಂಡುರಂ 820 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152929 Reshma - W/O ಸಂದೀಪ್ ಕಾರ್ಭಾರಿ 242 ನಾರ್PHH(NK) / NCSBiometric****311821/05/2022FPS****311821/05/20223002000021/05/2022
560200152956 Rajiya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹೆಬೂಬ ಶೇಕ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153138 Rubeena - W/O ಜಮೀರ 2/99 ಸ್ಟೇಟ ಬ್ಯಾಂಕ ಆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200153331 Roshan Bee - S/O: ಹೀರಾಲಿಶಾ 2/56 ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200153410 Sangita - W/O: ಬಂದು ಲೊಹರ್ ಲಡವಂತಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200153411 Madu Bai - W/O: ಶ್ರೀಪತಿ 19NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200153536 Ranjina - W/O: ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟಿಲ 782 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200153808 Shaila - W/O ದ್ನ್ಯಾನೆಶ್ವರ ಜಮಾದಾರ್ ಲಡವಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154892 Vimala Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುರೇಶ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ PHH(NK) / NCSBiometric****311821/05/2022FPS****311821/05/20226004000021/05/2022
560200154914 ಸುರೇಖಾ - W/O: ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಮಂಜುಳಕರ 1/152 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200154915 ಸುರೇಖಾ - W/O ಅಂಗದ ಜಮಾದಾರ 2 2 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200155648 Vaishali - W/O ಶ್ರಾವಣ್ 03 ಮೇನ್ ರೋಡ ಲಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200155797 Surekha - W/O: ಬಸವರಾಜ 3126 ಲಾಡವಂತಿ ಲಾಡವPHH(NK) / NCS------120000000-
560200156078 Draupati Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ ಶಿಂದೆ 1/7NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156321 Parvati Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಮದೇವ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200156324 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅವಿನಾಶ ಕಾರಬಾರಿ 2/PHH(NK) / NCS------90000000-
560200156512 Anandbai Arjun Durge - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅರ್ಜುನ್ ದುರಗೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200156758 ವರ್ಷಾರಾಣಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಧವ ಮಡಿವಾಳ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200156774 ಪಾರ್ವತಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಲಿಶೆಟ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560200156942 Rabiya Bee - W/O: ಖುತಬೂದ್ದೀನ ಸಯ್ಯೆದ 364NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156976 Radhika Madhukar Patil - S/O ಅಪ್ಪರಾವ 2/124 . ತಾ ಬಸವಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157020 Jyoti - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿಲೀಪ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200157252 Poonam - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಣಾಥ ಜಾದವ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200157380 ರೇಷ್ಮಾ ದಯಾನಂದ ಪವಡಶೆಟಿ - W/O ದಯಾನಂದ ಪವಡಶೆಟಿ . . ಲಾಡವPHH(NK) / NCS------120000000-
560200157410 Usman - ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅಲಿ ಏಚ್‌ ನ 1/136 ಲಾಡವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157777 ಪರಬತ ಬಾಯಿ - W/O ಪಾಂಡುರಂಗ ಪೂಜಾರಿ - - PHH(NK) / NCS------60000000-
560200157901 ಹೇಮಾವತಿ - W/O: ಅಂಬರಾಯ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 612 PHH(NK) / NCSBiometric****311821/05/2022FPS****311821/05/2022150010000021/05/2022
560200158401 Anita - W/O: ಅನೀಲ ಪಾಟೀಲ 551 ಲಾಡವಂತಿ ಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200158523 ಜೈಯದ್ ಬೀ - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಲ್ಲೌದ್ದೀನ ಲಡವಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560200158534 ಶಿಲ್ಪಾ - W/O ವಿಕ್ರಮ 2/109 ರಾಮತೀರ್ಥ ರೋPHH(NK) / NCS------90000000-
560200158548 Meenakshi - W/O ಎಸ ಕುಮಾರ ಬೀರಾಜದಾರ 2/138 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200158664 ಮಣಿಕಾಬಾಯಿ - W/O: ವೀಲೆಸ್ ಕಾರ್ಭಾರಿ ಏಚ್ ನ 79PHH(NK) / NCS------150000000-
560200158785 Anita - W/O ಮಹಾದೇವ ವಗಮಾರೇ 815 ರಾಮತೀರPHH(NK) / NCSBiometric****311821/05/2022FPS****311821/05/20226004000021/05/2022
560200159011 Sudarshana - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅರವಿಂದ ಅಟ್ತುರೆ 2/32PHH(NK) / NCS------90000000-
560200159025 Savita Shinde - W/O: ಇಂದ್ರಜೀತ್ ಶಿಂದೆ ಏಚ್ ನ 31NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200159029 Shanta Bai - W/O ಮೇಘನಾಥ್ ಜಾಧವ್ 2/105 ಲಾಡವPHH(NK) / NCS------120000000-
560200159036 Anushaya - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗೋವಿಂದ ರಾವ ಬಿರಾದರ ಲಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200159037 Sukshmabai - W/O: ಅನಂತ್ ರಾಮ್ 3163 ಲಡವಂಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200159042 Bhagyashree - W/O ಸತ್ಯವಾನ ಭೂಸಾರೆ 3/105 ಲಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200159088 Savita - W/O: ದತ್ತತ್ರ್ಯ ಕಾರಬಾರಿ 244 ಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****311821/05/2022FPS****311821/05/202212008000021/05/2022
560200159094 Nageshwari - W/O: ಸುನೀಲ್ ಕಂಬಳೆ 683 ಬೂPHH(NK) / NCS------90000000-
560200159123 ಇಂದುಮತಿ - W/O: ಪ್ರಕಾಶ 49 ಲಾಡವಂತಿ ವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200159235 Usha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದರಾವ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200159347 Babita - W/O: ಸಂದೀಪ್ ಭೂಸಾರೆ 266 ಲಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200159514 Vimal - W/O: ರವೀಂದ್ರ ಬೀರಜದಾರ 2/138 ಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****311821/05/2022FPS****311821/05/20229006000021/05/2022
560200159559 Roopali - S/O: ಕಾಶೀನಾಥ್ ಗುರವ್ ಲಡವಂತPHH(NK) / NCS------90000000-
560200159664 Savitri - W/O: ಗೋವಿಂದ ಸಾಸ್ತೂರೆ 23 ಲಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200159666 Priya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದೀಪಕ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 2PHH(NK) / NCS------60000000-
560200159696 Pooja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ ಕಾರಭಾರಿ ಲಾಡವಂPHH(NK) / NCSBiometric****311821/05/2022FPS****311821/05/20226004000021/05/2022
560200159708 ಅನುರಾಧ - W/O ವೆಂಕಟ ಬೀರಾಜದಾರ 234 - ಲಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200159792 Githa - W/O: ತುಕಾರಾಂ ಬೀರಜದಾರ 2/88 ಲಾಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200159795 Shalu Bai - W/O: ಪ್ರಕಾಶ್ ಮನ್ನಳೆ 276 ಲಾಡವಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560200159848 Renuka - W/O ಶಿವಾಜಿ ಸಿಂದೆ 1 1 ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200159850 Tanuja - W/O ಆನಂದ ಶಿಂದೆ 0 0 ಲಾಡವಂತಿ ಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200159854 Swati - W/O ದೀಪಕ ಭೂಸಾರೆ ಲಾಡವಂತಿ ನೀಅರPHH(NK) / NCSBiometric****311821/05/2022FPS****311821/05/20229006000021/05/2022
560200159863 Sampatabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಬಿರಾದಾರ ಲPHH(NK) / NCS------180000000-
560200160041 Shantabai - W/O: ಶೆಷೇರವ್ ಜಾಧವ್ 574 ಲಡವPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160042 Kishabai - W/O ತಾನಾಜಿ ಮುಕೀಂದೆ 1/155 ರಾಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560200160043 Rehana Bee - S/O ದಾದುಮೀಯ್ಯ್ಯ 1/44 . ತಾ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200160091 Kamalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ ಧವಳೆ 2/33NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200160155 Pooja - W/O ಪ್ರದೀಪಕುಮಾರ್ ಭೂಸಾರೆ 266 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200160156 Vimala Bai - W/O: ರಾವ್ಸಾಬ್ ಬಿರಾದಾರ 236 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200160201 Varsha - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ವಗ್ಮಾರೆ 815 PHH(NK) / NCSBiometric****311821/05/2022FPS****311821/05/20229006000021/05/2022
560200160368 Kalavati - W/O: ಬಾಬುರಾವ ಭೂಸಾರೆ 1/59 ಲಾಡವPHH(NK) / NCS------90000000-
560200160369 Shridhar - W/O ಶ್ರೀಧರ ಅಟ್ತುರೆ ಲಾಡವಂತಿ ನPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160377 Rajeshri - W/O ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶಿಂದೆ 371 ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200160382 Draupati - W/O: ಧನರಾಜ್ ಖವಡೆ 52 ಲಾಡವಂತPHH(NK) / NCS------150000000-
560200160434 Sangeeta - S/O ಅಭಿಮಾನ್ ಮುರಮೇ 303 ರಾಮತೀರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200160506 Gokarna - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪಾಟಿಲ್ 2/136 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200160733 Damyanti - W/O: ನಾನರಾವ್ 84 ಲಾಡವಂತಿ ಲಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200160846 Vimal - S/O ಅಪ್ಪರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ 2/124 ರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160941 Renuka - S/O: ವೈಜೀನಾತ್ ಜಮಾದಾರ್ 13 ಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560200160970 Asha - W/O ಭುಜಂಗ ಜಮಾದಾರ 158 ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161034 Chayabai - W/O: ತಾನಾಜಿ ಬಿರಾದಾರ 551 ಲಾಡವಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200161241 Ginya Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ ಕರಾಬರಿ ಲಾಡವಂತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200161606 Nandinibai - S/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ೧/೨೪ ಲಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200161619 Anitabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೀನಾಥ ಪರಶುರಾಮೇ ಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560200161629 Varsha - W/O ಗಣೇಶ ಗುಜಲೇ 26 ಲಾಡವಂತಿ ವಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200162248 Limba Bai - S/O: ಅಶೋಕ್ ರಾವ್ ಕಾರ್ಭಾರಿ 2/13NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162272 Anisa - W/O: ಮಕ್ಬೂಲ್ ಶೇಖ್ 190 ಲಡವಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560200162292 Gundamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಮೃತ ಮುಲಗೆ ಲಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200162332 Dhondu Bai - W/O: ಶ್ರೀರಂಗ ಭೂಸಾರೆ 307 ಲಾಡವಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162515 Balu Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚನ್ನಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200162714 Shalu Bai - W/O: ವಿಕ್ರಮ ಪಾಟಿಲ 61 ಲಾಡವಂPHH(NK) / NCSBiometric****311821/05/2022FPS****311821/05/2022150010000021/05/2022
560200162875 Shantabai - S/O: ಬಾಬುರಾವ ಮಂಜುಳಕರ 1-15 ಲಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200163014 Pushpa - W/O: ಬಾಬುರಾವ್ 360 ಲಡವಂಟಿ ಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200163027 Ujwal - W/O ಅಣ್ಣಾರಾವ 2/85 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163031 Tanuja - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಭೂಸಾರೆ # ಲಾಡವಂತPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163213 Mohara Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಹರಿದಾಸ್ ಪಾಟಿಲ ಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560200163214 Shraddha Praveen Biradar. - W/O ಪ್ರವೀಣ ಬಿರಾದಾರ ಹೌಸ್.ನ.2/1PHH(NK) / NCS------60000000-
560200163317 Anita - W/O ರಾಮ್ ಫಡೆ 2/108 ಲಾಡವಂತಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200163319 Bhagarathi - S/O: ಗಣಪತಿ ರಾವ ಧೌಲೆ 309 ಲಾಡವಂPHH(NK) / NCS------30000000-
560200163399 Kamla Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಾಕನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163667 Girijabai - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬೀರಜದಾರ್ ಲPHH(NK) / NCS------180000000-
560200163668 Saru Bai - W/O: ದಯಾನಂದ ಲೊಹರ್ 2/52/1 ಲಾಡವPHH(NK) / NCS------120000000-
560200163669 Madhumati - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕಾಶೀನಾಥ ಡವಳೆ ಲಾಡವಂತಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200163987 Satyabhama - W/O: ವಾಮನರಾವ ಪಾಟೀಲ 551 ಲಾಡವಂತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200164023 Sudhakar Apparao Patil. - C/O ಅಪ್ಪರಾವ ಪಾಟೀಲ ಲಾಡವಂತಿ ಲಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200164173 Sushila Bai - W/O: ಮಾಧವರಾವ ಬಿರಾದಾರ 2/123 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200164643 Narasamma - W/O ಪಾಂಡು ರಂಗ ಚೋಸಲೆ 45 ತಾ ಬಸAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167707 ಬಾಬುರಾವ - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167710 sarala - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167712 ಭಿವಾಜಿ - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167716 ತುಕಾರಾಮ - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167718 Shobha Bai - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167721 Anusaya - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167725 mahabubi - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167726 ನಾಮದೇವ - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167728 ಭಾರತ - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167730 ಮಸ್ತಾನ - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167731 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167732 ರಾಮ - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167733 radhabai - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200167734 Yashoda - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200167735 Mahesh - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167736 ವಿಠಲ - ಲಾಡವಂತಿ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167737 Mangala Bai - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167738 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCSBiometric****311821/05/2022FPS****311821/05/20229006000021/05/2022
560200167739 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCSBiometric****311821/05/2022FPS****311821/05/2022200015000021/05/2022
560200167741 kavita - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167742 ವಿಲಾಸ - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167743 manisha - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167744 ಅನೀತಾ - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167745 ಪಂಡಿತ - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167746 ಜಗನಾಥ - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167747 Archana - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167749 Bharatbai - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167750 Subhadra Bai - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167751 Shanta Bai - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167752 Nanda Bai - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167753 Shikshan Bai - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167755 ಸದೆವ - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167758 ಶಾರಧಾ - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167762 ನಾಗಮುರ್ತಿ - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167768 ಇಂದ್ರಜಿತ್‌ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200167770 ಸಂಜುಕುಮಾರ - ಲಾಡವತೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167791 ಗುರುನಾಥ - ಲಾಡವಂತಿ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167792 Pornima - ಲಾಡವತಿ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167796 Kalavati - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167804 ತಾಹೆರಅಲಿಶಾ - ಲಾಡವತೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167808 Somavathi - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169674 ಉಸ್ಮಾನ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200169675 ಲತಿಕಾ - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180548 Halima Bee - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200180549 ರಾಮ - ಲಾಡವಂತಿ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180550 ನಾಗನಾಥ - ಲಾದವಂತಿ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180551 putala bai - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200180552 ಸುಂದರ್‌ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180554 Khuirunabi - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180555 ಹುಷೇನ ಬಾಶಾ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200180556 ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180557 ವೈಜಿನಾಥ - ಲಾಡವತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200180558 Surekha Bai - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180559 ವಿಶ್ವಂಭರ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180561 ಶಿವಾಜಿ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200180562 bhagya - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180563 ತುಕಾರಾಮ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200180565 ಶಿವಾಜಿ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180566 ಅಂಬು ಬಾಯಿ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCSBiometric****311821/05/2022FPS****311821/05/2022150010000021/05/2022
560200180567 ವಿಶ್ವಮಂಬರ - ಲಾಡವಂತೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180568 ಜ್ಯ ವಂತ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200180569 ರಾಮ - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCSBiometric****311821/05/2022FPS****311821/05/2022200015000021/05/2022
560200180570 Keshara Bai - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180571 ಗೊವಿಂದ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200180572 ಕರಣ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200180573 komala - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180574 ಲಲಿತಾ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180578 Parvati - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180579 ನಿವ್ರಾತಿ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180580 ಶಾಂತಕುಮಾರ - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180581 ಕಲ್ಪನಾ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180582 ಗ್ಯನು ಬಾ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200180583 ದಯಾನಂದ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200180584 lalita bai - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200180585 ಪದ್ಮ ಬಾಯಿ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180586 ನಾಮ್‌ದೇವ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200180587 Laxmi Bai - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180588 ಇಶ್ವರ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200180589 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200180590 ಮಾಧವ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCSBiometric****311821/05/2022FPS****311821/05/20226004000021/05/2022
560200180591 Mukta - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200180592 ಪರ್ವೀನ ಬೀ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180593 ರಾಮ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180594 Laxmi Bai - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200180595 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200180596 Sangam - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180597 Kama Bai - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180598 ಬಾಬು - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCSBiometric****311821/05/2022FPS****311821/05/20223002000021/05/2022
560200180599 ಧೋಂಡಿ ಬಾ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180600 Sina Bai - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180601 Roshanbeee - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180603 Anurbi - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCSBiometric****311821/05/2022FPS****311821/05/2022200015000021/05/2022
560200180606 Kamala Bai - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560200180607 ಧನ ಬಾಯಿ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560200180608 ತಾರಾ ಬಾಯಿ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200180609 ಅಶೋಕ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200180610 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200180612 ಶಿವಾಜಿ - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180613 rathna bai - ಲಡವಂತಿ 1PHH(NK) / NCS------30000000-
560200180614 ಸಬಿಡುಬಾಯಿ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200180615 Sonali - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200180616 Bharatha Bai - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200180617 ಬಾಬು - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180619 ಚೆನ್ನಪ್ಪ - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180620 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCSBiometric****311821/05/2022FPS****311821/05/20226004000021/05/2022
560200180621 ವೈಜಿನಾಥ - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180622 ದಿನಕರ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200180623 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200180624 ಶ್ರಿರಂಗ್ - ಲಾಡಂತೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560200180625 ವಿಠಲ - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180627 Saraswati - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560200180628 ಅನಿಲ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560200180629 ವೆಂಕಟ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCSBiometric****311821/05/2022FPS****311821/05/20229006000021/05/2022
560200180630 ಕವಿತಾ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180633 ದಿಗಂಬರ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200180634 ರಾಜ ರಾಮ - ಲಾಡವoತೀPHH(NK) / NCS------180000000-
560200180636 Janakabai - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200180637 Lalita - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCSBiometric****311821/05/2022FPS****311821/05/202212008000021/05/2022
560200180638 ಶಿವಯ್ಯ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180640 ಶ್ರೀರಂಗ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200180641 ಶ್ವೇತಾ - ಮು/ಪೊ/ ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180643 Ratna bai - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200180646 Kastura Bai - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180647 ಬಾಬು - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180648 Shashikala - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180649 Varsha Bai - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180650 ವ್ಯೆಜಿನಾಥ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCSBiometric****311821/05/2022FPS****311821/05/2022150010000021/05/2022
560200180651 ಮೆಘರಾಜ - ಸಾ/ಪೋ;ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200180652 ಅನಿಲ - ಲಾಡವಂತಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200180653 ರತನ ಶಾ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180654 ಸಂಜೀವ್‌ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180655 ಭೀಮ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200180660 ಸೋನಾ ಬಾಯಿ - ಲಾಡವತೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180664 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180678 narsa bai - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180719 ಮಕಬುಲ - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180723 Nirmala - ಲಾಡವತೀPHH(NK) / NCS------180000000-
560200180742 Phul bai - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180746 ವಿಶ್ವಂಬರ - ಲಾಡವಂತಿ 2PHH(NK) / NCS------30000000-
560200180747 Teja Bai - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200186886 ಉಮಾಕಾಂತ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200186887 Savita - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200192913 ಪೊಪಟ ಬೀ ಮನ್ನಾಳೆ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200192918 Limbraj Karbari - ಲಾಡವಂತಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192922 Rukmini - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200193140 ವಿಮಲಾಬಾಯಿ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200193142 Jeeja Bai - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200193143 Anil K Bhusare - ಲಾಡವಂತೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560200193147 Bhagyasree - ಲಾಡವತೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560200193345 Vasanth - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200193436 ವರ್ಶಿಕೇತ - ಲಾಡವಂತಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200193447 ರೇಣುಕಾ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCSBiometric****311821/05/2022FPS****311821/05/2022180012000021/05/2022
560200193525 ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ - lADAWANTHIAAY(NK) / NCS------200000000-
560200193702 ಸುನಿಲ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200193746 Mangalabai - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCSBiometric****311821/05/2022FPS****311821/05/20223002000021/05/2022
560200193799 ವಿಶ್ವಕಾಂತ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200194069 ವಿಮಲ - ಲಾಡವಂತಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200194130 Ginanabayi - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200194336 ಸರುಬಾಯಿ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200194431 ಶ್ರೀರಂಗ - ಲಾಡವಂತಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200194516 ಆಣುರಾಧಾ ಗಂಡ ದಿ. ದಿಲಿಪ ರೋಳೆ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200194538 ಸರೋಜಾ ಗಂಡ ಶೆಶಿಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ - ಮು:ಪೊ:ಲಾಡವಂತಿ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200194562 Balaji Pandurang - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200194593 Parvati - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560200195536 ಬಾಬುರಾವ - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200195623 ಸದಾನಂದ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200199634 ಬಾಬು - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201062 ರಾಜೇಶ್ರೀ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201087 Vanita - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201095 Chabu bai - ladvantiPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201103 Jyothi - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201105 Reshma - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201109 ವಿಠಲ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201111 ಗಾಜೇಂದ್ರ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201117 ಅಭಿ ಮನ್ಯು - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201122 kerabai - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201126 Limba - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201129 Raziya Bee - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201130 ಚಂದಕಾಂತ್‌ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200201134 ದತ್ತು - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCSBiometric****311821/05/2022FPS****311821/05/20229006000021/05/2022
560200201140 ಶಾಲಿವಾಹನ್‌ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201143 Hayet Bee - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200201157 Shanta Bai - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200201160 Anjar Bai - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201163 Rajiya - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201169 ಸವಿತಾ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201171 ಗೊವಿಂದ - ladvantiPHH(NK) / NCS------30000000-
560200201180 Mina Bai - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201189 Jainab Bee - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560200201191 ಶೇಕು - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201192 Lilavati - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201197 Kusuma Bai - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200201199 ಅರವಿಂದ್‌ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201201 Pandurang - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200201206 ಮಾರುತಿ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCSBiometric****522519/05/2022FPS****522519/05/2022150010000019/05/2022
560200201208 ಬಾಲಾಜಿ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201218 Yadhavarao - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCSBiometric****311821/05/2022FPS****311821/05/20223002000021/05/2022
560200201221 Chaya - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201223 Kasturabai - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200201228 ಭುಜಂಗ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201229 ಮೋಹನ್‌ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200201231 ಸುರೇಶ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201236 ದತ್ತು - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201237 ಇಬ್ರಹಿಂ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCSBiometric****311821/05/2022FPS****311821/05/20223002000021/05/2022
560200201240 Saijadbi - ಲಾಡವಂತಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200201242 ಕೃಷ್ಣಾಜಿ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201246 Minabai - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201248 Kavita - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201249 ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಱನ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201250 ಗುರುಶಾಂತ - ಲಾಡವಂತಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200201251 ಗೀನ ಬಾಯಿ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201253 ಶೆರಣಯ್ಯ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201256 Urmila Bai - ladvtaPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201257 ಸುಭಾಬಾಯಿ - ಲಾಡವಂತಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200201258 ತುಕ್ಕಾರಾಮ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201261 ಹರಿಕೃಷ್ಣ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201262 ಮಾನೀಕ್‌ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCSBiometric****311821/05/2022FPS****311821/05/20226004000021/05/2022
560200201263 Phathrumma - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201265 Sangeetha - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201266 ಪಾಂಡೂರಂಗ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201273 Anusaya - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201274 Varsha - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201277 Gopal - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200201278 ರಾಜಪ್ಪಾ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201279 Droupati - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201283 Lakshmi - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201294 ಬಾಬುರಾವ್‌ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201298 ಕುಮಾರ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201301 ವಿಜಯಕುಮಾರ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201303 Vija Bai - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201305 ರಾಜುಕುಮಾರ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201307 manisha - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201311 Mangala Bai - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201312 ಧನರಾಜ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201313 fhathimma - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201317 Fathima Bee - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200201324 ನೇತಾಜಿ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201327 ಶೆಶಾಬಾಯಿ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201331 ವಜೀರ್‌ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201343 Swathi - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201369 Shakantala - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201378 ಶಾರಾದಾಬಾಯಿ - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200201381 ವೆಂಕಟ್‌ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201402 ವೀನೋದ್‌ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201403 Gajrabai - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201404 Komala Bai - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201405 Laxmi Bai - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201406 ಅರುಣ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201407 Vaishali - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCSBiometric****311821/05/2022FPS****311821/05/2022150010000021/05/2022
560200201408 Rupabai - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200201409 Balika - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201410 SHAKUNTALA - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCSBiometric****311821/05/2022FPS****311821/05/2022210014000021/05/2022
560200201412 puthllabai - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201415 ಶೋಭಾ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCSBiometric****311821/05/2022FPS****311821/05/202212008000021/05/2022
560200201416 ಅಭೇಧಹುಸೇನ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201419 ನೂರೋದ್ದಿನಟ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201423 ಸುರೇಶ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201426 ರುಕ್ಷ್ಮಿಣಿಬಾಯಿ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201427 ವಿಷಂಬಾರ್‌ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201430 ಕೃಷ್ಣಾಜಿ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200201432 ವಾಮನ್‌ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCSBiometric****522519/05/2022FPS****522519/05/202212008000019/05/2022
560200201436 ಕಿಶೊರ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201437 Najamun Bee - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201446 ವಿಮಲ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201460 ಯಾಧವ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201464 Gulzar Bee - W/O: ಮಗದೂಮ್ ಅಲಿ ಷಾ 378 ಲಡವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200201478 ಸಾಹೇಬ್‌ ಅಲಿಶಾ - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200201505 ಆನಿತಾ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201509 ತುಲಸೀದಾಸ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201515 ವಿನಾಂುುಕ್‌ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201517 Puja - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201524 Tarabai - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201531 ನಿರ್ವತಿ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201534 ಚಂದಕಾಂತ್‌ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201549 ವಿಶ್ವನಾಥ್‌ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201555 ಕವಲಬಾಯಿ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCSBiometric****311821/05/2022FPS****311821/05/20226004000021/05/2022
560200201565 ಕಾಲಿದಾಸ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCSBiometric****311821/05/2022FPS****311821/05/202212008000021/05/2022
560200201573 ವಿಠಲ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201577 Vitha Bai - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCSBiometric****311821/05/2022FPS****311821/05/2022180012000021/05/2022
560200201587 ಕಾಶೀನಾಥ್‌ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201592 ಬಾಬು - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201609 ಸಂಗೀತ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201615 Shantabai - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200201624 ಅಣ್ಣರಾವ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201641 ಲಿಂಬಾಜಿ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201653 ಜೈಹಿಂದ್‌ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201672 ಮಾಹಾದೇವ್‌ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201705 KAMALLABAI - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201728 ಭೀಮ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201745 ರಂಜಿತ್‌ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201759 ಸಂಜೂ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201779 ಮೋಹನೇಶ್ವರ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-