REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200151211 Tarannum - W/O ಇಶಾಕ ಅಲಿ 2/58 ದರ್ಗಾ ರೋಡ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151704 Nilabai - W/O: ಬಾಬು 1\15 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200152024 Kasturi Bai - W/O: ರಾಮ ರಾವ ಮುಲಗೆ 03 ಲಾಡವPHH(NK) / NCS------30000000-
560200154662 Shridevi - W/O ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಿಪ್ಪಾರಗೆ 599 ಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154670 Menaka - W/O: ಕಲ್ಯಾಣಿ 27 ಲಡವಂಟಿ ವಾಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200154930 Yenkamma - W/O: ಗಜೇಂದರ್ ಪಾಟೀಲ್ 29 ಲಡವPHH(NK) / NCSBiometric****400721/05/2022FPS****400721/05/20226004000021/05/2022
560200155471 Vandana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಮೃತ ಜಾಧವ ಲಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200155514 Sulochana - W/O: ವಿಠಲ್ ಗುಜಾಲೇ 27 ಲಡವಂಟPHH(NK) / NCS------30000000-
560200156919 Indubai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ ಎಲವಂತಗೆ 3/PHH(NK) / NCSBiometric****400721/05/2022FPS****400721/05/2022150010000021/05/2022
560200158446 Samena Begam - W/O: ಚಂದೂಪಾಷ 131 ಲಡವಂಟಿ ಲಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200158969 Surekha - W/O: ಮಣಿಕ ಜಮಾದಾರ್ 176 ಲಾಡವPHH(NK) / NCSBiometric****400721/05/2022FPS****400721/05/2022150010000021/05/2022
560200159712 Sulochana - W/O ಭೀಮರಾವ ಶಿಂದೆ ೩೧೭ ಲಾಡವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200160583 Prabhavati - S/O ಮಾರುತಿ ಪಾಂಚಳ 633 ಸ್ವಾಮಿ PHH(NK) / NCSBiometric****400721/05/2022FPS****400721/05/20226004000021/05/2022
560200160961 Gayatri - W/O: ಅನಂದ ಕುಮಾರ ಕಾಳೆ 451 ಲಾಡವPHH(NK) / NCS------150000000-
560200161199 Priyanka - W/O ಬಾಲಾಜಿ ಮಂಗೆ . . ಲಾಡವಂತಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200161346 Revamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಲಶೀಟ್ಟಿ ಲಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200161630 Chandrakala - W/O: ಬಾಬುರಾವ್ ಕಾರ್ಭಾರಿ 2/25 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200161953 Shakila - W/O ಇಲ್ಲಹಿ 392 ಅಂಬಬಾಯಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200162240 Bharatabai - W/O ದತ್ತಾಜಿ 126 . ಲಾಡವಂತಿ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****400721/05/2022FPS****400721/05/20226004000021/05/2022
560200162487 Rajayabee - S/O ನಶರುದ್ದೀನ್ ಸಯ್ಯೆದ್ 368 ಲPHH(NK) / NCS------180000000-
560200162717 Satish - W/O ಸತೀಶ ಸುರ್ಯವನೀಶಿ 1/1PHH(NK) / NCS------60000000-
560200163056 Naseema Bi - W/O ಈಸ್ಮಲ ಮಿಯ್ಯಾವಲೆ ಲಾಡವಂತಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200163586 Renuka - W/O ರಾಜೇಂದ್ರ ಮುಲಗೆ 01 ಲಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163666 Savita - W/O ಸೋಮ್ನಾಥ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 2/124 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200167708 ನಾಗಮ್ಮ ಪವರ್ ಸತಿ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200167709 ಬಸವರಾಜ - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167711 Guru Bai - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167713 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167714 gundabai - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167715 Harubai - ಲಾಡವಂತಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200167717 Balamma - ಮು,.ಪೋ/.ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167719 ದೇವಿದಾಸ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200167720 Mudrika Bai - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCSBiometric****400721/05/2022FPS****400721/05/2022200015000021/05/2022
560200167722 phulabai - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167723 Sharadabai - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167724 mahabubi - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200167729 ಮಾಲಾಶ್ರೀ - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167740 Shobha - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200167748 phulabai - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167756 Subhadrabai - ಲಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167757 ವಿಲಾಸ - ಲಾಡವಂತಿ 1AAY(NK) / NCS------200000000-
560200167760 ಬಸಣ್ಣ - ಲಾಡವತೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167761 ರಾಮ ವ - ಲಾಡವತೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167763 ಕವಿತಾ - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167764 Rekha Bai - ಲಾಡವತೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167765 ಸುರೇಶ - ಲಾಡವತೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167766 ರಮೇಶ - ಮು.ಪೊ./ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167767 ರಾಜಾಬಾಯಿ - ಲಾಡವತೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167769 ವಿಠಲ - ಸಾ/ಪೋ:ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200167771 ಸಾದೇವ - ಲಾಡವತೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167772 ಮಾರುತಿ - ಲಾಡವಂತೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167773 ಸೋಮ್‌ನಾಥ - ಲಾಡವoತೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167774 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ಲಾಡವತೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167775 ಬಾಬು ರವ - ಲಾಡವತೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560200167776 ಸಿದಮ್ಮ - ಲಾಡವoತೀAAY(NK) / NCSBiometric****400721/05/2022FPS****400721/05/2022200015000021/05/2022
560200167777 ಸಂಗೀತಾ - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167778 Indu Bai - ಮು.ಪೊ/ಲಾಡವತೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167779 ರಾಮಚಂದರ - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCSBiometric****400721/05/2022FPS****400721/05/2022200015000021/05/2022
560200167780 Bharata Bai - ಲಾಡವತೀAAY(NK) / NCSBiometric****400721/05/2022FPS****400721/05/2022200015000021/05/2022
560200167781 ಸುನಿತಾ - ಲಾಡವತೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167782 Anasuya - ಲಾಡವತೀPHH(NK) / NCSBiometric****400721/05/2022FPS****400721/05/20226004000021/05/2022
560200167783 ನಾಮ್‌ದೇವ - ಲಾಡವತೀAAY(NK) / NCSBiometric****400721/05/2022FPS****400721/05/2022200015000021/05/2022
560200167784 ಶ್ರವಾಣ - ಲಾಡವತೀAAY(NK) / NCSBiometric****400721/05/2022FPS****400721/05/2022200015000021/05/2022
560200167785 ಪಂಡರಿ - ಲಾಡವಂತಿ 2AAY(NK) / NCS------200000000-
560200167786 ಆಪ್ಪಾರಾವ - ಲಾಡವತೀAAY(NK) / NCSBiometric****400721/05/2022FPS****400721/05/2022200015000021/05/2022
560200167787 SABIR - ಲಾಡವತೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167788 ರಾಜು - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200167789 Nagamma - ಲಾಡವತೀ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167790 ವಿಮಾಲಾ ಬಾಯಿ - ಲಾಡವಂತಿ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167793 ಮಾಳಪ್ಪಾ - ಲಾಡವತೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167794 ರಾಮರಾವ - ಲಾಡವಂತಿ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167795 ಗೊವಿಂದ ರವ - ಲಾಡವತೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167797 ಸರಸ್ವತಿ - ಲಾಡವತೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167798 ನಾಗರ ಬಾಯಿ - ಲಾಡವತೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167799 Jija Bai - ಲಾಡವತೀAAY(NK) / NCSBiometric****400721/05/2022FPS****400721/05/2022200015000021/05/2022
560200167800 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಲಾಡವಂತೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167801 Sukumar Bai - ಲಾಡವಂತಿ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167802 ಶ್ರೀಮಂತ - ಲಾಡವoತೀ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200167803 Malan Bi - ಲಾಡವತೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167805 laxmibai - ಲಾಡವoತೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167806 ಭಿಮ - ಲಾಡವತೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167807 Sona Bai - ಲಾಡವಂತಿ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167809 ದತ್ತಾತ್ರಯ - ಲಾಡವಂತಿ 2AAY(NK) / NCS------200000000-
560200169676 Shanta Bai - ಲಾಡವತೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180611 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200180632 ರಂಜನಾ - ಲಾಢವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200180656 Vandana Bai - ಲಾದವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180657 ಮೈನೊದ್ದಿನ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200180659 Gurubai - ಸಾ/ಪೋ:ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180661 Sahera Banu - ಲಾಡವತೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560200180662 Baby - ಲಾಡವತೀPHH(NK) / NCS------180000000-
560200180663 ಬಾಬು - ಲಾಡವoತೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560200180665 Mankarana Bai - ಲಾಡವತೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180666 bhimabai - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200180667 ಸತ್ಯವತಿ - ಲಾಡವತೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560200180668 ಲಲಿತಾ - ಲಾಡವಂತೀPHH(NK) / NCSBiometric****400721/05/2022FPS****400721/05/20229006000021/05/2022
560200180669 ರಣಜೀತ - ಲಾಡವತೀAAY(NK) / NCSBiometric****400721/05/2022FPS****400721/05/2022200015000021/05/2022
560200180670 ದಿಗಂಬರ - ಲಾಡವತೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180671 ವಿಠ್ಠಲ - ಲಾಡವಂತಿ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200180672 ಕಾಶಿನಾಥ - ಲಾಡವಂತಿ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200180673 ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ - ಲಾಡವತೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560200180674 ರಾಮ ರವ - ಲಡ್ವಾಂತಿವಾದಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180675 ಜಗದೇವಿ - ಲಾಡವತೀ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180676 annapurna - ಲಾಡವoತೀ ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180677 ರಾಜೇಂದ್ರ - ಲಾಡವತೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560200180679 ಜಗನಾಥ - ಲಾಡವತೀ MವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200180680 ಹಾರು ಬಾಯಿ - ಲಾಡವತೀPHH(NK) / NCSBiometric****400721/05/2022FPS****400721/05/20229006000021/05/2022
560200180681 Anjana Bai - ಲಾಡವತೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180682 Indubai - ಲಾಡವತೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560200180683 ವೆಂಕಟ ರಾವ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180684 Ashwini - ಲಾಡವತೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200180685 ಬಂಡೆಮ್ಮಾ - ಲಾಡವತೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180686 dhondabai - ಲಾಡವoತೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180687 Kama Bai - ಲಾಡವತೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560200180688 ಕಾಶಿನಾಥ - ಲಾಡವತೀPHH(NK) / NCSBiometric****400721/05/2022FPS****400721/05/20226004000021/05/2022
560200180689 mukind - ಲಾಡವಂತೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560200180690 ಗೊವಿಂದ ರಾವ - ಲಾಡವತೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560200180691 ಲಿಂಬಾಬಾಯಿ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180692 ಪ್ರಕಾಶ - ಲಾಡವoತೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560200180693 ಲಕ್ಷಿಣ - ಲಾಡವತೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180694 Sagar Bai - ಲಾಡವoತೀPHH(NK) / NCS------180000000-
560200180695 ದಿಗಂಬರ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCSBiometric****400721/05/2022FPS****400721/05/202212008000021/05/2022
560200180696 Bijalabai - ಲಾಡವoತೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180697 heera bai - ಲಾಡವತೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560200180698 Kastura Bai - ಲಾಡವತೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180699 ದತ್ತಾತ್ರಿ - ಲಾಡವತೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180700 Subabai - ಲಡಂವತಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200180701 ಸುಬಾಷ್‌ - ಲಾಡವತೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560200180702 ಸಂಗೀತಾ - ಲಾಡವoತೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560200180703 Shashikala - ಲಾಡವತೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560200180704 INDU - ಲಾಡವತೀPHH(NK) / NCSBiometric****400721/05/2022FPS****400721/05/20229006000021/05/2022
560200180705 ಅರುಣ - ಲಾಡವoತೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180706 ಗೊವಿಂದ - ಲಾಡವoತೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560200180707 Shila Bai - ಲಾಡವoತೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180708 ಬಾಬು - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200180709 ಈಶ್ವರ - ಲಾಡವತೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180710 ANWARBEE - ಲಾಡವತೀPHH(NK) / NCSBiometric****400721/05/2022FPS****400721/05/2022150010000021/05/2022
560200180711 ನಾನಾರಾವ ತ/ ಭೀಮರಾವ ಮಂಗೆ - ಲಾಡವತೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560200180712 ಮೋಹನ - ಲಾಡವತೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180713 ಆನಂದ ರಾವ - ಲಾಡವತೀPHH(NK) / NCS------180000000-
560200180714 Sangeeta - ಲಾಡವತೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560200180715 ಆಣ್ಣರಾವ - ಲಾಡವತೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180716 Prabhavati - ಲಾಡವತೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200180717 ಗೊವಿಂದ - ಲಾಡವಂತಿವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180718 ಖುತಬುದ್ದೀನ - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180720 ದತ್ತು - ಲಾಡವತೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180721 ದತ್ತಾತ್ರಿ - ಲಾಡವತೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560200180722 Mahalaxmi - ಲಾಡವಂತಿ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200180724 parvati - ಲಾಡವತೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560200180725 ಮುಕುಂದ - ಲಾಡವಂತಿ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180726 Sunita Bai - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180727 Prabhavati - ಲಾಡವoತೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180728 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಲಾಡವoತೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560200180729 Shesha Rao - ಲಾಡವತೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180731 ರಾಮ್‌ದಾಸ್‌ - ಲಾಡವತೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180732 ರಾಮರಾವ್‌ - ಲಾಡವತೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560200180733 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ - ಲಾಡವoತೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180734 Bharat Bai - ಲಾಡವoತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180735 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಲಾಡವತೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180736 ಖೈರುನಬಿ - ಲಾಡವತೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180737 Sojar Bai - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180738 ಸಂಗೀತಾ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180739 ದತ್ತು - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180740 Nirmala - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200180741 Laxmi Bai - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200180743 ರಬಾನೀ - ಲಾಡವಂತಿ 2PHH(NK) / NCSBiometric****400721/05/2022FPS****400721/05/2022150010000021/05/2022
560200180744 chandra bagha - ಲಾಡವಂತಿ 2PHH(NK) / NCS------240000000-
560200180745 ಮಾರುತಿ - ಲಾಡವಂತಿ 2PHH(NK) / NCSBiometric****400721/05/2022FPS****400721/05/20226004000021/05/2022
560200180748 mamtaj - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200180749 ಪಾಂಡು ರಂಗ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200180750 ಭಾರತಬಾಯಿ - ಲಾಡವಂತಿ 2PHH(NK) / NCSBiometric****400721/05/2022FPS****400721/05/20226004000021/05/2022
560200186888 ಕೇಶವ - ಲಾಡವoತೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560200186889 ಕುಲಸ - ಲಾಡವತೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560200192041 Kalavati - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200192204 Chandarkanth Sakaram - ಲಾಡವಂತಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192320 Anand Abhiman - ಲಾಡವಂತಿಗಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200192345 Baburao Hanmanthrao - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200192501 Suman - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200192580 Shimantabai Sripati - ಲಾಡವಂತಿಗಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200192617 Pradeep Bhiwaji - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200194126 Kundan Bai - ಲಾಡವಂತಿ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200194455 Panchal Sangeeta Shivamurti - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201269 Sharadha Bai - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200201287 ಮಹಾದೇವಿ - ಲಾಡವಂತಿ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201290 indra bai - ಲಾಡವಂತಿ 2NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200201297 Shalu Bai - ಲಾಡವಂತಿ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201310 Guja Bayi - ಲಾಡವಂತಿ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201325 ಗೊವಿಂದ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201353 ಕಮಲ ಬಾಯಿ - ಲಾಡವಂತಿ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200201384 Kashibai - ಲಾಡವತೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560200201392 Shanta Vittla Suryavamshi - ಲಾಡವಂತಿ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201393 Kalavati - ಲಾಡವಂತಿ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****400721/05/2022FPS****400721/05/2022180012000021/05/2022
560200201639 Shesha Bai - ಲಾಡವಂತಿ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200201647 ಶ್ರೀಮಂತ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201658 Vinayek - ಲಾಡವಂತಿ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201666 ಅನುಸುಯಾ - ಲಾಡವಂತಿ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201683 Bandemma - ಲಾಡವಂತಿ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201690 Ambubai - ಲಾಡವಂತಿ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201700 ಸುರೆಖಾ - ಲಾಡವಂತಿ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201708 Narasa Bai - ಲಾಡವಂತಿ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200201716 ಮಾನೀಕ್‌ - ಲಾಡವಂತಿ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201748 Renuka - ಲಾಡವಂತಿ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201762 VIKARAM - ಲಾಡವತೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560200201822 Prabhavati - ಲಾಡವತೀPHH(NK) / NCS------180000000-
560200208439 Laxmibai - ಲಾಡವತೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560200208959 Kavitha Mulige - ಲಾಡವಂತಿ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200209276 ನವನಾಥ್‌ - ಲಾಡವಂತಿ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200209569 ALLAPUDDIN S/O DADUMIYA - ಲಾಡವಂತಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200210327 Ambadas Sidram - ಭಕನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200210328 ಬಾಬು ಕಾಳಪ್ಪಾ - ಲಾಡವಂತಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200210354 Sevanthbai w/o Kashinath - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200210358 Padmavati w/0 Vasanth - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200210361 Surekha - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200210363 ಪ್ರೇಮೀಲಾ - ಮು/ಪೋ:ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200210368 Shalubai - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200210371 ಭಾರತಬಾಯಿ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200210374 Vidyasagar s/o Baburao - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200210376 Soamanath - ಲಾಡವಂತಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200210379 ಶಿರಿಶ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪಾಟಿಲ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCSBiometric****400721/05/2022FPS****400721/05/2022150010000021/05/2022
560200210381 SANGEETA W/O JEEVANRAO MANGE - ಸಾ: ಲಾಡವಂತಿ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200210382 RUKMODDIN S/O MOINUDDIN - ಸಾ: ಲಾಡವಂತಿ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200210383 VISHWANATH S/O VASANT - ಸಾ: ಲಾಡವಂತಿ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200210384 ಮಹಾನಂದ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200210385 Parvati - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200210386 ಸುನಿತಾ ರಾಮದಾಸ - ಲಾಡವಂತಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200210389 Sudhakar Vithalrao Pujari - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200210391 SIDDAMMA W/O BHIMSHA - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200210394 Sunita - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200210397 ವಿಮಲಬಾಯಿ ವಿಠ್ಠಲರಾವ ಪುಜಾರಿ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200210399 Laxmi - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCSBiometric****400721/05/2022FPS****400721/05/2022150010000021/05/2022
560200210403 Kondabai w/o Mahadev - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200210411 Nilofar - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560200210414 Dayanand Abhiman - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200210415 ಕಮಳಾಬಾಯಿ ವಸಂತ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCSBiometric****400721/05/2022FPS****400721/05/202212008000021/05/2022
560200210419 Suvarna - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200210421 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ವೆಂಕಟ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200210423 ಪದ್ಮಿಣಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸುರ್ಯಕಾಂತ - ಸಾ: ಲಾಡವಂತಿ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200210426 Sapna - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200210433 Sageeta - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200210437 Srinivas - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200210438 ಪ್ರತಿಭಾ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200210440 Rukminibai - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200210442 Sanjeev Neheru - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200210446 Chimanabai Venkatrao Bedge - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200210448 ಖಾಸಿಂಬೀ - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200210452 AHMED S/O MASTAN - ಸಾ: ಲಾಡವಂತಿ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200213447 Saroja - ಲಡ್ವಾಂತಿPHH(NK) / NCSBiometric****400721/05/2022FPS****400721/05/2022150010000021/05/2022
560200213449 Pratviraj Kesavrao Patil - ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200215889 Anitha - ರಾಮರತನ 2/33 ಲಾಡವಂತಿ ಲಾಡವಂತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200228773 Savita - W/O: ಕಿಸನ್ ರಾವ ಪಾಟಿಲ 00 ಸಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200228998 Putala Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕುಂಬಾರ್ #14NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200229517 Kashi Bai - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕರಾಬರಿ 783 PHH(NK) / NCS------60000000-
Top