REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200158768 Savita - W/O: ಅಪ್ಪರಾವ 119 ತಾಲೂಕ್ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/2022150010000018/05/2022
560200159020 Bhagyashree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತುಳಸೀರಾಮ್ ಮಣ್ನಳ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/20229006000018/05/2022
560200159199 Deepali - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮಣ್ನಳ್ಲಿ ಮಣ್ನPHH(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/20229006000021/05/2022
560200159781 Sudhabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದೀಪಕ್ ಗಾಯ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200159963 Lalita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮ್ ಮಣ್ನಳ್ಲಿ ಮಣPHH(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/20223002000021/05/2022
560200160607 Chaya - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ತಾನಾಜಿ ಲಿಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560200161937 Laxmi - W/O ಮಹಲು ಘೊಡಕೆ 33 ಮಣ್ನಳ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/2022180012000018/05/2022
560200161940 Tukaram - S/O: ಭೌ ರವ 32 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/20229006000021/05/2022
560200162780 Shakuntalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉದ್ಧವ ಮನ್ನಳಿ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/202212008000021/05/2022
560200162781 Sunita - W/O: ಜೀವನ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/20229006000021/05/2022
560200162782 Vimalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜ್ಞಯನೇಶ್ವರ ಮಣ್ನಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/20226004000021/05/2022
560200162835 Ashvini Ajay Mulay - W/O ಅಜಯ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮೂಳೆ #01 . NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162836 Sonali Ajinkya Mulay - W/O ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ಮೂಳೆ #01 . ಮನ್ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162837 Kamala Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀರಂಗರಾವ್ 74 ಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162838 Manubai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200163133 Satyabhama - W/O: ಕಾಶೀನಾಥ ರಾವ 75 ಮನ್ನಳ್ಳಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200163135 Laxmi - W/O ಸಚಿನ್ # ಮಣ್ನಳ್ಲಿ ಬೀದರ PHH(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/20226004000021/05/2022
560200163136 Sugandha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಿರಾಜಿ ಮಣ್ನಳ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/202212008000018/05/2022
560200163137 Nandani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಿಮಜಿ ಗಾಯಕವಾಡ 113PHH(NK) / NCS------90000000-
560200163891 Rekhatai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತನಜಿ ಮಣ್ನಳ್ಲಿ ಮಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200168166 ಸುಕಮಾರಬಾಯಿ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಘೋಟಾಲಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168167 Karuna - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ಘೋಟಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/2022200015000018/05/2022
560200168168 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಘೋಟಾಲಾAAY(NK) / NCSBiometric****831519/05/2022FPS****831519/05/2022200015000019/05/2022
560200168169 Mangal - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ಘೋಟಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/2022200015000018/05/2022
560200168170 ಭಿಮ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ ಘೋಟಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200168171 Rekha Bai - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಘೋಟಾಲಾAAY(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/2022200015000018/05/2022
560200168172 ರಾಮ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ಘೋಟಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****831522/05/2022FPS****831522/05/20226004000022/05/2022
560200168173 ಸೂಪಾನ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ಘೋಟಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168174 ರಾಧಾ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ಘೋಟಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168175 ಅರುಣ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ ಘೋಟಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****831519/05/2022FPS****831519/05/2022200015000019/05/2022
560200168176 ಬಲ ಭಿಮ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ಘೋಟಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/2022200015000021/05/2022
560200168177 ಅಮೀರ ಸಾಬ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ಘೋಟಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****831519/05/2022FPS****831519/05/2022200015000019/05/2022
560200168178 ಶ್ರೀರಂಗ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ಘೋಟಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168179 Manka Bai - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ಘೋಟಳAAY(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/2022200015000018/05/2022
560200168180 Anita - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ ಘೋಟಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/20223002000021/05/2022
560200168181 Mahadevi - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಘೋಟಾಲಾAAY(NK) / NCSBiometric****831519/05/2022FPS****831519/05/2022200015000019/05/2022
560200168182 ಹರಿ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ಘೋಟಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/2022200015000018/05/2022
560200168183 ಮಲ್ಲಿನ್ನಾಥ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/20229006000018/05/2022
560200168184 Rekha Bai - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------240000000-
560200168185 ಮಾಹಾದೇವಿ - ಮನ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/2022200015000018/05/2022
560200168186 konda bai - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ ಘೋಟಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168187 ಲುಬಜಾಬಾಯಿ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ / ಘೋಟಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168188 ದಾಮಾ ಬಾಯಿ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ಘೋಟಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/2022200015000018/05/2022
560200168189 ಸವಿತಾ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/20229006000018/05/2022
560200168190 Simantabai - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ಘೋಟಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/2022200015000018/05/2022
560200168191 ವೈಜಂತಾ ಬಾಯಿ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಘೋಟಾಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/20226004000018/05/2022
560200168192 ವಿಠಲ - ಮನ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/2022200015000021/05/2022
560200168193 ರಾಮ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಘೋಟಾಲಾAAY(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/2022200015000021/05/2022
560200168194 ಭಾರತ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಘೋಟಾಲಾAAY(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/2022200015000021/05/2022
560200168195 ಸುಭದ್ರಾ ಬಾಯಿ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ಘೋಟಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****831522/05/2022FPS****831522/05/2022200015000022/05/2022
560200168196 Akash - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ಘೋಟಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/2022200015000018/05/2022
560200168197 ಚಂದ್ರಭಾಗಾ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಘೋಟಾಲಾAAY(NK) / NCSBiometric****831519/05/2022FPS****831519/05/2022200015000019/05/2022
560200168198 ಶಾಮ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಘೋಟಾಳಾAAY(NK) / NCSBiometric****831522/05/2022FPS****831522/05/2022200015000022/05/2022
560200168199 ವಿಮಾಲಾ ಬಾಯಿ - ಮು.ಪೋ./ಮನ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/2022200015000018/05/2022
560200168200 ಸಕು ಬಾಯಿ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ ಘೋಟಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168201 ಮಂಕ ಬಾಯಿ - ಮನ್ನಾಳಿ/ಪೋ/ಘೊಟಾಳಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168202 Vimala Bai - ಮನ್ನಳ್ಳೀ ಪ/ಘೋಟಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/2022200015000018/05/2022
560200168203 Kamala Bai - ಮನ್ನಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****831519/05/2022FPS****831519/05/2022200015000019/05/2022
560200168204 ಮನೋಹರ ವಾಗಾ ಗಾಯಕವಾಡ - ಮನ್ನಾಳ್ಲಿ ಘೋಟಾಳಾAAY(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/2022200015000021/05/2022
560200168205 ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಶಂಕರ - ಮನ್ನಳಿ ಘೋಟಾಲಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168206 ಧಾಮ ನಾಮ - ಮನ್ನಾಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/2022200015000021/05/2022
560200168207 ಕುಸುಮಬಾಯಿ ಮಧುಕರ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ಘೋಟಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****831519/05/2022FPS****831519/05/2022200015000019/05/2022
560200168208 bharati - ಮನ್ನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200168209 rama bai - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ ಘೋಟಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/2022200015000021/05/2022
560200181881 ಹಣಮಂತ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ಘೋಟಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/2022200015000018/05/2022
560200181882 ಜ್ಞಾನೋಬಾ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ಘೋಟಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181883 Kanta Bai - ಶಾಖೆ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/2022150010000018/05/2022
560200181884 Dondabai - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ಘೋಟಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/2022240016000018/05/2022
560200181885 ಗುರುನಾಥ ಬೀರಪ್ಪ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ಘೋಟಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181886 Vitha Bai - ಮನ್ನಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/2022150010000018/05/2022
560200181887 ಶಿವಾಜಿ ತಾತೆ ರಾವ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/20226004000018/05/2022
560200181888 ಕಮಲ ಸಾಬ ಮೌಲಾನ ಸಾಬ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ಘೋಟಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181889 ವಾಮನ್‌ ಮಹಾದೇವ - ಮನ್ನಳ್ಳೀ ಪ/ಘೋಟಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****831519/05/2022FPS****831519/05/2022200015000019/05/2022
560200181890 ದತ್ತು - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ಘೋಟಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****831519/05/2022FPS****831519/05/2022180012000019/05/2022
560200181891 ಕಮಳಾ ಬಾಯಿ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ಘೋಟಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200181892 Suman Bai - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ಘೋಟಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/2022150010000021/05/2022
560200181893 ಬಲಭಿಮ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ಘೋಟಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181894 ಮಂಗಲ ಬಾಯಿ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ಘೋಟಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/2022210014000018/05/2022
560200181895 ಕುನ್ಡಲೀಕ ಮಹಾಳಪ್ಪ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ಘೋಟಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181896 shridevi babu - ಮನ್ನಾಳ್ಳಿ ಘೋತಾಲಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181897 Sukumarbai - ಮನ್ನಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/202212008000021/05/2022
560200181898 ಪಂಡರಿನಾಥ್‌ ನಾಗಮುರ್ತಿ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ಘೋಟಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/20226004000021/05/2022
560200181899 ಝಂಬರ ಬಾಯಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ - ಮನ್ನಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/20229006000018/05/2022
560200181900 Chanchala Bai - ಮನ್ನಾಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831519/05/2022FPS****831519/05/2022210014000019/05/2022
560200181901 ವನೀತಾ ಸುಭಾಷ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/20226004000021/05/2022
560200181903 ದಿನಕರ್‌ ಬಳಿರಾಮ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ಘೋಟಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181904 Suman - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ಘೋಟಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/2022150010000018/05/2022
560200181905 ರುಕಮಿನ ಬಾಯಿ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ಘೋಟಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200181906 ಜನಾರ್ಥನ ಯಶವಂತ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181907 ಸೂರ್ಯ ಭಾನ ಯಶವಂತ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ಘೋಟಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/20229006000018/05/2022
560200181908 ಮಾಣಿಕರಾವ್‌ ರಾಮ ರಾವ - ಮನ್ನಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/2022200015000018/05/2022
560200181909 ನಾಮ್‌ದೇವ ಮಾಧವ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ಘೋಟಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****831519/05/2022FPS****831519/05/202212008000019/05/2022
560200181910 ಪ್ರಕಾಶ ಮಾಧವ ರಾವ - ಮನಾಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/20226004000021/05/2022
560200181911 ವೀಠಾ ಬಾಯ ಲಾಹು - ಮನ್ನಾಳ್ಳಿ ಘೋಟಾಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****831519/05/2022FPS****831519/05/202212008000019/05/2022
560200181912 meena bai sanjiv - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181913 ಕಾಳಿದಾಸ ತುಕರಾಮ - ಮನ್ನಳಿ ಘೋಟಾಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/2022180012000018/05/2022
560200181914 ಬಲಭೀಮ್‌ ಇಸ್ಮಾಲ - ಮನ್ನಾಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/2022150010000021/05/2022
560200181915 ಉದ್ದವ - ಮನ್ನಾಳ್ಳಿ ಘೋಟಾಲಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181916 ರಾಜೇಂದ್ರ - ಮನ್ನಾಳ್ಳಿ ಘೋಟಾಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/2022150010000021/05/2022
560200181917 ಕಮಲಾಬಾಯಿ - ಮನ್ನಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/2022200015000018/05/2022
560200181918 ranadep govind - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ಘೋಟಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200181919 Shanta Bai - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ ಘೋಟಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/2022180012000021/05/2022
560200181920 ಮಲ್ಲಿನ್ನಾಥ ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ಘೋಟಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181921 ಶಾಲುಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿನಾಯಕ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ಘೋಟಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/20226004000021/05/2022
560200181922 kalsabai mukind - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ಘೋಟಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200181923 Savitrabai - ಮನ್ನಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/2022240016000018/05/2022
560200181924 Savita - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ಘೋಟಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/2022150010000021/05/2022
560200181925 ಬಬ್ರುವಾನ ಗಡನಿನಾಥ - ಮನ್ನಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200181926 ಲಾಲಬಿ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ಘೋಟಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****831519/05/2022FPS****831519/05/2022200015000019/05/2022
560200181927 ಭಾರತ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ಘೋಟಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181928 ಶ್ರೀಮಂತ - ಮನ್ನಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/202212008000021/05/2022
560200181929 Seema - ಮನ್ನಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/20229006000018/05/2022
560200181930 Sulabai - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ಘೋಟಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/2022210014000021/05/2022
560200181931 ಸಿದ್ದಯ್ಯ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ಘೋಟಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181932 ಸುಧಾಕರ - ಮನ್ನಾಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181933 ಪ್ರಭಾವತಿ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ಘೋಟಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/2022240016000018/05/2022
560200181934 ಬಾಲಿಕಾ ಬಾಯಿ - ಮನ್ನಾಳ್ಳಿ ಘೋಟಾಲಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181935 Sangeeta - ಮನ್ನಾಳೀPHH(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/202212008000021/05/2022
560200187445 ಮಾರುತಿ - ಮನ್ನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187446 ದಾಮೋಧರ - NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187447 ಶಾಹಾಜಿ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಪ/ಘೋಟಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187448 ಬಾಬುರಾವ - ಮನ್ನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187450 ಉಧವರಾವ - mannalliNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191779 Anjana - ಮನ್ನಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/2022150010000018/05/2022
560200191780 Yashoda Nandu Fulbane - ಘೋಟಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200193357 vimal - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200193483 ಸಿದ್ರಮ - ಮನ್ನಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/20229006000018/05/2022
560200193513 Sandhyrani - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200193912 Mukta bhai - MANNALLIPHH(NK) / NCS------30000000-
560200193976 munnabai - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200194021 Laxmi - MANNALLIPHH(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/202212008000021/05/2022
560200194025 ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್‌ - ಮನ್ನಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200194042 ರಾಜೇಂದ್ರ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/20229006000018/05/2022
560200194082 SHAMRAO - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200194153 ಮಹಾನಂದಾ - mannalliPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/2022150010000018/05/2022
560200194275 Sukasenbai - MANNALiPHH(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/2022150010000021/05/2022
560200194359 ಸುನಿತಾ - ಮನ್ನಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****205722/05/2022FPS****205722/05/2022150010000022/05/2022
560200196210 ಸುನಿತಾ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/20226004000018/05/2022
560200199542 Chandrakala - ಮನ್ನಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200199773 kalavati - ಮನ್ನಾಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200200145 ಜಯಶ್ರೀ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/2022150010000018/05/2022
560200201019 ಪಾರೂಬಾಯಿ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201418 Ambika - ಮನ್ನಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/2022180012000018/05/2022
560200201421 GIRIDHAR - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200201422 ಇಂದ್ರಜಿತ್‌ ಆನಂದ ರಾವ - ಮನ್ನಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/20226004000018/05/2022
560200201434 ಭಾರತಬಾಯಿ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831519/05/2022FPS****831519/05/20223002000019/05/2022
560200201438 ಗೋಪಾಲ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/202212008000018/05/2022
560200201443 ರಹೀಸಾ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201449 savita - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/2022150010000018/05/2022
560200201454 ಮಧು - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/202212008000018/05/2022
560200201465 SUREKA - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200201471 ಶಮಶೋದ್ದಿನ ಮೌಲಾನ ಸಾಬ - ಮನ್ನಾಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201474 Subhadra Bai - ಮನ್ನಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/20223002000018/05/2022
560200201480 ಭಿಮರಾವ್‌ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/20226004000021/05/2022
560200201483 ಪೀಂಟು - ಮನ್ನಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/2022200015000018/05/2022
560200201490 ಕಾಂತಾಬಾಯಿ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/20226004000021/05/2022
560200201504 ದತ್ತು - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/20226004000018/05/2022
560200201511 ಅಪ್ಪರಾವ - ಮನ್ನಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/20229006000018/05/2022
560200201519 ಎಶ್ವಂತ್ - MANNALLIPHH(NK) / NCSBiometric****831519/05/2022FPS****831519/05/20226004000019/05/2022
560200201521 ಗುರುಲಿಂಗ - ಮನ್ನಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/20226004000021/05/2022
560200201532 sarika - ಮನ್ನಾಲೀPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/2022180012000018/05/2022
560200201538 NEELABAI - ಮನ್ನಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200201545 ಬಲಬೀಮ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201566 ವಿಲಾಸ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201572 ಪಂಡಿತ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201579 ಮಹೇನ್ಡ್ರಕುಮರ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/2022150010000021/05/2022
560200201584 Laxmibai - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201590 ನಿವರ್ತಿ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/2022180012000021/05/2022
560200201604 Sukumar Bai - ಮನ್ನಾಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201605 Sharada - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831519/05/2022FPS****831519/05/2022150010000019/05/2022
560200201612 ರಾಜೇಂದ್ರ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201613 ಸುರೇಖಾ ಗಂಡ ಅಭೀಮಾನ - ಮನ್ನಾಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201633 ರೇಖಾ ಬಾಯಿ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201634 ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/20229006000018/05/2022
560200201649 ಕಾಶೀನಾಥ - MANNALLINPHH(NK) / NCS------00000000-
560200201660 Sulabai - ಮನ್ನಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/20226004000021/05/2022
560200201669 PRAYAG BAI - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831519/05/2022FPS****831519/05/20223002000019/05/2022
560200201704 ಲಷ್ಮಣ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/2022150010000021/05/2022
560200201717 Sarika - MANNALIPHH(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/2022180012000021/05/2022
560200201727 Sangeeta - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/2022150010000018/05/2022
560200201740 sarika - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200201750 ವೆಂಕಟ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831522/05/2022FPS****831522/05/20226004000022/05/2022
560200201755 santabai - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831522/05/2022FPS****831522/05/20229006000022/05/2022
560200201758 ಅಲ್ಕ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/20226004000021/05/2022
560200201770 ದಯಾನಂದ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201772 ನವನಾಥ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201775 Rukmini Bai - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201785 BHAMABAI - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200201789 ಮಲ್ಲಿನಾಥ್‌ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/202212008000018/05/2022
560200201799 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/20226004000018/05/2022
560200201805 ಕಾಶೀನಾಥ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/2022180012000021/05/2022
560200201811 ಕಬಿರಾ ಸಾಬ - AT MANNALIPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201821 ವಿಲಾಸ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201824 Shamal - ಮನ್ನಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200201832 ರಾಮ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201839 ಸುರೇಖಾ ಬಾಯಿ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/20229006000018/05/2022
560200201843 ಶಾಂತಬಾಯಿ ಮಹಾಳಪ್ಪ - ಮನ್ನಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/20226004000018/05/2022
560200201849 ರಮೇಶ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/202212008000018/05/2022
560200201859 ಬಾಳು - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201865 ಸುರೇಖಾಬಾಯಿ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/2022180012000018/05/2022
560200201872 ಉಮಾಜಿ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/2022150010000021/05/2022
560200201877 ಅರುಣಾ - ಮನ್ನಾಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201884 SHESHABAI - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831522/05/2022FPS****831522/05/20223002000022/05/2022
560200201912 ವಾಮನ್‌ ರಾವ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831522/05/2022FPS****831522/05/20223002000022/05/2022
560200201915 ಗೋದಾವರಿ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/20226004000018/05/2022
560200201920 Vimala Bai - ಮನ್ನಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200201926 Bharata bhai - MANNALIPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/20223002000018/05/2022
560200201931 Mudrika - ಮನ್ನಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200201949 ಸುನೀತಾ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831522/05/2022FPS****831522/05/20229006000022/05/2022
560200201958 ವೆಂಕಟ - MannalliPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/20229006000018/05/2022
560200201965 ಕರಣ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201966 Mangalabai - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201975 ಮಹಾಲಿಂಗ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201991 Nirmala - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/2022150010000018/05/2022
560200202002 kamlabai - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200202006 SULABAI - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/20223002000018/05/2022
560200202014 ರಾಹುಲ - ಮನ್ನಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200202015 BHARAT - ಮನ್ನಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200202026 Mahadevi - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****432122/05/2022FPS****432122/05/20226004000022/05/2022
560200202040 Savita Bai - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200202054 soba - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/20229006000018/05/2022
560200202064 ಅಶೋಕ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200202074 ರಾಜೇಂದ್ರ - ಮನ್ನಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/2022200015000021/05/2022
560200202087 ಶ್ರೀಮಂತ - ಮನ್ನಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/20226004000018/05/2022
560200202090 MAHADEV - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200202100 Bebabai - ಮನ್ನಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200202111 sarubai - ಮನ್ನಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/20223002000021/05/2022
560200202123 ranuka - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/20223002000018/05/2022
560200202127 ಏಕನಾಥ್‌ - mannalliPHH(NK) / NCS------60000000-
560200202129 jijabai - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200202137 ಕಿಶನ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/20229006000018/05/2022
560200202159 ಕಲಾವತಿ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/202212008000018/05/2022
560200202165 ವೆಂಕಟ - ಮನ್ನಾಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200202180 Meenabai - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/202212008000018/05/2022
560200202182 MADHUKAR - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831519/05/2022FPS****831519/05/20223002000019/05/2022
560200202184 ದಿಲಿಪ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200202186 ನಿವ್ರತಿತಾ ತುಕಾರಾಮ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831522/05/2022FPS****831522/05/20229006000022/05/2022
560200202193 ಮಂದೊಧಾರಿ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200202198 ಮಿಲೀಂದ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831519/05/2022FPS****831519/05/2022180012000019/05/2022
560200202202 ಮೀರಾಬಾಯಿ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831519/05/2022FPS****831519/05/20226004000019/05/2022
560200202325 Sunita - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/202212008000018/05/2022
560200202336 ಸಂಜು - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/20229006000021/05/2022
560200202340 Kavita - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200202341 ಮಹಾದು - mannalliPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/20226004000018/05/2022
560200202345 ಶ್ರೀ ರಂಗ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831519/05/2022FPS****831519/05/20226004000019/05/2022
560200202358 ಸುರೇಖ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/202212008000021/05/2022
560200202364 ಭೀಮ - MANNALIPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/20229006000018/05/2022
560200202371 SHANTABAI - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/20223002000021/05/2022
560200202375 chaganabai - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200202384 ಕಲಾವತಿ ಬಾಯಿ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/202212008000018/05/2022
560200202388 ರಾಜೇಂದ್ರ - ಮನ್ನಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/2022200015000021/05/2022
560200202404 ವಿಠಲ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/202212008000018/05/2022
560200202405 ಮಹಾದೇವ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/20229006000018/05/2022
560200202408 ಮಹಾದು - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200202413 ಸುನಿಲ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/20226004000018/05/2022
560200202432 SONABAI - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831519/05/2022FPS****831519/05/20223002000019/05/2022
560200202439 ಲಕ್ಚೀಮ್ಮ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200207504 ಜನಾರ್ದನ - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200207585 Shashikala - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/20229006000018/05/2022
560200207605 Ramu - ಮನ್ನಾಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200207607 ನಿತಿನ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200207685 ಸಂಗೀತ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200207813 ಮಂಗಲಾಬಾಯಿ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/2022210014000018/05/2022
560200208200 RAMABAI - ಮನ್ನಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200208228 ಜಲಿಂಧರ್‌ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200208534 Ujwala - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/2022150010000018/05/2022
560200209345 kalavati w/o beerappa - munnalliAAY(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/2022200015000018/05/2022
560200209415 Parvati - MANNALLIAAY(NK) / NCS------200000000-
560200209458 ಬಾಲಾಜಿ - ಮನ್ನಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200209846 ROHINI - ಮನ್ನಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/2022150010000018/05/2022
560200209847 SAKKUBAI W/O RAMRAO - ಮುನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200209848 RAMESH S/O VISHWANATH GAIKWAD - ಸಾ: ಮನ್ನಾಳಿ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/202212008000021/05/2022
560200209849 PANDURANG - ಸಾ: ಮನ್ನಾಳಿ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200209850 Mangala Bai - ಮನ್ನಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/20229006000018/05/2022
560200209851 ಸರಸ್ವತಿ - ಮನ್ನಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/20229006000018/05/2022
560200209853 GAYATRI D/O RAM - ಸಾ: ಮನ್ನಾಳಿ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/20229006000018/05/2022
560200209854 BARAGALI S/O BABURAO - ಸಾ: ಮನ್ನಾಳಿ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/202212008000018/05/2022
560200209855 VIJAYKUMAR S/O RAMANNA - ಮನ್ನಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200209856 DAYANAND S/O PRABHU GAIKWAD - ಸಾ: ಮನ್ನಾಳಿ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200213023 pavan s/ manohar gaikwad - ಮನ್ನಾಳ್ಲೀ ಘೋಟಾಳಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200213027 Diksha - ಮನ್ನಾಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200213032 santoshi - ಮನ್ನಾಳ್ಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200213771 ಬಾಬು ತಂದೆ ಮುಂಜಾಜಿ ಬಿರಾಜದಾರ - ಮನ್ನಾಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200215836 Mangla Bai - ವೆಂಕಟ 39/಻ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಮನ್ನಳ್ಳPHH(NK) / NCSBiometric****831519/05/2022FPS****831519/05/202212008000019/05/2022
560200227104 Sangeeta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೋಹನ್ ಗಾಯ್PHH(NK) / NCSBiometric****831522/05/2022FPS****831522/05/2022150010000022/05/2022
560200227166 Ambubai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ #NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200227857 Hasenabe - W/O ಲಲಮದ ಶೈಖ ಮಣ್ನಳ್ಲಿ ಮಣ್ನಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/20226004000018/05/2022
560200227858 Usha - C/O ಬಾಲಾಜಿ #48/2 ಮನ್ನಳ್ಲಿ ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200227859 Priyanka - W/O ವಿಷ್ಣು ಗಾಯಕವಾಡ #96 ಮನ್ನಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200227860 Priyanka - W/O: ರಾಮ ಬಿರಾದರ 29 ಮನ್ನಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/2022150010000018/05/2022
560200228769 Seema Parveen - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಚೆನ್ನಬಸವ ಮನೆನಂ 820 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200229825 Padmini - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರಶಾಂತ 133 ಟು157 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200229826 Nilamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಿಲೇಶ ಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560200229827 Vishrant Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರಾಯಣ್ ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/20229006000018/05/2022
560200229831 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಷ್ಣು ಮಣ್ನಳ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****831518/05/2022FPS****831518/05/20229006000018/05/2022
560200229833 Balika Pappu Fulbane. - C/O ಪಪ್ಪು 157 ಮನ್ನಳ್ಲಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200229834 Saraswati - W/O ರಾಹುಲ ಮಣ್ನಳ್ಲಿ ಮಣ್ನಳ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
Top