REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200148991 Nilamma - W/O ಜೈಪಾಲ ಮಂಠಾಳ ೧೯೪ ಧರಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149009 Gundamma - S/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಕುಂಬಾರ ೪/೧೪೭ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149010 Saraswati - S/O ಶರಣಪ್ಪ ಗಂಜೆ ೧-೧೦೬ ಖಡಕ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200151178 Ravita - W/O ಮಚೀಂದ್ರನಾಥ್ 26 ಕಂಬಲೇವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****242315/05/2022FPS****242315/05/20226004000015/05/2022
560200153842 ಕವಿತಾ ಗಂಡ ಗುರುನಾಥ - S/O ವೀರಣ್ಣ ೨೭೧ ಮಂಟಾಳ ಬಸವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200153849 Shahin Banu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಯೂಸುಫ್ ಶೆಕ ಮಂPHH(NK) / NCS------210000000-
560200153863 Pradnya - S/O ಕೊಂಡಿಬಾ ಕಾ೦ಬಳೆ ಮ೦ಠಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200153865 Gouramma - S/O ಲಾಲಪ್ಪಾ ವದ್ದರ ೩/೨೦೩ ಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560200153867 Rekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚನ್ನಪ್ಪಾ 3/103/3ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200153872 Vandana - S/O ಹೀರ ಶಿರವತೆ ಮಂತಲ ಬಸವಕಲ್ಯಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200153876 Surekha - S/O ಜಗನ್ನಾಥ ಖೇಲೇ ಮ೦ಠಾಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200153879 Shanta Bai - W/O ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಗಿನಕೆರೆ ಮ೦PHH(NK) / NCS------90000000-
560200153882 Geeta - S/O ಕಿಶನ್ ಸೇರೆಕರ್ ಇಂದ್ರ ಕಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200153892 Naseem Begum - S/O ಖುದ್ದುಸ ಮಿಯಾ ಶೈಕ ೩/೮೯ PHH(NK) / NCS------180000000-
560200153973 Manjula - S/O ವಾಗಣ್ಣಾ ವಾಡೇಕರ್ ಮಂತಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200153975 Renuka - W/O ರಾಜು ಕುಂಬಾರ್ ೪/೧೪೮/೧ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200153987 Geeta - S/O ಶಂಕರ ಹೇಳವಿ ಮಂಠಾಳ ೪-PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154044 ಜ್ಯೋತಿ - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಡಪದ ಮಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560200154142 Jaya. - S/O ದಶರಥ ಸಿಂಗೆ ಮಂಠಾಳ ೩-PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154170 Mahananda - W/O ನಿಂಗಪ್ಪ ಮನೆಗೋಪಾಲೆ ಮಂತಲ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560200154216 Vidyavati - W/O ದಿಗಂಬರ್ ಪದ್ಮೆ ಮಂಠಾಳ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200154261 Salomi - W/O ಜೈರಾಜ್ ಮಂತಲ ಮಂತಲ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154270 Anjana - S/O ಲಕ್ಷ್ಮನ ದಲಾಲೇ ಖಡಕ್ ವಾಡPHH(NK) / NCS------180000000-
560200154271 Kaveri - S/O ಬಾಬುರಾವ ಮನಿಗೊಪಲೇ ೩/೧೧೮ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154306 Sadhana - W/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ಕೋಡಮ್ಲೆ 5/43 ಖಡPHH(NK) / NCS------180000000-
560200154388 Jagadevi - S/O ಯಂಕಪ್ಪ ವಡ್ಡರ್ ಮಂಠಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154392 Madhumati - W/O ಪ್ರಕಾಶ ರೆಡ್ಡಿ ಖಡಕ ವಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200154401 Geeta - W/O ಶರಣಪ್ಪ ವಗ್ಗೆ ಮ೦ಠಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****561317/05/2022FPS****561317/05/2022180012000017/05/2022
560200154425 Mahadevi Muralidhar Kamble - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕಾಮಣ್ಣ ಕಾಂಬಳೆ ಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560200154456 Laxmi Bai - S/O ಮಣಿಕ ಮಂತಲ ಮಂತಲ ಬೀದರ್ ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200154478 Sangeeta - S/O ಕುಮಾರ ಸಗರ ಮ೦ಠಾಳ ೪-೧PHH(NK) / NCS------150000000-
560200154489 Vranda - S/O ಮಹದೇವ್ ಮಾನೆಗೊಪಾಳೆ ೩-೯೯/೪PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154493 Mahananda - S/O ಕಾಶಣ್ಣಾ ಖತಾಟೆ ಮಂಠಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154516 Arshiya Begam - W/O ಮಡಿ ನಿಸಾರ ಪಾಶಾ ಕಲ್ಯಾಣಿವಾಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200154535 Jayashree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭರತ ಬಿರಾದರ 3/85 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154538 Jagadevi - S/O ಶರಣಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರ ೨೯೧/೧೨೭/PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154607 Yallamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಾಲಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154612 Khalida - S/O ಪಾಶಾ ಮಿಯಾ ಬಿಯಾ ಬಾನಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200154652 Chandrakala - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಲ್ಲಾಳೆ ಮಂಠಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154655 Shridevi - S/O ಧುಳಪ್ಪಾ ೩/೯೯/ಆ ಖಡಕ್ ವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200154690 Haseena Begum - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೆಹರ್ ಮಂಠಾಳ ಮಂಠPHH(NK) / NCSBiometric****884715/05/2022FPS****884715/05/20223002000015/05/2022
560200154712 Mahadevi - D/O ಅಂಬಾಜಿ ದಲಾಲೇ ಮ೦ಠಾಳ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200154732 Arati - S/O ಅಶೋಕ ಕಾಂಬಳೆ ಮ೦ಠಾಳ ಭPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154753 Tahmeem Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಲಿಮೊದ್ದೀನPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154755 Mallamma - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ . ಕಡಕವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200154797 Lakshmi Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಶರಣ ತಾಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560200154803 Laxmi - S/O ಅಶೋಕ ಸಗರ ೩/೧೧೩ ಖಡಕ್ ವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154813 Aneeta - W/O ಅಶೋಕ್ ಹಡಪದ ೩-೧೮೬ ಖಡಕ್ ವPHH(NK) / NCS------120000000-
560200154818 Ganga Bai - S/O ಮಣಮಂತ ಘಾಳೆ ಮಂಠಾಳ ೪-PHH(NK) / NCS------90000000-
560200154819 Shobhavati - W/O ಸುಭಾಷ ಕುಡ೦ಬಲ್ಲೆ ಮ೦ಠಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200154821 Radhika - S/O ಹನ್ಮಂತ್ ಇತ್ಕರ ಮ೦ಠಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154822 Suvarna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜ್ಯೊತಿಬಾ ಮಂಠಾಳ ಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154825 Kalavati - S/O ನಾಗಣ್ಣಾ ನಗಿನಕೆರೆ ಮಂಠPHH(NK) / NCS------150000000-
560200154834 Renuka - W/O ಶಂಕರ ಮುಂಜುಳೆ ಮಂಠಾಳ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200154851 Priyanka - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154853 Sheetal - S/O ಸಿದ್ರಾಮ ಕಾಂಬಳೆ ೫೫ ಮಂಠPHH(NK) / NCS------150000000-
560200154854 Jagdevi - W/O ರಮೇಶ್ ಮಂತಲ ಮಂತಲ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154864 Shashikala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ಭೀಮ ನಗರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154867 Jaiyasri - S/O ಹಣಮಂತ ೩/೯೯ ಖಡಕ್ ವಾಡಿ ಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154868 Anjana - S/O ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ ಹಡಪದ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560200154873 Laxmi - W/O ರಾಮ್ ಗಾಜರೆ ಮಂಠಾಳ ೯೧PHH(NK) / NCS------150000000-
560200154903 Ambika - W/O ಸುನಿಲ್ ಕುಂಬಾರ್ ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200154929 Shruti - S/O ಡಿಗಂಬರ್ ಖೇಲೇ ೧೪೪ ಬೀಮ ನಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154952 Anita - S/O ಹಣಮಂತ್ ಘಾಳೆ ಮಂಠಾಳ ೪PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154989 Reshma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪಾ #PHH(NK) / NCS------180000000-
560200154995 Rangamma - S/O ಯೆಂಕಪ್ಪ ವಡ್ಡರು ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200155023 Suneeta - W/O ರಾಮು ಸರಗೆ ಮಂಠಾಳ ೪-೧PHH(NK) / NCS------60000000-
560200155066 Madhumati - W/O ನರಸಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪನೋರ್ ಮ೦PHH(NK) / NCS------120000000-
560200155087 Astan Bee - W/O ರಫೀಕ್ ಮುಲ್ಲಾ ಮ೦ಠಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200155203 Laximibai. - S/O ಸಂಗಪ್ಪಾ ಕಚರೇ ಮಂಠಾಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200155205 Kalpana - W/O ಯುವರಾಜ ಪದ್ಮೆ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------150000000-
560200155273 Sangamma - S/O ನರಸಪ್ಪಾ ಕೊಡ೦ಬಲೆ ೨೫೦/೨ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200155274 Sangita - W/O ಗಂಗಾರಾಮ ಬರಲೇ ಓ ಓ ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200155288 Sunita - W/O ರವಿ ಮಂಠಾಳ ಮಂಠಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200155308 Anushamma - S/O ಬಾಬು ಹೇಳಿವೆ ೪/೮೮ ಖಡಕ್ ವPHH(NK) / NCS------120000000-
560200155311 Shivaleela - S/O ಕಾಶಣ್ಣಾ ಖತಾಟೆ ಮಂಠಾಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200155328 Bhagamma - W/O ಶಂಕರ ಸಂಬುನೂರ್ ಮ೦ಠಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200155342 Tabassum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹುಸ್ಸೈನ ಸಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200155354 Soundarya - S/O ಶರಣಪ್ಪ ಯಮ್ಮೆ ೫-೧೨೦ ಖಡಕ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200155372 Parvathi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200155378 Arati - S/O ಮಹಾದೇವ ಕಾಂಬಳೆ ಮಂತಲ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200155390 Shilpa - W/O ರಾಜ ಕುಮಾರ್ ವಾಡೇಕರ್ ಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560200155392 Lalita Bai - W/O ಶಿವ್ ರಾಜ್ ಕಾಂಬಳೆ ಮಂಠPHH(NK) / NCS------90000000-
560200155606 Sumaiya - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗಫುರಶಾಬ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200155607 Ayesha Siddiqua - S/O ಮೊಹಮ್ಮೆದ ಸಾಬ ಬಾಗವಾನ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200155667 Iramma - S/O ಅನೆಪ್ಪ ನಗಿನ್ಕೆರೆ ಮಂಠPHH(NK) / NCS------60000000-
560200155670 Premala - S/O ಜ್ಞ್ಯಾನದೇವ್ ಭಂಡೆ ಮಂಠPHH(NK) / NCS------150000000-
560200155751 Prabhavati - W/O ಬಾಬು #3/130/1 . ಖಡಕ ವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200155813 Kalpana - W/O ಜಗನ್ನಾಥ್ ಖೇಲೇ ಮಂಠಾಳ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200155816 Sunita - W/O ದಿಲೀಪ್ ಹಿರನಾಗಾ೦ವ್ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/20223002000018/05/2022
560200155819 Balbhim - S/O ಭೀಮಾನ ಕಂಬಳೆ ೧೩೨-೨ ಖಡಕ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200155823 Sunita - S/O ವೀರಣ್ಣಾ ಕುಂದಾಳೆ ಮಂಠಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200155827 Ellamma - S/O ಹನುಮಂತ್ ಪವಾರ್ ಮಂಠಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200155829 Nagmani - S/O ನಾಗಣ್ಣಾ ಹಡಪದ ೩/೧೮೩ ಖಡಕ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200155857 Suvaryna - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಜಯಾ ರೆಡ್ಡಿ 3/128 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200155979 Hazran Bee - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಫಾಜ್ಲೇ ರಹೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200155989 Reshma - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ವಾಡೇಕರ ೫/೬೩ ಖPHH(NK) / NCS------90000000-
560200156003 Fateema Begum - S/O ಪಾಶಾ ಮಿಯ್ಯಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200157232 Rekha - W/O ಅಶೋಕ ವಡ್ಡರ್ ಮಂಠಾಳ ೩NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157551 Padmini - S/O ಮರೆಪ್ಪಾ ಹಲಗೆ ೯೮/೧ ಭೀಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560200157592 Limbavva - W/O ದತ್ತು ಭಂಕಡೆ ೫/೧೦೭ ಖಡಕ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200157687 Farjana Bee - S/O ಅಶ್ರಫ ಅಲಿ ಅಬ್ಬುವಾಲೇ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200157704 ನಾಗಮ್ಮಾ - W/O ಗಣಪತಿ ಕುಂದಳೆ ೧೪ ಖಡಕ್ ವಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200157723 Holewa - W/O ಹನಮಂತಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ ೫೨೨/೪೫೫ PHH(NK) / NCS------180000000-
560200157752 Afroz - S/O ಎಂಡಿ ಸಲೀಮ ೩/೮ ಮಂಠಾಳ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/2022150010000021/05/2022
560200157796 Maqbool Bee - W/O ಅಫ್ಸರ್ ನವಾಬ್ ೨೭೩ ಖಡಕ್ ವPHH(NK) / NCS------210000000-
560200157831 Parvati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಭಿಮನ್ಯು ಮಂಠಾಳ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560200157871 Maijobin - S/O ಮೊಹಮ್ಮೆದ ಮೊಹ್ಸಿನ ಮೊಹರಿಲ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200157926 Surekha - W/O ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಕರಮಲೆ ೨೦೯ ಖPHH(NK) / NCS------120000000-
560200158000 Yankamma - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ ಎಮ್ಮೆ ೨-೬ ಖಡಕ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200158086 Rukhiya Bee - W/O ಅನಿಸೋದ್ದೀನ್ ಕೊತ್ವಾಲ್ PHH(NK) / NCS------180000000-
560200158568 Sushila Bai - W/O ಮಹಾದೇವ್ ಹುವಲೇ ೩-೯೯ ಖಡಕ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560200158615 Suvarna - S/O ನರಸಪ್ಪಾ ಅವಟೆ ಖಡಕ್ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200158662 Premala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವ ರೆಡ್ಡಿ ಮಂಠಾಳ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200158673 Radhabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹುಲೇಪ್ಪಾ #4/124 PHH(NK) / NCS------180000000-
560200158862 Shridevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ತುಕ್ಕಪ್ಪ ಖPHH(NK) / NCS------150000000-
560200159246 Prabhavati - W/O ದೇವಿಂದ್ರ ೪/೧೨೨ ತಾ ಬಸವPHH(NK) / NCS------60000000-
560200159355 Amreen - W/O ಮಹೆಬೂಬ್ ಸಾಬ್ 156-1 ಖಡಕ ವPHH(NK) / NCS------90000000-
560200159405 Vidyavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಂಕಟ ಮಂತಲ ಮಂತಲ ಮPHH(NK) / NCS------180000000-
560200159519 Savita Kashinath Rohile - W/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ರೊಹಿಲೇ ಮಂಠಾಳ ಮಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560200159638 Pooja - W/O ಗೌತಂ ಕಾಂಬಳೆ 3/196 ಇಂದ್ರಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200159807 Roopa - S/O ನಾಗಣಾಥ ಖಲ್ಲಾಳೆ 86 ಭೀಮ ನಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200159829 Bhimabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಂಠಾಳ ಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560200159831 Malashree - W/O ಬಸವರಾಜ ಮಂಠಾಳ ಮಂಠಾಳ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160032 Sunita - W/O ರವಿಕುಮಾರ್ ಸುಂಕೆ ಮಂಠಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200160175 Anusabai - W/O ಭೀಮ 3/43 ಮಂತಲ ಮಂತಲ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200160205 Satyashila - W/O ಮೋಹನ 3/50 ಮಂಠಾಳ ಬೀದರ ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160265 Fareeda Begum - W/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ಜಾಕಿರ ಪಿಂಜಾರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200160273 Fojiya - W/O ಮಸ್ತಾನ್ ಸಾಬ್ ಪಿಂಜಾರ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200160295 Anjum Meraj - S/O ಇಸ್ಮೈಲ ಚೌಧರೀ ಮ೦ಠಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****722217/05/2022FPS****722217/05/20226004000017/05/2022
560200160300 Godawari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ ಮೆಡಮನಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200160412 Pallavi - W/O ಮಹಾಂತೇಶ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮ೦ಠPHH(NK) / NCS------150000000-
560200160422 Nasreen Begum - W/O ಮುನೀರ ಸಾಬ್ ಬಾಡವಾಲೆ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****722216/05/2022FPS****722216/05/2022180012000016/05/2022
560200160489 Anusha Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಜ್ ಖಡಕ ವPHH(NK) / NCS------210000000-
560200160491 Shashikala - W/O ಆಕಾಶ #86 ಭೀಮ ನಗರ ಮಂಠಾಳ ಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160510 Anisa Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸತ್ತಾರ್ ಮಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200160543 Anita - W/O ಬಾಬುರೆಡ್ಡಿ ನಾರಾಯನ್ಪೂರೆ ಖಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200160559 Parbatibai - S/O ನರಸಪ್ಪಾ ಕಟರಪಟೆ ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200160650 Pooja - W/O ಗಣೇಶ #432/35 ತ್ರಿಪುರಾಂತ PHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/202212008000018/05/2022
560200160655 Ishwaramma - S/O ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಿಗಡಗೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200160691 Sunita - W/O ಮಲ್ಲರೆಡ್ಡಿ ಭಾಗವಲೆ ಮಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560200160693 Shahina Begam - W/O ಅಖಿಲಮಿಯಾ ಶೇಖ ಮಂಠಾಳ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200160698 Shilpa - W/O ಕಮಲಾಕರ ಮಂತಲ ಮಂತಲ ಬೀದರ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200160807 Shridevi - W/O ಆದಿನಾಥ್ ಲಿಂಬಾರೆ ೩/೪೬ ಖಡPHH(NK) / NCS------210000000-
560200160847 Rohini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರೇಮ್ ಮಂತಲ ಮಂತಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200160873 Nilamma - W/O ದಶರಥ . . ಖಡಕ ವಾಡಿ ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161123 Sakhubai Rangrao Khalale - W/O ರಂಗರಾವ್ ಖಲಲೆ ಮಂಠಾಳ ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161177 Sharadha Bai - W/O ರವಿಂದ್ರನಾಥ ೪/೧೧೯ ತಾ ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200161265 Renuka - W/O: ಅಂಬಾದಾಸ 3-99-6 ಮಂಠಾಳ ಮಾಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161340 Lalita Bai - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ ಹಡಪದ ೩-೯೯ ಖಡಕ ವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200161343 Gopika - ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕಂಬಲೇವಾಡಿ ಖಮ್ಲೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200161502 Roopadevi - W/O ಶರಣಪ್ಪ ಮಂಠಾಳ ಮಂಠಾಳ ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200161512 Parvati - C/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ 135-1 ಧರಂಪೇಟ್ ಮಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560200161872 Savitri - W/O ಮಂಜುನಾಥ 5/63 ಮಂಠಾಳ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161927 Rukmani Bai - W/O ಶಾಮ ರಾವ್ ಶಿಂದೆ ೪-೧೮೭ ಖಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200161998 Parvati - W/O ಅಮರ ಕಾಂಬಳೆ 105 ಭೀಮ ನಗರ ಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560200162024 Sageerbee - W/O ಸತ್ತರಾಮಿಯ್ಯ 3-91 ಮಂಠಾಳ PHH(NK) / NCS------180000000-
560200162182 Ranjana - W/O ಮಾಣಿಕ್ ಕಾಶೀನಾಥ್ ಗೊವಾಲೆ ೩PHH(NK) / NCS------90000000-
560200162294 Gangamma - W/O ಮಹಾದೇವ ಪದ್ಮೆ ೩/೧೩೦ ಖಡಕ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560200162451 Zubera Begum - C/O ಮೋಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಾಕ ಅಹ್ಮೆದ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200162513 Nilamma - W/O ವಿಠಲ ಕಾಂಬಳೆ ಮಂಠಾಳ ೧PHH(NK) / NCS------120000000-
560200162765 Bhagyashree - W/O ನಂದು ಕಾಂಬಲೇವಾಡಿ ಕಾಂಬಲೇವಾPHH(NK) / NCSBiometric****242315/05/2022FPS****242315/05/20226004000015/05/2022
560200162948 Kallamma - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ ಹಿರಗಪ್ಪನವರ ೫/೧೦೨PHH(NK) / NCS------30000000-
560200163209 Tanuja - W/O: ಜಗನ್ನಾಥ 75 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------90000000-
560200163298 Roopa - W/O ಮಹೇಶ್ ಕೊದಮ್ಬಲೇ ಮಂಠಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200163402 Shantamma - W/O ರಾಮಲಿಂಗ್ ಖತಾಟೆ ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163612 Shafiyabi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಿಲಾನಿ ಮಿಯ ಮಂಠಾಳ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200168213 ಚೆಂದ್ರಕಲಾ - ಉರಭಾಗ,ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****836016/05/2022FPS****836016/05/2022200015000016/05/2022
560200168222 ಚೋಟಿಬಿ - ಧರಮಪೇಠ,ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/2022200015000015/05/2022
560200168223 raheemabi - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/20223002000015/05/2022
560200168224 Mallamma - ಧರಮಪೇಠ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****722216/05/2022FPS****722216/05/20229006000016/05/2022
560200168231 Hasinabi - ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/2022200015000015/05/2022
560200168233 ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ - ಧರಮಪೇಠ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/20229006000015/05/2022
560200168236 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಉರಭಾಗ,ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****836019/05/2022FPS****836019/05/2022200015000019/05/2022
560200168239 vachala bai - ಮಂಠಾಳ (1)PHH(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/20223002000015/05/2022
560200168287 Malan Bee - ಮಂಠಾಳ 3AAY(NK) / NCS------200000000-
560200168292 ಮಾಹಾದೇವಿ - ಭೀಮನಗರ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200168305 Kantabai - ಮಠಾಳ 3PHH(NK) / NCS------90000000-
560200168306 Kamalabai - ಮಠಾಳ 3AAY(NK) / NCS------200000000-
560200168307 Jaishree - ಖಡಕವಾಡಿ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200168308 Sharanamma - ಮಠಾಳ 3AAY(NK) / NCS------200000000-
560200168312 Kamalamma - ಖಡಕವಾಡಿ,ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168313 Kalavati - ಮಂಠಾಳ 3PHH(NK) / NCS------150000000-
560200168314 Tuka Bai - ಮಂಠಾಳ 3AAY(NK) / NCS------200000000-
560200168315 Sudharani - ಖಡಕವಾಡಿ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200168318 Khatun Bee - ಮಂಠಾಳ 3AAY(NK) / NCS------200000000-
560200168319 Basamma - ಖಡಕವಾಡಿ,ಮಂಠಾಳ 3AAY(NK) / NCS------200000000-
560200168320 ನಾಗನಾಥ - ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168322 Sangamma - ಖಡಕವಾಡಿ,ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168323 Shridevi - ಖಡಕವಾಡಿ,ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168324 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಖಡಕವಾಡಿ,ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168325 Ratanamma - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200168327 ಕೊಂಡ ಬಾಯ - ಮಂಠಾಳ-3PHH(NK) / NCS------60000000-
560200168328 Vijay Laxmi - ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168330 ನಾಗಮ್ಮಾ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200168331 Prabhavati - ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168332 maulanabi - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200168336 Ambu Bai - ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168337 ಶಾರದಾ - ಮಂಠಾಳ 3AAY(NK) / NCS------200000000-
560200168339 Chandramma - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200168342 Iramma - ಮಂಠಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200168343 Godavari - ಖಡಕವಾಡಿ,ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168346 Rahila Bi - ಮಂಠಾಳ 3PHH(NK) / NCS------90000000-
560200168348 ಸಕುಬಾಯಿ - ಮಠಾಳ 3PHH(NK) / NCS------60000000-
560200168349 Girija Bai - ಮಠಾಳ 3AAY(NK) / NCS------200000000-
560200168352 Laxmi Bai - ಮಠಾಳ 3AAY(NK) / NCS------200000000-
560200169702 Premila - ಮಂಠಾಳ 3AAY(NK) / NCS------200000000-
560200169703 Shekila Begum - ಮಂಠಾಳ 3PHH(NK) / NCS------180000000-
560200181936 ಅಜೀಜಸಾಬ - ಜನತಾಕಾಲೋನಿ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/2022150010000021/05/2022
560200181944 sangeeta - ಹರಿಜನವಾಡಾ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200181948 Khairunnisa - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181949 ಬಾಬುರಾವ - ಹಳೆ ಊರು,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****836019/05/2022FPS****836019/05/20229006000019/05/2022
560200181951 ಭಿಕ್ಕುಮಿಯ್ಯಾ - ಧರಮಪೇಠ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****836017/05/2022FPS****836017/05/2022150010000017/05/2022
560200181964 ದೇವಜಿ - ಧರಮಪೇಠ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200181969 Mirabi - ಮಂಠಾಳ (1)PHH(NK) / NCSBiometric****836014/05/2022FPS****836014/05/202212008000014/05/2022
560200181973 ಎಕಬಾಲ ಮಿಯ್ಯ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****722216/05/2022FPS****722216/05/202212008000016/05/2022
560200181980 Sayedabi - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****722216/05/2022FPS****722216/05/202212008000016/05/2022
560200181981 Jakira Bi - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****836016/05/2022FPS****836016/05/20229006000016/05/2022
560200181987 Shabana Begum - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****877018/05/2022FPS****877018/05/2022210014000018/05/2022
560200181991 ಮನೋಹರ - ಮಠಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****836016/05/2022FPS****836016/05/20226004000016/05/2022
560200181992 sangeetha - ಖಡಕವಾಡಿ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181994 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****836016/05/2022FPS****836016/05/202212008000016/05/2022
560200181995 ಅಶೋಕ - ಖಡಕವಾಡಿ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200182003 ಅಶೋಕ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/20229006000015/05/2022
560200182009 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ - ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/2022200015000015/05/2022
560200182011 Nagamma - ಮಠಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/2022200015000015/05/2022
560200182013 ದೇವಣ್ಣ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200182015 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಧನಗರಗಲ್ಲಿ,ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****836016/05/2022FPS****836016/05/2022200015000016/05/2022
560200182016 ವೀರಣ್ಣಾ - ಧರಮಪೇಠ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****836016/05/2022FPS****836016/05/202212008000016/05/2022
560200182017 indubai - ಧರಮಪೇಠ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****836014/05/2022FPS****836014/05/202212008000014/05/2022
560200182019 Kamara Bee - ಧರಮಪೇಠ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****722216/05/2022FPS****722216/05/20229006000016/05/2022
560200182021 ಜಗನ್ನಾಥ್‌ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200182025 ಗುಲಮ ಹುಸೆನ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/20226004000015/05/2022
560200182028 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಜನತಾಕಾಲೋನಿ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/202212008000015/05/2022
560200182030 Laxmi - ಖಡಕವಾಡಿ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200182031 ರುಕಮೋದ್ದೀನ್ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200182034 sunita - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200182038 ಭೀಮ ಬಾಯಿ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200182039 Lalita Bai - ಖಡಕವಾಡಿ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------210000000-
560200182040 Mallamma - ಇಂದಿರಾಕಾಲೋನಿ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200182041 ಬಸವರಾಜ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200182042 Jijabai - ಮಂಠಾಳಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200182043 Laxmi Bai - ಖಡಕವಾಡಿ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------240000000-
560200182048 putla bai - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200182049 ಜನಾ ಬಾಯಿ - ಭೀಮನಗರ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200182050 Sukumarbai - ಭೀಮನಗರ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200182051 ವಿದ್ಯವತಿ - ಭೀಮನಗರ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200182052 Laxmi - ಇಂದಿರಾಕಾಲೋನಿ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200182053 Kalpana - ಖಡಕವಾಡಿ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200182054 Nagamma - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200182055 ರಮೇಶ್ - ಹರಿಜನವಾಡಾ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200182056 Mahadevi - ಖಡಕವಾಡಿ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------240000000-
560200182057 Shakuntala - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200182058 Anusha Bai - ಖಡಕವಾಡಿ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200182059 Jija Bai - ಬೀಮನಗರ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200182060 Sojar Bai - ಖಡಕವಾಡಿ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200182061 Mahadevi - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------210000000-
560200182062 Laximi - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200182097 Hira Bai - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200182116 Anushaya - ಮಂಠಾಳ 3PHH(NK) / NCS------210000000-
560200182118 Laxmi - ಮಂಠಾಳ 3PHH(NK) / NCS------120000000-
560200182119 Kashibai - ಹರಿಜನವಾಡಾ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200182121 Mangla Bai - ಖಡಕವಾಡಿ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200182123 ಗೋಪಾಲ - ಹರಿಜನವಾಡಾ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200182124 ಅಮ್ರತ - ಇಂದಿರಾಕಾಲೋನಿ,ಮಂಠಾಳ 3PHH(NK) / NCS------150000000-
560200182126 ಗಿರೆಮ್ಮಾ - ಖಡಕವಾಡಿ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200182127 Sangamma - ಖಡಕವಾಡಿ,ಮಂಠಾಳ 3PHH(NK) / NCS------60000000-
560200182131 Prema - ಖಡಕವಾಡಿ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200182132 Fareeda - ಖಡಕವಾಡಿ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------270000000-
560200182133 Rasida Bee - ಮಂಠಾಳ 3PHH(NK) / NCS------30000000-
560200182134 Rajmati - ಖಡಕವಾಡಿ,ಮಂಠಾಳ 3PHH(NK) / NCS------150000000-
560200182135 Sangeeta - ಮಂಠಾಳ 3PHH(NK) / NCS------90000000-
560200182137 Laxmi Bai - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200182139 ಗಂಗಾರಾಮ - ಮಂಠಾಳ 3PHH(NK) / NCS------90000000-
560200182140 Nilamma - ಮಂಠಾಳ 3PHH(NK) / NCS------120000000-
560200182142 Parvati - ಮಂಠಾಳ 3AAY(NK) / NCS------200000000-
560200182143 PENTAMMA - ಮಂಠಾಳ 3PHH(NK) / NCS------30000000-
560200182144 Saraswati - ಖಡಕವಾಡಿ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200182146 Narasamma - ಇಂದಿರಾಕಾಲೋನಿ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200182147 Chanamma - ಭೀಮನಗರ,ಮಂಠಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200182155 CHITRA BAI - ಮಂಠಾಳ (3)PHH(NK) / NCS------180000000-
560200182156 Narasabai - ಖಡಕವಾಡಿ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200182157 ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200182158 Vimla Bai - ಮಂಠಾಳ (3)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200182159 Shivakanta Bai - ಖಡಕವಾಡಿ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200182163 Chandrabhaga - ಮಂಠಾಳ (3)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200182164 Neelamma - ಮಂಠಾಳ (3)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200182165 Manemma - ಮಂಠಾಳ (3)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200182181 Shalu - ಮಂಠಾಳ (3)PHH(NK) / NCS------180000000-
560200182189 Sharanamma - ಮಂಠಾಳ (3)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200182190 Kushabai - ಮಂಠಾಳ (3)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200182191 Sangeeta - ಮಂಠಾಳ (3)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200182192 Laximi Bai - ಇಂದಿರಾಕಾಲೋನಿ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200182194 Nagamma - ಖಡಕವಾಡಿ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200182195 Neelamma - ಮಂಠಾಳ (3)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200182197 ಮೆಹಬೂಬ ಪಾಶಾ - ಖಡಕವಾಡಿ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200182201 Anusooya - ಮಂಠಾಳ 3PHH(NK) / NCS------150000000-
560200182202 Mahananda - ಮಂಠಾಳ (3)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200182203 Laxmibai - ಖಡಕವಾಡಿ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200182204 Chhaya - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200182205 Sharanamma - ಮಂಠಾಳ (3)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200182209 Gangamma - ಮಂಠಾಳ 3PHH(NK) / NCS------120000000-
560200182214 SHAMIM BEGUM - ಮಂಠಾಳ (3)PHH(NK) / NCS------90000000-
5602001