REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149427 Aneesa Fatima - W/O ಮದ್ ಮುಜಾಹೆದ ಆಲಿ ಮ೦ಠಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200150698 Sharada - W/O ನರಸಿಂಗ ಮಾನೆ #99 ಧರ್ಮ ಪೇಟPHH(NK) / NCSBiometric****301922/05/2022FPS****301922/05/20226004000022/05/2022
560200152718 Ashok - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅರ್ಜುನ್ ಉPHH(NK) / NCSBiometric****989021/05/2022FPS****989021/05/20223002000021/05/2022
560200153848 Shahjahan - W/O ಮೋಹಮೆದ್ ಸಲ್ಟನ್ ಎಮ್‌ಏಎನ್‌ಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200153851 Savita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದರಾಂ ಮಂಠಾಳ ಮಂಠPHH(NK) / NCS------120000000-
560200153852 Aswini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ 57 ಊರು ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****556819/05/2022FPS****556819/05/202212008000019/05/2022
560200153853 Ragini - W/O ಯಲ್ಲಲಿಂಗ್ ಪೂಜಾರಿ ಮ೦ಠPHH(NK) / NCS------60000000-
560200153999 Farjana - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪಾಶಾ ಮಿಯ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200154004 Ankush - S/O ಮಚಿಂದರ ದುಬಲ್ಗುಂಡೆ ೩೦-೨೬ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154049 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಲ್ಲಯ್ಯ ಮಂತಲ ಮಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560200154065 Shahida Parveen - S/O ಬಬುಮಿಯ್ಯ ಶೈಕ್ ೬/೩೩ ಮಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154077 Naushad Bi - S/O ಅಬ್ದುಲ ವಾಹಬ ಮುಲ್ಲಾ ೪೭/೨ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154091 Maijbin - S/O ಅಹ್ಮೆದ್ ಮಂತಲ ಮಂತಲ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200154302 Komal - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸೀತಾರಾಂ ಕವPHH(NK) / NCS------90000000-
560200154305 Kirthi - S/O ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಪಂಚಾಳ ೧೪ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154434 Nagaveni - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಣ್ಣ ಕುಕPHH(NK) / NCSBiometric****919019/05/2022FPS****919019/05/20226040000019/05/2022
560200154476 Mallamma - C/O ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ ಡುಬಾಳಗುಂಡೆ ಏಚPHH(NK) / NCS------120000000-
560200154477 Meenakshi - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ದುಬಲಗುಂಡೆ PHH(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/202212008000015/05/2022
560200154480 Asifa Begum - S/O ಖಾಜಂೀಯ ಮಂತಲ ಮಂತಲ ಬೀದರ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200154482 Rajeshri - S/O ಶರಣಪ್ಪ ಅ೦ಬಾಡೆ ೧.೨೮-೧೨೭೩ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154495 Tahera - S/O ಆಫಜ್ ಮಿಯ್ಯಾ ಮಂಠಾಳ ೫PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154518 Sangeeta - S/O ಸೋಮಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಮ೦ಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200154605 Sangeeta - W/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ರಜೋಲೆ ಮ೦ಠಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154635 Nazima Begum - W/O ಂಡ್ ನಾಸರ್ 5/20 ಖಡಕವಾದಿ ಮಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560200154793 Bharat Bai - S/O ಶಾಮರಾವ ಮ೦ಠಾಳ ೨-೧೮ ಊPHH(NK) / NCS------120000000-
560200154795 Sheelavati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200154799 ಅನಿತಾ - S/O ಶಿವಣ್ಣಾ ಸಂಗನಬಟ್ಟೆ ಮ೦PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154815 Kaveri - S/O ನಾಗಣ್ಣಾ ಸಜ್ಜನಶಟ್ಟಿ ಊPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154829 Ushabai - S/O ಅನ್ನೆಪ್ಪ ಕಾಂಬಳೆ ೧೧೯ ಭೀಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560200154830 Joyti - S/O ರವಿಕಿರಣ 124 ಖಡಕ ವಾಡಿ ಬಸPHH(NK) / NCS------90000000-
560200154852 Mangala - S/O ಗುರುನಾಥ ಪಂಚಾಳ ಮ೦ಠಾಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154916 Rekha - S/O ಸೈಬಣ್ಣಾ ಝು೦ಜಾ ಮ೦ಠಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154943 Nilamma - W/O ಗುಣವ೦ತ ಕೊಕ್ಕಾ ಮ೦ಠಾಳ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200154960 Sameena Banu - S/O ಅಲ್ಲೌದ್ದೀನ್ 5/34 ಮಂಠಾಳ 5PHH(NK) / NCS------120000000-
560200155065 Yasmin - S/O ಲಿಯಾಖತ್ ಅಲಿ ೫/೨೬ ಖಡಕ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200155072 Asha Rani - S/O ಶರಣಪ್ಪಾ ಕ್ಕುಕ ಪಾಟೀಲ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200155118 Ambika - S/O ಲಿಂಗಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಮ೦ಠಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200155187 Vijaylaxmi - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕಮಲಾಪುರೆ ೨PHH(NK) / NCS------150000000-
560200155194 Kaveri - S/O ಬಸವಣಪ್ಪಾ ಮ೦ಠಾಳ ೧೩೫ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200155294 Manjula - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಯ ನಿರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200155310 Anita Bai - W/O ರಮೇಶ್ ಪಾಂಚಾಳ್ ಮಂಠಾಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200155312 Sangeeta - S/O ಶಿವರಾಜ್ ಗುಣತುರೆ ಮ೦ಠಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200155335 Rama Bai - S/O ಜಾಲಿ೦ಧರ ದಲಾಲೆ ಮಂಠಾಳ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200155351 Jaina Bai - W/O ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ ೧೪೦ ಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560200155355 Sailaja - S/O ಕಸಿನಾಥ್ ವಗಸಟ್ಟೆ ಮಂಠಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200155388 Kavitha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200155422 Shivlila - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗೀರೆಪ್ಪ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200155449 Renuka - S/O ವಿಠಲ ಕರಗಾರ ಮ೦ಠಾಳ ೧೩PHH(NK) / NCS------120000000-
560200155672 Rubina - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನ್ವರ್ ಪಾಷ 3\34 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200155677 Menuka - W/O ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಗುಂಜಟ್ಟೆ ೧೧೧ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200155697 Jagadevi - S/O ವೀರಣ್ಣಾ ಚಿಟಕೂಟೆ ಮಂಠಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200155818 Sadika Bee - S/O ಮಹ್ತಬ್ ಸಾಬ್ ೨೦೨/೧೩೦/೧೨ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200155840 Mahadevi - D/O ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಮಂಟಳ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------30000000-
560200155849 Khalida Begum - S/O ಹುಸ್ಸೈನ ಸಾಬ ೫/೨೮ ಖಡಕ್ ವPHH(NK) / NCS------120000000-
560200155908 Priyanka Gopinath Dalale - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಿಂಗ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200155933 Sharnamma - D/O ಮಾಳಪ್ಪಾ ಎಮೆ ಮಂಠಾಳ ೫PHH(NK) / NCS------120000000-
560200155956 Jaishree - S/O ಅಪ್ಪಣ್ಣಾ ಸಂಗನಬಟ್ಟೆ ಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560200156031 Shridevi - W/O ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ದುಬಲಗುಂಡೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200156072 Husna Begum - S/O ಮೋಹಮೆದ್ ಮೋಯಿಜ ಹೌಸ್ ನ.5/32PHH(NK) / NCS------150000000-
560200157369 Meenakshi - W/O ಆನಂದ ಬಿರನಾಳೆ ಮಂಠಾಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200157482 Nirmala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪಂಚಾಕ್ಷರಯ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200157489 Rangamma - W/O ರಾಮಲಿಂಗ ಮೇತ್ರೆ ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200157490 Nirmalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹದೇವ ಮಂಠಾಳ ಮಂಠಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200157491 Suvarna - W/O ಶಾಂತಪ್ಪಾ ಮ೦ಠಾಳ ೧೦ ಊPHH(NK) / NCS------120000000-
560200157492 Gouramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರಣ್ಣ ಮಂಠಾಳ ಮಂಠPHH(NK) / NCS------60000000-
560200157493 Vidyavati - S/O ಸಿದ್ದಣ್ಣಾ ಚಕಾರೆ ಮ೦ಠಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200157497 Kamalabai - S/O ಶಿವರಾಯ ನಿರಾಳೆ ಮ೦ಠಾಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200157505 Sumitra Bai - S/O ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಅ೦ಬಾಡೆ ಮ೦PHH(NK) / NCS------90000000-
560200157514 Jagadevi - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕಮಲಾಪುರೇ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200157527 Sharadabai - W/O ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಹಿರಗಪ್ಪನವರ ೫/೧೦PHH(NK) / NCS------150000000-
560200157536 Sarasvati - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ವಾಗಶೆಟ್ಟೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200157553 Sangeeta - S/O ಕಮಲಾಕರರಾವ ಮಂಠಾಳ ೭೯ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200157566 Mahadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಾಂತಪ್ಪ ಮುಕ್ತ ಮಂಠPHH(NK) / NCS------150000000-
560200157571 Gouramma - S/O ಬರ್ಗಲಿ ಗುಂಜಟ್ಟೆ ಮ೦ಠಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200157582 Vijaylaxmi - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚುಚ್ಕೋಟೆ ಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560200157584 Shobha - W/O ಆದೆಪ್ಪಾ ಕರಗರ್ ೧೧೩/೧ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560200157672 Kondabayi - S/O ಕೃಷ್ಣ 01 ಖಡಕವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200157778 Shobhavati - S/O ಕರಬಸಪ್ಪಾ ಕುಕ್ಕಾ ೯೨ ಊರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200157809 Shainaj Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ ವಾಹPHH(NK) / NCS------90000000-
560200157880 Chandrakala - S/O ರಾಮಣ್ಣ ಮ೦ಠಾಳ ೧೦೩ ಊರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200157902 Pallavi - S/O ಬಾಬು ರಾವ ಕಾಂಬಳೆ ೭೭ ಖಡಕ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200157910 Lalitabai - S/O ಶಿವಲಿ೦ಗಪ್ಪ ಸಜ್ಜನಶೆಟ್ಟಿ ೧PHH(NK) / NCS------60000000-
560200157990 Ruksana Bee - S/O ರಜಕಮೀಯ ಮಂತಲ ಮಂತಲ PHH(NK) / NCS------180000000-
560200158093 Jayashree - W/O ಗಜಾನಾಂದ ಕುಕ್ಕ ಪ್ಯಾಟಿಲ್ ಮಂPHH(NK) / NCSBiometric****556819/05/2022FPS****556819/05/2022150010000019/05/2022
560200158761 Sangeetha - W/O ಕಾಮರಾಜ್ 131 ಮಂತಲ ಮಂತಲ ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200158977 Sarubai - W/O ವೀರಣ್ಣ 225 ಮಂಠಾಳ ಬೀದರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200159074 Reshma - #19 ಮಂಠಾಳ ಬೀದರ ತಕ್.ಬಸವಕಲ್ಯಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200159291 Pooja - W/O ಪ್ರಶಾಂತ ಮಾಮನೆ #100 ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200159692 Sumangala - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸೋರಡೆ 14/2 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200159730 Mangala - W/O ಗುರುನಾಥ ಮೂದಬೆ 139 ಮಂಠಾಳ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200159789 Laxmi Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪಾ 6PHH(NK) / NCS------180000000-
560200159958 Khaisar Bee - W/O ಇಸ್ಮೈಲ್ ಮುಲ್ಲ ಮ೦ಠಾಳ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200160011 Anusaya - W/O ಅಂಬಾದಾಸ್ ತ್ರಿಮುಖೆ ೮/೧೧೩ PHH(NK) / NCSBiometric****836018/05/2022FPS****836018/05/20229006000018/05/2022
560200160141 Surekha - W/O ರಾಜಪ್ಪಾ ಯಮನೂರ್ ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200160372 Savita - W/O ಸುನೀಲ್ #2 ಅತ್ಲಾಪುರ ಅತಲಾಪPHH(NK) / NCS------90000000-
560200160414 Mangla - W/O ಗೋವಿಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಶಿವನೂರ್ ೫PHH(NK) / NCS------120000000-
560200160748 Tanuja - W/O ಶೈಲೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಮಂಠಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200160949 Saida Bee - S/O ಮಿಯಾನ ಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾ ಮ೦ಠPHH(NK) / NCS------150000000-
560200161409 Tilak Sultana - W/O ಖಯುಮ ಅತ್ತಾರ ಮ೦ಠಾಳ ೫NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200161524 Zeba Tabassum. - W/O ಎಂಡಿ ಜಹೀರ 5-15 ಖಡಕವಾಡಿ ಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560200161608 Vijayalaxmi - W/O ಸಂಜಿವಕುಮಾರ ಪೋಲಿಸ.ಪಾಟೀಲ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200161730 Madar Bee - S/O ಇಬ್ರಾಹಿಮ ಸಾಬ ಖುರೇಷಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200161752 Geeta - W/O ಸಂಗಪ್ಪಾ ಸಜ್ಜನಶೆಟ್ಟಿ ಊರ ಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560200161825 Kundanabai - W/O ಪಂಡಿತ್ 250/2 ಖಡಕವಾದಿ ಮಂತಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200161880 Prabhavati - W/O: ಸಿದ್ರಮಪ್ಪಾ ಮಸಗಲ್ಲೇ 27 ಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200161949 Reshma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಇಬ್ರಹೀಮ್ ಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560200161958 Reshma Begum - W/O ರಿಯಾಜ #5/20 ಖಡಕವಾಡಿ ಮಂಠಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200162019 Veeranna - S/O ನಿ೦ಗಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರೆ ಮ೦ಠಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200162028 Anita - W/O ಸಿದ್ರಾಮ ಕಾಸಗೆ ಮ೦ಠಾಳ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162068 Renuka - W/O ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಂಡೆ #30 ಧರಮಪೇಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200162416 Mahadevi - W/O ಕಾಶಪ್ಪಾ ಮ೦ಠಾಳ ೮೨ ಊರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200162573 Shweta - W/O ಶಿವರಾಜ್ 109 ಮಹದೇವ ಮಂದಿರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200162707 Shanta Bai - W/O ಚ೦ದ್ರಕಾ೦ತ ಕುಕ್ಕಾ ಮ೦ಠPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163210 Vijaylaxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸಜ್ಜಾಂಶೆಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200163259 Parvati - W/O ನಾಗಣ್ಣ ಗಾಣಿಗ ಮ೦ಠಾಳ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200163303 Sudharani - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಂಠಾಳ ಮಂಠಾಳ ಬೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560200163328 Nirmala - W/O ಶಿವರಾಜ್ ಪಾರಾ ಮ೦ಠಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****556819/05/2022FPS****556819/05/20226004000019/05/2022
560200163330 Ghousiya Fatima - C/O ಎಂಡಿ ಗೌಸೋದ್ಡೀನ 5/21 ಖಡಕವPHH(NK) / NCS------90000000-
560200163553 Shivalila - W/O ದೇವಿಂದ್ರ ಪಾರಾ ೫೮ ಮಂಠಾPHH(NK) / NCSBiometric****556819/05/2022FPS****556819/05/2022150010000019/05/2022
560200163583 Sajida Begum. - W/O ಯೂನುಸ ಖಡಕವಾಡಿ ಮಂಠಾಳ ಖಡಕವPHH(NK) / NCS------90000000-
560200163588 Mainabayi - S/O ಬಂಡೆಪ್ಪ ಮಂಠಾಳ ಮಂಠಾಳ ಬೀದPHH(NK) / NCS------90000000-
560200163772 Sangamma - W/O ಮಹಾದೇವ ಶಾಯಪ್ಪಾ ಮ೦ಠಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200163901 Anita - W/O ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಮಂಠಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200163911 Sarasvati - W/O ಇರಣ್ಣಾ ಗಾಣಿಗ ಮ೦ಠಾಳ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200163912 Neelamma - W/O ಬಬು ರಾವ್ ಘಾ೦ಗೆ ಮ೦ಠಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200163913 Sanjivini - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200168164 guru bai - C/O ಭೀಂಶಾ 00 ಉರಕಿ ಉರ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168211 Tara Bai - ಮಂಠಾಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****556819/05/2022FPS****556819/05/20223002000019/05/2022
560200168214 Suvarna - ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168215 mastanbi - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200168216 Ratna Bai - ಉರಭಾಗ,ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168217 Shanta Bai - ಮಂಠಾಳ ಹಳೆ ಊರುPHH(NK) / NCS------150000000-
560200168226 Shabana - ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168246 Sangeeta - ಉರಭಾಗ,ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168247 ಶರಣಮ್ಮ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200168248 Padmavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಚನ್ಣಾ 70 ಊರ್ಭಾಗAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168249 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168250 ಶಂಕರ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200168251 Saleema Bee - ಧರಮಪೇಠ,ಮಂಠಾಳ 02AAY(NK) / NCSBiometric****836016/05/2022FPS****836016/05/2022200015000016/05/2022
560200168252 Gundamma - ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168253 ರಾಮಣ್ಣ - ಧರಮಪೇಠ,ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168254 ಶಾಂತ ಕುಮಾರ - ಮಂಠಾಳ 3AAY(NK) / NCS------200000000-
560200168255 ಖ್ಯೆರುದಿನ - ಮಂಠಾಳ 3AAY(NK) / NCS------200000000-
560200168256 ಪ್ರಕಾಶ - ಮಂಠಾಳ 3AAY(NK) / NCS------200000000-
560200168257 ಸಿದ್ರಾಮ ಮಾಣಿಕ ದಲಾಲೆ - ಖಡಕವಾಡಿ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200168263 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಮಂಠಾಳ 3AAY(NK) / NCS------200000000-
560200168266 Basamma - ಮಂಠಾಳ 3AAY(NK) / NCS------200000000-
560200168267 Jagadevi - ಉರಭಾಗ,ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168268 Mallamma - ಮಂಠಾಳ 3PHH(NK) / NCS------30000000-
560200168273 Suhsila Bai - ಮಂಠಾಳ 3PHH(NK) / NCS------210000000-
560200168274 Bismilla Bee - ಮಂಠಾಳ 3AAY(NK) / NCS------200000000-
560200168309 Chanchalbai - ಖಡಕವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200168317 Savita - ಮಂಠಾಳ 3PHH(NK) / NCS------150000000-
560200168333 Laxmi Bai - ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168334 Surekha - ಹರಿಜನವಾಡಾ,ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168344 Rayisa Bee - ಮಠಾಳ 3PHH(NK) / NCS------210000000-
560200168350 Hussain Bee - ಮಂಠಾಳ 3PHH(NK) / NCS------30000000-
560200169699 ಸಂಗಮ್ಮಾ - ಮಂಠಾಳ 3AAY(NK) / NCS------200000000-
560200169700 Johara Bee - ಖಡಕವಾಡಿ,ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200181937 Kamala Bai - ಮಂಠಾಳ (1)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200181938 Laxmi - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200181945 sheeladevi - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****584821/05/2022FPS****584821/05/202212080000021/05/2022
560200181947 Sarasvati - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200181950 ಶಿವಪ್ಪಾ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181954 bharatha bai - ಮಂಠಾಳ (1)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200181965 Hirakan Bai - ಮಂಠಾಳ (1)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200181966 Kamalabai - ಮಂಠಾಳ (1)PHH(NK) / NCS------180000000-
560200181975 Risalat Begum - ಧರಮಪೇಠ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200182024 bee pasha - ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200182035 Parvati - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200182036 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200182037 Shivleela - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200182044 shobhabai - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200182045 ಇರಮ್ಮಾ - ಉರಭಾಗ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200182046 Haleema Bee - ಖಡಕವಾಡಿ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200182063 ಜೋರಾಬಿ - ಉರಭಾಗ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200182064 Savitri - ಧರಮಪೇಠ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/202212008000015/05/2022
560200182065 Rehana - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200182066 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200182067 ಶೀವರಾಜ - ಉರಭಾಗ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200182068 nagamma - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200182069 ಗುರುಭಾಯಿ - ಉರಭಾಗ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200182070 ಚನ್ನಪ್ಪಾ - ಹಳೆ ಊರು,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200182071 nilamma - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200182072 ಶಿವಾನಂದ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200182073 ಮನೋಹರ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200182074 Bharata Bai - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200182075 ಅಂಬಾಜಿ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200182077 Rashida Bee - ಖಡಕವಾಡಿ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200182079 rajendra - ಉರಭಾಗ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200182084 Sunita Bai - ಧನಗರಗಲ್ಲಿ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200182085 Sonamma - ಮಠಾಳ 2PHH(NK) / NCS------180000000-
560200182086 paravati - ಮಂಠಾಳ 2PHH(NK) / NCS------150000000-
560200182088 girija bai - ಮಂಠಾಳ 2PHH(NK) / NCS------90000000-
560200182089 Kavita - ಧರಮಪೇಠ,,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200182090 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಉರಭಾಗ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200182091 ರವಿ - ಮಂಠಾಳಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200182092 ರಮೇಶ - ಉರಭಾಗ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200182095 Umadevi - ಉರಭಾಗ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****556819/05/2022FPS****556819/05/2022150010000019/05/2022
560200182096 mallamma - ಉರಭಾಗ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200182099 Bhagamma - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200182100 ಅಬ್ದುಲ ಸುಭಾನ್ - ಮಂಠಾಳ 2PHH(NK) / NCS------150000000-
560200182102 ಎಮಡಿ ನಜೀರ - ಮಂಠಾಳ 2PHH(NK) / NCS------90000000-
560200182104 ದಯಾನಂದ - ಮಂಠಾಳ 2PHH(NK) / NCS------150000000-
560200182105 Shareefa Bee - ಮಂಠಾಳ 2PHH(NK) / NCS------120000000-
560200182107 laxmi bai - ಉರಭಾಗ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200182108 gangu bai - ಉರಭಾಗ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200182109 Sangamma - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200182110 ಬಸವರಾಜ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200182111 ಸಂಗೀತಾ - ಮಂಠಾಳಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200182112 ಮೀನಾ - ಇಂದಿರಾಕಾಲೋನಿ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200182113 ಪಾರ್ವತಿ - ಇಂದಿರಾಕಾಲೋನಿ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200182114 Chaya Bai - ಖಡಕವಾಡಿ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------240000000-
560200182115 Vimala - ಮಂಠಾಳ (3)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200182128 Shahanaj Bee - ಮಂಠಾಳ 3PHH(NK) / NCS------180000000-
560200182145 PHAMUDA BI - ಮಂಠಾಳ 3AAY(NK) / NCS------200000000-
560200182166 Jaya Bai - ಧರಮಪೇಠ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200182167 SHOBHAVATI - ಮಂಠಾಳ (3)PHH(NK) / NCS------60000000-
560200182173 Rasheeda Bee - ಮಂಠಾಳ (3)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200182174 Shobhavati - ಉರಭಾಗ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200182180 Basamma - ಹಳೆ ಊರು,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****556819/05/2022FPS****556819/05/2022150010000019/05/2022
560200182182 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಮಂಠಾಳ (3)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200182185 Gori Bee - ಮಂಠಾಳ (3)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200182186 BI PASHA - ಹಳೆ ಊರು,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200182187 Annapurna - ಉರಭಾಗ,ಮಂಠಾಳ (3)PHH(NK) / NCS------30000000-
560200182199 Farzana - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200182200 Bilqis Bee - ಮಂಠಾಳ (3)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200182208 Nayarabanu - ಮಂಠಾಳ 3PHH(NK) / NCS------150000000-
560200182211 Rajiya Begum - ಧರಮಪೇಠ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200182215 shakuntala bai - ಮಂಠಾಳ (3)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200182216 Shabanabi - ಮಂಠಾಳ (3)PHH(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/202212008000015/05/2022
560200182217 Nasima - ಮಂಠಾಳ (3)PHH(NK) / NCS------270000000-
560200182241 Sharadabai - ಉರಭಾಗ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200182243 Rizwana Bee - ಖಡಕವಾಡಿ,ಮಂಠಾಳ (3)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200182245 ರೈಸಾ ಬಿ - ಮಂಠಾಳ (3)PHH(NK) / NCS------180000000-
560200182250 Favajiya Bee - ಮಂಠಾಳ (3)PHH(NK) / NCS------180000000-
560200182251 Pasha Bee - ಮಂಠಾಳ (3)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200182254 Ameena Bee - ಮಂಠಾಳ (3)PHH(NK) / NCS------210000000-
560200182258 Laxmi Bai - ಉರಭಾಗ,ಮಂಠಾಳ-3PHH(NK) / NCS------150000000-
560200182259 Sangeeta - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------240000000-
560200182261 Prathiba - ಮಂಠಾಳ-3PHH(NK) / NCS------150000000-
560200182264 ಗುಂಡಮ್ಮಾ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200182265 Basira Bee - MANTALAPHH(NK) / NCS------120000000-
560200182266 Mallamma - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200182267 vijaylaxmi - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200182268 ಗುರುರಾಜ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200182274 sreedevi - ಉರಭಾಗ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200182286 Khairoon Bee - ಮಂಠಾಳ 3PHH(NK) / NCS------210000000-
560200182289 Jyoti - ಖಡಕವಾಡಿ,ಮಂಠಾಳ 3PHH(NK) / NCS------120000000-
560200182305 Jagadevi - ಮಂಠಾಳ 3PHH(NK) / NCS------150000000-
560200182316 Channamma - ಮಂಠಾಳ 3PHH(NK) / NCS------60000000-
560200182365 Jagadevi - ಮಂಠಾಳ (3)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200182366 Umadevi - ಉರಭಾಗ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200182373 Hajarabee - ಮಂಠಾಳ 3PHH(NK) / NCS------60000000-
560200182375 Bilkis Bi - ಖಡಕವಾಡಿ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200182393 Yasminbee - ಮಂಠಾಳ (3)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200182396 Champa Bai - ಮಂಠಾಳ (3)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200182397 Neelamma - ಮಂಠಾಳ (3)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200182423 Bharat Bai - ಇಂದಿರಾಕಾಲೋನಿ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200182440 ಹರಿನಾಥ - ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200182442 Zukera Bee - ಖಡಕವಾಡಿ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200182474 Nazayat Bee - S/O ಂಡ್ ಸಂದನಿಮಿಯನ್ 5/21 ಖಡಕವಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200182475 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200182496 Radhika - ಭೀಮನಗರ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200182500 Ismail Bee - ಹಳೆಊರು,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200182502 mehmooda bee - ಮಂಠಾಳ (3)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200182503 saleem bi - ಧರಮಪೇಠ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200186974 Sona bai - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200186982 ಶಿವಾಜಿ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200186983 Rajkumar - ಧರಮಪೇಠ,ಮಂಠಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200186984 Shabana - ಧರಮಪೇಠ,ಮಂಠಾಳ 3PHH(NK) / NCS------150000000-
560200186985 Anushemma - ಉರಭಾಗ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200186986 ಬಸವರಾಜ - ಉರಭಾಗ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200186997 shaheen begum - ಧರಮಪೇಠ,ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200186998 hajibi - ಮಂಠಾಳ (3)PHH(NK) / NCS------180000000-
560200186999 goribi - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------240000000-
560200187004 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಮಂಠಾಳ (3)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200187828 Tukka Bai - NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187829 ಗುರುನಾಥ - NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187830 ವೆಂಕಟಕುಮಾರ - ಖಡಕವಾಡಿ,ಮಂಠಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187831 ವೀರಣ್ಣಾ - ಮಂಠಾಳ-3NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191539 Kalpana - ಮು: ಮಂಠಾಳ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200191541 Saleema Bee - ಊರಭಾಗ ಮಂಠಾಳ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200191554 Sangeeta - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200191569 ಶಿವಣ್ಣ - ಮಂಠಾಳ 2PHH(NK) / NCSBiometric****722216/05/2022FPS****722216/05/202212008000016/05/2022
560200192047 Bhojappa - ಮಂಠಾಳ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560200192258 prashanta shivaray nirale - ಮಠಾಳ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192313 ಚಿತ್ರಲೆಖಾ - ಧರಂಮಪೆಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200192337 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಗಾಂಧಿನಗರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200192503 Nagama - ಮಂತಲಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200192707 Vaijinath Nagappa Belabage - ಜನತಾಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192819 Rajkumar Ashok Kamble - ಹರಿಜನವಾಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192855 Laximi Bai - ಖಡಕವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****771815/05/2022FPS****771815/05/202212080000015/05/2022
560200192895 Rajeshree - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560200192948 Reshma - ಉರಬಾಗPHH(NK) / NCS------270000000-
560200193105 Salima Bee - ಮಂಠಳ-3PHH(NK) / NCS------150000000-
560200193381 Ashifa - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200193412 ಮಂಗಲಾರೆಡ್ಡಿ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200193476 ಈರಣ್ಣ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200193512 ಮಾರುತಿ - ಮಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200193548 Nagamma - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200193575 ರೇಣುಕಾ - ಮಂಠಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200193785 ಸಮದ ಮಿಯ್ಯ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200193893 Sunita - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200193930 Salimabee - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200193973 Chitrabai - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200193991 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200194067 Shailaji - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200194180 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****556819/05/2022FPS****556819/05/202212008000019/05/2022
560200194205 ವೀಮಲಬಾಯಿ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200194279 Reshma - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200194356 ರಾಜೆ ಸಾಬ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****737119/05/2022FPS****737119/05/2022150010000019/05/2022
560200194443 ಶ್ಯಾ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200195327 tanabai - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200195353 ಶರಣಪ್ಪ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200195655 Danamma - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200196124 Imam Bee - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/2022180012000015/05/2022
560200196162 Lakshmi Bai - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200196414 Priti - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200196437 ಅಬ್ದುಲ ವಾಹಬ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200197085 Savitra - ಉರಭಾಗ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197108 ರವಿ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200199483 Firdos - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200200306 ತುಕಾರಾಮ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200200786 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200200986 kalavati - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201173 ಶಿವರಾಜ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201222 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಧರಮಪೇಠ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201455 Arunadevi - ಮಂಠಾಳ-3PHH(NK) / NCS------150000000-
560200201468 Fatima - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/2022180012000015/05/2022
560200201481 Anita - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201493 ಮಾಹಾದೇವಿ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200201498 Vijaylaxmi - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201500 ಶರಣಪ್ಪ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201523 ಆನಂದ್ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201528 Mahananda - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201530 ಬೀರಪ್ಪಾ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201533 Gousiya Bee - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------240000000-
560200201539 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200201548 Paramma - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200201551 mahananda - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201552 ತಾರಾಬಾಯಿ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200201558 ಮಂಗಲಾ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201559 Pushpavati - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201560 Mahadevi - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200201564 Naseema - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201570 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201574 Jyothi - ಮಂಠಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200201576 ಅಶೋಕ್‌ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201582 ಞಸ್ಮಾಯಿಲ್‌ ಮುಲೆನ್‌ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201583 Maheshwari - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201585 Chitra Bai - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201594 Parvati - ಮಠಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200201599 ಶೋಭಾವತಿ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201601 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201602 ರಮೇಶ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201610 ಭೀರಪ್ಪ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201617 ಶಿವಪ್ಪ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201620 ರಾಚಣ್ಣ - ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200201625 Rangamma - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200201628 Munira Bee - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201630 ರಾಜಪ್ಪ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201637 ಅಪ್ಪಣ್ಣಾ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200201638 ವಿಲಾಸ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201642 Neelamma - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200201644 ಮಾಹಾಳಪ್ಪಾ - ಮಠಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200201645 ಸುಜಾತಾ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201650 Akhilabegum - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201656 ಸುಭಾಸ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201659 Mahadevi - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201661 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201671 Jyoti - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201674 ಮಾಣಿಕ - ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200201677 Parwathi - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201682 ಇಂದುಬಾಯಿ - ಮಠಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201685 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201689 ಅಶೋಕ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200201693 ಓಂಕಾರ - ಮಠಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201694 RACHAMMA - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200201696 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201701 Parvati - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201702 Sofiya - manthalAAY(NK) / NCS------200000000-
560200201711 ಬಸವಣಪ್ಪ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201712 Savita - manthalPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201715 ಬಸವರಾಜ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201720 Kousar Bee - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201721 Ambika - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201725 Savita - ಮಠಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201729 Vijaylaxmi - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201730 Godavari - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200201732 ಜಗದೇವಿ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201733 shiv kantamma - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201736 Putala Bai - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200201742 ಗೋರಪ್ಪ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201744 ಯಶೋಧಾ - ಮಂಠಾಳ 2PHH(NK) / NCS------150000000-
560200201749 ಇರ್ಫಾ - ಮಂಠಾಳ<