REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
150500416970 Rizwana Begam - C/O ಅಲಿಸಾಬ್ ಮಂಠಾಳ ಮಂಠಾಳ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/2022150010000015/05/2022
560200149397 Tahseen Begum - S/O ಮಕಬುಳಮಿಯ ೨೪ ಧರಂ ಪೆಟ ಮAAY(NK) / NCS------200000000-
560200151225 Shahina - W/O: ಸೈಯದ್ 1/163 ಮಂದಿರ ಗುಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200152667 Sundar Bai - W/O ಪರಮೇಶ್ವರ ಪಾಶೆಮೆ ೧೬ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****242317/05/2022FPS****242317/05/202212008000017/05/2022
560200153332 Jyoti - S/O ಶಿವಕುಮಾರ ಮೂಳೆ ೫೫ ಧರ್ಮ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/202212008000015/05/2022
560200153340 Renuka - D/O ಕುಮಾರ 138 ಉಮಪುರ ಬೀದರ ತPHH(NK) / NCSBiometric****722217/05/2022FPS****722217/05/20226004000017/05/2022
560200153869 Salama - W/O ನಿಜಾಂ ಮುಲ್ಲಾ ೭೬ ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****836014/05/2022FPS****836014/05/20229006000014/05/2022
560200153880 Asfiya Anjum - S/O ಮೈನೋದ್ದೀನ್ ೬/೪೮ ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/20229006000015/05/2022
560200153921 Rekha - W/O ಜಗನ್ನಾಥ ಮಂತಲ ಮಂತಲ ಬೀದರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200154045 Sangeeta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸುರೇಂದ್ರ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/20226004000015/05/2022
560200154103 Shenas - W/O ಮೀನಜ 0 0 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200154167 Ambika - S/O ಸಂಗಪ್ಪಾ ಕಲಶೆಟ್ಟಿ ತೇಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****836017/05/2022FPS****836017/05/202212008000017/05/2022
560200154217 Parveen Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಯದ್ ಜಫಾರ್ ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****836016/05/2022FPS****836016/05/20226004000016/05/2022
560200154262 Sahida Banu - S/O: ಹೈದರಸಾಬ 76 PHH(NK) / NCSBiometric****722216/05/2022FPS****722216/05/20229006000016/05/2022
560200154269 Sunita - S/O ವಿಠಲ್ ಜವಲಗೇ ಮಂಠಾಳ ೬PHH(NK) / NCSBiometric****877018/05/2022FPS****877018/05/202212008000018/05/2022
560200154286 Bibi - S/O ಮೆಹಬೂಬ್ ಸಬ ಮುಲ್ಲ ೬/೫೪ PHH(NK) / NCSBiometric****722219/05/2022FPS****722219/05/20229006000019/05/2022
560200154320 Risalat - S/O ನವಾಬ ಸಾಬ ನಿಲಂಗೆ ಮ೦ಠಾPHH(NK) / NCSBiometric****722216/05/2022FPS****722216/05/20226004000016/05/2022
560200154341 Sunita - S/O ಪ್ರಭಾಕರ ಪೊತ್ದಾರ ಮ೦ಠಾPHH(NK) / NCSBiometric****836020/05/2022FPS****836020/05/2022150010000020/05/2022
560200154350 Sunita - S/O ಸುಭಾಷ ಕೊರವಾ ಮ೦ಠಾಳ ಧPHH(NK) / NCSBiometric****836014/05/2022FPS****836014/05/20226004000014/05/2022
560200154417 Parvati - S/O ಗುರುನಾಥ ಗುಂಜೆಟ್ಟೆ ಮ೦PHH(NK) / NCSBiometric****836016/05/2022FPS****836016/05/20226004000016/05/2022
560200154492 Rijavana Begum - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ # ಧರಂಪೇಟ್,PHH(NK) / NCSBiometric****836014/05/2022FPS****836014/05/20226004000014/05/2022
560200154497 Parveen - S/O ಂಡ್ ಶರೀಫ್ ಧರಂಪೇಟ್ ಮಂಠಾಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154499 Anita - S/O ನರ್ಸಿಂಗ ಕವಳೆ ಮಂಠಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/20229006000015/05/2022
560200154556 Pushpa - S/O ವಿಠಲ್ ಪಂಚಲ ಧರಂಪೇಟ್ ಮಂತಲ PHH(NK) / NCSBiometric****877018/05/2022FPS****877018/05/20229006000018/05/2022
560200154573 Anita Bai - W/O ಸಂಗಪ್ಪಾ ಕಲಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಠNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200154615 Gouravva - W/O ಶಂಕರ ಜಾಧವ ೩೩ ತಾ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****836014/05/2022FPS****836014/05/202212008000014/05/2022
560200154650 Malashree - W/O ಮೈಲಾರಿ ಭಂಡೆ ಮಂಠಾಳ ೨PHH(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/20226004000015/05/2022
560200154783 Shabana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/2022150010000015/05/2022
560200154792 Mahananda - W/O ಸಂಜು ಪಾಂಚಾಳ ೭೯/೨ ಧರಂ ಪೆPHH(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/20226004000015/05/2022
560200154800 Rekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಧರPHH(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/202212008000015/05/2022
560200154806 Saleema Bee - W/O ರಬ್ಬಾನಿ ಮ೦ಠಾಳ ೬/೭೨/PHH(NK) / NCSBiometric****722216/05/2022FPS****722216/05/2022150010000016/05/2022
560200154811 Hajran Bee - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕ್ ಸಾಬ್PHH(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/2022240016000015/05/2022
560200154823 Syeda Ayesha Begum - W/O ಂಡ್ ಜಾಕೀರ್ 6/48 ಧರಂಪೇತ ಮಂPHH(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/20229006000015/05/2022
560200154856 Priya - S/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಸುತಾರ ಮ೦ಠPHH(NK) / NCSBiometric****836017/05/2022FPS****836017/05/202212008000017/05/2022
560200154871 Haleema Bee - S/O ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ ಠಾಮಟಗರ್ ೧೦೭ PHH(NK) / NCSBiometric****836014/05/2022FPS****836014/05/2022210014000014/05/2022
560200154874 Mannan - S/O ಬಷೀರ್ ಸಾಬ್ ಮಂಠಾಳ ೮೦PHH(NK) / NCS------150000000-
560200154884 Jyoti - C/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ತ್ರಿಮುಖೆ ಧರಂಪೇಟPHH(NK) / NCSBiometric****836020/05/2022FPS****836020/05/20226004000020/05/2022
560200154896 Parvati - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಸವರಾಜ 6/30 ಖಡಕ PHH(NK) / NCSBiometric****836016/05/2022FPS****836016/05/202212008000016/05/2022
560200154897 Faimuda Banu - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗುಲಾಮ್ ಹುಸPHH(NK) / NCSBiometric****836014/05/2022FPS****836014/05/2022150010000014/05/2022
560200154966 Meenakshi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಲಿರಾಂ ಮಂಠಾಳ ಮಂಠPHH(NK) / NCS------30000000-
560200155028 Anuradha - S/O ಶಂಕರ ಕಾವಳೆ ಮ೦ಠಾಳ ೧೦PHH(NK) / NCSBiometric****836016/05/2022FPS****836016/05/2022210014000016/05/2022
560200155038 Renuka - S/O ಸುಭಾಷ್ ಮನೆ ಮ೦ಠಾಳ ೩೫PHH(NK) / NCSBiometric****836014/05/2022FPS****836014/05/2022150010000014/05/2022
560200155048 Rekha - S/O ಬಾಬುರಾವ ಹತ್ತರಗೆ ತಾ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****722216/05/2022FPS****722216/05/20226004000016/05/2022
560200155067 Naziya Begum - S/O ಮಹಮದ್ ಮುಲ್ಲಾ ೬/೧/೧ ಮಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560200155078 Nasreen Begum - S/O ಮೊಹಮ್ಮೆದ ಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾ ೬-೧-PHH(NK) / NCSBiometric****836016/05/2022FPS****836016/05/20229006000016/05/2022
560200155293 Eeshrat Begum - S/O ರಬ್ಬಾನಿ ಸಾಬ ಖುರೇಷಿ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****836016/05/2022FPS****836016/05/2022150010000016/05/2022
560200155298 Haseena Begum - S/O ಇಸ್ಮೈಲ್ ಸಾಬ್ ಮಂಠಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****877018/05/2022FPS****877018/05/20226004000018/05/2022
560200155315 Pradnya - S/O ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಮಂPHH(NK) / NCSBiometric****836017/05/2022FPS****836017/05/20226004000017/05/2022
560200155350 Rajeshwari - W/O ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪರಮಾ ತಾ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****836018/05/2022FPS****836018/05/202212008000018/05/2022
560200155362 Shamim. - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ಘನಿ ಮಂತಲ ಮಂತಲ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****722216/05/2022FPS****722216/05/2022150010000016/05/2022
560200155369 Anita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ PHH(NK) / NCSBiometric****836016/05/2022FPS****836016/05/2022150010000016/05/2022
560200155389 Hayad Bee - W/O ಆಬ್ದುಲ್ ಮ೦ಠಾಳ ೯೨೩/೬PHH(NK) / NCSBiometric****836016/05/2022FPS****836016/05/20229006000016/05/2022
560200155398 Farida Begam - S/O ಜಾಫರ್ ಸಾಬ ಕಮಲಾಪೂರೆ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200155402 Shaheen - S/O ಬಶೀರ ಸಾಬ ಚೆನ೦ಟೆ ಮಂಠಾPHH(NK) / NCSBiometric****836016/05/2022FPS****836016/05/2022150010000016/05/2022
560200155424 Mahadevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮನೋಹರ್ ಮಂPHH(NK) / NCSBiometric****722216/05/2022FPS****722216/05/20229006000016/05/2022
560200155599 Kusumvati - S/O ಶರಣಪ್ಪಾ ಹತ್ತೇ ಮ೦ಠಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****836018/05/2022FPS****836018/05/20229006000018/05/2022
560200155709 Jnyaan Bai - S/O ನಾಗಣ್ಣ ಗುಂಜಟ್ಟೆ ಮ೦ಠಾPHH(NK) / NCSBiometric****836016/05/2022FPS****836016/05/2022150010000016/05/2022
560200155749 Asha Sidikha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್‌ಡೀ ಶೌಕPHH(NK) / NCSBiometric****877018/05/2022FPS****877018/05/2022210014000018/05/2022
560200155812 Aarti - W/O ರಾಜ ಕುಮಾರ್ ಮಂಠಾಳ ೯೭PHH(NK) / NCS------60000000-
560200155826 Jabeen - S/O ಮುನೀರ್ ಸಾಬ್ ಚಂಗತಟೆ ೧೭ PHH(NK) / NCSBiometric****836014/05/2022FPS****836014/05/20229006000014/05/2022
560200155877 Shashikala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪಾ 7PHH(NK) / NCSBiometric****836017/05/2022FPS****836017/05/20226004000017/05/2022
560200155888 Sunita - W/O ವೈಜಿನಾಥ್ ಹುಲ್ಸುರೆ ಮ೦PHH(NK) / NCS------30000000-
560200155939 Naseema - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪಾಷಾಮಿಯಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200155945 Parveen - S/O ಲತತೀಫ್ ಸಾಬ್ ಮ೦ಠಾಳ ೧PHH(NK) / NCSBiometric****877018/05/2022FPS****877018/05/20229006000018/05/2022
560200156060 Heena Anjum - S/O ಹುಸ್ಸೈನ್ ಕಾನ್ ಮಂಠಾಳ ಮಂಠಾPHH(NK) / NCSBiometric****836016/05/2022FPS****836016/05/20229006000016/05/2022
560200156106 Alima Bee - W/O: ಖಾಸೀಮ ಸಬಾ 22 ಮುಲ್ಲಾ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/20223002000015/05/2022
560200156140 Sarika - S/O ಬಾಬುರಾವ ಪಿ೦ಪಳೆ ತಾ ಬಸPHH(NK) / NCS------90000000-
560200156150 Saleema - W/O ಖದೀರ್ ಪಾಶಾ 60-60 ಧರಂಪೇಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****836016/05/2022FPS****836016/05/202212008000016/05/2022
560200157275 Kavita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜು 1/78 ಮೊರಖಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****836018/05/2022FPS****836018/05/202212008000018/05/2022
560200157321 Savitrabai - S/O ಬಾಬು ರೆಡ್ಡಿ ೮೮/೭೦ ನಿಯರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200157472 Shobha - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಾಳಗೆ ಮ೦ಠಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157500 Khursheeda - S/O ಖಾಸಿಮ ಸಾಬ ಟೂ೦ಪ್ಪೆ ಮಂPHH(NK) / NCSBiometric****877018/05/2022FPS****877018/05/20226004000018/05/2022
560200157501 Shanta Bai - S/O ಶಂಕರ ಎಮ್ಮೆನೋರ್ ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200157502 Sangamma - S/O ವೀರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಟಪತಿ 0 ಧರPHH(NK) / NCSBiometric****722217/05/2022FPS****722217/05/20226004000017/05/2022
560200157511 Rekha - S/O ಭಗವಾನ್ದಾಸ್ ಟೊಂಪೆ ಮಂಠPHH(NK) / NCSBiometric****836018/05/2022FPS****836018/05/2022180012000018/05/2022
560200157535 Shobha Bai - W/O ರಾವು ಸಾಬ ಜಾಧವ ೭೫ ಧರ್ಮ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****722216/05/2022FPS****722216/05/20226004000016/05/2022
560200157537 Chotti Bee - W/O ಆಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ೬/೭೨/೨ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****877018/05/2022FPS****877018/05/202212008000018/05/2022
560200157564 Mallammma - S/O ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಮುಸ್ತಪೂರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****836014/05/2022FPS****836014/05/20229006000014/05/2022
560200157591 Haneefa Bi - W/O ಓಸ್ಮಾನ ಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾ ಮ೦PHH(NK) / NCSBiometric****836016/05/2022FPS****836016/05/202212008000016/05/2022
560200157641 Mastan Bee - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕ್ ಬೇಸವPHH(NK) / NCSBiometric****836016/05/2022FPS****836016/05/2022210014000016/05/2022
560200157645 Khatun Bee - W/O ರುಕುಂ ಸಾಬ್ ಮ೦ಠಾಳ ೬/PHH(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/2022210014000015/05/2022
560200157649 Tippa Bai - S/O ಏಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮ೦ಠಾಳ ಧರಂ PHH(NK) / NCSBiometric****722217/05/2022FPS****722217/05/20229006000017/05/2022
560200157686 Pyari Bee - W/O ಸಮದ ೬/೫೨ ಮ೦ಠಾಳ ದಮ೯ಪೇPHH(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/202212008000015/05/2022
560200157747 Champabai - W/O ಮುಳಕರೆ ಸುಭಾಷ್ ಮಂಠಾಳ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157750 Parvati - W/O ಅನ್ನೆಪ್ಪ ಉಮರ್ಗೆ ಮ೦ಠಾPHH(NK) / NCSBiometric****836016/05/2022FPS****836016/05/2022210014000016/05/2022
560200157765 Bismilla Bee - W/O ಉಸ್ಮಾನ್ ಸಾಬ್ ಮಂಠಾಳ್ PHH(NK) / NCSBiometric****722217/05/2022FPS****722217/05/20226004000017/05/2022
560200157812 Chandrakala - S/O ಶರಣಪ್ಪ ರಾಮದಾಸ್ ಮ೦ಠಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****836017/05/2022FPS****836017/05/2022150010000017/05/2022
560200157815 Shanta Bai - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹದಗಲೆ ೧೨೪ PHH(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/20226004000015/05/2022
560200157832 Changana Bai - S/O ಕೇರುಬಾ ಮ೦ಠಾಳ ೧೩೬-೧ PHH(NK) / NCSBiometric****836016/05/2022FPS****836016/05/20229006000016/05/2022
560200157849 Shama Afroz - S/O ಚಾ೦ದ ಪಾಶಾ ಮುಲ್ಲಾ ಮ೦ಠPHH(NK) / NCS------120000000-
560200157856 Ashabee - W/O ಸಿರಾಜಮಿಯ್ಯಾ ಮ೦ಠಾಳ ೫PHH(NK) / NCS------120000000-
560200157936 Raziya Begum - W/O ಖಯುಮ ಸಾಬ ಮ೦ಠಾಳ ೬-೩೩PHH(NK) / NCSBiometric****836014/05/2022FPS****836014/05/2022150010000014/05/2022
560200157941 Laxmibai - S/O ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಸಂಕೋಳೆ ೨೦ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200157984 Jyoti - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೀನಾಥ ಧೂPHH(NK) / NCS------120000000-
560200157997 Tahera Bee - W/O ಪಾಶಾ ಮಿಯಾ ಅತ್ತಾರ ಮ೦ಠPHH(NK) / NCS------90000000-
560200158066 Shobha - W/O ಧನರಾಜ್ ಹೆಬ್ಬಾಳೆ ೭೭/ ಧರ್PHH(NK) / NCSBiometric****836014/05/2022FPS****836014/05/20229006000014/05/2022
560200158084 Shashikala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****722217/05/2022FPS****722217/05/202212008000017/05/2022
560200158110 Muktar Bee - W/O ಬಷೀರ್ ಸಬ ಮ೦ಠಾಳ ೮೦ ಧPHH(NK) / NCS------30000000-
560200159086 Mobeena - W/O ಇಲಾಹಿ ಮುಲ್ಲ ಮ೦ಠಾಳ ೪PHH(NK) / NCSBiometric****836018/05/2022FPS****836018/05/2022150010000018/05/2022
560200159260 Swapna - W/O ಸುಭಾಶ್ ಕಂಬಳೆ 6/25 ಧರಂಪೇತ PHH(NK) / NCSBiometric****722216/05/2022FPS****722216/05/2022150010000016/05/2022
560200159413 Baby - W/O ಏ.ಮಾಜೀದ ಧರಂಪೇಟ ಮಂಠಾಳ ಧರಂPHH(NK) / NCSBiometric****836016/05/2022FPS****836016/05/2022180012000016/05/2022
560200159445 Manjula - S/O ಗುಂಡಪ್ಪ ಹೇಳವಿ ಮಂಠಾಳ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200159643 Renuka - W/O ಬಲಭೀಮ ಪಿಲಂಗೋಲೆ ಕಾಂಬಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200159747 Dineshwar - W/O ದಿನೇಶ್ವರ ತ್ರಿಮುಖೆ 8/124 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200159821 Droupati - W/O ದಶರಥ ಗೊರಲೇ ಕಾಂಬಳೆ ವಾPHH(NK) / NCSBiometric****242317/05/2022FPS****242317/05/2022150010000017/05/2022
560200159877 Laxmi - S/O: ಬಾಬು ಗಾಯಕವಾಡ 137 ಉರ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****242319/05/2022FPS****242319/05/20229006000019/05/2022
560200159905 Narsa Bai - W/O ಮನೋಹರ ಮ೦ಠಾಳ ೮-೧೧೨ ಧNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200159917 ಪುನ್ಯಮ್ಮ - W/O ಸ೦ತೋಶ ಕರಗರ ಮ೦ಠಾಳ ೧೪PHH(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/2022150010000015/05/2022
560200159983 Sangeeta - W/O ಬಸವರಾಜ ಶೆಟಗಾರ ತಾ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****836016/05/2022FPS****836016/05/20226004000016/05/2022
560200160010 Sheshikala - W/O ಧನರಾಜ 30 ಉರ್ಕಿ ಬೀದರ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****242319/05/2022FPS****242319/05/20226004000019/05/2022
560200160108 Serifa Bee - S/O ಕರೀಮ ಸಾಬ ಮ೦ಠಾಳ ೬-೭೨PHH(NK) / NCSBiometric****836018/05/2022FPS****836018/05/2022180012000018/05/2022
560200160314 Shaheen Begum - S/O ಅಬ್ದುಲ ಹಕೀಮ ಸಾಬ ಅಲಿ ಸಾಬ ವPHH(NK) / NCSBiometric****722216/05/2022FPS****722216/05/20226004000016/05/2022
560200160439 Rekha - W/O ಅಮರೇಶ್ 137 ಮಂಠಾಳ ಬೀದರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200160454 Basamila Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಶೀರೊದ್ದೀನ 67/ಬೀ PHH(NK) / NCSBiometric****836016/05/2022FPS****836016/05/2022150010000016/05/2022
560200160464 Sadiya Begum - S/O ಜಾನಿಮೀಯ ಹೌಸ್ ನ. 6/33 ಧರಂPHH(NK) / NCSBiometric****836020/05/2022FPS****836020/05/2022150010000020/05/2022
560200160492 Chandrakala - W/O ಮಾಣಿಕ್ ಪಿಲಮಗೊಲೆ ೧೦೦ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****242315/05/2022FPS****242315/05/20229006000015/05/2022
560200160499 Sabia Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಮೀಲ್ ಅಹ್ಮೆದ್ ಮಂಠPHH(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/2022180012000015/05/2022
560200160504 Mobina Begum - W/O ತಜೋದ್ದೀನ್ #8/63 ಮಂಠಾಳ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****836016/05/2022FPS****836016/05/2022150010000016/05/2022
560200160632 Chutu Bee - S/O ಅಜಮ ಅಲಿ ಬಾಡೆವಾಲೆ ೯೫ ಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160692 Farzana - S/O ಚಾ೦ದ ಪಾಶಾ ಖುರೇಷಿ ಮಂಠPHH(NK) / NCSBiometric****836016/05/2022FPS****836016/05/2022180012000016/05/2022
560200160724 Nageeni - W/O ರಾಚಪ್ಪಾ ಸಂಕೋಳೆ ೧೯ ಮಂಠPHH(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/2022150010000015/05/2022
560200160903 Rasheeda Bee - W/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ದಸ್ತಗೀರ ಹುಡಗಿವಾPHH(NK) / NCSBiometric****877018/05/2022FPS****877018/05/2022180012000018/05/2022
560200160916 Farjana Begum - W/O ರಶೀದ್ #93/1 ಮಂತಲ ಬೀದರ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200160953 Mahadevi. - W/O ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತ್ರಿಮುಖೆ 8/113 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200160985 Beepasha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಮಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200161007 Sapna - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****836020/05/2022FPS****836020/05/202212008000020/05/2022
560200161016 Radha Bai - W/O ದಶರಥ ಮಲಾಲೆ ೩೭ ಕಾಂಬಳೆ PHH(NK) / NCSBiometric****242315/05/2022FPS****242315/05/2022180012000015/05/2022
560200161125 Jaishree - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಂತಲ ಮಂತಲ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****836016/05/2022FPS****836016/05/20226004000016/05/2022
560200161232 Mallamma - S/O ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ 8/11 ತಾ ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/202212008000015/05/2022
560200161239 Shanta Bai - W/O ಬಾಬು ಮಂಠಾಳ ಮಂಠಾಳ ಬೀದರ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200161240 Parwati - W/O ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯಾ ಹಿರೆಮಠ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200161264 Ramubai - W/O ದತ್ತು ೪/೧೭೪ ಮ೦ಠಾಳ ಖಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200161268 Naziya. - W/O ಎಂಡಿ ಅಜೀಮ ಧರಂಪೇಟ ಮಂಠಾಳ ಧPHH(NK) / NCSBiometric****836017/05/2022FPS****836017/05/202212008000017/05/2022
560200161269 ಸುನೀತಾ - W/O ನಾರಾಯಣ್ ಕಾ೦ಬಳೆ ಮ೦ಠಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****836016/05/2022FPS****836016/05/2022180012000016/05/2022
560200161330 Pinkavati - W/O ಸಂತೋಷ ನಿರಾಳೆ ೬/೮೧ ಮ೦ಠPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161353 Rajashree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹೇಶ್ ಮಂತಲ ಮಂತಲ PHH(NK) / NCSBiometric****836016/05/2022FPS****836016/05/20229006000016/05/2022
560200161374 Alaka Bai - W/O ಬಾಲಾಜಿ #112 ಉರಕಿ ಬೀದರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200161375 Pooja - W/O ಬಾಲಾಜಿ 8/118 ಧರಂಪೇಟ ಮಂಠಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200161379 Rani - W/O ಪ್ರಕಾಶ ಮುಸ್ತಾಪುರೆ ಮಂPHH(NK) / NCSBiometric****836014/05/2022FPS****836014/05/20229006000014/05/2022
560200161398 ಆಫ್ರಿನ್ ಬೇಗಂ - S/O ಅಜಿಜ್ ಸಾಬ್ 80 ಧರಂಪೇತ ಮಂತಲPHH(NK) / NCSBiometric****836016/05/2022FPS****836016/05/20229006000016/05/2022
560200161498 Dipika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿನೋಧ ಏಚ್‌ ನ 138 PHH(NK) / NCSBiometric****722216/05/2022FPS****722216/05/202212008000016/05/2022
560200161518 Ambika - W/O ಮಹೇಂದ್ರ ಕಾಂಬಳೆ 164/7 ಭೆಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560200161567 ಸವಿತಾ - S/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ಪಂಚಾಲ್ ಮಂಠಾPHH(NK) / NCSBiometric****836018/05/2022FPS****836018/05/2022150010000018/05/2022
560200161658 Sangeeta - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಉಮರ್ಗೆ ತಾ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****877018/05/2022FPS****877018/05/2022150010000018/05/2022
560200161715 Shalu Bai - W/O ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಕರತಮೊಲ ಮಂತಲ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200161734 Ratnakla - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂಠಾಳ ಮಂಠಾಳ ಬೀದPHH(NK) / NCS------90000000-
560200161757 Shantabai - S/O ಗುಂಡಪ್ಪಾ ನಿನ್ನೆ ಮ೦ಠಾPHH(NK) / NCSBiometric****836016/05/2022FPS****836016/05/202212008000016/05/2022
560200161938 Ambubai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಚಂದ್ರ ಏಚ್‌ ನ 0PHH(NK) / NCS------30000000-
560200161992 Baghwan Nasreen. - W/O ವಲಿ ಧರಂಪೇತ ಮಂಠಾಳ ಧರಂಪೇತ PHH(NK) / NCSBiometric****722217/05/2022FPS****722217/05/202212008000017/05/2022
560200162018 Farzana Begum - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕೀಮ ಸಾಬ್ ಬಾಗವಾನ PHH(NK) / NCSBiometric****877018/05/2022FPS****877018/05/202212008000018/05/2022
560200162157 Asharani - W/O ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಖಲ್ಲಾಳೆ ಭೀಮ ನಗರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200162208 Jagadevi - W/O ವೀರೇಶ್ ಕಲಕುಟಗೆ ಧರಮ್ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162221 Shanta G Ker - W/O ಗುರಣ್ಣ ಕೇರ 4/1 - ಮಂಠಾಳ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200162257 Nilamma - W/O ಬಾಬು #3/99/2 ಮಂಠಾಳ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200162269 Nandini Kalkutge - W/O ಅಂಬರೀಶ್ ಮನೆ ನ-8/71 ಮಂಠಾಳ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162336 Jagadevi - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ಮಂತಲ ಮಂತಲ ಬೀದPHH(NK) / NCS------90000000-
560200162355 Nasreen Begum - S/O ಮಹೇಬೂಬ್ ಅಲಿ ಕಮಲಾಪುರೇ PHH(NK) / NCSBiometric****877018/05/2022FPS****877018/05/2022180012000018/05/2022
560200162530 Sonali. - W/O ಜ್ಞಾನ ವಿಜಯ 79/1 ಭೀಮನಗರ ಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560200162698 Kajal - W/O ಮೋಹನ್ ಬಾಬಶೆಟ್ಟಿ ಮಂತಲ ಬಸವPHH(NK) / NCS------60000000-
560200162856 Devamma - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ದಲಾಲೇ ಮ೦ಠPHH(NK) / NCS------60000000-
560200162862 Dhurupatibai - W/O ಜಿತಪ್ಪಾ ಚಿಟಮ್ಪಲ್ಲೇ ಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560200162959 Jagadevi. - W/O ರಾಜಕುಮಾರ 32/1 ಗಾಂಧಿನಗರ ಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163130 Ujwala - W/O: ಶ್ರೀರಂಗ ಮಂಟಳ ತ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200163239 Prakash - S/O ವೀರಣ್ಣಾ ವಾಡೇಕರ ೪/೧೩೪/೧ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560200163301 Rekha - W/O ಸುಧಾಕರ ರಾವ ಕುಂದಾಳೆ 12 ಖಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200163386 Ratnabai - W/O ತುಕಾರಾಂ ಭಂಡಗರ ೬೬ ಕಾಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****242315/05/2022FPS****242315/05/202212008000015/05/2022
560200163403 Santoshi - W/O ಚನ್ನವೀರ 6/46 ಭವಾನಿ ಟೆಂಪಲPHH(NK) / NCSBiometric****836020/05/2022FPS****836020/05/202212008000020/05/2022
560200163404 Yasmeen Begum - W/O ಅಫ್ರೋಜ ಅತ್ತಾರ ಮ೦ಠಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****722216/05/2022FPS****722216/05/20226004000016/05/2022
560200163535 Rubina Begum. - W/O ಎಂಡಿ ಆರೀಫ ಮಂಠಾಳ ಮಂಠಾಳ ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163537 Nageshwari - W/O ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ # ಮೇನ್ ರೋಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200163541 Bayamma - W/O ವೀರಣ್ಣಾ ವಾಡೇಕರ ೪/೧೩೪/೧ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200163640 Kashi Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹದೇವ ಹಾರಕುಡೆ ಮಂಠPHH(NK) / NCSBiometric****836016/05/2022FPS****836016/05/202212008000016/05/2022
560200163765 Sunitha - S/O ಶಂಕರ್ ಹೊನ್ನಪ್ಪ 170 1 ಮಂಠNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200163795 Zakiya Begum - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಒಮೇರ ಮಂತಲ ಮಂತಲ PHH(NK) / NCSBiometric****836016/05/2022FPS****836016/05/2022150010000016/05/2022
560200163874 Anita - W/O ಅಂಜುಂ ೧-೧೭೭೪೧ ಮ೦ಠಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/2022150010000015/05/2022
560200163875 Lavita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಲ್ಲಪ್ಪಾ ಪುಣೆ 123 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200163920 Sadiya - W/O ಮೊಹಿಜ್ ಖಿ೦ಡಿವಾಲೆ ಮ೦ಠPHH(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/20229006000015/05/2022
560200168210 Parvati w/o Bhimasha Dalale - ಹಳೆ ಊರು,ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/2022200015000015/05/2022
560200168212 Sarasvati - ಮಂಠಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200168219 Munna Bee - ಧರಮಪೇಠ,ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168220 ಜ್ಯಕಿಯ ಬೆಗುಂ - ಧರಮಪೇಠ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/202212008000015/05/2022
560200168221 ಧರಂ ಕಮಳೆ - ಧರಮಪೇಠ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****836018/05/2022FPS****836018/05/202212008000018/05/2022
560200168225 ಮಹಾದೇವಿ - ಧರಮಪೇಠ,ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168227 ನರಸಿಂಗ - ಧರಮಪೇಠ,ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****836020/05/2022FPS****836020/05/2022200015000020/05/2022
560200168228 ಲಲಿತಾ - ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168229 shemeem - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****836014/05/2022FPS****836014/05/20223002000014/05/2022
560200168230 ನಸೀಮಬೇಗಂ - ಧರಮಪೇಠ,ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****836014/05/2022FPS****836014/05/2022200015000014/05/2022
560200168232 mahananda - ಧರಮಪೇಠ,ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168234 Prabhavati - ಧರಮಪೇಠ,ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/2022200015000015/05/2022
560200168235 Farzana - ಜನತಾಕಾಲೋನಿ,ಮಂಠಾಳ (1)AAY(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/2022200015000015/05/2022
560200168237 ಶ್ರವಣ - ಧರಮಪೇಠ,ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****836014/05/2022FPS****836014/05/2022200015000014/05/2022
560200168238 Heena Sultana - ಜನತಾಕಾಲೋನಿ,ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168240 ಅಜೀಮುದ್ದೀನ್ - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****836014/05/2022FPS****836014/05/2022150010000014/05/2022
560200168241 sabira bee - ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/2022200015000015/05/2022
560200168242 ಸಲೀಮ ಚೆಂಗಟೆ - ಮಂಟಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****836018/05/2022FPS****836018/05/20229006000018/05/2022
560200168243 ದಿಲಿಪ್ - ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****877018/05/2022FPS****877018/05/2022200015000018/05/2022
560200168244 Kalavati - ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/2022200015000015/05/2022
560200168245 Jaina Bee - ಧರಮಪೇಠ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****482217/05/2022FPS****482217/05/20223002000017/05/2022
560200168258 ಸುಧಾಕರ - ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/2022200015000015/05/2022
560200168259 ರಹಿಮಾಬೇಗಂ - ಮಂಠಳ-3PHH(NK) / NCSBiometric****836014/05/2022FPS****836014/05/20223002000014/05/2022
560200168260 ಮಹಮ್ಮದ - ಧರಮಪೇಠ,ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/2022200015000015/05/2022
560200168261 Nazeera Begam - ಮಂಠಾಳ 3AAY(NK) / NCS------200000000-
560200168262 ಸಂತಪ್ಪ - ಮಂಠಾಳ 3AAY(NK) / NCSBiometric****836020/05/2022FPS****836020/05/2022200015000020/05/2022
560200168264 ಅಶೋಕ - ಮಂಠಾಳ 3AAY(NK) / NCSBiometric****836016/05/2022FPS****836016/05/2022200015000016/05/2022
560200168265 ಶಶಿಕಲಾ - ಮಂಠಾಳ 3PHH(NK) / NCSBiometric****836017/05/2022FPS****836017/05/20226004000017/05/2022
560200168269 ಪ್ರಕಾಶ - ಮಂಠಾಳ 3AAY(NK) / NCSBiometric****836016/05/2022FPS****836016/05/2022200015000016/05/2022
560200168270 Lata - ಮಂಠಾಳ 3PHH(NK) / NCS------90000000-
560200168271 ಬೀರಪ್ಪ - ಧರಮಪೇಠ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****836017/05/2022FPS****836017/05/202212008000017/05/2022
560200168272 ಮಹಾಳಪ್ಪ - ಮಂಠಾಳ 3AAY(NK) / NCSBiometric****722216/05/2022FPS****722216/05/2022200015000016/05/2022
560200168275 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಮಂಠಾಳ 3PHH(NK) / NCSBiometric****722216/05/2022FPS****722216/05/20226004000016/05/2022
560200168276 ಯಸ್ವಂತ - ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/2022200015000015/05/2022
560200168277 ಸುಧಕಾರ - ಧರಮಪೇಟ,ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****722217/05/2022FPS****722217/05/2022200015000017/05/2022
560200168278 ಅಂಬಿಕಾ - ಮಂಠಾಳ 3PHH(NK) / NCS------30000000-
560200168279 indubai - ಧರಮಪೇಠ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/20223002000015/05/2022
560200168280 Gouramma - ಮಂಠಾಳಾAAY(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/2022200015000015/05/2022
560200168281 Ratnamma - ಧರಮಪೇಠ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200168282 ಲಲಿತಾ - ಗಾಂಧಿನಗರ,ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/2022200015000015/05/2022
560200168283 ಸುಕುಮಾರ್‌ ಬಾಯಿ - ಮಂಠಾಳ 3AAY(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/2022200015000015/05/2022
560200168284 Sulochana - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****836017/05/2022FPS****836017/05/20226004000017/05/2022
560200168285 ಸ್ಯಜಾರ - ಗಾಂಧಿನಗರ,ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****836016/05/2022FPS****836016/05/2022200015000016/05/2022
560200168286 Kavita - ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****722216/05/2022FPS****722216/05/202212008000016/05/2022
560200168288 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಮಂಠಳ-3AAY(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/2022200015000015/05/2022
560200168289 ಸಂಗಪ್ಪ - ಧರಮ ಪೇಠ,ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****836016/05/2022FPS****836016/05/2022200015000016/05/2022
560200168290 ಸುನಂದಾ - ಧರಮಪೇಠ,ಮಂಠಾಳ 3AAY(NK) / NCSBiometric****722216/05/2022FPS****722216/05/2022200015000016/05/2022
560200168291 ಕಲ್ಪನಾ - ಮಂಠಾಳ 3PHH(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/20226004000015/05/2022
560200168293 ರಮೇಶ - ಮಂಠಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168294 ಶಿವಕುಮಾರ - ಧರಮಪೇಠ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200168295 ಶಾಂತಾ - ಧರಮಪೇಠ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCS------600