REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149357 Vijaya Laxmi - W/O: ಪರಮೆಶ್ವರ 297/1 ಮೈಸಾಲ್ಗ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149901 Mallamma - W/O: ವೈಜನಾಥ ಖಜೋರೇ PHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/20223002000022/05/2022
560200150046 Rabbana - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕಾಸಿಂ ಅಲಿ ಮುಲ್ಲಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200150049 Rekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರೆವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ 147 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200150253 Usha - S/O: ಭೀಮಸಿಂಗ ಚಾವನ 262 ಮೈಸಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560200150278 Mangala Bai - S/O: ಗೋಪಾಲ್ 259 ಮೈಸಲಗಾ ತಾಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560200150282 Maina Bai - S/O: ತುಕಾರಾಮ 241 ಮೈಸಲಗಾ ತಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560200150326 Lalita Bai - W/O: ಸುಭಾಶ 266 ಮೈಸಲಗಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****038121/05/2022FPS****038121/05/20226004000021/05/2022
560200150387 Godavari - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶರಣಬಸಪ್ಪ 99 ಮಹದೇವ PHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022150010000022/05/2022
560200150430 ರಮಾಬಾಯಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮನೋಜಕುಮಾರ 130 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200150438 ಅನೀತಾ - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ 00 ಎಕಲೂPHH(NK) / NCSBiometric****908721/05/2022FPS****908721/05/2022180012000021/05/2022
560200150501 Laxmibai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರೆವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಭೂತೇ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200150505 ರೇಣುಕಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ ನೀಲೇ 115 PHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/202212008000022/05/2022
560200150507 Kavitha - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ್ 240 ಮೈಸಲಗಾ PHH(NK) / NCS------180000000-
560200150543 Bandemma - W/O: ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯ 00 ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****908721/05/2022FPS****908721/05/20223002000021/05/2022
560200150558 Kundana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ ಎಕಲೂPHH(NK) / NCSBiometric****908720/05/2022FPS****908720/05/20229006000020/05/2022
560200150709 Maya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜೀವಕುಮಾರ 136 ಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560200150999 Rani - W/O: ಪರಮೇಶ್ವರ ಯಳವಂತಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****522510/05/2022FPS****522510/05/20226004000010/05/2022
560200151013 Panchasheela Singe - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜೈಭೀಮ ಸಿಂಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200151015 Divya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜು ಕುಮಾರ 238 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200151021 Anithabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜುಕುಮಾರ ಬೈಲೆ PHH(NK) / NCSBiometric****908718/05/2022FPS****908718/05/2022150010000018/05/2022
560200151028 Kavita - C/O ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಭೂತೇ ಮೈಸಲಗಾ ಮೈಸPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022150010000022/05/2022
560200151063 Renuka - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದೇವಿಂದ್ರ PHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/20229006000022/05/2022
560200151078 Gujjamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರೆವಂಸಿದ್ದಪ್ಪ ಧನ್ನೂರೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200152073 Manjula - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಯುರಾಜ ರಾಠೋಡ 253 ಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560200152098 ಸುನಿತಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲ ಕುಮಾರ ರಾಠೋಡ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200152129 Shashikala - W/O: ಸುಭಾಶ್ ಕಾವಹಾಂ 241 ಮೈಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560200152269 Sheela - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸಿಂಧPHH(NK) / NCSBiometric****908719/05/2022FPS****908719/05/2022180012000019/05/2022
560200152614 Rajeshwari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ದರುಢಹ್ ಧನ್ನೂರೇNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200152651 Revanamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗೌಡಪ್ಪಾ ಕೊNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200152672 Devibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ 238 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200152675 Chandrakala - W/O ಜನಾರ್ಧನ ಬೀರಜದಾರ 69 0 PHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/20226004000022/05/2022
560200152738 Lata - W/O ನಾಗಪ್ಪಾ ನೀಲೇ . , PHH(NK) / NCS------120000000-
560200152755 Lata Jamadar - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಪ್ಪ ಜಮಾದಾರ 169PHH(NK) / NCS------150000000-
560200152762 ಸವಿತಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ ಸೇಡಂ 118 PHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/202212008000022/05/2022
560200152763 ಮಂಜುಳಾ - S/O ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪಾ #113/1 ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/202212008000022/05/2022
560200152769 Chandrabhaga - W/O: ಕೇಶವ್ ರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/20223002000022/05/2022
560200152900 ಸಂಗೀತ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕವಿರಾಜ್ ಬೂತೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200152960 Suryakala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಬಾದಾಸ ನೀಲೇ - PHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/202212008000022/05/2022
560200153087 Suvitra Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುಂಡೆ ರಾವ ಮಲಕಾಜಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200153409 Sunita - W/O: ಸಂಜು ಕುಮಾರ 259 ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200153555 Tejabai - S/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ 227 ಮೈಸಲಗಾ ತಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560200153556 Laxmibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದೋದಾನಾಯಕ ಜಾಧವ ಮೈಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560200153785 Kavita Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ದೊಜಿ 67 ಮೈಸಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200156738 Nilamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಬರಾಯ ಮಲಕಾಜಿ - NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156779 Leelavati - W/O ತನಜಿ ಮೌನ್ಯ ಮೈಸಲ್ಗ PHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/20226004000022/05/2022
560200157014 Shivarudramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಲವಂತಪ್ಪಾ ಮುಲಗೆ -NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157030 Jagdevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಬರೀಶ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200158528 ಕಲ್ಪನಾ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಷಣ್ಮುಖ ಮೈPHH(NK) / NCS------150000000-
560200158530 Parvati - W/O: ಜೊತ್ೇಪ್ಪ ಸಿಂಗೆ 250 ಮೈಸಾಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200158577 Lakshmi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗೌತಮ್ ಸಿಂಗೆ - ಮೈಸಾಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560200158987 Kasturabai - W/O ಶಿವಶರಣಪ್ಪ 00 ಮೈಸಲಗಾ ಮೈಸಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200159065 ಸುರೇಖ - D/O ರಾಜಕುಮಾರ 122 1 ಮೈಸಾಲ್ಗ ಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560200159117 ಸುಸಲಾ ಬಾಯಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಜಾಧವ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200159131 Pooja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿಲಿಪಕುಮಾರ #207 ಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560200159169 ಅನಿತಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಕಾಂತ 234 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200159219 Mahadevi - W/O: ಶಿವರಾಮ್ 25 ಮೈಸಲಗಾ ತಾಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560200159424 ಮುನಿತಾ - W/O: ಪರಶುರಾಮ್ 255 ಮೈಸಲಗಾ ತPHH(NK) / NCS------120000000-
560200159657 Kavita - W/O: ಮೋಹನ ಪವರ್ 256 ಮೈಸಲಗಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200159788 Nagamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖಜೂರಿPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/202212008000022/05/2022
560200159926 Shiru - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200159959 Vijayalaxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುಂಡಪ್ಪ ಸೇಡಂ 115 PHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022180012000022/05/2022
560200159965 Sumitra - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಘುನಾಥ ಜಾಧPHH(NK) / NCS------150000000-
560200160006 Nirmala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೀನಾಥ ಸಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160408 ಪಾರ್ವತಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಮೈಸಾಲ್ಗ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200160572 Jubeda Bee - W/O ಮೊದೀನ ಸಾಬ 36 ಮುಡಬಿ ರೋಡ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200160789 Jagadevi - W/O: ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ನೀಲೇ ಮೈಸಾಲ್ಗ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200160857 Lakshmi Bai - S/O ಶರಣಪ್ಪ ಮೆಕಾಲೆ 188 ಮೈಸಲಗಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200160885 Lalita Bai - W/O ಅಂಬಾರಾಯ ಬಕ್ಕೆ ಮೈಸಲಗಾ PHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022180012000022/05/2022
560200160919 Kavita Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ್ ಸಿಂಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200161048 Nirmala - W/O ಯಶ್ವಂತ ಸಿಂಗೆ ಮೈಸಲಗಾ ಮೈಸಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161314 Devika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಿತ್ಯಾನಂದ 82 ಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161511 Jaishri - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಲ್ಯಾಣಿ ನೀPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/20229006000022/05/2022
560200161697 Anita - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭಂಡಾರೆ ಮೈಸಲಗಾ ಮೈPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022150010000022/05/2022
560200161699 Sangeeta - W/O ಮಾಣಿಕಪ್ರಭು ಕಟಿಮನಿ ಮೈಸಲಗಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200161931 Kavita - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಿಂಗೆ #216 PHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022150010000022/05/2022
560200162386 Triveni - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಲ್ಕಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200162482 Kanyakumari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜಿವಕುಮಾರ 56 ಮೈಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560200162799 Kavitha - W/O: ಗೋವಿಂದ 241 ಮೈಸಲಗಾ ತಾಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163081 Tukamma - W/O ಶಾಮರಾವ ನೀಲೇ 133 ಮೈಸಲಗಾ ಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163193 Kusumavathi - S/O ಮಹದೇವಪ್ಪ 143 1 ಏಕ್ಲೊರ ಯೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200163236 Shanta - W/O ರೂಪ ಸಿಂಗ 253 ಮೈಸಲಗಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560200163314 Prakash - S/O ದಶ್ರತ್ ಚಿ೦ತಾಲೇ ತಾ.ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****908721/05/2022FPS****908721/05/202212008000021/05/2022
560200163324 Parvati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬಿರಾದರ ಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163422 Sitabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ ಚವ್ಹಾಣ್ ಮೈಸಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200163488 Tukkamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತ ಬಕ್ಕPHH(NK) / NCS------180000000-
560200163493 Lubjabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಧುಕರ್ ಪಾಟಿಲ್ ಮೈಸPHH(NK) / NCS------180000000-
560200163629 Kamalabai Kambali Math - S/O: ರಾಚೋಟಯ್ಯ ಕಂಬಳಿಮಠ ಏಚ್ ನ 1PHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022150010000022/05/2022
560200163645 Malashree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ ಚವ್ಹಾಣ ಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560200163713 Vidyavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭುಲಿಂಗಯ್ಯ ಮಾಡಪತPHH(NK) / NCS------90000000-
560200163928 Anita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜೇಂದ್ರ PHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022150010000022/05/2022
560200167458 Jagadevi - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗAAY(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022200015000022/05/2022
560200167459 Shantabai - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167460 ಜಗದೇವಿ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200167461 Jagadevi - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167462 BAnDEMMA - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------30000000-
560200167463 AMBA BAI - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗAAY(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022200015000022/05/2022
560200167464 ಗುಂಡಪ್ಪ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/20229006000022/05/2022
560200167465 nagamma - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------30000000-
560200167466 ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗAAY(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022200015000022/05/2022
560200167467 ಶಿವ ಪುತ್ರಪ್ಪಾ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560200167468 ಶಿವಲಿಲಾ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167469 ದೌಲಪ್ಪ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗAAY(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022200015000022/05/2022
560200167470 Sharanamma - ಮ್ಯೆಸಲಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022200015000022/05/2022
560200167471 sagamma - ಮ್ಯೆಸಲ್ಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167472 ಶರಣಮ್ಮಾ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167473 ನಾಗಮ್ಮಾ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗAAY(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022200015000022/05/2022
560200167474 ಶಂಕರ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗAAY(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022200015000022/05/2022
560200167475 ರುಕ್ಮಣಿ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗAAY(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022200015000022/05/2022
560200167476 ಅಂಬಿಕಾ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗAAY(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022200015000022/05/2022
560200167477 ಸುಬಾಷ್‌ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560200167478 laxmi bai - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------30000000-
560200167479 ಶಾರದಾಬಾಯಿ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560200167480 Shantabai - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167481 Kamalabai - ಮೈಸಲಗಾ ಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167482 ಕಾಶಿ ರಾಮ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167483 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗAAY(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022200015000022/05/2022
560200167484 ದಶರಥ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗAAY(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022200015000022/05/2022
560200167485 Rangamma - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗAAY(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022200015000022/05/2022
560200167486 Shila Bai - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167487 ನಾಗಣ್ಣಾ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167488 sharanamma - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167489 ದಶರಥ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/20229006000022/05/2022
560200167490 Mastan Bee - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗAAY(NK) / NCS------200000000-
560200179881 ರೇವಣ - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/20226004000022/05/2022
560200179882 Priyanka - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------240000000-
560200179883 Sunanda - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/20229006000022/05/2022
560200179884 Sushila Bai - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022180012000022/05/2022
560200179885 Aruti - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/202212008000022/05/2022
560200179886 MAHADEVI - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022180012000022/05/2022
560200179887 SAYDAPPA - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/20223002000022/05/2022
560200179888 ಜಗ ನಾಥ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗAAY(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022200015000022/05/2022
560200179889 ಕಲ್ಯಾಣ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022180012000022/05/2022
560200179890 RANGAMMA - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------270000000-
560200179891 Shobhavati - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗAAY(NK) / NCS------200000000-
560200179892 kamala bai - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560200179893 Parvathi - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560200179894 ಬಸವರಾಜ - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****038120/05/2022FPS****038120/05/202212008000020/05/2022
560200179895 Nagamma - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560200179896 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560200179897 REKHA VATI - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560200179898 Ita Bai - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗAAY(NK) / NCS------200000000-
560200179899 ಆಂಬಣಾ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/20226004000022/05/2022
560200179900 ಸೈಬ್ಬಣ್ಣ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------30000000-
560200179901 DANU BAI - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/20229006000022/05/2022
560200179902 ಸುಮಿತ್ರಾ ಬಾಯಿ - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/20229006000022/05/2022
560200179903 jayasri - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179904 Daivata Bai - ಮೈಸಲ್ಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022200015000022/05/2022
560200179905 ಶಿವಾ ನಂದ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022150010000022/05/2022
560200179906 ಲಕ್ಷಿ ಬಾಯಿ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/20229006000022/05/2022
560200179907 ಮಾರುತಿ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560200179908 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/20229006000022/05/2022
560200179909 ವೀರುಪಾಕ್ಷಯ್ಯಾ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022180012000022/05/2022
560200179910 Kashamma - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------180000000-
560200179911 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/20226004000022/05/2022
560200179912 ಕುಪಣ್ಣ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/20226004000022/05/2022
560200179913 Nilamma - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------180000000-
560200179914 ಶರಣಮ್ಮ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179915 ಶೀವಮ್ಮ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/20226004000022/05/2022
560200179916 Mainoddin - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560200179917 Hajarat Bai - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560200179918 ಫರಿದಾ ಪಾಶಾ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560200179919 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560200179920 ಅಶೋಕ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179921 chandra kala - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179922 Padmavati - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCSBiometric****000321/05/2022FPS****000321/05/20229006000021/05/2022
560200179923 ಅನಶಾಬಾಯಿ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/202212008000022/05/2022
560200179924 ಶಿವ ನಂದಾ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560200179925 mahadevi - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------30000000-
560200179926 ಚಿದಾನಂದ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/20226004000022/05/2022
560200179927 parvati - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179928 mahanada - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560200179929 ಸುರ್ಯ ಕಾಂತ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022150010000022/05/2022
560200179930 ಚಾಂದ ಪಾಶಾ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560200179931 parveen bi - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022240016000022/05/2022
560200179932 ಬಸವರಾಜ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560200179933 ಬಲಭೀಮ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022150010000022/05/2022
560200179934 Kastur Bai - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022150010000022/05/2022
560200179935 NILAMMA - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------30000000-
560200179936 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/20226004000022/05/2022
560200179937 ಧೂಳಪ್ಪಾ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCSBiometric****230222/05/2022FPS****230222/05/202212008000022/05/2022
560200179938 Putala Bai - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560200179939 ಆನುಷ ಬಾಯಿ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗ ತಾಂಢಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200179940 ತುಕಾ ರಾಮ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179941 Vala Bai - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------180000000-
560200179942 Lalita - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560200179943 Kela Bai - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179944 Ratna Bai - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560200179945 ತುಕಾರಮ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560200179946 ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗAAY(NK) / NCS------200000000-
560200179947 Sangeeta - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗAAY(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022200015000022/05/2022
560200179948 ಶರಣಪ್ಪ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560200179949 mahadevi - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------30000000-
560200179950 ಸಿದ್ದಮ್ಮಾ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560200179951 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022150010000022/05/2022
560200179952 Bhagirati - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560200179953 Mahadevi - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022150010000022/05/2022
560200179954 Ratna Bai - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/20229006000022/05/2022
560200179955 ಶಂಕರಪ್ಪ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022180012000022/05/2022
560200179956 sita bai - ಮೈಸಲಗಾತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200179957 ಗೋಪಾಲ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560200179958 ವಿಠಲ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗAAY(NK) / NCS------200000000-
560200179959 ಶೆಶಿಕಲಾ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗAAY(NK) / NCS------200000000-
560200179960 ವಿಠಲ ರಡ್ಡಿ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗAAY(NK) / NCS------200000000-
560200179961 ಶರಣಮ್ಮ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗAAY(NK) / NCS------200000000-
560200179962 Shivaganga - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022240016000022/05/2022
560200179963 ಜೈಶ್ರಿ - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179964 ಅಂಬಿಕಾ - ಮೈಸಲ್ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022150010000022/05/2022
560200179965 ಸರಸ್ವತಿ - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022210014000022/05/2022
560200179966 Komala bai - ಮೈಸಲ್ಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022200015000022/05/2022
560200186853 ಚಿತ್ರಾಬಾಯಿ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗAAY(NK) / NCS------200000000-
560200186854 ನಿಲಕಂಠ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗAAY(NK) / NCS------200000000-
560200186855 ಬಸಣ್ಣ - ಮೈಸಲಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200186856 ಪರೇಗ ಬಾಯಿ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188006 Mangalabai - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200193786 Renuka - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022180012000022/05/2022
560200193882 Lalita Bai - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200194292 Savita - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200194294 Savita - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200194422 Sunita - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200195667 BHIMA BAI - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200196087 BHIMASHA - ಮೈಸಲಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200196150 ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪಾ - ಮ್ಯೆಸಲಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560200199356 Shuvabayi - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200200705 Tejamma - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/202212008000022/05/2022
560200201001 ಶೋಭಾ - ಮೈಸಲಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200201149 SUGANDA BAI - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------30000000-
560200202535 ಸರಸ್ವತಿ - ಮೈಸಲಗಾಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022150010000022/05/2022
560200202539 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಮೈಸಲಗಾಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200202541 ನರಸಿಂಗ್‌ - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560200202544 ಪ್ರಭಾವತಿ - ಮೈಸಲಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200202548 ಶೀಲಾ ಧರ - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200202555 NILAMMA - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/202212008000022/05/2022
560200202559 Neelamma - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022180012000022/05/2022
560200202560 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/20229006000022/05/2022
560200202569 ಚಂದ್ರಶಾ - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200202573 Vidyavati - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/202212008000022/05/2022
560200202575 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/202212008000022/05/2022
560200202576 ಚಂದ ಪಾಶಾ - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560200202578 ಉಷಾದೇವಿ - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200202584 ರಾಜು - ಮೈಸಲಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200202590 ಮಹಾದೇವಪ್ಪಾ - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200202592 Anita - ಮು :ಮೈಲ್ಗಾ ಥಾಣಡಾ ಪೋ: ಮೈಸಲ್ಗಾ PHH(NK) / NCS------180000000-
560200202593 Malkaji Jagadevi - ಮೈಸಲಗಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200202597 Rathod Champa Bai - ಮು :ಮೈಸಲ್ಗಾ ಥಾಂಡಾ ಪೋ: ಮೈಸಲ್ಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200202599 Anusha Bai - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022180012000022/05/2022
560200202603 ಈಶ್ವರಪ್ಪ - ಮೈಸಲಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200202604 mahanada - ಮೈಸಲಗಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200202605 Shanta Bai - ಮು :ಮೈಸಲ್ಗಾ ಥಾಂಡಾ ಪೋ: ಮೈಸಲ್ಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200202608 Chandra Bhaga - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560200202613 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/20226004000022/05/2022
560200202614 Suvarna Bai - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200202615 Sharanamma - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200202617 Sujata - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200202618 ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ - ಮು :ಪೋ: ಮೈಸಲ್ಗಾ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200202622 Parvati - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200202631 Sumitrabai - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/202212008000022/05/2022
560200202637 Chinmma - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/202212008000022/05/2022
560200202641 ಶಾಬುಲಿಂಗ - ಮು :ಪೋ: ಮೈಸಲ್ಗಾ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200202644 ಮಹಾದೇವಿ - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200202648 ಗೊರಖನಾಥ - ಮೈಸಲಗಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200202650 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200202655 Sunita - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200202657 Sangeeta - ಮೈಸಲಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200202659 ಗೀತಾ - ಮೈಸಲಗಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200202665 Lakshmibai - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200202666 ರಾಮಲಿಂಗ್‌ - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/20229006000022/05/2022
560200202668 SITA BAI - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200202670 ಸಂತೋಷ - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/202212008000022/05/2022
560200202675 ತಾರಾಬಾಯಿ - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200202676 bharatabai - ಮೈಸಲಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200202681 ಅಖಂಡೇಶ್ವರ - ಮೈಸಲಗಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200202686 Panabai - ಮೈಸಲಗಾ ತಾಂಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200202688 Anjuna - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200202692 Shila Bai - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200202697 ಶಂಕರ - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200202700 Shalu Bai - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200202704 ಜ್ಞಾನೋಬಾಯಿ - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200202706 Suneeta - ಮೈಸಲಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200202707 Kastur Bai - ಮೈಸಲಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200202712 Kamlabai - ಮೈಸಲಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022200015000022/05/2022
560200202714 ಗುಂಡಬಾಯಿ - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200202718 Savita - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200202721 ಗಿರಿಧರ - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200202722 Sunita - ಮೈಸಲಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200202726 ಆಣ್ಣರಾವ - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200202730 Jagubai - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200202734 Premala - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------240000000-
560200202745 ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200202750 Rukmini Bai - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022150010000022/05/2022
560200202751 ಕೀಶನರಾವ - ಮೈಸಲಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022200015000022/05/2022
560200202755 Suvarana - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/20229006000022/05/2022
560200202759 Shobha - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022150010000022/05/2022
560200202763 Basama - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/20223002000022/05/2022
560200202776 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200202777 MALLAMMA - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200202784 Channamma - ಮೈಸಲಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022200015000022/05/2022
560200202786 Lalita Bai - ಮೈಸಲಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200202790 ವಿಠ್ಠಲ್‌ - ಮೈಸಲಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022200015000022/05/2022
560200202793 ಪುಂಡಲಿಕ - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/20226004000022/05/2022
560200202796 ಸುನೀಲಕುಮಾರ್‌ - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200202802 Lalita - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200202804 SHIVARAJ - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200202810 ನಾರಾಯಣ ರಾವ - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/20229006000022/05/2022
560200202813 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022150010000022/05/2022
560200202818 Kamalabai - ಮೈಸಲಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200202820 Renuka - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200202826 ಕಮಲಾಬಾಯಿ - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200202829 devendra - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/20223002000022/05/2022
560200202831 Anusuyabai - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200202835 ಅಂಬರಾಯ - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200202842 Kamalabai - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200202846 Laxmibai - ಮೈಸಲಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200202851 ಜಗದೆವಿ - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/202212008000022/05/2022
560200202852 Savita - ಮೈಸಲಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200202862 ನಾಗಿಂದ್ರಪ್ಪ - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200202863 Ramana Bai - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560200202873 Shanta Bai - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200202879 ರಾಜಕುಮಾರ - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/20229006000022/05/2022
560200202891 gurubai - ಮೈಸಲಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200202898 Geeta - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022150010000022/05/2022
560200202908 rajubai - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗPHH(NK) / NCS------30000000-
560200202929 Gurunath - ಮೈಸಲಗಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200202930 Sunitha - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/202212008000022/05/2022
560200202936 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200202944 ಹನುಮಂತ ರಾಯ - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200202947 Putala Bai - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------240000000-
560200202954 Indu Bai - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200202959 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200202961 ಶಾಂತಬಾಯಿ - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022150010000022/05/2022
560200202971 NABISAB - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200202980 Rama Bai - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200202990 Jamanabai - ಮೈಸಲಗಾಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200203001 Savita - ಮೈಸಲಗಾತಾಂಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200203011 godavri - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/202212008000022/05/2022
560200207635 Chitrabai - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200208329 Oushabai - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200208335 Sangeetha - ಮೈಸಲಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200208336 ಹರಿ ಲಲಾ - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200208337 Kamalabai - ಮ್ಯೆಸಲ್ಲಗAAY(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022200015000022/05/2022
560200208528 ಗಂಗಮ್ಮ - ಮೈಸಲಗಾAAY(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022200015000022/05/2022
560200208545 BHIMABAI - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200208760 ಶಿವರಾಮ - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200208761 Jamkha Bai - ಮೈಸಲಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200209288 ಮಹಾದೇವಿ - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/20226004000022/05/2022
560200209477 Sulochana - ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022150010000022/05/2022
560200209489 Annapurna - ಮೈಸಲಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200212170 Jaidratha - ಮು.ಮೈಸಲಗಾ ತಾ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200212171 MANIKAPPA S/O ADAPPA SINGE - ಸಾ: ಮೈಸಲಗಾ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200212183 Ashok - ಮು/ಪೋ.ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200212185 Premavati - ಮು. ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200212197 Hafizabee - ಮು. ಮೈಸಲಗಾ ತಾ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200212570 Sarika - ಮು.ಮೈಸಲಗಾ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/202212008000022/05/2022
560200212701 Shivkumar Shamrao - ಮು. ಮೈಸಲಗಾ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200212729 Putalabai - ಮು. ಮೈಸಲಗಾ ತಾ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200212765 BASAVANAYYA - ಮೈಸಲಗಾ ಮನೆ ನಂ : 206/1 ತಾ : ಬPHH(NK) / NCSBiometric****205720/05/2022FPS****205720/05/2022150010000020/05/2022
560200212766 Suvrana - ಮು. ಮೈಸಲಗಾ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200212962 Sharada - ಮು.ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022150010000022/05/2022
560200213005 Gurubai Shambuling - ಮು. ಮೈಸಲಗಾ ತಾ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200213007 Nagedrappa Gunderao - ಮು.ಮೈಸಲಗಾ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ.PHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/202212008000022/05/2022
560200213034 Santoshkumar - ಮು.ಮೈಸಲಗಾ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200213119 ಭಾಗಿರಥಿ ಬಾಬುರಾವ - ಮು.ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/20229006000022/05/2022
560200213153 Paravati Hanamanth - ಮು.ಮೈಸಲಗಾ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200213452 Pandurang Basavanappa - ಮು ಮೈಸಲ್ಗಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200213453 ಲಕ್ಚಿಮಣ ಬಸಣ್ಣಾ - ಮು ಮೈಸಲ್ಗಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200213468 Sanjiv Kashinath - ಮು ಮೈಸಲ್ಗಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/202212008000022/05/2022
560200213469 Shanta Bai - ಮು ಮೈಸಲ್ಗಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200213470 ನಾಗಮ್ಮಾ - ಮು.ಮೈಸಲಗಾ ತಾ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022180012000022/05/2022
560200213471 ಜಗದೇವಿ - ಮು. ಮೈಸಲಗಾ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ.PHH(NK) / NCSBiometric****776822/05/2022FPS****776822/05/202212008000022/05/2022
560200213480 RAGHURAM - ಮೈಸಲಗಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200213481 Rekhu Ramu - ಮು. ಮೈಸಲಗಾ ತಾಂಡಾ ತಾ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200213482 Rachotayya Revansidhayya - ಮು. ಮೈಸಲಗಾ ತಾ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ.PHH(NK) / NCS------180000000-
560200214187 PREETI W/o CHANDRAKAMT - ಮು: ಮೈಸಲಗಾ ತಾ: ಬಸನಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ: ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200214188 ರಾಜಕುಮಾರ ವೀರಣ್ಣಾ ಬಿರಾದಾರ - ಮು.ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200214189 ಮಂಗಲಾ ಬಾಯಿ - ಮು.ಮೈಸಲಗಾ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200214342 Lalitabai - ಮು. ಮೈಸಲಗಾ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ.PHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/202212008000021/05/2022
560200214447 Aarati - ದಯಾನಂದ 141 ಮೈಸಲಗಾ ಮೈಸಾಲ್ಗ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200214463 ಶಕುಬಾಯಿ - ದಸರಥ 34 ಮೈಸಲಗಾ ಮೈಸಾಲ್ಗ ಮೈಸPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/202212008000022/05/2022
560200214551 Lata - ನರಸಪ್ಪಾ 135 ಮೈಸಲಗಾ ಮೈಸಾಲ್ಗ PHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022150010000022/05/2022
560200214552 Gurubai - ಗೌಡಪ್ಪಾ 16 ಮೈಸಲಗಾ ಮೈಸಾಲ್ಗ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200214747 Goramma - ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ 146 ಮೈಸಲಗಾ ಮೈಸಾಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200214788 Vijaylaxmi - ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 67 ಮೈಸಲಗಾ ಮೈಸಾಲ್ಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560200215795 Sona - ಲಕ್ಷ್ಮೀಣ 213 ಮೈಸಲಗಾ ಮೈಸಾಲ್ಗPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/20229006000022/05/2022
560200224543 Umadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಬರಾಯ ಮೈಸಲ್ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200224546 Kavitabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಚಣ್ಣ ಸೈದಪುರೆ - NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200224735 Sushilabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರೇಪ್ಪ ಖಜುರೇ ಮೈNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200224798 Saraswathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಾದೇವಪ್ಪಾ ಮಲ್ಕಾಜಿNPHH(NK) / NCS------50000000-
560200225139 Basavaraj - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಈರಣ್ಣ ಮಲ್ಕNPHH(NK) / NCS------50000000-
560200226494 Jeejabai - W/O: ವಿಠಲ್ ನೀಲೇ 130 ಬಸವಕಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200226826 Sugalabai - W/O: ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಖಜುರೇ ಮೈಸಾಲ್ಗ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200226888 Pushpavati - W/O ಯಶವಂತ ಸಿಂಗೆ ಮೈಸಲಗಾ ಮೈಸಲಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200226959 Akshta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮುರುಳಿಧರ PHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/2022150010000022/05/2022
560200227113 Sunita - C/O ಶಿವಾನಂದ ಮಲಕಾಜಿ 65 ಲಕ್ಷ್ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200227181 Vidhyavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ 44 ಮೈಸPHH(NK) / NCS------30000000-
560200227317 Parwathi - S/O ಪರಮೇಶ್ವರ 75 ಮೈಸಲಗಾ ತಾ.ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200227660 Savita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಾನಂದ ಮೈಸಲಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560200228184 Siddamma - C/O ಶಿವಾನಂದ ಕೊಳೂರೆ 16 ಮೈಸಲಗಾ PHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/20226004000022/05/2022
560200228220 Tarabai - W/O ರಾಜು 235 ಮೈಸಲಗಾ ತಾಂಡಾ ಮೈPHH(NK) / NCS------60000000-
560200228593 Vamanarao - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲರಾವ ಪಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200228847 Meenakshi - W/O ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ 4 ತಾ ಬಸವಕಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200229000 Rukmini - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಭೀಮಣ್ಣಾ ಲಕ್ಮಣಿ ಏಕ್ಲೊNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200229009 Srashti - S/O ಕಮಾಲೆ ಅರ್ಜುನ ಮುಡಬಿ ಮುಡಬಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200229114 Renukha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಓಂಕಾರ್ ಚಾವನ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200229658 Bhagyashree - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ #201 ಮೈಸಲಗಾ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/20229006000022/05/2022
560200229793 Avamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧರ್ಮ ಮೈಸಲಗಾ ಮೈಸಲPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/20229006000022/05/2022
560200229931 Gunavantabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ ನೀPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/20226004000022/05/2022
560200229932 Jayashree - W/O ಮಾರುತಿ ನೀಲೆ ಮೈಸಲಗಾ ಮೈಸಲಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560200229933 Padmavati - S/O ದತ್ತಾತ್ರಿ ಮಮದಾಪೂರ 83 ಮೈಸಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200229934 Sridevi - S/O ಮಹಾದೇವ ಬಕ್ಕೆ 00 ಮೈಸಲಗಾ ಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560200229936 Laxmi Malakaji - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನೆ ನಂPHH(NK) / NCSBiometric****038122/05/2022FPS****038122/05/202212008000022/05/2022
560200229937 Subhadra - W/O ದತ್ತಾತ್ರಿ ಮಮದಾಪೂರ 165 ಮೈಸPHH(NK) / NCS------60000000-
Top