REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149133 Anita - W/O ಪರಮೇಶ್ವರ ಖಂಡೋಬ ಮಂದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200149428 Khaja Bee - W/O ಅಮ್ಜತ್ ಪಶಾ 11/87 . ನಾರಾಯPHH(NK) / NCS------120000000-
560200150901 ಎಂಕಮ್ಮ ಎಡಮಲ್ಲೆ - W/O: ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಎಡಮಲ್ಲೆ ಏಚPHH(NK) / NCS------120000000-
560200150906 Ruhina - W/O: ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ 11/16 ನಾPHH(NK) / NCSBiometric****386418/05/2022FPS****386418/05/20229006000018/05/2022
560200150960 Shek Farheen - S/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರಫೀಕ್ ಶೇಕ್ ಏಚ್ ನPHH(NK) / NCS------60000000-
560200150961 Saleema - W/O: ಶೈಕ ಹುಸ್ಸೈನ 11/66 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200150964 Sameena Begum - S/O: ಅಬಾಷ ಅಲಿ 1-94 ಖಾಜಾ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****386421/05/2022FPS****386421/05/202212008000021/05/2022
560200150967 Ashwini Warawatte - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರುನಾತ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200150980 Jamaratabee - S/O: ಕಾಸೀಂ ಸಾಬ 106 ನಾರಾಯನ್PHH(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/2022180012000017/05/2022
560200150983 Rajsree Yedmalle - W/O: ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ 1-12 ನಾರಾಯPHH(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/202212008000017/05/2022
560200150984 Nirmala - W/O: ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ 103 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200151029 Mallamma - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ 23 ನಾರಾಯಣಪುರ್PHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/2022150010000016/05/2022
560200151146 Saraswati - S/O: ಶರಣಪ್ಪಾ 208 ನಾರಾಯಣಪುರ್PHH(NK) / NCSBiometric****386418/05/2022FPS****386418/05/2022150010000018/05/2022
560200151183 Padmavathi Yedmalle - W/O: ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಎಡಮಲ್ಲೆ ಏಚ್ ನ PHH(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/202212008000017/05/2022
560200151262 Kamala Bai Sabde - W/O: ಕೊಂಡ ರೆಡ್ಡಿ ಸಬ್ಡೆ ಏಚ್ ನ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151303 Shaila - W/O: ಗುರನಾಥ 222 PHH(NK) / NCSBiometric****386418/05/2022FPS****386418/05/202212008000018/05/2022
560200151305 Sonali - W/O ರಮೇಶ 226 . ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200151374 Parveenunnisa - W/O ಮೈನೋದ್ದಿನ್ 11/88/2 . ನಾರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200151389 Asha Bai Biradar - W/O: ಸುಗ್ರವರಾವ್ 3.68/1 ನಾರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200151542 Devki - W/O ನಾಗನಾಥ ಜಮಾದಾರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200151606 Roopa - W/O ರಾಮಣ್ಣ ನಾರ್ ಮಾಹಾದೇವ ಟೆಂಪಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200151662 Rehma - W/O: ಅದ್ಬುಲ ಸಲಾಂ 178/3 PHH(NK) / NCSBiometric****386421/05/2022FPS****386421/05/2022150010000021/05/2022
560200151679 Rahamed Bee - W/O: ಇಶಾಮಿಯ್ಯ 118 ತಾ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/202212008000017/05/2022
560200151695 Dhropati Bai - W/O: ದಾಸರಥ 35 ಹುಲಗುತ್ತಿ ವಾPHH(NK) / NCSBiometric****386414/05/2022FPS****386414/05/20223002000014/05/2022
560200151773 Rizwana Bee - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ಬಾಸ ಅಲಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200151826 Manik Bai - W/O: ಬಸವ ರೆಡ್ಡಿ 11/02 ನಾರಾPHH(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/202212008000017/05/2022
560200151837 Nusrat Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ಬಾಸ ಅಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****386421/05/2022FPS****386421/05/20229006000021/05/2022
560200151852 ಉಮಾದೇವಿ ಗೋಕಳೆ - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಗೋಕುಳೆ 23 PHH(NK) / NCSBiometric****386421/05/2022FPS****386421/05/20226004000021/05/2022
560200151888 Anita - W/O ಹಣಮಂತ್ ರಾಜೋಳೆ ನಾರಾಯಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200151950 ಫ್ಯಾಜಿಮಾ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚೋಟು ಮಿಯ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/202212008000016/05/2022
560200151951 Savita - W/O: ಮಹದೇವ 71 ಖಂಡಿಕೇರಿ ವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****264315/05/2022FPS****264315/05/202212008000015/05/2022
560200151988 Sarojana - S/O: ಸೋಪಾನ ರಾವ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200151996 Haseena Bee - W/O: ತಾಜುದ್ದೀನ್ ನಾರಾಯನ್ಪುPHH(NK) / NCSBiometric****386421/05/2022FPS****386421/05/202212008000021/05/2022
560200152093 Anita - W/O ನಾಗೇಶ್ ರಾಸುರೆ ತಾ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/20229006000017/05/2022
560200152204 Chitramma Manthale - W/O: ಬಸಪ್ಪ 3/31/1 ನಾರಾಯಣಪೂPHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/2022180012000016/05/2022
560200152212 Kamalabai - W/O: ಕಾಶೀನಾಥ 7 ಹುಲಗುತ್ತಿ ವPHH(NK) / NCSBiometric****386414/05/2022FPS****386414/05/20226004000014/05/2022
560200152265 ನಾಗಮ್ಮ ರಾಸುರೆ - W/O: ತಿಪಣ್ಣ 3/13 ನಾರಾಯಣಪುರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200152669 Anita - W/O: ತುಳಸೀರಾಮ 177 ಗುಣತೀರ್ಥPHH(NK) / NCS------150000000-
560200152702 Rangu Bai - W/O: ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200152735 Indubai - W/O: ಜ್ಞಾನರೆಡ್ಡಿ 2-48 PHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/20229006000016/05/2022
560200152869 Bharat Bai - S/O: ಮಾಧವ ರಾವ್ ಪಾಟೀಲ 159 ನPHH(NK) / NCSBiometric****386421/05/2022FPS****386421/05/2022210014000021/05/2022
560200153040 Qamar Jahan Bi - D/O: ಸರ್ದಾರ್ ಖಾನ್ 3-348/2 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200153401 Rubina Begum - W/O ಶೈಕ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ನಾರಾಯಣಪPHH(NK) / NCS------210000000-
560200153422 Ganga Bai Rajput - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಿಂಗ್ 1PHH(NK) / NCSBiometric****386421/05/2022FPS****386421/05/2022150010000021/05/2022
560200153443 Nasreen Sultana - W/O ನಾಸೀರುದ್ದೀನ್ 203 0 PHH(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/2022150010000017/05/2022
560200153501 Chithrakala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಲಾಸ ನPHH(NK) / NCS------120000000-
560200153630 ಜಾಲುಬಾಯಿ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ್ 110PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153631 Shalu Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋಪು 4/18PHH(NK) / NCS------120000000-
560200153632 Jija Bai - S/O: ರೂಪಚಂದ್ ರಾಠೋಡ ನಾರಾಯನPHH(NK) / NCS------90000000-
560200153633 Saku Bai - W/O: ಜೆವಲು 4/178 ನಾರಾಯಣಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200153661 Shital - W/O ದಶರಥ 28 ಹುಲಗುತ್ತಿ PHH(NK) / NCSBiometric****264315/05/2022FPS****264315/05/20226004000015/05/2022
560200153663 Shanamma - W/O ಅಂಬಣ್ಣಾ ರಾಜೋಳೆ ನಾರಾಯPHH(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/202212008000017/05/2022
560200153714 ರಾಧಿಕಾ - W/O: ದೇವೇಂದರ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200153720 ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ ಎಡಮಲ್ಲೆ - W/O: ವೆಂಕಟ ರೆಡ್ಡಿ 1-12 ನಾರಾಯPHH(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/20226004000017/05/2022
560200153731 Parvatibai - S/O ಮಾದಪ್ಪಾ ತೋಟೆ ೧೮೯ ತಾ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****386421/05/2022FPS****386421/05/202212008000021/05/2022
560200153787 Yallamma - W/O: ಆಂಕೋಶ ನಾರಾಯಣಪೂರ ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200155437 Sobhavati - S/O ರಾಜ ಶೇಖರ ೨೨ ನರಯನಪುರ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200155778 Sheshikala - S/O: ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ 209 PHH(NK) / NCSBiometric****386421/05/2022FPS****386421/05/2022150010000021/05/2022
560200156081 Bakula Bai - W/O: ದಿಳಿಪ್ರಾವ್ 3-110 ನಾರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156180 Sushila Bai - S/O: ಜರಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ರೆಡ್ಡಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156210 Narasamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಪ್ಪಾ ಮಂಠಾಳೆ ನಾರPHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/20229006000016/05/2022
560200156336 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಚಿಲಿಮೆ PHH(NK) / NCSBiometric****386418/05/2022FPS****386418/05/202212008000018/05/2022
560200156341 Shridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ 213 PHH(NK) / NCSBiometric****386421/05/2022FPS****386421/05/202212008000021/05/2022
560200156596 Pooja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಲೋದೆPHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/202212008000016/05/2022
560200156780 Hirakanabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ಬಿರಾದಾರ ನPHH(NK) / NCSBiometric****386421/05/2022FPS****386421/05/2022150010000021/05/2022
560200156874 Ayesha Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೀನ್ನಲಸಾಬ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200156934 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕುಮಾರ ಪಟ್ನೆ 16PHH(NK) / NCS------120000000-
560200156968 Chandrakala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಕೇಶ 160 ನರಾಯಂಪPHH(NK) / NCSBiometric****386421/05/2022FPS****386421/05/202212008000021/05/2022
560200157075 Ambika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನವನಾಥ 226 PHH(NK) / NCSBiometric****386421/05/2022FPS****386421/05/2022150010000021/05/2022
560200157087 Sangamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕ ರೆಡ್ಡಿ 109 PHH(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/20226004000017/05/2022
560200157103 Shridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ್ 48 PHH(NK) / NCSBiometric****881319/05/2022FPS****881319/05/20229006000019/05/2022
560200157108 Surekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಬಾದಾಸ 3/148 PHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/20229006000016/05/2022
560200157164 Jaya Sree Mathapathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಯ್ಯ ಮಠಪತಿ 00NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157169 Suvarna - S/O: ವೈಜೀನಾತಯ್ಯ 47 ಶಿವ ಮಂದಿರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200157176 Jyoti Swami - W/O: ಕಾರ್ತಿಕ್ಯ್ಯ 47 ನಾರಾಯಣಪುPHH(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/202212008000017/05/2022
560200157187 Kavera Math - S/O: ಹೂವಯ್ಯ ಮಠ ಏಚ್ ನ 1-133 ನPHH(NK) / NCS------150000000-
560200157188 Prabhavati - S/O ಹೂವಯ್ಯ # 1-133 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200157266 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಸಂತ 127 ನಾರಾಯPHH(NK) / NCS------120000000-
560200157272 Laxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಂದೇವ 134 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200157296 Kusha Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೋತಿರಾಮ 4/177 ನಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200157297 ಮಾಲಾಶ್ರೀ - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಜು ರಾಠೋಡ ನಾರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200157298 Kanta Bai - S/O: ಪೋಮ ರಾಠೋಡ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200157333 Sandya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ರಜಪುಟ PHH(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/20229006000017/05/2022
560200157415 Parvati - W/O ಶಂಕರ ಮೂಳೆ ೧/೯೩ ತಾ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/20229006000016/05/2022
560200157459 Ranjanadevi - W/O: ನಾಮದೇವರೆಡ್ಡಿ 169 ನಾರಾಯಣಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200157596 Anita - W/O: ಆನಂದ ರಾವ್ ಜೋಶಿ 1-10/4 PHH(NK) / NCSBiometric****264321/05/2022FPS****264321/05/20229006000021/05/2022
560200158503 Kavita - S/O ಶಂಕರ ಘೋರವಡೆ ೭ ನಾರಾಯಣಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560200158665 Shobha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತ ಕಿಣಗೆ 11 PHH(NK) / NCSBiometric****386414/05/2022FPS****386414/05/2022150010000014/05/2022
560200158772 Shreedevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜುಕುಮಾರ 146/ಏ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200158855 Sunita - W/O: ನೆಹರು ರಾಠೋಡ 3 ನಾರಾಯಣಪPHH(NK) / NCS------150000000-
560200158933 Lata - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತುಳಸೀರಾಮ್ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****386421/05/2022FPS****386421/05/202212008000021/05/2022
560200158971 Uma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ 146/ಏ ನಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200159072 Mahananda - S/O ಗಂಗಾ ರಾಮ ಕಮಲಾಪೂರೆ ೩-೩೩/ಎPHH(NK) / NCS------180000000-
560200159073 Sunita - W/O ರಾಮೇಶ ಜಮಾದಾರ ತಾ.ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/2022150010000017/05/2022
560200159174 Bismilla Bee - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ ರಾಜPHH(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/2022180012000017/05/2022
560200159178 Damayanthi Yedmalle - W/O: ದ್ನಯಂ ರೆಡ್ಡಿ ಎಡಮಲ್ಲೆ ಏಚ್PHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/20229006000016/05/2022
560200159243 Chandrakala - W/O ಸಂಜೀವರೆಡ್ಡಿ 1/14 0 ನಾರಾಯPHH(NK) / NCS------60000000-
560200159245 Anjana Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸುಣಗಾರ ನPHH(NK) / NCS------90000000-
560200159258 Navaneeta - W/O ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ #217 ನಾರಾಯಣಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200159328 Nagamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ್ ಯಾಟೇಕರ್ ನPHH(NK) / NCSBiometric****171822/05/2022FPS****171822/05/20226004000022/05/2022
560200159332 Mobeena - W/O: ತಾಜೋದ್ದೀನ್ 24/45 ನಾರಾಯಣಪPHH(NK) / NCS------180000000-
560200159477 Manik Bai Jamadar - W/O: ಗೋವಿಂದ ಜಮಾದಾರ್ 117 ನಾರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200159510 Mamita Jamadar - W/O: ಗಾಯಣದೇವ ಜಮಾದಾರ್ ಏಚ್ ನ 2-NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200159675 Mallamma Reddy - S/O ವಿಟ್ಟಲರೆಡ್ಡಿ 82 ನಾರಾಯನಪುNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200159869 Nirmala - W/O ಹಣಮಂತ್ ಘೋರವಾಡೆ ೩೧೧/೩ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200160146 Neelambika - C/O ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ 0 ಮು ಭವರೇಶ್ವರ PHH(NK) / NCSBiometric****264317/05/2022FPS****264317/05/2022150010000017/05/2022
560200160240 Laximi - W/O: ಬಬ್ರೂವಾನ ರಾಠೋಡ 1/177 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200160303 Laxmibai - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಸುರೆ ೧೧ಎ ನಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160548 Bijan Bee - W/O ಇಸಮುದ್ದೀನ್ 102 ಶಿವಪುರ ಒಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160606 Sonamma - W/O: ಪ್ರಭಾಕರ ಹುಮನಾಬಾದೆ 12 PHH(NK) / NCSBiometric****264322/05/2022FPS****264322/05/2022180012000022/05/2022
560200160631 Renuka - W/O ಸಂತೋಷ 231 ಮು ನಾರಾಯಣಪುರ ತPHH(NK) / NCSBiometric****386418/05/2022FPS****386418/05/20229006000018/05/2022
560200160687 Shahajan Begam - D/O: ಹಬೀಬ್ ಖಾನ್ 1-6 ತಾ ಬಸವPHH(NK) / NCS------210000000-
560200160688 Nasarin Begam - W/O: ಬಾಬಾಖಾನ್ 179 ನಾರಾಯಣಪುPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160690 Rukshana Begum - W/O: ಮಹಬೂಬ್ಖಖಾನ್ 179 ನಾರಾಯPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160736 Parvati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ ರಾಠೋಡ 4/179 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200160943 Nasim Begum - W/O ಸಾಯೆದ ಅಲಿ 125 0 ನಾರಾಯಣಪುPHH(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/2022150010000017/05/2022
560200160945 Mukta Bai - S/O: ದಿಲೀಪ್ ಗೌಳಿ 00 ನಾರಾಯಣಪುPHH(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/2022150010000017/05/2022
560200160995 Savitra - W/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ರಾಜೋಳೇ 18 ನಾರಾಯPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161076 Sumana Bai Narahare - S/O: ಸಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ನರಹರೇ ಏಚ್ ನ 1PHH(NK) / NCS------150000000-
560200161104 Ushabai - W/O ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ 101 ಹುಲಗುತ್ತಿ ನPHH(NK) / NCSBiometric****264315/05/2022FPS****264315/05/202212008000015/05/2022
560200161303 Mangalabai Mulle - W/O: ಬಾಲಾಜಿ 1\94 ಧೋಬಿ ಗಲಿ ನPHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/2022180012000016/05/2022
560200161348 Asha - W/O ಸಂದೀಪ್ 11/17 ನಾರಾಯನ್ಪುರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200161350 Afrin - S/O ಷೇರ ಖಾನ್ ಪಟಾನ ನಾರಾಯಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200161588 Mangala - W/O ದಿಲೀಪ ಜಮಾದಾರ ೧೪೭ ನಿಯರ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200161621 Anita - W/O: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ 77 ನಾರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200161838 Rajamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಹಣಮಂತ ರೆಡ್ಡಿ 2-218 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200161955 Bilqis Bee - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸೈಯದ ಉಮರ ನಾರಾಯಣಪುರ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200161975 Farhana Begam - W/O ಫೆರೋಜ್ ಕಾನ್ 100 ನಾರಾಯಂಪೂPHH(NK) / NCS------90000000-
560200161976 Afrin - W/O ನಯುಮ 62/219 ನಾರಾಯಣಪೂರ ನಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200161978 Qutuja Bee - W/O ಮುರ್ತುಜಾ ಖತಾಲ್ 0 0 ನಾರಾಯPHH(NK) / NCS------90000000-
560200162003 Hamida - W/O ಶೈಕ್ ಇಕ್ಬಲ್ ಖಾತ್ತಾಲ್ 0 0PHH(NK) / NCS------90000000-
560200162010 Pushpa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಜರಂಗ #15PHH(NK) / NCS------180000000-
560200162348 Jagdevi - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಿಂಗನಕರ PHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/202212008000016/05/2022
560200162378 Dilshad - W/O ಎಮ್ ಡಿ ಖಜೋದ್ದೀನ್ 353 . PHH(NK) / NCS------120000000-
560200162401 Nusrat Begum - W/O: ಸಿಖಂದರ್ ಖಾನ್ ಪಠಾನ 3-74/1PHH(NK) / NCS------120000000-
560200162402 Khadeera Begum - W/O ಖಾದರ್ ಖಾನ # ನಾರಾಯನ್ಪುರ, PHH(NK) / NCS------60000000-
560200162546 Sangita - W/O ಶ್ಯಾಮ ಮಾನೆ 181 ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/20229006000016/05/2022
560200162569 Jyoti - W/O ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ನ.ಸಿ ತಿಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162800 Shalini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ ಜಾಧವ್ ನಾರಾಯPHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/20226004000016/05/2022
560200162826 Parvati - W/O: ಶರಣಪ್ಪ 63/5 ತಾ.ಬಸವಕಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162858 Shridevi - W/O ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಪಟ್ನೆ 02 ಶಿವ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/202212008000016/05/2022
560200162934 Marjina - W/O ಸಲ್ಟನ 1/47 ರಾಜೋಳ ರೋಡ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/202212008000016/05/2022
560200163012 Tabbasum Baanu - W/O ಅಹ್ಮೆದ್ ಪಶಾ ಬಿಡ್ರಿ 11/48 PHH(NK) / NCSBiometric****386418/05/2022FPS****386418/05/20226004000018/05/2022
560200163047 Meenakshi - W/O ಮಹಾಂತಯ್ಯ ಮಟಪತಿ ೧/೮೦ ನPHH(NK) / NCS------120000000-
560200163114 Jana Bai - W/O: ದಿಗಂಬರ 523 ನಾರಾಯನಪೂರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200163564 Jyoti - W/O ಅಪ್ಪರಾವ್ #68 ಆಕ್ಷಯ್ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20226004000015/05/2022
560200163717 Priyanka - W/O ಗಣಪತಿ ಮೆತ್ರೆ 0 ಗುಣತೀರ್ಥವPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163764 Surekhaa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಜ ನಾರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200163781 Laxmi Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಾಮನ ರಾವ 1/47 ನಾರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200163791 Sakhu Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದ್ನ್ಯನ್ಸಾಗರ 187 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200163858 Gouramma - C/O ವೀರಶೆಟ್ಟಿ 2/86 ನಾರಾಯನ್ಪುNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200163964 Sunita Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜ ರೆಡ್ಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200166157 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ನಾರಾಯಣಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/2022200015000016/05/2022
560200166160 ಅಂಕುಶ - ನಾರಾಯಣಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****386421/05/2022FPS****386421/05/2022200015000021/05/2022
560200166162 Shantha Bai Ghorwade - ನಾರಾಯಣಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166163 Sharanamma - ನಾರಾಯಣಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166164 ಮಿನಲಾ - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200166165 ರಾಮಣ್ಣಾ - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200166166 ಬಾಬು - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****386418/05/2022FPS****386418/05/2022150010000018/05/2022
560200166167 Laximi Bai - ನಾರಾಯಣಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****386421/05/2022FPS****386421/05/2022200015000021/05/2022
560200166168 chandramma - NARAYANPURPHH(NK) / NCS------90000000-
560200166169 kalavati - ನಾರಾಯಣಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****386418/05/2022FPS****386418/05/2022200015000018/05/2022
560200166170 ಅನಿತಾ - ನಾರಾಯಣಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/2022200015000017/05/2022
560200166171 ತೆಜಮ್ಮ - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****386418/05/2022FPS****386418/05/202212008000018/05/2022
560200166172 chandramma - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****386418/05/2022FPS****386418/05/202212008000018/05/2022
560200166173 ಶಿವರಾಜ - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200166176 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ನಾರಾಯಣಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/2022200015000016/05/2022
560200166180 ಗೌತಮ - ನಾರಾಯಣಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166181 ಮಿಣಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/20226004000017/05/2022
560200166183 laxmibai - ನಾರಾಯಣಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166184 Narasamma - ನಾರಾಯಣಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/2022200015000016/05/2022
560200166185 ವಿಠಲ ರೆಡ್ಡಿ - ನಾರಾಯಣಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****386418/05/2022FPS****386418/05/2022200015000018/05/2022
560200166186 halima bi - ನಾರಾಯಣಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****386418/05/2022FPS****386418/05/2022200015000018/05/2022
560200166187 Nilamma - ನಾರಾಯಣಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****386421/05/2022FPS****386421/05/2022200015000021/05/2022
560200166188 Droupati Sholapure - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166189 ಪುಂಡಲೀಕ - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/20226004000016/05/2022
560200166233 jija bai - ನಾರಾಯಣಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/2022200015000016/05/2022
560200166246 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ - ನಾರಾಯಣಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/2022200015000017/05/2022
560200166249 kanchamma - ನಾರಾಯಾನಪೂರ 2PHH(NK) / NCS------30000000-
560200166250 ರುಕ್ಮಮ್ಮ - ನಾರಾಯಾನಪೂರ 2AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166253 SARASWATI - ನಾರಾಯಾನಪೂರ 2PHH(NK) / NCS------30000000-
560200166264 Tangemma - ನಾರಾಯಣಪೂರ 2AAY(NK) / NCSBiometric****386418/05/2022FPS****386418/05/2022200015000018/05/2022
560200169565 ಲಕ್ಷಣ - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200169566 ಝರಪ್ಪ - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1PHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/20226004000016/05/2022
560200175823 sarubai - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1PHH(NK) / NCS------30000000-
560200175824 Nasima Begum Nirdi - ನಾರಾಯಣಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****386418/05/2022FPS****386418/05/2022200015000018/05/2022
560200175826 ಮಹೆಬುಬ ಬಿ - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1PHH(NK) / NCSBiometric****386418/05/2022FPS****386418/05/20223002000018/05/2022
560200175827 Tayab Bee - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1PHH(NK) / NCSBiometric****386421/05/2022FPS****386421/05/20229006000021/05/2022
560200175828 jayashree - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/20229006000016/05/2022
560200175830 Iramma - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1PHH(NK) / NCSBiometric****386418/05/2022FPS****386418/05/20226004000018/05/2022
560200175831 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1PHH(NK) / NCS------30000000-
560200175834 susala bai - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1PHH(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/20229006000017/05/2022
560200175835 ಮಾಣಿಕ - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200175836 Munna Mulla - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1PHH(NK) / NCSBiometric****386418/05/2022FPS****386418/05/202212008000018/05/2022
560200175837 Renuka - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1PHH(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/202212008000017/05/2022
560200175838 ಶಿವಕುಮಾರ - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1AAY(NK) / NCS------200000000-
560200175839 ಧೂಳಪ್ಪಾ - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1PHH(NK) / NCSBiometric****386418/05/2022FPS****386418/05/20226004000018/05/2022
560200175841 Rasika - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1PHH(NK) / NCS------90000000-
560200175842 Ranjana Mali - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1PHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/202212008000016/05/2022
560200175844 janka bai - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/20223002000016/05/2022
560200175845 Savita - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/2022150010000016/05/2022
560200175846 Shanta Bai Adakile - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/202212008000016/05/2022
560200175847 Umme Salma - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200175850 ನಾಗಪ್ಪಾ - ನಾರಾಯಣಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/2022200015000017/05/2022
560200175851 ಪಾರ ಬಾಯಿ - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200175852 ಬಾಬುಲಾಲ - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1AAY(NK) / NCS------200000000-
560200175853 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1AAY(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/2022200015000017/05/2022
560200175854 ಸರಸ್ವತಿ - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/20229006000016/05/2022
560200175855 ಬಾಬು - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1PHH(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/20226004000017/05/2022
560200175856 bharti bai - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1PHH(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/20226004000017/05/2022
560200175857 ಬಾಬು ರಾವ - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1PHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/20229006000016/05/2022
560200175858 Shashikala - W/O ಬಾಬು ಗಿರಿ 281/1 ತಾ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/2022150010000017/05/2022
560200175859 ಭಾಸ್ಕರ್‌ ರಾವ - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1PHH(NK) / NCSBiometric****386418/05/2022FPS****386418/05/20223002000018/05/2022
560200175860 ಬಾಬು ರಾವ - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1PHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/20229006000016/05/2022
560200175863 Bigambee - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1PHH(NK) / NCSBiometric****386418/05/2022FPS****386418/05/2022240016000018/05/2022
560200175864 savita - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1AAY(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/2022200015000016/05/2022
560200175865 gausiya - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1AAY(NK) / NCS------200000000-
560200175866 Rihana Begum - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****386418/05/2022FPS****386418/05/202212008000018/05/2022
560200175867 Munni Bee Shaik - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/20229006000017/05/2022
560200175868 ಮುರ್ತುಜಾ - ನಾರಾಯಣಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/2022200015000017/05/2022
560200175869 laxmi bai - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1PHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/2022150010000016/05/2022
560200175871 Nagamma - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****386421/05/2022FPS****386421/05/20229006000021/05/2022
560200175872 Nirmala - ನಾರಾಯಣಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200175873 Mallamma - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1PHH(NK) / NCS------150000000-
560200175874 ನಾಗಪ್ಪಾ - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1PHH(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/20229006000017/05/2022
560200175875 ಅಶೋಕ - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1PHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/20226004000016/05/2022
560200175876 ಬಸಮ್ಮ - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1AAY(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/2022200015000017/05/2022
560200175877 ಬಸಯ್ಯ - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1PHH(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/20226004000017/05/2022
560200175878 ಮಹಾದೆವಿ - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1PHH(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/20223002000017/05/2022
560200175879 ಮುಕ್ತಮ್ಮಾ - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1AAY(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/2022200015000017/05/2022
560200175881 ನಾಗಣ್ಣ - ನಾರಾಯಣಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200175882 ಉಮಾದೇವಿ - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/20226004000017/05/2022
560200175883 Sunitha Suryavamshi - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1PHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/2022150010000016/05/2022
560200175885 ಅಲೀಮುದೀನ - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1AAY(NK) / NCS------200000000-
560200175886 Sima - ನಾರಾಯಣಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/2022200015000016/05/2022
560200175888 Rayeesfatima - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್ಡಡಿ ಶಫೀಉದ್ದೀನ್ AAY(NK) / NCSBiometric****386421/05/2022FPS****386421/05/2022200015000021/05/2022
560200175890 Anwar Sab - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1PHH(NK) / NCSBiometric****386418/05/2022FPS****386418/05/20229006000018/05/2022
560200175891 shakera bi - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1PHH(NK) / NCS------30000000-
560200175893 Kavitha - ನಾರಾಯಣಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/2022200015000017/05/2022
560200175894 Hurnisa Bee - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200175895 ಉಮೇಶ - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1AAY(NK) / NCS------200000000-
560200175897 ಕಮಲಾಕರ್ - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1PHH(NK) / NCS------30000000-
560200175898 pavana bai - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/202212008000016/05/2022
560200175900 rajeshvari - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****386418/05/2022FPS****386418/05/2022150010000018/05/2022
560200175901 ಕಾಶಿ ರಾಮ - ನಾರಾಯಣಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/20229006000017/05/2022
560200175902 Liyakhat Bee Nirde - ನಾರಾಯಣಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****386421/05/2022FPS****386421/05/2022200015000021/05/2022
560200175903 Tengemma - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/2022240016000016/05/2022
560200175904 ಗುರುನಾಥ - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200175905 Satyabhama - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1PHH(NK) / NCSBiometric****386421/05/2022FPS****386421/05/20223002000021/05/2022
560200175906 Chandrakalaa - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1AAY(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/2022200015000016/05/2022
560200175907 ಅನೀತಾ ಬಾಯಿ - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1AAY(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/2022200015000017/05/2022
560200175909 ಗೊವಿಂದ - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****386421/05/2022FPS****386421/05/2022180012000021/05/2022
560200175911 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/20229006000016/05/2022
560200175912 Suglamma - ನಾರಾಯಂಪುರ್PHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/2022150010000016/05/2022
560200175913 ರಾಜೇಂದ್ರ - ನಾರಾಯಣಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/2022200015000016/05/2022
560200175914 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ನಾರಾಯಂಪುರ್PHH(NK) / NCSBiometric****205720/05/2022FPS****205720/05/20226004000020/05/2022
560200175916 Komala - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****386418/05/2022FPS****386418/05/2022180012000018/05/2022
560200175919 Asha Bee - ನಾರಾಯಣಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200175920 ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1PHH(NK) / NCS------90000000-
560200175921 Lakshimi Bai - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1PHH(NK) / NCSBiometric****157415/05/2022FPS****157415/05/20226040000015/05/2022
560200175922 Shantabai Tukaram Mule - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/20226004000016/05/2022
560200175923 Naseema Bee - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1AAY(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/2022200015000017/05/2022
560200175924 Nagamma - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****386418/05/2022FPS****386418/05/202212008000018/05/2022
560200175925 ಸಂಗಾ ರಡ್ಡಿ - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/2022180012000016/05/2022
560200175926 ಕಲಾವತಿ - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****386418/05/2022FPS****386418/05/20226004000018/05/2022
560200175928 ರೆವಣಪ್ಪಾ - ನಾರಾಯಣಪೂರ 1PHH(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/20229006000017/05/2022
560200175929 Shobhavati Dasure - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200175930 KALAVTI - ನಾರಾಯಣಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200175931 ರಾಜಪ್ಪಾ - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200175932 ವಿಷ್ಣು - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200175933 ಶರಣಮ್ಮ - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200175935 ನಯೀಮುದ್ದೀನ್‌ - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200175936 Sushila - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200175939 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ನಾರಾಯಣಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/2022200015000016/05/2022
560200175940 Parvati - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****386418/05/2022FPS****386418/05/202212008000018/05/2022
560200175942 Varshabai - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/202212008000016/05/2022
560200175943 ವೈಜಿನಾಥಯ್ಯ - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****386421/05/2022FPS****386421/05/20229006000021/05/2022
560200175944 ಶೀವಮ್ಮ - ನಾರಾಯಣಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200175945 ಶ್ಯಾಮಾಲಾ - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/20229006000017/05/2022
560200175946 Satyabhama - ನಾರಾಯಂಪುರ್PHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/202212008000016/05/2022
560200175948 ಧೂಳಪ್ಪಾ - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200175949 Sulochana Mangore - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200175950 ಶಿವ ರಾಜ - ನಾರಾಯಣಪೂಋPHH(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/20229006000017/05/2022
560200175951 NASID BEGUM - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200175952 ಸಂಜು - naryanpurPHH(NK) / NCSBiometric****386421/05/2022FPS****386421/05/20226004000021/05/2022
560200175953 ರಂಗಮ್ಮಾ - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****386418/05/2022FPS****386418/05/20229006000018/05/2022
560200175955 ಮಮತಾ - ನಾರಾಯಣಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****386418/05/2022FPS****386418/05/2022200015000018/05/2022
560200175957 ಶ್ರೀಮಂತ - ನಾರಾಯಣಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200175958 ಶ್ರೀ ನಿವಾಸ - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****386421/05/2022FPS****386421/05/2022150010000021/05/2022
560200175959 gangammaa - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/20226004000016/05/2022
560200175960 rajeshri - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/202212008000016/05/2022
560200175961 tejamma - ನಾರಾಯನಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****386421/05/2022FPS****386421/05/20229006000021/05/2022
560200175962 mahabub bi - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****386421/05/2022FPS****386421/05/20223002000021/05/2022
560200175963 ವಿರಾ ಶಟ್ಟಿ - ನಾರಾಯನಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****386421/05/2022FPS****386421/05/202212008000021/05/2022
560200175964 Roshan Bee - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCS------240000000-
560200175965 ಮ್ಯೆನೊದಿನ - ನಾರಾಯನಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****264321/05/2022FPS****264321/05/2022200015000021/05/2022
560200175966 Haseena Bee - ನಾರಾಯಣಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****386421/05/2022FPS****386421/05/2022200015000021/05/2022
560200175967 sangeeta - ನಾರಾಯನಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200175968 Nilavati Bai - ನಾರಾಯನಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****386421/05/2022FPS****386421/05/202212008000021/05/2022
560200175969 raju - ನಾರಾಯನಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200175970 ಶರಣಮ್ಮ - ನಾರಾಯನಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200175971 shashikala - ನಾರಾಯನಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/2022200015000017/05/2022
560200175972 ಮಹಾ ನಿಂಗಪ್ಪಾ - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****386421/05/2022FPS****386421/05/2022150010000021/05/2022
560200175973 ವೈಜಪ್ಪ - ನಾರಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/2022150010000016/05/2022
560200175974 sushila bai - ನಾರಾಯನಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****386421/05/2022FPS****386421/05/20229006000021/05/2022
560200175975 ಸುಭಾಶ ಲಾಲ - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****386421/05/2022FPS****386421/05/202212008000021/05/2022
560200175976 pusha pavati - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/2022150010000016/05/2022
560200175977 ಶಿವಪ್ಪಾ - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/20226004000016/05/2022
560200175978 Jagadevi - ನಾರಾಯಣಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/2022200015000016/05/2022
560200175979 chandrakala - ನಾರಾಯಣಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/2022200015000017/05/2022
560200175980 Sarabi - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/2022180012000017/05/2022
560200175981 Bismilla Bee - ನಾರಾಯಣಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200175984 ಯುಸುಫ - ನಾರಾಯಣಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/20229006000016/05/2022
560200175985 ಪಾಶಾ ಮಿಯ್ಯಾ - ನಾರಾಯನಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****386418/05/2022FPS****386418/05/20226004000018/05/2022
560200175986 ashbhanu - ನಾರಾಯನಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****386418/05/2022FPS****386418/05/20229006000018/05/2022
560200175987 ಸಕು ಬಾಯಿ - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/2022180012000016/05/2022
560200175988 Naseema Bi - ನಾರಾಯನಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/2022180012000016/05/2022
560200175989 Dwarka Bai Badge - ನಾರಾಯನಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/202212008000016/05/2022
560200175991 Sangamma - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCS------240000000-
560200175993 ತೀರ್ಥಪ್ಪಾ - ನಾರಾಯಣಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/2022200015000016/05/2022
560200175994 ಮನೋಹರ - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200175997 ದೇವಿಂದ್ರ - ನಾರಾಯನಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/202212008000017/05/2022
560200175998 GURUBAI - ನಾರಾಯಣಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/2022200015000016/05/2022
560200175999 Khayarunabi - ನಾರಾಯನಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200176000 ಅನುಸುಯಾ ಬಾಯಿ - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****386418/05/2022FPS****386418/05/202212008000018/05/2022
560200176001 asha bi - ನಾರಾಯಣಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****386417/05/2022FPS****386417/05/2022200015000017/05/2022
560200176002 parvatibai - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****386416/05/2022FPS****386416/05/2022210014000016/05/2022
560200176003 ರಾಮಯ್ಯಾ - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric