REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149383 ಶನ್ನು ಬೆಗುಂ - S/O ಮಹ್ತಬ್ ಸಬ ೩೨/೨೩ ಶಪುರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200149388 Sudha - W/O ಶಾಂತಕುಮಾರ್ 1/1 . ತಾ ಬಸವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200150104 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - W/O: ಬಾಲಾಜಿ 2-1-2 ಪರತಾಪುರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****599122/05/2022FPS****599122/05/20226004000022/05/2022
560200150407 Shabana - W/O: ನೂರುಲ್ಲ ಖಾನ 3/88 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200150560 Kishorkumar - S/O ಕಿರಣರಾವ #1/139 ಪ್ರತಾಪುರ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560200151200 Salima - W/O: ಮನ್ಶೊರ್ 0 ಪರ್ತಾಪುರ ತಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200151213 Sangamma - W/O: ಗುಂಡಪ್ಪಾ 0 ಪರ್ತಾಪುರ ತಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200151280 Samreen Begum - W/O ಶೈಕ್ ತಾಹೆರ 3/59 ಬರೈಮಾಂ ಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560200151395 Babita - W/O: ಭಾಗ್ಯಾವಾನ ಗಾಯಕವಾಡ 2/113 PHH(NK) / NCSBiometric****599122/05/2022FPS****599122/05/202212008000022/05/2022
560200151401 Ganga Bai - W/O: ಮಾಪ ಸಿಂದೇ 3-125/2 ಪರತಾಪೂPHH(NK) / NCS------60000000-
560200151426 Anita - W/O ನಿತಿನ #3/22 ಖರಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560200151427 Pornima - W/O ಪ್ರೀತೇಶ ಮಾನೆ 3/77 ಯಶೋದಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151457 Mahadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 1/48PHH(NK) / NCS------120000000-
560200151460 Sunita - W/O: ರವಿ 2/4 ಪರ್ತಾಪುರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200151466 Laxmi - W/O: ಮಹಾದೇವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151476 Vidyavati - W/O: ಸಿದ್ರಾಮ 2/33 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200151477 Jaishri - D/O ಶಾಹು ಡೋಳಸೆ ಕೋಟಮಾಳ ಕೋಟಮಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200151508 Shashikala - W/O: ವೈಜೀನಾತ್ 1/12 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200151510 Sangeeta - W/O ಸಂಜೀವಕುಮಾರ 2/99 ಪರ್ತಾಪುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200151514 Sunita - W/O: ರಮೇಶ 4/20 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200151550 Saleema Bee - W/O: ಖಾಸೀಮ್ ಖಾನ 3/72 PHH(NK) / NCSBiometric****599122/05/2022FPS****599122/05/20226004000022/05/2022
560200151551 Meenakshi - W/O: ಶ್ರೀಧರ 2/148 ತಾ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200151615 Bharati Bai - W/O: ಅನಿನ್ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200151656 Sindhu - W/O: ಧನರಾಜ 2/24 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151658 Lalita - W/O: ರಾಜೇಂದ್ರ 3/111 ತಾ ಬಸವPHH(NK) / NCS------30000000-
560200151659 Sunanda - W/O: ಶಿವಾಜಿ ಲಾಂಡಗೆ 1/85 ಪರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200151674 Valabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಠೋಡ 4/2PHH(NK) / NCS------90000000-
560200151705 ಸುವರ್ಣ - W/O ಶಿವರಾಜ್ ಬಾಲಿಕಿಲೆ ೭೯ ಪPHH(NK) / NCS------150000000-
560200151706 Vijay Laxmi - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಬಾಲಿಕಿಲೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200151777 Pushpa Bai - W/O: ಶಿವಾಜಿ ಜಾಧವ 122 ತಾ ಬಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560200151790 Rajiya Bee - W/O: ಲಲಾಅಹೆಮದ್ ಸಾಬ 3/109 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200151832 Sagarbai - W/O: ಮಾಣಿಕ 2/44 ತಾಲೂಕ್ ಬಸವPHH(NK) / NCS------30000000-
560200151835 Rama - W/O: ಗೌತಮ 2/40 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200151838 Asha - W/O ಶಿವಾಜಿ ಜಾಗತಾಪ 0 0 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200151844 Naheda Begum - W/O: ಮೈನೋದ್ದಿನ್ 2-65 PHH(NK) / NCS------180000000-
560200151878 ಯೋಗಿತಾ - W/O ಸಾಗರ 0 0 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200151905 Rajeshri - W/O: ಪಂಚಪ್ಪ 3/155/1 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200151919 Khairunisa - D/O ಚಂದ ಪಾಶಾ ೩೦೩ ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200151939 Vandana - W/O: ದತ್ತಾತ್ರೆಯ ತಾ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151952 Iramma - W/O: ಕರಬಸಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ 3/8 ತPHH(NK) / NCS------90000000-
560200151959 Babitabai - W/O ಭಿಲಚಂದ ರಾಠೋಡ 419 ಪರ್ತಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200151973 Anushabai - W/O: ಜೈಹಿಂದ 4/7 ಪರತಾಪುರ ತಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200152042 Vachala Bai - W/O: ಶಂಕ್ರಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152043 ಅನಿತಾ - W/O: ಅನಿಲ ಅಷ್ಟಗೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200152066 Sujata - S/O ರಾಮರಾವ ೧/೬೮ ಲಕ್ಷಿಮಿ ಟPHH(NK) / NCSBiometric****599122/05/2022FPS****599122/05/202212008000022/05/2022
560200152071 Rehana Banu - W/O ಮುಸ್ತಫ 00 ಪರ್ತಪುರ PHH(NK) / NCS------180000000-
560200152075 Badrunnisa - D/O: ಮಸ್ತಾನ ಸಾಬ್ 3/117 PHH(NK) / NCSBiometric****599122/05/2022FPS****599122/05/2022180012000022/05/2022
560200152104 ಆಶಾ ರಾಣಿ - W/O: ರಾಜಪ್ಪ 3/47 PHH(NK) / NCSBiometric****599122/05/2022FPS****599122/05/2022150010000022/05/2022
560200152105 Yasmin Begum - W/O: ರಾಜೆ ಸಬ 3/86 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200152107 Shambhavi - W/O: ಶಂಕರ ಮದಕಟ್ಟೆ 3-132 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200152108 Sheetal - S/O: ನಾರಾಯಣ 1/77/2 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152132 Afrin Bee - W/O: ಸೇಬರ್ 2/170 PHH(NK) / NCSBiometric****599122/05/2022FPS****599122/05/2022180012000022/05/2022
560200152134 Damini - S/O: ಗುಂಡೆ ರಾವ್ ಲಂಡಗೆ 0 ಪರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200152137 Abeda Bee - W/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ 3/79 ತಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200152141 Sher Banu - W/O: ಅಕ್ಬರ್ ಅಲಿ ಮುಲ್ಲಾ 95 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200152157 Saleema Bee - W/O: ಎಮ್‌ಡಿ ಯಾಸೀನ 3/86 PHH(NK) / NCS------180000000-
560200152159 Frazana Tabasum - W/O: ಆತೌಉಲಾ ಖಾನ 0 ತಾ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200152170 Mahananda - W/O: ಪುಂಡಲಿಕ 2/32 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152173 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - W/O: ಬಾಬು ರಾವ್ ರೋಳ್ಳೇ 1/80 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200152180 Farida - W/O: ಫಾರೀದ 3/26/5 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152186 Samreen Be - D/O: ಂಡ್ ಶೇಕ್ ಹಾಸನ 2/55 ತಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200152189 ಕಸ್ತೂರ್ ಬಾಯಿ - W/O: ಧನಶಟ್ಟಿ 0 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****599122/05/2022FPS****599122/05/202212008000022/05/2022
560200152196 Mukta - W/O: ದಶರಥ 2/138 PHH(NK) / NCSBiometric****599121/05/2022FPS****599121/05/2022150010000021/05/2022
560200152205 Usha - W/O ವಿಠಲ 0 0 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152215 Jamunabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮಾ 2/12PHH(NK) / NCS------90000000-
560200152216 Meharaj Begum - W/O: ಇರ್ಫಾನ 3/33 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200152217 Mehtab Bee - W/O: ಸೈಯದ್ ಶಾಬ 586 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200152219 Najeeya Bee - W/O: ಯಶೀನ್ ಸಾಬ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152226 Shahnaaz Begum - W/O ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ತಾಲೂಕ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560200152237 Shalu - W/O: ಸುರೇಕಾಂತ ಹೋದಲೂರೆ 1-5 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152238 Gayatri - W/O: ಕಾಶೀನಾಥ 2/46 PHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022150010000022/05/2022
560200152239 Rukmini - W/O: ಮಾಧವ ರಾವ್ 2/140 ಭೀಮ ನPHH(NK) / NCSBiometric****599122/05/2022FPS****599122/05/20226004000022/05/2022
560200152270 ರೇಷ್ಮಾ - W/O: ಫಕೀರ್ ಸಾಬ್ 0 ತಾ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****599122/05/2022FPS****599122/05/20229006000022/05/2022
560200152282 ರೇಷ್ಮಾ - W/O: ಶೈಕ್ ಜಾವೀದ್ ತಾ - ಬಸವPHH(NK) / NCS------90000000-
560200152295 ಕವಿತಾ - W/O: ಶಾಂತರಾಮ 4/14 ಪರತಾಪುರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152300 Anusaya - W/O: ಜೈ ಕರ್ಣ 2/44 ತಾಲೂಕ್ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200152301 Saku Bai - W/O: ರಮೇಶ 0 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200152318 Kanta Bai - W/O: ಬಾಬು ರಾವ 1/27 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200152333 Sridevi - W/O: ಬದ್ದಾನಂದ ಗಾಯಕವಾಡ 97 PHH(NK) / NCSBiometric****599122/05/2022FPS****599122/05/202212008000022/05/2022
560200152338 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಣಜೀವ ರಾಠೋಡ ಪರ್ತಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200152414 Nirmala Bai - W/O ಕೇಶವ ರಾವ . . ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------60000000-
560200152431 Preeti - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ 3/5/1 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152467 Sudha Rani - W/O ಪ್ರೀತಮ #2/107 ಪರತಾಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****599121/05/2022FPS****599121/05/20226004000021/05/2022
560200152468 Sunita - W/O ದತ್ತಾ #2-110 ಪರತಾಪುರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152492 Ashwini - W/O ವಿಲಾಶ ರಾಠೋಡ್ 4/9 ಪರ್ತಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200152513 Samadhan - W/O: ಕಳಸಪ್ಪ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****599121/05/2022FPS****599121/05/2022180012000021/05/2022
560200152550 Rakelabai - W/O: ಸೋಪಂರಾವ್ ಪಾಟೀಲ 0 ಪರ್ತPHH(NK) / NCS------30000000-
560200152552 Malashree - S/O: ಶೆಷೇರಾವ ಖರಗೆ 3-103 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200152553 Baby - W/O: ಪ್ರೇಮದಾಸ್ 4/0 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200152554 Arun - W/O ಅರುಣ . . PHH(NK) / NCSBiometric****599122/05/2022FPS****599122/05/20226004000022/05/2022
560200152556 Sangeeta - W/O: ತುಳಸೀರಾಮ 4/10 ಪರತಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200152559 ಶೇಷಾಬಾಯಿ - W/O: ಗೊಪೀಚಂದ್ 2/8 PHH(NK) / NCSBiometric****599121/05/2022FPS****599121/05/2022150010000021/05/2022
560200152560 Ujalabai - W/O: ಶಂಕರ ರಾವ 2/115 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200152561 Laxmi - W/O ಅಮುಲ 288 PHH(NK) / NCSBiometric****599121/05/2022FPS****599121/05/20226004000021/05/2022
560200152566 Ashwini - W/O ಮಹೇಶ್ ಮಹಾಲಿಂಗ ತಾ.ಬಸವPHH(NK) / NCS------120000000-
560200152567 Varsha Rani - W/O: ರಾಜಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ 3/5 PHH(NK) / NCSBiometric****455621/05/2022FPS****455621/05/202212008000021/05/2022
560200152568 Sharadar Bai - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ 1/118 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200152578 Sula Bai - W/O: ರಾಮ 4/11 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152599 Jyotibai - W/O: ರಾಜು 2/171 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200152600 Saru Bai - W/O: ಹುಸ್ಸೈನಿ 2/83 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200152603 Ameerunnisa. - W/O ಸಲೀಂ ಸಾಬ್ . . . . PHH(NK) / NCS------150000000-
560200152604 Ayesha Anjum - W/O ಅಜ್ರುದ್ದೀನ 1/133 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200152612 Shanta Bai - W/O: ಶ್ರಾವಣ 236 PHH(NK) / NCS------180000000-
560200152624 Laxmi - W/O ರವಿ #2/70 ಪರತಾಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****599121/05/2022FPS****599121/05/20226004000021/05/2022
560200152632 Gaya Bai - W/O: ಭೀಮ ರಾವ ಜಾಧವ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200152639 Anita - S/O: ರಾಮ ಗೀರ್ 1/175 ತಾ ಬಸವPHH(NK) / NCS------60000000-
560200152640 ಫಾತಿಮಾ - S/O ದಸ್ತೆಗೀರ 35 ದರ್ಗಾ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200152642 ಮಹಮ್ಮದ ಬೀ - W/O: ಮಹೆಬೂಬ್ ಸಾಬ 1-131 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152646 Mallamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶಪ್ಪಾ 2PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152678 Kalavati - W/O: ಬಾಬು ರಾವ್ 3/118 ತಾ ಬಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560200152697 ಸುರೇಖಾ - W/O: ಬಸವರಾಜ 1-89NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200152709 Sangeeta - S/O: ಶರಣಪ್ಪ 1/60 ತಾ-ಬಸವ ಕಲPHH(NK) / NCS------180000000-
560200152789 Laxmi. - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಪಂಚಲ . . . PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152801 Qaiser Begum - W/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಸಾಬ 2/166 0 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200152805 Gnanabai - W/O: ನಾಗನಾಥ ಪ್ರತಾಪುರ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200152817 Haru Bai - W/O: ಶ್ರೀಪತ್ ರಾವ್ 3-19 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152834 ಸಂಗೀತಾ - W/O: ವಿಷ್ಣು 4/19 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200152856 Siddamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200152857 Lilavati - W/O: ಕಾಶೀನಾಥ ಮಾಳೆ 3/2/1 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152898 Arifa - W/O ರಾಜೆ ಸಾಬ್ 2/57 ಪರ್ತಪುರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200153124 Arshiya Begum - W/O ಶೇಖ ನಸೀರ್ # 1/131 ದರಘಾ ಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560200153133 Pallavi - S/O: ಗೊಪೀಚಂದ 2/81 PHH(NK) / NCSBiometric****599121/05/2022FPS****599121/05/20226004000021/05/2022
560200153144 Heena - W/O ಖಾಸೀಮ ಸಾಬ #2/180 ಪರತಾಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200153145 Shayin - W/O: ಶಬ್ಬೀರ 2-125-1 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200153253 Shanta Bai - W/O: ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಗಡವಂತೆ 3/150NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200153266 Surekha - W/O ಶರಣಯ್ಯ 1/3 ಪರ್ತಾಪುರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200153471 Subadra - W/O: ಕಾಶೇಪ್ಪಾ 3/137 PHH(NK) / NCS------3000<