REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200148932 Shobha T Telang - S/O ಈಶ್ವರ ೧/೨೧ ರಾ೦ಪುರ ರೋಡ NPHH(NK) / CS------100000000-
560200149128 Shruti - S/O ಬಸವರಾಜ ಕನಕ 6/10 ಬನಶಂಕರಿ NPHH(NK) / CS------100000000-
560200149304 Iramma - W/O ಸಿದ್ದಮ್ಮ ದೇವಾಂಗ್ ಮಠ NPHH(NK) / CS------00000000-
560200154363 Najma Begum - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ಸಮದ 7/3 ಬಾಗವನ್ ಗಲPHH(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/2022150010000022/05/2022
560200154567 Shahin Begum - W/O ಬಬಖಾನ್ ೧೯೨ ರಾಜೇಶ್ವರ PHH(NK) / CS------210000000-
560200155325 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಧಾಕರ 1/37 ಹಿಮ್PHH(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/202212008000022/05/2022
560200155352 Sarswati - W/O ಸುಮಂತ್ ಮಾಲೆ 4/43 ಜೈ ಪ್ರಕPHH(NK) / CS------60000000-
560200155821 Afsar Begum - W/O ಎಂಡಿ ಖದೀರ್ ಹತಗರ್ ಗಲಿPHH(NK) / CS------120000000-
560200157633 Haneefa Bee - S/O ಗಫೂರ್ ಸಾಬ್ ೩/೭೦ ರಾಜೇಶPHH(NK) / CS------120000000-
560200157782 Dropati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಾಳಶೆPHH(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/20229006000022/05/2022
560200158018 Sajada Begum - W/O ಅಬ್ದುಲ ಸಮದ ಪಟೇಲ್ ಗಲ್PHH(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/20229006000022/05/2022
560200158839 Shobha - W/O: ಗೌತಮ 284 ಹಿಮ್ಮತ ನಗರ ರNPHH(NK) / CS------100000000-
560200158864 Gousiya Begum - W/O ಶೈಕ್ ಮೊಹಿಉದ್ದೀನ್ 13/58 ಇPHH(NK) / CS------120000000-
560200159943 Ila Rani - S/O ಸದಾಶಿವ್ ರಾವ್ ೧-೬೭ ರಾಜPHH(NK) / CS------60000000-
560200160029 Sunita - W/O ಅಂಕುಶ್ ೧೧/೧೧೦೨ ರಾಜೇಶ್PHH(NK) / CS------90000000-
560200162618 Sushma - S/O ಶಂಕರ ರಂಜೆರಿ ೪/೧ ರಾಜೇಶPHH(NK) / CS------90000000-
560200162792 Vijaylaxmi G Telang - S/O ಪು೦ಡಲಿಕ ರಾವ ತೇಲಂಗ ೧/೨೦ PHH(NK) / CS------120000000-
560200163160 Firdos Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮಡಿ ವಸೀಮ ಅಕ್ರಂ 7PHH(NK) / CS------60000000-
560200163161 Reshma Martur - S/O ಮಹಮದ್ ಹುಸೈನ್ #3/98/2 ಇಸ್PHH(NK) / CS------60000000-
560200166829 Chandramma Ranjeri - ರಾಜೇಶ್ವರAAY(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/2022200015000022/05/2022
560200166832 Maramma - ರಾಜೇಶ್ವರAAY(NK) / CS------200000000-
560200166836 Laxmi Bai - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CS------30000000-
560200166855 Chandramma - ರಾಜೇಶ್ವರAAY(NK) / CS------200000000-
560200166868 Vandana - ರಾಜೇಶ್ವರ 2AAY(NK) / CS------200000000-
560200166902 Lalita - ರಾಜೇಶ್ವರ 2AAY(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/2022200015000022/05/2022
560200166904 Shantama - ರಾಜೇಶ್ವರ 2AAY(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/2022200015000022/05/2022
560200166905 Gnyanbai - ರಾಜೇಶ್ವರ 2NPHH(NK) / CS------00000000-
560200166937 ಮಲ್ಲಾರಿ - ರಾಜೇಶ್ವರAAY(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/2022200015000022/05/2022
560200166938 ಶಂಕರ - ರಾಜೇಶ್ವರAAY(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/2022200015000022/05/2022
560200166946 anjamma - ರಾಜೇಶ್ವರAAY(NK) / CS------200000000-
560200166947 ಅಂಬಿಕಾ - ರಾಜೇಶ್ವರAAY(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/2022200015000022/05/2022
560200166951 Kamalabai - ರಾಜೇಶ್ವರAAY(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/2022200015000022/05/2022
560200166953 ತುಕಾರಾಮ - ರಾಜೇಶ್ವರAAY(NK) / CS------200000000-
560200166955 ಅಂಬುಬಾಯಿ - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/20226004000022/05/2022
560200166956 ಶೆಷಾಬಾಯಿ - ರಾಜೇಶ್ವರAAY(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/2022200015000022/05/2022
560200166958 ಬಾಬು ರಾವ - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/20226004000022/05/2022
560200166959 Saraswati - ರಾಜೇಶ್ವರAAY(NK) / CS------200000000-
560200166960 ಪ್ರಕಾಶ - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CS------30000000-
560200166961 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/20226004000022/05/2022
560200166964 Channamma - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CS------120000000-
560200177836 Shemsun - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CS------180000000-
560200177837 Sabera Bee - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CS------60000000-
560200177838 Jeeleka Bee - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CS------30000000-
560200177905 Maimunnisa - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CS------180000000-
560200177906 Shabana Aejaz - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/2022180012000022/05/2022
560200178209 sudharani - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/20229006000022/05/2022
560200178231 Yashodha - ರಾಜೇಶ್ವರ 2PHH(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/20229006000022/05/2022
560200178253 Gangamma - ರಾಜೇಶ್ವರ 2PHH(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/2022150010000022/05/2022
560200178263 Rajeshri - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CS------90000000-
560200178264 Kamala Bai - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CS------180000000-
560200178265 Kalavati - ರಾಜೇಶ್ವರAAY(NK) / CS------200000000-
560200178266 Sharamma - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CS------60000000-
560200178285 Khasim Bee - S/O ಮಹಮದ ಹುಸೈನ # 246 ಜೆಪಿ ಕಾPHH(NK) / CS------60000000-
560200178443 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ರಾಜೇಶ್ವರ 4NPHH(NK) / CS------00000000-
560200178444 ಸುರೇಶ - ರಾಜೇಶ್ವರAAY(NK) / CS------200000000-
560200178445 ರಾಜಕುಮಾರ - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CS------30000000-
560200178446 Siddamma - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CS------180000000-
560200178450 kishan rao - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CS------30000000-
560200178451 Tejamma - ರಾಜೇಶ್ವರAAY(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/2022200015000022/05/2022
560200178454 Sheshamma - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/202212008000022/05/2022
560200178456 ಮಾಲಮ್ಮ - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/2022150010000022/05/2022
560200178457 Rajeshwari - RajeshwarAAY(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/2022200015000022/05/2022
560200178460 Sharda Bai - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/20229006000022/05/2022
560200178462 ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CS------60000000-
560200178464 Shashikala - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CS------150000000-
560200178465 ಶಾಮ್‌ರಾವ - ರಾಜೆಶ್ವರPHH(NK) / CS------30000000-
560200178466 Gangamma - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CS------120000000-
560200178467 Shanta Bai - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CS------120000000-
560200178469 ಅಶೋಕ - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CS------120000000-
560200178470 ರಾಜೇಂಧರ್‌ - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/20229006000022/05/2022
560200178471 ದಿಗಂಬರ - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/202212008000022/05/2022
560200178472 ಸರು ಬಾಯಿ - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/20226004000022/05/2022
560200178473 Sundramma - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CS------150000000-
560200178481 ಶೈಲಜಾ - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CS------60000000-
560200178491 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂ/ ಹುವಪ್ಪಾ ಗಂಜಿ - ರಾಜೇಶ್ವರAAY(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/2022200015000022/05/2022
560200178493 ಗುಲಮ ಮಿಯಾ - ರಾಜೇಶ್ವರAAY(NK) / CS------200000000-
560200178495 sharifa begam - ರಾಜೆಶವರAAY(NK) / CS------200000000-
560200178496 Asamath - ರಜೇಶ್ವರAAY(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/2022200015000022/05/2022
560200178503 ತಬ್ಬು - ರಾಜೇಶ್ವರAAY(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/2022200015000022/05/2022
560200178506 ಮಹಾದೇವ - ರಾಜೇಶರAAY(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/2022200015000022/05/2022
560200178507 ಮಂಗಲಾ - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CS------30000000-
560200178508 Suma - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CS------120000000-
560200178511 ಶಂಕರ - ರಾಜೇಶ್ವರAAY(NK) / CS------200000000-
560200178515 ಅಮಿನಾ ಬೀ - ರಾಜೇಶ್ವರAAY(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/2022200015000022/05/2022
560200178517 ಮಾಣಿಕಮ್ಮ - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/202212008000022/05/2022
560200178518 Shankar - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CS------30000000-
560200178519 Vanamal - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CS------30000000-
560200178586 Maimadabi - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CS------300000000-
560200187736 ವಿಠಲರಾವ್‌ - ರಾಜೇಶ್ವರNPHH(NK) / CS------00000000-
560200187737 ಸಂತೋಶ ಕೂಮಾರ - ರಾಜೇಶ್ವರNPHH(NK) / CS------00000000-
560200187738 Nirmala - ರಾಜೇಶ್ವರNPHH(NK) / CS------00000000-
560200187739 ಅಶೋಕ - ರಾಜೇಶ್ವರNPHH(NK) / CS------00000000-
560200187740 ಬಾಬು ರಾವ - ರಾಜೇಶ್ವರNPHH(NK) / CS------00000000-
560200187741 ದಿಲಿಪ್ - ರಾಜೇಶ್ವರNPHH(NK) / CS------00000000-
560200187742 ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಂದೆ ನರಸಾರೆಡ್ಡಿ - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 6/98/1, ಹಟಗಾರ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / CS------00000000-
560200187743 ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ತಂ ಗೋವಿಂದರಾವ - ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ತಂ ಗೋವಿಂದರಾವ ದುಧನಕರNPHH(NK) / CS------00000000-
560200187744 ಪ್ರಭಾಕರ - ರಾಜೇಶ್ವರNPHH(NK) / CS------00000000-
560200187745 Kashappa - ರಾಜೇಶ್ವರNPHH(NK) / CS------00000000-
560200193766 Gangamma - ರಾಜೇಶ್ವರ 4PHH(NK) / CS------60000000-
560200193776 Anita Postar - ರಾಜೇಶ್ವರ 06PHH(NK) / CS------120000000-
560200201243 ಶಕೀಲಮೀಯ - ರಾಜೇಶ್ವರ 4PHH(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/2022150010000022/05/2022
560200204098 Shreedevi - ರಾಜೇಶ್ವರ 11PHH(NK) / CS------150000000-
560200204149 Shobha - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CS------30000000-
560200204230 ವಿಶ್ವನಾಥ - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CS------150000000-
560200204265 PARVATI - ರಾಜೇಶ್ವರ 4NPHH(NK) / CS------00000000-
560200204367 Manemma - ರಾಜೇಶ್ವರ 1PHH(NK) / CS------60000000-
560200204395 Faimunnisa Begum - ರಾಜೇಶ್ವರ 1AAY(NK) / CS------200000000-
560200204488 Sunita - ರಾಜೇಶವರ 11PHH(NK) / CS------120000000-
560200204496 jagdavi - ರಾಜೇಶ್ವರ 4PHH(NK) / CS------30000000-
560200204519 ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ - ರಾಜೇಶ್ವರ 1PHH(NK) / CS------90000000-
560200204544 ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ - ರಾಜೇಶ್ವರ 4PHH(NK) / CS------90000000-
560200204556 TIPAMMA - ರಾಜೇಶ್ವರ 6PHH(NK) / CS------30000000-
560200204564 Anita - ರಾಜೇಶ್ವರ 4PHH(NK) / CS------120000000-
560200204565 Sharath - ರಾಜೇಶ್ವರ 6PHH(NK) / CS------30000000-
560200204623 Shivamma w/o Gireppa - ರಾಜೇಶ್ವರ 6PHH(NK) / CS------30000000-
560200204661 Parvati - ರಾಜೇಶ್ವರ 6NPHH(NK) / CS------00000000-
560200204663 ಬಿಪಾಶಾ - ರಾಜೇಶ್ವರ 7PHH(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/20229006000022/05/2022
560200204702 ಕಾಶಿನಾಥ - ರಾಜೇಶ್ವರ 6PHH(NK) / CS------30000000-
560200204708 Shabhana - ರಾಜೇಶ್ವರ 4PHH(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/2022180012000022/05/2022
560200204718 Nuzhat Begum - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/202212008000022/05/2022
560200204725 ಅಬಿದಿ - ರಾಜೇಶ್ವರ 11AAY(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/2022200015000022/05/2022
560200204745 ನಂದಕುಮಾರ - ರಾಜೇಶ್ವರ 6PHH(NK) / CS------150000000-
560200204793 GURUDEVI - ರಾಜೇಶ್ವರ 6NPHH(NK) / CS------00000000-
560200204805 Manjula - ರಾಜೇಶ್ವರ 01PHH(NK) / CS------120000000-
560200204808 Shobha - ರಾಜೇಶ್ವರ 1PHH(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/2022150010000022/05/2022
560200204921 Salmabi - ರಾಜೇಶ್ವರ 01AAY(NK) / CS------200000000-
560200204992 Deepa Dudhanakar - ರಾಜೇಶ್ವರ 4PHH(NK) / CS------90000000-
560200205064 Yallamma - ರಾಜೇಶ್ವರ 01PHH(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/2022180012000022/05/2022
560200205172 Reezwana - ರಾಜೇಶ್ವರ 6PHH(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/20226004000022/05/2022
560200205231 Alfiya Begum - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / CS------150000000-
560200205978 Chandrakala - ರಾಜೇಶ್ವರ 06NPHH(NK) / CS------00000000-
560200207415 Neeta - RajeshwarNPHH(NK) / CS------00000000-
560200207575 Kasturibai w/o Pundalik - ರಾಜೇಶ್ವರ 6PHH(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/202212008000022/05/2022
560200207584 Abdul Kareem - ರಾಜೇಶ್ವರ 4PHH(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/20229006000022/05/2022
560200207862 KHAJAMAINODDIN S/O TAJODDIN - ರಾಜೇಶ್ವರNPHH(NK) / CS------00000000-
560200208042 ಶಿವಾಜಿ - ರಾಜೇಶ್ವರ 6PHH(NK) / CS------150000000-
560200208146 Renuka - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/202212008000022/05/2022
560200208236 ಮಹ್ಮದ ಶಫಿ - ರಾಜೇಶ್ವರ 11PHH(NK) / CS------30000000-
560200208271 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ರಾಜೇಶ್ವರ 6NPHH(NK) / CS------00000000-
560200208359 ರಾಜಶೇಖರ - ರಾಜೇಶ್ವರ 4NPHH(NK) / CS------00000000-
560200208469 Shushila Bai - ರಾಜೇಶ್ವರAAY(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/2022200015000022/05/2022
560200208474 Zaheeda Begum - ರಾಜೇಶ್ವರ 6PHH(NK) / CS------210000000-
560200208637 ಶಾಂತವೀರ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5NPHH(NK) / CS------00000000-
560200208882 ಅಂಬಾಬಾಯಿ - ರಾಜೇಶ್ವರ 01PHH(NK) / CS------90000000-
560200209089 ಪ್ರಕಾಶ - ರಾಜೇಶ್ವರ 3PHH(NK) / CS------180000000-
560200209463 ಅನಿಲ್‌ಕುಮಾರ - ರಾಜೇಶ್ವರ 6NPHH(NK) / CS------00000000-
560200209768 Malkappa Gundappa - ಮಾರೆನೊರ ರಾಜೇಶ್ವರNPHH(NK) / CS------00000000-
560200209772 HARIDAS S/O SHANTKUMAR HEGADE - ಮು|| ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್NPHH(NK) / CS------00000000-
560200211357 SWATI VENKATESH - ದುಧನಕರ್ ಭಾವಸಾರ ಗಲ್ಲೀ ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/20226004000022/05/2022
560200211438 Maneshkumar S/O Santram - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/2022180012000022/05/2022
560200212401 Namdev Mashappa - ಭೀಮ ನಗರ ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CS------30000000-
560200212709 Jagadevi - ಕೋರವ ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/2022150010000022/05/2022
560200212933 Saroja - ಮ.ನಂ. 6/55 ಬನಶಂಕರಿ ಗಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶPHH(NK) / CS------150000000-
560200213413 NEETA - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / CS------90000000-
560200214135 Nirmala - ಮ.ನಂ.1/59 ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ರಾPHH(NK) / CS------120000000-
560200216337 MEHMUDABI - ಫಕಿರ ಅಹ್ಮೆದ 00 ಮೋಮಿನ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/20223002000022/05/2022
560200216338 MAHTA BI - ಎಮ ಹುಸೇನ 5/78 ಮೋಮಿನ ಗಲ್ಲಿ ರPHH(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/2022150010000022/05/2022
560200216341 Reshmabanu - ಎ. ಕರಿಮ 7/18 ಮೋಮಿನ ಗಲ್ಲಿ ರಾPHH(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/2022150010000022/05/2022
560200216351 Sultana - ಮೈನುದ್ದಿನ 2/83 ಹಿಮ್ಮತ ನಗರ ರPHH(NK) / CS------60000000-
560200216353 Laxmi Bai - ಮನೋಹರ 2/18/3 ಹಿಮ್ಮತ ನಗರ ರಾಜPHH(NK) / CSBiometric****999522/05/2022FPS****999522/05/2022180012000022/05/2022
560200224757 Miraganjkar Triveni - ಪುಂಡಲೀಕರಾವ ಯರಬಾಗ ಯರಬಾಗ್ NPHH(NK) / CS------100000000-
560200224758 Santoshamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪುಂಡಲಿಕ ಕೌNPHH(NK) / CS------100000000-
560200225204 Pushpa - W/O ವೈಜಿನಾಥ ೧/೨೨೦ ರಾಜೇಶ್ವNPHH(NK) / CS------100000000-
560200226668 Shantabai - D/O: ರಾಜ್ ರೆಡ್ಡಿ 8/15 ಸೋNPHH(NK) / CS------100000000-
560200227451 Mallikarjun Telang - C/O ಈಶ್ವರರಾವ 175 ನಿಯರ ರಾಂಪೂರNPHH(NK) / CS------100000000-
560200227606 Renuka - C/O ಅಂಬದಾಸ್ ಧೋರ ಗಲ್ಲಿ ಮುPHH(NK) / CS------60000000-
560200228002 Pushpabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಂತರಾವ್ 1/143 ರಾNPHH(NK) / CS------50000000-
560200228316 Shobha - W/O ದಿಲೀಪ ರಾಜೇಶ್ವರ್ ಹಿಮPHH(NK) / CS------90000000-
560200229051 Shanta Bai - 165 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಕೌಡಿಯಾಳ ಆರNPHH(NK) / CS------00000000-
560200229762 Priya T - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅರುಣಕುಮಾರ # 1/18 ಹPHH(NK) / CS------90000000-
Top