REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
150400216075 Bhavaneshwari - W/O: ಮಂಜುನಾಥ 16/45 ಜೈ ಪ್ರಕಾಶPHH(NK) / NCS------120000000-
560200149299 Nagamma - W/O ಶಿವರಾಜ್ ೧೦/೮೦ ರಾಜೇಶ್ವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200154099 ಪರ್ವೀನ್ ಬೆಗುಮ್ - W/O ಮದ ಮಸ್ತಕ ಹಿಮ್ಮತ್ ನಗರPHH(NK) / NCS------210000000-
560200154974 Kalavati - D/O ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ೧೧/೬೧ ರಾಜೇಶ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200155150 Sheku - W/O ಗೋಪಾಲ್ ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200155348 Priyanka - # 4/34 ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪಂಚPHH(NK) / NCS------60000000-
560200155384 Rajiya Begum - W/O ಶೇಕ್ ಅಲ್ಲವುದ್ದೀನ್ ೪/೨/೧ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200155848 Parveen Banu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಮುಬೀನ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200155850 Tanveer Begum - W/O ಸಯೆದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200157458 ನಾಗಮ್ಮ - W/O ಪ್ರಭು ಗವ್ರನ್ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------180000000-
560200157683 Hema - S/O ದಶರಥ್ ರಾವ್ ೬-೫೧ ರಾಜೇಶNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157876 ಮತಿನ - W/O ಸಯೆದ್ ಎನಯದ್ ೧೩/೩೧ ರಾಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560200158005 ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಬೆಗ೦ - D/O ಶರ್ಫುದ್ದೀನ್ ೧೪/೮೪ ರಾಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560200158578 Heena Sultana - W/O ನಬಿಸಬ್ ೧೨-೪೫ ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200158659 ಚನ್ನಮ್ಮಾ - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮಲಕಣೆ ರಾಜೇಶPHH(NK) / NCS------120000000-
560200158676 Surekha - W/O ಶುವರಾಜ ಗೌರಣ ಗಲ್ಲಿ ೩NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200158842 Sangeeta - D/O ಕಾಶೇಪ್ಪಾ 11/72 ರಾಜೇಶ್ವರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200158859 Rajeshwari - W/O ತುಳಸಿರಾಮ # 13/65/1 ಇನಾಮದPHH(NK) / NCS------60000000-
560200158880 Ashwini - W/O ಹಣಮಂತ 10/99 ಹುಸ್ಸೇನ್ ಪಶಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200158912 Kavitha - W/O: ಶರಣಪ್ಪ 10-89 ಗೌರಾಣ್ಣ ಗಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200158939 Lalita Bai - W/O ನೀಲಕಂಠ ಮಾಳಿ ಪಾಟೀಲ್ ಧNPHH(NK) / NCS------50000000-
560200158988 Mahadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪ 9/16 ಹತPHH(NK) / NCS------90000000-
560200159012 Rajeshwari - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದಶರಥ ಕೌಟೆ 4/40 ಧPHH(NK) / NCS------60000000-
560200159014 Suvarna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೀನಥ ಧನಗರ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200159066 Sunanda - W/O: ಪ್ರಕಾಶ # 155-5 ಭೀಮನಗರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200159090 Kauser Fathima - W/O ಶೈಕ್ ಜಿಯೌದ್ದೀನ್ 13/58 ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200159200 Farhana - W/O ಮಹಮ್ಮೆದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 12/23 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200159218 Pooja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗನಾಥ # 11/84 ಭುPHH(NK) / NCS------60000000-
560200159230 Shanta - W/O ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಗೌರನ್ನ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200159267 Khatun Bee - W/O ಸೈಯದ್ ತಾಹೇರ # 12 ಇನಾಮದಾರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200159273 Kaveri - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಾಡುರಂಗ 11/88 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200159274 Jyoti - W/O: ನಾಗರಾಜ 10/42 ಕೇಂಪಯನ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200159354 Lalita - S/O ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ 9-27 ಹಳೆಯ ಪಂಚಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200159401 Savita - W/O ರಾಜಶೇಖರ ಗಣೇಶ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200159406 Indumati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಜೇPHH(NK) / NCS------120000000-
560200159417 Dhannashree - W/O ಮಿಥುನ್ #34/17 ಮಂಗಳೂರು,PHH(NK) / NCS------60000000-
560200159425 Hema - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುನೀಲ 3/85 ಹಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200159467 Surekha - W/O ಬಾಬು ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ೧-೬PHH(NK) / NCS------60000000-
560200159485 Mangala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭಾಕರ ಮರಾಟ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560200159502 Mandakini - W/O: ಪಂಚಯ್ಯ ಸ್ವಾಮ 12/3 ರಾಜೇಶ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200159622 Pooja - W/O ಅಂಬರೀಶ್ ಪುರಾಣಿಕ್ 4/81 ರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200159679 Savita - W/O ಮಲ್ಲಕರ್ಜುನ ಧನಗರ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200159866 Minakshi Bai - W/O ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ ಭುಶತಿ ಗಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200159867 Archana - W/O ನಾಗರಾಜ 1-369 ಮೌನೇಶ್ವರ ಟೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200160030 Sridevi - W/O ಸಂಗಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಬುಶೇಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160068 ರೀಜವಾನಾ ಬೇಗಂ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತಾಜುದ್ದೀನ 2/49 ಹPHH(NK) / NCS------150000000-
560200160111 Komala - W/O ಮಲ್ಲಪ್ಪ 8/77 ಬ್ಲಾಕ್ ನ 8,PHH(NK) / NCS------60000000-
560200160137 Rihana - W/O ಸಲುದ್ದೀನ # 26 ಹಿಮ್ಮತ ನಗರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160251 Sujata - W/O ಶಿವಕುಮಾರ # 148 ಇನಾಂದರ ಗಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160327 Shabana Shaikh - C/O ಮಸ್ತಾನ್ ಶೈಖ್ 5/3 ಜೆಪಿ ಕಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160394 Jagadevi - W/O ಸಿದ್ದ ಪ್ರಭು ಪಿಂಜರ್ ಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160587 Pallavi Ghangre - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಘಾಂಗ್ರೇ 11/277PHH(NK) / NCS------120000000-
560200160627 Keerti - W/O ಸತೀಶ್ ಪ್ಯಾಟಿಲ್ 88 ರಾಜೇಶ್ವPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160660 Ayeshasaba - W/O ಫಾರೂಕ ಮಿಯನ 9/2 ಖಂದಕ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160754 Shaheen Begum - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದೀರ 7/86 ಬಗವಾನPHH(NK) / NCS------150000000-
560200160832 Mahadevi - W/O ಬಸಯ್ಯ ೧೩/೪೭ ಇಮಾನದಾರ ಗPHH(NK) / NCS------210000000-
560200161012 Suma - W/O ಮಂಜುನಾಥ # 1/68 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200161053 Kashibai - S/O ರಾಚಪ್ಪಾ ಭಾವಸಾಗರ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200161092 Kamala Bai - W/O ನಾಗಪ್ಪಾ 4-47 ಸೀಗಿ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200161214 Habiba - W/O ಪಿರ ಪಾಶಾ # 99 ಹಿಮ್ಮತ ನಗರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200161485 Sunita - S/O ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಹುಸನ್ ಬಸ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200161560 Geeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಪ್ಪಾ 2/1 ಹಿಮ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200161616 Sarika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜು 1/62 ಜೇ ಪೀ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200161633 Ratnama - W/O ಗುರಣ್ಣ ೯೮ ರಾಜೇಶ್ವರ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200161710 Haseena Bee - W/O ಮದ ಸಬ ೧೩/೬೫ ರಾಜೇಶ್ವರ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560200161720 ಮಾಲನಬಿ - W/O ರಜಾಕ 0 ಹಿನ್ನತ್ ನಗರ ರಾಜೇಶPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161751 Mallamma - W/O ಬಾಬುರಾವ 11/171 ಹಿಮ್ಮತ ನಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560200161762 Godavari - W/O ರಾಮಣ್ಣ ೧೭೨ ರಾಜೇಶ್ವರ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200161846 Zaheda Bee - W/O: ಂಡ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಿಮತ ನPHH(NK) / NCS------150000000-
560200162007 Ambika - W/O ಬಲಾಭೀಮ 5 ಭೀಮ್ ನಗರ ರಾಜೇಶ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200162031 Deepika - W/O: ಸುನೀಲ್ ಸಿಂಗ್ 3/98 ಜಯಪ್ರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200162095 Kamalabai - W/O ಗೊರಖನಾಥ 189 ಇಮಂದಾರ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200162408 Manjula Raghoji - S/O: ಕೋಟಿಲಿಂಗಪ್ಪ 4/83 ಹುಸ್ಸೈPHH(NK) / NCS------90000000-
560200162587 Vaijantamma - W/O ದತ್ತಾತ್ರಿ # 15/72 ಭೀಮ ನಗPHH(NK) / NCS------30000000-
560200162600 Umadevi - W/O ಬಸವರಾಜ # 99 ಹುಸ್ಸೈನ ಪಾಶಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200162605 Gayatri - W/O ಕರುಣ ಕುಮಾರ್ ಚಂದನ್ ಭೀNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200162787 Reshma Anjum Pholare - W/O ಎಂಡಿ ಹರೂನ್ ಸಾಬ ಫೋಲಾರೆ 12/PHH(NK) / NCS------150000000-
560200162903 Shalavati - W/O ಶಾಂತಕುಮಾರ # 10/40 ಧನಗರ ಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560200162906 Sangeeta - D/O ಶಂಕರ ರಾವ್ ಮರಾಠೆ ಪಿಂಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560200163071 Amina Begam - W/O ಚೋಟು ಮಿಯಹ 14/70 ಹುಸ್ಸ್ಸಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200163104 Saba Fatima - W/O ಮೋಹಮದ ನಾಹೆದ ಪಟೇಲ 3/93/1 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200163361 Kalavati - W/O ಸುಧಾಕರ್ ೨/೬ ರಾಜೇಶ್ವರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200163478 Balikaa - W/O ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಓಲ್ಡ್ ಪಂಚಯಾತPHH(NK) / NCS------150000000-
560200163609 Kavita - W/O ದಯಾನಂದ ಮೆತ್ರೆ # 9/90 ಧನಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163871 Ambika - S/O ಬಸವರಾಜ್ ಸೀಗಿ ಗಣೇಶ್ ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200164168 Renuka - D/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ತಾ-ಬಸವಕಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200166776 Sushilabai - ರಾಜೇಶ್ವರ 1PHH(NK) / NCS------90000000-
560200166839 Bharat Bai - ರಾಜೇಶ್ವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166948 Nagamma - ರಾಜೇಶ್ವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166963 Parvati - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200166968 ರತಮ್ಮ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166969 ಪ್ರಭಾವತಿ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166970 Karuna - ರಾಜೇಶ್ವರ 5AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166971 Shekuntala - ರಾಜೇಶ್ವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166972 Nagu Bai - ರಾಜೇಶ್ವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166973 ಬಸಮ್ಮ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------60000000-
560200166974 ವಿರಣ್ಣಾ - ರಾಜೇಶ್ವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166975 ಬಾಬು - ರಾಜೇಶ್ವರ 5AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166976 ಮಲ್ಲಮಾ - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200166977 ಲಕ್ಷೀ ಬಾಯಿ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166978 ಬಾಬು - ರಾಜೇಶ್ವರ 5AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166979 KALLAMMA - ರಾಜೇಶ್ವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166980 ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166981 zaravva - ರಾಜೇಶ್ವರ 5AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166982 Sharamma - ರಾಜೇಶ್ವರ 5AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166983 ಮಾಣಿಕ ರಾವ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166984 ಸುಶಿಲಾ ಬಾಯಿ - ರಾಜೇಶ್ವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166985 paramma - ರಾಜೇಶ್ವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166986 ಬಾಬುರಾವ - ರಾಜೇಶ್ವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166987 ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ತಂ/ ಫ್ರಭುಲೀಂಗಯ್ಯ - ರಾಜೇಶ್ವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166988 Saraswati - ರಾಜೇಶ್ವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166989 Paregabai - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200166990 ಜಗನಾಥ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166991 ಬಸ್ಸಪ್ಪಾ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166992 ಶಾರಮ್ಮ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166993 Kalavati - ರಾಜೇಶ್ವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166994 ಜಟೆಪ್ಪಾ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166995 santosh - ರಾಜೇಶ್ವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166996 ನಾಗರಾಜ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------120000000-
560200166997 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166998 sarasavati - ರಾಜೇಶ್ವರ 5AAY(NK) / NCS------200000000-
560200167000 ಅರುಣಾ ಬಾಯಿ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5AAY(NK) / NCS------200000000-
560200167001 ಬಸಯ್ಯ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5AAY(NK) / NCS------200000000-
560200167002 Laxmi - ರಾಜೇಶ್ವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167003 ಶಿವಮ್ಮಾ ಗಂ/ ಈರಣ್ಣಾ ಧನಗರ - ರಾಜೇಶ್ವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167004 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200167005 Savitri - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200167006 ಶಾಂತಮ್ಮ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5AAY(NK) / NCS------200000000-
560200167007 shanth bai - ರಾಜೇಶ್ವರ 5AAY(NK) / NCS------200000000-
560200167008 ಪಂಚಯ್ಯಾ - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****125313/05/2022FPS****125313/05/202212008000013/05/2022
560200167009 ಸುರೇಶ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5AAY(NK) / NCS------200000000-
560200167010 ಮಾಣಿಕ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5AAY(NK) / NCS------200000000-
560200167011 Kamala Bai - ರಾಜೇಶ್ವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167012 ರಿಯಾಜ್‌ ಉದ್ದಿನ - ರಾಜೇಶ್ವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167013 ಚನ್ನಯ್ಯ - ರಾಜೇಶ್ವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167014 ಜಯಾ ಸಿಂಗ - ರಾಜೇಶ್ವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200177846 Kamlabai - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200178201 Shantamma - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200178255 Jagdevi - ರಾಜೇಶ್ವರ 2PHH(NK) / NCS------150000000-
560200178257 Manemma - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200178286 Parveen Begum - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------210000000-
560200178288 Priyanka - ರಾಜೇಶ್ವರ 2AAY(NK) / NCS------200000000-
560200178305 ಅಹ್ಮದ ಬೀ - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200178449 Anita - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200178452 ಅರ್ಚನಾ ಬಾಯಿ - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200178487 chandrakala - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200178512 ಸವಿತಾ - ರಾಜೇಶ್ವರ 4PHH(NK) / NCS------120000000-
560200178521 Kastur Bai - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------150000000-
560200178522 Nagamma - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------180000000-
560200178523 kalavati - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------30000000-
560200178524 ಫಾಯಜ ಮಿಯ್ಯ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------60000000-
560200178525 ಮೆಹಬೂಬ ಸಾಬ - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200178526 Rahana Begum - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------90000000-
560200178527 kamala bai - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------60000000-
560200178528 MANGALA BAI - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200178529 ದಿಲ ದರ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------90000000-
560200178530 ಅಬ್ದುಲ್‌ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------120000000-
560200178531 ಮಾಶೊಮ - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200178532 ಮಾಲಪ್ಪಾ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------150000000-
560200178534 ಸುರೇಖಾ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------90000000-
560200178535 ಗುರಮ್ಮಾ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------60000000-
560200178536 nagamma - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------30000000-
560200178537 Jaisree - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------30000000-
560200178538 ಶ್ರಿದೇವಿ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕ - # 9/92, ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ, ರಾಜೇಶ್ವರ, PHH(NK) / NCS------90000000-
560200178539 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200178540 ಗುಂಡಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ - # 9/96, ರಾಜೇಶ್ವರ, ತಾ. ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200178541 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------90000000-
560200178542 ಅನ್ನಪೂರ್ಣ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------90000000-
560200178543 ರಸುಲ ಸಾಬ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------180000000-
560200178544 Halima - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------210000000-
560200178545 Mastan Bee - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------120000000-
560200178546 ವೈಜಿನಾಥ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------150000000-
560200178547 ಸಂಗಪ್ಪ - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200178548 Chinnamma - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------90000000-
560200178549 Sharanamma - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------120000000-
560200178550 Parvati - ರಾಜೇಶ್ವರ 5NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200178551 ವಿಠಲ - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200178552 tejamma - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------30000000-
560200178553 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------60000000-
560200178554 ಮಕದುಮ್ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------90000000-
560200178555 shivalila - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------150000000-
560200178556 Ratnamma - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------210000000-
560200178557 shashikala - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------90000000-
560200178558 ಶ್ರೀ ದೇವಿ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------120000000-
560200178559 Kalavathi - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------120000000-
560200178560 Rachamma - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200178561 ರಾಜೆಪ್ಪ - ರಾಜೇಶ್ವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200178562 ನೀಲಕಂಠ - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200178563 Jagdevi - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------300000000-
560200178564 ಭೂಪಣ್ಣಾ - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200178565 Kaveri - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------90000000-
560200178566 Sangamma - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200178567 basamma - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------30000000-
560200178568 ಬಸಮ್ಮ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------60000000-
560200178569 Mahadevi - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------150000000-
560200178570 ಗೌರಮ್ಮ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------60000000-
560200178571 ಬಸ್ಸಪ್ಪಾ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------120000000-
560200178572 Vidyavati - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------120000000-
560200178573 ಮಾಣಿಕ ಬಾಯಿ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------60000000-
560200178574 ಸುದರ್ಶನ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------90000000-
560200178575 Bharat Bai - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------60000000-
560200178576 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------60000000-
560200178577 ಶಾಮರಾವ್‌ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------150000000-
560200178578 ಗೀತಾ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------60000000-
560200178579 Sharanamma - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200178580 Manikamma - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200178581 ವಿಶ್ವನಾಥ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------120000000-
560200178582 Laxmi Bai - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------180000000-
560200178583 ನರಸಮ್ಮ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------120000000-
560200178584 Laxmi Bai - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------120000000-
560200178585 ಜಗದೇವಿ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------120000000-
560200178587 ತುಕಾರಾಮ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------90000000-
560200178588 ಗಪುರ ಶಾ - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200178589 Shabana Begum - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------210000000-
560200178591 ಜೈಮೊನ ಬ - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200178592 ರತ್ನಮ್ಮ - ರಾಜೆಶ್ವರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200178593 ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200178594 ಭೀಮಣ್ಣಾ - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200178595 Sulochana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ವಾಸವಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200178596 Jagadevi - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200178597 ದಯಾನಂದಾ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------150000000-
560200178598 jaina bi - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200178599 Khuteja Bee - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200178600 ಜಗನ್ನಾಥ - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200178601 ಅಂಬಣ್ಣಾ - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200178602 ರಹಿಮಾನ ಶಾ - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200186796 Farjana - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200187746 ಬಾಬು - ರಾಜೇಶ್ವರ 5NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187747 ನಾಗಣ್ಣ - ರಾಜೇಶ್ವರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187748 chandra shekhar - ರಾಜೇಶ್ವರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187749 ಬಾಬುರಾವ - ರಾಜೇಶ್ವರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187750 ಅಶೋಕ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187751 ನಂದ ಕುಮರ - ರಾಜೇಶ್ವರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187752 ಪ್ರಭಾಕರ - ರಾಜೇಶ್ವರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187753 ನಾಗರಾಜ - ರಾಜೇಶ್ವರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187754 ಶರಣಪ್ಪಾ - ರಾಜೇಶ್ವರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200190845 Shivakanth - C/O ದಶರಥ ಭೋಲಾ 11/661 ಜೆ ಪೀ ಕಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200191390 Dattatri S/o Shrinivas - ರಾಜೇಶ್ವರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192214 Sundaramma - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200192239 Chandrappa S/o Saibanna - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200193770 ಧೂಳಪ್ಪಾ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------60000000-
560200194159 ಮಸ್ತಾನ ಪಟೀಲ - ರಾಜೇಶ್ವರ 3PHH(NK) / NCS------60000000-
560200195574 ಗೌಸಿಯಾ ಬೇಗಂ - ರಾಜೇಶ್ವರ 03PHH(NK) / NCS------30000000-
560200204292 Zahida Bee - ರಾಜೇಶ್ವರ 3PHH(NK) / NCS------120000000-
560200204306 Tejamma - ರಾಜೇಶ್ವರ 6AAY(NK) / NCS------200000000-
560200204322 ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾಯಿ - ರಾಜೇಶ್ವರ 4PHH(NK) / NCS------150000000-
560200204333 ಫೈಜನ ಬಿ - ರಾಜೇಶ್ವರ 3PHH(NK) / NCS------90000000-
560200204419 Mastan Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೇಖ ಮಕ್ದೂಮ 136 ಇPHH(NK) / NCS------150000000-
560200204482 Rashida Begum - ರಾಜೇಶ್ವರ 11AAY(NK) / NCS------200000000-
560200204612 Shakuntala - # 6/39, ಭಾವಸಾರ ಗಲ್ಲಿ, ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------210000000-
560200204707 Ushadevi - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------30000000-
560200204730 Begambi - ರಾಜೇಶ್ವರ 6PHH(NK) / NCS------210000000-
560200204747 Hameeda Bee - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------270000000-
560200204761 ಜಮಿರ - ರಾಜೇಶ್ವರ 11PHH(NK) / NCS------180000000-
560200204779 Raseeda Begum - ರಾಜೇಶ್ವರ 6PHH(NK) / NCS------150000000-
560200204790 Munnibi - ರಾಜೇಶ್ವರ 11PHH(NK) / NCS------150000000-
560200204799 ಸೋಫಿಯಾ ಬೇಗಂ - ರಾಜೇಶ್ವರ 11PHH(NK) / NCS------120000000-
560200204817 Salima Bee - ರಾಜೇಶ್ವರ 3PHH(NK) / NCS------150000000-
560200204820 Ambravathi - # 6/48, ಭಾವಸಾರ ಗಲ್ಲಿ, ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200204835 ಆಪ್ಪಾರಾವ - ರಾಜೇಶ್ವರ 6PHH(NK) / NCS------30000000-
560200204849 Safiya Begum - ರಾಜೇಶ್ವರ 2AAY(NK) / NCS------200000000-
560200204874 Geeta Bai - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200204889 Shobha - ರಾಜೇಶ್ವರ 11PHH(NK) / NCS------120000000-
560200204917 Vidhyavati - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200204935 ಬಾಬು - ರಾಜೇಶ್ವರ 03PHH(NK) / NCS------90000000-
560200204980 ಜಗನಾಥ - ರಾಜೇಶ್ವರ 01PHH(NK) / NCS------180000000-
560200204995 Shilpa - ರಾಜೇಶ್ವರ 02PHH(NK) / NCS------90000000-
560200205011 Sangeeta - ರಾಜೇಶ್ವರ 04PHH(NK) / NCS------120000000-
560200205027 Neelama - ರಾಜೇಶ್ವರ 04PHH(NK) / NCS------90000000-
560200205054 ಜೀಲಾನಿಮೀಯಾ - ರಾಜೇಶ್ವರ 1PHH(NK) / NCS------150000000-
560200205075 Shisikala - ರಾಜೇಶ್ವರ 4PHH(NK) / NCS------120000000-
560200205090 Mahdevi - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------150000000-
560200205108 ನಿರ್ಮಲಾ - ರಾಜೇಶ್ವರ 4PHH(NK) / NCS------90000000-
560200205117 Laxmi - ರಾಜೇಶ್ವರ 4PHH(NK) / NCS------120000000-
560200205133 Shabina Begum - ರಾಜೇಶ್ವರ 4PHH(NK) / NCS------180000000-
560200205140 parvthi - ರಾಜೇಶ್ವರ 4PHH(NK) / NCS------60000000-
560200205145 Niramalla - ರಾಜೇಶ್ವರ 6PHH(NK) / NCS------90000000-
560200205159 Rajiya begum - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------150000000-
560200205167 Vijayalaxmi - ರಾಜೇಶ್ವರ 4PHH(NK) / NCS------180000000-
560200205180 Nirmala - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------210000000-
560200205201 ಶೀವರಾಜ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5AAY(NK) / NCS------200000000-
560200205211 ನಿರ್ಮಲ - ರಾಜೇಶ್ವರ 3NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200205306 Kastur Bai - ರಾಜೇಶ್ವರ 6PHH(NK) / NCS------120000000-
560200205324 ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯಾ - ರಾಜೇಶ್ವರ 6PHH(NK) / NCS------90000000-
560200205341 ಕಾಶಿನಾಥ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200207449 Somanath S/o Guralingappa - ರಾಜೇಶ್ವರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200207452 ಈರಣಾ ತಂ ನಗಣಾ - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200207528 ಸುನೀಲಕುಮಾರ್‌ - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------60000000-
560200207554 Shantamma - ರಾಜೇಶ್ವರ 01PHH(NK) / NCS------150000000-
560200207625 ಮಹೆಬುಬ ಸಾಬ - ರಾಜೇಶ್ವರ 3AAY(NK) / NCS------200000000-
560200207638 ನಾಗಯ್ಯ - ರಾಜೇಶ್ವರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200207689 Nasreen - ರಾಜೇಶ್ವರ 3PHH(NK) / NCS------120000000-
560200207950 Zahira Bi - ರಾಜೇಶ್ವರ 6PHH(NK) / NCS------210000000-
560200208078 ಸುಧಾಕರ - ರಾಜೇಶ್ವರ 4PHH(NK) / NCS------120000000-
560200208096 ರಜನಾ ಗಂ ದತ್ತು - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200208164 shivraj s/o pirappa - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200208675 Jagdevi - ರಾಜೇಶ್ವರ 5PHH(NK) / NCS------120000000-
560200208711 Anwar Bee - ರಾಜೇಶ್ವರ 11PHH(NK) / NCS------90000000-
560200208879 Shahida - ರಾಜೇಶ್ವರ 3PHH(NK) / NCS------150000000-
560200208880 ಸೈಯದ್ ಮಸ್ತಾನ್‌ - ರಾಜೇಶ್ವರ 3PHH(NK) / NCS------180000000-
560200208964 Nagamma - W/O ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ 4116/1 ಓಲ್ಡ್ ಪಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560200209064 Mahadevi - ರಾಜೇಶ್ವರ 03PHH(NK) / NCS------60000000-
560200209070 Atiya Begam - ರಾಜೇಶ್ವರ 3PHH(NK) / NCS------30000000-
560200209173 ತಾಜೋದ್ದಿನ - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200209179 ಸಂಗಮ್ಮಾ - ರಾಜೇಶ್ವರ 4PHH(NK) / NCS------90000000-
560200209181 Shahajan - ರಾಜೇಶ್ವರ 3PHH(NK) / NCS------120000000-
560200209235 Jayanti - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200209287 ಅನಿತಾ ಗಂಡ ಪ್ರಭು - ರಾಜೇಶ್ವರ 6PHH(NK) / NCS------60000000-
560200209291 Vidyavati - ರಾಜೇಶ್ವರ 6PHH(NK) / NCS------60000000-
560200209770 Pandit S/O Tukaram - ರಾಜೇಶ್ವರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200209771 Vijaykumar S/O Dhenu - ರಾಜೇಶ್ವರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200211189 REVANSIDDAYYA S/O BASAYYA - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200211190 Shabana Begum - ಮ ನಂ 11/141 ರಾಜೇಶ್ವರ ತಾಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------210000000-
560200211191 Manikrao Arjunrao - ಘೋಗರೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560200211192 Shek Javid Pasha - ಮ ನೆಂ:7/68 ರಾಜೇಶ್ವರ ತಾ: ಬಸವಕ್ಯPHH(NK) / NCS------30000000-
560200211193 Ambika - ಮ ನಂ 5/152/ ರಾಜೇಶ್ವರ ತಾ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200211194 Kamalabai - ಕಿಣ್ಣೆನೋರ ರಜೆಶ್ವರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200211195 SURYAKANTH S/O VIRANNA - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200211196 Mahibub Miya - ಮ ನಂ 6/32 ರಾಜೇಶ್ವರ ತಾ// ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200211198 BHAGIRATI W/O SHIVALINGAYYA - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200211199 Nagamma - ಮಳಾರೆ ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200211200 NARESH S/O KASHINATH - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200211201 Radhika - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****463916/05/2022FPS****463916/05/2022150100000016/05/2022
560200211202 KAVITA - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200211203 PADMAVATI S/O VINAYAK - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200211204 KAVERI W/O MAHADEV - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200211205 Md Mustafa - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200211206 ಸವಿತಾ - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200211207 Savitri - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200211208 MALLAPPA S/O TUKKANNA - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200211209 SANGAMMA W/O SHARNAPPA - ರಾಜೇಶ್ವರ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200211210 KRUPABAI W/O ARJUN - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200211211 SADHIQ SHA S/O BHIKU SHA - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200211212 TIPANNA S/O KASHANNA - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200211213 Anitha - ಮ ನಂ 4/113 ರಾಜೇಶ್ವೆರ ತಾ//ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------210000000-
560200211214 Savita - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200211215 Bharati - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200211216 GUNDAMMA W/O PRAKASH - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200211217 Prakash Manikappa - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200211218 Laxmi - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200211219 IBRAHIM S/O FAKRODDIN - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200211221 Khairunnisa - ಮ ನಂ 6/348 ರಜೆಶೈರ ತ ಬಸವಕಲೈಣ ಜಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200211222 panchsheela - ರಾಜೇಶ್ವರ಻PHH(NK) / NCS------120000000-
560200211223 SHARANAPPA S/O KALLAPPA - ರಾಜೇಶ್ವರ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200211224 Gundamma - ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಗಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200211225 Shilpa - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200211226 Tabassum Begum - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200211227 Afsana Begum - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------210000000-
560200211228 TUKKANNA S/O SAIBANNA - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200211229 Reshma - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200211230 RAMESH S/O MANJALAPPA - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200211231 Prkash - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200211232 AFREEN SULTANA - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200211233 RABIYA - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200211234 Sushma - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200211235 Halima Begum - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200211236 Parveen Begum - ಮ ನಂ 6/80 ರಾಜೇಶ್ವರ ತಾ//ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------90000000-
560200211237 Khaja miyya - 7/62 ಬಾಗವಾನ್ ಗಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ವರ ತಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200211238 ಶಬನಾ ಬೇಗಂ - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200211239 Sarswati - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200211240 Vijayakumar - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200211242 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 13/94 ಭುಶೇಟ್ಟಿ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560200211243 Saijad Bee - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200211244 Deelippa S/O Narayanravo - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200211245 Geeta - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200211247 Shiv sharanappa - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200211248 Arti - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200211249 SAVITRI W/O SUNIL KUMAR - ರಾಜೇಶ್ವರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200211250 MANGALA W/O PRABHU - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200211253 MAHADEVI W/O MANOHAR - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200211255 Zikriya Banu - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200211257 SANTOSH S/O BABURAO - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200211258 Amirabee - 6/45 ರಾಜೇಶ್ವರ ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560200211259 MALASHREE - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200211260 SANJUKUMAR S/O SUBHASH - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200211261 TAHERA BEGUM W/O SHEKALAYAKMIY - ರಾಜೇಶ್ಚರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200211262 Habib - ಮ ನಂ 2/72 ರಾಜೇಶ್ಡರ ತಾ// ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200211263 Khatun - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200211264 Chandrabhaga - ರಾಜೇಶ್ವರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200211271 Mohammad Zaheer S/O Mohammad S - ರಾಜೇಶ್ವರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200211272 MD. AYAZ S/O MD FAYAZ - ರಾಜೇಶ್ವರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200211273 ಕವಿತಾ - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200211274 VITHAL S/O RAMANNA - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200211322 Basawaraj Shivappa - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200211323 Akbar Hussain - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200211324 Ram - ಮನೆ ನಂ 2/271 ರಾಜೇಶ್ವರ ತಾ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200211325 Pralhad Naganna - ಪೋಸ್ತಾರ ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200211326 GOUS S/O SHAMSHER - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200211328 Amina Begam - ಮೋಮಿನ್ ಗಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ವರ ತಾ: ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560200211329 Nirmala - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200211330 Nafisa Banu - 6/9 ರಾಜೇಶ್ವರ ತಾ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ,PHH(NK) / NCS------120000000-
560200211331 Alimunisa - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------210000000-
560200211332 Ashara Bee - ರಾಜೆಶ್ವರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200211336 Janabai - W/O ಶಿವಾಜಿ ೧೪/೪೭ ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****489718/05/2022FPS****489718/05/202212008000018/05/2022
560200211337 Shamsundar S/o Mastanappa Ghan - ಜೆ.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200211338 Kasturibai - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200211339 Shahnaaz Begum - W/O ಗೌಸೋದ್ದೀನ್ ೩/೫೩ ತಾ ಬಸPHH(NK) / NCS------90000000-
560200211340 AKTARBEGUM - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200211341 MAHAMMAD TAJUDDIN S/O MAHETAB - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200211342 ABDUL KHAYUM S/O MAMUDMIYA - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200211343 Khairaunnasa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪೀರಖಾನ 6/12 ಮೊಮಿPHH(NK) / NCS------270000000-
560200211344 ಸೊರ್ಯಕಾಂತ ತಂದೆ ಉಮಾಜಿ - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200211345 Madumati - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200211346 LAXMI - ರಾಜೇಶ್ವರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200211347 KRISHNAPPA S/O VITHAL - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200211348 MINAKSHI - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200211350 Tahseem Begum - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------240000000-
560200211351 Rubeena Begum - ರಾಜೇಶ್ಡರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200211352 NASER S/O PASHA MIYYA - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200211353 Afreen begum w/o Shek Chand pa - ಹಿಮ್ಮತ ನಗರ ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200211354 Rubina Begum - ಮ ನಂ 1/58 ರಾಜೇಶ್ವರ ತಾ// ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560200211355 ಫಾತಿಮಾ ಬೀ - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200211356 PUSHPAVATI W/O SIDDANNA - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200211359 Suhasini - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200211360 MAINUDDIN S/O PHAKRUDDIN - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200211361 Asma - ಮ ನಂ:5/79 ರಾಜೇಶ್ವರ ತಾ// ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560200211368 Rachamma - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200211369 Ameerun Begum - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200211371 TAHERA BEGUM - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200211374 Eramma manik - ಬಾಯಕನೋರ ರಾಂಪುರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****318615/05/2022FPS****318615/05/20223002000015/05/2022
560200211375 Nafees Begum - 5/87, ರಾಜೇಶ್ವರ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560200211381 MANGALA W/O AMBADAS - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200211382 VINODKUMAR S/O PRABHAKAR - ರಾಜೇಶ್ವರ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200211383 BHIMSHA S/O MAPANNA GHANGRE - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200211384 Naseem - ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200211385 Ambarao s/o Manikappa patneker - ಹಿಮತ ನಗರ ರಾಜೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------