REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149059 Girija Bai - W/O ಮಹದೇವ್ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ೧೩NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149140 Namrata - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನ್ಯಾನ ರೆಡ್ಡಿ ದಂಡಮೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149141 Sunita - W/O ಕೃಷ್ಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ೪-೪NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149143 Gunjan - S/O ಮಾಣೀಕರಾವ ಮೈನ ರೊಡ ಹೌಸ್.ನ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200149199 Tulsamma - W/O ವೆಂಕಟ ರೆಡ್ಡಿ ವಾಡಿ 0 0NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200153906 Renuka - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೀನಾಥ PHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20226004000015/05/2022
560200153915 Shabana Begum - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ ಅಬ್ದುಲ ವಾಜೀದ 130PHH(NK) / NCSBiometric****783916/05/2022FPS****783916/05/20229006000016/05/2022
560200153920 Shain - D/O ಜಮೀರಸಾಬ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸ್ಕೂಲ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/20229006000016/05/2022
560200153961 ಪಾರ್ವತಿ - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಹಾಸರೆಡ್ಡಿ 45 PHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/202212008000015/05/2022
560200154006 Zaina Bi - W/O ಅಹ್ಮೆದ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ೧೪PHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022150010000016/05/2022
560200154120 Heena Anjum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಹೆಮದ್ ಖುರೇಶಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154189 Vijaymala - W/O ಸುನಿಲಕುಮಾರ 247/9 0 PHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/20229006000016/05/2022
560200154191 Meeraz Begum - W/O ಹುಸೈನ ಸಾಬ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCSBiometric****767717/05/2022FPS****767717/05/2022150010000017/05/2022
560200154295 Shridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ 219 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154405 Shailaja - W/O: ವಿಷ್ಣು ರೆಡ್ಡಿ 177 ರಾಜೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/202212008000015/05/2022
560200154409 Jaishree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರವಣ ಹೊ ರಾಜೋಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154433 Shobha - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ್ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022210014000016/05/2022
560200154436 Wahida Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ ರವಫ್ PHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022150010000015/05/2022
560200154437 ನಿಕಿತ - W/O: ಪರಮೇಶ್ವರ #58 PHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/202212008000015/05/2022
560200154465 Kavita - W/O ವಾಮನ ರಾಠೋಡ ತಾ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022180012000016/05/2022
560200154505 Sangita - S/O ಶಿವರಾಮ 206 0 PHH(NK) / NCSBiometric****783917/05/2022FPS****783917/05/202212008000017/05/2022
560200154624 Geeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧನರಾಜ ರಾಜೋಳ ಥPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/202212008000016/05/2022
560200154676 Savita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅನಿಲಕುಮಾರ ಖಪಲೇನೋರ PHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/202212008000015/05/2022
560200154684 Roopa - S/O ಕಶಣ್ಣಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ೨೪PHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20226004000015/05/2022
560200154685 Anushadevi - W/O ಕುಪೇಂದ್ರ ಮಾಲೆ ತಾ ಬಸವPHH(NK) / NCS------90000000-
560200154686 Minakshi - D/O ಸಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783917/05/2022FPS****783917/05/2022180012000017/05/2022
560200154698 Yasmeen Begum - W/O ಅಲ್ತಾಫ ೧೩೪/ಅ ತಾ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****783917/05/2022FPS****783917/05/2022210014000017/05/2022
560200154705 Sunita - W/O ಪ್ರದೀಪ್ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ #PHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/202212008000015/05/2022
560200154707 Kaveri - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ೨೪೭ ತಾ ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****783917/05/2022FPS****783917/05/20226004000017/05/2022
560200154709 Sarasvati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದೇವಿಂದ್ರಪ್PHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20229006000015/05/2022
560200154983 Suman - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸರ್ದಾರ್ ರಾಜೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/20226004000016/05/2022
560200154993 Sangeeta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶಿನಾಥ PHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/202212008000015/05/2022
560200155069 Subhadra Bai - W/O ಶೈ ರೆಡ್ಡಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/20226004000016/05/2022
560200155096 Nasreen Begum - S/O ನಬಿ ಸಬ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ೨-PHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022150010000015/05/2022
560200155097 ರೇಣುಕಾ - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ ೧/ಬ ತಾ ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****783916/05/2022FPS****783916/05/2022150010000016/05/2022
560200155100 Mangala - W/O ದಾಶರಾಥ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ೧೨PHH(NK) / NCSBiometric****767715/05/2022FPS****767715/05/20226004000015/05/2022
560200155103 Kalavati - S/O ಬಾಲಾಜಿ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCSBiometric****783917/05/2022FPS****783917/05/20226004000017/05/2022
560200155104 Rajamma - W/O ಮಾಣಿಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ೬೯ ತಾ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/202212008000015/05/2022
560200155112 Namdev - S/O ಜನಾರ್ಧನ ರಾವ ೨೭ ತಾ ಬಸವPHH(NK) / NCS------30000000-
560200155114 Gousiya Bee - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮದರ್ ಸಾಬ್ PHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/202212008000015/05/2022
560200155121 Vimala Bai - W/O ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ೩ ತಾ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****783916/05/2022FPS****783916/05/20229006000016/05/2022
560200155131 Sangeeta - S/O ಕಾಶಪ್ಪಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ೨PHH(NK) / NCSBiometric****783918/05/2022FPS****783918/05/20226004000018/05/2022
560200155133 Sujata - W/O ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****767717/05/2022FPS****767717/05/20229006000017/05/2022
560200155363 Anita - S/O ಮಸ್ತನಪ್ಪ ರಾಜೋಳ ರಾಜೋಳ PHH(NK) / NCSBiometric****447822/05/2022FPS****447822/05/20226004000022/05/2022
560200155530 Hemavati - W/O ಶಂಕರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ೧೬೫ PHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/20226004000016/05/2022
560200155640 Jaibunnisa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್.ಡಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ 1PHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022180012000016/05/2022
560200155643 Sundra Bai - W/O ಸುಭಾಷ್ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ೭.PHH(NK) / NCSBiometric****783917/05/2022FPS****783917/05/20229006000017/05/2022
560200155656 Shamina - W/O ಗಫರ್ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ೭೩ PHH(NK) / NCSBiometric****997722/05/2022FPS****997722/05/2022180012000022/05/2022
560200155658 Nasreen Begum - W/O ಮಾಧರ್ ಶಾಹ 00 ರಾಜೋಳಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200155663 Sojare Bai - S/O ಷಣಮುಖ್ ಬಸವಕಲ್ಯಣ PHH(NK) / NCSBiometric****783916/05/2022FPS****783916/05/202212008000016/05/2022
560200155686 Shital - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿ # 10PHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/20229006000016/05/2022
560200155690 Eshwari - S/O ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/202212008000016/05/2022
560200155691 Mamta - W/O ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತ್ಕ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560200155913 Saru Bai - W/O ವೆಂಕಟ್ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ೧೬PHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022150010000016/05/2022
560200155957 Noorjaha Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ ಮಸ್ತಾನ ಸಾಬPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20223002000015/05/2022
560200155969 Surekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗನಾಥ 164 PHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20229006000015/05/2022
560200155976 Meerabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೋನಪ್ಪಾ ಪಂಚಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****242315/05/2022FPS****242315/05/20226004000015/05/2022
560200156961 Sarubai - S/O ನಿರಪ್ಪ ೧೮೩ ರಾಜೋಳ PHH(NK) / NCSBiometric****783917/05/2022FPS****783917/05/20229006000017/05/2022
560200156980 Asha Bee - S/O ನಬಿ ಸಬ ತ್ಕ ಬಸವಕಲ್ಯಣ PHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/20226004000016/05/2022
560200157007 Rani - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹನ್ಮಂತ ರಾವPHH(NK) / NCSBiometric****767716/05/2022FPS****767716/05/20226004000016/05/2022
560200157018 Saku Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಾಮನ ರಾವ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157710 Rangamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಿವರತ್ ರೆಡ್ಡಿ 42/1 PHH(NK) / NCSBiometric****783920/05/2022FPS****783920/05/202212008000020/05/2022
560200157795 Bheemavva - W/O ಶಂಕರ ರೆಡ್ಡಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022270018000016/05/2022
560200157808 Jyothika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ 2/30 PHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/20229006000016/05/2022
560200157820 Putala Bai - S/O ನಾಗಣ್ಣಾ ೨೦೦ PHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/20229006000016/05/2022
560200157821 Gangamma - S/O ಶಿವಪ್ಪಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20226004000015/05/2022
560200157823 Adita Bai - S/O ಸುಭಾಷ್ ರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****767715/05/2022FPS****767715/05/20229006000015/05/2022
560200157836 Shevanta Bai - W/O ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/202212008000016/05/2022
560200157837 Sangeeta - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸುನೀಲ 168 PHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/202212008000015/05/2022
560200157838 Hajarabee - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮದರ್ ಸಾಬ್ PHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022180012000015/05/2022
560200157839 Shantabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರನ್ನಾ 125 PHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/20226004000016/05/2022
560200157843 Maya - W/O ಸಂತೋಷ #158 ರಾಜೋಳಾ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/20229006000016/05/2022
560200157851 Shashikala - W/O ಬಾಬು ರೆಡ್ಡಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/202212008000015/05/2022
560200157852 Vimla Bai - W/O ಧುಲ್ಲಪ್ಪಾ ತ್ಕ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/202212008000015/05/2022
560200157857 Laxmi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಮೃತ ಕಿಟಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200157859 Siddamma - S/O ಮಾಣಿಕಪ್ಪ #೨/೩೦ ರಾಜೋಳ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200158459 Narsamma - S/O ತುಕ್ಕಾ ರೆಡ್ಡಿ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20226004000015/05/2022
560200158630 Nawaz Bi - W/O ಜಮಾಲೋದ್ದೀನ್ ದೈವಾಲೇ ೨/೭೦ PHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20226004000015/05/2022
560200159515 Anusha Bai - W/O ಬಂಶಿಲಾಲ್ 170 ರಾಜೋಳ ತಂಡ ರPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/20226004000016/05/2022
560200160044 Ambika - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ್ ಮನೆPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022150010000016/05/2022
560200160399 Sangeeta - W/O ಸುಭಾಷ್ ಜಾಧವ್ ೧೫೮ ರಾಜೋPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/20226004000016/05/2022
560200160619 Kamala Bai - W/O ಶಿವಾಜಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ೧೫PHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022150010000016/05/2022
560200160668 Imala Bai - W/O ಶಿವ್ ಥಾ೦ಡಾ ರಾಜೋಳ ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20223002000015/05/2022
560200160859 Anjali - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ರಾಜೋಳ ರಾಜPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20229006000015/05/2022
560200160910 Ratna Bai - W/O ಮಾರುತಿ ೧೫೮ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****783918/05/2022FPS****783918/05/20226004000018/05/2022
560200161042 Hemavati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಕೂ 161PHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/20226004000016/05/2022
560200161162 Rekha - W/O ರಾಜರೆಡ್ಡಿ ಯಾಚೆ 71 ರಾಜೋಳ ರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200161494 Salu Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಠಲ ಥಾಂಡಾ ರಾಜೋPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022150010000015/05/2022
560200161841 Siddamma - C/O ತುಕಾರಾಮ 234 ರಾಜೋಳ ರಾಜೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20229906000015/05/2022
560200162189 Suvarna - W/O ಸಂಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****783917/05/2022FPS****783917/05/2022150010000017/05/2022
560200162740 Naziya Parveen - W/O ಶರ್ಫಾದ್ದೀನ್ ೨/೭೦ ರಾಜೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162867 Anita Maale - W/O: ಪ್ರಶಾಂತ ಮಾಲೆ ರಾಜೋಳ ರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200162990 Ashwini - W/O ರಾಜಕುಮಾರ 12 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/20229006000016/05/2022
560200162992 Manik Bai - W/O ರೋಹಿದಾಸ ೨೧೮ ತಾ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20229006000015/05/2022
560200163041 Padmini Bai - S/O ಗೋಪಾಲರಾವ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCSBiometric****767717/05/2022FPS****767717/05/20229006000017/05/2022
560200163676 Laleeta - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಜೋಳ ೪-೨೯೪PHH(NK) / NCSBiometric****783916/05/2022FPS****783916/05/2022150010000016/05/2022
560200163887 Saraswathi - W/O ನರಸರೆಡ್ಡಿ ನಂ ೧೬೬ ರಾಜೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200164021 Shrimant Reddy - S/O ವಿಠಲ ರೆಡ್ಡಿ ೮೧/೧ ತಾ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200164094 Satyamma - W/O: ಆದವಾರೆಡ್ಡಿ 50/4 ರಾಜೋಳ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200167066 Farzana - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/202212008000015/05/2022
560200167067 Pushpavati - ರಾಜೊಳ ( 2)PHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022180012000016/05/2022
560200167069 Narsamma - ಶಾಕೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022200015000016/05/2022
560200167070 Kastur Bai - ರಾಜೊಳ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022200015000015/05/2022
560200167071 Anjana - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20229006000015/05/2022
560200167072 ಶಿವ ಕುಮರ - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ 2 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/20229006000016/05/2022
560200167073 GODAVARI - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022200015000015/05/2022
560200167074 ಕಮಳಾ ಬಾಯಿ - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾAAY(NK) / NCSBiometric****767716/05/2022FPS****767716/05/2022200015000016/05/2022
560200167075 ಹಾಸ ರೆಡ್ಡಿ - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20226004000015/05/2022
560200167076 ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ - ರಾಜೊಳPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20223002000015/05/2022
560200167077 ಮೌಲಾನ್ ಬೀ - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022200015000015/05/2022
560200167078 ವೀಸ್ವನಥ - ರಾಜೊಳ ( 2)PHH(NK) / NCSBiometric****783917/05/2022FPS****783917/05/20226004000017/05/2022
560200167079 gudamma - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/20223002000016/05/2022
560200167080 khadam - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20223002000015/05/2022
560200167081 MALAN BEE W/O MAINODDIN - ರಾಜೊಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200167082 ಮನೂಹರ - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬವಸಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022200015000016/05/2022
560200167083 ಬಸ್ಸಪ್ಪಾ - ರಾಜೋಳಾ 4AAY(NK) / NCSBiometric****218020/05/2022FPS****218020/05/2022200015000020/05/2022
560200167084 ಭೀಮಣ್ಣಾ - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200167085 ರಿಯಾಜ ಮಿಯ್ಯಾ - ಶಾಖೆ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783917/05/2022FPS****783917/05/20226004000017/05/2022
560200167087 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಶಾಖೆ ರಾಜೋಳಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167088 Bharat Bai - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾAAY(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022200015000016/05/2022
560200167089 Shaijad Bee - ರಾಜೊಳAAY(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022200015000015/05/2022
560200167090 Jagadevi Hatte - ಸಾ/ ರೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/202212008000015/05/2022
560200167091 ಸೈಯದ್‌ ಜಾಹೀದ ಮಿಯ್ಯಾ - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ 4 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167092 ದಸ್ತಾ ಗಿರ - ಶಾಖೆ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022200015000016/05/2022
560200167093 Nirmala - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ 1 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****783917/05/2022FPS****783917/05/2022200015000017/05/2022
560200167094 Jharnamma - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022200015000016/05/2022
560200167095 ambavva - ರಾಜೊಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20223002000015/05/2022
560200167096 ದೇವೇಂದ್ರ - ರಾಜೊಳಾ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022200015000016/05/2022
560200167097 ratnamma - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200167098 Shobha - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/20226004000016/05/2022
560200167099 ಶಿವ ರಾಜ - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾAAY(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022200015000016/05/2022
560200167101 Mallamma - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022180012000015/05/2022
560200167102 ಶಂಕರ - ರಾಜೊಳ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/202212008000015/05/2022
560200167103 ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾAAY(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022200015000016/05/2022
560200167104 maheboobi - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783917/05/2022FPS****783917/05/20223002000017/05/2022
560200167105 ಷಣ್ಮುಕಯ್ಯ - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783917/05/2022FPS****783917/05/20226004000017/05/2022
560200167106 Gundamma - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾAAY(NK) / NCSBiometric****783916/05/2022FPS****783916/05/2022200015000016/05/2022
560200167108 ಮಹೆಬುಬ - ರಾಜೊಳ 2AAY(NK) / NCSBiometric****783916/05/2022FPS****783916/05/2022200015000016/05/2022
560200167109 Mahadevi - ಶಾಖೆ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022200015000015/05/2022
560200167110 ರಾಮಣ್ಣಾ - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022200015000015/05/2022
560200167111 ನಿರ್ಮಲಾಬಾಯಿ - ಶಾಖೆ ರಾಜೋಳಾ ಥಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****783916/05/2022FPS****783916/05/2022200015000016/05/2022
560200167112 Begum - ಶಾಖೆ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022200015000016/05/2022
560200169645 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****783917/05/2022FPS****783917/05/2022200015000017/05/2022
560200178649 ಕಾಶೆಪ್ಪಾ - ರಾಜೊಲಾ(1)PHH(NK) / NCS------60000000-
560200178660 ಓಂಕಾರ - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****767716/05/2022FPS****767716/05/20229006000016/05/2022
560200178689 revamma - ಶಾಖೆ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20229006000015/05/2022
560200178692 uama - ರಾಜೋಳ (1)PHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/202212008000016/05/2022
560200178727 ಕಮಲಾಕರ - ರಾಜೊಳಾ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200178730 Mangala - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/202212008000016/05/2022
560200178742 Shivamma - ಶಾಖೆ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783916/05/2022FPS****783916/05/2022150010000016/05/2022
560200178743 Kavita - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783916/05/2022FPS****783916/05/2022180012000016/05/2022
560200178744 Kamala Bai - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/202212008000015/05/2022
560200178745 Jai Sri - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/202212008000016/05/2022
560200178746 punya vati - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022150010000016/05/2022
560200178747 ಸರಸ್ವತಿ - ರಾಜೊಳ 2PHH(NK) / NCS------60000000-
560200178748 mahadappa - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20223002000015/05/2022
560200178749 Bhim Bai - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/202212008000015/05/2022
560200178750 Lakshmi Bai - ರಾಜೊಳ 2PHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/202212008000016/05/2022
560200178751 shobha - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783916/05/2022FPS****783916/05/202212008000016/05/2022
560200178752 Shantabai - ರಾಜೊಳ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------210000000-
560200178753 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಶಾಖೆ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬವಸಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/20229006000016/05/2022
560200178754 ಮ್ಯೆನೊದ್ದಿನ್‌ - ಶಾಖೆ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/20226004000016/05/2022
560200178755 Shreedevi - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022150010000015/05/2022
560200178756 vidyavati - ಶಾಖೆ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022210014000016/05/2022
560200178757 Nagamma - ಶಾಖೆ ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/202212008000015/05/2022
560200178758 saraswati - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/202212008000015/05/2022
560200178759 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಶಾಕೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022180012000015/05/2022
560200178761 ಸುರೇಶ - ರಾಜೊಳPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/202212008000015/05/2022
560200178762 Suvarna - ರಾಜೊಳ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022200015000016/05/2022
560200178763 ವೆಂಕಟ - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20226004000015/05/2022
560200178764 Radhika - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783916/05/2022FPS****783916/05/202212008000016/05/2022
560200178765 ಸಂತೋಷ - ಶಾಖ ರಾಜೋಳಾ 3 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20226004000015/05/2022
560200178766 Shivamma - ಶಾಖೆ ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783916/05/2022FPS****783916/05/2022180012000016/05/2022
560200178768 ಅಡೆಪ್ಪಾ - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783916/05/2022FPS****783916/05/20226004000016/05/2022
560200178769 ಬಾಬು - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200178771 Champa Bai - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/202212008000015/05/2022
560200178772 ಶಂಕರ - ರಾಜೊಳ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022180012000016/05/2022
560200178774 Prabhavati - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022150010000015/05/2022
560200178775 Savitra - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022240016000015/05/2022
560200178776 Vimla Bai - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022150010000015/05/2022
560200178777 Shoba - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ1 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022150010000015/05/2022
560200178778 Sunita - ರಾಜೊಳ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/202212008000015/05/2022
560200178779 ಧರ್ಮಣ್ಣಾ - ಶಾಕೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬವಸಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/20229006000016/05/2022
560200178780 Shalu Bai - ಶಾಖೆ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022150010000016/05/2022
560200178781 Shakir Bee - ರಾಜೊಳPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022150010000016/05/2022
560200178782 ಸಿದ್ದಣ್ಣಾ - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/20226004000016/05/2022
560200178783 ಮಾರುತಿ - ಶಾಖೆ ಕಛೇರಿ ರಾಜೋಳಾ1 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022180012000015/05/2022
560200178784 Utma Bai - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****767715/05/2022FPS****767715/05/2022150010000015/05/2022
560200178785 Jaina Bee - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022180012000016/05/2022
560200178786 shantabai - ರಾಜೊಳ 2PHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20226004000015/05/2022
560200178787 ರಮೆಶ - ರಾಜೊಳ 2PHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20229006000015/05/2022
560200178788 ಸಂಗಪ್ಪ - ರಾಜೊಳ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/202212008000015/05/2022
560200178789 ambavva - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783917/05/2022FPS****783917/05/2022150010000017/05/2022
560200178790 Subhadra - ರಾಜೊಳAAY(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022200015000016/05/2022
560200178791 Khaja Begum - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022150010000015/05/2022
560200178792 padmini - ಶಾಕೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022200015000015/05/2022
560200178793 ವಿಠಲ ರಡ್ಡಿ - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20226004000015/05/2022
560200178794 Nirmala - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022150010000016/05/2022
560200178795 ರೆವುಬಾಯಿ - ರಾಜೊಳ 2PHH(NK) / NCSBiometric****767717/05/2022FPS****767717/05/20226004000017/05/2022
560200178797 Shamina Bee - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/202212008000015/05/2022
560200178798 ನಾಬಿ ಸಾಬ - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20226004000015/05/2022
560200178800 khurshid bee - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾAAY(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022200015000015/05/2022
560200178801 ಜೈತುನ ಬೀ ಗಂಡ ರುಸ್ತುಮಸಾಬ - ರಾಜೊಳ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022210014000016/05/2022
560200178802 ಶಹಜಾನ್‌ ಬಿ - ಶಾಖೆ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783917/05/2022FPS****783917/05/202212008000017/05/2022
560200178803 KHAMAR BEGUM - ರಾಜೊಳ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****767715/05/2022FPS****767715/05/2022200015000015/05/2022
560200178804 ಮಾಡೊಳಪ್ಪ - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/202212008000015/05/2022
560200178805 shilabai - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022180012000016/05/2022
560200178806 ರುಕ್ಮಿಣಿ - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022200015000015/05/2022
560200178807 ಬಾಬು - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022200015000016/05/2022
560200178808 Saru Bai - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022150010000016/05/2022
560200178811 ಆನೀಲಕುಮಾರ - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783917/05/2022FPS****783917/05/202212008000017/05/2022
560200178813 ಸಲಿಮ - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022180012000015/05/2022
560200178814 Amad Bi - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20229006000015/05/2022
560200178816 ಹಸನ ಸಾಬ - ಶಾಖೆ ಕಛೇರಿ ರಾಜೋಳಾ 2 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/20226004000016/05/2022
560200178817 Shahezad Bi - ಶಾಖೆ ರಾಜೋಳಾ 3 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20226004000015/05/2022
560200178818 ಮೇಹತಬ - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022200015000015/05/2022
560200178819 ರಾಮರಾವ್‌ - ರಾಜೊಳAAY(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022200015000016/05/2022
560200178820 Sushila Bai - ಶಾಖೆ ರಾಜೋಳಾ 2 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783917/05/2022FPS****783917/05/20223002000017/05/2022
560200178821 Shannu Bee - ಶಾಖೆ ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022150010000016/05/2022
560200178822 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಶಾಖೆ ಕಛೇರಿ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200178823 ಭೀಮಶಾ - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20226004000015/05/2022
560200178824 Ratnamma - ಶಾಖೆ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20229006000015/05/2022
560200178825 ranjita - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022150010000016/05/2022
560200178826 gautam - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20223002000015/05/2022
560200178827 Milinda - ರಾಜೊಳ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783916/05/2022FPS****783916/05/2022150010000016/05/2022
560200178828 Mahanta Bai - ಶಾಖೆ ರಾಜೋಳಾ 3 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/202212008000015/05/2022
560200178829 Ratnamma - ರಾಜೊಳPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022180012000016/05/2022
560200178830 Meera Bai - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/202212008000016/05/2022
560200178831 ಖೈಸರ ಹುಸೆನ - ರಾಜೊಳ 2AAY(NK) / NCSBiometric****783916/05/2022FPS****783916/05/2022200015000016/05/2022
560200178832 ಶ್ರೀಪತ ರಾವ - ಶಾಖೇ ಕಛೇರಿ ರಾಜೋಳಾ 3 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****767716/05/2022FPS****767716/05/2022210014000016/05/2022
560200178833 KASTURI BAI - ಶಾಖೆ ಕಛೇರಿ ರಾಜೋಳಾ 3 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****767717/05/2022FPS****767717/05/2022180012000017/05/2022
560200178834 mukta bai - ಶಾಖೆ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022200015000015/05/2022
560200178835 ವೈಜಿನಾಥ - ಶಾಖೇ ಕಛೇರಿ ರಾಜೋಳಾ 3 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯAAY(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022200015000015/05/2022
560200178836 Ambu Bai - ರಾಜೊಳ 2PHH(NK) / NCSBiometric****767717/05/2022FPS****767717/05/202212008000017/05/2022
560200178837 Sana - ರಾಜೋಳಾ 3 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022270018000015/05/2022
560200178839 ಶಂಕರ - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****767715/05/2022FPS****767715/05/20229006000015/05/2022
560200178840 SUSHILA BAI - ಶಾಖೆ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200178843 ನಸಿರೋದ್ದಿನ - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783917/05/2022FPS****783917/05/20223002000017/05/2022
560200178845 shahadabi - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022200015000016/05/2022
560200178846 ಪುತಲಿ ಬೀ - ರಾಜೋಳ 2PHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20229006000015/05/2022
560200178848 sukra bi - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200178849 jagrt bai - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783916/05/2022FPS****783916/05/202212008000016/05/2022
560200178850 jahada bi - ರಾಜೋಳ ತಾ.. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/20223002000016/05/2022
560200178851 Naseema Bee - ಶಾಖೆ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20229006000015/05/2022
560200178852 Ismail Bee - ಶಾಖೆ ಕಛೇರಿ ರಾಜೋಳಾ 2 ತಾ ಬವಸಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------60000000-
560200178853 ಶಕೀಲ ಬಿ - ರಾಜೋಳ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/20226004000016/05/2022
560200178854 Rameeza Bi - ಶಾಖೆ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****767716/05/2022FPS****767716/05/2022200015000016/05/2022
560200178855 BAGAMMA W/O VEERANNA - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/20223002000016/05/2022
560200178856 ಶೇಬ್ಬಿರ ಮಿಯ್ಯಾ - ರಾಜೋಳAAY(NK) / NCSBiometric****783916/05/2022FPS****783916/05/2022200015000016/05/2022
560200178857 Basamma - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022180012000016/05/2022
560200178858 Rukkamma - ರಾಜೊಳPHH(NK) / NCSBiometric****783916/05/2022FPS****783916/05/20229006000016/05/2022
560200178859 ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ - ರಾಜೊಳ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/202212008000015/05/2022
560200178860 RENUKA - ರಾಜೊಳ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783917/05/2022FPS****783917/05/20229006000017/05/2022
560200178861 shantamma - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022150010000015/05/2022
560200178862 RAJEMMA - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20229006000015/05/2022
560200178863 eshwaramma - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022150010000015/05/2022
560200178864 Rajamma - ರಾಜೊಳPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022180012000015/05/2022
560200178865 Laxmibai - ಸಾ: ರಾಜೊಳಾ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****783916/05/2022FPS****783916/05/20229006000016/05/2022
560200178866 ವೆಂಕಟ ರಡ್ಡಿ - ಸಾ: ರಾಜೋಳಾ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783918/05/2022FPS****783918/05/20226004000018/05/2022
560200178868 ಮಾಣಿಕ - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200178869 Bharat Bai - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/20226004000016/05/2022
560200178870 vimala bai - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783917/05/2022FPS****783917/05/2022150010000017/05/2022
560200178871 Chandramma - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20229006000015/05/2022
560200178872 Hemavati - RAJOLAPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/202212008000016/05/2022
560200178873 Ratna Prabha - ರಾಜೊಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022180012000016/05/2022
560200178874 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022180012000015/05/2022
560200178875 gopal - ರಾಜೊಳಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200178876 ratnamma - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200178877 Nirmala - ರಾಜೊಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****783917/05/2022FPS****783917/05/2022180012000017/05/2022
560200178878 ಶಿವಾಜಿ - RAJOLAPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20226004000015/05/2022
560200178879 Phula Bai - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783916/05/2022FPS****783916/05/202212008000016/05/2022
560200178880 ಹುಸೇನಿ - ರಾಜೊಳಾ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/20229006000016/05/2022
560200178881 Savita - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783917/05/2022FPS****783917/05/2022150010000017/05/2022
560200187756 ಅರ್ಜುನ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ರಾಜೊಳ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187757 ಬಸವರಾಜ - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187758 ಭೀಮ ರೆಡ್ಡಿ - ರಾಜೊಳ 2NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187759 ವೇಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ವಿಠ್ಠಲರೆಡ್ಡಿ - ರಾಜೊಳ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187760 ಸೈಯದ್‌ ಸಲೀಮೊದ್ದಿನ - RAJOLANPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191587 Sangeeta - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/202212008000015/05/2022
560200191594 Prabhavati - ರಾಜೊಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/202212008000016/05/2022
560200191659 Fakrunissa - ರಾಜೊಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783917/05/2022FPS****783917/05/2022180012000017/05/2022
560200191660 Mallamma - ರಾಜೊಳಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200191984 Sampat Bai - ರಾಜೊಳಾAAY(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022200015000015/05/2022
560200191986 Priyanka - ರಾಜೊಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20226004000015/05/2022
560200191988 Sujata - ರಾಜೊಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022150010000016/05/2022
560200191989 Jyoti - ರಾಜೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022150010000016/05/2022
560200192112 Santoshreddy s/o Hanmanthreddy - ರಾಜೊಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20226004000015/05/2022
560200192180 Manikreddy s/o Babureddy - ರಾಜೊಳಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192488 Sudharani - ಸಾ:ರಾಜೋಳಾ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/202212008000016/05/2022
560200192528 Mahadev s/o Nagappa - ರಾಜೊಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783917/05/2022FPS****783917/05/20226004000017/05/2022
560200192545 Tukkaram s/o Nagappa Malle - ರಾಜೊಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022150010000015/05/2022
560200192550 ರೆನುಕಾ - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/202212008000015/05/2022
560200192590 Ramesh s/o Mallappa - ರಾಜೊಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200192680 Guruling s/o Chandrashekar - ರಾಜೊಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200192760 Rangamma w/o Basvaraj - ರಾಜೊಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560200192762 Rajshekar s/o Laximan - ರಾಜೊಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200192790 Geetabai w/o Degamber hulsure - ರಾಜೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/20226004000016/05/2022
560200192792 Ramanna s/o Mareppa - ರಾಜೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/20226004000016/05/2022
560200192801 Hemavati - ರಾಜೊಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****767715/05/2022FPS****767715/05/202212008000015/05/2022
560200192805 Rekha D/o Ambana - ರಾಜೊಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/20226004000016/05/2022
560200192826 Sunitha - ರಾಜೊಳPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022150010000015/05/2022
560200192850 Manikbai w/o Chandar Mugnoore - ರಾಜೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****783917/05/2022FPS****783917/05/20226004000017/05/2022
560200192856 Mahadev s/o Sharnappa male - ರಾಜೊಳPHH(NK) / NCSBiometric****783917/05/2022FPS****783917/05/20226004000017/05/2022
560200192969 Maruthi s/o Baburao male - ರಾಜೊಳPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20229006000015/05/2022
560200192990 ಸುಭಾಷ ಕಾಶಿನಾಥ ಬೊಸಲೆ - ರಾಜೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/202212008000015/05/2022
560200192998 Gouramma - ರಾಜೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20229006000015/05/2022
560200193101 Shridevi - ಸಾ:ರಾಜೋಳಾ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/202212008000015/05/2022
560200193112 Savita - ರಾಜೋಳ (1)PHH(NK) / NCSBiometric****783917/05/2022FPS****783917/05/202212008000017/05/2022
560200193138 Laxmi w/o Suresh kumabar - ರಾಜೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****783918/05/2022FPS****783918/05/202212008000018/05/2022
560200193402 Sarasvati w/o Chandareddy - ರಾಜೊಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200193656 ಸಂಜಯ - ಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20226004000015/05/2022
560200193670 ಗೋವಿಂದ ರಡ್ಡ - ರಾಜೊಳ 2NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200193673 Nilamma - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783917/05/2022FPS****783917/05/2022150010000017/05/2022
560200194116 ಗೋರಕ ನಾಥ - ರಾಜೊಳ 2PHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/202212008000015/05/2022
560200194250 Kalavati - ರಾಜೋಳಾAAY(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022200015000016/05/2022
560200194303 Renuka - ರಾಜೊಳ 2PHH(NK) / NCSBiometric****783917/05/2022FPS****783917/05/202212008000017/05/2022
560200194390 ಪ್ರಲಾದ - ರಾಜೊಳ 2PHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/20229006000016/05/2022
560200195077 shobha - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783917/05/2022FPS****783917/05/202212008000017/05/2022
560200200191 ಇಂತಿಯಾಜ್‌ ಬಿ - ರಾಜೋಳಾ 2PHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20226004000015/05/2022
560200204936 ನಬಿ ಖಾನ - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20229006000015/05/2022
560200204953 Fatima Bee - ರಾಜೊಳPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022210014000016/05/2022
560200204971 Nagamma - ರಾಜೊಳ 2PHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022180012000016/05/2022
560200205019 Saraswati - ರಾಜೊಳPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/202212008000015/05/2022
560200205030 ಜಿಜಾಬಾಯಿ - ರಾಜೊಳAAY(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022200015000016/05/2022
560200205036 Vimala Bai - ರಾಜೊಳPHH(NK) / NCSBiometric****783916/05/2022FPS****783916/05/2022180012000016/05/2022
560200205052 ನಾಗ ಶೆಟ್ಟಿ - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20226604000015/05/2022
560200205057 sarsavati - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783917/05/2022FPS****783917/05/2022180012000017/05/2022
560200205060 Gouramma - ರಾಜೊಳ 2AAY(NK) / NCSBiometric****783917/05/2022FPS****783917/05/2022200015000017/05/2022
560200205065 ವಿಜಯಕುಮಾರ - ರಾಜೊಳ 2PHH(NK) / NCSBiometric****767715/05/2022FPS****767715/05/2022150010000015/05/2022
560200205076 Sandhya - ರಾಜೋಳಾ 2PHH(NK) / NCSBiometric****767716/05/2022FPS****767716/05/202212008000016/05/2022
560200205088 ಬಾಬು - ರಾಜೊಳPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/202212008000015/05/2022
560200205097 ಭೀಮಣ್ಣಾ - ರಾಜೊಳPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/20226004000016/05/2022
560200205099 ಮಾಣಿಕ - ರಾಜೊಳPHH(NK) / NCSBiometric****783920/05/2022FPS****783920/05/20226004000020/05/2022
560200205113 ಅನಿಲಕುಮಾರ - ರಾಜೊಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200205129 ಪಾರವತಿ - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/20229006000016/05/2022
560200205137 ರಾಜೇಂಧರ - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022180012000015/05/2022
560200205147 ಕಿಶನ - ;,o,PHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022150010000015/05/2022
560200205151 Asma Begum - ರಾಜೋಳಾ 2PHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022180012000015/05/2022
560200205154 Sarubai - ರಾಜೊಳPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/20226004000016/05/2022
560200205155 Nilamma - ರಾಜೊಳPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20229006000015/05/2022
560200205163 Rukkamma - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200205164 mallamma - ರಾಜೊಳ 2PHH(NK) / NCSBiometric****783916/05/2022FPS****783916/05/202212008000016/05/2022
560200205170 Rukmini Bai - ರಾಜೊಳ 2PHH(NK) / NCSBiometric****783916/05/2022FPS****783916/05/202212008000016/05/2022
560200205178 Nilamma - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/20229006000016/05/2022
560200205191 ದಯಾನಂದ - rajolaNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200205198 ಸಂತೋಷ - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022150010000016/05/2022
560200205212 ಮೈಬುಬ ಖಾನ - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/202212008000016/05/2022
560200205225 ಚಂದ್ರಪ್ಪ - ರಾಜೊಳ 2PHH(NK) / NCSBiometric****783916/05/2022FPS****783916/05/20229006000016/05/2022
560200205228 ವನೀತಾ - ರಾಜೊಳ 2PHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20229006000015/05/2022
560200205243 ಮಾಣಿಕ - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20229006000015/05/2022
560200205252 ಜಿಮಾ ಬಾಯಿ - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20226004000015/05/2022
560200205264 ಶಿವ ರಾಜ - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783917/05/2022FPS****783917/05/2022150010000017/05/2022
560200205269 Guru Bai - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/202212008000015/05/2022
560200205292 ಅನಿಲ - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783916/05/2022FPS****783916/05/20226004000016/05/2022
560200205300 Sushila Bai - ರಾಜೊಳ 2PHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/202212008000016/05/2022
560200205303 Jana bai - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****767716/05/2022FPS****767716/05/20223002000016/05/2022
560200205304 Koushabai - ರಾಜೋಳಾ 2PHH(NK) / NCS------30000000-
560200205313 Gouramma - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783916/05/2022FPS****783916/05/2022150010000016/05/2022
560200205315 mira bai - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****767715/05/2022FPS****767715/05/20223002000015/05/2022
560200205327 Rajkuma - ರಾಜೊಳPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022150010000015/05/2022
560200205332 Jagdevi - ರಾಜೊಳAAY(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022200015000016/05/2022
560200205340 ಜೈ ಶ್ರೀ - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783917/05/2022FPS****783917/05/20229006000017/05/2022
560200205349 Mirabai - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022180012000015/05/2022
560200205361 ನಾಗಪ್ಪಾ - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200205379 ನರಸಶರೆಡ್ಡಿ - ರಾಜೊಳ 2NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200205381 Shanta Bai - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/202212008000015/05/2022
560200205412 ಹೀರಾ ಬಾಯಿ - ರಾಜೊಳ ( 2)PHH(NK) / NCS------60000000-
560200205414 gagamma - ರಾಜೊಳ 2PHH(NK) / NCS------30000000-
560200205420 Pushpaavati - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/202212008000016/05/2022
560200205443 ಯುನುಸ - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783917/05/2022FPS****783917/05/20229006000017/05/2022
560200205451 Nillamma - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20229006000015/05/2022
560200205459 ಕಾಶಣ್ಣ - ಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/202212008000015/05/2022
560200205468 ಬಾಬು - ರಾಜೊಳ 2PHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022150010000016/05/2022
560200205507 Phula bai - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022150010000015/05/2022
560200205511 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022150010000015/05/2022
560200205524 bhimsha - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200205840 Chandrakala - ರಾಜೋಳಾ 2PHH(NK) / NCSBiometric****783916/05/2022FPS****783916/05/202212008000016/05/2022
560200205869 ಮಹಾದೇ - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022180012000015/05/2022
560200205921 ಸುಬಾಷ - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200205988 ಜೈಪಾಲರೆಡಿ - ರಾಜೊಳ 2PHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022150010000016/05/2022
560200206000 ಚಂದರೆಡ್ಡಿ - ರಾಜೊಳ 2PHH(NK) / NCSBiometric****783916/05/2022FPS****783916/05/2022180012000016/05/2022
560200206022 Rukma Bai - ರಾಜೊಳPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/202212008000016/05/2022
560200206038 ಅನಿತಾ - ರಾಜೊಳPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022150010000016/05/2022
560200206082 ಪ್ರಕಾಶ ರೆಡ್ಡಿ - ರಾಜೋಳಾAAY(NK) / NCSBiometric****783916/05/2022FPS****783916/05/2022200015000016/05/2022
560200206103 Subhadra Bai - ರಾಜೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****783917/05/2022FPS****783917/05/202212008000017/05/2022
560200206119 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783917/05/2022FPS****783917/05/20226004000017/05/2022
560200208360 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/202212008000016/05/2022
560200211874 Shanta Bai - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022150010000016/05/2022
560200212471 Aayesha Bee - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****219220/05/2022FPS****219220/05/20229006000020/05/2022
560200212473 Parveen Begum - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****767717/05/2022FPS****767717/05/20226004000017/05/2022
560200212475 Sakku Bai - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20229006000015/05/2022
560200212497 Gajara Bai - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022150010000015/05/2022
560200212560 Malan bee - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20223002000015/05/2022
560200212562 KAREEMA BEGUM W/O ALLEM SHAH - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20226004000015/05/2022
560200212563 SHESHABAI W/O MADUBARAO - ಶಾಖೆ ರಾಜೋಳಾ 3 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20223002000015/05/2022
560200212565 Sabera Begum - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200212566 HANMANTRAO S/O DASHARATHRAO MU - ಸಾ: ರಾಜೊಳಾ ತಾ/ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****767716/05/2022FPS****767716/05/20226004000016/05/2022
560200212663 Savitra Bai - ರಾಜೋಳಾAAY(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022200015000015/05/2022
560200212757 Subhashchandra - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022150010000016/05/2022
560200212758 Navinchandra - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022150010000016/05/2022
560200212950 Suresh - ರಾಜೋಳಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022210014000016/05/2022
560200213270 Rukmini Bai - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20229006000015/05/2022
560200213488 Manemma - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/20229006000016/05/2022
560200213505 Saroja - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/202212008000015/05/2022
560200213506 Sunita - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783916/05/2022FPS****783916/05/20229006000016/05/2022
560200213507 Narasareddy - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783916/05/2022FPS****783916/05/20226004000016/05/2022
560200213508 Pushpavati Krishnareddy - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200214039 LALITABIA W/O VENKATREDDY - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/20223002000016/05/2022
560200214041 Gausiya Bi - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022150010000016/05/2022
560200214042 PARVATI W/O BOMMAREDDY - ಶಾಖೆ ರಾಜೋಳ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20223002000015/05/2022
560200214043 Sree Bharat - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783918/05/2022FPS****783918/05/20229006000018/05/2022
560200214044 ಖಾಲಿದಾ ಬೇಗಂ - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****767717/05/2022FPS****767717/05/2022150010000017/05/2022
560200214046 Mohan - ರಾಜೋಳಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****783916/05/2022FPS****783916/05/2022150010000016/05/2022
560200214047 Rukmani - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20226004000015/05/2022
560200214048 Gundamma - ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200214049 BAYAMMA D/O MARUTI LAKHE - ಶಾಖೇ ರಾಜೋಳಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/20223002000016/05/2022
560200214050 Harusha - ಸಾ: ಪೊ: ರಾಜೊಳಾ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****783917/05/2022FPS****783917/05/202212008000017/05/2022
560200214947 ಸವಿತಾ - ಸುರೇಶರೆಡ್ಡಿ 13 1 ರಾಜೋಳಾ ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****783916/05/2022FPS****783916/05/2022150010000016/05/2022
560200215356 SHILA - ಪ್ರೇಮ ಸಿಂಗ್ 158 ರಸ್ರ ರಾಜೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/20226004000016/05/2022
560200225142 Khajabegam - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಯದ ಸ್ಯೈದೂದೀನ 12NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200225144 Abeeda Begam - D/O ಸೈಯದ ಮಸ್ತಾನ ಖಾದ್ರಿ ೩-೨೬ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200225201 Rukma Bai - W/O ಪೋಮು 158 ರಾಜೋಳ ತಾಂಡಾ ರಾಜNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200225414 Parvati - W/O ಪೆಂಟ ರೆಡ್ಡಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200226254 Lajavanti - W/O ಜ್ಞ್ಯಾನ ರೆಡ್ಡಿ ೪೮/೨ ತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200226928 Sanjiv Reddy - C/O ಸಾಯಿರೆಡ್ಡಿ 40/02 ನೇರ ಬಸವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200227125 Najmunnisa - S/O ರಹಿಮಾನ್ ಸಾಬ ಬಸವಕಕಲ್ಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200228058 Laxmi - W/O: ವಿಷ್ಣು ರೆಡ್ಡಿ 02 ರಾಜೋಳಾ PHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20226004000015/05/2022
560200228202 Rekha - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ #1/1 ರಾಜೋಳಾ ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/202212008000015/05/2022
560200228212 Dhonda Bai - W/O ರಾಮಣ್ಣಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ೨PHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/202212008000015/05/2022
560200228219 Sushila Bai - W/O ಗೋವಿಂದ್ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ೮PHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/202212008000016/05/2022
560200228435 Annapurna - W/O ಸಂಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಿ ತ್ಕ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/2022150010000015/05/2022
560200228746 Afreen - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಎಂಡಿ ಇಕ್ಬಲ್ ಪಾಶಾ 9/NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200228910 Mamatha - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರಾಜೋಳ ರಾಜೋಳ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200229109 Anneppa - S/O ಗುರಪ್ಪಾ ನಂದಿ ತ್ಕ.ಬಸವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200229528 Ashwini - S/O ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ #೧೦೩/ಎ ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20226004000015/05/2022
560200229905 S Rajeshwari - S/O ಬಾಬುರಾವ 220 . ಹನಮಂತವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200230170 Rukmini - W/O ಬಾಬುರಾವ್ ತಾ ಬಸವಕಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****783917/05/2022FPS****783917/05/20226004000017/05/2022
560200230171 Sojarbai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಾನೆ 11PHH(NK) / NCSBiometric****783915/05/2022FPS****783915/05/20226604000015/05/2022
560200230206 Savita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಮೇಶ್ 00 ನಾರ್ ಹನುಮPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022150010000016/05/2022
560200230235 Saroja - W/O: ಸುಭಾಶ ಇಸ್ಲಾಂಪುರ ಇಸ್ಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200230494 Salima Begam - W/O ಖಾಜಾಮಿಯ್ಯ #1 ರಾಜೋಳಾ ರಾಜೋPHH(NK) / NCSBiometric****303616/05/2022FPS****303616/05/2022210014000016/05/2022
560200230497 Surekha - S/O ಶ್ರೀಮಂತ 120 0 ರಾಜೋಳ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****767715/05/2022FPS****767715/05/20226604000015/05/2022
560200230498 Kavita - C/O ಅನಿಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಂತಳೆ 00 ನಾPHH(NK) / NCSBiometric****179818/05/2022FPS****179818/05/2022150010000018/05/2022