REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149520 Lalita - W/O: ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ 70 ಧನಗರ ವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/202212008000021/05/2022
560200149677 Meheraj Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಫೀಕ # 66 ಸರ್ಕಾರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022150010000021/05/2022
560200149786 Bandemma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 116 PHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20226004000021/05/2022
560200153905 Yasmeen Bee - W/O ದಸ್ತಗೀರ ಬಿರಾದಾರ ರೋಳಾ ರೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/20229006000020/05/2022
560200153979 Chandrakala - W/O: ಅಶೋಕ ಧನಗರವಾಡಿ ರೋಳಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153996 Koushalya - S/O ಪಾಂಡುರಂಗ ಗುಂಡೊರೆ 00 ಧಂಗರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154023 Lalita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂಜುಕುಮಾರ 1/49 ಧPHH(NK) / NCS------30000000-
560200154093 Rukmini Bai - W/O: ಮಾಣಿಕ 48 ಧನಗರ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200154140 Rekha - W/O: ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ 1/21 ಧನಗರ ವPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154199 Laxmibai - W/O ಡಿಗಂಬರ 1/17 0 ಧಂಗರವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200154342 Mangala - W/O: ಅಂಬರಾಯ 11 PHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022150010000021/05/2022
560200154420 Manisha - W/O ಸಂತೋಷ #56 ರೋಳಾ PHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/20226004000020/05/2022
560200154427 Savita - W/O ಶಾಮಸುಂದರ 1/17 0 ಧಂಗರವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200154490 Ashwini - W/O ನಾಗನಾಥ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 117 . PHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/202212008000021/05/2022
560200154504 Tukubai - W/O: ಇಂದ್ರಜೀತ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 58 PHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/202212008000021/05/2022
560200154514 Geeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 60/1 PHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/202212008000020/05/2022
560200154574 Gouramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹೀರಲಾಲ 113 ಧನಗPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/202212008000021/05/2022
560200154582 Parvati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅರ್ಜುನ ಧನಗರ ವPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022180012000021/05/2022
560200154586 Renuka - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20226004000021/05/2022
560200154638 Renuka - W/O: ಸಂತೋಷ 31 ದಾಸರ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154763 Shailashree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ 1/57 ಧನಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560200154880 Shekamma - W/O: ಅಂಬಣ್ಣ ಧನಗರವಾಡಿ ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022150010000021/05/2022
560200154917 Manjula - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಒಗPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/202212008000021/05/2022
560200155027 Sunita - W/O: ಭೀಮಶಾ 44 ದಾಸರ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200155867 Anjana - W/O: ಸಂಜಯ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 56 PHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/202212008000020/05/2022
560200155886 Parveen - W/O: ತಾಜೋದ್ದೀನ ಪಟೇಲ 99 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200155950 Savita - W/O ಗೋವಿಂದ 0 0 ಧಂಗರ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/202212008000021/05/2022
560200156323 Rajeshwari - S/O: ರಾಮಣ್ಣಾ 1/8 ಧನಗರ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157198 Shruti - S/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 113 PHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/202212008000021/05/2022
560200157960 Parveen Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಸ್ತೆಗೀರ ಪಟೇಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/20229006000020/05/2022
560200158029 Sapna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಿತೇಂದ್ರ #117 PHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/202212008000021/05/2022
560200158052 Lalita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ 118ಈ PHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/20229006000020/05/2022
560200158490 Savita - W/O: ಜೀವನ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರೋಳಾ ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267122/05/2022FPS****267122/05/202212008000022/05/2022
560200158512 Radhabai - W/O: ಶಮಾ ರಾವ ರೋಳಾ ರೋಳಾ ರೋPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022210014000021/05/2022
560200158587 Shobha - W/O: ರತನ ಧನಗರ ವಾಡಿ ರೋಳಾ ರPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20229006000021/05/2022
560200158596 Shakuntala - S/O: ಜಗನ್ನಾಥ 2 ದನಗರ ವಾಡಿ ರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200158687 Sunita. - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಗುಂಡೂರೆ ಧನಗರ ವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/202212008000021/05/2022
560200158816 Rubina Begum - S/O: ಸಯ್ಯದ ಸಾಬ ಪಟೇಲ ರೋಳಾ ರೋಳಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200159211 Kamalbai - W/O: ಅಂಬಣ್ಣಾ 1/54 ಧನಗರ ವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20223002000021/05/2022
560200159545 Naginabai - W/O: ಅಂಬಾಜಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20226004000021/05/2022
560200159705 Pooja - W/O ಗೌತಂ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 1/45 ಭೀಮ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200160239 Radha - W/O ರಾಜಕುಮಾರ 1/12 0 ದಾಸಾರವಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160333 Gnyanabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪದ್ಮಣೆ ಧPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161596 Salimabi - W/O ಇಲಾಹಿ #76 ರೋಳಾ ರೋಳಾ ರೋಳಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161819 Tabassum Begum - W/O ರಶೀದ 30/1/8 0 ಅಂಗಂವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/202212008000021/05/2022
560200161901 Ulfath - W/O ಅಹಮೆದ್ ಪಟೇಲ 87 0 ರೋಳಾ ರೋPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/20229006000020/05/2022
560200161902 Arshiya Begum - W/O ಶಕೀಲ ಪಟೇಲ # 0 ನರಸಯ್ಯ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200162317 ರಸಿದಾಬಾನು - W/O ಮೊದೀನಸಾಬ 66 0 ಟಿಪ್ಪು PHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20226004000021/05/2022
560200162646 Samshad Bee - W/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ 99 ಮೈಬೂಬ್ ಸುಭಾನPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/20226004000020/05/2022
560200162985 Basamma - W/O ನಾಗನಾಥ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಧನಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200163233 Archan - W/O ಅಭಿಲೇಶ ಬಲ್ಲಿ 99 ದಾಸರ ವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163272 Parveen - W/O: ಜಾಂಗಿರ್ ಮಿಯಾನ 23 ರೋಳಾ ರೋPHH(NK) / NCS------150000000-
560200163273 Sangamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಾದೇವ #63 ರೋಳಾ PHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/20229006000020/05/2022
560200163548 Nusrath Jahan - ಎಕ್ಬಾಲ್ ಏಚ್‌ ನ 27 ರೋಲ್ಲಾ ರೋPHH(NK) / NCSBiometric****267122/05/2022FPS****267122/05/20226004000022/05/2022
560200163671 Jyoti - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದರಾಮ 00PHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20226004000021/05/2022
560200163742 Ashamma - W/O ಝರಣಪ್ಪಾ 34 0 ಧಂಗರ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20223002000021/05/2022
560200166614 ಮಕ್ಬೂಲ್‌ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/20226004000020/05/2022
560200166615 ಖಾಸಿಮಸಾಬ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200166616 ಕಲಾವತಿ - ರೂಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/20226004000020/05/2022
560200166617 Shreedevi - ರೂಲಾAAY(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/2022200015000020/05/2022
560200166618 ಜಗದೆವಿ - ರೂಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/20229006000020/05/2022
560200166619 ಮಧುಕರ್‌ - "ಸಾ.ರೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕು : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ AAY(NK) / NCSBiometric****267122/05/2022FPS****267122/05/2022200015000022/05/2022
560200166620 ಪುತಳಾ ಬಾಯಿ - ರೋಳಾAAY(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022200015000021/05/2022
560200166621 ramaka - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/20223002000020/05/2022
560200166622 ನಿಜಾಮ್‌ ಪಾಟೀಲ - ರೋಳಾAAY(NK) / NCSBiometric****267122/05/2022FPS****267122/05/2022200015000022/05/2022
560200166623 ಫಾತಿಮಾಬಿ - ರೋಳಾAAY(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/2022200015000020/05/2022
560200166624 ಖಾಜಾ ಪಾಶಾ - ರೋಳಾAAY(NK) / NCSBiometric****267122/05/2022FPS****267122/05/2022200015000022/05/2022
560200166625 Sangappa - ರೋಳಾAAY(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022200015000021/05/2022
560200166626 ಗಣಪತಿ - ರೋಳಾAAY(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022200015000021/05/2022
560200166627 Devamma - ರೋಳಾAAY(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022200015000021/05/2022
560200166629 Rajeshwari - ರೋಳಾAAY(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/2022200015000020/05/2022
560200166630 ರಾಜೆ ಸಾಬ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/20226004000020/05/2022
560200166631 ಏಕನಾಥ - ರೋಳಾAAY(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022200015000021/05/2022
560200166632 ಬಿಸಮಿಲ್ಲಾ ಬಿ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/202212008000021/05/2022
560200166633 ಅಪ್ಪಾ ರಾವ - ರೋಳಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166634 ಅಕ್ಬರ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/20223002000020/05/2022
560200166635 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ರೋಳಾAAY(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/2022200015000020/05/2022
560200166636 ಪಾಶಾ ಮಿಯ - ರೋಳಾAAY(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/2022200015000020/05/2022
560200166637 ಕುಪೇಂದ್ರ - ರುಳಾAAY(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022200015000021/05/2022
560200166638 ಚಂದಮ್ಮ - ಧನ್ನೂರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022200015000021/05/2022
560200166639 ಹಣಮಂತ ರಾವ - ಧನಗರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20226004000021/05/2022
560200166640 Renuka - ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022150010000021/05/2022
560200166641 Ramakka - ಧನಗರವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166642 ಹಣಮಂತ - ಧನ್ನೂರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022200015000021/05/2022
560200166643 ಹಿರಪ - ಧನಗರವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022200015000021/05/2022
560200166644 ರಾಜು ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ - ಧನಗರವಾಡಿ ಪೊಸ್ಟ ರೋಳಾ 585331AAY(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022200015000021/05/2022
560200166645 Saraswati - ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022150010000021/05/2022
560200166653 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ಧನಗರವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166656 Sumitra - ಧನಗರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022150010000021/05/2022
560200169631 kamlabai - ರೋಳಾAAY(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/2022200015000020/05/2022
560200169632 Qasim patel - ರೋಳಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169633 ಅಜೀಬ ಸಾಬ - ರೋಳಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169635 Radha Bai - ರೋಳಾAAY(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/2022200015000020/05/2022
560200169636 ಜುಲ್ವ ನಬಿ - ರೋಳಾAAY(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022200015000021/05/2022
560200169637 ಸಯ್ಯದ ಸಾಬ - ರೋಳಾAAY(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/2022200015000020/05/2022
560200177430 ಇಸ್ಮಾಲ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022150010000021/05/2022
560200177431 ಶರಣಪ್ಪಾ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20226004000021/05/2022
560200177432 Basamma - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022150010000021/05/2022
560200177433 ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂ. ದಿಗಂಬರ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20226004000021/05/2022
560200177434 Sangeeta - ಪೊಸ್ಟ ರೋಳಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200177435 ಬಲಭೀಮ್‌ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/20226004000020/05/2022
560200177436 Tahera Bee - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/2022150010000020/05/2022
560200177437 ವಾಹೇದ ಪಟೇಲ ತಂ. ಮೋದಿನಸಾಬ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200177438 ಶರಣಪ್ಪಾ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200177439 Savita - ರೋಳಾAAY(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022200015000021/05/2022
560200177440 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಭೀಮಶಾ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20226004000021/05/2022
560200177441 Jeevan - ರೂಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20223002000021/05/2022
560200177442 ಹಜರ ಬಿ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****783922/05/2022FPS****783922/05/2022150010000022/05/2022
560200177443 Chand Sab - ರೋಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200177444 ವಿಶ್ವನಾಥ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/202212008000020/05/2022
560200177445 Shebira Bee - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/202212008000021/05/2022
560200177446 ರಘುನಾಥ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/202212008000021/05/2022
560200177447 ನಾಗನಾಥ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/202212008000021/05/2022
560200177448 ಜಾವೇದ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267122/05/2022FPS****267122/05/202212008000022/05/2022
560200177449 ಮಳಪ್ಪ - ರೋಳಾAAY(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/2022200015000020/05/2022
560200177450 ಹೈದರ್‌ ಸಾಬ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20229006000021/05/2022
560200177451 ವಿಶ್ವನಾಥ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/2022150010000020/05/2022
560200177452 ಶಶಿಕಲಾ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/20226004000020/05/2022
560200177453 Ratnamma - ರೋಳಾAAY(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/2022200015000020/05/2022
560200177454 ಶಾಮಲಾಬಾಯಿ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200177455 ರಜಾಕ್‌ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/202212008000020/05/2022
560200177456 ಸಿದ್ದಮ್ಮಾ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/20223002000020/05/2022
560200177457 ಮೈನುದ್ದಿನ ತಂ. ಫರೀದಸಾಬ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/202212008000020/05/2022
560200177458 ರಸೂಲ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/20226004000020/05/2022
560200177459 Shridevi - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20229006000021/05/2022
560200177460 ಚಾಂದ ಸಾಬ - ರೋಳಾAAY(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022200015000021/05/2022
560200177461 Kamalabai W/o, Goranna - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/2022150010000020/05/2022
560200177462 ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/202212008000020/05/2022
560200177463 ಚನ್ನಬಸಯ್ಯ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267122/05/2022FPS****267122/05/2022150010000022/05/2022
560200177464 Hasina Bee - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/2022150010000020/05/2022
560200177466 ಕಮಲಾಕರ - ರೋಳಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200177467 raje sab - "ಸಾ.ರೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕು : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/20223002000020/05/2022
560200177468 ಲಲಿತಾ - ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20226004000021/05/2022
560200177469 sheda bi - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/202212008000020/05/2022
560200177470 Kashi bai - ರೋಳಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200177471 ಚಂದ್ರಶಾ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20226004000021/05/2022
560200177472 ಮಸಿದ ಬೀ - ರೋಳಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200177473 ಸರದಾರ ಪಟೆಲ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200177474 ದಸ್ತಗಿರ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20226004000021/05/2022
560200177475 Kavita - ಧನಗರವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****267122/05/2022FPS****267122/05/2022200015000022/05/2022
560200177476 Sunita - ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022180012000021/05/2022
560200177477 Yallamma - ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/2022150010000020/05/2022
560200177478 ಭಾರತ - ಧನಗರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022200015000021/05/2022
560200177479 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜೂನ - ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/202212008000021/05/2022
560200177480 ಪಾರಮ್ಮಾ - ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200177481 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200177482 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200177483 ವೆಂಕಟ - ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200177484 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಧನಗರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20226004000021/05/2022
560200177485 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20226004000021/05/2022
560200177487 Nilamma - ಧನಗರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/202212008000021/05/2022
560200177488 ರಾಮಣಾ - ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20226004000021/05/2022
560200177489 ಮಾಲಪ್ಪಾ - ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20226004000021/05/2022
560200177490 Kalavati - ರೊಳ ಧನಗರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022150010000021/05/2022
560200177491 Vidyavati - ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20229006000021/05/2022
560200177492 Kalavati - ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200177493 Lalita - ಧನ್ನುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20229006000021/05/2022
560200177494 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಧನಗರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20223002000021/05/2022
560200177495 ಸುಭಾಶ - ಧನಗರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20229006000021/05/2022
560200177496 ಭಾರತ - ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20226004000021/05/2022
560200177497 ಆಂಬಣ - ಧನಗರವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022200015000021/05/2022
560200177498 kamla bai - ಧನ್ನುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20223002000021/05/2022
560200177499 ನಾಗಮ್ಮ - ಧನಗರವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022200015000021/05/2022
560200177500 Shantabai - ಧನಗರವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022200015000021/05/2022
560200177501 Sundra Bai - ಧನಗರವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022200015000021/05/2022
560200177502 Sharada Bai - ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022210014000021/05/2022
560200177503 Ratnamma - ಧನಗರವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200177504 ನಾರಾಯಣ - ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/202212008000021/05/2022
560200177505 ಗುಂಡಮ್ಮ - ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267122/05/2022FPS****267122/05/20229006000022/05/2022
560200179002 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ರೋಳಾ ತಾ|| ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ|| ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20229006000021/05/2022
560200186767 Maheboob Bee - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022180012000021/05/2022
560200186768 jainu bee - ರೋಳಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200186769 ಮೌಲನ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200186770 ರಬ್ಬಾನಿ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/20229006000020/05/2022
560200186771 ಫತ್ರು ಬೀ - ರೋಳಾAAY(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022200015000021/05/2022
560200186772 ಮಲ್ಲಿಕ ಸಾಬ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022150010000021/05/2022
560200186773 Sangeeta - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022150010000021/05/2022
560200186774 Aminabee - ರೋಳಾAAY(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/2022200015000020/05/2022
560200186775 ವಾಮನ್ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/202212008000021/05/2022
560200186776 Eramma - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/202212008000021/05/2022
560200186777 Aariphabi - ರೋಳಾAAY(NK) / NCSBiometric****267112/05/2022FPS****267112/05/2022200015000012/05/2022
560200186778 Anju - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200187695 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ರೋಳಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187696 ಪುಂಡಲೀಕ - ರೋಳಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192077 Shabanabee - ರೊಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/20229006000020/05/2022
560200192504 Shaijad Bee - ರೊಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/202212008000021/05/2022
560200192559 Gundappa S/o, Narasappa - ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20226004000021/05/2022
560200192573 Mahadevi W/o, Basappa - ಧನ್ನುರ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200193299 Narasamma W/o, Shivashankar - ಎಟ.ಪೋಸ್ಟ ಧನಗರವಾಡಿ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಣ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200193318 Sarojani - ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267122/05/2022FPS****267122/05/20226004000022/05/2022
560200193495 ಯೆಲ್ಲಪ್ಪ - ಧನಗರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022150010000021/05/2022
560200194050 Mahdevi D/o, Nagappa - ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200194092 ಬಸವರಾಜ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022150010000021/05/2022
560200194191 ಅಂಬವ್ವ - ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200194339 Shameenabee - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267122/05/2022FPS****267122/05/202212008000022/05/2022
560200194410 Hanamanth S/o, Peerappa - ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/202212008000021/05/2022
560200194456 Isub S/o, Ghudusab - ರೊಳಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200194513 Chandrappa S/o, Mallappa - ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200198677 ಪ್ರಭು - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/202212008000020/05/2022
560200205104 Mangala Bai - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267122/05/2022FPS****267122/05/2022150010000022/05/2022
560200205120 ಆನೀಲಕುಮಾರ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/202212008000021/05/2022
560200205136 Krishna Bai - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022150010000021/05/2022
560200205149 retnamma - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/20223002000020/05/2022
560200205185 ತಾಹೇರ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200205195 ಗಫೂರ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/20229006000020/05/2022
560200205233 Yankamma - ಧನಗರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20226004000021/05/2022
560200205240 Jagadevi - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/202212008000021/05/2022
560200205242 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267122/05/2022FPS****267122/05/2022150010000022/05/2022
560200205260 sidamma - ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267122/05/2022FPS****267122/05/2022150010000022/05/2022
560200205276 ತಿಪ್ಪಮ್ಮ - ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200205287 Renuka - ಧನಗರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****792619/05/2022FPS****792619/05/2022150010000019/05/2022
560200205301 Ningmma - ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20226004000021/05/2022
560200205305 ರಮೇಶ್ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200205309 ನೀಲಮ್ಮಾ - ಧನಗರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200205318 ಗೊವಿಂದ - ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20226004000021/05/2022
560200205326 ಭಿಮಾಬಾಯಿ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20226004000021/05/2022
560200205335 Srikanth - ರೋಳಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200205346 ಉಸ್ಮನ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200205354 ಸುರೆಶ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200205370 Sonabai - ರೋಳಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200205377 Pulabai - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200205389 ರಿಯಾಸತಬಿ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200205391 ತುಳಸಿರಾಮ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/2022180012000020/05/2022
560200205399 ವಾಹೆದ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20226004000021/05/2022
560200205406 Lalita Bai - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/2022150010000020/05/2022
560200205410 ಚಾಂದಬಿ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/20229006000020/05/2022
560200205427 kaliman - ರೂಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/20223002000020/05/2022
560200205435 Sultana - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267122/05/2022FPS****267122/05/202212008000022/05/2022
560200205437 ಕೋಂಡಿಬಾ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200205448 Indumathi - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/2022150010000020/05/2022
560200205461 ಛಾಯಾ - "ಸಾ.ರೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕು : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20229006000021/05/2022
560200205471 ಅಂಜುಮಬಿ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200205483 Uttama Bai - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/202212008000021/05/2022
560200205492 ಜಲೀನಾ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/202212008000020/05/2022
560200205500 Mamtaz Bee - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022180012000021/05/2022
560200205521 ಸೈಬಣ್ಣಾ - ಧನಗರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/202212008000021/05/2022
560200205530 VACHALABAI - ಧನ್ನುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20223002000021/05/2022
560200205538 ಭಾಗಮ್ಮಾ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/202212008000021/05/2022
560200205547 ರಾಜು - ಧನಗರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022150010000021/05/2022
560200205553 Bhimabai - ಧನ್ನುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200205559 ಜಾಫರ ಸಾಬ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200205570 ಮಮತಾ - ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/202212008000018/05/2022
560200205577 Gangamma - ಧನಗರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267122/05/2022FPS****267122/05/20229006000022/05/2022
560200205585 ನರಸಪ್ಪ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200205595 ದಸ್ತಗೀರ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022180012000021/05/2022
560200205612 ನ್ಯಾಮಥ್ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/20226004000020/05/2022
560200205621 ಜಬ್ಬಾರ ಪಟೇಲ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/2022150010000020/05/2022
560200205631 Farajana Begum - ರೋಳಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200205638 ಮೀರಮ ಜಾನ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/202212008000021/05/2022
560200205643 Malana Bee - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/2022150010000020/05/2022
560200205654 lala bi - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022150010000021/05/2022
560200205707 ಮ್ಯೆನೊದ್ದಿನ್‌ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267122/05/2022FPS****267122/05/20226004000022/05/2022
560200205725 ಹುಸೆನ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022150010000021/05/2022
560200205737 ಶೀವರಾಜ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022150010000021/05/2022
560200205763 ರಾಮಚಂದ್ರ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267122/05/2022FPS****267122/05/20229006000022/05/2022
560200205786 ಬಾಬು ರಾವ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/20226004000020/05/2022
560200205806 ಸಲಿಮ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022180012000021/05/2022
560200205826 ಚತ್ರಪ್ಪಾ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20223002000021/05/2022
560200205844 Jaina bee - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20223002000021/05/2022
560200205860 ಸಲಿಮ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/2022150010000020/05/2022
560200205871 ರಸುಲ - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/202212008000021/05/2022
560200205927 Halima Bee - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022150010000021/05/2022
560200205933 Riyana Bee - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267122/05/2022FPS****267122/05/20226004000022/05/2022
560200206030 Kamalabai - ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20223002000021/05/2022
560200206044 shankarayya - ರೋಳಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200206058 ಅಂಬ್ಬಣ್ಣ - ಧನ್ನುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/202212008000021/05/2022
560200206068 ತುಕಾರಾಮ - ಧನಗರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200206090 ಮಹಾದೆವಿ - ಧನಗರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/202212008000021/05/2022
560200206102 Gnyana bai - Dhangar wadiPHH(NK) / NCS------30000000-
560200206113 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಧನಗರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20229006000021/05/2022
560200206118 ಶರದಾ ಬಾಯಿ - ಧನ್ನುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20226004000021/05/2022
560200206126 ವೈಜಿನಾಥ - ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200206131 ಶೇಕಮ್ಮ - ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/202212008000021/05/2022
560200206146 Shama Bai - ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267122/05/2022FPS****267122/05/20229006000022/05/2022
560200206178 ಮಹಾದೇವಿ - ಧನಗರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20226004000021/05/2022
560200206195 ಪರಸುರಾಮ್‌ - ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022180012000021/05/2022
560200206203 Saraswathi - W/O ಗುರುನಾಥ ಮೆತ್ರೆ 65 ಗೋವ್ತ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200206214 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯಿ - ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200207703 ಶಂಕರ - ಧನ್ನುರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20229006000021/05/2022
560200207863 Vinayak S/o, Ambanna - ಮು ಧನಗರವಾಡಿ ಅಂಚೇ ರೋಲಾ ತಾ|ಬPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20226004000021/05/2022
560200207864 Prabhavati - ಧನಗರವಾಡಿ ರೂಲಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------150000000-
560200212559 Jaisheela W/o, Shivakumar - ಪೊಸ್ಟ ರೋಳಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200212790 Chandra Bhag - W/O ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ 1/64 0 ಧಂಗರವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200213191 ರಿಯಾನಬೀ ಗಂ. ಮಶಾಕ - ಪೊಸ್ಟ ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022180012000021/05/2022
560200213193 Rajeshree - ಪೊಸ್ಟ ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/202212008000021/05/2022
560200213195 Dasarath S/o, Yallappa - ಪೊಸ್ಟ ನಿರಗುಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/202212008000021/05/2022
560200213198 Kashibai - ಪೊಸ್ಟ ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022150010000021/05/2022
560200213199 Kamala Bai - ಪೊಸ್ಟ ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/20226004000020/05/2022
560200213201 Laxman S/o, Saibanna - ಪೊಸ್ಟ ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/202212008000021/05/2022
560200213209 Yamunamma W/o, Kashinath - ಪೊಸ್ಟ ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/20223002000020/05/2022
560200213217 Yallamma - ಪೊಸ್ಟ ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200213218 Laxmibai W/o, Ramchandra - ಪೊಸ್ಟ ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20223002000021/05/2022
560200213219 Shamina Bee - ಪೊಸ್ಟ ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022150010000021/05/2022
560200213268 Raju s/o Ganapati - ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200213275 Savitra - ಧಾನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200213794 ರಜ್ಜಬ - #1/7,ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/20229006000020/05/2022
560200213795 Machinda S/o, Pundalikappa - ಪೊಸ್ಟ ರೋಳಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200213796 RIYAJASAB - 1/7,ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/202212008000020/05/2022
560200213798 Jemela Bee - "ಸಾ.ರೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕು : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/202212008000020/05/2022
560200213799 Reshmabegum - ಪೊಸ್ಟ ರೋಳಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200213806 ಮಧುಮತಿ - ಸಾ|| ಧನಗರವಾಡಿ ಪೊಸ್ಟ ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20229006000021/05/2022
560200214876 ಸೋನಾಬಾಯಿ - ಸಂಜು 28 00 ಧನಗರವಾಡಿ ಧನಗರವಾPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20223002000021/05/2022
560200214877 Shobha - ಪರಶುರಾಮ 93 ಮೇನ ರೋಡ ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200215090 Gunawanta - ಲಕ್ಷ್ಮಣ 36 ಮೇನ ರೋಡ ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20226004000021/05/2022
560200215413 Shabanabi - ತಯ್ಯಬ ಪಟೇಲ 1/17 ಮೇನ ರೋಡ ರೋಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200215414 Riyanabee W/o, Mohd. Hanif - ಅಜೀಜಸಾಬ 06 ಮೇನ ರೋಡ ರೋಳಾ ರೋPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022150010000021/05/2022
560200215760 Jilekhabee - ಜಮೀರ ಮಾಸ್ತಾನಸಾಬ 102 ರಸ್ತ ರೋPHH(NK) / NCS------270000000-
560200215770 Renuka - ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ವಗ್ಗೆ 110 00 ಧನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20226004000021/05/2022
560200215789 Anjum - ಅಬ್ಬು 87 ಮೇನ ರೋಡ ರೋಳಾ ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/2022150010000020/05/2022
560200216108 ಅನೀತಾ ರವಿಚಂದ್ರ - ರವಿಚಂದ್ರ ಸಾಧು 51 1 ರೋಳಾ ರೋPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022150010000021/05/2022
560200216323 Renuka - ದಸರಥ 44 ಮೇನ ರೋಡ ರೋಳಾ ರೋಳಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200216431 Sharnamma - ರಾಮಚಂದ್ರ 44 ರಸ್ತ ರೋಳಾ ರೋಳಾPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20226004000021/05/2022
560200216432 surekha - ಶ್ರೀನಿವಾಸ 38 ರಸ್ತ ರೋಳಾ ರೋಳPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/20229006000021/05/2022
560200225825 Krishnabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಕಾಂತ #1/10/2NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200226869 Reshma Begum - C/O ಚಾಂದ ಪಟೇಲ 81/1 ಅಂಗನ್ ವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****267122/05/2022FPS****267122/05/20226004000022/05/2022
560200227005 Rekha - W/O: ವಾಮನ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರೋಳಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200227924 Sarswati - C/O ಅಪ್ಪಾರಾವ ಗುಂಡೂರೆ 149 ಧನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/202212008000021/05/2022
560200228457 Shamshad Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತಾಹೆರ ಪಟೇಲ 84/1 ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200229386 Sarita - C/O ಕೇಶವ 00 ರೋಲ ರೋಳಾ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/20226004000020/05/2022
560200229622 Ambika - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಪ್ಪಾ 1PHH(NK) / NCS------60000000-
Top