REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149277 Shobha - W/O: ವಿಕ್ರಮ ಪಾಟಿಲ 51 ರಾಮತೀರ್ಥNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200151299 Shahubai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟರಾವ ಬಿರಾಜದಾರ PHH(NK) / NCS------50000000-
560200151318 Surekha - W/O: ಕುಮಾರ ಜಾಧವ 157 ತಾ ಬಸವPHH(NK) / NCS------200000000-
560200153952 Sheetal - W/O ಮಹಧವ 70 ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೇ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200154150 Chaya Bai - W/O ಬಳಿರಾಮ #28 ರಾಮತೀರ್ಥ(ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200154159 Kavita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಮಾರ 205 PHH(NK) / NCS------300000000-
560200154257 Sheetal - W/O: ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ 36 ತಾ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------100000000-
560200154398 Usha - W/O: ಪಂಡಿತ 121 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200154399 Indu Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200154410 Rukmini - S/O: ಚಂದರ್ 84 PHH(NK) / NCS------100000000-
560200154459 Anuradha - ರಾಹುಲ 174 ರಮತೀರ್ಥ (ಕೇ) ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------50000000-
560200154654 Minabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಲಿಂಗ 176/1 PHH(NK) / NCS------200000000-
560200154657 Shital - W/O: ಮಾರುತಿ ಅವಲೆ 128 PHH(NK) / NCS------100000000-
560200154704 Priyanka - W/O: ರಾಹುಲ 198 PHH(NK) / NCS------100000000-
560200154900 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುನೀಲ #98 ರಾಮತೀರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200154905 Anitha - W/O: ಆನಂದರಾಜ 121 PHH(NK) / NCS------250000000-
560200154977 Suman - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರಕಾಶ 191/2 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200155029 Sunita - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ 63 PHH(NK) / NCS------250000000-
560200155039 Aveedhya - W/O: ಕುಮಾರ 26/1 PHH(NK) / NCS------100000000-
560200155047 Laxmi - W/O: ಕಾಂತ 205 PHH(NK) / NCS------200000000-
560200155058 Nethravathi - W/O: ರಾಜೇಂದ್ರ 104 PHH(NK) / NCS------200000000-
560200155123 Padmavati - S/O: ಚಂದರ 84 PHH(NK) / NCS------100000000-
560200155128 Kalavati - S/O: ರಾವಣ 181 PHH(NK) / NCS------100000000-
560200155129 Aoubai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅವಿನಾಶ 7/1 ರಾಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560200155132 Shivaji - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಾಜಿ 14PHH(NK) / NCS------150000000-
560200155201 Satyabhama - W/O: ತುಕಾರಾಮ 101 ತಾ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200155268 Sarika - W/O ಅರುಣ ಕಂಬಳೆ 0 0 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200155286 Vaishali - S/O: ಭಾವಸಾಬ ಪಾಟೀಲ 19 PHH(NK) / NCS------200000000-
560200155613 Nagini - W/O: ಲಹುಕುಮಾರ್ 135 PHH(NK) / NCS------100000000-
560200155675 Maaya - S/O: ಕೇಶವ ಅವಲೆ 1 ತಾ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560200155793 Janabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮ್ 29/1 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200155909 Ujvala - W/O: ಕಾಡಜಿರಾವ್ 113 PHH(NK) / NCS------200000000-
560200155923 Savita - W/O: ರಾಜೇಂದ್ರ 29 PHH(NK) / NCS------250000000-
560200156014 Pooja - S/O: ಅನಂದ ರಾವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200156054 Shreedevi - W/O ವಿಲಾಶ ಆವಲೆ 0 0 ರಾಮತೀರ್ಥ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200156157 ಸಾರಿಕಾ ಪವಾರ - W/O ಸಂಜಯ ಪವಾರ #255 ರಾಮತೀರ್ಥ(PHH(NK) / NCS------200000000-
560200156199 Shobha - S/O: ಗೋವಿಂದ ರಾವ್ ಜಾಧವ 157 PHH(NK) / NCS------200000000-
560200156200 Rukmini - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಾಮನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156351 Tukabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಕ್ಕೆ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200156830 Bhamabai - C/O ಮನೋಹರ ಡೋಳ್ಳೆ 3-90 ನಿಯರ ಹನPHH(NK) / NCS------200000000-
560200157376 ಸುನೀತಾ - W/O ರಾಮ 00 ರಂತೀರ್ಥ (ಕೇ) ಬಸವPHH(NK) / NCS------300000000-
560200157764 Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋಪಾಲ ರಾಮತೀರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200157894 Chamakabai - S/O: ಧನಾಜಿ ಜಾಧವ್ 13NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157898 Gangu Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ತುಕಾರಾಮ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200157978 Dhonda Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಘುರಾಮ 109 PHH(NK) / NCS------100000000-
560200157979 Chandrabhaga - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಯಶವಂತ್ ರಾವPHH(NK) / NCS------100000000-
560200158504 Sojar - W/O ನರಸಿಂಗ್ 61 ರಂತೀರ್ಥ ಕೇ ಚಂPHH(NK) / NCS------200000000-
560200159438 Rukmini - S/O: ಶಾಹುರಾಜ್ 00 ರಾಂತೀರ್ಥ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200159639 Lalita Bai - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ ಪಾಟೀಲ 210 PHH(NK) / NCS------200000000-
560200159668 Sharda Bai - W/O ಪ್ರಮೋದ ಬೀರಾಜದಾರ #22 . ರಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200159810 Mayavati - W/O ಪಂಡಿತ #99 ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ರಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200160085 Sridevi - W/O ನೀಲು ಕೋಲಿ 0 0 ರಾಮತೀರ್ಥ ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
560200160354 Sumitra - S/O: ಶ್ರೀಮಂತ ಕಾಂಬಳೆ 195 ರಾಮತೀPHH(NK) / NCS------100000000-
560200160459 Aushabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕೇಶವ ರಾವ್ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200162124 Rajeshree - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗದೀಶ 107PHH(NK) / NCS------250000000-
560200162232 Mangala - W/O: ಪಾಂಡುರಂಗ 166 ರಾಮತೀರ್ಥPHH(NK) / NCS------50000000-
560200162459 ರಾಜನಂದಿನಿ - W/O ಸಂತೋಷ 25 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162776 Sonali - S/O ವಸಂತ #174 . ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200163065 Shila - W/O ನೇತಾಜಿ 00 ರಾಮತೀರ್ಥ (ಕೇ) PHH(NK) / NCS------250000000-
560200163975 Babu Rao - S/O ಅನಂದ ರಾವ 22 0 ರಾಮತೀರ್ಥ ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200168376 Chamana Bai - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------250000000-
560200168377 utama - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------50000000-
560200168379 ಶಾಹುರಾಜ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200168380 ವಿಠಾಬಾಯಿ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200168382 ಶಿವಕರಣ ಬಾಯಿ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------100000000-
560200168383 ಸಕು ಬಾಯಿ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200168384 ಸಂಪತ ಬಾಯಿ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200168385 Saroja - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------100000000-
560200168386 bharatha bhai - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200168387 ಸುಮನ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200168388 Balika Manohar - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200168389 ಕಲಾವತಿ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200168390 ಆನುತಗೀರ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200168391 ಚಂದರ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200168392 ನೀಲಾಬಾಯಿ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200168393 ನರಸಾ ಬಾಯಿ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200168394 ರಾಜು - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200168395 ಮಧುಕರ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200168396 lalita bhai - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200168397 Dropati - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200168398 ಮುಕ್ತಾ ಬಾಯಿ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200168399 ratna bhai - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200168400 ತಾನಾಜಿ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200168401 ಚಂದರ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200168402 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200168403 Manabayi - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200168404 ಭಾರತಬಾಯಿ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200168405 ದತ್ತುನಾಥ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200168406 ಅವುಬಾಯಿ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200168407 ಪಾಂಡುರಂಗ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200168408 ತಾತೇ ರಾಮ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200168409 ಭಿಮ ಗಣಪತಿ - ರಾಮತಿರ್ಹತAAY(NK) / NCS------350000000-
560200168410 Raubai - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200168411 ಶ್ರೀಮಂತ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200168412 ನರಸಿಂಗ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200168413 Mahadevi - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200168414 ತಾನಾಜಿ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200168415 ಕಸ್ತೂರಾಬಾಯಿ ದತ್ತು - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200168416 Kamala Bai - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200169717 Mankabai - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200169718 ಮಲಮ್ಮ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200169719 ಬಾಲಾಜಿ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200182581 Rangubai - ರಾಮತ್ರಿಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200182582 ರುಕ್ಮಿಣಿ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------100000000-
560200182584 ಪ್ರಕಾಶ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------100000000-
560200182585 ಲೂಬಜಾ ಬಾಯಿ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200182586 ಶ್ರಿಪತಿ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------50000000-
560200182587 ವಿರಣ್ಣಾ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200182588 ಹೇಮಾ ಬಾಯಿ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200182589 ಸೇವಂತಾ ಬಾಯಿ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200182590 Alka - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200182591 ನಿವರ್ತಿ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------100000000-
560200182592 Vachalabai - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------100000000-
560200182593 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ರಾಮತ್ರಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------250000000-
560200182594 ಸುಕಮರ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------100000000-
560200182595 Gayabai - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------300000000-
560200182596 Shavanta - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200182597 ಗಣೇಶ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200182598 ಚಿತ್ರಾ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------250000000-
560200182599 ನಾಗಿನಬಾಯಿ ಶಿವಾಜಿ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200182600 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200182601 Chandrakala - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------250000000-
560200182602 Pooja - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200182603 ಅಂಗದ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------250000000-
560200182604 ದಶರಥ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200182605 ಮಾರುತಿ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------350000000-
560200182606 ವೆಂಕಟ - ಸಾ: ರಾಮತಿರ್ಥ (ಕೇ) ತಾ// ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200182607 ಶಿವಾಜಿ - ರಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200182608 ಮಾಧವ ರಾವ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200182609 ಯಮುನ ಬಾಯಿ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200182610 ಸತ್ಯ ಭಾಮಾ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200182611 ರೇಣುಕ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200182612 Begadabai - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200182613 Prithi - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------250000000-
560200182614 ಶ್ರೀಧರ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200182615 ರಂಗ ರಾವ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------400000000-
560200182616 ತಾನಾಜಿ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200182617 ಜಯ ದೇವ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200182618 Sakubai - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200182619 ಮಾಧವ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------250000000-
560200182620 ಸಮಿಂದರ - ಸಾ: ರಾಮತಿರ್ಥ (ಕೇ) ತಾ// ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560200182622 ರಾಜೇಂದ್ರ ಭಿಮರಾವ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200182623 ಭಾಗೀರಥಾ - ರಾಮತಿರಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200182624 ರಂಗರಾವ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200182625 ರಾಮ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200182626 ಶ್ರೀಮಂತ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------100000000-
560200182627 ನರಸಿಂಗ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200182628 sundar bai - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200182629 ಉದಯಭಾನ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200182630 ಪಂಡರಿ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------100000000-
560200182631 ಶಂಕರ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200182632 ಸುಧಾಕರ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------100000000-
560200182633 ವಿಶ್ವನಾಥ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200182634 ಭಾರತ ಬಾಯಿ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200182635 ವಸಂತ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------250000000-
560200182636 ಬಾಬು ರಾವ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------100000000-
560200182637 Vandana - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200182638 ನಾನಾರಾವ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200182639 ಪಂಚು ಬಾಯಿ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------300000000-
560200182640 ಗೋರೊಬಾ ಗಣಪತಿ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200182641 ಗೋವಿಂದ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200182642 ಸುನೀಲ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200182643 ಮಂಗಲಾ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------250000000-
560200182644 ಸೋಪಾನ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200182645 Inanta - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200182646 rukmini - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------50000000-
560200182647 ಮುರಾಹರಿ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------100000000-
560200182648 ಭಗವಾನ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200182649 ರಾಜೇಂದ್ರ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------100000000-
560200182651 ದಿನಕರ್‌ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200182652 ರೇಖಾ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200182653 ಯಶವಂತ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200182654 ಬಾಲಿಕಾ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------100000000-
560200182655 ಶಿವಾಜಿ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200182656 ಕೋಂಡಿಬಾ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------100000000-
560200182657 ಬಿಟಾಬಾಯಿ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200182658 ತುಕಾರಾಮ ಸಿದ್ರಾಮ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------350000000-
560200182659 ಮಹಾನಂದಾ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------300000000-
560200182660 Mangala bai - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------400000000-
560200182661 ಅನಿಲ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200182662 Laxmibai - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------300000000-
560200182663 ಸಾಲು - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200182664 ಆಣ್ಣರಾವ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200182665 ಸೌದಾಗರ್‌ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200182666 PADMA BAI - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------250000000-
560200182667 ಜಗನಾಥ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------300000000-
560200182668 Gopabai - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------300000000-
560200182669 ದಿಲಿಪ್ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------250000000-
560200182670 Chayabai - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200182671 ಸುರೇಶ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200182672 ಜಗನಾಥ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200182673 Anushaya - ರಾಮತಿರ್ಥPHH(NK) / NCS------200000000-
560200182674 ವಂದನಾ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------250000000-
560200182676 Sukumar - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200182677 ನರಸಿಂಗ - ರಾಮತೀರ್ಥ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------350000000-
560200182679 ಮಾರುತಿ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200182680 ಗೋರುಬಾ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------100000000-
560200182681 Kerabai - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200182682 ಸೋನಾಬಾಯಿ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200182683 ಗಣಪತಿ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------50000000-
560200182684 ನೀತ ಜಿ - ರಾಮಾತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200182685 ಕಲಾವತಿ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------100000000-
560200182686 ಚಂದ್ರಶೇಖರ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200182687 Komal Bai - ಸಾ: ರಾಮತಿರ್ಥ (ಕೇ) ತಾ// ಬಸವಸಕಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560200182688 ಅಪ್ಪರಾವ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200182689 ಸಾಗರ ಬಾಯಿ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200182690 ಅಪ್ಪರಾವ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200182691 Mahananda - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------250000000-
560200182692 ಸಮಿಂದರ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------250000000-
560200182693 ಜಗನಾಥ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------100000000-
560200182694 ಮಾಧವ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------300000000-
560200182695 ಸಂತೋಷ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------100000000-
560200187845 UMABAI - ರಾಮಾತಿರ್ಥ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187848 ವಿಠಲ - ರಾಮತಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191373 Droupadi - ರಾಮತಿರ್ಥ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------250000000-
560200192115 Suvarna - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------250000000-
560200192318 ನರಸಿಂಗ್‌ - ರಾಮತಿಥ೵(ಕೆ) ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.PHH(NK) / NCS------100000000-
560200192554 ಅಣ್ಣ ರಾವ - RAMTIRTH KPHH(NK) / NCS------100000000-
560200193344 ಸುಭಾಷ್ - ರಾಮತಿರ್ಥPHH(NK) / NCS------150000000-
560200193352 ರಾಮಲಿಂಗ್ - ರಾಮತಿರ್ಥPHH(NK) / NCS------250000000-
560200193520 ಸಂಜಿವ - ಸಾ/ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200193583 ದಾಮಾಜಿ - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200193591 Anushaya - ಸಾ/ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200193671 ಕಮಲಬಾಯಿ - ರಾಮತೀರ್ಥPHH(NK) / NCS------300000000-
560200193687 ಬೀಮ - ರಾಮತಿರ್ಥPHH(NK) / NCS------150000000-
560200193698 Varsha - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200193725 ಸಜಾಬಾಯ - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------300000000-
560200193793 ತಿರ್ಥ ರಾವ - ರಾಮಾತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200193856 ರಮೇಶ್ - ರಾಮತಿರ್ಥNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200194053 Mathura Bai - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------300000000-
560200194110 ಬಾಲಾಜಿ - ರಾಮತಿರ್ಥPHH(NK) / NCS------300000000-
560200194119 ಭೀಮಸೇನ - ರಾಮತಿರ್ಥPHH(NK) / NCS------100000000-
560200194138 ಸಂತರಾಮ - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200194141 ಗೋವಿಂದ - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------100000000-
560200194219 ಬಾಲಾಜಿ - ಸಾ/ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200194284 ಸವೀತಾ - ರಾಮತಿರ್ಥPHH(NK) / NCS------200000000-
560200195333 ಮಹಾದೇವ - Ramtirth (K)AAY(NK) / NCS------350000000-
560200195349 ಉತ್ತಮ - RAMTIRTH KPHH(NK) / NCS------150000000-
560200195600 ಮದನ - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------250000000-
560200195683 ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್‌ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200196106 Vachelu. - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200197097 Nagini - ರಾಮತಿರ್ಥPHH(NK) / NCS------150000000-
560200197117 Manjula - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200197961 Ujwala - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆ.PHH(NK) / NCS------50000000-
560200199608 ಸಿದ್ರಾಮ - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------250000000-
560200200953 SUNITA - Ramtirth (K)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200201114 ಕೆರೋಬಾ - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------250000000-
560200204743 Vaishali Subhash - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------100000000-
560200204744 ಶುಲಾ ಬಾಯಿ - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200204755 ಸಂಬಾಜಿ - ಸಾ/ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200204759 ಪ್ರಭಾಕರ - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------100000000-
560200204764 JIJABAI - Ramtirth (K)PHH(NK) / NCS------200000000-
560200204767 ಉದಯ ಬಾನು - RAMTIRTH KPHH(NK) / NCS------150000000-
560200204774 Bharatabai - ಸಾ/ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200204776 Asha - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200204778 ಸುಭಾಶ - RAMTIRTH KPHH(NK) / NCS------150000000-
560200204785 Midabai - ಸಾ/ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------50000000-
560200204788 Prabhavati - ರಾಮತಿರ್ಥPHH(NK) / NCS------400000000-
560200204795 ಮಂಕಾವತಿ - R/o Chandakapur Tq BasavakalyaNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200204809 Anita - ಸಾ/ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200204810 Simanta Bai - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------350000000-
560200204834 Prabhavati - ಸಾ/ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200204836 ಭಾಸ್ಕರ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200204841 ಸುರೇಖಾ - ಸಾ/ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200204855 Ranjana - Ramtirth kPHH(NK) / NCS------200000000-
560200204871 ದಿಗಂಬರ್ - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200204877 ಸಂತೋಷ - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200204886 ಲುಬಜಾ ಬಾಯಿ - ರಾಮತಿರ್ಥPHH(NK) / NCS------250000000-
560200204888 ಗೋವಿಂದ - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200204897 Anusaya - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------250000000-
560200204901 Hirkanabai - ರಾಮಾತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------250000000-
560200204914 ಪ್ರತಾಪ - Ramtirth (K)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200204922 ಶ್ವಲಜಾ - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------50000000-
560200204928 Poojabai - ಸಾ/ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ AAY(NK) / NCS------350000000-
560200204940 ಶಿವಾಜಿ - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200204943 ಉತ್ತಮ್‌ ರಾವ - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200204950 ವೈಜಿನಾಥ - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------100000000-
560200204963 ಸುಭಾಷ್ - RAMTIRTH KPHH(NK) / NCS------250000000-
560200204966 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200204974 ಸುರೇಖಾ - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200204988 Vachalabai - ರಾಮತೀರ್ಥPHH(NK) / NCS------200000000-
560200204989 ಚಿತ್ರ ಬಾಯಿ - Ramtirth kAAY(NK) / NCS------350000000-
560200205005 ಬೀಭೀಶೇನ - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------100000000-
560200205013 ಮನಿಷಾ - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------250000000-
560200205033 Jana Bai - ರಾಮತಿರ್ಥPHH(NK) / NCS------250000000-
560200205038 Lalita Bai - ರಾಮತಿರ್ಥPHH(NK) / NCS------300000000-
560200205047 ರಾಮ - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200205055 ಉಮೇಶ - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------250000000-
560200205062 ದೇವಿದಾಸ - ಸಾ/ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ AAY(NK) / NCS------350000000-
560200205087 ಧನರಾಜ - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200205091 Saru Bai - ಸಾ/ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------400000000-
560200205122 Nirmala Bai - ಸಾ/ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------300000000-
560200205124 ಪದ್ಮಾಕರ್‌ - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200205142 ಸುರೇಶ - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200205146 ಸುನುತಾ - ಸಾ/ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200205156 ನ್ಯಾನಬಾ - ಸಾ/ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200205165 ರಮೇಶ್ - ಸಾ/ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200205174 ಪಾರ್ವತಿಬಾಯಿ - Ramtirth (K)PHH(NK) / NCS------100000000-
560200205177 ರಾಮಣ್ಣಾ - ರಾಮತ್ರಿಥPHH(NK) / NCS------100000000-
560200205183 Rukminibai - ಸಾ/ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------50000000-
560200205190 ಶ್ರಾವಣ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200205194 jijabai - Ramtirth (K)PHH(NK) / NCS------50000000-
560200205202 ದಿಲೀಪ - ರಾಮತಿರ್ಥPHH(NK) / NCS------300000000-
560200205205 ಪಂಚಶೀಲಾ - ಸಾ/ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200205224 ಬಾಬುರಾವ - ಸಾ/ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200205230 Suvrna - Ramtirth (K)PHH(NK) / NCS------200000000-
560200205239 Yamuna - ಸಾ/ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200205261 Chababai - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200205268 ತುಕಾರಾಮ - ರಾಮತಿರ್ಥPHH(NK) / NCS------100000000-
560200205274 ರೇಖಾ ಗಂಡ ಸೊಪಾನ - Ramtirth kPHH(NK) / NCS------100000000-
560200205284 ಅನಂತ ರಾವ - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200205295 Sonali - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------250000000-
560200205311 ಜೀವನ - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200205321 ರಾಜು - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200205331 ಶೋಭಾ - ರಾಮತಿರ್ಥPHH(NK) / NCS------150000000-
560200205351 ಅರುಣ - ಸಾ/ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200205362 ಬಾಳು - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200205368 ಆನಂದರಾವ್‌ - ಸಾ/ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200205374 ಕುಮಾರ - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200205392 Suvarna - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------250000000-
560200205394 ವೈಜಿನಾಥ - ಸಾ/ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200205413 ಮಾಣಿಕ - ಸಾ/ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200205424 Chaba Bai - ಸಾ/ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------350000000-
560200205425 ಸಿನಾಬಾಯಿ - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------50000000-
560200205434 Mulabai - ಸಾ/ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200205442 ಆನಂದ ರಾವ - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200205446 ರಂಗೂಬಾಯಿ - ಸಾ/ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200205462 Bakula Bai - ಸಾ/ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200205475 Aruna - ಸಾ/ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200205479 ಮನಿಷಾ - Ramtirth (K)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200205497 ದತ್ತು - ಸಾ/ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ AAY(NK) / NCS------350000000-
560200205508 Rajabai - ರಾಮತೀರ್ಥ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------500000000-
560200205519 Phulabai - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------100000000-
560200205531 ಪ್ರಭು - ರಾಮಾತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200205544 ದಿನಕರ - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200205546 ಮಿನಾಕ್ಷಿ - Ramtirth kPHH(NK) / NCS------150000000-
560200205582 ಸರಾಜ ಬಾಯಿ - ಸಾ/ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ AAY(NK) / NCS------350000000-
560200205601 ಸಂಗೀತಾ - ಸಾ/ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200205655 ಭಾರತಾಬಾಯಿ - ಸಾ/ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------50000000-
560200205669 Vijayabai - ಸಾ/ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------300000000-
560200205682 Hirkana - ಸಾ/ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200205696 Maya - ಸಾ/ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200205712 ಕುಶಾಬಾಯಿ - ಸಾ/ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200205726 Sugalabai - ಸಾ/ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200205738 ಉದಯ ಭಾವನ್‌ - ಸಾ/ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200207418 KALAVATIBAI W/O PRAKASH BIRAJA - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200207629 ಹನುಮಂತ - ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200208162 Partibha - ರಾಮತಿರ್ಥ (ಕೇ)AAY(NK) / NCS------350000000-
560200210449 ನಿತಾ ಬಾಯಿ - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆAAY(NK) / NCS------350000000-
560200210450 SUDHAKAR S/O APPARAO BIRAJADAR - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200210451 Jayshree - ರಾಮತಿರ್ಥ (ಕೇ) ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200210453 RADHIKA - ರಾಮತಿರಥ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------350000000-
560200210456 NAGAMMA W/O SHIVAJI - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------50000000-
560200210461 RAVAN S/O MADHAVRAO - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
560200210470 GOVIND GOPAL - ರಾಮತಿ್ರಥ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200210474 PRAKASH CHANDER - ರಾಮತಿರಥ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------100000000-
560200210475 DATTATRAY S/O ANGADRAO BIRAJDA - ರಾಮತಿರ್ಥ (ಕೇ) ಪೊ. ರಾಮತಿರ್ಥ (ಕPHH(NK) / NCS------50000000-
560200210482 JANAKABAI W/O VENKATRAO - ಗೊಟಾಳAAY(NK) / NCS------350000000-
560200210485 Saguna - ರಾಮತಿರ್ಥ (ಕೇ) ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200210488 RADHA W/O PANDHARINATH - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆ.PHH(NK) / NCS------150000000-
560200210490 KESHAV PRABHU - ರಾಮತಿರಥ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200210496 KESHAV DHANAJI - ರಾಮತಿರಥ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------250000000-
560200210498 Shahu Bai - ರಾಮತಿಥ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------350000000-
560200210503 RAMLING S/O SHRIMANTH - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200210507 ರಾವಣ ತಂದೆ ಚಂದರ ಆವಲೆ - ರಾಮತಿರ್ಥ (ಕೇ) ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------300000000-
560200210516 Shridevi - ರಾಮತಿರಥ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------300000000-
560200210519 Shilpa - ರಾಮತಿಥ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------200000000-
560200210528 SHRIMANTH S/O SATAVAJI - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------100000000-
560200212396 Sheetal - ರಾಮತಿಥ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------200000000-
560200213512 MADHAV S/O PANDURANG JADHAV - ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆPHH(NK) / NCS------250000000-
560200215362 Bayawwa - ರಾಮ 131 ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------200000000-
560200215417 Vimalabai - ಲಕ್ಮಣ 143 ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ರಾಮತೀPHH(NK) / NCS------200000000-
560200215774 Savitri - ಭಿಮ 174 ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ರಾಮತೀರ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560200215849 Parwati - ನೆತಾಜಿ ತಂದೆ ಗೋರೊಬಾ 178 ಭೀಮ ನPHH(NK) / NCS------200000000-
560200215908 Chengalabai - ಸತ್ಯವಾನ 121 ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ರಾಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560200216379 Pushpa - ರಾಮಲಿಂಗ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ ಭೀಮ ನಗರ PHH(NK) / NCS------50000000-
560200227065 Pratiksha - S/O: ವಿಠಲರಾವ ದೂಧನಾಳೆ ರಾಮತೀರ್ಥ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200227482 Saroja Bai - W/O: ಶ್ರೀಮಂತ ರಾವ್ 36/1 ರಾಮತೀರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200228050 Anusaya - W/O: ಕಮಲಾಕರ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಮತೀರ್ಥPHH(NK) / NCS------350000000-
560200229659 Bhama Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಧನರಾಜ ಜಾಧವPHH(NK) / NCS------200000000-
560200230052 Shital - W/O ರಾಹುಲ #15 ರಾಮತೀರ್ಥ(ಕೆ) ರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200230093 Madhukar Suryawanshi. - C/O ಮಧುಕರ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಮತೀರ್ಥPHH(NK) / NCS------100000000-
560200231397 Anuradha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜನಾಥ 38PHH(NK) / NCS------100000000-
560200231464 Parvati - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರಕಾಶ್ 10 ತಾ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------100000000-
560200231853 Karuna - W/O: ಪಂಡರಿನಾಥ 9 ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
Top