REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149250 Sushilabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಸವರಾಜ 106 ನಿಯರ ಗ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560200149262 Sarswati - W/O: ವಿಜಯ ರೆಡ್ಡಿ 108 ಸಸ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200149375 Savita - W/O: ಮಹೇಶ ಕುಮಾರ ಕಬಾಡೆ 1395 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149376 Jyoti - W/O: ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಬಾಡೆ 1395 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149416 ಅರುನಾ ಬಾಯಿ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ 1PHH(NK) / NCS------120000000-
560200153812 Premala Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಸಸ್ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560200153951 Suvarna - W/O: ನಂದಕಿಶೋರ್ ಕೊಂಟಮೆ 1-198/1PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154013 Madhumati - W/O: ಮಯೂರ 278 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154014 Rekha - W/O: ನಂದವ 328 ಸಸ್ತಾಪುರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200154111 Rekha - W/O ಸಂತೋಷ ರೋಹಿಲೆ ೩೫೦ ತಾ ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200154192 Tabassum Begum - W/O: ಮಹಮದ್ ಗೌಶೋದ್ಡೀನ್ 148 PHH(NK) / NCS------180000000-
560200154210 Saku Bai - W/O: ಗುಂಡಾಜಿ 269 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200154240 Shilpa - S/O ರಾಜಕುಮಾರ ರೋಹಿಲೆ ಸಸ್ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154254 Rekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಳೋಜಿ 13 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154387 Shreedevi - S/O: ಶರಣಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154440 Rekha - W/O: ವೆಂಕಟ ಸಸ್ತಾಪೂರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154491 Yasmeen Begum - W/O: ಮಹಮದ್ ಜಹೂರ 232/34 ಸಸ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154522 Fatima - S/O ಮದರಸಾಬ ಕಾಕಾಜಿವಾಲೇ ೨೪೩ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154539 Yasmin - W/O ಸೈಯದ ಅಬ್ದುಲ ಸಸ್ತಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200154617 Vidhyavati - W/O: ಮಹಲಪ್ಪಾ 111 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154674 Mangala Bai - W/O ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ೪೬ ತಾ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200154695 Shahera Banu - S/O ಮೆಹಬೂಬ್ ಸಬ ೩೮ ಸಸ್ತಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200154700 Vidyavati - W/O: ಸೋಮನಾಥ 135 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200154726 Sarika - W/O ರಮೇಶ್ ಖಿ೦ಡರಗೇ ೩೨೪ ತಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154733 Prabhavati - W/O: ವಾಮನ 14 ಸಸ್ತಾಪುರ PHH(NK) / NCS------180000000-
560200154752 ಸವಿತಾ - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶ್ರೀಮಂತ ರಾವ 350 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200154760 Sapna - W/O ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ 83 . PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154769 Kavita - W/O ರವಿರೆಡ್ಡಿ #142 ಸಸ್ತಾಪೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154796 Naziya Begum - W/O ಲತಿಫ ೪೧ ಸಸ್ತಾಪುರ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200155088 Mahananda - W/O: ರಾಜ್ ರೆಡಿ 780 ಸಸ್ತಾಪುPHH(NK) / NCS------120000000-
560200155117 Vaishali - W/O: ಮಹದೇವ 26 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200155126 Parvati - W/O: ಹುಲೇಪ್ಪ ಸಸ್ತಾಪುರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200155207 Jagadevi - W/O ರಾಜಕುಮಾರ 94 ಬೀ ಸಸ್ತಾಪುPHH(NK) / NCS------120000000-
560200155208 Vaishali - S/O: ತುಕಾರಾಮ 195 ಸಸ್ತಾಪುರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200155209 Uttam - W/O ಪ್ರಕಾಶ ರೆಡ್ಡಿ 1 1 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200155212 Padmavati - S/O: ಬಾಬು ದಾಸರೇ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200155213 Shridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ 305 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200155529 Lalita - W/O: ರಮೇಶ್ ಕುಡಂಡೆ 106 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200155536 Archana - W/O: ದತ್ತು 210 ಶಾಸ್ತಾಪುರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200155581 Premala - W/O ಸಾಯಬಣ್ಣಾ ಭೋಜೆ ೭೬ ಸಸ್ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560200155588 Soni - S/O ಮಳಪ್ಪ . . PHH(NK) / NCS------60000000-
560200155600 Mumtaz - S/O: ಲಾಲದೇ ಸಾಬ 148 ಸಸ್ತಾಪುPHH(NK) / NCS------180000000-
560200155653 Laxmi Bai - W/O: ರಾಜೇಪ್ಪ 42 ಸಸ್ತಾಪುರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200155744 Latika - S/O: ಬಸವನಪ್ಪ ಸಸ್ತಾಪುರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200155853 Shashikal - W/O ಶಿವಪ್ಪಾ ೩೨೯ ತಾ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560200155981 Surekha - W/O: ಸಂಜುಕುಮಾರ್ 28 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200156041 Surekha - S/O: ಗೋವಿದ್ ರೆಡ್ಡಿ 131 ಸಸ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200156129 Anusha Bai - W/O: ಎಲಾ ರೆಡ್ಡಿ 72 ಸಸ್ತಾಪುPHH(NK) / NCS------120000000-
560200156132 Gangamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅರ್ಜುನ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200156133 Swati - S/O ನಾರಾಯಣ್ ಕವಳೆ 31 ಸಸ್ತಾಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200156141 Sharadha Bai - W/O ಮಧುಕರ ಪಲಂಗೆ ಸಸ್ತಾಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200156175 Anusha Bai - S/O ಜ್ಞ್ಯಾನದೇವ ರೆಡ್ಡಿ ತೆಕಲೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200156301 ಖಾಜಾ ಬೀ - W/O ನೂರ ಮೋಹಮ್ಮೆದ ೨೪೩ ಗ್ರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200156599 Lata - W/O: ಶಶಿಕಾಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ 122 ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157414 Sathya Banu - W/O: ಧನರಾಜ 178 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200157417 Shanta Bai - W/O: ಭೀಮ 295 ಸಸ್ತಾಪುರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200157422 Mina Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪವನ 328 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200157423 Sridevi - W/O: ವಿಜಯ ಕುಮಾರ 3.34 ಸಸ್ತಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200157431 ಸವಿತಾ - W/O: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಸ್ತಾಪೂರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200157565 Shakuntala - W/O: ಗೊರಖನಾಥ ಸಸ್ತಾಪೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200157670 Pyaranabi - W/O: ತಜೋದ್ದೀನ್ 25 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200157757 Nagamma - W/O: ಗುರುನಾಥ ಮಾಳಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200157776 Tajeendar Kaur - S/O: ಎಸ್. ಪ್ರೇಮ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಖು PHH(NK) / NCS------60000000-
560200157914 Sojirabai - W/O ತುಕಾರಾಮ ಹೇಳು ೫೮ ಸಸ್ತಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200157915 Anusha Bai - S/O: ಹುಸೇನಿ 269 ಸಸ್ತಾಪುರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200157930 Asia Banu - S/O ಮಹೇಬೂಬ ಸಾಬ ೨೪೨ ಸಸ್ತಾಪPHH(NK) / NCS------180000000-
560200157980 Hasina Bee - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಮ್ಮೆದ ಶPHH(NK) / NCS------210000000-
560200158008 Rukmini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200158024 Ram Suryavansy - S/O ಜಟಿ೦ಗ ಸೂರ್ಯವ೦ಶಿ ತಾ ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200158050 Pooja - W/O ನೀಲಕಂಠ #379 ಸಸ್ತಾಪುರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200158056 Parvati - S/O: ಗ್ಯಾನಪ್ಪ 54 ಸಸ್ತಾಪುರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200158072 Shivamma - D/O: ನಾಮ್ದೇವ ಮೆತ್ರೇ ಸಸ್ತಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200158076 Savita - S/O: ನಾಮದೇವ 11 ಸಸ್ತಾಪೂರ ಸಸ್ತಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200158443 Anusuyabai - W/O ಬಾಬುರೆಡ್ಡಿ ಚಾಮಲೆ ೩೦/ಅ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200158478 Tukamma - W/O ಅರ್ಜುನ ೮೩ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200158491 Priyanka - S/O: ಮಣಿಕ 181 ಸಸ್ತಾಪುರ ಸಸ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200158522 Laxmibai - S/O ಸಂಜೀವರೆಡ್ಡಿ ಚಾಮಲೆ ೧೪೮ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200158524 Rayamma - S/O ಮಸೂರ ಶೆಟ್ಕೆ ೨೭೪ ಸಸ್ತಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200158529 Shilpa - W/O ನಿತೇಶ ಶಿಂದೆ 138 ಸಸ್ತಾಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200158550 Kartika - S/O: ವಿಲಾಸ್ 197 ಸಸ್ತಾಪುರ ಸPHH(NK) / NCS------90000000-
560200158570 Laxmi Bai - S/O ಗುರುನಾಥ ಪಾಟೀಲ 2/143 ನಿಯರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200158584 Karuna Bai - W/O: ಸುಭಾಷ 265 ಸಸ್ತಾಪುರ ಸಸPHH(NK) / NCS------90000000-
560200158605 ಫರಹಾನಾ ಬೆಗಂ - W/O ವಾಜೀದ ಪಟೇಲ ಸಸ್ತಾಪುರ PHH(NK) / NCS------180000000-
560200158607 Kalavati - W/O ಮನೋಜ . . ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸPHH(NK) / NCS------90000000-
560200158610 Sushma - W/O ಸದಾಶಿವ ಗಾಯಕವಾಡ . . ಭೀಮ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200158618 Amreen Begum - S/O ಮುಸ್ತಫಾ ಸಸ್ತಾಪುರ ಗ್ರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200158704 Eramma - W/O ಭೀಮಣ್ಣಾ ಕುಂಬಾರ ಸಸ್ತಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200158727 Anita - W/O: ರಾಜು 214 ಸಸ್ತಾಪುರ ಬಸವPHH(NK) / NCS------150000000-
560200158774 Ligja - W/O: ಧಾನರಜ 135 ಸಸ್ತಾಪುರ ಸಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560200158789 Vidyavati - W/O: ಸುಕುವಾಸ್ 302 ಸಸ್ತಾಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200158803 Mahadevi - D/O ಹಾಶಪ್ಪಾ # 30/ಏ . ಸಸ್ತಾಪುPHH(NK) / NCS------30000000-
560200158804 Rajeshri - W/O ಸಿದ್ದರಾಮೆಶ್ವರ # 30/ಏ . ಸPHH(NK) / NCS------150000000-
560200158874 Radha - ಜ್ಞಾನದೇವರೆಡ್ಡಿ 80 ಗುಂಪಾ ರಸ್ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560200158883 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - W/O ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಕುಂಬಾರ ತಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200158887 Kamala - W/O ರಾಮು ಯಾದವ್ # ಶಾಸ್ತಾಪುರ ಸPHH(NK) / NCS------30000000-
560200158967 Gitanjali - D/O ವಿನಾಯಕರಾವ ಜಾಧವ ಸಸ್ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200158970 Aushabai - W/O: ಕೇಶವ 168 ಧುಮನಸೂರ ಸಸ್ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560200159004 Rani - S/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬಿರಾದರ ೧೩೨ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200159030 Lalita Bai - S/O ಶಂಭು #20 ಸಸ್ತಾಪುರ ಸಸ್ತಾಪPHH(NK) / NCS------150000000-
560200159099 Gayatri - W/O: ಪ್ರಭು ರೆಡ್ಡಿ 322 ಶಾಸ್ತಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200159113 Gousiya Begum - S/O: ಮಹತಾಬ್ ಸಾಬ್ 87 ಸಸ್ತಾಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560200159170 Mehjabeen - W/O ಸಯೆದ್ ಇಶಾಕ ಚ೦೧/೫೨ ಇಲ್ಲಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200159341 Shailaja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಆನಂದಕುಮಾರ್ ಶಾಸ್ತಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200159404 Simita Bai - S/O ಮಾಣಿಕ ರೆಡ್ಡಿ ತಾ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560200159484 Shivalila - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗನಾಥ ಶಾಸ್ತಾಪುರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200159538 Shaheda - W/O: ಇಬ್ರಹೀಮ್ ಸಾಬ್ 86 ಸಸ್ತPHH(NK) / NCS------90000000-
560200159566 Sangamma - W/O: ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ 108 ಸಸ್ತಾಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200159610 Laxmi Bai - W/O: ಶಂಕರ ಸಸ್ತಾಪೂರ ಸಸ್ತಾಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560200159806 Laxmi - W/O: ಬಸವರಾಜ 112 ಸಸ್ತಾಪುರ ಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560200159910 Pushpavti - W/O: ಉಲ್ಲಾಸ್ 105 ಸಸ್ತಾಪುರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200159911 Kamala Bai - W/O: ನಂದೇವ್ ರೆಡ್ಡಿ 133 ತಕ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200159915 Anasayabai - W/O ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿ ಚಾಮಲೆ ೫೩ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200159922 Nagamma - W/O ಕಾಶೀನಾಥ 323 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200159925 Siddareddy - W/O ಸಿದ್ದರೆಡ್ಡಿ . . ತಾ ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/20226004000021/05/2022
560200159967 Tukamma - W/O: ಬೀರಪ್ಪ 76 ಸಸ್ತಾಪುರ ಸಸPHH(NK) / NCS------30000000-
560200160015 Priyanka - S/O: ಯೆಶ್ವಂತ ಭೋಸಲೇ ಸಸ್ತಾಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160087 Jagdevi - W/O ಸಂಗಮೇಶ 280 ವಾಟರ ಟಕಿ ಸಸ್ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160089 Priyanka - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಲಿಂಗ ಜಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160109 Shakera Banu - S/O: ಬಾಬರ್ ಸಾಬ 281 ಶಾಸ್ತಾಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200160185 Santoshi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 82/5PHH(NK) / NCS------120000000-
560200160194 Geeta - S/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಸಸ್ತಾಪುರ ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160213 Sulthana - W/O ಇಬ್ರಾಹೀಮ ಸಾಬ ಅತ್ತರ 100 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200160217 Nousheen - S/O ತಾಜುದ್ದೀನ ಅತ್ತರ ೧೦೦ ಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160228 Rabiya Begum - S/O ಜಾನಿ ಮಿಯಾ ೫೨೯/೪ ತಾ ಬಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160230 Manjula - S/O: ಗೋವಿಂದ ರೆಡಿ 106 ಸಸ್ತಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200160238 Sakku Bai - S/O ಮನೋಹರಾವ್ ಗೌಳಿ ಸಸ್ತಾಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160252 Sunita - W/O ಸೋಮನಾಥ #315 . ತಾ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200160257 Sunita - S/O: ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಾ ಸಸ್ತಾಪೂರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200160259 Shridevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗುಂಡಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200160279 Dhanashri - S/O: ಭೀಂಶಾ ಸಾಲಗಾರೆ 3-64 ಸಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160302 Sujata - W/O: ಸಂಜುಕುಮಾರ್ ಗಿರಗಂಟೆ 321 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200160321 Narshad Begum - S/O ತಾಜುದ್ದೀನ ಸಸ್ತಾಪೂರ ಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560200160340 Kambalabai - W/O ಮನಿಕರೆಡ್ಡಿ ಚಾಮಲೆ ೩೦/ಅ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200160404 Rahela Begum - W/O ಸೈಯದ್ ಶಂಶೀರ್ 01/52 ಶಾಸ್ತPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160406 Tabassum Begum - S/O ಮೊಇನುದ್ದೀನ ಮುಲ್ಲಾ ೩೪ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200160432 Ambu Bai - W/O: ಬಸವನಪ್ಪ 64-5 ಶಾಸ್ತಾಪುರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200160441 Sunanda - S/O: ಶಂಕರಪ್ಪ ಮಾಳಿಪಾಟೀಲ 68/5 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200160445 Premala Bai - W/O ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಚಾಮಲೆ ೩೮ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200160450 Munnamma - W/O ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪಾ ಗೌಡಾ ೨೪ ಸಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160471 Bhagyashree - S/O: ರಾಜೇಂದ್ರ 315 ಸಸ್ತಾಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160490 Priti - W/O: ಪ್ರಶಾಂತ್ 183 ಸಸ್ತಾಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160530 Padmavati - W/O: ಉಲ್ಲಾಸ್ ಸಸ್ತಾಪುರ ಸಸ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200160533 Suhasini - W/O ಪ್ರಧ್ಯನಾಂದ ಸಾಂಗಲೆ 182/34 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200160580 Sunita - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರೋಹಿಲೆ ೧೩೭ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200160591 Padmavati - S/O ಗುಂಡಪ್ಪಾ ರೋಹಿಲೆ ೧೩೪ ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560200160636 Basamma - W/O: ಸಂಗಣ್ಣ 314 ಸಸ್ತಾಪುರ ಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160672 Irfana Bee - S/O ಮೈನೋದ್ದೀನ ೨೪೧ ಸಸ್ತಾಪೂPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160677 Shobha - S/O ನಿವರ್ತಿ ರೆಡ್ಡಿ ನಿಡಗುಂದೆ PHH(NK) / NCS------180000000-
560200160683 Gundamma - S/O: ಪಾಂಡುರಂಗ ರಡ್ಡಿ 138 ಸಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160686 Parvati Bai - S/O: ಪಾಂಡುರಂಗ ರೆಡ್ಡಿ 242 ಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160704 Sunita - S/O: ವೆಂಕಟ ರೆಡ್ಡಿ 122 ಸಸ್ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160711