REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200151220 Manisha - W/O ಗುಣವಂತ ಬೋಯನೇ 44 ಸಿರುರಿ ವPHH(NK) / NCS------100000000-
560200151363 Anifa Bee - W/O: ಕಲೀಲ್ ಕಾನ್ 21/3 ಸಿರೂರಿ ಭPHH(NK) / NCS------50000000-
560200151546 ಕಾಲ ಬಾಯಿ - W/O: ಜೀವನ್ ರಾವ್ 54 PHH(NK) / NCS------100000000-
560200151675 ರಹಮಠೇಬಿ - W/O ಮುಮತಾಜಾಖ 77 ಶೀರುರಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200151871 Vishnu - S/O: ರಘುರಾಮ್ 1-75 PHH(NK) / NCS------50000000-
560200152570 Kanta - W/O ಪಾಂಡುರಂಗ ಬೋಇನೆ 44 ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560200152571 Shesha Bai - W/O: ಸೈನಾಜಿ ಶಿರೋರಿ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200152863 Konda Bai - W/O: ಬಸವರಾಜ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200152891 Damayantha Bai - W/O: ಮಂಗೇಶರಾವ್ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200153540 Padmini - W/O: ತಾನಾಜಿ ಶಿರೂರ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200153583 Kavitha - W/O: ಮಹದೇವ 58 PHH(NK) / NCS------100000000-
560200153758 Muskan Begam - W/O: ಆರೀಫ್ ಕಾನ್ 21/3 ಸಿರೂರಿ ಭPHH(NK) / NCS------200000000-
560200156225 Soniya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿಲೀಪ್ ಶಿಂದೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200157125 Rekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಾಸರತ್ ಬೋಇನೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200157132 Savitra - W/O ರಾಮ್ ಚಿತಂಪಲ್ಳೆ 28 ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560200157339 Padmini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಬದಾಸ್ ಬೋಯಿನೆ 41PHH(NK) / NCS------200000000-
560200158732 Subhadra - W/O ಭೀಮರಾವ . . ಆರ ಸಿರುರಿ ಭೊPHH(NK) / NCS------100000000-
560200159250 Savitra Bai - W/O: ಶಿವರಾಜ ಶಿರೋರಿ ವಾಡಿ ಸPHH(NK) / NCS------150000000-
560200159752 Balika Bai - W/O ಶಂಕರ 98 ಮು ಸಿರುರಿ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200159769 Chaya - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ತುಕಾರಾಮ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200160157 Samira - W/O ರಫೀಕ್ 36 ಶೀರುರಿ ಸಿರೂರಿ ಭPHH(NK) / NCS------250000000-
560200160734 Satyabhama - ಜನಾರ್ಧನ್ ಶಿಂದೆ ೫೭ ಹನುಮಾನ್ ದೇPHH(NK) / NCS------150000000-
560200161713 Reshma - W/O ಸಿರಾಜ ಖಾನ #25 ಸಿರೂರಿ ಸಿರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200161866 Pinku Patil - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉಮಾಕಾಂತ 9 ಸಿರೂPHH(NK) / NCS------100000000-
560200162025 Mane Sheshabai Annarao - W/O ಅಣ್ಣಾರಾವ 58 ಭೊಸಗಾ ರೋಡ ಸPHH(NK) / NCS------100000000-
560200162083 Sunanda - W/O ಸಂತೋಷ ಪಾಟಿಲ 00 ಸಿರೂರಿ ಸಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200162091 Tanuja - S/O ಬಾಬು ರಾವ್ ಸಿರುರಿ ಬಸವPHH(NK) / NCS------150000000-
560200167912 ಕೆಶವರಾ - ಶಿರೋರಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167913 ರುಕಮಣಿ ಬಾಯಿ - ಸಿರೂರಿ ವಾಡಿ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167914 Mathesha - ಸಿರೋರಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560200167915 ಜಮುಶುತಬೆಗಂಮ - ಶಿರುರಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167917 ಯಶೋದ - ಸಿರೋರಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200167918 ಶಾಂತಬಾಯಿ - ಸಿರೋರಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167919 ಉಮೇಶ - ಸಿರೋರಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167920 Teja Bai - ಶಿರುರಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167921 shajedabee - ಸಿರೋರಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167922 Chamma Bai - ಸಿರೋರಿ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167923 ಹಲೀಮಾಬೀ - ಶಿರುರಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167924 Chandrakala - ಸಿರುರಿ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167925 Maida Bee - ಸಿರುರಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167926 Alimoon Bee - ಸಿರುರಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167927 Shakuntala - ಸಿರುರಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167928 Rukum Bee - ಸಿರೋರಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167929 ಮೌಲನಾ ಬೇಗ - ಸಿರುರಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167930 ಮಹೇಬೂಬ್‌ ಖಾನ - ಸಿರುರಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167931 ಇಂದ್ರ ಜೀತ - ಸಿರುರಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167932 ಡುಲಾಂ ಬೀ - ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200167933 alamma bi - ಸಿರೋರಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167934 ಹುಸೆನ ಖಾನ - ಸಿರೋರಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167935 ಕಲ್ಸುಮ ಬಿ - ಶಿರೋರಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167936 ಅಕ್ತರ್ ಬೀ - ಸಿರುರಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200181021 ಜಮೀರ್‌ ಖಾನ - ಸಿರುರಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200181022 Khursid Bee - ಸಿರೋರಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200181023 ಖಾಜಾ ಖಾನ - ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560200181024 ಮುಕಿಂದ ರಾವ - ಶಿರೋರಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200181025 ಸುಕುಮಾರ್ ಬಾಯಿ - ಸಿರೋರಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560200181026 ರಮೆಶ - ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560200181027 ಶ್ರಾವಣ - ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200181028 ಶಿವಾನಂದ - ಸಿರುರಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200181029 Marevva - ಸಿರೋರಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200181030 Chaya Bai - ಸಿರುರಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200181031 Rashida Bee - ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------350000000-
560200181032 ಮಲ್ಲಯ್ಮಾ - ಸಿರುರಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200181033 ನಾಗನಾಥ - ಸಿರುರಿ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200181034 Umabai - ಸಿರೋರಿವಾಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200181035 ಧಾಮಾ ಬಾಯಿ - ಸಿರುರಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200181036 ಸುವರ್ಣಾ - ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560200181037 Rehana Bee - ಸಿರುರಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200181038 ನಜೀರ್‌ ಖಾನ - ಸಿರುರಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200181039 Najakabi - ಸಿರೋರಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200181040 ಅಂಗದ ರಾವ - ಸಿರೋರಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200181041 Girijabai - ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560200181042 Manna Bee - ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560200181043 ಹೂಜರ ಖಾನ - ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560200181044 Avo Bai - ಸಿರುರಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200181045 Sainaasa Bee - ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200181046 Reshma Azeez Pathan - ಶಿರೋರಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200181047 Laximi Bai - ಶಿರೋರಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200181048 Janabai - ಸಿರುರಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200181049 ಭಿಮರಾವ - ಶೀರೊರಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560200181051 Mahibubabi - ಶಿರೋರಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200181052 Pushpabai - ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560200181054 ವಿಠಲ ರಾವ - ಶಿರೋರಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200181055 Sampathbai - ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200181056 Parvati - ಸಿರುರಿ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200181057 Parbathi - ಸಿರೋರಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560200181058 Mahitabi - ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------350000000-
560200181059 ಮಹಬುಬ ಖಾನ - ಸಿರೋರಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200181060 Kala bai - ಸಿರೋರಿ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200181061 ನದಿಮ್‌ ಖಾನ - ಸಿರೋರಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200181062 Tukkamma - ಸಿರೂರಿ ಪೂಸ್ಟ ಭೋಸ್ಗಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------350000000-
560200192802 Munna Bee - ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560200193643 ಮುಕ್ತರ್‌ ಖಾ - ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200193888 ಸಂಗೀತಾ - ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560200193948 Parvati - ಸಿರುರಿ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560200194033 Anjana - ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560200194338 ಅನ್ವರ್ ಖಾ - ಸಿರುರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200194607 srirang s\o maruti - ಸಿರೊರಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560200195587 Shamina Bee - "ಸಿರುರಿ ವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು : ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------350000000-
560200201244 Laxmi Bai - ಸಿರುರಿ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200205214 Yaseen Bee - ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560200205220 ಆಂಬಾದಾಸ್‌ - ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200205229 Inayafa Bee - ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200205238 Nagini Bai - ಸಿರುರಿ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200205254 ಗೌರಮ್ಮಾ - ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200205272 ರಾಯಾಜ್‌ ಖಾನ - ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200205286 Bhagirathi bai - ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200205294 Chheba Bai - ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200205302 ಪ್ರೇಮನಾಥ್‌ - ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200205310 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಶಿಂದೆ - ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200205316 ಮನುಬಾಯಿ - ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560200205388 ಮಹೆಬೂಬ ಖಾನ - ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560200205397 ತೈಯಬಾ ಖಾನ - ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560200205407 Bhagyashree - siruriPHH(NK) / NCS------350000000-
560200205416 Husain kahan - ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560200205429 Kasturbai - ಸಿರುರಿ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200205438 Gangu Bai - ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200205450 Bheem Bai - ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200205460 Afrin - "ಸಿರುರಿ ವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು : ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------250000000-
560200205466 Nithaa - ಸಿರುರಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200205467 Shantabai - ಸಿರುರಿ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560200205472 ದಯಾನಂದ - ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560200205478 Vija bai - ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200205486 ಖಾಜಾಬಿ - ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200205489 Bismilla - ಸಿರುರಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200205498 Gopa Bai - "ಸಿರುರಿ ವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು : ಬಸವಕಲ್AAY(NK) / NCS------350000000-
560200205499 ದೈವತಾ ಬಾಯಿ - "ಸಿರುರಿ ವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು : ಬಸವಕಲ್AAY(NK) / NCS------350000000-
560200205505 Tabasumbi - ಸಾ:ಸಿರುರಿ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------350000000-
560200205506 Begam Bee - siruriAAY(NK) / NCS------350000000-
560200205514 ಸುಲಾಬಾಯಿ - "ಸಿರುರಿ ವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು : ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560200205529 Paryag Bai - ಸಿರುರಿ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560200205537 Ambika - ಸಿರುರಿ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560200205543 ಮಾಹಾದೇವ್‌ - ಸಿರುರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200205548 ಖಾಜಾ ಮ್ಯೆನೊದ್ದಿನ್‌ - ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560200205557 Sagar Bai - ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200205569 ವನಿತಾ - ಸಿರುರಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200205575 Sadiyabi - ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200205580 Haseena Bee - ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200205586 ಗೊವಿಂದ - ಸಿರುರಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200205594 mahadevi - ಸಾ:ಸಿರುರಿ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200205598 Shahedabi - ಸಾ:ಸಿರುರಿ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200205605 ರಮೇಶ್ - ಸಿರುರಿ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200205614 ಪ್ರಧೀಪ್‌ - ಸಿರುರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200205624 ಮದಿನಾಬೀ - ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560200205648 Shabana Bee - "ಸಿರುರಿ ವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು : ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------300000000-
560200205660 Madhavarao - ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560200205670 Bhagyashri - "ಸಿರುರಿ ವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು : ಬಸವಕಲ್AAY(NK) / NCS------350000000-
560200205687 Mahadevi - ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560200205761 Aashabi - ಶಿರೋರಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200207753 Farjanabee - ಸಿರುರಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200208107 saleema w/o esak - ಸಿರೂರಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560200208653 ಮದರಶಾ - ಸಿರುರಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560200213323 Sahera Banu - ಶಿರೋರಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560200213328 ಶಾಲುಬಾಯಿ - ಸಿರೊರಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200213329 Reshma - ಮು ಸಿರುರಿವಾಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200213330 Surekha - ಶಿರೋರಿವಾಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200213331 Latha - ಮು ಸೀರುರಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560200213336 Dattu Pandaree - ಸಿರೋರಿವಾಡಿPHH(NK) / NCS------350000000-
560200213444 Vaishali - ಮು ಶಿರುರಿ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------100000000-
560200213537 Basavaraj Baliram - ಮು ಶಿರುರಿ ವಾಡಿ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------50000000-
560200213538 ಸಾವಿತ್ರಿ - ಮು ಶಿರುರಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560200214721 Diksha - ಸಿರೂರಿ 72 ಸಿರೂರಿ ಸಿರೂರಿ ಸಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200214978 Ribpenabi - ಸತ್ತರ ಖಾನ 72 ಸಿರೂರಿ ಸಿರೂರಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200214980 Shama Bee - ಗುಡುಸಾಬ 84 ಸಿರೂರಿ ಸಿರೂರಿ ಸPHH(NK) / NCS------350000000-
560200214981 Sakina Bee - ಮಹೇಬುಬ 20 ಸಿರೂರಿ ಸಿರೂರಿ ಸಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560200214982 Aasamabi - ಜಾವೀಧ ಖಾನ 20 ಸಿರೂರಿ ಸಿರೂರಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200221253 Hanifa Bee - "ಸಿರುರಿ ವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು : ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560200221322 Devata Bai - "ಸಿರುರಿ ವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು : ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------400000000-
560200224281 Meera Bai - C/O ವಸಂತರಾವ 41 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಣ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200226805 Manubai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗುನಾಜಿ ಶಿಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200227965 Sagunabai - C/O ಗಣಪತಿ 1/53 ಲಾಡವಂತಿ ಬಸವಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200228449 Anita - C/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚಿತ್ತಾಂಪಲ್ಲೆ 44 ನPHH(NK) / NCS------100000000-
560200228964 Shailaja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಂಠಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200230413 Pooja - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರೋಹಿದಾಸ ಗಾಯಕವಾಡ 69 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200231414 Ameena - S/O ಮಹಬೂಬ ಖಾನ 44 ಮೇನ ರೋಡ ನಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560200231424 Janabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಶರತ ಸಿಂದೆ 01 ಸಿರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200231531 Sambhaji - S/O: ರಾಮ್ 198 ವಡ್ಡೇರಗ ವಡ್ಡNPHH(NK) / NCS------50000000-
560200231735 Panchashila - S/O ಮುಕೀಂದ 69 . ಮು ಸಿರುರಿ ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560200231759 Shayadabi - W/O ಉಸ್ಮಾನಖಾ 21 ಶಿರುರಿ ಶೀರುPHH(NK) / NCS------100000000-
560200231762 Zaynab Bee - W/O: ಇಕ್ಬಲ ಖಾನ 38 ಸಿರೂರಿ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------150000000-
560200231763 Renuka - W/O: ಮಾರುತಿ ಶೀರುರಿ ವಾಡಿ ಸPHH(NK) / NCS------100000000-
Top