REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
150300182303 Sulochana - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರಭು 157 ಗುಣಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200149123 Jagadevi - W/O ಗೋಪಾಲ ರಾಂಪುರೆ ತಾ ಬಸವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149145 Bharati - S/O ನಾಗಣ್ಣ ಮೊಳಕೆರೆ 0 0NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149268 Reshma Banu - W/O ದಸ್ತಗೀರ ಪಾಶಾ 27 ಶಿವಪುರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200150758 Jyoti - W/O ಭಿಮರಾವ ಬಿರಾದಾರ ಮುಡಬಿ ಮುಡPHH(NK) / NCSBiometric****413317/05/2022FPS****413317/05/20226004000017/05/2022
560200150987 Sharanamma Mantale - W/O: ಶಿವಪ್ಪ ಮಂಟಳೆ ಏಚ್ ನ 142/2PHH(NK) / NCS------90000000-
560200151124 Ratnamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ ಕಾಡೆ ಮುಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200151353 Ashwini - S/O ಧುಳಪ್ಪ . . ಅಟ್ ಶಿವಪುರ ನPHH(NK) / NCS------60000000-
560200151535 Naseema Bee - S/O ಮಸ್ತಾನ್ ಸಬ ಶಿವಪುರ PHH(NK) / NCS------180000000-
560200151559 Iramma - W/O: ಬಾಲಾಜಿ 140-1 ಗುಣತೂರ ವPHH(NK) / NCSBiometric****517514/05/2022FPS****517514/05/202212008000014/05/2022
560200151729 Farhat Begum - W/O ಸಲಾಹುದ್ದೀನ್ ೧೧೧ ಶಿವಪುPHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/2022180012000020/05/2022
560200152021 Parvati - W/O: ದೇವೇಂದ್ರ ಕಣಕಟ್ಟೆ 142 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152125 Basamma - W/O: ಹಣಮಂತ 142/2 ಗುಣಾತೀರ್ಥPHH(NK) / NCS------180000000-
560200152192 Lakshmi Karane - W/O: ತಿಪ್ಪಣ್ಣ 8-15-13 ಗುಣಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200152194 Shashikala - W/O: ಅಶೋಕ ಕರನೆ 8-15/3 ಗುಣತPHH(NK) / NCS------90000000-
560200152222 Shalu - W/O ಉಮೇಶ 0 ಗುಣತೀರ್ಥ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200152223 Laximi Bai - W/O: ಮಾಣಿಕ 8-59 ಗುಣತೀರ್ಥ ವPHH(NK) / NCS------90000000-
560200152224 Sangma - W/O: ಬಸನ ಕರಣೆ 0000 ನಾರಾಯಣಪPHH(NK) / NCS------90000000-
560200152225 Saraswati - W/O: ನಾಗೇಶ ಗುಣಾತೀರ್ಥ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200152227 Umashree - W/O ಅಂಕುಶ 8-10 ಗುಣತೀರ್ಥವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200152248 Sitabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಬರಾಯ ಗಿಪಾರಗೆ PHH(NK) / NCSBiometric****413317/05/2022FPS****413317/05/20226004000017/05/2022
560200152302 H Shobha - W/O ಏಚ್ ಶಿವಕುಮಾರ 0 ಶಿವಪುರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152322 Tippamma - W/O: ಈರಣ್ಣ ಕರಣೆ 8-10 ಗುಣತೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560200152358 Narsamma - W/O: ಸಂತೋಷ ಗುಣತೀರ್ಥ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200152377 Archana - W/O: ಹಣಮಂತ ಕಣಕಟೆ 846 ಗುಣತೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560200152380 Mahananda - W/O: ನರಸಿಂಗ್ 187 ಗುಂತೀರ್ಥ PHH(NK) / NCS------180000000-
560200152388 Jayashri - W/O ಸಂಬಣ್ಣಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200152401 Balika - W/O: ರವೀಂದ್ರ ಕಣಕಟ್ಟೆ 142 ಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560200152407 Jagadevi - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಮೊಳಕೆರೆ ತಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200152466 Gangamma - W/O: ರಾಮಣ್ಣ 161 ಗುಣತೀರ್ಥ ವPHH(NK) / NCS------30000000-
560200152498 Mahadevi - W/O: ಮುಕೀಂದ 25 ಗುಣತೀರ್ಥ ವಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200152507 Hema - W/O: ಅರ್ಜುನ 8-44 ಗುಣತೀರ್ಥ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200152522 Jagadevi - W/O: ದತ್ತು 164 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200152610 Prabhavati - W/O ರಾಮಣ್ಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ೨೬PHH(NK) / NCS------150000000-
560200152645 Mallamma - W/O: ಪಾಂಡುರಂಗ 193 ಗುಣತೀರ್ಥPHH(NK) / NCS------90000000-
560200152704 Sunita - W/O ರಾಜಪ್ಪ #142/2 ಗುಣತೀರ್ಥವಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200152706 Sanjukumar - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ # 190 ಗುಣತೀರ್ಥPHH(NK) / NCS------60000000-
560200152771 Shanno Begum - S/O ಗೌಸೋದ್ದೀನ ೩೮ ಶಿವಪೂರ ಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560200152786 ಶಿರೋಮಣಿ ಬವಾಗಿ - W/O: ದೇವಿಂದ್ರ ಬವಾಗಿ 197 ಗುPHH(NK) / NCS------120000000-
560200152809 Bhagamma - W/O: ಬಾಬು ರೆಡ್ಡಿ 44 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152814 Renuka - W/O: ವಿಜಯ ಕಮಾರ 9-3/2 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152816 Mastan Bee - W/O ನಿಜ್ಯಮುದ್ದೀನ್ ಶಿವಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200152820 Sampati Bai - W/O: ಗಣಪತಿ 9-3/2 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200152821 Zareena Bee - S/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾಬ 25 0 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152822 Chandrakala - W/O ಬಾಬು ರಾವ ಉಮರ್ಗೆ ತಾ.ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200152825 Anita - W/O: ಕಾಶಪ್ಪಾ 47 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200152827 Rani - D/O: ರಾಮಣ್ಣ ಗಾಯಕವಾಡ್ 00 ಶಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200152828 Kailash - S/O: ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ 36 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152881 Jagdevi - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ 143 ಗುಣತೀರ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560200152887 Mahadevi - W/O: ನಿಂಗಪ್ಪ 147 ಗುಣತೀರ್ಥ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152921 Sunitabai - W/O: ಕಲ್ಲಪ್ಪ 172 ಗುಣತೀರ್ಥ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200153318 Mahadevi - W/O ಪಂಡಿತ ರಾವ್ ತಾ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560200153515 Sameena Begum - W/O ಪಾಶಾ ಖಾನ #124 ಶಿವಪುರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200153532 Sameena Begum - W/O ಮೇಹರಾಜ #23 ಶಿವಪೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153534 Kalavathi - W/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ೯೯೯/೨ ಶಿವಪುPHH(NK) / NCS------120000000-
560200153601 Sandeep - S/O ವೈಜೀನಾಥ ಕಾಂಬಳೆ 9 ಶಿವಪುರ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200153612 Kondabai - W/O ಮನೋಹರ್ 196 ಗುಣತೀರ್ಥವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200153613 Ratnamma - W/O: ಚಂದ್ರಪ್ಪ 159 ಗುಣಾತೀರ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560200153614 Sunita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜಿನಾಥ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153615 Sarubai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ #PHH(NK) / NCS------120000000-
560200153616 Droupati - S/O: ಶಿವರಾಜ 151 ಗುಣತೀರ್ಥ ವPHH(NK) / NCS------90000000-
560200153617 Usha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟ ಕ್ಯಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200153618 Chitra - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರೆ 0 ಗುಣತೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560200153619 Mallamma - W/O: ದತ್ತು 142 ಗುಣತೀರ್ಥ ವಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200153669 Narasamma - S/O: ಮಾಣಿಕ ಗುಣತೀರ್ಥ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------180000000-
560200153670 Shantabai - S/O: ಶರಣಪ್ಪಾ ಗುಂತುರ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200153672 Gundamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಪ್ಪಾ 1PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153674 Bhagamma - W/O: ಭೀಮಶಾ 8/36 ಗುಣತೀರ್ಥ ವPHH(NK) / NCS------60000000-
560200153675 Parvati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟ ಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560200153676 Ningamma - W/O ಶಿವ ಕುಮಾರ # 142/2 ಗುಣತೀರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200153692 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - W/O: ನಾಮದೇವ 3 ಗುಣತೀರ್ಥ ವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200153700 Paramma - S/O: ನಾಗಣ್ಣ 53 ಗುಣತೀರ್ಥ ವಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200153701 Anita - W/O ರವೀಂದ್ರ ಹನುಮಾನ ಟೆಂಪಲ ಹತ್ತPHH(NK) / NCS------30000000-
560200153702 Mallanna - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200155519 ಉಜ್ಮ - W/O ಮಹೇಬೂಬ್ ಸಬ ಶಿವಪುರ ೯PHH(NK) / NCS------120000000-
560200156548 Sulemma - S/O: ಮಾರುತಿ ಮೆಹತ್ರೆ 9/18 PHH(NK) / NCSBiometric****171819/05/2022FPS****171819/05/2022150010000019/05/2022
560200156740 Anushaya Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮ 9999 ಗುಣತೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560200156741 Amba Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶರಣಪ್ಪಾ 874/12 ಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560200156881 Shilpa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀನಿವಾಸ 160 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156993 Sakubai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗನಾಥ 184 ಗುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200157044 Guramma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಾಗಣ್ಣ 30 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200157045 Gayabayi - S/O: ವಿಠಲ ರೆಡ್ಡಿ 45 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200157047 Gundamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಾಂಡುರಂಗ 199 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200157223 Kobara Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಿಯಾಜೋದ್ದೀನ 23 PHH(NK) / NCS------180000000-
560200157289 Halamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ 184 ಗುಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200157290 Subbamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಪ್ಪಾ 19 ಗುಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200157291 Sarubai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶೆಂಕರೇಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200157292 Anita - S/O: ನಾಮದೇವ ಗುಣತೀರ್ಥ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****085818/05/2022FPS****085818/05/20226004000018/05/2022
560200158498 Pallavi - W/O: ರಾಜೇಂದ್ರ 8-73 ಗುಣತೀರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200158802 Sana Pravin - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರುಕ್ಮೊದ್ದೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560200158976 Parveen Begum - W/O: ನಸೀರ್ ಉದ್ದಿನ್ 77 ಎಸ್‌PHH(NK) / NCS------150000000-
560200159005 ಶಾಕೀರಾಬೀ - W/O: ಶಂಶೋದ್ದೀನ 77 ಶಿವಪೂರ ನಾರಾPHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/2022150010000019/05/2022
560200159015 Divvya - W/O: ಚಂದ್ರಶೇಖರಪ್ಪ ಬೇಲೂರೇ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200159100 Suknya - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಡಪದ 9-24 ಶPHH(NK) / NCSBiometric****923421/05/2022FPS****923421/05/20229006000021/05/2022
560200159256 Intiyaz - S/O ಶೈಕ್ ರಿಯಾಜ್ 0 0 ಶಿವಪುರ್PHH(NK) / NCS------210000000-
560200159390 Shivakanta - D/O ಶಿವಪ್ಪಾ ಕುಂಬಾರ ೧/೨೦ ಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560200159591 Ayasha Khatun - S/O ಂಡ್ ಸೇಬರ್ ಖಾನ 124 ಶಿವಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200159603 ಸುರೇಖಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ ಶಿವPHH(NK) / NCS------120000000-
560200159830 Nasreen Begum - W/O: ಶಫಿ ಉದ್ದಿನ್ 37 ಎಸ್‌ಏಚPHH(NK) / NCS------150000000-
560200159878 Kasthuri Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಶಿವಪುPHH(NK) / NCS------60000000-
560200159930 Kavita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಶ 3/2PHH(NK) / NCS------150000000-
560200159951 ಈರಮ್ಮಾ - S/O ನರಸಿ೦ಗ ಮೆತ್ರೆ ಶಿವಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160100 Nilofar - W/O ಸೈಯದ ಮಹೆಮೂದ 01 ತಾಜಪುರಾ PHH(NK) / NCSBiometric****171819/05/2022FPS****171819/05/20229006000019/05/2022
560200160145 Iramma Mande - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ ಮಂಡೆ 99 , ಶಿವಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200160172 Rizwan - W/O ಸಾಜೀದ್ ಖಾನ್ ಶಿವಪುರ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022210014000022/05/2022
560200160470 Indiradevi - W/O ತಮ್ಮಾ ರೆಡ್ಡಿ 118 1 ಶಿವಪPHH(NK) / NCS------90000000-
560200160546 Safura Anjum - W/O ಗ್ಹೌಸುದ್ದೀನ್ 102 . ಶಿವಪುPHH(NK) / NCS------90000000-
560200160784 Priyanka - W/O ಹಣಮಂತ 05 1 ಮು ಗುಣತೀರ್ಥ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200160924 Rekha - W/O ಬಸವರಾಜ್ ೪೬ ನರಯನ್ಪುರ್ ರೋPHH(NK) / NCS------90000000-
560200161029 Narasamma - W/O ಬಾಬು ಕ್ಯಾಸೆ ತಾ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560200161132 Sharada Bai - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ 46 . ಅಟ್ ಶಿವಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560200161213 Sarika - W/O ಜಗಜೀವನ್ ಪ್ರಸಾದ 84 . ಮು PHH(NK) / NCS------150000000-
560200161221 Firoza Bee - W/O ಮೈನುದ್ದೀನ್ ಶಾಹ 52 ತಾ ಬಸವPHH(NK) / NCS------90000000-
560200161895 Kastur Bai - W/O ಬಲವಂತ 04 ಶಿವಪುರ ಶಿವಪುರ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200162143 Prabhavati - W/O ಚಂದ್ರಮರೆಡ್ಡಿ 59 ಶಿವಪುರ ಶNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162329 Kalavathi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ರಾಮ ರೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162507 Ratnamma - W/O ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಉಮರ್ಗೆ ೫೦ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200162588 Jyoti - W/O ಜ್ಯೋತಿ ೮೬ ಶಿವಪುರ ಬಸವಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162801 Savita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರೋಹಿದಾಸ ಗುಣತೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560200162843 Surekha - S/O ಸಿದ್ರಾಮ ಉಮರ್ಗೆ ೭೬ ತಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200162869 Vijayalaxmi - ಕಾಶಪ್ಪ ಪ್ಲಾಟ್ ನ 4 ಸಿ ನ 27ಏ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200162920 Savita - S/O ಸುಭಾಶ ರಾಜೋಳೇ 331 ಜನತಾ ಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200162942 Shakera. - W/O ಮಕ್ಬುಲ್ ಅಹ್ಮೆದ್ 94 ಶಿವಪುPHH(NK) / NCS------150000000-
560200162980 Minakshi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಶಾಂತ ಮು ಶಿPHH(NK) / NCSBiometric****205722/05/2022FPS****205722/05/2022150010000022/05/2022
560200163022 Jana Bai Dasure - W/O: ಬಸವ ರಾಜ್ ದಾಸೂರೇ ಏಚ್ ನ 62PHH(NK) / NCS------150000000-
560200163040 Tahera Bee - S/O ರಸೂಲ ಸಾಬ ೧೧೧ ಶಿವಪುರ ತಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200163105 Tanuja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಪುತ್ರಯ್ಯಾ 9999PHH(NK) / NCS------90000000-
560200163128 Mahadevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಾದೇವ್ ಜಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200163184 Sanjana - W/O ವೆಂಕಟ 21 . ಮು ಶಿವಪುರ ತಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200163198 Veena - W/O ತುಕಾರಾಮ ಕಾಳೆಕರ 43 . ಮು PHH(NK) / NCS------60000000-
560200163199 Premila - W/O ದತ್ತಾತ್ರಿ 63713 0 ಶಿವಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200163200 Rajamma - W/O: ನಿವರ್ತಿ 20 ಶಿಪುರ ನಾರಾPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/202212008000019/05/2022
560200163243 Sameena Begum - S/O ಮದ ಯೌಸುಫ್ ಮಿಯನ್ ೧೫-೫ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200163453 Jyoti - W/O ಹವಪ್ಪ ೯೯೯/೨ ಶಿವಪುರ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****455622/05/2022FPS****455622/05/20229006000022/05/2022
560200163462 Mastan Bee - W/O ಸಲ್ಲಿಮೊದ್ದೀನ್ ಮುಲ್ಲ ೧೧೧ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200163530 Reshma - W/O ರಾಮಲಿ೦ಗ ಮೇತ್ರೆ ೬೯ ತಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200163633 Shobha - S/O ಶಂಕರ 1 1 ಶಿವಪೂರ ನಾರಾಯಣಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163798 Gunavanta - W/O: ರಾಜೇಂದ್ರ 149 ಗುಣತೂರ ವPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163965 Rukmini Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಳಿರಾಮ ರೆಡ್ಡಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200163968 Shridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಧಾಕರ ರೆಡ್ಡಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200164182 Swati - ಶಿವಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****517522/05/2022FPS****517522/05/2022200015000022/05/2022
560200164183 ವಿಠಲ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200164184 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200164185 Sunita - ಶಿವಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164186 Shivamma - SHIVPURAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164187 ಸರು ಬಾಯಿ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200164188 ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200164189 Anjana Bai - ಶಿವಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164191 Tahera Bee - ಶಿವಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166190 ಶೀವಮ್ಮ - ಗುಣತಿರ್ಥವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200166191 Parvati - ಗುಣತಿರಥವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166192 ಮನೋಹರ - ಗುಣತಿರ್ಥವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166193 Nagendra - ಗುಣತಿರಥವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166194 Mallama - ಗುಣತಿರ್ಥವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169240 ದೈವತಾ - ಶಿವಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169822 ಮಮಿತಾ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200169823 ಬಾಬು ಮಿಯ್ಯಾ - ಶಿವಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169824 Shabana - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200169825 ದೇವಿದಾಸ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200169826 ಬಸ್ವರಾಜ - ಶಿವಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169827 Laximi bai - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200169828 Parvati - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200169829 ಜೈತುನಬಿ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200169831 ಜಲೀಲ ಮಿಯ್ಯ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200169833 ಅಮಿರೋದ್ದಿನ್ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200169834 ಶಿವಾಜಿ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200169835 Malika Bee - ಶಿವಪೂರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200169836 ಜ್ಞಾನದೇವ್‌ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200169837 srimanth - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200169838 Mallamma - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****205722/05/2022FPS****205722/05/2022210014000022/05/2022
560200169839 deepak - ಶಿವಪೂರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200169840 ಭೀಮಣ್ಣಾ - ಶಿವಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169841 Kastur Bai - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200169842 ಸಂಜಿವ ಕುಮಾರ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200169843 ರಾಮಣ್ಣಾ - ಶಿವಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200169844 ಜಯ ಬಾಯಿ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200169845 ದಯಾನಂದ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200169846 ವೈಜಿನಾಥ - ಶಿವಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169847 ನಾಗಣ್ಣ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200169848 ಕಾಶಿರಾವ್‌ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200169850 ದತ್ತು - ಶಿವಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200169851 ಗೌಸೋದ್ದಿನ - ಶಿವಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169852 ವೆಂಕಟ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------210000000-
560200169853 Ratnamma - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200169854 Kamala Bai - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200169855 nayamunisa - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------300000000-
560200169856 ತುಕಾರಾಮ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200169857 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಶಿವಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169858 ತಾಜುದ್ದೀನ್‌ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200169859 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200169860 sru bayi - ಶಿವಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169861 ಯಾಸಮೀನ - ಶಿವಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169862 Sunanda - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****171819/05/2022FPS****171819/05/20226004000019/05/2022
560200169863 ಪ್ರಕಾಶ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200169864 ಗುರಮ್ಮ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200176007 vimala bai - ಗುಣತರ್ಥವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200176008 ಭೀಮಶಾ - ಗುಣತಿರ್ಥವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200176009 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಗುಣತೀದ ವಾಡಿ ನಾರಾಯಣಪೋರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200176010 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಗುಣತಿರ್ಥವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200176011 ಗುರಪ್ಪಾ - ಗುಣತಿರ್ಥವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200176012 Nagamma - ಗುಣತಿರ್ಥವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200176013 ಪ್ರೇಮಾ - ಗುಣರ್ಥವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200176014 PRAKASH - ಗು.ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200176016 ವಿಠಲ - ಗುಣತಿರ್ಥವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200176017 vimlabai - ಗುಣತಿರಥವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****174415/05/2022FPS****174415/05/2022180012000015/05/2022
560200176018 ಶಾಮ - ಗುಣತಿರಥವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200176019 ತೂಕ್ಕಮ್ಮಾ - ಗುಣತಿರ್ಥವಾಢಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200176020 ಮಾರೋತಿ - ಗುಣತಿರ್ಥವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200176021 shantamma - ಗುಣತಿರಥವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200176022 ambanna - ಗುಣತಿರ್ಥವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200176023 sangita - ಗುಣತಿರ್ಥವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200185537 Sojarabai - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200185538 ನಾಮ್‌ದೇವ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185539 ಗುರುದೇವಿ - ಶಿವಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200185540 ಬಾಬು ರಾವ - ಶಿವಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200185541 anita - ಶಿವಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200185542 Zakera Bee - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200185543 ಮಧುಕರ ರಾವ - ಶಿವಪುರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200185544 ಅಶೋಕ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185545 ಅನಿಲ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185546 Rashida Bee - ಶಿವಪುರPHH(NK) / NCS------210000000-
560200185547 Bhagirati - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185548 ಗೋರಖನಾಥ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185549 Paaramma - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200185550 ಅಲ್ಲವುದಿನ - ಶಿವಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200185551 ಹೀರು ನಾಥ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185552 kamla bai - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185553 ದಿಲೀಪ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185554 Iramma - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200185555 guramma - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200186538 Chitra - ಗುರುತಿಥಱವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200186539 ನಾಮ್‌ದೇವ - ಗುಣತಿಥವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200186540 Siddamma - ಗುಣತಿರ್ಥವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200186541 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಗುಣತಿರ್ಥವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200186542 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಗುಣತಿರಥವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200186543 Shobha - ಗುಣತಿರಥವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200187420 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಶಿವಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187458 ರೇಖಾ - ಶಿವಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187965 ಬಾಬುರಾವ - guntirthwadiNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200190117 Gojarbai - W/O ಗೋವಿಂದ ಜಮಾದಾರ 0 ಶಿವಪುರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200190475 Parvati - C/O ಶಾಂತವೀರ ಸ್ವಾಮಿ 89 ಟಿಚರ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****131221/05/2022FPS****131221/05/20226004000021/05/2022
560200191726 Kavita - ಶಿವಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200192061 Viswantha - ಸಾ:ಶಿವಪುರ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200193198 Munna Bee - ಶಿವಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200193290 manikrao s/o sharanappa gormud - ನಾರಾಯಣಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200193606 ಸುಜಾತಾ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200194117 Neelamma - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200194247 Beebi - ಶಿವಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200194620 ನೀಲಕಂಠ ತಂ.ಸಂಗಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ - ಪಿ:ಶಿವಪೂರ ತಾ|ಬಸವಕಲ್ಲಾಣ ಜಿ|ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200194631 Rukomoddin/Chandpasha mulanii - ರುಕಮೊದ್ದಿನ್/ಚಾಂದಪಾಶ ಮುಲಾನಿ ಪ.PHH(NK) / NCS------30000000-
560200205433 Afrinna - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200205540 ಸೂಯಱಕಾಂತ ಧನ್ನೂರೆ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200205593 parvathi mulage - ಶಿವಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200205680 Shakera - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200205689 Sridevi - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200205700 Nagamma - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200205709 ಹನಮಂತ್‌ ಧುಮಾಳ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200205733 ರಾಚಮ್ಮ ಮ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200205739 Jyoti - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200205744 ಲಕ್ಷಣ್‌ ಮಂಗಳೂರ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200205766 ಮಹೇಂದ್ರ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200205774 ದುಲಪ್ಪ ಮೆತ್ರ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200205781 ನಾಗನಾಥ ಧುಮಾಳೆ - ಶಿವಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200205782 ಆಶಾಬೇಗಂ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200205793 Sri Devi - ಗು.ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200205803 rafika begam shikar - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****171819/05/2022FPS****171819/05/2022150010000019/05/2022
560200205809 Sunita - ಶಿವಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200205819 ಜರೆಪ್ಪ ಮೆತ್ರ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200205834 ತುಲಸೀರಾಮ್‌ ಮೆತ್ರ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200205850 Laximi - ಗುಣತಿಥ೵ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200205857 bheemsha - SHIVPURPHH(NK) / NCS------30000000-
560200205901 MAHADEVI - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200205910 Mallamma - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200205934 ಷರೀಫ್‌ ಮಿಯ್ಯ - shivapurPHH(NK) / NCS------120000000-
560200205939 ಸುರೇಶ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200205954 Malan bi - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200205980 Taj bi - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200205997 Manikabai - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200206019 ಅರೀಷ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022180012000019/05/2022
560200206035 ತಿಪ್ಪಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200206051 anil kumar panchal - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200206070 ನಜಬುನಿಸಾ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200206074 Rekha - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200206092 Anitha - W/O ಅಂಕುಶ ರೆಡ್ಡಿ 98 . ಶಿವಪುPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/202212008000022/05/2022
560200207609 ವನಿತಾ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200207610 ಮಂಗಲಾ - ಗುಣತಿರ್ಥವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200207627 Nagamma - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------240000000-
560200207792 jaheera bi - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200208019 Shaida bi - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200208023 maruthi kamble - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200208201 Ratnamma - ಗುಣತಿರ್ಥವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200208208 Lalita - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200208239 Anita - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200208561 ಕಾಶಪ್ಪ ಉರ್ಕ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****205722/05/2022FPS****205722/05/20226004000022/05/2022
560200208860 ಅಂಬಾಲಾಲ ಕಾಂಬಳೇ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200209164 Shima - ಶಿವಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200209433 ಸುನೀಲ ತಂದೆ ಸೋಮನಾಥ ಡೋಂಗೆ - ಶೀವಪೂರ ಅಂಚೆ ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ:ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200209736 SANJUKUMAR/ SHIVAPPA MANTHALE - ಗು ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200210951 Archana - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200210952 RAJAKUMAR/ GURUNTHA.MOLAKERE - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200211601 Mastak Miya - ಶೀವಪುರ ನಾರಯಣಪುರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬೀದPHH(NK) / NCS------120000000-
560200211804 Nazneen begum - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200211850 sridevi - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200211912 SIDAMMA - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200212293 ಸುನಿತಾ - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200212589 Reshma - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200212654 ನಾಗಮ್ಮಾ/ಮೆತ್ರೆ - ಶೀವಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200212665 ರಮೇಶ - ಶಿವಫುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200213273 Sujata - ಗು .ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200213514 Purna Bai - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200213869 Renuka Sangamesh Kamanna - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****205722/05/2022FPS****205722/05/202212008000022/05/2022
560200214035 SUMITRA W/o MALLREDDY BOGLE - ಶಿವಪೂರ ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200214036 SHIVAREDDY S/O MANIKREDDY MUDG - ನಾರಾಯಣಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200214037 fuojabegamm - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****264318/05/2022FPS****264318/05/2022150010000018/05/2022
560200214038 JYOTHI / RAM KAMBALE - ಶಿವಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200214418 Shivlila - ಉಮಾಕಾಂತ/ ಭೀಮರಾವ ಬೀರದರ 111/2 PHH(NK) / NCS------180000000-
560200214507 Mallamma - ಚಂದ್ರಕಾಂತ 100 ಶಿವಪುರ್ ಶಿವಪುPHH(NK) / NCS------150000000-
560200214532 Sunita - ಪ್ರಶಾಂತ /ಬೋಜಪ್ಪಾ 103/1 ಶಿವಪೂPHH(NK) / NCSBiometric****102018/05/2022FPS****102018/05/202212008000018/05/2022
560200215036 Ratnamma - ವೆಂಕಟ /ಮಾದಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರೆ 70 ಶಿವPHH(NK) / NCS------150000000-
560200215049 BISAMILLA BEE - vವಿಕ್ರಮೋದ್ದನ / ಮಹ್ಮದಸಾಬ 101 AAY(NK) / NCS------200000000-
560200215283 Gousiya Bee - ತಾಜೊದ್ದಿನ / ಮತಬಸಾಬ 105 ಶಿವಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560200215323 Paravin - ಫಾರುಕಮುಯ್ಯಾ /ನಿಜಾಮೋದ್ದಿನ 24 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200215350 SULATANBI - ಜಮೋರೋದ್ದಿನ 25 ಶಿವಪೂರ ಶಿವಪAAY(NK) / NCS------200000000-
560200215354 haseena begum - ಹುಸೇನಸಾಬ 27 ಶಿವಪೂರ ಶಿವಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200215355 Saleema Bee - ಇಸ್ಮಾಲಸಾಬ 27 ಶಿವಪೂರ ಶಿವಪುರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200215554 Jayashila - ಜಯಾಶಿಲಾ /ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಮೆತ್ರೆ 140PHH(NK) / NCS------60000000-
560200215651 Asharani - ರೇವಣಸಿದ್ದ 107 ಶಿವಪೂರ ಶಿವಪAAY(NK) / NCS------200000000-
560200215652 ಮಮತಾ - ದೀಲಿಪ / ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ ಮಂಗಳೂರೆ 39 PHH(NK) / NCS------180000000-
560200215653 Bhagyashri - ಜಗನಾಥ / ಬಸಪ್ಪಾ ರಾಜೋಳೆ 35 ಶಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200215657 Suvarna - ಶಿವರಾಜ ಮಾಹಾದೇವ ಮೇತ್ರೆ 148 ಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560200215707 Firdos Banu - ಮಹೇಬುಬಸಾಬ /ನಿಜಾಮೋದ್ದಿನ 07 ಶಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200215726 BOMMA KANTEPPA - ಬೋಮ್ಮ ಕಂಟೆಪ್ಪಾ 88 ಶಿವಪೂರ ಶಿNPHH(NK) / NCS------50000000-
560200216067 Premala - ಈರಣ್ಣಾ / ಹಾಲಪ್ಪಾ ಉಮರಗೆ 50 ಶಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200216194 Jainabi - ಶೇರ ಖಾನ 124 ಶಿವಪುರ್ ಶಿವಪುರ್PHH(NK) / NCS------270000000-
560200216312 JAGADEVI - ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 62 ಶಿವಪೂರ ಶಿವಪುರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200216375 Gangamma - ವಿಠಲ 180 ಗುರುತೀರ್ಥ ವಾಡಿ ಗುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200221041 Ishwari - C/O ಸಂತೋಷ 89 ಟಿಚರ ಕಾಲೊನಿ ಶಿPHH(NK) / NCSBiometric****131221/05/2022FPS****131221/05/202212008000021/05/2022
560200224426 Sunderabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಮಾದಾರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200226580 Lakshmi Bai - S/O ಕಾಶಪ್ಪಾ ಊರ್ಕೆ 56 ಬಸವೇಶ್ವPHH(NK) / NCS------120000000-
560200226701 Jyoti - W/O: ಶ್ರೀಮಂತ 219/1 ಮುಡಬಿ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200227156 Sharanamma - W/O: ಶ್ರೀಮಂತ 134 ಗುಣಾತೀರ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****081116/05/2022FPS****081116/05/202212008000016/05/2022
560200227292 Vijaylaxmi - W/O ರಮೇಶ ೩೩ ಶಿವಪೂರ ಬಸವಕಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200227448 Sangeeta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಈಶ್ವರ 02 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200227746 Hanamant Reddy - S/O: ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ 45 ಶಿವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200228121 Umadevi - W/O ವಿಧ್ಯಾಸಾಗರ 107 ತಾ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200228128 Savitramma - W/O ವಿಷ್ಣು ಜಮಾದಾರ ೩೭ ತಾ ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200228639 Vijay Shree - W/O ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಕೋಟೆ ೧೨೭/೧ ಶNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200228903 Mamata - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ ರೆಡ್ಡಿ 102 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200228912 Nandumati - C/O ಬಸವರಾಜ 49 ಮು ಶಿವಪುರ ತಾ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200229007 Suman Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ 79 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200229094 Meerabai - S/O ಶರಣಪ್ಪಾ ಜಮಾದಾರ 0 0 ಶಿವಪುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200229604 Chandrakala - W/O: ರವೀಂದ್ರ 142/2-3325/3 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200229830 Channamma - C/O ಕಿಶನ ಕುರಿ 67 ಮುಡಬಿ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200229945 Varsha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಿದರಾಮ 000 ನಾರ್ ಮಹPHH(NK) / NCS------120000000-
560200230018 Varsha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸತೀಶ್ ಮೊಳಕೆರೆ ಶಿವಪPHH(NK) / NCS------90000000-
560200230181 Asharani - C/O ಭೀಮಶಾ 01 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಣ ಮುPHH(NK) / NCS------90000000-
560200230442 Tahseem Banu - C/O ಅಮೀರುದ್ದೀನ್ 121 ತಾ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/20226004000019/05/2022
Top