REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149035 Usha - S/O ಶ್ರೀಹರಿ ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ತಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149179 Rukamina Bai - W/O ಮಾರುತಿ ರಾವ್ ತಾ-ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200149239 Rukmini - S/O ಬಾಬುರಾವ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200149460 Saroj - S/O ಪಾಂಡುರಗ ರಾವ ತಾ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------180000000-
560200149461 Ganga Bai - S/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ ತಾ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200149489 Anna Rao - S/O ಗೋವಿಂದ ರಾವ ತಾ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200149491 Sundra Bai - W/O ಗಂಗಾ ರಾಮ್ ೧/೧೮೧NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200149492 Nagin Bai - S/O ಗೋವಿಂದ್ ರಾವ್ ತಾ.ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560200149493 Annapurna - S/O ಗಂಗಾ ರಾಮ್ ತಾ--ಬಸವಕಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200149495 Kushal Bai - W/O ನರಸಿಂಗರಾವ್ ತಾ-ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200149499 Sushila - S/O ವೆಂಕಟ ರಾವ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------90000000-
560200149500 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - S/O ತುಳಸಿರಾಮ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200149502 Savita - W/O ದಯಾನಂದ್ ಬಿರಾದರ್ ತಾ -PHH(NK) / NCS------60000000-
560200149503 Savita Masale - S/O ರಾಘುಬಾ ತಾ-ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200149504 Kamalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುರೇಭಾನ 1106 ಸೋಲದPHH(NK) / NCS------60000000-
560200149506 Balika - W/O ನಿವರ್ತಿ ತಾ--ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200149517 Subidrabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಾಧವ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200149527 Emnna Bai - S/O ರಗೂಬ ಪವಾರ್ ತಾ--ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200149528 Vanita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವಂತ 1/1PHH(NK) / NCS------90000000-
560200149536 Anita - W/O ಶೇಷ ರಾವ್ ತಾ--ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------120000000-
560200149537 Yashodha - W/O ಸಂಜೀವ ಜಾಧವ ತಾ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200149540 Pritam - S/O ಗೋವಿಂದ ರಾವ ತಾ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200149555 Gayatri - S/O ಪಂಡರಿನಾಥ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200149710 Kalavathi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಧರ ಹೌPHH(NK) / NCS------180000000-
560200149720 Chandrakala - W/O ವೆಂಕಟ್ ರಾವ್ ತಾ--ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560200149725 Prabha - W/O ರಾಹುಲ ಮಾಸಾಳೆ 10/232 ಸೋಲದPHH(NK) / NCS------90000000-
560200149831 Mangal - W/O ಮೋಹನ 1/120 ಸೋಲದಾಬಾಕಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200150237 Pooja - W/O ರವಿ ೧/೧೨೪ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200150275 Sushila Bai - W/O ಭುಜಂಗ್ ತಾ-ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200150849 Mahanand - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ತಾ--ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200151026 Anita - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ೧-೧೨೧ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200152111 Kavitha - W/O ಶ್ರೀಮಂತ್ ತಾ-ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200156817 ಮಂಗಲಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ #1/69 ಸೋಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200157114 Archana - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾವಸಾಬ 1/PHH(NK) / NCS------180000000-
560200157861 Subha Bai - S/O ಸಖಾರಾಮ್ ತಾ--ಬಸವಕಲ್ಯಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200158096 Anusaya - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಾಜಿರಾವ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200158968 Kastur Bai - W/O ಸುಧಾಕರ್ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------210000000-
560200159182 Madalsabai - W/O ವೈಜೀನಾತ್ ಪವರ್ 1/185PHH(NK) / NCS------150000000-
560200159966 Sunita - S/O ರಾವುಸಾಬ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200160893 Chandrakala - W/O ಮನೋಹರ್ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200161119 Gula Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರಾಯಣ್ರಾವPHH(NK) / NCS------90000000-
560200161372 ವಂದನಾ ಬಾಯಿ - W/O ಶ್ರೀ ರಂಗ್ ತಾ--ಬಸವಕಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162433 Sangeeta - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------180000000-
560200162604 Mahendra - S/O ಈರನಾಥ ಶ್ರೀಂಗಾರೆ 9/281 ಗಂಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162643 Saku Bai - W/O ಶ್ರೀ ಹರಿ ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ತPHH(NK) / NCS------30000000-
560200162661 Rama Bai - S/O ಬಲಿರಾಂ 0 ಸೋಳದಬ್ಕ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200162759 Aruna Bai - S/O ವೆಂಕಟ ರಾವ 1/80 ಸೋಲದಾಪಕಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162917 Arati - W/O ಅಭಿಮಾನ #1/107 ಸೋಲದಾಬಕಾ ಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163163 Padmini Bai - W/O ವೆಂಕಟ ರಾವ್ 1/160 ಸೋPHH(NK) / NCS------90000000-
560200163224 Sunanda - S/O ಅಣ್ಣಾರಾವ ಜಾಧವ ಹೌಸ್ ನ 1/18NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200163579 Kavita - W/O ಶಿವಾಜಿ ರಾವ್ ೧೧೦/೫ ಸೋಲದಾಪPHH(NK) / NCS------150000000-
560200163650 Sukumar Bai - W/O ರಜುಕುಮಾರ್ ೧/೧೪೭ ಸೋಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200163651 Sunita - S/O ನರಶಿಂಗ ರಾವ್ ೧/೮೫ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200163693 Madhura Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಬ್ರೂವನ್ ಮೋರೇ 0-0PHH(NK) / NCS------90000000-
560200163728 Sona Bai - W/O ಪ್ರದೀಪ್ ಮೊರೆ ತಾ--ಬಸವPHH(NK) / NCS------90000000-
560200168943 ವಸಂತ - ಸೋಲದಾಪಕಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168944 REKHA - ಸೂಲದಾಬಕಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168945 ಬಾಬು ರಾವ - ಮು : ಸೊಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200168946 Sundra Bai - ಸೋಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200168947 ನರಸಿಂಗ - ಸೂಲದಾಬಕಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168948 Narasa Bai - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200168949 ಕುಶಾಲ ಬಾಯಿ - ಶೊಲದಾಪಕಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168950 ವಾಮನ - ಸೂಲದಾಬಕಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168951 ಉಮಾ ರಾವ - ಸೂಲದಾಬಕಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168952 ವನೀತಾ - ಶೊಲದಾಪಕಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168953 Dhondhubai - ಸೂಲದಾಬಕಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168954 chima bayui - ಮು : ಸೊಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200168955 Archana Gore - ಶೋಲದಾಪಕಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168956 ಎಕನಾಥ - ಸೂಲದಾಬಕಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168957 ಬಾಲಾಜಿ - ಸೂಲದಾಬಕಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168958 ಮೋಹನ - ಸೊಲದಾಪಕಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168959 ವಾಮನ - ಸೊಲದಾಪಕಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168960 Laxmi Bai - ಶೊಲದಾಪಕಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169762 Chitraa Bai - ಸೂಲದಾಬಕಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169764 ಮಾಧವ - ಸೋಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200169765 Lubja Bai - ಸೂಲದಾಬಕಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169766 ಬಾಬು ರಾವ - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200169767 LAxmi bai - ಸೊಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200169768 Kashi Bai - ಸೋಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200169769 ಚನ್ನಮ್ಮಾ - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200169771 ರಾವಣ ಬಾಯಿ - ಸೊಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200184428 ಆಣ್ಣರಾವ - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200184429 parega bayi - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200184430 Parabati - ಶೋಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200184431 Shobha Bai - ಶೋಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200184432 ಸುಶೀಲಾ ಬಾಯಿ - ಸೊಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200184433 ಮೋಹನ ಸಿಂಗ - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200184434 ವೆಂಕಟ ರಾವ - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200184435 CHANDRA BAYI - ಮು : ಸೊಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200184436 Laxmibai - ಸೊಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200184437 Indarabai - ಸೊಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200184439 ಸುರೇಶ - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200184440 ಕಿಶನ - ಸೋಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200184441 ಅಭಂಗ ರಾವ - ಶೊಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200184442 ಬಬ್ರುವಾನ - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560200184444 Parvat Bai - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200184445 ಉತ್ತಮ - ಮು : ಸಪಲದಾಪಕಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200184446 ಕಾಂತ - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560200184447 Kashi Bai - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560200184448 ಶೇಶರಾವ - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200184449 ಅನುಸುಯಾ - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200184450 sathya bhama - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200184452 Laxmi Bai - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560200184453 ರತ್ನ ಬಾಯಿ - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200184454 Prabhavati - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200184456 latha bayi - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200184457 ಶ್ರೀಮಂತ - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200184458 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200184459 ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200184460 Kera Bai - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200184461 mandakini - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200184462 pula bayi - ಸೋಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200184463 ವಿಲಾಸ - ಸೊಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200184464 sushila - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200184465 Rupavantha Bai - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200184466 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಸೂಲದಾಬಕಾ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200184467 mahanada - ಸೋಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200184468 ಬಾಲಾಜಿ - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200184469 ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200184470 ಇಂದು ಬಾಯಿ - ಮು : ಸೊಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200184471 Shobha Bai - ಸೊಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200184472 ಉಷಾ ಬಾಯಿ - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200184473 Kerabai - ಶೊಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200184474 Kamala Bai - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200184475 Suman Bai - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200184476 Bharat Bai - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200184477 Bhama Bai - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200184478 Yashodha - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200184479 ಭೀಮ ರಾವ - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200184480 ವೆಂಕಟ - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200184481 ಮಾಧವ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200184482 Sandya - ಸೂಲದಾಬಕಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200184483 Kera Bai - ಶೊಲದಾಪಕಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200184484 ಓಂಕಾರ - ಶೊಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200184485 ಜೈಪ್ರಕಾಶ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200184486 ಗೋವಿಂದ - ಸೋಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200184487 ಕಿಶನ - ಸೊಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200184488 ರಮೇಶ - ಶೊಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200184489 BHARATHA BAYI - ಶೊಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200184490 ಭಗವಾನ - ಮು ಸೊಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200184491 Aruna - ಸೋಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200184492 kesara bayi - ಸೊಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200184494 Sujnana Bai - ಸೊಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200184495 Vanita Bai - ಸೊಲ್ದಬಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200184496 ದತ್ತಾ - ಶೊಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200184497 urmila - ಸೋಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200184498 Suman Bai - ಸೊಲ್ದಬಕಾPHH(NK) / NCS------240000000-
560200184499 Jamana bai - ಶೊಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200184500 ಸಂಜೀವ - ದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200184501 Kerabai - ಸೋಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200184502 Kavita Bai - ಸೊಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200184503 Maruthi - ಶೊಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200187234 Saru Bai - ಸೋಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200187235 ದಶರಥ - 1/160 ಸೋಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200187236 ಮಾಧವ ರಾವ - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200187237 ಸುನಿಲ್ - ಶೊಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200187238 ಮಾಧವ ರಾವ - ಶೊಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200187239 ಮಂಗಲಾ ಬಾಯಿ - ಸೊಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200187240 Dwaraka Bai - ಸೊಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200187241 Rashika Bai - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200187242 Bharat Bai - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200187243 Narasa Bai - ಮು " ಸೊಲದಾಪಕಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200187244 ಶಿವಾಜಿ - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200187245 Aruna Bai - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200187247 Anusaya - ಸೊಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200187248 parabathi - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200187249 ಬಾಲಾಜಿ - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200187251 mangala - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200187252 sumana - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200187253 Mira Bai - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200187254 chandra kala - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200187255 ವಿಠಲ ರಾವ - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200187256 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200187257 angada - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200187258 premila - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200187259 Kalavati - ಸೊಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200187260 Saru Bai - ಶೊಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200187261 samantha bayi - ಶೊಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560200187262 ವಿಠಲ ರಾವ - ಸೋಲದಾಬಕ಻PHH(NK) / NCS------120000000-
560200187263 Sunita - ಶೊಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200187264 MANGALA - ಸೊಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200187265 ಬಾಬುರಾವ - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200187266 ಅವುಶಾ ಬಾಯಿ - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200187267 ಪ್ರಲಾದ - ಸೊಲ್ದಬಕಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200187268 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಸೊಲ್ದಬಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200187270 Raha bai - ಸೋಲದಾಫಕಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200187271 ರಂಗಾರಾವ್‌ - ಸೊಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200187272 Meena Bai - ದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200187273 Sangeeta - ಶೊಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200187929 THULASI RAM - ಶೊಲದಾಪಕಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187930 Kamala bai - ಸೋಲದಾಬಕಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187931 ಮನೋಹರ - ಸೊಲದಾಪಕಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187932 ಅಂಬಬಾಯಿ - ಸೊಲದಾಪಕಾ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187949 ಕಮಲಾಕರ - ಭಕನಾಳ ಲಾಡವಂತಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200188019 ಗುಲಾ ಬಾಯಿ - ಸೂಲದಾಬಕಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200188020 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಶೋಳದಾಪಕಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200188021 Kalavati Indrajeet - ಸೊಲದಾಪಕಾ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200188022 ಮಾರುತಿ ರಾವ - ಸೊಲದಾಪಕಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192754 kantrao - ಯಲವಂತಿಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192901 santhosh - santhosh vishamber.s-dapakaPHH(NK) / NCS------90000000-
560200193366 ತಾತೆರಾವ - ಸೊಲ್ದಬಕಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200193800 Kushala Bai Girdhari - ಸೋಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200193862 ತುಳಸಿರಾಮ - ಸೋಲದಾಪಕಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200193952 Surekha - ಸೋಲದಾಬಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560200196419 ಬಾಬುರಾವ - ಸೋಲದಾಪಕಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200205431 ಸುರುಪ್ಪ ಗೋಸಾವೆ - ಸೋಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200205494 Rajyeshri - ಸೋಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200205526 ಚಂದರ ರಾವ - hulsoorPHH(NK) / NCS------120000000-
560200205536 ಬಾಲಾಜಿ - ಸೊಲ್ದಬಕಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200205551 ದಿಲಿಪ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ - ಸೋಲದಾಬಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200205567 ಮೋಹನರಾವ ಜಾಧವ - ಸೋಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200205590 Ratna Bai - ಸೋಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200205604 Nirmala - SOLDBAGPHH(NK) / NCS------270000000-
560200205613 ಪ್ರಭಾವತಿ ಬೀರಾದರ - ಸೋಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200205620 Daivatabai - ಸೋಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200205622 Sunita Biradar - ಸೋಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200205642 Suvarna - ಸೋಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200205656 ಚದರಾವ ಬೀರಾದರ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200205664 ರಾಧಾ ಬಾಯಿ - ಸೋಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200205691 ವಿಷ್ಣು ಪವಾರ - ಸೋಲದಾಬಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560200205728 ಭೀವಾಜಿ ಜಾಧವ - ಸೋಲದಾಬಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560200205734 Tejabai - ಸೋಲದಾಬಕಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200205747 ರಾವಸಾಬ ಮಾಸಾಳೆ - ಸೋಲದಾಬಕಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200205760 ಪಿಂಕುಬಾಯಿ - ಸೋಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200205784 ಬಾಲಾಜಿ ಮಾಸಾಳೆ - ಸೋಲದಾಬಕಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200205794 Swati - ಸೋಲದಾಬಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560200205810 ಜೀಜಾಬಾಯಿ ನೂದನುರೆ - ಸೋಲದಾಬಕಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200205858 ಸುಬಾಷ ಬೀರಾದರ - ಸೋಲದಾಬಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560200205885 ಬಾಲಾಜಿ ಬೀರದರ - ಸೋಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200205911 ಉಮಕನ್ತ ಮಸಾಲೆ - ಸೋಲದಾಬಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560200205920 ದೇವಿದಾಸ್ ಮಸಾಲೆ - ಸೋಲದಾಬಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560200205936 Pabajan bai - ಸೊಲ್ದಬಕಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200205945 Vithal Masale - ಸೋಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200205946 Parwati - ಸೋಲದಾಬಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560200205968 ಶಿವಾಜಿ ಬೀರಾದರ - ಸೋಲದಾಬಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560200206032 ಅಣರಾವ ಜಾಧವ - ಸೋಲದಾಬಕಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200206083 ವಿಶ್ವನಾಥರಾವ್ ಬೀರದರ - ಸೋಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200206094 ಬಾಬುರಾವ ಯಲ್ಲನುರೆ - ಸೋಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200206107 Mukta Bai - ಸೋಲದಾಬಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560200206132 Aruna Bai - ಸೊಲ್ದಬಕಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200206147 ಸಾವೀತ್ರಾ - ಸೋಲದಾಬಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200206221 Dondabai - ಸೋಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200206234 Babita - ಸೋತದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200206297 Anushaya - ಸೂಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200206414 Bhagyashri - ಸೋಲದಾಬಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560200206507 ಶ್ರಿನಿವಾಸ್ ಬೀರಾದರ - ಸೋಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200206545 Shantha Bai - ಸೊಲ್ದಬಕಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200206561 ಪ್ರದಿಪ ಬೀರಾದರ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200206596 ಅರುಣಾಬಾಯಿ ಣ - ಸೋಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200206604 ಸಂಪತಾಬಾಯಿ ಗೊಂಜೆ - ಸೋಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200206633 Bharat Bai - S/O ಕಾಶೀನಾಥಗೀರ 1/190 ಸೋಲದಾಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200206651 Ashabai - ಸೋಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200206686 Rukmina Bai - ಸೋಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200206697 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಬೀರಾದರ - ಸೋಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200206718 Laxmi Bai - ಸೋಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200206731 Anusaya - ಸೋಲದಾಬಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560200206789 Santoshi - ಸೋಲದಾಬಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560200207068 Ambu Bai - soldapkaPHH(NK) / NCS------90000000-
560200207089 Laxmi Bai - ಸೋಲದಾಬಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560200207093 Jaishila - S/O ಲಿಮ್ಬಜಿರಾವ್ ತಾ-ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200207095 Supriya - ಸೋಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200207099 Anuja - ಸೋಲದಾಬಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560200207101 ರಾಜಕುಮಾರ ಬೀರಾದರ - ಸೋಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200207107 Sula Bai - ಸೋಲದಾಬಕPHH(NK) / NCS------180000000-
560200207116 Surekha - ಸೋಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200207120 ಕಾತರಾವ ಕಾಳೆ - ಸೋಲದಾಬಕAAY(NK) / NCS------200000000-
560200207134 ಮಾಧವರಾವ ಯಲ್ಲನುರೆ - ಸೋಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200207140 ಬಾಲಾಜಿ ಧಾಯ್ಯಗುಡ - ಸೋಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200207146 ಸತ್ಯವಾನ್‌ ಸುರ್ಯವಂಶಿ - ಸೋಲದಾಬಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200208240 ಪ್ರಕಾಶ - ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಮಾರುತೀರಾವ ಬೀರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200208859 Anita - ಸೋಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200209061 ಮಾಧವ್ ಬೀರಾದರ - ಸೋಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200209170 Sheshabai - ಸೋಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200209333 Pula Bai - ಸೋಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200212144 ಸುರೆಶ ತಂದೆ ದ್ಯಾನೇಶ್ವರ ಪಾಟೀಲ.ಮ - ಸುರೆಶ ತಂದೆ ದ್ಯಾನೇಶ್ವರ ಪಾಟೀಲ.ಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560200212147 ಜನಾಬಾಯಿ - ಸಂದೀಪ ತಂದೆ ಅಂಕೂಶ ಬೀರಾದಾರ .ಮು:1PHH(NK) / NCS------150000000-
560200212550 Genda Bai Jadhav - ಅಂಬಾಜಿ ತಂದೆ ವೆಕಂಟರಾವ ಜಾಧವ.ಮು:ಸPHH(NK) / NCS------90000000-
560200212551 Vijaykumar s/o Dyaneswar Patil - ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ದ್ಯಾನೆಶ್ವರ ಪಾಟೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560200213755 Bhagyshree - ಭಾಗ್ಯಾಶ್ರೀ ಗಂಡ ಭೀಮ ಸೋಮವಂಶಿ ದಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200214224 Anita - ಅನೀತಾ ಗಂಡ ಧನರಾಜ ಸೋಮವಂಶಿ .ಸೋಲದಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200214246 ತುಕಾರಾಮ - ತುಕಾರಾಮ ಕೊಂಡಿಬಾ ಪವಾರ .ಮು:ಹುಲಸPHH(NK) / NCS------150000000-
560200214828 Savitha - ರಾಜಕುಮಾರ ಜಾಧವ 1/62 ಸೊಲದಾಪಕಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200215027 Shalikabayi - ನಿವರ್ತಿ ಪವಾರ 1/66 ಸೋಲದಾಪಕಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200215050 ಶಕುಂತಲಾ - ರಾಮರಾವ ಬಿರಾದಾರ 1/22 ಶೊಲದಾಪಕಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200215479 Saroja - ದೀಲಿಪ 1/52 ಸೋಲ ದಾಪಕಾ ಸೋಲದಾಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560200216281 ಮೀರಾ - ಗೋವಿಂದ 1/204 ಸೊಳದಾಪಕಾ ಸೋಳದಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200216293 Lata - ಅಂಕುಶ 1/103 ಶೊಲದಾಪಕಾ ಶೊಲದಾಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560200226503 Mira Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕೊಂಡೀಬಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200226562 Nilamma - W/O ಮಹಾದೇವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸೋಳದಬ್ಕ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200226674 Laxmibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುಂಡಾಜಿ 11/178 ಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560200227572 Anjali B Biradar - W/O: ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಜಿ ಬಿರಾದಾರ ಸೋಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200227577 Janabai - C/O ರಾಮ 1/151 ಸೋಲದಾಬಕಾ ಸೋಳದಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200228132 Chandrakala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಾಜಿ ಜಾಧವ 1/66 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200228141 Meena Bai - S/O ಮನೋಹರ್ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200228312 Kousha Bai - S/O ಭಿವಾಜಿ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200228429 Indu Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಂಡು ಗುಳವೇPHH(NK) / NCS------90000000-
560200228846 Pinky - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಾರುತಿರಾವ ಸುಭಾಂಜಿ #NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200228898 Shanta Bai - W/O ಬಸವರಾಜ್ ಕನ್ನಡೆ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200228908 Shrishivanandamahaswamigalu - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗNPHH(NK) / NCS------50000000-
560200229325 Bakulabai - W/O ವಾಮನ ಬಿರದಾರ 1/28 ನಿಯರ್ ನPHH(NK) / NCS------90000000-
560200229327 Nilavati - W/O ದೇವದಾಸ್ ತಾ -ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200229328 Parabathabai - W/O ಪಾಂಡುರಂಗ ರಾವ 1/111 ಸೋಲದಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200229329 Shraddha Masale - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಘವೇಂದ್ರ #9/298 ಸೋPHH(NK) / NCS------60000000-
560200229400 Kaveri - W/O ದತ್ತಾ ಪವರ 1/192 ಸೋಲದಾಬಕಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200229402 Sridevi - C/O ಪ್ರವೀಣ್ #1/136 ಸೋಲದಾಪಕಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200229844 Saroja - S/O ಸೋಪಾನರಾವ #10/202 ಸೋಲದಾಬಕPHH(NK) / NCS------120000000-
Top