REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149105 Trishila - W/O ಧರ್ಮಜೀ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 2/11 0NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149355 Sarubai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮ ತಳಬೊಗ PHH(NK) / NCS------300000000-
560200149368 Vrandavan - W/O ನರಸಿಂಗ್ ಮಾನೆ ೨/೮೪ ತಳಭNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149384 ಕಸ್ತುರ ಬಾಯಿ - W/O ಬಲಭಿಮ ಮನೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200149406 Sumindra Bai - W/O ಕಾಳಿದಾಸ್ ಜಾಧವ್ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------50000000-
560200150865 Saveeta - S/O ಗಣಪತಿ ತಳಭೂಗ ೨-೧೨೭ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200150871 Malashree - S/O ಖಂಡಪ್ಪಾ ತಳಭೂಗ ೨-೧೨೯PHH(NK) / NCS------150000000-
560200150872 Lalitha - W/O ಗೋವಿಂದ 114 ಹನುಮಾನ ಗುಡಿ ಹPHH(NK) / NCS------100000000-
560200150877 Chudiya Bai - W/O ಧನರಾಜ ಪಾಟೀಲ 1/42 . PHH(NK) / NCS------100000000-
560200150894 Sapna - S/O ಮಾಣಿಕ್ ರಾವ ಮಾನೆ ೨/೬೬/೧ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200150921 Rangamma - S/O ಗಂಗಾ ರಾಮ ಮೇತ್ರೆ ೨/೧೨೬ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200150922 Minakshi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ ಮಾನೆ 1/53/PHH(NK) / NCS------100000000-
560200150923 Mamta Bai - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------300000000-
560200150989 Laxmibai - W/O ಸೋಪನ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ #2/92 ತಳPHH(NK) / NCS------100000000-
560200151005 Savita - W/O ರವಸಾಬ ತಳಭೂಗ ೨-೬೫ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200151327 Anita - W/O ಡಿಗಂಬರ ಜಾವಳೆ ೨/೫೭/೨ ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200151391 Bhagvati Mailare - W/O ಗೋವಿಂದ ಮೈಲಾರೆ 1/23 0 ತಳಭPHH(NK) / NCS------50000000-
560200151897 Meenabai - W/O ದಿಲಖುಶ ಗಾಯಕವಾಡ ೩/೫೬ ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
560200152438 ಅವಣಾಬಾಯಿ - W/O ವೆಂಕಟ ರಾವ ತಳಭೂಗ ೨-೫PHH(NK) / NCS------200000000-
560200152532 Komela Bai - W/O ಗೋಪಾಲ್ ರಾವ್ ಗೈಕ್ವಾದ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200152715 Shanta Bai - W/O ಬಾಬು ರಾವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ೧/೭೦ PHH(NK) / NCS------300000000-
560200152756 Seema Bai - W/O ರಾಮ್ ರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬಸವPHH(NK) / NCS------50000000-
560200152982 Bhamabai - W/O ಮಾಧವ್ ರಾವ್ ೧/೭ ತಳಭೋಗ PHH(NK) / NCS------50000000-
560200153169 Jija Bai - W/O ಸದು ಪಾಟೀಲ್ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200153309 Muktabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಿಂಗ್ ರಾವ 2/143PHH(NK) / NCS------200000000-
560200153387 Seema - W/O: ಲಿಂಬಾಜಿ ಜಾಧವ 00 PHH(NK) / NCS------100000000-
560200153389 Uttam Bai - S/O ಸಟವಾಜಿ ತಳಭೂಗ ೧-೨೯ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200153390 Rukmini - S/O ಧನಾಜಿ ೧/೨೯ ತಳಭೋಗ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200153391 Vaishali - S/O ದಿಲೀಪ ತಳಭೂಗ ೧-೩೫ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200153404 Suvarna - S/O ಗೋಪಾಲ್ ಗೈಕ್ವಾದ್ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------100000000-
560200153405 Shila - S/O ಸುಭಾಷ್ ಮೆಟ್ರೆ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------250000000-
560200153407 ಭಾರತಾಬಾಯಿ - S/O ನಾಗನಾಥ ಗೊಂಡ ೨/೧೧೧ ತಳಭPHH(NK) / NCS------400000000-
560200153413 Uttam Bai - W/O ರಂಗ್ ರಾವ್ ಪಾಟೀಲ ೨/೮೧/೨ PHH(NK) / NCS------50000000-
560200153414 Raja Bai - W/O ಆಭಂಗ್ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ೧/೬PHH(NK) / NCS------50000000-
560200153415 ಸುನೀತಾ - W/O ಬೀರಪ್ಪಾ ೨/೧೨೫ ತಳಭೋಗ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200153417 Sunita - S/O ಬಸವರಾಜ್ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ೪PHH(NK) / NCS------100000000-
560200153419 Sunita - S/O ತಾನಾಜಿ ಮನೆ ೧/೫೩ ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200153420 Manisha - S/O ರಂಗರಾವ್ ಜಾಧವ್ ೨/೨ ತಾ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200153446 Lubaijya - W/O: ಸಂದೀಪ 2-88 ತಳಬೊಗ ತಾ ಬPHH(NK) / NCS------100000000-
560200153470 Geeta - W/O ಜಿತೇಶ ತಳಭೂಗ ೨೦೫ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200153625 Meera - W/O ರಾಮ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 1 1 PHH(NK) / NCS------200000000-
560200156338 Chabu Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200157205 Sugala Bai - W/O: ಜೈಭೀಮ 3/93 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------100000000-
560200158433 Sanjiva Shinde - S/O: ಗಣಪತಿ ಶಿಂದೆ ತಳಭೊಗ ಮೊರಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------50000000-
560200158636 Ranjana - S/O ವೆಂಕಟ #2/114 ಮೊರ್ಖಂಡಿ ಮೊPHH(NK) / NCS------100000000-
560200158740 Nilamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕುಮಾರ 2/108 ತಳPHH(NK) / NCS------100000000-
560200158775 Reshma - W/O ಶಿವಕುಮಾರ ತಳಭೂಗ ೨-೧೨PHH(NK) / NCS------250000000-
560200159516 Suvarna - W/O ಬಾಲಾಜಿ . . ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200159729 Bayamma - W/O ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರೆ ೧/೮೩ PHH(NK) / NCS------350000000-
560200159974 Padmini Bai - W/O ದ್ಯಾನೆಶ್ವರ ತಳಭೂಗ ೨-PHH(NK) / NCS------200000000-
560200161252 Indumathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಸುಗುರೆPHH(NK) / NCS------50000000-
560200161495 Saroja - W/O ತುಕಾರಾಮ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ೨PHH(NK) / NCS------250000000-
560200161515 Radhika - W/O ರಾಹುಲ್ ಮಾನೆ 0 0 ತಳಭೋಗ್ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560200161645 Ayodhya - W/O ಬಾಲಾಜಿ ಹಾ೦ಡಗೇ ೨/೧೧೮ ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560200162002 Namrata - W/O ಜಗದೀಶ 2/94 0 ತಳಭೋಗ್ ಮೊರಖPHH(NK) / NCS------200000000-
560200162213 Baliram - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾವಜಿ 1/5NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200162542 Komal Bai - S/O: ಸೀದ್ರಮ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162561 Sonali Shivanand Jadhav - W/O ಶಿವಾನಂದ ಜಾಧವ 1/37 ತಳಭೊಗ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200162580 Sulochana - W/O ಕಾರ್ತಿಕ್ ರಾವ್ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560200162581 Kalpana - W/O ಪ್ರದೀಪ ಜಾವಳೆ ೨/೫೭/೨ ಬPHH(NK) / NCS------300000000-
560200162641 Meena - S/O ವಿಠಲ ರಾವ ಮಾನೆ ೨/೭೧ ತಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200162682 Meera - S/O ಗೋವಿಂದ್ ರಾವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ೨PHH(NK) / NCS------200000000-
560200162747 Mukta Bai - W/O ಪಂಡಿತ್ ಮಾನೆ 0 0 ತಳಭೋಗ್ ಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560200162794 Sunita - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮಾನೆ ೨/೬೮ ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162872 Rupa - S/O ಗೋವಿಂದ್ ರಾವ್ ಮಾನೆ ೨/೮೫/೧PHH(NK) / NCS------150000000-
560200162975 Rasika - W/O ಕಾಶೀನಾಥ ತಳಭೂಗ ೨-೮೫ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200163175 Mukta Bai - W/O: ಸದಬ 1/130 ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200163226 Hirakanbai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಧವ ರಾವ 2/103 ತಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200163320 Neela Bai - W/O: ಮೋಹನ 3/6 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------50000000-
560200163830 Chandrakala - W/O ವಾಮನ್ ರಾವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200163924 Saraswati - W/O ದತ್ತಾತ್ರಯ ಪಾಟೀಲ್ ೧/೫೧/೧ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200164095 Anusaya - W/O ದೀಪಕ್ ರಾಜು ಧೋಲೆ 1/14/2 0NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200164118 Jayshree - W/O ವಿಕಾಸ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ೨/೧೬೭ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200166125 Ningamma - ಮೊರ್ಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560200166130 Jagana Bai - ಮರ್ಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560200166134 Sadhana - ಮೋರಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200166290 konda bai - ತಳಬೊಗPHH(NK) / NCS------50000000-
560200166292 chandrakala - ತಳಭೊಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200166296 champa bai - ತಳಭೊಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200166301 kashi bai - ತಳಭೋಗ ಪ/ಮೋರಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200166304 ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಬ - ಸಾ.ತಳಭೋಗ,ಪೊ.ಮೋರಖಂಡಿ.PHH(NK) / NCS------100000000-
560200166311 Vitha Bai - ತಳಭೋಗ ಪ/ಮೋರಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200166312 ಪ್ರಕಾಶ - ತಳಭೋಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200166313 ಬಂಡು - ತಳಭೋಗ ಪ/ಮೋರಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560200166314 ಮಹಾಳಪ್ಪ - ತಳಭೊಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200166315 ರಾಜು - ತಳಭೋಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200166320 digambar - ತಳಭೊಗPHH(NK) / NCS------50000000-
560200166321 ಗೊರುಮಿಯ್ಯ - ತಳಭೊಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200166324 saru baii - ತಳಭೋಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200166325 Shanta Bai - ತಳಭೊಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200166326 ವಂದಾನಾ ಬಾಯಿ - ತಳಭೋಗ ಪ/ಮೋರಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200166327 ಅಂಕುಶ - ತಳಭೊಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200166328 Narsamma - ತಳಭೊಗ ಪ/ಮೋರಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560200166329 Nandev - ತಳಭೋಗ ಪೋ/ಮೋರಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560200166330 ವಿಶ್ವನಾಥ - ತಳಭೊಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200175485 Simanta Bai - ಮೊರಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560200175510 Bharata Bai - ಮೋರ್ಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560200175532 Prabhu - ಮೋರಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560200175537 Phula Bai - ಮೋರ್ಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560200175539 Kalavati - ಮೋರ್ಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560200175540 Sukumar - ಮೋರ್ಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560200175541 Shantabai - ಮೊರ್ಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560200175560 Anusuya - ಮೋರ್ಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200175659 Chandrakala - ಮೊರಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560200176423 Bharat Bai - ತಳಭೊಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200176424 JIJABAI - ಸಾ.ತಳಭೋಗ,ಪೊ.ಮೋರಖಂಡಿ.PHH(NK) / NCS------300000000-
560200176426 savita - ತಳಭೊಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200176428 ಬಾಬು - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200176430 ಜಯದಿಪ - ತಳಬೊಗ ಪ/ಮೋರಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560200176433 Sona Bai - ತಳಬೊಗ ಪ/ಮೋರಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560200176440 Indu Bai - ಮು./ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------300000000-
560200176441 ನಂದಾ ಬಾಯಿ - ತಳಭೋಗ ಪೋ/ಮೋರಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200176444 Jaishree - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------50000000-
560200176445 ಕಾಶಿನಾಥ - ತಳಭೊಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200176446 ದತ್ತು - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200176447 Geeta - ತಳಭೊಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200176448 ranjita - ತಳಭೊಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200176451 ಬಾಪುರಾವ - ತಳಭೊಗ ಪ/ಮೋರಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560200176453 vishrant bai - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200176454 Satyakala - ತಳಭೋಗ ಪ/ಮೊರಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560200176460 Shesha Bai - ತಳಬೊಗ ಪ/ಮೋರಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560200176461 Sunita - ತಳಭೊಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200176463 Mangala Bai - ತಳಬೊಗ/ಮೊರಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560200176464 Rajabai - ತಳಭೊಗPHH(NK) / NCS------50000000-
560200176465 ಸಮಿಂದರಾ ಬಾಯಿ - ತಳಭೋಗ ಪೊ/ ಮೊರ್ಖಮಡಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560200176467 SHEKUNTALA - ತಳಭೊಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200176472 ಕೇರನಾಥ ತಂ/ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮೇತ್ರೆ - ತಳಭೊಗ ಪ/ಮೋರಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200176473 ಸುಧಾಕರ - ಸಾ/ತಳಭೋಗ ಪೋ/ಮೋರಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560200176475 Sukumar Bai - ತಳಭೊಗ ಪ/ಮೋರಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200176478 ನರಸಿಂಗ - ತಳಭೊಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200176479 ಹನಮಂತ - ತಳಭೊಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200176480 Raja Bai - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200176481 Mahananda - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200176482 Sangeeta - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200176483 Kond Bai - ತಳಭೊಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200176484 Premala - ತಳಭೋಗ ಪ/ಮೋರಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200176485 ಶಾಹು ರಾವ - ಸಾ.ತಳಭೋಗ,ಪೊ.ಮೋರಖಂಡಿ,ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯAAY(NK) / NCS------350000000-
560200176486 Suman Bai - ತಳಭೊಗ ಪ/ಮೋರಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200176493 BHAGIRATIbai - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200176495 ಸಂಜೀವ - ತಳಭೊಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200176499 Anita - ತಳಭೊಗ/ಮೊರಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200176503 Madhav - ತಳಭೊಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200176504 ಬಂಡು - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200176505 ಸತೀಶ - ತಳಭೊಗ ಪ/ ಮೋರಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200176507 ಜ್ಯ ದಾಸ - ತಳಭೊಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200176508 Anusaya - ಸಾ.ತಳಭೋಗ,ಪೊ.ಮೋರಖಂಡಿ,ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------300000000-
560200176509 ರುಕ್ಮಿಣಿ - ತಳಭೋಗ ಪ/ಮೋರಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560200176510 Mudrika - ತಳಭೊಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200176511 Mula Bai - ತಳಭೊಗ ಪ/ಮೋರಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200176513 ಗೊವಿಂದ - ಮು./ ತಳಭೋಗ ಪೋ / ಮೋರಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200176514 ದತ್ತು - ತಳಭೊಗ/ಮೊರಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200176515 ದಿಗಂಬರ - ಮು/ತಳಭೋಗ ಪೊ./ ಮೋರಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200176516 Chaya - ತಳಭೊಗ ಪ/ ಮೋರಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200176517 Shanta Bai - ತಳಭೊಗPHH(NK) / NCS------300000000-
560200176521 ವೆಂಕಟ - ತಳಭೊಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200176522 Phula Bai - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------300000000-
560200176524 vaijanta bai - ತಳಭೊಗ ಪ/ ಮೋರಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200176525 ನಾಗನಾಥ - ತಳಭೊಗ ಪ/ಮೋರಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560200176526 Bharat Bai - ತಳಬೊಗ ಪ/ಮೋರ್ಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560200176527 ಏಕನಾಥ್‌ - ತಳಬೋಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200176528 ಮಾರುತಿ - ತಳಭೊಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200176530 ನರಸಮ್ಮ - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200176531 kanta bai - ತಳಭೊಗPHH(NK) / NCS------300000000-
560200176533 ಜಗನಾಥ - ತಭೋಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200176536 ಶ್ರೀಮಂತ - ತಳಭೋಗ ಪ/ಮೊರಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200176538 ಶ್ರೀಪತಿ - ತಳಭೊಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200176539 ಬಾಬು - TPHH(NK) / NCS------100000000-
560200176541 ಕಡಾಜಿ - ತಳಭೊಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200176542 Sunita - ತಳಭೊಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200176544 ಕಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ತಳಭೊಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200176546 ತುಕಾರಾಮ - ತಳಭೋಗ/ಮೊರಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200176547 Suman Bai - ಸಾ.ತಳಭೋಗ,ಪೊ.ಮೋರಖಂಡಿ.PHH(NK) / NCS------200000000-
560200176552 vidyavati - ತಳಭೊಗ/ಮೊರಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200176554 ಶ್ರೀಪತಿ - ತಳಭೊಗ ಪ/ಮೋರಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560200176557 Sonabai - ತಳಭೋಗ ಪ/ಮೋರಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200176561 saida bee - ಸಾ/ತಳಭೋಗ ಪೋ:ಮೋರಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200176563 shanta bai - ತಳಭೊಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200176566 Shila Bai - ತಳಬೊಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200176569 Mallamma - ಸಾ/ತಳಭೋಗ ಪೋ/ಮೋರಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560200176570 ಬಳಿರಾಮ - ತಳಭೊಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200176572 ತಾನಾಜಿ - ಸಾ/ತಳಭೋಗ ಪೋ/ಮೋರಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200176575 ಮನೊಹರ - ತಳಭೊಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200176580 Konda Bai - ಸಾ/ ತಳಭೋಗ ಪೋ/ ಮೋರ್ಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200176581 Chandrakala Bai - ತಳಭೋಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200176582 ವಿಷ್ಣು - ತಳಭೋಗ ಪ/ಮೋರಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200176584 ಬಬ್ರುವಾನ - ಸಾ/ತಳಭೋಗ ಪೋ/ಮೋರಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------400000000-
560200176585 ವಿಲಾಸ - ತಳಭೊಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200176587 Vandana Bai - ತಳಭೋಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200176588 ಶಿವಾಜಿ ವಿರಪ್ಪಾ - ತಳಭೊಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200176589 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ತಳಭೊಗPHH(NK) / NCS------300000000-
560200176592 Vagara - ತಳಭೊಗPHH(NK) / NCS------50000000-
560200176593 Manjula Bai - ಸಾ.ತಳಭೋಗ,ಪೊ.ಮೋರಖಂಡಿ,ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------350000000-
560200176595 ಸಂಭಾಜಿ - ತಳಭೋಗ ಪ/ಮೋರಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560200176596 Saku Bai - ತಳಭೊಗ ಪ/ಮೋರಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200176597 ಬಾಲಾಜಿ - ಸಾ/ತಳಭೋಗ ಪೋ/ಮೋರಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200176599 ಬಬ್ರುವಾನ - ತಳಭೊಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200186500 Jija Bai - ಮೊರಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560200186509 Shakunthala Bai - ಮೋರ್ಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560200186560 ಸೊನಾಬಾಯಿ - ತಳಭೊಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200186564 ತುಳಸಿ ರಾಮ - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200186565 ಗಂಭೀರ - ತಳಗೋಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200186566 Sundara Bai - ಸಾ.ತಳಭೋಗ,ಪೊ.ಮೋರಖಂಡಿ.PHH(NK) / NCS------200000000-
560200186567 Lalita - ತಳಭೊಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200186568 ರಾಮ - ತಳಭೊಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200186569 ದಯಾನಂದ - ತಳಬೊಗ ಪ/ಮೊರಖಂಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200187656 ಶಂಕರರಾವ - $BasDattappa123NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187657 ವಿಶ್ವನಾಥ - ತಳಭೊಗ ಮೋರ್ಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187658 ಬಾಬು ರಾವ - ತಳಭೋಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187659 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - $BasDattappa123NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187660 Sarswati - ತಳಭೊಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187661 ಮಾಧವ ರಾವ - ತಳಭೊಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191408 VENKAT MADHAVRAV SURYAWANSHI - ಸಾ.ತಳಭೋಗ, ಪೊ.ಮೋರಖಂಡಿ, ತಾ.ಬಸವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191409 Dattu S/o Ram Suryavmshi - ಸಾ.ತಳಭೋಗ, ಪೊ.ಮೋರಖಂಡಿ, ತಾ.ಬಸವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191452 SULABHA W/0 BALAJI SHINDE - ಸಾ.ತಳಭೋಗ, ಪೊ.ಮೋರಖಂಡಿ, ತಾ.ಬಸವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191878 RAMESH DEVRAV JADHAV - ಸಾ.ತಳಭೋಗ, ಪೊ.ಮೋರಖಂಡಿ, ತಾ.ಬಸವPHH(NK) / NCS------150000000-
560200193020 Ranjana - ಸಾ.ತಳಭೋಗ, ಪೊ.ಮೋರಖಂಡಿ, ತಾ.ಬಸವPHH(NK) / NCS------250000000-
560200193100 VISHWANATH S/O BABJI MANE - ಸಾ.ತಳಭೋಗ, ಪೊ.ಮೋರಖಂಡಿ, ತಾ.ಬಸವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200193658 ರಾಮ ಸೂರ್ಯವಂಶ - ಮು.ತಳಭೊಗ, ಪೊ.ಮೋರಖಂಡಿ-585327.PHH(NK) / NCS------100000000-
560200193815 ಪಾಂಡು ರಂಗ ಮೆತ್ರ - ಸಾ.ತಳಭೋಗ,ಪೊ.ಮೋರಖಂಡಿ-585327.PHH(NK) / NCS------250000000-
560200194276 ದಿನಾಕರ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶ - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200194416 Rupa Bai - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------400000000-
560200195471 Manoja - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200199640 Daivata Bai - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200200960 Rashika - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200202973 Pushpalata - ಸಾ.ಪೊ.ಮೋರಖಂಡಿ-585327.PHH(NK) / NCS------50000000-
560200205644 ಸಂಗೀತಾ ಸೂರ್ಯವಂಶ - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200205658 ನಿವಱತಿ ಸೂರ್ಯವಂಶ - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200205665 Aoushabai - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200205675 Premala Bai - ತಳಭೊಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200205735 Vandana Bai - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200205743 ಲಾಹು ಜಾಧವ್‌ - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200205756 Tanabaibai - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------300000000-
560200205772 ಬಾಲಾಜಿ ಪಾಟಿಲ - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200205866 ಗೋವಿಂದ ಸೂರ್ಯವಂಶ - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200205875 Pushpa Bai - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200205887 ಪಂಢರಿನಾಥ ಮೈಲಾರಿ - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200205929 Mukta Bai - ತಳಭೋಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200205977 babu rao mane - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------50000000-
560200205985 Prabhavati - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200205989 ಗೋವಿಂದ ಪಾಟಿಲ - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200205998 Kastur Bai - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200206007 Kevala Bai - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------300000000-
560200206027 Sujnan - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200206043 Jamunabai - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------50000000-
560200206049 Shakuntala - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200206061 BALWAN SURYAVANSHI - ತಳಭೊಗPHH(NK) / NCS------50000000-
560200206065 ಸಕರಾಂ ಮಾನೇ - ತಳಭೋಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200206238 Priyaka - ಸಾ.ತಳಭೋಗ,ಪೊ.ಮೋರಖಂಡಿ-585327.PHH(NK) / NCS------200000000-
560200206283 Padmini Bai - ಸಾ.ತಳಭೋಗ,ಪೊ.ಮೋರಖಂಡಿ-585327.PHH(NK) / NCS------100000000-
560200206300 Rajamathi - ಸಾ.ತಳಭೋಗ,ಪೊ.ಮೋರಖಂಡಿ-585327.PHH(NK) / NCS------200000000-
560200206307 ಗಯಾಬಾಯಿ ಜಾಧವ - ಸಾ.ತಳಭೋಗ,ಪೊ.ಮೋರಖಂಡಿ-585327.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200206316 Dhonda Bai - ಸಾ.ತಳಭೋಗ,ಪೊ.ಮೋರಖಂಡಿ-585327.PHH(NK) / NCS------300000000-
560200206328 ಬಲ್ಭಿಂ - ಸಾ.ತಳಭೋಗ,ಪೊ.ಮೋರಖಂಡಿ-585327.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200206338 Jagdevi - ತಳಭೊಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200206354 chamakbai - ತಳಭೊಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200206366 Kamala Bai - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200206405 ತುಕಾರಾಮ - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200206410 ದಿನಾಕರ್‌ ಮಾನೇ - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200206417 ವಿಶ್ವನಾಥ ಮೆತ್ರ - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200206430 Arunabai - ತಳಭೋಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200206437 ಬಾಲಾಜಿ ಸಿಂದೆ - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200206445 ಜೈಪಾಲ್‌ ಗಾಯಕವಾಡ - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200206460 ಘಾಳಪ್ಪ ಮೆತ್ರ. - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200206494 ರಾಜು ಮಾನೇ - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200206504 ಸಕರಾಮ್‌ - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------300000000-
560200206518 ಮಾಣಿಕ ಜಾದವ್‌ - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200206535 Vimala Bai - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------300000000-
560200206551 ಗೋವಿಂದ ಸೂರ್ಯವಂಶ - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200206570 Shreedevi - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200206573 Prema - ತಳಭೊಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200208942 ಬಾಲಿರಾಮ್‌ ಮಾನೇ - ತಳಬೋಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200209657 Radha Bai - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200210670 PRATIBHA - 1/93,ತಳಭೊಗ,ಮೊರಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200211044 ಸುನಿತಾ - ಸಾ.ತಳಭೋಗ,ಪೊ.ಮೋರಖಂಡಿ.PHH(NK) / NCS------150000000-
560200211628 Kadabai - ಸಾ/ತಳಭೋಗ ಪೋ/ಮೋರಖಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200211641 Priyanka - ಸಾ.ತಳಭೋಗ,ಪೊ.ಮೋರಖಂಡಿ.PHH(NK) / NCS------150000000-
560200211992 Ratnabai w/o Wamanrao Patil - ಸಾ.ತಳಭೋಗ,ಪೊ.ಮೋರಖಂಡಿ.PHH(NK) / NCS------50000000-
560200212899 Kishan - ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200213789 Bhaghavan - ತಳಭೋಗ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200214560 Bharatbai - ದಿಗಂಬರಾವ್ 1/41/1 ತಳಭೋಗ್ ತಳಭPHH(NK) / NCS------100000000-
560200214604 Radha - ಶ್ರೀಹರಿ 2/64 ತಳಭೋಗ್ ತಳಭೋಗ್ PHH(NK) / NCS------300000000-
560200214606 Akshra Bai - ಸುರೆಶ 2/14 ತಳಭೋಗ್ ತಳಭೋಗ್ ತPHH(NK) / NCS------250000000-
560200214694 Sunita - ಶೆಷರಾವ ವಾಮನ ರಾವ 2/137 ತಳಭೋಗ್PHH(NK) / NCS------300000000-
560200214704 Rekha Devi - ಉದಯಭಾನ ಮೇತ್ರೆ 4-309/3 ತಳಭೋಗ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200214719 Manisha - ನೆತಾಜಿ 1/43 ತಳಭೋಗ್ ತಳಭೋಗ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200214810 Anusuya - ರಾಜು ತಂ ಮಾಧವರಾವ 2/103 ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200214843 Sharanamma - ಉದೇಭಾನು ನರಸಿಂಗರವ 2/143/2 ತಳಭPHH(NK) / NCS------200000000-
560200214885 Sumitra Bai - ಮಾರುತಿ 2/122 ತಳಭೋಗ್ ತಳಭೋಗ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200214894 Mahadevi - ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ 2/122 ತಳಭೋಗ್ ತಳಭೋPHH(NK) / NCS------150000000-
560200214941 Renukabayi - ಸದಾನಂದ 1/83 ತಳಭೋಗ್ ತಳಭೋಗ್ PHH(NK) / NCS------350000000-
560200215222 Shobha - ಅನಂತ ಡಿಗ್ಗೆ 3/134 ಮೊರಖಂಡಿ ಮPHH(NK) / NCS------100000000-
560200215224 Sushila - ರಾಮ 1/5/2 ತಳಭೋಗ್ ತಳಭೋಗ್ ತಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560200215471 Manisha - ವಿಕಾಸ 2/103 ತಳಭೋಗ್ ತಳಭೋಗ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200215585 Chandrakala - ಸುಧಾಕರ ನರಹರಿ ಪಾಟಿಲ 4-92/193 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200215586 Sunitha - ನಾಮದೇವ 2-77-1 ತಳಭೋಗ್ ತಳಭೋಗ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560200216384 Bharat Bai - ನಾರಾಯಾಣ ಗೋಪಾಳೆ 3/81 ಮೊರಖಂಡಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200224442 Vijay Laxmi - W/O: ಭೀಮ್ ಪ್ರಕಾಶ 3/14 ಮೊರಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200224454 Suvarana - C/O ಬಾಲಾಜಿ #1/60/1 ತಾ ಬಸವಕಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200224517 Indu Bai - W/O ಮಾಧವ್ ರಾವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ೨/೧NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200224579 Pushpabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮುಕುಂದ ರಾವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200224648 Meghana - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಚಂದ್ರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200226167 Devika - S/O ಸೋಪನ್ ರಾವ್ ಸಾಳುಂಕೆ ೨/೫ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200226551 Shilpa L Kamath - S/O ಮೋಹನರಾವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 4/116 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200226552 Vijayamala Mohan Suryawanshi - W/O: ಮೋಹನ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮನೆ ನಂ 4NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200226904 Pushpavati - W/O ಹರಿಬಾ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ೨/೧೪೧/೧ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200227028 Manisha - C/O ಗೋವಿದ್ ರಾವ್ 1/60/1 ತಾ ಬಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200227046 Narhari - S/O ಮಸ್ಜಿ ಪಟೇಲ್ ಬಸವಕಲ್ಯಣNPHH(NK) / NCS------50000000-
560200227133 Renuka - S/O ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಬಸವಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200227153 Saguna Bai - W/O ಸಂಜೀವ ಶಿಂದೆ ತಳಭೂಗ ೨NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200227403 Bharati Bai - S/O ವೆಂಕಟರಾವ ಮಾನೆ 4-88 0 ತಳಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200227507 Akshara Bai - S/O ಕುಪ್ಪಾಜಿ ತಳಭೂಗ ೧-೬೮NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200227594 Ambu Bai - W/O ಲಕ್ಷ್ಮನ ರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200227661 Koka Bai - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ೨/೧೦PHH(NK) / NCS------250000000-
560200227663 Indu Bai - W/O ಸಖಾರಾಮ್ ಮಾನೆ ೨/೮೯/೨ ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560200227722 Anita - W/O ದತ್ತು ಪಾಟೀಲ್ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------250000000-
560200227725 Krishankumari - S/O ಗೋವಿಂದ್ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ೨PHH(NK) / NCS------200000000-
560200227902 Sangeeta - C/O ದಯಾನಂದ 1/130 ತಲ್ಭೋಗ ತಳಭೋNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200228020 Kamala Bai - W/O ವಿಶ್ವಮಬಾರ್ ರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200228136 Sharanamma - W/O ಗೋವಿಂದ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ೨/೧೦೫ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200228703 Ujawala - S/O ಮಾಧವ ರಾವ ೨/೧೩೬ ಮೊರ್ಖಂಡಿNPHH(NK) / NCS------50000000-
560200228933 Nirmala - W/O: ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಬೇಲೂರೇ ಪರತಾಪುರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200229304 Shilavati - W/O ದಯಾನಂದ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ೧/೬೮ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200229312 Bai - W/O ಬಾಬು ಗೈಕ್ವಾಡ ತಳಭೂಗ PHH(NK) / NCS------300000000-
560200229313 Mandagini - C/O ಡೆವಿದಾಸ್ 1/102 ನಾರ್ ಹನುಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560200229496 Prema Bai - S/O ಸುಭಾಷ್ ಮೇತ್ರೆ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200229498 Avidhya - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋರಾಬಾ ಗಾಯPHH(NK) / NCS------150000000-
560200229500 Chitrakala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಂಗವ ಪ್ಯಾಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560200229501 Sakubai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಂಬದಾಸ 1/76 ತಲ್ಭೋಗPHH(NK) / NCS------50000000-
560200229660 Chandrakala - W/O ಬಾಲಾಜಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ೨/PHH(NK) / NCS------200000000-
560200229741 Sukala Bai - W/O ನರಸಿಂಗ 2/141/1 ತಲ್ಭೋಗ ತಳPHH(NK) / NCS------200000000-
560200229800 Ambika - S/O ರುಕ್ಮಜಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ೧PHH(NK) / NCS------100000000-
560200230001 Shivananda - S/O ರುಕ್ಮಾಜಿ ತಳಭೂಗ ೧-೧೩PHH(NK) / NCS------100000000-
560200230136 Laxmi Bai - W/O ಕಮಲಾಕರ್ ೩/೫೬ ಬಸವಕಲ್ಯಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200230198 Shobhadevi - W/O ಮನೋಹರ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ೨/೬೪ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200230481 Rekha Dnyandev Suryawanshi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದ್ನ್ಯಾಂದೇವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200230697 Indu Bai - W/O ಬಲಭೀಮ್ ಮಾನೆ ೨/೭೧ ತಳಭೋPHH(NK) / NCS------100000000-
560200231149 Renuka - S/O ಬಲಭಿಮ ಸಸನೆ ೨/೩೬ ತಳಭೋಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200231509 Janabai - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸಸನೆ 2/36 . ತಳPHH(NK) / NCS------100000000-
560200231701 Chandrakala - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಠಲ್ ಸೋಂಕೆ 74 ತಲ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560200231702 Umabai - W/O ಸತೀಶ ತಳಭೂಗ ೨-೧೦೭ ಬಸPHH(NK) / NCS------150000000-
560200231706 Gangu Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಲಿಂಬಾಜಿ 2/141/1 . PHH(NK) / NCS------100000000-
560200231707 Roopa Bai - S/O ಬಾಪು ರಾವ್ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------100000000-
Top