REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149182 Sunil Kumar - S/O ವಿನಾಯಕ್ ರಾವ್ ೧-೯೬ ತೊಗPHH(NK) / NCS------30000000-
560200149339 Prabhu Rao - S/O: ವಿಶ್ವನಾಥ ರಾವ 2/122 ತೊಗ್ಲNPHH(NK) / NCS------50000000-
560200149437 Jyothi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ ಬಿರಾದಾರ 2/NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149462 Vita Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕೇಶವ ರಾವ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200149463 Ranjana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಳಿರಾಮ ಕಾದರಾಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200149542 Kamla Bai - S/O ಗಂಪು /೭೪ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200149543 Subhidrabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗ್ಯೆಬಾಜಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200149545 Ningamma Kumbar - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಜ ಕುಂಬಾರ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200149547 Babitha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ ರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200149548 Vijaymala - S/O ರಾಜಾರಾಮ 1/186/34 ಕಾದರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200149552 Vaishali - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹೀರುನಾಥ 1PHH(NK) / NCS------120000000-
560200149557 Ambika - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮ ರಾವ 1PHH(NK) / NCS------60000000-
560200149559 Anushaya - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗುಣವಂಥ ರಾವPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/20226004000022/05/2022
560200149560 Satyabhamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಿಂಗ ರಾವPHH(NK) / NCS------120000000-
560200149561 Geeta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜ್ಞಾದೇವ 1PHH(NK) / NCS------60000000-
560200149562 Jyoti - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಶ 1/1PHH(NK) / NCS------60000000-
560200149563 Shobha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೃಷ್ಣ ಕಾಲುರೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200149698 Vimalabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ ಕಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200149727 Sangeeta - W/O ಸಂಜು 1/186/41 ಕಾದರಾಬಾದ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200149788 Mudrika Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು ತೊಗ್ಲುರ್ ತೊಗಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200149789 Mahadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ 25 ತೊಗ್ಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200149790 ಕುಲಸಾಂಬಿ - W/O: ಜಿಂದಾಶ 143 ತೊಗ್ಲುರ್ ತೊPHH(NK) / NCS------90000000-
560200149802 Rekha - W/O: ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ 1/95 ಹಾಲಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200149833 Kashamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಪ್ಪಾ 1/72 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200149849 Priya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200149894 Shila - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶಪ್ಪಾ ಶಾPHH(NK) / NCSBiometric****414814/05/2022FPS****414814/05/20226040000014/05/2022
560200150211 Sangamma - S/O ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ 1/138 ತೊಗಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****273421/05/2022FPS****273421/05/20226004000021/05/2022
560200150217 Nasreen - S/O: ಜಮೀರ್ ಸಾಬ್ 2/26 ತೊಗ್ಲುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200150226 Godavari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಾಂಡುರಂಗ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200150261 Shahajada Bi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹೆತಾಬ ಸಾಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200150267 Shameem Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಮದ ಶಫಿ 2/36 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200150284 Renuka - D/O: ಓಂಕಾರ ಬಿರಾದಾರ 2/121 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200150334 Shama Bee - S/O: ಮೈನುದ್ದೀನ್ 1/44 PHH(NK) / NCSBiometric****273421/05/2022FPS****273421/05/2022150010000021/05/2022
560200150354 Ashwini - W/O ಪ್ರಶಾಂತ ಶಿಂದೆ 2/08 ತೊಗಲುPHH(NK) / NCS------60000000-
560200150642 Shila - W/O: ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಠಪತಿ 479 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200151076 Jaishri - S/O: ದೇಶ್ಮುಖ 1/114 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200151151 Balika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ ಶಾಹು 1/87 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200151197 Ambika - W/O ಗೋವಿಂದ ಲೊಹಾರ 1/119 ತೊಗಲೂPHH(NK) / NCS------120000000-
560200151199 Shilpa - C/O ರಮೇಶ 384/518 ಮಹಾದೆವ ಮಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****273421/05/2022FPS****273421/05/202212008000021/05/2022
560200151234 Jaishree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೋಪನ ರಾಜೋಳೆ ಹೌಸ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151260 Savita - W/O ರಂಜೀತ ಹೌಸ್ ನ #1 ಹಾಲಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200152081 Sumitra - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗೈಬಾಜಿ 2/PHH(NK) / NCSBiometric****273421/05/2022FPS****273421/05/202212008000021/05/2022
560200152099 Kulsum Bee - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜಫರ ಮಿಯಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200152142 Haleema Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಲ್ಲಾಬಕಷ್ PHH(NK) / NCS------180000000-
560200152156 Dhanvanta - D/O: ಕಿಶನ ರಾವ್ ರಾಜೋಳೇ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****273420/05/2022FPS****273420/05/202212008000020/05/2022
560200152177 Pooja - S/O: ಜರೇಪ್ಪ 172 ತೊಗಲೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200152597 Parvati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕುಂಬಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560200152644 Diksha - W/O ಅಶೋಕ #1/162 ಹಾಲಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153263 ಸರಸ್ವತಿ - S/O: ಘಾಳೆಪ್ಪಾ ಶೇರೀಕಾರ 1-37 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200153452 Prabhavati - S/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಾಟೀಲ 2/118PHH(NK) / NCS------120000000-
560200153468 Rekha - W/O ಸಿದ್ರಾಮ #1/41 ಹಾಲಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****626422/05/2022FPS****626422/05/20226004000022/05/2022
560200155810 ಸಕು ಬಾಯಿ - W/O: ಕಿಶನರಾವ ಶೇರೀಕಾರ 1/5 ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156420 Ashwini - S/O ಮಾಧವರಾವ ರಾಜೋಳೇ ತೊಗಲೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156644 Shaheen - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊನುದ್ದೀನ 1/57 PHH(NK) / NCSBiometric****402620/05/2022FPS****402620/05/20226004000020/05/2022
560200158545 Laxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲ ಕುಮಾರ ತೊಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****273420/05/2022FPS****273420/05/202212008000020/05/2022
560200158571 Anjanabai - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಜೋಳೆ 1/104 ತೊPHH(NK) / NCS------120000000-
560200158594 Ashwini - W/O ಶಿವಪುತ್ರ 1/101 ತೊಗಲೂರ ತೊPHH(NK) / NCS------120000000-
560200158909 Bismilla Bee - S/O: ಖಾಜಾ ಸಾಬ್ 1/37 ತೊಗ್ಲುರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****273421/05/2022FPS****273421/05/2022180012000021/05/2022
560200158954 Mayadevi - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಗಾಯಕವಾಡ 1-124 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200159062 Ambrapalli - S/O ದೀಪಕ ಕಾಂಬಳೆ ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಹಾಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200159156 ಶಿವನಂದಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ ಶಾಹು 1PHH(NK) / NCS------120000000-
560200159215 Lalitabai - W/O: ಅಂಗದರಾವ್ ರಾಜೋಳೆ 1/104 ತೊPHH(NK) / NCS------30000000-
560200159394 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಂಡಿತ ಶಾಹು 51 ಹಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200159414 Sulochanabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ್ PHH(NK) / NCS------180000000-
560200160231 Manikeshwari - W/O ಮಹಾರುದ್ರ 1/100 ತೊಗಲೂರ ತೊPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160317 Anushaya - S/O ರಾಜಕುಮಾರ ತೊಗಲುರ ೧೯ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200160521 Sheerin - W/O ಸಿದ್ದಿಕ ಪಟೇಲ ತೊಗಲುರ ತೊಗಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160524 Anjum - W/O ಮುಸ್ತಫಾ 10 ತೊಗಲೂರ ತೊಗ್ಲುPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160725 Abeda Bee - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಸತಾನ ಪಟೇಲ 2/41 ತೊಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560200160742 Yasmeen Banu - W/O: ಮಹೆಬೂಬ ಷಾ 1-70 ಹಾಲಹಳ್ಳಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200160818 Kalavathi Kale - W/O ದಯಾನಂದ #1/07 ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಹಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200160828 Rajeshri - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾಲೇ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200161196 Uttham Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕೇಶವರಾಪ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200161245 Pooja - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥಪ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200161613 Panchashila - W/O ದೀಲಿಪ ಶಿಂಧೆ #1/85 ಭೀಮ ನಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560200161648 Savan - S/O: ಶೇಷಪ್ಪಾ 1/53 ತೊಗ್ಲುರ್ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****273420/05/2022FPS****273420/05/202212008000020/05/2022
560200161863 Riyana Begum - W/O ಆಮೇಡ್ ಮಿಯ್ಯ 054 ತೊಗಳೂರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****273421/05/2022FPS****273421/05/202212008000021/05/2022
560200161906 Shridevi - W/O ನಾಗನಾಥ ಹಡಪದ #1/100 ಹನುಮಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200161941 Nandini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ರೆಡ್ಡಿ ತೊಗ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****273420/05/2022FPS****273420/05/20226004000020/05/2022
560200162663 Santoshi Dajiba. - W/O ಸಂತೋಷ ದಾಜೀಬಾ 000 ಹಲಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200162684 Sujata - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ 1/183 ಹಲಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200162915 Umabai - W/O ಗೋವಿಂದರಾವ 0 ಕಾದರಬಾದ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200162961 Kamala Bai - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ 1/35 ಹಾಲಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200163227 Vikram V Biradar - ವೈಜೀನಾತ್ 1/126 ಹಲಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂNPHH(NK) / NCS------50000000-
560200163389 Sundarabai - W/O ರಾಜಕುಮಾರ #2/62 ಕುರುಬ ಗಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200163701 Renuka - W/O: ಬಾಲೀ ರಾಮ ರಾಜೋಳೇ 1/106 ತೊPHH(NK) / NCS------120000000-
560200163720 Vineet Biradar - S/O ವೈಜೀನಾತ್ 1/126 ಬಸವಕಲ್ಯಣ್NPHH(NK) / NCS------50000000-
560200163930 Anitha - W/O ಬಾಲಾಜಿ ತೊಗಲೂರ ಅಟ್ ಪೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200164050 Manjula - W/O ಶಿವ ಕುಮಾರ ೨/೧೩೧ ತೊಗಲೂರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200167759 ಪಾರ್ವತಿ - ಲಾಡವಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168961 ತೇಜಮ್ಮ - ತೂಗಲೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168962 ಪ್ರಭು ರಾವ - ತೂಗಲೂರ h no 151AAY(NK) / NCS------200000000-
560200168963 ಸುಭಾಷ - ತೂಗಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****273422/05/2022FPS****273422/05/2022200015000022/05/2022
560200168964 ಈರಣ್ಣ ಕಲ್ಲಪ್ಪ - ಮು/ಪೊ/ತೂಗಲೂರ/ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****273421/05/2022FPS****273421/05/2022150010000021/05/2022
560200168965 ವಿಶ್ವನಾಥ - ತೂಗಲೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168966 ನಾಗಪ್ಪಾ - ತೂಗಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****273420/05/2022FPS****273420/05/2022200015000020/05/2022
560200168967 ಮಾಲಪ್ಪಾ - ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200168968 ಬಸ್ಸಪ್ಪಾ - ತೂಗಲೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168969 ಅನುಸ ಬಬಾಯಿ - ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200168970 ಚಿತ್ರಮಾ - ತೂಗಲೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168971 lakshm bai - ಸಾ/ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200168972 ಶರಣಮ್ಮ - ತೂಗಲೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168973 ಜಾಗಾರತ ಬಾಯಿ - ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200168974 malamma - ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200168975 ಸುಬಾಷ - ತೂಗಲೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168976 Bharat Bai - ಸಾ/ಪೋ ತೂಗಲೂರ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/ಬPHH(NK) / NCSBiometric****273420/05/2022FPS****273420/05/2022180012000020/05/2022
560200168977 Dhavanavanta Bai - ಸಾ/ಪೋ/ತೂಗಲೂರ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/ಬAAY(NK) / NCSBiometric****273420/05/2022FPS****273420/05/2022200015000020/05/2022
560200168978 ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ಮಹಾಪು - ಸಾ/ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200168979 ಚಮಾ ಬಾಯಿ - ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****273420/05/2022FPS****273420/05/20226004000020/05/2022
560200168981 ಶರಣಯ್ಯ - ತೂಗಲೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168982 ಬದ್ರುನೀಸಾ - ತೂಗಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****273420/05/2022FPS****273420/05/2022200015000020/05/2022
560200168983 ಸರಸ್ವತಿ - ತೂಗಲೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168984 Saraswati - ತೂಗಲೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168985 ಕಲಾವಂತಿ ಬಾಬು - ತೂಗಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****273421/05/2022FPS****273421/05/2022200015000021/05/2022
560200168986 Saraswati - ತೂಗಲೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168987 Phula Bai - ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****811119/05/2022FPS****811119/05/2022180012000019/05/2022
560200168988 ಶ್ರಿಮಂತ ತಂದೆ ಹುಲೇಪ್ಪ - ಸಾ/ಪೊ/ತೂಗಲೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168989 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ತೂಗಲೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168990 ಸಂತೋಷ - ತೂಗಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****273421/05/2022FPS****273421/05/2022200015000021/05/2022
560200168991 ಬಾಲ ಭೀಮ - ತೂಗಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****273421/05/2022FPS****273421/05/2022200015000021/05/2022
560200168992 Sulochana - ತೂಗಲೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168993 ಕವಿತಾ - ತೂಗಲೂರ h no 103AAY(NK) / NCS------200000000-
560200168994 ಬಾಬು - ತೂಗಲೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168995 Asha - ಸಾ:ಪೊ:ತೂಗಲೂರ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ:ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168996 ಅನ್ನಪೂರ್ಣ - ತೂಗಲೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168997 Kanta Bai - ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****273420/05/2022FPS****273420/05/2022210014000020/05/2022
560200168998 Mahadevi - ತೂಗಲೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168999 shobha vathi - ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200169000 Surekha - ತೂಗಲೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169001 Bandamma S/o Maruti - ಸಾ ಪೋ ತೂಗಲೂರ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200169002 Mahadevi w/o Shankarayya - ಸಾ/ಪೋ/ತೊಗಲೂರ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/AAY(NK) / NCS------200000000-
560200169003 Jana Bai - ತೂಗಲೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169004 Bharati Bai - ಸಾ/ತೋಗಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****273421/05/2022FPS****273421/05/2022200015000021/05/2022
560200169005 ಚಿನ್ನಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ - ಸಾ/ಪೊ/ತೋಗಲೂರ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169006 Vidhyavati - ತೋಗಲೂರ h no 393AAY(NK) / NCS------200000000-
560200169007 ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಸಾ/ತೋಗಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****273420/05/2022FPS****273420/05/2022200015000020/05/2022
560200169008 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ತೂಗಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****273421/05/2022FPS****273421/05/2022200015000021/05/2022
560200169009 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ತೂಗಲೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169011 ರಮೇಶ - ತೂಗಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****273420/05/2022FPS****273420/05/2022200015000020/05/2022
560200169012 Kamala - ತೂಗಲೂರ 196AAY(NK) / NCS------200000000-
560200169013 mukta bai - ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200169014 bagyshree - ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200169015 ವೆಂಕಟ - ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****273420/05/2022FPS****273420/05/20229006000020/05/2022
560200169016 taramma - ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****273422/05/2022FPS****273422/05/20223002000022/05/2022
560200169017 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ತಂದೆ ಮಹಾಪು - ಸಾ/ಪೊ/ತೂಗಲೂರ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169018 Nikita - ಹಾಲಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200169019 ಬಾಬುರಾವ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200169020 Lalita - ಹಾಲಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169022 ಶಂಕರ ಝರೆಪ್ಪ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169023 ವಜೇರಶಾಹಾ ತಂದೆ ಮಲಂಗಶಾಹಾ - ಸಾ/ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಪೊ/ತೋಗಲುರ ತಾ/ಬಸವಕಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169024 Lakshmibai - ಹಾಲಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169025 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169026 ಸಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ - ಸಾ/ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಪೊ/ತೊಗಲುರ ತಾ/ಬಸವಕಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169027 ಸಿದ್ರಾಮ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169028 ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಪುಂಡಲಿಕರಾವ - ಸಾ/ಹಾಲಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200169029 ಸುಶಿಲಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ/ಹಾಲಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169030 ವೆಂಕಟ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200169031 ಮಾರುತಿ ತುಕಾರಾಮ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169032 ರಾಮರಾವ ತಂದೆ ಪುಂಡಲಿಕ - ಸಾ/ಹಾಲಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169033 ವೈಜೀನಾಥ - ಖಾದರವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169034 sujira bai - ಖಾದರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200169035 ಮಾರುತಿ - ಖಾದರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200169036 ನಾರಾಯಣ ರಾವ - ಖಾದರವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169037 Maruti - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗಿರ್ಜಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200169038 Ambu Bai - ಖಾದರವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169039 ಕಲ್ಲಮ್ - ಖಾದರವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169772 ಲಕ್ಷ್ಮಣ್‌ - ತೂಗಲೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169773 ವಿಶ್ವನಾಥ - ತೂಗಲೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169774 ರಘುನಾಥ್‌ - ತೂಗಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****273421/05/2022FPS****273421/05/2022200015000021/05/2022
560200169775 ಧನ್‌ರಾಜ್‌ - ತೂಗಲೂರ h no 139AAY(NK) / NCS------200000000-
560200169776 CHITRAMMA - ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200169777 ರಾಜೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ರಾಯಪಳ್ಳೆ - ಸಾ/ಪೊ/ತೂಗಲೂರ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169778 ಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಈರಣ್ಣಾ - ತೂಗಲೂರAAY(NK) / NCSBiometric****273421/05/2022FPS****273421/05/2022200015000021/05/2022
560200169779 ಶಿವ ರಾಜ - ತೂಗಲೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169780 Kalavati - ತೋಗಲೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200169781 ಶಂಕರ - ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200169782 Chandrakala - ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200169783 Saraswati - ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****273420/05/2022FPS****273420/05/202212008000020/05/2022
560200169784 gyanamma w/o Sharanappa - ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200169785 ಸಂಜು ಕುಮಾರ - ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****273421/05/2022FPS****273421/05/2022150010000021/05/2022
560200169786 ಪ್ರಲಾದ - ತೂಗಲೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169787 Mehaboob Bee - ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****273421/05/2022FPS****273421/05/202212008000021/05/2022
560200169788 ಶಿವ ರಾಜ - ತೋಗಲೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200169789 ರಾಮ - ತೋಗಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****273420/05/2022FPS****273420/05/20226004000020/05/2022
560200169790 ಚಾಂದಸಾಬ - ತೂಗಲೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169791 ಕಾಶಿನಾಥ - ತೂಗಲೂರ H NO 40/1PHH(NK) / NCS------150000000-
560200169792 ಜಗನಾಥ - ತೊಗಲೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200169793 Lalita Bai - ಹಾಲಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200169794 prayagabai - ಹಾಲಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169795 ಶೇಷ ಬಾಯಿ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200169796 ಸಿದ್ದಮ್ಮಾ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169797 ಬಸವಂತ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200169798 ಸಿದ್ರಾಮ - ತೂಗಲೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169799 ಪ್ರಹ್ಲಾದ್‌ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169800 ಸುಭಾಷ - ಕಾದ್ರಾಬಾದ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169801 subash - ಕಾದ್ರಾಬಾದ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169802 ಭೀಮ ರಾವ - ಕಾದ್ರಾಬಾದ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200169803 ಕಶಿವಾ ರಾವ - ಕಾದ್ರಾಬಾದ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200169804 sunati - ಕಾದ್ರಾಬಾದ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169805 BAkulabai - ಕಾದ್ರಾಬಾದ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200184504 Sheshamma - ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****273421/05/2022FPS****273421/05/202212008000021/05/2022
560200184505 ಶರಣಪ್ಪಾ - ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****273421/05/2022FPS****273421/05/202212008000021/05/2022
560200184506 ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ - ತೂಗಲೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200184507 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****273422/05/2022FPS****273422/05/20226004000022/05/2022
560200184508 Kavita - ತೂಗಲೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200184509 ವಿಠಲ - ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200184510 ಕಾಶಮ್ಮಾ - ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200184511 ಶಿವರಾಜ ಭಿಮಾಣ್ನ್ - ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200184512 pramala - ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200184513 ಚನ್ನಪ್ಪಾ - ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200184514 Mangal - ತೂಗಲೂರ H NO 134PHH(NK) / NCS------120000000-
560200184515 ವೀರಶೇಟಿ - ತೋಗಲೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200184516 ಓಂ ಕಾರ - ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200184517 ಮಾರುತಿ - ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****273421/05/2022FPS****273421/05/2022150010000021/05/2022
560200184518 rupmani - ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200184519 ವಿರಣ್ನಾ - ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****273422/05/2022FPS****273422/05/20226004000022/05/2022
560200184520 ಸುರೇಶ - ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200184521 Kalavati - ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200184522 ಗೋವಿಂದ - ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200184523 ಝರೆಪ್ಪಾ - ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200184524 Kavita - ಸಾ/ಪೊ/ತೂಗಲೂರ/ತಾಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200184525 ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ - ಸಾ/ಪೊ/ತೂಗಲೂರ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200184526 ಗಣಪತಿ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಸಾ/ಪೊ/ತೂಗಲೂರ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200184527 ಅಜಿಜ - ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****273421/05/2022FPS****273421/05/20229006000021/05/2022
560200184528 ಮೈನೊದ್ದಿನ - ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****273420/05/2022FPS****273420/05/20223002000020/05/2022
560200184529 Putalimma - ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200184530 ವಿಥ್ಥಲರಾವ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ - ಸಾ/ಪೊ/ತೂಗಲೂರ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200184531 ವೆಂಕಟ ತಂದೆ ಮನೋಹರ - ಸಾ/ಪೊ/ತೂಗಲೂರ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200184532 ಖಾಸಿಮ ಮೈನೊದ್ದಿನ - ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****273421/05/2022FPS****273421/05/2022180012000021/05/2022
560200184533 Jana Bai - ಮು/ಪೋ/ತೋಗಲೂರ, ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಜಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200184534 anusha bai - ಸಾ/ಪೊ/ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCS------210000000-
560200184535 guru devi - ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200184536 ವೈಜೀನಾಥ - ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****273421/05/2022FPS****273421/05/202212008000021/05/2022
560200184537 ಪಾರ್ವತಿ - ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200184538 ವೈಜೀನಾಥ - ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200184539 ಶೀವರಾಜ - ಸಾ/ತೂಗಲೂರPHH(NK) / NCS------900000