REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200150784 Ram - S/O: ಬಾಬುರಾವ್ ಚಿತ್ತಂಪಲ್ಳೆ 167PHH(NK) / NCS------30000000-
560200150832 Sunita Narayan Chatle - W/O: ನಾರಾಯಣ್ ಚತಲೆ ನವಚಾಂಡವPHH(NK) / NCS------90000000-
560200150891 Radha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರತಾಪ 5-267 ಫPHH(NK) / NCS------60000000-
560200150895 ರಾಧಿಕಾ - W/O: ವಿಲಾಸ 5/303 ಮದರ್ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200150897 ಶಕುಂತಲಾ - W/O: ವಿಕಾಸ ಬಕ್ಕೆ ಮದರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200150982 Sugreev - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅರ್ಜುನ ಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200150985 Laxman - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ ಭPHH(NK) / NCS------60000000-
560200150986 Rekha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಚೇಂದ್ರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151088 Janabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಯಂಕಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151089 Pallavi - W/O: ರವೀಂದರ್ ಗವಡೆ 2/78/2 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151120 Ram - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪಾಂಡುರಂಗ ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200151122 Anuradha - S/O: ವಲ್ಮಿಕ 5/168 ನವಚಾಂದ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151273 Shushila - W/O ರಮಚಂದ್ರ ನುಲೇ 1/148 ಉಜಲಮ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151309 Shubhangi - W/O ಶಿವಶಂಕರ ನುಲೆ 57/3 . PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151613 Nagara Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾವಣ ಉಜಲಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560200151765 Jyoti - W/O ಗಣೇಶ ಜಾಧವ #74 ಉಜಳಂಬ ಉಜಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200151818 Khatun Bee - W/O ಷಾಯಖ . . ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152203 ಸರೋಜ - S/O: ಭೌರವ್ ಜಾಧವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200152397 ಶೈಲಾ ಬಾಯಿ - S/O: ರತನ ರಾವ 2-5 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200152399 Sushamma - S/O: ಉಮೇಶ ಮುಗಲೇ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152400 Shakera - W/O: ಶಯ ಶಾಬ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152403 Reshma - S/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಸಯ್ಯೆದ್ #23/1 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152406 Rani - W/O ರಾಮ ಬೈಲಪತ್ತರ #2/92 ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200152413 Nilavati - W/O: ಸಿದರಾಂ ಮೊನೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200152425 ಜ್ಯೋತಿ - S/O: ಪ್ರಮೆಶ್ವರ ಬೈಲಪ್ತ್ತರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152426 Sunanda - W/O: ಕಿರಣ್ ಜಾಧವ್ #2/21 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200152427 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - W/O: ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಮಹಾಜನ್ 97/2 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200152428 Godavari Nule - S/O: ಶಿವಪುತ್ರ ನುಳೆ 65 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200152429 Jyoti - W/O: ಮಾಧವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200152439 Bilkesh - W/O: ಮಹಮದ್ ಶೈಖ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200152440 Sunita - W/O: ದಿಗಂಬರ ಮುಲಜೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200152441 Prathibha - S/O: ಶಂಕರ ಕಾಳಶೆಟ್ಟಿ 1/2 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152442 Sindhu Bai - W/O: ಅಶೋಕ್ ಕರಲೆ 433 ಉಜಲಂ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152443 Balika - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಜಾಧವ್ #40/2 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200152448 Shareefa Bee - W/O ತಾಜೋದ್ದೀನ 2 ಯೂ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200152453 Arati - S/O: ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನುಲೆ 143/1 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152484 Babitha - W/O ಭಾರತ 58/2 ಉಜಲಂಬ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200152485 Laxmi Bai - S/O: ಏಕನಾಥ ಜಾಧವ್ #20/9 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153141 Mangla - W/O ಶ್ರಾವಣ #4/10/2 ಉಜಳಂಬ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200153168 Gunabai Sakaram Chitampalle - D/O: ಶಕರಾಂ ಚಿತಂಪಲ್ಳೆ ಜೋಗೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560200153249 Sulochana - W/O ಅಶೋಕ ಚಿಟ್ಟೆಂಪಲ್ಳೆ - - ಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560200153350 Parvati - W/O ವೆಂಕಟ ಜಾಧವ್ 00 ಉಜಳಂಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200153369 Manisha - W/O ಗೋವಿಂದ ಜೊಗೆ 5/19 ಜೋಗೆವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200153624 Shantabai Govind Joge - W/O: ಗೋವಿಂದ ಜೊಗೆ ಜೋಗೆವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200153703 Sindhu - W/O ರಾಜಾರಾಮ ಉಜಳಂಬ ಉಜಳಂಬ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153752 Chaya - S/O ಪರಮೇಶ್ವರ #2/92 ಉಜಳಂಬ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153756 ಮೂಲಹೆಂ ಬೆಗಂ - W/O: ಮೆಹ್ತಾಬ್ ಪಟನ್ ಉಜಳಂಬ ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200153923 Ashwini - D/O: ಪ್ರದಿಪ ಬೀರಾಜದಾರ 100 ಚPHH(NK) / NCS------120000000-
560200156125 Kantabai Murlidhar Kulkarni - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮುರಳೀಧರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200156139 Anjana - W/O ಗೋಪಾಳ ಜಾಧವ 76/3 ಮೇನ್ ರೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****767715/05/2022FPS****767715/05/20226004000015/05/2022
560200156248 Goushabee Rasul Pathan - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಸುಲ್ ಪತನ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200156313 Vaishali - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರತನ್ ಬಕ್ಕೆ ಮದPHH(NK) / NCS------120000000-
560200156334 Sakubai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶೆಷೇರವ್ ಮೋPHH(NK) / NCS------150000000-
560200156355 Hira - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹೇಶ ಎಕುಂಡೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200156850 Ambika Jaganath Dhole - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಜಗನಾಥ ಧೋಲೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200156852 ಶೋಭಾ ಕಾಶೀನಾಥ್ ಧೋಲೆ - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕಾಶೀನಾಥ್ ಧೋಲೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156855 Babita Ekanath Patil - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಏಕನಾಥ ಪ್ಯಾಟಿಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156856 Sojarbai Jaivant Gavade - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಜಾಯವಂಟ್ ಗವಡೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200156857 Shubhangi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮನೋಜ್ ಜಾಧವ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200156861 Sangita Muley - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿನಾಯಕ ರಾವ ಮುಳೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200156862 Rukmini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200156863 Anita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕೇಶವರಾವ್ ಅಷ್ಟೇ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200156864 Sugandabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತನಜಿ ಜಾಧವ 2/141/1PHH(NK) / NCS------150000000-
560200156865 Sushma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲು ಬಕ್ಕೆ ಮದPHH(NK) / NCS------60000000-
560200156866 Sujata Madhav Dombe - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಾಧವ ಡೊಂಬೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200156867 Uttambai Rajkumar Jadhav - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜಾಧವ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200156868 Shobha Shankar Kalshetty - S/O: ಅಣ್ಣೇಪ್ಪಾ 1/3 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200156869 Rekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವೀಂದ್ರ ಕಾಲಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200156871 ಶಬೇರ - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪೈಗಂಬಾರ್ 2/31/1 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200156892 Gitabai Shankar Ellahale - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಂಕರ್ ಎಲ್ಲಹಳೇ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200156896 Rohini Gajanand Bhosale - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗಜಾನಾಂದ ಭೋಸಲೇ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200156897 Pallavi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪರಮೇಶ್ವರ ಚಿವರೆ 3/PHH(NK) / NCS------180000000-
560200156946 Muktabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶಿಬ ದುಧಭPHH(NK) / NCS------150000000-
560200156958 Archana - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ್ ಜಾಧವPHH(NK) / NCS------60000000-
560200156959 Mangal Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಯಶ್ವಂತ ರಾವPHH(NK) / NCS------90000000-
560200156973 Komal - S/O: ಪಂಡಿತ ಭೋಸಲೇ 66 ಬೇಡರವಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200156997 Neela - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಿಂಬಾಜಿ 5/3/1 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157038 Sangeeta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮ್ ಉಜಲಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560200157085 Prabhavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು ರಾವ್ ಜಾಧವ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200157098 Shital - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಾಜಿ ಭೋಸಲೇ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200157111 Rekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜೈಭಾರಾತ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200157131 Priya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಿಶನ ಜೊಗೆ ವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200157767 Mayuri Shripad Kulkarni - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶ್ರೀಪಾದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200158477 Padamabai Apparao Jadhav - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಹನಮಂತರಾವ್ ಜಾಧವ್ ಉಜಲಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200158616 Satyaprakash - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ 3PHH(NK) / NCS------60000000-
560200158654 Sameeksha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸುನೀಲ ಬೇಡರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200159125 Asharani - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವೆಂಕಟರಾವ್ ಘೊಡ್ಕೆ ಉಜಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200160140 Afreen Bee - W/O ತೋಲಾ ಸೈಯದ . ಉಜಳಂಬ ಉಜಲಂ ಉPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160396 Laxmi - S/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ ೯೩/೩ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200160398 Janabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಾಂಡುರಂಗ ವರವಟೆ ಉಜಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160496 Pooja - W/O ಕಿಶೋರ್ ನಗುರಾವ್ ಜಾಧವ್ ಉಜಲಂ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200161316 Vijabayi - W/O ಶ್ರೀಮಂತ 88/3 ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161492 Fatru - S/O: ಬಶಿರ ಸಾಬ 2/92/2 ಉಜಳಂಬ ಅPHH(NK) / NCS------30000000-
560200161545 Sunita - W/O: ಶಿವರಾಜ್ ಘಂಟೆಮಣೆ #155/1 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200161760 Vaishali - S/O ಬಾಬುರಾವ . . ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200162099 Yadav - S/O ಅಭಿಮನ್ಯ 0001 ಉಜಲಂಬ ಉಜಲಂ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162218 Pratibha - W/O ರಾಮಚಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಖಂದಾಡೆ ೩NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200163144 Subidra Balkishan Nawade - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪಾಂಡುರಂಗ ನPHH(NK) / NCS------120000000-
560200163149 Meerabai - S/O: ಮಾರುತಿ 5/142 ನವಚಂದ ವಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200163443 Chabubai Datta Jadhav - S/O ದತ್ತತ್ರ್ಯ ಜಾಧವ 0 0 ಉಜಲಂ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200163477 Prabhavati Shrimant Ellale - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶ್ರೀಮಂತ ಎಲ್ಲಳೇ ಉಜಲಂ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200163498 Kanta Bai - W/O: ವಸಂತರಾವ್ ಗುರವ್ 57/5 ಉಜಳಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163936 Sachin Jadhav - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೋಹನ ರಾವ ಜNPHH(NK) / NCS------50000000-
560200164078 Ashabai Balaji Jadhav - S/O: ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಜಾಧವ 687/3 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200167948 ಫ್ಯಾಜಿಮ ರುಕುಂಸಾಬ್ ಪತನ್ - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167949 ಕಲಾವತಿ - ಉಜಳಂಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200167950 ಶಂಕರ - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167951 ಪ್ರಯಾಗ ಬಾಯಿ - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167952 Bharatbai Digambar Gavde - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200167953 rukminibai - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167954 ದಶವಂತ - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167955 ಪ್ಯಗಂಬರ್ - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167956 Baburao Kashinath Jadhav - ಉಜಳಂಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200167957 Savita - ಉಜಳಂಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200167958 ಸುಮನಬಾಯಿ - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167959 Chanchalabai - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167960 ರಾಜಕುಮಾರ - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167961 ರಾಜಕುಮಾರ - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167962 ದತ್ತು - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167963 shridevi - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167964 sagar bai - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167965 ವಲಿಪ್ಪಾಶಾ - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167966 ವಿಜಯಮಾಲಾ ಗಂಡ ಜೈವಂತ - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167967 Sujata - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167968 ಬಾಬು - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167969 ರಾವ ಸಾಬ - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167970 ಮಗರ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ - ಉಜಳಂಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200167971 ಭರತ - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167972 ಬಾಬು - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167973 ಹ್ಯೆದರ - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167974 ಸುಮಿತ್ರ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200167975 Ranjana Bai - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------180000000-
560200167976 kalpanabai - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200167977 ಹಣಮಂತ - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167978 Sarubai Shivaji Jadhav - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167979 ಬಬನ - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167980 Vimalbai Venkatrao Kulkarni - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167981 rukminibai - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167982 Uththamabayi - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167983 ಶಿವರಾಜ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200167984 ಪರಮೇಶ್ವರ ತಂದೆ ತುಳಸಿರಾಮ - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167985 Sangamma - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167986 ರಾವಸಾಬ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200167987 Merundbi - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167988 ಸವಿತಾ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200167989 ರಸೊಲ್‌ - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167990 ಶೇಷ ರಾವ - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167991 ಫುಲೇ ನಾಥ - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167992 Mangla - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167993 ದಿಗಂಬರ - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167994 ಕಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167995 ಲಲಿತಾಬಾಯಿ - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180256 ಚಂದ್ರ ಶಾ - ಉಜಳಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180755 ಸುಕಮಾರಬಾಯಿ - UjalamPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180757 Biban - ಉಜ್ಲಂಬ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200180758 ಜೀವನ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200180759 Sakubai - ಉಜಳಂಬ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200180760 Shamim Begum - ಉಜ್ಲಂಬ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200180761 Shaheen Begum - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------180000000-
560200180762 aruna - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181104 Jijabai Mohan Jadhav - ಉಜಳಾಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200181105 Sulabai Dattu More - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181106 ನಿರ್ಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------210000000-
560200181108 manda bai - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200181109 ಸುಗೆಶನಾ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181110 Mahirunbee - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181111 Laxmibai Shamrao Dudhabhate - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200181112 kamala bai - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200181113 indra bai - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------210000000-
560200181114 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181115 sangeeta - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181116 ಮಧುರಾ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181118 Sukhamar - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181119 ಪ್ರಭಾಕರ - ಉಜಲಂಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200181120 ಕಾಶಿನಾಥ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181121 ಉದ್ಭವ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181122 ದಮಯಂತಾ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181123 Kalavati - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181124 ಕಮಲಾಕರ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181125 ದತ್ತು - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181126 ಸುರೇಶ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181127 ಮಹೇಂದ್ರ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181128 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181129 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181130 Indu Bai - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181131 ಮೋಹನ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181132 Vandana Raosab Mane - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------210000000-
560200181133 jyoti - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200181134 ಶಂಕರ್‌ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181135 ವಿಜಯಕುಮಾರ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181136 ಶಂಕರ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181137 ಬಲಭಿಮ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181138 ಪ್ರಕಾಶ್‌ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181139 ಉದ್ದವ ರಾವ - ಉಜಳಂಭPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181140 ದತ್ತು - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200181141 Laxmi - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200181142 Parvati Shivraj Dhone - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181143 ಲಿಂಬಾಜಿ - ಉಜಲಾಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181144 ರಾವ ಸಾಬ - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200181145 minakshi - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181146 ಅಪ್ಪಾರಾವ ತಂದೆ ಶಂಕರ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181147 Hirakanab Bai - ಉಜಲಾಂಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200181148 ವಿಶ್ವ ನಾಥ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181149 ಕಾಲಿದಾಸ ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ ಜಾಧವ - ಉಜಳಂಬ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ// ಬೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181150 tejabai - ಉಜಳಂಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200181151 Pushpa - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181152 ಅನಿಲ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181155 gokarna - ಊಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181156 Manish - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200181157 Ganga Bai - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200181158 chanchala - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181159 ಶ್ರೀಕಾಂತ ತಂದೆ ಕೇರಬಾ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181160 ರಾಮ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181161 Radhika - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200181162 Rupavati Bai - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181163 ಜೀವನ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181164 Sunita Satish Ghodke - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200181165 ಸವಿತಾ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181167 ಅಫ್‌ಜಲ್‌ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181168 ಸಂಜಿವ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181169 Jambar Bai - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181170 ತಾನಾಜಿ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181171 ಮಹೂಮ್ಮದಸಾಬ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181173 Lathikabai Suresh Jadhav - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200181174 Chhabubai - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181175 Khursidbee - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181177 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181178 Shardabai Shankar Navde - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181180 ಸುಭಾಷ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181181 ನಾಗರಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭೀಷಮ್ಮಾ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181182 Dhonda Bai - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181183 ಮೋನಿರ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181184 Godavari - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181185 ಶ್ರಿಮಂತ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200181186 ಪ್ರಭಾವತಿ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181187 chandrakala - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200181188 nagar bai - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200181189 ಶಿವಾಜಿ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181190 Bhagyashree - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181191 ವಸಂತ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181192 ಪಂಡರಿ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181193 ಶಬ್ಬಿರ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181194 ರಾಮ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181195 Kalavati - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200181196 ಮಾದವರಾವ್‌ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181197 ಅಶೋಕ - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200181198 Prabhavati - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181199 ಬಾಲಾಜಿ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200181200 Suman Bai - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200181201 Mangalbai Chandrakant Nule - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------180000000-
560200181202 PADURANG - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200181203 ರತ್ನ ರಾವ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181204 ಬಾಬುರಾವ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181205 ವಿನಾಯಕ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181206 ವಸಂತಿ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------180000000-
560200181207 ಅಂಕುಶ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200181208 Putala Bai - ಉಜಳಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181209 ಗೊವಿಂದ - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200181210 Nagarabai - ಉಜಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200181211 Latabai Arjun Bhusale - ಉಜಳಮಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181212 ದಾದಾರಾವ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181213 drupati - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181214 Asha Bai - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181215 ಬಾಬು - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181216 ಸೇವಂತಾ ಬಾಯಿ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181217 SHAKUNTALA BAI - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------180000000-
560200181218 Balikabai w/o Dileep - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181219 ಮಧುಕರ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181220 Surekha - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181221 vimala bai - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200181222 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181223 ಮಾಧವ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181224 Shardabai Ashok More - ಉಜಲಾಂಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200181225 Ranjana Bai - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181226 ವೀಲಾಸ - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181227 anita - ಉಜಳಂಬPHH(NK) / NCS-----