REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
150500295114 Jagadevi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗುಂಡಪ್ಪ #1/79/5 PHH(NK) / NCS------250000000-
150500341660 paravati - ಕೇರ್ ಆಫ್: ತುಕ್ಕಪ್ಪ #1/47 ಯರಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200153928 Anjali - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ ಜಾಧವ 2/23 0 ನಾರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200154002 Malashree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉಮೇಶ ಯರಬಾಗ ಬಸವPHH(NK) / NCS------150000000-
560200154146 Krishnamma - S/O: ಪ್ರಕಾಶ ರೆಡ್ಡಿ 1/35 ಯರಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200154245 Jyothi - W/O: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಲಾಖನಗೌ 2/13 PHH(NK) / NCS------100000000-
560200154366 Malashree - W/O: ಪ್ರಶಾಂತ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200154368 Nirmala - S/O: ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200154369 Mamataz Bee - W/O ಅಬ್ದುಲ ಸಾಬ ೧/೪೨ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------50000000-
560200154370 Ambika - W/O: ಶಿವಕುಮಾರ 1/44 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200154428 Vimalabai - W/O: ಗುರುನಾಥ ಮಾಲೀ ಪಾಟೀಲ ಸPHH(NK) / NCS------300000000-
560200154455 Ambika - W/O ವಿನೋದ ಕುಮಾರ 2/52 0 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200154469 Banu Bee - W/O: ಇಸ್ಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ್ ಡPHH(NK) / NCS------100000000-
560200154527 Priyanka - S/O: ಸುಭಾಷ ಜಮಾದಾರ ಸದಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200154613 ಸುಕುಮಾರಿ - W/O ಸಂಜು ಗೊಲ್ಲರ ೧/೫೩ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560200154644 Sangeeta - W/O ಓಂಕಾರ ಬುಕ್ಕ 1/79/5 ಹನುಮಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200154648 Saraswati - W/O: ದಯಾನಂದ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200154776 Anusuya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ 1/122 PHH(NK) / NCS------250000000-
560200155012 ಅನೀತಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಕಾಂತ ನಿಂಗದಲಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200155055 Nagamma - W/O: ಜಗನ್ನಾಥ 2/17/1 PHH(NK) / NCS------200000000-
560200155064 Jyoti - S/O ಬಾಬುರಾವ್ ಯರಬಾಗ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200155195 Annapurna - S/O: ಸುಭಾಷ ಪರಶೆಟ್ಟಿ ಸದಲಾಪPHH(NK) / NCS------350000000-
560200155198 Mahadevi - S/O: ಕಾಶಪ್ಪಾ 59 PHH(NK) / NCS------300000000-
560200155223 Reshma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಣ್ಣಾ 2PHH(NK) / NCS------150000000-
560200155357 Maijabeen - S/O ರಹೀಮುದ್ದೀನ 1/40 0 ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200155565 Renuka - W/O: ವೆಂಕಟ ರೆಡ್ಡಿ ಎರ್ಬಾಗ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200155593 Suvarna - W/O ವೀರೇಶ 0 0 PHH(NK) / NCS------100000000-
560200155601 Ashwini - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮನೋಹರ 2-1PHH(NK) / NCS------100000000-
560200155628 Jayashila - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪುಂಡಲಿಕ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200155629 Vikas - S/O ಬಾಬು ೨/೧೦೬ ಯರಬಾಗ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200155921 ಶ್ರೀದೇವಿ - W/O ಸದಾನಂದ ಗೊಲ್ಲುರ ೧/೫PHH(NK) / NCS------200000000-
560200155936 Sujata - W/O ಸಂಗಪ್ಪಾ ಯರಬಾಗ ೨/೧೫ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200155947 Pratibha - C/O: ಚನ್ನವೀರಯ್ಯ 1/52 PHH(NK) / NCS------200000000-
560200156004 Shilpa - W/O ಬಾಲಾಜಿ ರೆಡ್ಡಿ # 1/38/1 ವPHH(NK) / NCS------100000000-
560200156007 Ambika - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಯ ಬುಕPHH(NK) / NCS------100000000-
560200156110 Sultana Begum - W/O ದಸ್ತಗೀರ್ # 99 ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560200156930 Malashri - S/O: ದಶರಥ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200157218 Anita - W/O ಸಂತೋಷ 1/103 ಸದಲಾಪುರ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200157617 Ghalemma - S/O: ಸುಭಾಷ 1/93/3 ಸದಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200157622 Sameena Begum - W/O: ತಾಹೆರ ಮಚಕುರಿ ಯರಬಾಗ ಬಸPHH(NK) / NCS------250000000-
560200157658 ಮಂಗಳಾ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200157689 Shridevi - W/O: ಶರಣಪ್ಪಾ 1/81 PHH(NK) / NCS------200000000-
560200157746 Chand Bee - W/O: ರಹೀಮುದ್ದೀನ್ 54 PHH(NK) / NCS------200000000-
560200157751 Shabirabi - S/O: ನಬಿಸಾಬ 1/71 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200157756 Mallamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅನ್ನೆಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200157884 Sushilabai - W/O: ಬಸವರಾಜ ಮಲ್ಲನೋರ್ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------200000000-
560200157887 Sharda Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಾಮಣ್ಣ 1/56 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200157895 Padmavathi - W/O ವೀರಶೆಟ್ಟಿ 1/68/2 ಬ್ಲಾಕ್ PHH(NK) / NCS------300000000-
560200157943 Anita - W/O ಯಲಪ್ಪಾ 2/30 0 PHH(NK) / NCS------200000000-
560200157945 Chinamma - S/O: ಭೀಮಣ್ಣ ಬಿರ್ದಾರ್ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------100000000-
560200157973 Sudha - W/O: ನಾಗರೆಡ್ಡಿ 58-1NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200158013 Tipamma - S/O ಹಣಮಂತ್ ಯರಬಾಗ ೨/೩೧ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200158069 Usha - W/O: ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾ 70 ಯರಬಾಗ್ ಯರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200158073 Saleema Bee - W/O ಎಂಡಿ ಖಲೀಲ ಬಳಗಾರ 31/2 0 ಯPHH(NK) / NCS------100000000-
560200159577 Vidyavati - W/O ಮಾಣಿಕ್ ರಾವ್ ಯರಬಾಗ ಬಸPHH(NK) / NCS------200000000-
560200159651 Sangeeta - ಬಸವರಾಜ 1/68 ಸದಲಾಪುರ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------100000000-
560200159842 Prabhavati - S/O ಮಹದೇವಪ್ಪ 1/91 ಯರಬಾಗ ಬಸವPHH(NK) / NCS------250000000-
560200160419 Sudha - W/O: ಸುಭಾಶ ಬಿರಾದಾರ ಸದಲಾಪುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200160457 Mallayya - S/O ರಾಚಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 1-42 ನೇತಾಜPHH(NK) / NCS------100000000-
560200160570 Renuka - W/O ರಾಜಯೋಗಾರಾಧ್ಯ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------100000000-
560200161005 Mahadevi - S/O: ಲೇಟ ಚಂದ್ರಶೆಟ್ಟಿ ಬಿರದಾರ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200161038 Sangeeta - W/O ಶಿವಕುಮಾರ ಬುಕ್ಕಾ 2/54 ಯರಬಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200161103 Parvati - W/O: ಬಸವರಾಜ ಪಾಟಿಲ ಬಸವಕಲ್ಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200161154 Mamata - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಣ್ಣೇಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200162360 Renuka - S/O: ಚನ್ನವೀರಯ್ಯ ನಂ 1/52 ಬಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200162842 Indumati - S/O: ಶ್ರೀಕಾಂತ 2/5/1 ಯರಬಾಗ್ ಅPHH(NK) / NCS------150000000-
560200162935 Pallavi - S/O ಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200163138 Shilabai - W/O ಅಶೋಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ೧/೩೨ ಬಸವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200163474 Manohar Raddy - S/O ತಿಪ್ಪೆ ರಡ್ಡಿ ನೇತಾಜಿ PHH(NK) / NCS------50000000-
560200163526 Kaveri - W/O ಪ್ರಭಾಕರ 2/42 ಯರಬಾಗ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------100000000-
560200163566 Shaheen Begum - W/O ಎಂಡಿ ಶಫೀಉದ್ದೀನ್ 54 ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200163708 Pooja - C/O ಶ್ರೀಕಾಂತ 1/59 ಯರಬಾಗ ಯರಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200163773 Shantabai - W/O: ಸುಭಾಶ ಸದಲಾಪುರ PHH(NK) / NCS------50000000-
560200163797 Paramma - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 1/84 PHH(NK) / NCS------100000000-
560200163799 Priyanka - S/O: ಬಸವರಾಜ # 1/92/2 ಯರಭಾಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200167261 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167262 jagdevi - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167263 ಗುಂಡಮ್ಮಾ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167264 Sumitra - ಅಂಬಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಬಿರಾದಾರ AAY(NK) / NCS------350000000-
560200167265 hulasumbi - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167266 Ameen Bee - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167267 Ismalbi - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167268 Laxmi Bai - ವಿಳಾಸ .ಯರಬಾಗ ಪೋಸ್ಟ ಯರಬಾಗ ತಾಲ್ಲPHH(NK) / NCS------50000000-
560200167269 ಧುಳಪ್ಪಾ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167270 ಸಾಗರ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCS------100000000-
560200167271 ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ - ಯರಬಾಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167272 seetamma - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167273 Vimala Bai - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167274 Lalita Bai - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200167275 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167276 ವೈಜಪ್ಪಾ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167277 Putala Bai - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167278 Paramma - ಯರಬಾಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167279 ನರಸಾ ರಡ್ಡಿ - ಯರಬಾಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167280 ತುಳಸಣ್ಣಾ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167281 Ambavva - ಯರಬಾಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167282 Maimun Bee - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167283 shivamma - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------50000000-
560200167284 ಶಿವರಾಜ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167286 Iramma - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200167287 ಚನ್ನಪ್ಪಾ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167289 ಮಸ್ತಾನ ಸಾಬ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167290 ಹುಸೇನಸಾಬ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167291 Jagdevi - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167292 ಪ್ರದೀಪ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167293 renuka - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------300000000-
560200167294 Shanta Bai - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167295 ನಾಗಣ್ಣ - ಯರಬಾಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167296 ಗೊರಖನಾಥ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167297 Drupati - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167298 Sharda Bai - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167299 ನಬಿ ಸಾಬ - ಯರಬಾಗ.ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200169651 Sushila Bai - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200169652 ಭಾಗಿರಥಿ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200169653 dilippa - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200169655 Vajir sab - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200177798 ರಾಜಶೆಖರ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200179389 Ratnamma - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200179390 ಶರಣಪ್ಪ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179391 ಸಂಜಿವಕುಮಾರ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200179392 Kamala Bai - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179393 ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200179394 ಬಕ್ಕಣ್ಣಾ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179395 ನಾಗಣ್ಣ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200179396 Ambakka - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200179397 ಪ್ರಹ್ಲದ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200179398 ಶರಣಪ್ಪ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200179399 ರಾಜಪ್ಪಾ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179400 minuka - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200179401 laxmi bayi - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200179402 nagamma - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179403 Vidhyavati - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200179404 ದಯಾನಂದ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200179405 Jagadevi - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179406 ರತ್ನಮ್ಮಾ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179407 Nagamma - ವಿಲಾಸ ಪೊಸ್ಟ .ಯರಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕ .ಬಸPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179408 ಹಣಮಂತ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200179409 ಪ್ರಭು - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179410 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200179411 ತೇಜಮ್ಮ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200179412 kamala bayi - ವಿಠಲ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕುಂಬಾರ ಯರಬಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560200179413 phathima - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179414 ಜಗದೆವಿ - ಯರಬಾಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200179415 Kastur Bai - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200179416 ಜಗನಾಥ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179417 ರಾಜಕುಮಾರ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200179418 ಇಂದುಬಾಯಿ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200179419 shankremma - ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200179420 ವೆಂಕಟ ರಡ್ಡಿ - YarbagNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200179421 ವಿಠಲ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179422 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179423 ನೀಲಮ್ಮ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200179424 Kastura Bai - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200179425 Nupun - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200179426 ಶಂಕ್ರೇಮ್ಮಾ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200179427 ಚನ್ನಪ್ಪಾ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179428 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ಥಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179429 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179430 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200179431 ಬಾಬು - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179432 ಸುಭಾಷ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179433 ಜಗದೇವಿ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ಥಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179434 Shanta Bai - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200179435 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179436 ಮನೋಹರ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179437 ಶಾಮಣ್ಣಾ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200179438 ಆನೀಲಕುಮಾರ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200179439 ಬಸ್ವರಾಜ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200179440 ಫಾತಿಮಾ ಬೀ - ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200179441 ಮಸ್ತನಸಾಬ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179442 Rangamma - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179443 Jharanamma - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200179444 ಬಾಬು - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200179445 ಕಾಶೆಪ್ಪಾ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179446 ರಾಮಣ್ಣಾ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179447 Tahera Bee - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------300000000-
560200179448 ರಸಿದ ಮಿಯಾ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200179449 Mahananda - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179450 Haleema Bee - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179452 ಸಂಪಾವತಿ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179453 ಶೇಕ ಅಲ್ಲಿ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200179454 ಸಾಯಿದಾ ಸಾಬ - ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200179455 Gundamma - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179456 ಪ್ರಭು - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200179457 SHANTAMMA - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179458 ಚನ್ನಪ್ಪಾ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200179459 Bhagirthi - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------350000000-
560200179460 ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179461 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200179462 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179463 SARASWTI - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------50000000-
560200179464 ಸುನಿತಾ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200179465 Shakuntala - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179466 Paramma - ವಿಳಾಸ .ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560200179467 ಬಾಬುರಾವ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179468 ಶಾಂತ ಬಾಯ - ಯರಬಾಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200179469 Shivamma - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200179470 ಗಣಪತಿ - ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200179471 BHARATA BAI - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------50000000-
560200179472 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179473 ಮಾರುತಿ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179474 Laxmi Bai - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179475 ತುಕಾರಾಮ - ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179476 ಬಸವರಾಜ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200179477 ಬಾಬು - ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200179478 Sangita - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200179479 Laxmi Bai - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200179480 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179481 ಸಂಜಿವ ಕುಮಾರ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------300000000-
560200179482 ದಶರಥ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200179483 Jagadevi - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200179484 ಭೀಮಣಾ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200179485 ಕಾಶಮ್ಮಾ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200179486 Chitra Bai - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------300000000-
560200179487 ಗಣಪತಿ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200179488 ತುಕ್ಕಪ್ಪಾ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179489 ಗೋಪಾಲ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200179490 ಅಡೆಪ್ಪಾ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200179491 ರಮೇಶ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200179492 ಪ್ಪತೀಭಾ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200179493 Kameetrabai - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179494 kaviri - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200179495 Kamalabai - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179496 ಬಾಬು - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179497 ಮ್ರುತ್ಯುನ ಜಯ್ಯಾ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179498 Arati - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179499 kupendra - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200179500 ಪರಗೆ ಬಾಯಿ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200179501 Kavita - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200179502 ಅಂಬಣ್ಣಾ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179503 Abdul sab - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200179504 ಶರಣಪ್ಪ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200179505 Ambavva - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179506 ಜಗನಾಥ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200179507 Parvati - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200179508 ಮುಜಿಂ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179509 ವೈಜಿನಾಥ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200179510 ಆಕಾಶ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200179511 ಶಂಬುಲಿಂಗಯ್ಯಾ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200179512 ಬೇಬಿ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------300000000-
560200179513 Kamala Bhai - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179515 ಛೋಟು ಮಿಯ್ಯಾ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200179516 ಜಾಪರ ಮಿಯ್ಯಾ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179517 Khubra bhi - ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200179518 ಮಹಬು ಸಾಬ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200186824 kamalabai - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200186825 Nagamma - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200186826 ಶಿವರಾಜ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200186827 ಕಲ್ಲಮ್ಮ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200186828 ಬಸವರಾಜ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200186829 ಶಶಿಕಲಾ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200186830 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200186831 Ansuyabai - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200186832 ನಾಗರಾಜ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200187444 ರಾಜಣ್ಣ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187771 ಸುನಿತ್ - W/O: ಮಾದೆಪ್ಪ ಜೀವನಾಗಿ 1/27 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187772 ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200188003 `ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200188004 Sugnani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಂಡಿತ್ ನಾಗರಳ್ಳೇ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200188005 ತ್ರಿವೇಣಿ - W/O ಬಸವರಾಜ್ ೧/೯೨/೨ ಬಸವಕಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191435 Rajyogaradhya Channaveerayya s - ಯರಬಾಗ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191442 ಸುಖಲತ - ಸಾ:ಯರಬಾಗ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191465 Manohar reddy Tippareddy Patil - ಸಾ:ಯರಬಾಗ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191469 Basavaraj Subhash bukka - ಮು/ ಯರಬಾಗ ತಾ/ ಬ. ಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191470 Prabhakar Basavaraj - ಯೆರಬಾಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191555 Shashikala - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200191645 Lalita - ಯೆರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200191658 Gopamma - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200191661 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಯೆರಬಾಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200191778 Devidash Krishnaji - ಯರಬಾಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191864 Laxmi - ಯರಬಾಗ.ತಾಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200191911 Sreekanth Revanappa Ali - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------50000000-
560200191937 Shridevi - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200191991 Salimabegum - ಯೆರ್ಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200191993 Bandemma Ghaleppa - ಯೆರಬಾಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191995 Sukhasant Jaganatha - ಯೆರ್ಬಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200192166 yallamma yankappa - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------50000000-
560200192266 Chandrappa Hanamantappa jamada - ಸದಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200192267 Premalabai - ಸಾದಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200192293 Santosh Subhash jamadar - ಸದಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200192397 Abdulsab Ghudusab - ಸದಲಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192399 Apparao Chandrappa - ಸಾದಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200192420 Shridevi - ಮು.ಸದಲಾಪುರ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / NCS------250000000-
560200192422 Anjana - ಸದಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200192425 Shantayya Shanmukhayya Swamy - ಸದಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200192446 Sangeeta Shamanna - ಸದಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200192469 Rajeshri - ಸದಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200192480 Mahiboob sab Nabisab majakuri - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200192517 ಶರಣಮ್ಮ ವೈಜಿನಾಥ - ಸಾ.ಸದಲಾಪುರ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / NCS------100000000-
560200192731 Sayabanna Babu jamadar - ಸದಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200193397 ಶ್ರೀಸ್ಟಾಲಬಾಯಿ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200193581 Savita - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200193599 ಮಂದಾಕಿನಿ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200193797 ಕುಷಾ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200194023 ಆಂಬಣ್ಣಾ ರೆಡ್ಡಿ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200194242 ರಾಮಣ್ಣಾ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200194249 Sunita - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200194353 ಭೀಮಣಾ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200195455 ಜಗದೇವಿ ಗಂ ಕಾಶಿನಾಥ - ಯರಭಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200195514 ಸಂಜಿವ ಕುಮಾರ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200195657 Surekha - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200199777 Kasturabai - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200203621 Shridevi - S/O: ಸಿದ್ರಾಮ 1/93/3 ಸದಳಾಪುPHH(NK) / NCS------250000000-
560200206585 Shanaz Begum - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200206597 ಶ್ರೀನೀವಾಸ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200206605 ಶಿವಕುಮಾರ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200206617 ಮನೋಹರ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200206631 ಗಣಪತಿ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------300000000-
560200206640 Mallikarjun - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200206653 Shila - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200206655 ಸುಯ೵ಕಾಂತ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200206661 ಆಣೆಪ್ಪಾ - ಯರಬಾಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200206668 ಸುರೇಶ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------50000000-
560200206672 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - "ಯರಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕು : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------250000000-
560200206678 ಮಂಗಲಾ - yarbagNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200206681 susila bayi - YARBAGPHH(NK) / NCS------200000000-
560200206691 Janakibai - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200206694 Laxmi Bai - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200206709 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200206717 Laxmiar - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200206723 Vaijanta - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200206730 Surakant - ಯರಬಾಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200206732 Prabhavati - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200206746 ಶಿವ ಶರಣಪ್ಪ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200206770 ಸಂಗ್ರಾಮ್‌ ರಡ್ಡಿ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200206778 ರೇವಣ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಯರಬಾಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200206797 ಅನಿಲ ಕುಮಾರ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200206822 ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------50000000-
560200206823 ಇಸುಫಮಿಯ್ಯಾ - "ಯರಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕು : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------100000000-
560200206826 Sandya Rani - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200206828 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200206845 ಕಮಲಾಬಾಯಿ - ಯರಭಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200206847 Mangala - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200206851 Manjula - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200206852 Kaveri - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200206855 Malashree - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200206856 ಪುಂಡಲಿಕ - ಯರಬಾಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200206860 ಅಂಬಾ ರಾಯ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200206866 Mallamma - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200206868 Neelamma - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200206871 ಶಂಕರ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200206872 ಆನಂದ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200206875 ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200206880 ಈಶ್ವರ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200206882 ಲಾಲಪ್ಪ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200206886 ಬಾಬು - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200206887 ಬಾಬು - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200206891 Gundamma - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200206892 ಭದ್ರಪ್ಪ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200206894 ಹೇಮ ರಡ್ಡಿ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200206897 Hefijabi - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------50000000-
560200206900 Tukaram - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------50000000-
560200206902 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200206907 Kalpana - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200206908 ರಾಜಪ್ಪಾ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200206909 ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200206910 Sarswati - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200206911 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಯರಭಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200206912 Manikbai - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------300000000-
560200206914 ನಾರಾಯಣ ರಡ್ಡಿ - ಯರಬಾಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200206917 ಬಸವರಾಜ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200206920 Tangemma - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200206928 Lalitabai - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200206933 anita - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200206935 ಭೀಮಣಾ - ಯರಬಾಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200206946 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200206949 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಯರಬಾಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200206956 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಯರಬಾಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200206966 hamida bi - yarbaag morkhandiPHH(NK) / NCS------50000000-
560200206969 Vimala - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200206971 ಮದೆಮ್ಮ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200207106 ANJANA - ಯರಬಾಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200207114 ಸಂಜಿವ ಕುಮಾರ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200207118 ಪುಷ್ಪಾವತಿ - ಯರಬಾಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200207139 ಮಹೇಂದ್ರ - YARBAGPHH(NK) / NCS------100000000-
560200207147 Laxmi - ಯರಬಾಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200207152 ಮಾದಪ್ಪ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------50000000-
560200207154 ಸಂಗಮೇಶ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200207160 Chandramma - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------50000000-
560200207174 ಅಶೋಕ - ASHOK AMRUTH YARBAG TQ BASAPHH(NK) / NCS------200000000-
560200207188 ಪ್ರಭಾಕರ - YARBAGNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200207203 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200207208 ಶಾರದಬಾಯಿ - ಯರಬಾಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200207215 Sidamma - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200207220 ಇಸ್ಮಾಯಲ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------50000000-
560200207225 ಸುಬಾಷ್‌ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200207229 ಈರಪ್ಪಾ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------50000000-
560200207233 Gundamma - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200207236 ರವಿಚಂದ್ರ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200207237 ತಿಪ್ಪಮ್ಮ - YarbagPHH(NK) / NCS------100000000-
560200207242 ಶಂಕರಪ್ಪಾ - ಯರಭಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200207243 shamala - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------50000000-
560200207246 Geeta - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200207250 Ismail Bi - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200207251 ಬಸ್ವರಾಜ - ಯರಬಾಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200207253 ಲವ ಕುಮಾರ - ಲವಕುಮಾರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200207254 Rukmini - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200207258 ಮಹೇಶ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200207260 Mahadevi - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200207263 ಮೋಹನ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200207265 ಬಾಗಪ್ಪಾ - YarbagPHH(NK) / NCS------50000000-
560200207266 Kaveri - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200207267 Abeda begam - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200207270 Mastan Bee - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200207271 ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ - SIDRAMAPPA S/O MURUGEPPA YARPHH(NK) / NCS------100000000-
560200207275 ಶಿವಾನಂದ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200207277 rathanamma - YarbagPHH(NK) / NCS------50000000-
560200207321 Kashamma - ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ ಸPHH(NK) / NCS------250000000-
560200207347 sundaramma - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------50000000-
560200207348 ಸಂಜಿವ ರೆಡ್ಡಿ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200207349 ಶರಣಪ್ಪ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200207350 ಸೈಯದ್‌ ವಾಜೀದ್‌ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200207351 Shekamma - ಯರಬಾಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200207352 ಸುರೇಕಾಂತ್‌ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200207353 Sarala - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200207354 ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ - HANMANTHAPPA S/O SHAMANNA GOPHH(NK) / NCS------250000000-
560200207355 Vimala Bai - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200207356 Chanamma - ಯರಬಾಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200207357 Kamala Bai - RAJ REDDY S/O MANOHAR REDDY YPHH(NK) / NCS------200000000-
560200207358 Shobhavati - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200207359 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - YarbagPHH(NK) / NCS------200000000-
560200207360 ಚನ್ನಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶಂಕ್ರೇಪ್ಪಾ - ಯರಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200207361 ಬಾಬು - YarbagAAY(NK) / NCS------350000000-
560200207362 Laxmi Bai