REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149872 Jyoti - S/O: ಬಸವರಾಜ 26 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200150401 ಸರಸ್ವತಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200150415 Asma Begum - W/O: ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಚುಕುರೆ 128 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200150546 Umadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ ಘಾಳ್ಳೇ ಯಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****606615/05/2022FPS****606615/05/20226004000015/05/2022
560200150711 Mukta Bai - W/O: ಪುಂಡಲಿಕ ರೆಡ್ಡಿ 1/106 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200151032 Sangeeta Bai - W/O: ಸಂತೋಷ ರಾಠೋಡ್ 2/106 ಯಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560200151093 Laxmi - W/O: ದಯಾನಂದ ಮಠಪತಿ 1/26 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200151139 Sona Bai - W/O: ತೋಪ ಚವಾನ್ 2/101 ಯಲದಗುPHH(NK) / NCS------60000000-
560200151222 Priyanka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಿಥುನ್ ಚಾವ್ವನ್ 2/PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151400 Devika - W/O ಸೋಮಶಂಕರ 1/66/1 1 ಯಲದಗುಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200151445 Guru Bai - W/O: ಸೋಮ ಚಾವನ್ 2/136 ಯಲದಗುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200152461 Nandini - S/O: ಮಾಪಣ್ಣ ಚೋಂಗೆ ಯಲ್ಲದಗುPHH(NK) / NCS------60000000-
560200153017 ಚಂಪಾ ಬಾಯಿ - W/O: ಸುಭಾಷ್ ಚಾವನ್ 00 ಯಲದಗುPHH(NK) / NCS------120000000-
560200153240 Savita - W/O: ಪ್ರೇಮ ಸಿಂಗ ಠಾ0ಡಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200153461 Lalita Bai - W/O: ಮಲ್ಲಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ 146 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200153517 Vijayalaxmi - W/O: ಬಸವರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ 111PHH(NK) / NCS------150000000-
560200153653 Nagaratna - W/O ಗುಂಡಪ್ಪ 1/66/1 1 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200157057 Renuka - W/O ಅಮೀತಕುಮಾರ #2/101 ಎಲ್ಲದಗುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200159009 Kushala - W/O ಹಣಮಂತ ಕೋಟೆ ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಯಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200159255 Sujata - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಾದೇವ ಮುಗಳೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200159731 Bharat Bai - W/O ಕಿಶನ್ 2/92 ಯಲ್ಲಡಗುಂಡಿ ಯಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560200159750 Jaishree - W/O: ಪರಮೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರಿ 2/147 ಯಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560200160304 Nilamma - W/O: ಬಬ್ರೂವನ ಗಾಯಕವಾಡ 1/52 ಯಲದPHH(NK) / NCS------150000000-
560200160438 Jyoti - W/O: ಮೋಹನಾಂನ್ದ ಬಿರಾದಾರ 1/75 ಯPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160600 Kalpana - W/O ಜೀವನ ಗಾಯ್ಕವಾಡ 1/59 ಯಲದಗುPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160865 Sujata - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವಿ #1/55 ಯಲ್ಲದಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560200161358 Sheelabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭಗವಾನ ಸಿಂಗ ಯಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200161999 Pooja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಲಭೀಮ್ ಚೋಂಗೆ ಯಲ್ಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200162089 Geeta - W/O: ಯಲ್ಲಲಿಂಗ ಚೋನಗೆ ಯಲದಗುಂಡಿ ಯPHH(NK) / NCS------90000000-
560200162574 Kamala Bai - W/O: ಸುನೀಲ ಕುಮಾರ ಚವಾನ್ 2/94 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200162648 Kamalabai - W/O ಬಾಬು 2/36 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಯPHH(NK) / NCS------30000000-
560200162730 Mahananda - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ 1 1 ಯಲದಗುಂಡಿ ಯಲದPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163925 Jagaddevi - W/O: ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ 1/24 ಯಲದಗುಂಡಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200167546 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167547 Sita Bai - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167548 ಮಾರುತಿ - ಯಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167550 ಚತಯ್ಯ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167551 ಅಪ್ಪರಾವ - ಯಲ್ಲಾಡಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167552 ಪ್ರಭಾ ವತಿ - ಯಲಗುಂದಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167553 praba vati - ಯಲ್ಲಾದ ಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167554 ಅಣಿಪ್ಪ - ಯಲ್ಲಾದ ಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167555 ಶ್ರೀಮಂತ - ಯೆಲ್ಲದಗುಂದಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167556 ಬಂಡೇಮ್ಮ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167557 ಅನುರಾಧಾ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167558 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಯಲ್ಲದನಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167559 ರಾಮಾ ಬಾಯಿ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167560 ಸುಭದ್ರ ಬಾಯಿ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167561 Meenaksi - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200167562 vimla bayi - yelladgundiAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167563 ಕಾಶಿನಾಥ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167564 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167565 Ratnabai - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200167566 ಗಣಪತಿ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167567 ರಹಿಮಾನ ಸಬ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167568 Pturu bi - ಯಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167570 ಶಂಕ್ರೆಮ್ಮ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200167571 sangamma - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167572 Champa Bai - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200167573 ಸುಬಿದ್ರ ಬಾಯಿ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167574 ಸತ್ಯವಾನ - ಯಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167575 ಧೊಂಡಾ ಬಾಯಿ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167576 ವಸಂತ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167577 ಸೀನಾ ಬಾಯಿ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167578 bharatha bai - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200167579 ಜೀಜಾ ಬಾಯಿ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167580 ಧೇನು - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167581 ಕಾಶಿನಾಥ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167582 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167583 ಹರಿಶ್ಚ ಚಂದ್ರ - ಯಲದಗುಂಡಿ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167584 ವಿನೋದ - ಯಲದಗುಂಡಿ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167585 ಶ್ಯಾಲು ಬಾಯಿ - ಯಲದಗುಂಡಿ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167586 ಗೇಮಾ - ಯಲದಗುಂಡಿ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167587 ರಾಜಕುಮಾರ - ಯಲದಗುಂಡಿ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167588 Mangala Bai - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167589 ಕಿಶನ - ಯಲದಗುಂಡಿ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167590 Dulamma - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167591 Safiya - ಯಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167592 ಮಸ್ತಾನ ಸಾಬ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167593 ಅಶೋಕ - ಯಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167594 ಗಂಗಮ್ಮ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167596 ರಾಜಣ್ಣ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167597 ತುಳಸಿರಾಮ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167598 ವೆಂಕಟ್ - ಯಲ್ಲಾದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167599 ಬಸವರಾಜ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167600 ಮಾಣಿಕ - ಯಲ್ಲಾದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180076 ಖೂತಬುದ್ದಿನ - ಯಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200180077 Karunabai - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200180078 ಬಸಯ್ಯ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180079 Rachamma - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200180080 ಪರಮೆಶ್ವರ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180081 Parvati Bai - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560200180082 Avasabai - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200180083 ಪರಮೇಶ್ವರ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180084 Kavita - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180085 ಮೈರುನಬಿ - ಯಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200180086 ಮನೂಪಾಶಾ - ಯಲ್ಲದಗುಂದಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200180087 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಯಲದಗುಂದಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180088 Laxmibai - ಯಲ್ಲಾದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180089 ಅಂಬ್ಬಣ್ಣ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200180090 ಬಸವಣಪ್ಪಾ - ಯಲ್ಲಾದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200180091 ಸಂಪತ್‌ ಬಾಯ - ಯಲ್ಲಾದಗುಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200180092 ಮಹಾದೇವ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180093 ದತ್ತಾತ್ರಿ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180094 ಶಕುಂತಲಾ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200180095 ತೇಜಮ್ಮ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200180096 ವಿಠಲ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180097 emalabai - ಯಲ್ಲಾದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180098 ದೆನು - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200180099 ಲಲಿತಾಬಾಯಿ - ಯಲ್ಲಾದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200180100 ವಸಂತ - ಯಲ್ಲಾದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180101 ಖ್ಯಾದಾಬಾಯಿ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200180102 ಸಂತೊಷ - ಯಲ್ಲಾದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180103 savita - ಯೆಲದಗುಂಡಗಿ ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180105 ಇಮಲಬಾಯಿ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200180106 Mahadev - ಯೆಲದಗುಂಡಿ ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180107 ಹೀರಾ - ಯಲದಗುಂಡಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200180108 Shantabai - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180109 ಪ್ರಭಾವತಿ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180110 ದ್ವಾರಕ ಬಾಯಿ - ಯಲ್ಲಾದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200180111 Amirbee - ಯಲ್ಲಾದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200180112 ಶಿವರಶರಣಪ್ಪ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200180113 gundamma - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560200180114 Jaishri - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180115 ಸುಭಾಷ್‌ ರವಿ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200180116 ಬಸವರಜ್‌ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180117 ಗಂಗಮ್ಮಾ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180118 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಯಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180119 Lakkavva - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180120 Shankar - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180121 ಬಾಬು - ಯಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200180122 ರವೀಂದ್ರ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180123 ಪೀರಪ್ಪಾ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200180124 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180125 ಮಂಗಳ ಬಾಯಿ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180126 Suka Bai - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200180127 ಝರೆಪ್ಪಾ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180128 ರವಿ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180129 ತೇಜಮ್ಮಾ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180130 ಶ್ರೀಮಂತ - ಯಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180131 ಅಂಬ್ರುತ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180132 ಮಾರುತಿ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180133 ದೇಸು - ಯಲದಗುಂಡಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200180134 ಗಣಪತಿ - ಯಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180135 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಸಾ: ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾ.. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180136 ಸುಭಾಶ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200180137 ಠಾಕರು - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200180138 ದೇವ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180139 ಗೋಪಾಲ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180140 Valla Bai - ಯಲದಗುಂಡಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180141 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - YELLADGUNDI THANDAPHH(NK) / NCS------90000000-
560200180142 Sona Bai - ಯಲ್ಲಾದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180143 ಬನಸೀಲಾಲ - ಯಲ್ಲಾದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200180144 ಧರ್ಮಾ ಬಾಯಿ - ಯಲದಗುಂಡಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180145 ಕೇಶವ - ಯಲದಗುಂಡಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200180146 ರಾಮ ಚಂದ್ರ - ಸಾ: ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾಂಡಾ ತಾ// ಬಸವPHH(NK) / NCS------60000000-
560200180147 Zamakabai - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200180148 ತೆಜು - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200180149 ಎಮನಾಥ - ಯಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180150 Champabai - ಯಲ್ಲಾದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200180151 ಬುರಾಬಾಯಿ - ಯಲದಗುಂಡಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180152 navalabai - ಯಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200180153 ಜಿನಕರ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200180154 ಪುನ್ನ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180155 ಝಮಾ ಬಾಯಿ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180156 Mota Bai - ಯಲದಗುಂಡಿ ತಾಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180157 Sula Bai - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180158 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಯಲ್ಲಾಡಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200180159 Saru bai - ಯಲ್ಲಾದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180160 Ambubai - ಯಲ್ಲಾದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180161 ಶಿವಣ್ಣ - ಯೆಲ್ಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180162 Mahadevi - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200180163 ಸಿದ್ರಾಮ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200180164 ಮಾದಯ್ಯ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200180165 Sudharani - ಯಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****132715/05/2022FPS****132715/05/20229060000015/05/2022
560200180166 SUJATHA - ಯಲ್ಲಾದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180167 Rukmini - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180168 malaka bai - ಯಲ್ಲಾದಗುಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200180169 Parvati - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180170 ಬಾಬು - ಯಲದಗುಂಡಿ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180171 ಬಾಬು - ಯಲದಗುಂಡಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****955517/05/2022FPS****955517/05/2022150100000017/05/2022
560200180172 ಚನ್ನಾಪ್ಪಾ - ಯಲದಗುಂಡಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200180173 Jagadevi - ಯಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200180174 ಸುಭಾಷ - ಯಲ್ಲಾಡಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200180176 ಹುನಸಿಂಗ - ಯಲದಗುಂಡಿ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180177 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180178 ವೆಂಕಟ - ಯೆಲದಗುಂಡಿ ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200180179 ರಮೇಶ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180180 ಹಾಜರ ಅಲಿ - ಯಲ್ಲದ ಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180181 ಗಯಾಬಾಯಿ - ಯಲ್ಲದ ಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180183 Shanta Bai - ಯಲ್ಲದ ಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200180184 ರಂಗ ಲ ಬಾಯಿ - ಯಲದಗುಂಡಿ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180185 ಶಿವಪ್ಪಾ - ಯೆಲ್ಲದಗುಂದಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180186 Kundan Bai - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180187 ದಾಮಜಿ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180189 Shivanand - ಯಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180190 ನಾಮದೇವ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180191 Putla Bai - ಯಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180192 ಬಸವರಾಜ - ಯಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200180193 ಮಹಾದೇವ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180194 ನಾಗೇಶ - ಯೆಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180195 ರೇವಣ ಸಿದ್ದಪ್ಪ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180196 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180197 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200180198 ಮಾಹಾದೇವಿ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200180199 Imala Bai - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200180200 ಅಮಿತ ನಾಥ - ಯಲ್ಲದಗುಂದಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200180201 ದತ್ತಾತ್ರಿ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200180202 ರಾಮಲಿಂಗ - ಯಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180203 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200180204 ಮಾಹಾದೇವಿ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200180205 ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200180206 ಪ್ರಭಾವತಿ - ಯಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200187792 ಓಂನಾಥ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187793 ರಘುನಾಥ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187794 ಝರನಾಥ - yelladgundi thandaNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187795 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191389 Chhabbubai w/o Venkat chawan - ಯಲದಗುಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191466 Rajamma - ವಿಳಾಸ: ಎಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------150000000-
560200191472 ಲೊಹಿತ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200191473 Chandini - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200191630 Ushabai - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200191705 Gurubai - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200191711 Sanjanna w/o Sunil sc - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200192876 chitrabai w/o chandrakanth - ಯಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200192941 Ramesh s/o Honna - ಯದಲಗುಂಡಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200193124 Vidyavati - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200193126 Siddamma - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200193158 Ankush s/o Saibanna - ಯಲ್ಲಾದ ಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200193167 Yashoda - YELLADGUNDIPHH(NK) / NCS------150000000-
560200193188 ಉಮಾವತಿ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200193296 Aruna Bai - ಮು| ಯಲಾಡಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200193300 Ambika - ಮು:ಯಾಲ್ಲಗುಂದಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200193349 Pasha Bee - yelladgundiPHH(NK) / NCS------180000000-
560200193448 Kashibai - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200193499 ಅಶೋಕ್ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200193648 ಬಸವರಾಜ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200193663 ಅಮೃತ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200193759 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಸಾ:ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾಂಡ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200193802 ರಮೇಶ - yelladgundiPHH(NK) / NCS------120000000-
560200193818 ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ - ಸಾ:ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀPHH(NK) / NCS------180000000-
560200193843 Anushaya bai - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200193874 ಕಲ್ಲಪ್ಪ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200193925 Kirti - ಸಾ:ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560200194012 ವೀರಯ್ಯ - ಸಾ:ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560200194024 ಶಿವಣ್ಣ - YELLADGUNDIPHH(NK) / NCS------60000000-
560200194352 ನೀಲಮ್ಮ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200194369 ಚಂದಕಾಂತ್‌ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200194604 ರೇಣುಕಾ - ಮು ಯಲಗುಂದಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200194611 Gopal s/o Hamu - ಮು|ಯಲಾಡಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200194617 ಸಂತೂಷಕುಮಾರ - ಯಲ್ಲಾಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200195451 ರವಿ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------150000000-
560200195551 ಕೋಂಡಿಬಾ - YELLADGUNDIPHH(NK) / NCS------60000000-
560200200926 ಖುಬಾಸಿಂಗ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201075 ಸೂರ್ಮಾದೇವಿ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200206863 ಖೇಮಾ - ಸಾ:ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾಂಡ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200206944 Rachamma - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200206950 Shabai - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200206953 ತಾರಮ್ಮ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200206957 Ambavva - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200206962 Surekha - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200206965 ಶಶಿಕಲಾ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200206968 ಸಿಮಿತ್ರಬಾಯಿ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200206972 Babita - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200206975 ಪರಮೇಶ್ವರ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200206977 ದಿಂಗಬರ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200206980 ನಿವರ್ತಿ - yelladgundiPHH(NK) / NCS------150000000-
560200206982 ಶಿವರಾಜ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200206987 Umadevi - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200206989 Rukminibai - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200206991 Nagamma - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200206992 Chandu Bai - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200206997 ಚಂದಮ್ಮ - YELLADGUNDIPHH(NK) / NCS------30000000-
560200206998 sunitha - ಯಲ್ಲದಗುಂದಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200207001 ವಾಲ್ಮಿಕ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200207002 ರೇಖಾ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200207004 Siddamma - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200207010 Satika - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200207012 ಶ್ರೀದೇವಿ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200207015 ಮಾಹಾದೇವ್‌ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200207017 ಬಾಬು - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200207018 Saru Bai - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------240000000-
560200207020 Rukmini - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200207021 ಬಾಬು - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200207024 Savitra - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200207027 ಕಾಂತ - YELLADGUNDIPHH(NK) / NCS------30000000-
560200207028 ಅಂಬಣ್ಣ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200207029 ಶ್ರೀಮಂತ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200207031 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200207032 Rukmani - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200207037 Sulebai - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200207038 ವಿಠ ಬಾಯಿ - YELLADGUNDIPHH(NK) / NCS------60000000-
560200207042 Kavita - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------240000000-
560200207043 Yashodha bai - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200207045 Sharanamma - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200207046 ಅಕ್ಷರಾಬಾಯಿ - yelladgundiPHH(NK) / NCS------180000000-
560200207048 ಮಾಧವರಾವ್‌ - ಸಾ:ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560200207050 ಸಂಗೀತಾ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200207052 ವೀಶನಥ ರೆಡ್ಡಿ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200207053 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಸಾ:ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560200207055 ರಾಜಕುಮಾರ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200207056 Basamma - ಸಾ:ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560200207057 ಶಾಂತಬಾಯಿ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200207058 Shobhavati - ಸಾ:ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560200207059 ತಾರನಾಥ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200207060 Shridevi - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------30000000-
560200207063 Jagadevi - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200207065 ರಬನಾ ಬಿ` - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200207066 Taramathi - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560200207069 ಪುನ್ನಾ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200207070 ತಾನಜಿ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200207071 Paravati - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200207073 Gangamma - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200207074 ಜಗನ್ನಾಥ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200207075 Paramma - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200207076 ಶಾಮರಾವ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200207077 Putalabai - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200207078 ನಾಗನಾಥ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200207079 Jagadevi - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200207080 ಅಣ್ಣೇಪ್ಪಾ - yelladgundiAAY(NK) / NCS------200000000-
560200207081 ಅನೀತಾ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200207082 Rajemma - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200207083 Laximibai - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200207084 Anjana - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200207085 Surekha - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****717519/05/2022FPS****717519/05/202212008000019/05/2022
560200207087 Shashikala - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200207088 Bhima Bai - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200207090 Subhash - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200207091 ಕೈಲಾಸ್‌ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200207092 ಲಾಲು - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200207094 ಮಹಾರಾಜ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200207096 ಖೈರೊನ ಬಿ` - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200207097 ಸವಿತಾ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200207098 ಸಿದ್ದಮ್ಮ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200207100 Ujala - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200207102 Gnyanabayi - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200207103 Kaveri - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200207104 Savita - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200207105 ಚಂದಕಾಂತ್‌ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560200207109 ಶಿಲಾವತಿ - yelladgundiPHH(NK) / NCS------60000000-
560200207111 ಸೋನಾಬಾಯಿ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200207112 ಸಂಜುಕುಮಾರ್‌ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200207113 laxmi bai - ಯಲ್ಲಾದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200207119 ಕಲಾವತಿ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200207121 Jubeda Begum - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200207122 ಗೋರನಾಥ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200207123 ಮಲಿನಾಥ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200207124 Jabina - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200207125 Kamalabai - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------270000000-
560200207126 Jamunabai - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200207128 Gamanabayi - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200207129 ಜೆಗನಾಧ್‌ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200207130 Prabhulingam - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200207132 Lalita - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200207133 Parvati - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200207135 ರುಕುಮೋದ್ದಿನ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200207137 ಪುರ್ಣ ಸಿಂಗ - YELLADGUNDI THANDAPHH(NK) / NCS------150000000-
560200207138 ವಿಮಲಾಬಾಯಿ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200207141 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200207142 ಪೂಲಾಬಾಯಿ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200207143 Sona Bai - YELLDGUNDI TPHH(NK) / NCS------150000000-
560200207150 ಮಹಾದೇವಪ್ಪ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200207151 ಶಾಲುಬಾಯಿ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------150000000-
560200207155 ಶಿವರಾಂ - ಸಾ:ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾಂಡ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200207157 Kavita - ಸಾ:ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾಂಡ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200207158 Saraswati - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200207161 ಗಣಪತಿ - ಸಾ:ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560200207162 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200207163 Gundamma - yelladgundiPHH(NK) / NCS------90000000-
560200207164 Kashinath - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200207165 Savita - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****955517/05/2022FPS****955517/05/2022180120000017/05/2022
560200207168 ಮಲ್ಲಪ್ಪ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200207172 Shalu Bai - W/O: ನಾಗನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ 1/182 ಯಲದPHH(NK) / NCS------120000000-
560200207177 Prabhavati - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200207183 ಬಸವರಾಜ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200207186 Jaishree - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200207194 Kavita Bai - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200207197 Eramma - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200207206 ಶ್ರೀಮಂತ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200207209 ಪಂಡಿತ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200207211 Anushaya bai - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200207219 Kalavati - ಸಾ:ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560200207230 Aarti - ಸಾ:ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560200207245 Shreedevi - ಸಾ:ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560200207252 Mahadevi - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200207257 ಅಶೋಕ್ - ಸಾ:ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾಂಡ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200207264 Sushilabai - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200207269 Jagadevi - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200207340 ಕಿಶಣ್ಣ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200207343 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಸಾ:ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾಂಡ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200207344 ಸಂಜುಕುಮಾರ್‌ - ಸಾ:ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾಂಡ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200207429 Dhanaji s/ Pandurang - ಯಲ್ಲಾಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200207623 ಲಿಂಬಾಜಿ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200207785 ತುಕ್ಕಾರಾಮ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200207951 ದತ್ತತ್ರಿ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200207987 ವಿದ್ಯಾವತಿ - ಯಲ್ಲಾದ ಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200208616 ರಮೇಶ್ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200208618 Mahadevi - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200208628 ಅಂಬಣ್ಣ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200208682 Dulamma - ಸಾ:ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560200208689 ಖಂಡೆರಾವ್‌ - ಸಾ:ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560200208716 ಸುನೀತಾ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200209253 UMESH S/O MADHAVRAO - ಯಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200209254 BASAVARAJ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200209260 Sangamma - ಮು ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------180000000-
560200209547 Rajendrkumar Kashanna - ಹಿಪ್ಪರಗಾಘಾಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200210345 ANITA W/O SUNIL - ಯಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200210346 ANAND S/O DESHU - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200210348 Puthala Bai - W/O: ಸಂತೋಷ ಚಾವನ್ 2/96 ಯಲದಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200210349 RAJKUMAR S/O HONNA - ಸಾ: ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾಂಡಾ ತಾ// ಬಸವPHH(NK) / NCS------120000000-
560200210350 Ambika - ಯಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200210351 Pandari Narayan - ಮು ಯಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200210352 Ravi Rathod - ಎಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200210353 VIRANNA S/O SHIVPUTRA - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200210355 Radhika - ಸಾ: ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200210356 NAMDEV S/O BABU - ಸಾ: ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200210357 Nagina Begum - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200210359 JAVID S/O HUSENSAB - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200210360 SHIVAJI SHRAVAN - ಯೆಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಲಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200210362 ಪಾರಮ್ಮಾ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200210364 Lalita - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200210365 Pushpa Anil - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200210366 AMBARAY S/O TUKARAM - ಯೆಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200210367 Devindar - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200210369 VVIVEKANAND HAMPANNA - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200210370 Madina - ಯಲ್ಲದಗುಂದಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200210372 AMRUTH CHONGE - ಯೆಲದಗುಂಡಗಿ ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200210373 DHAKUSINGA S/O CHATHRU - ಮು ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200210375 Devika - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200210377 RACHAMMA W/O DAYANAND - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200210378 Shobhavati - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200210711 Pandithrao Gurulingappa - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200211577 NITA W/O VIJAYKUMAR - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200211578 Sheela - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200211579 SANJEEVKUMAR S/O LAXMAN - ಯಲದಗುಂಡಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200211580 Vidyavati - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200211627 Revansidda Panditrao - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200211771 Shabina Begum - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200212059 Sugnada Sudhakar - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200212763 vasanth Keshav - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200212764 Sangeeta - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200212793 Mota Bai - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200213162 KISHAN S/O YAMANATH - ಮು : ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200213163 VIJAY GOPINATH - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200214413 Maina - ರಾಮು 2/119 ಯಲದಗುಂಡಿ ಯಲದಗುಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200214539 Sona Bai - ವಿಶ್ವನಾಥ 2/68 ಯಲದಗುಂಡಿ ಯಲದಗPHH(NK) / NCS------30000000-
560200214597 PRABHAVATI - ಯಲದಗುಂಡಿ 2/7 ಯಲದಗುಂಡಿ ಯಲದಗುPHH(NK) / NCS------150000000-
560200214691 SIMA - ಲೋಕಮಾನ 2/147 ಯಲದಗುನಂಡಿ ಯಲದಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560200214692 Vaishali - ಕ್ರೀಷ್ಣಪ್ಪಾ 2/147 ಯಲದಗುಂಡಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200215832 Shridevi - ಅಣಾರಾವ 1/61 ಯಲದಗುಂಡಿ ಯಲದಗುಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560200215833 Babita - ಧರತಿ ರಾಜ 2/147 ಯಲದಗುಂಡಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200215843 Tulasabai - ಅಣ್ಣಪ್ಪ 1/81 ಯಲದಗುಂಡಿ ಯಲದಗುPHH(NK) / NCS------60000000-
560200216170 Pinki - ಆಶೋಕ 47 ಯಲದಗುಂಡಿ ಯಲದಗುಂಡಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200220615 Sathydevi - ಸಾ:ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560200221637 ಫೂಲಚಂದ್ರ - ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು : ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------90000000-
560200227952 Prabhavati - S/O: ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಮುಗಳೆ 1/9 ಯಲದಗುPHH(NK) / NCS------150000000-
560200227960 Nilamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560200228029 Shivamma - W/O: ಪರಮೇಶ್ವರ ಇಂಡೇ ಯಲದಗುಂಡಿ ಅPHH(NK) / NCS------30000000-
560200228075 Jyoti - W/O: ಪ್ರಭುಲಿಂಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ 1/6 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200228140 Sumitra - W/O ಬಾಲಾಜಿ ರೆಡ್ಡಿ #2/37 ಯಲ್ಲPHH(NK) / NCS---