REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149400 Rajeshwari - W/O ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಸಕ್ಕರಬಾವಿ ೩-೮೭NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200153855 ರೆಹಾನಾ ಬೆಗಮ್ - W/O: ಖಾಜಾ ಮಿಯನ್ ಶಹುಸ್ಸೈಂ ಸ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153868 Anis - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ಹಾಜಿ ಕುರೇಶಿ 9/155 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153873 Abedas Bee - W/O ನಬಿಸಾಬ್ ಕುರೇಶಿ 9/55 ನಾರೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200154158 Heena Kausar - W/O ಎಮ್ ಡಿ ಬಷೀರುದ್ದೀನ್ 3-169/PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154193 Bhagyashree - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154304 Rayees Fathima - W/O ಮದ್.ಶಫಿ ಕಲಿಯಾ ಶಃ ಹುಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560200154622 Fareeda Begum - W/O ವಹೆದ್ ಖಾನ್ ೯-೩೬೭ ಶಃ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/2022150010000021/05/2022
560200154765 Mubeena Begum - W/O ರಬ್ಬಾನಿ 2/128/1 ಶಾಹುಸೈನ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200154788 Maimunnisa - W/O ಮಹೆಬೂಬ್ ಪಾಶಾ 9-307 ಮಹೆಬೂPHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/202212008000020/05/2022
560200155306 Yashin Bee - W/O ಯೌಸುಫ್ ಖಾನ್ ಗದ್ವಾನ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200155508 Phathimunisabegum - W/O ಅಕ್ರಮುದ್ದೀನ್ ೩/೧೩೦ ಶಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200155525 Ayesha Begam - W/O ಎಮಡಿ ನೂರ 3/126/2 ಶಾ ಹುಸ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200155570 Ayesha Begum - D/O ಬಿಕ್ಕು ಮಿಯಾ ಜಮಾದಾರ ೩೮/೨೫PHH(NK) / NCS------120000000-
560200155814 Noor Jahan - S/O ಖಮರುದ್ದೀನ್ ೫-೨೦ ಕೊತ್ವPHH(NK) / NCS------60000000-
560200155932 Wasiya Begum - W/O ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ೩-೧೨೩/೧ PHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/2022150010000020/05/2022
560200155944 Shaheen Begum - S/O ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಖಾನ್ ಶಃ ಹುಸPHH(NK) / NCSBiometric****843818/05/2022FPS****843818/05/20226004000018/05/2022
560200155961 Malama - W/O ಶಿವಕುಮಾರ ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200156065 Zeba Sultana - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಾವಾಜ್ ಅಹ್ಮೆದ್ 3PHH(NK) / NCS------60000000-
560200156069 Shameem Begum - S/O ರಜೆ ಸಾಬ್ 9-221 ಷಾ ಹುಸ್ಸೈPHH(NK) / NCS------120000000-
560200156214 Asiya Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮಡಿ ಆರಿಫ 6-43 PHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/20226004000021/05/2022
560200157031 Umme Ateeya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಿಉದ್ದೀನ 9-217 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200157528 Maimunisa Begum - W/O ಖರೋದ್ದೀನ್ ೫-೨೦ ಕೊತ್ವಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200157705 Parvati - W/O ವಿಠಲ್ ಲಕ್ ೭/೮೧ ಗೌಂಡಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200157718 Sharanma - W/O ಹಣಮಂತಪ್ಪ ಕಾಲಿ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------180000000-
560200158663 Farana - W/O ಅಸ್ಲಮ್ ಖಾನ್ 3/126/2 ಶಹುಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560200158712 Raziyabee - S/O ಘುಲಾಮ್ ಮಹಾಮಡ್ 5-2 ಬಿಜಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560200158726 ಯಾಸ್ಮೀನ ಬೇಗಮ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಶೀರ್ ಅಹ್ಮೆದ್ ಖುರPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/2022150010000021/05/2022
560200158849 Zeba - W/O ಶೈಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫಾರ್ 185 ಆPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/20226004000021/05/2022
560200159047 Farhana Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಇಮ್ರಾನ ಖಾನ 6-41 ಖುPHH(NK) / NCS------150000000-
560200159058 Asma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಾಬಾ ಸಗಹೀರ 9/20/4 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200159080 Shameem Banu - W/O ಮದ ತಜೋದ್ದೀನ್ ೧/೧೫೬ ಪಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200159220 Salma Begum - W/O ತೈಹಫೂರ್ #92 ಬುನಕರ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****262322/05/2022FPS****262322/05/202212008000022/05/2022
560200159391 Komal - S/O ಅಶೋಕ್ ದುಬೆ ೭೫/೧ ಕಾಲಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200159436 Rahamatabi - W/O ಘಂಡುಬಸಾಬ 85 0 ಮಿರಖಲ್ ಮಿರPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/20223002000019/05/2022
560200159687 Anita - W/O ಶಿವಾನಂದ್ ದೆಸಮುಖ ದೆಸಮುಖ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200159982 Sabera Bee - W/O ಇಮಾಮ ಸಾಬ್ ಶಹುಸೇನ್ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****923422/05/2022FPS****923422/05/20229006000022/05/2022
560200160136 Asma Begam - W/O ಸೇಬರ್ ಖಾನ 3-123/4 ಶಾ ಹುಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160270 Sahera Banu - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ಕರಿಮ ಸಬ ಗಯಾರ ಘರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200160312 Tahera Bee - W/O ಹೈದರ ಸಾಬ್ ಅಲ್ಲ್ಹ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/2022210014000021/05/2022
560200160805 Ayesha Siddiqa - W/O ಮೂಳಟಾನಿ 19/181 ಅನ್ವರ್ ಪೇPHH(NK) / NCS------90000000-
560200161078 Shobha Mane - W/O ಶಿವರಾಂ 10-47 ಕ್ಯಾಲೀ ಗಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/2022150010000021/05/2022
560200161158 Irfana - S/O ರಜೆ ಸಾಬ ೯-೨೧೫/೬ ಶಃ ಹುPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161397 ತಹಸೀನ್ ಬೆಗಂ - S/O ಎಮ್‌ಡಿ ಖಾಜಾ ಮಿಯಾ # 8941/2PHH(NK) / NCS------90000000-
560200161777 Anees Sultana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್‌ಡಿ ಮಸ್ರತ್ ಪಾಶಾPHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/2022210014000021/05/2022
560200162374 Haneefa Bee - W/O: ಷೇಕ ಮೊಯಿನ 5/2 ಖೀಲಾ ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/2022210014000021/05/2022
560200162815 Archan - S/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕನಶಟೆ ಕಾಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****923421/05/2022FPS****923421/05/202212008000021/05/2022
560200162820 Gangotri Watade - W/O ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಕಾಲಿ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200162821 Sangmesh - S/O ಶ್ರೀಶೈಲ್ ವಾತಡೆ ೭-೧೬ ಕPHH(NK) / NCS------30000000-
560200162822 Abhishek - S/O ಶ್ರೀಶೈಲ 0 ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವPHH(NK) / NCS------30000000-
560200162932 Sudha - W/O ಜಗನಾಥ ಕನ್ನಶಟ್ಟೆ ೯/೧೮ ಎ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200163536 Khairunnisa. - W/O ಮೊಹ್ 7-72 ಕುರೇಶಿ ಗಲ್ಲೀ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****262322/05/2022FPS****262322/05/202212008000022/05/2022
560200163932 Sidramayya - S/O ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯಾ ವಸ್ತ್ರದ ೬-೨NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200163970 Husena Bee - W/O ಮದ.ಮೊಹಿಉದ್ದೀನ್ ಶಾಹ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200164034 Suvarna - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕಾಲಿ ಗಲ್ಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200188049 ಶಬನ ಬೆಗುಂ - ಮನೆ ನಂ: 11/1/168 ಪಿರಾಂ ಕಟ್ಟಾ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/20226004000018/05/2022
560200188050 ಖಾಜಾ ಮಿಯ್ಯಾ - ಯಾಖುಬ್ ಪುರಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188054 amina bee - ಮನೆ ನಂ: 4-112-15 ಗಾಳಿ ವಾನ ಗಲ್ಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188055 harana bai - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188056 sushila bai - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188060 ಮಾರುತಿ ರಾವ - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****262322/05/2022FPS****262322/05/20226004000022/05/2022
560200188062 Chooti Bee - ಶಾ ಹುಸ್ಸೇನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188063 Zareena Begum - ಶಹಾ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188066 Afsar Begum - ಶಾಹಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/2022200015000021/05/2022
560200188067 ಬೀಬಿ - ಶಾಹ ಹುಸ್ಸೇನ್ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188069 sujad bi - ಶಾಹಾಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200188070 ಶೇಖ ಮುಸಾ ಅಲ್ಲಿ - ಮನೆ ನಂ:9/226, ಶಾಹ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ AAY(NK) / NCS------200000000-
560200188073 halima bie - ಮನೆ ನಂ:3/109/1, ಶಾಹ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188074 ಜಾಕೇರ ಮಿಯಾ ಕಸಾಬ - ಮಹೆಲಾ ನರಿಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188075 ಸಂತೋಷ - 9/24/2 ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200188078 ತಾಜುದ್ದಿನ್‌ - ಶಾಹ ಹುಸೇನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188079 ಮಸ್ತಾನ ಅಲ್ಲಿ - ಮನೆ ನಂ:3-106, ಶಾಹ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ AAY(NK) / NCS------200000000-
560200188081 ಗನಿ ಮಿಯಾ - ಮನೆ ನಂ: 4/112/2 ಶಾಹ್ಹುಸೇನ್ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/20226004000021/05/2022
560200188083 Khaja Bee - ಶಹಾ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/2022200015000021/05/2022
560200188084 kasturi bai - ಗಾಡ್ವನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200188086 Noorjahan Bee - ಶಹಾ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188109 Shridevi - ಬಿದರ ಬೆಸ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188112 Mehmuda Begum - ಶಾಹ ಹುಸ್ಸೇನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/2022200015000021/05/2022
560200188161 Shaheda Begum - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಕುರೇಶಿ 8/66PHH(NK) / NCS------330000000-
560200188607 Rafeeya Bee - ಮನೆ ನಂ: 4-112-8 ಶಾಹ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188608 Banu Bee - ಮನೆ ನಂ:3/136/5 ಶಾಹ ಹುಸ್ಸೆನ ಬಸವPHH(NK) / NCS------30000000-
560200188645 Ameena Bee - ಮನೆ ನಂ: 84 ಉನಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188705 Noorjhan - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಲಿಕ ಪಾಶಾ ಶಾ ಹುಸ್AAY(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/2022200015000021/05/2022
560200188709 ಬಾಬು ರಾವ - ಬಸವಕಲಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200188716 Sakira Bee - ಮನೆ ನಂ: ಫಿರಾ ಕಟ್ಟ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200188719 gori bi - ಮನೆ ನಂ: 3-30 ಶಾಹ್ಹುಸೇನ್ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/2022180012000021/05/2022
560200188733 ಗುರಪ್ಪಾ - ದಯಾನಂದ ಚೌಕ ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/202212008000018/05/2022
560200188796 ಗಣಪತಿ ತಂ. ತುಕ್ಕಪ್ಪ - ಬೀದರ ಬೇಸ ಕಾಳಿಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200188801 Shabana Begum - ಯಾಕುಬಪೂರಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200188802 ರಹೇಮತ್ ಬೀ - ಜಾಮ-ಎ-ಮಸ್ಜಿದ ಹತ್ತಿರ ಜಾಮೆ ಮಸ್ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****262322/05/2022FPS****262322/05/20229006000022/05/2022
560200188803 ಶೆಕ ಶೇಬ್ಬಿರ - ದೇಶ ಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200188804 ನಸ್ರೀನ್‌ ಸುಲ್ತಾನಾ - ಹುಠ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------240000000-
560200188805 ಹಾಜಿ ಬೇಗಂ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188806 ವಿಜಯಕುಮಾರ - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/20223002000021/05/2022
560200188808 RASIDA BEE - ಶಾಹ ಹುಸೇನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200188809 Haseena Bee - ಮನೆ ನಂ: 6-37 ಖುರೇಶ್ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188810 ಶೆಕ ಅಹ್ಮದ ಸಾಬ - ಮನೆ ನಂ: 638 ಪರಸ್ ಕಟ್ಟಾ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------30000000-
560200188813 Nagamma - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200188816 ನೀಸಾರ ಅಹ್ಮದ - ಮನೆ ನಂ: 5/157 ನರಿಗರ್ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವPHH(NK) / NCS------210000000-
560200188817 ದತ್ತಾ - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200188818 sachin - ಶಾಹ ಹುಸ್ಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/2022200015000021/05/2022
560200188819 Shobha - ರೀಕ್ಷಾ ಕಾಲೋನಿ ಹುಲಸೂರ ರೋಡ ಅಟೋ ನPHH(NK) / NCS------90000000-
560200188820 Mahejabeen - ಮನೆ ನಂ: 11/156 ಪೀರಾ ಕಟ್ಟಾ ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****923422/05/2022FPS****923422/05/2022150010000022/05/2022
560200188822 Rizwana Begum - ಮನೆ ನಂ:6-60 ಕೊತವಾಲ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/202212008000021/05/2022
560200188824 Surekha - ಗಾಡವಾನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200188825 Suma Bai - ಮನೆ ನಂ: 7-61 ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560200188826 asif bee - ಮನೆ ನಂ: 72/1 ಖುರೆಶ್ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560200188827 ನರಸಿಂಗ ದಾಸ - ಮನೆ ನಂ: 7/81 ಕಾಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200188831 ಸಿದ್ರಮಪ್ಪಾ - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200188832 ವೈಜಪ್ಪ - ದಯಾನಂದ ಚೌಕ ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/202212008000021/05/2022
560200188834 ಪಾಶಾ ಮಿಯ್ಯಾ - ಮನೆ ನಂ: 6/43 ಖುರೆಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕAAY(NK) / NCSBiometric****262322/05/2022FPS****262322/05/2022200015000022/05/2022
560200188836 ಸೈಯದ್‌ ಮಸ್ತಾನ ಅಲಿ - ಮನೆ ನಂ: 6-24 ಖುರೇಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕAAY(NK) / NCSBiometric****262322/05/2022FPS****262322/05/2022200015000022/05/2022
560200188837 ಗುಂಡಪ್ಪ - ದೆಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200188839 syed abdul khadar - ಮನೆ.ನಂ. 6-61, ಪರಸಕಟ್ಟಾ ಕೊತ್ವಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/20223002000019/05/2022
560200188840 ಸೈಯದ್‌ ಮುಜಮಿಲ್‌ - ಮನೆ ನಂ: 6-58 ಕೊತ್ವಾಲ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****219220/05/2022FPS****219220/05/20229006000020/05/2022
560200188841 Mastan Bee - ಶಾಹ ಹುಸ್ಸೆನ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188842 ಶೇಕ ಅಬ್ದುಲ ಸತ್ತಾರ್‌ - ಮನೆ ನಂ: 3/117 ಶಾಹ್ಹುಸೇನ್ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200188844 ಜಮೀರೊದ್ದಿನ - ಶಾಹ ಹುಸ್ಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200188845 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ - ಮನೆ.ನಂ. 3/123, ಶಾಹ ಹುಸೇನ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200188846 NEMAT BEE - ಶಾಹ ಹುಸ್ಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****923420/05/2022FPS****923420/05/20223002000020/05/2022
560200188850 ಮ.ಡಿ.ರವುಫ - ಶಾಹ ಹುಸೇನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200188851 Noorjahan - ಶಾಹ ಹುಸೇನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200188852 Muneera Begum - ಮನೆ ನಂ:7-3, ಶಾಹ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸPHH(NK) / NCS------180000000-
560200188853 Shabanabi - ಶಾಹ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200188854 Naziya Begum - ಶಾಹ ಹುಸೇನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------210000000-
560200188856 ರೆಹಾನಾ ಬಿ - ಶಹಾ ಹುಸೆನ ಮಹೆಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200188857 Ameena Bee - ಶಾಹಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200188858 Noorjahan - ಶಹಾ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200188859 ಅತಿಯ ಪರ್ವೀನ್ - ಶಹಾ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/2022150010000021/05/2022
560200188861 ಖಾಜಾ ಬಿ - ಮನೆ ನಂ: 3/127/1 ಶಾಹ್ಹುಸೇನ್ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200188865 ಇಂದುಬಾಯಿ - ಮನೆ ನಂ:9/239, ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200188870 ಮಹಾದೇವ - ಕಾಲೀ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200188871 ನಾಗನಾಥ - ಬೀದರ ಬೆಸ ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200188873 Javeriya Sadaf - ಮನೆ ನಂ:6-32 ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560200188876 ಇಮಾಮೊದ್ದಿನ - ಮನೆ ನಂ:3/101 ಶ:ಹುಸೈನ್ ಗಲ್ಲೀ ಬಸAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188877 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಕಾಳೀ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200188878 ಓಂಕಾರ - ಭೀಮ ಶಾ ಬಿರಾದಾರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200188880 ದಿಲಿಪ ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ - ಮನೆ ನಂ: 5/31 ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200188881 ಮಾಳೀವಾಲ ಆಪ್ಪಾ - ಕಾಲಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200188882 ಗದಗಪ್ಪಾ - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200188884 ಬಾಬುರಾವ - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200188885 ಗೌಸ್‌ ಪಾಶಾ - ಶಾಹ್ಹುಸೇನ್ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/2022150010000021/05/2022
560200188886 ಸಾದಕ - ಮನೆ ನಂ: 4/112/43 ಶಾಹ್ಹುಸೇನ್ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****262322/05/2022FPS****262322/05/20229006000022/05/2022
560200188887 ಶೈಕ ಜಾಯೀದ - ಮನೆ ನಂ: 3-111 ಶಾಹ್ಹುಸೇನ್ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200188890 Zaheerabi - ಖುರೇಶ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/2022240016000021/05/2022
560200188892 Maheboob Bee - #11264/14 ಶಾಹ ಹುಸ್ಸೈನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188895 ಶಮಶುದ್ದಿನ - ಗುಲಶನ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200188896 ಮುಕ್ತಾರ ಬಿ - ಮನ ನಂ: 3/111/2 ಶಾಹ್ಹುಸೇನ್ ಕಾಲೋAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188897 Jabeen Begum - C/O ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಓ ಂಡ್ ಅಹ್ಮೆದ್ 7-9PHH(NK) / NCS------210000000-
560200188898 ಅಬ್ದುಲ ಸತ್ತಾರ್‌ - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ರೂಡ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/2022150010000021/05/2022
560200188899 ವೀರಣ್ಣಾ - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200188905 ದಿಲಿಪ - ದಯಾನಂದ ಚೌಕ ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/2022150010000021/05/2022
560200188910 Shahnaaz Begum - ಗುಲಶನ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/20229006000021/05/2022
560200188917 Noor Jahan - ಮನೆ ನಂ: 9/177 ಶಾಃಹುಸೇನ್ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/2022210014000021/05/2022
560200189170 ಫಾತೀಮ ಬೆಗುಂ - #9925-06 ಶಾಹ ಹುಸೇನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560200189260 ಅಂಬುಬಾಯಿ - ಡೋರ ಗಲ್ಲಿ ಹತ್ತೀರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200189272 ರಂಜಿತ - ಢೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/2022200015000021/05/2022
560200189403 Tajunisa - ಮನೆ ನಂ: LC8/8 ಶಾಹ್ಹುಸೇನ್ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------300000000-
560200190186 ಸೈಯದ ಹಬೀಬ - ಶಹಾ ಹುಸ್ಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****262322/05/2022FPS****262322/05/2022210014000022/05/2022
560200190970 ಸೈಪಾನ ಬೀ - ಶಾಹಹುಸೇನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/20226004000021/05/2022
560200190992 rasida bi - S/O ಗ್ಹೌಸ ಶಃಹುಸೈನ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200191199 ನಾಜಿಮೊ್ದ್ದಿನ್ - ಮನೆ ನಂ:6-49, ಕೊತವಾಲ ಗಲ್ಲಿ ಜಾಮ-NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191204 ವಿಠಲ ರಾವ - ಬೀದರ ಬೆಸ ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200216536 Nirmala - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾಳ್ಳಿ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200216582 ಸುಲೋಚಾನಾ - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200216608 ರಬ್ಬನಿ - ದೆಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****262322/05/2022FPS****262322/05/2022150010000022/05/2022
560200216609 ನಾಗಪ್ಪ - 11-90 , Basavakalyan ಬಸವೇಶ್ವರPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/202212008000017/05/2022
560200216611 ಸಲಿಮಸಾಬ ತಂದೆ ಮಸ್ತಾನ್ ಸಾಬ್ - ಶಾಹ ಹುಸೇನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200216612 ನಿಸಾ ಬಿ - ಶಾಹ ಹುಸ್ಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****262322/05/2022FPS****262322/05/2022210014000022/05/2022
560200216615 ಮಹಮದ ಪಾಶ ಮಿಯಾ - ದೆಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****262322/05/2022FPS****262322/05/202212008000022/05/2022
560200216630 Chitra Bee - ಹಳೆಯ ಆಟೋ ನಗರ ರಿಕ್ಷಾ ಕಾಲೋನಿ ಹುಲPHH(NK) / NCSBiometric****625319/05/2022FPS****625319/05/20223002000019/05/2022
560200216686 Bee Pasha - ಮಹೆಬುಬ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****262322/05/2022FPS****262322/05/20229006000022/05/2022
560200216741 ಜಲೀಲ ಮಿಯ್ಯಾ - ಹಿಮ್ಮತ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****262322/05/2022FPS****262322/05/20226004000022/05/2022
560200216943 ಇನತ್ಯಾಜಬೀ - ಮಹೆಬೂಬ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200216989 MD ABDUL RAZZAQ S/O MD NAZEERU - ಮ.ನಂ.4-112 ಶಹಾ ಹುಸೆನ ಗಲೀ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560200217462 ಮೊಹಮ್ಮೆದ್‌ ಹನಿಫ ತಂದೆ ಪಾಶಾ ಮಿಯ್ - ಶಾಹ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/20226004000021/05/2022
560200217875 Basavaraj s/o Guruppa Khichade - ಬಸವರಾಜ ಗುರುಪ್ಪಾ ಖಿಚಡೆ ಮ.ನಂ.3/2PHH(NK) / NCS------120000000-
560200218046 ಅಮ್ಜದ ಪಟೇಲ - ಶಾಹಾ ಹುಸೆನ ಗಲೀ ಬಸವಕಲೈಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200218185 Sujatha - ಮ.ನಂ-9/30 ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------120000000-
560200218186 ಚನ್ನಮ್ಮಾ ಗಂಡ ವೈಜಪ್ಪಾ - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಲಾಲ ತಲಾಬ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200218192 ಮೌಲಾನ್‌ ಬೀ - ದೆಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200218193 ಫಕ್ರೋದ್ದೀನ - basavakalyanPHH(NK) / NCS------60000000-
560200218195 ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/202212008000021/05/2022
560200218196 Usha Bai - ಮಲ್ಲಿಕಾರಜುನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200218200 Renuka - ದಶಮುಕ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****219220/05/2022FPS****219220/05/202212008000020/05/2022
560200218201 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/20229006000021/05/2022
560200218203 Aref Bee - ದೆಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200218204 ನಬಿಸಾಬ - ಶಾಹ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200218206 ಸ್ಯಯದ ಅಬ್ದುಲ ರಸಕ - ಅಲ್ಲಾ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200218209 ಎಕ್ಬಾಲ್‌ ಮಿಯ್ಯ - ಶಾಹ ಹುಸೆನಕ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200218211 Tahseen Begum - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/20229006000021/05/2022
560200218212 Maimunna Begum - ಶಾಹ ಹುಸ್ಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------210000000-
560200218213 Nagamma - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200218214 ಖುದರ ಖಾನ - ಜಾಮಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದ ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/20229006000019/05/2022
560200218216 ಮಧುಕರ - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200218217 naseem begum - ದೇಶ ಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200218218 ಸತ್ತರಾ ಮಿಯ್ಯ - ಶಾ ಹುಸೆನ್ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200218219 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಖಾಳ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200218220 Halima Begum - ದೇಶ ಮೂಖ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/2022150010000021/05/2022
560200218224 Sahera Banu - ಶಹುಸೆನ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200218226 Mebaboob Bee - ಮನೆ.ನಂ. 3/112, ಶಾಹ ಹುಸೆನ, ಬಸವಕAAY(NK) / NCS------200000000-
560200218229 Jyotemma - ಮಲ್ಲಿಕಾರಜುನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200218232 ಅಬ್ದುಲವಾಹ - ಮನೆ.ನಂ. 4-14, ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ, ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/20229006000021/05/2022
560200218233 ಸತೀಶ - BasavakalyanPHH(NK) / NCS------120000000-
560200218235 Farzana Begum - W/O ಎಂಡಿ ಮಹೇಬೂಬ ೯-೨೪೦ ಮೆಹPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/2022210014000021/05/2022
560200218236 MAHADEV - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/20223002000019/05/2022
560200218237 ಆಯೇಶಾ ಸಿದ್ದಿಕಾ - ಶಾಹಾ ಹುಶೇನ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ ರೊಡ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------180000000-
560200218267 ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬೇಂದ್ರೆ - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬೀದರ ಬೆಸ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200218430 vinoda prasad - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200218499 RAHIMUNISSA - ಶಾಹಹುಸೆನ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200218582 Taslem Banu Kasab - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------210000000-
560200218583 Kesar Bai - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200218584 SARUBAI W/O LATE JAIPALRAO - ಕಾಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/20223002000021/05/2022
560200218594 Ashwini Nete - ಕಾಳಿ ಗಲೀ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200218657 Malan Bi - ಮನೇ.ನಂ:37-98,ಹತ್ತಿರಾ ಹನುಮಾನ ಮಂAAY(NK) / NCS------200000000-
560200218662 Nasreen Begum - ನಸ್ರಿನ ಗಂಡ/ ಮಕ್ದುಮ ಮನೆ ನಂ: 4-1PHH(NK) / NCS------180000000-
560200218690 HAMEEDA BEGUM W/O MAHEBOOB MIY - ಅಮೀರಪೆಠ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/20226004000019/05/2022
560200218703 Afrin Begum - ಶಹಾ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200218770 Taslim Fatima - ಶಾಹ ಹುಸ್ಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****262322/05/2022FPS****262322/05/2022180012000022/05/2022
560200218827 Monika - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200219325 Kalavati - ಮನೆ ನಂ: 4/120/22 ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/202212008000021/05/2022
560200219341 Nasima Begum - ಶಾಹ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200219710 Raheman Bee - ಶಾಹುಸೇನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200219953 ಮ್ಯೆನೊದ್ದಿನ್‌ - ಶಾಹುಸ್ಸೇನ್ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200219963 Jabeena Begum - ಕೋತ್ವಲ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/2022210014000021/05/2022
560200219990 Farhana Naaz - ಮನೆ.ನಂ. 3-135, ಶಾಹ ಹುಸೇನ, ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/2022150010000021/05/2022
560200220133 TAHERA BEE - ವಾರ್ಡ ನಂ.3, ಪರಸಕಟ್ಟಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವPHH(NK) / NCS------30000000-
560200220137 SHEKH MAIMONABI - ಅಲ್ಲಾ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------210000000-
560200220142 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಮಲ್ಲಿಕಾರಜುನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200220146 ಕಲಾವಂಥ ಗುಲಾಬ - ಬಿದರ ಬೆಸ ಶಾಹ ಹುಸೇನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200220162 Kousar Sultana - ನರಿಘರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200220168 ಮೊಹಮ್ಮೆದ್‌ ಅಬ್ದುಲ ರಹಿಮ - ಕುರೆಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200220175 ನಾಗಪ್ಪಾ ಉಮರ್ಗ - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಭವಾನಿ ಮಂದೀರ ಹತ್ತಿರ PHH(NK) / NCS------180000000-
560200220182 ಸಯೀದಾ ಬೆಗಮ ಗಂಡ/ ಮೀನಾಜ ಅನ್ಸಾರಿ - ವಾರ್ಡ ನಂ: 2, ದೆಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ತಬೆಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200220189 ಶೇಕ ಸಲಿಮ್‌ - ಕುರೆಶ ಗಲ್ಲಿ ಪರಸ ಕಟ್ಟಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/202212008000021/05/2022
560200220191 Hajarat Bee - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------240000000-
560200220192 Shaheda Begum - ಮನೆ.ನಂ. 3/123, ಶಾಹ ಹುಸೆನ ,ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560200220193 ಸೈಯದ್‌ ರಸೂಲ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/2022210014000021/05/2022
560200220201 ಶಿವ ಶಂಕರ ಮಂಠಾಳ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/20229006000020/05/2022
560200220217 Sulttana - ಶಾಹಾ ಹುಸೇನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200220310 Shanta bai - ಬಿದರ ಬೆಸ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/202212008000021/05/2022
560200220438 ನೊರುನೀಸಾ - ಚಿಲಾ ಗಲ್ಲಿಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200220496 Asha Be - ಮ.ನಂ . 9/183 ಶಹಾ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ದPHH(NK) / NCS------120000000-
560200220504 ವಲಿವುದ್ದಿನ - # 9-281, ಮಹೆಬುಬ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****923422/05/2022FPS****923422/05/2022150010000022/05/2022
560200220506 SHAIK NAWAZUDDIN S/O SHAIK NIZ - ಕಾಳೀ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200220755 Sumayya Begum - ಮೆನ.ನಂ. 7-38, ಖುರೆಶ ಗಲ್ಲಿ, ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****262322/05/2022FPS****262322/05/202212008000022/05/2022
560200220777 Shantabai - ಕಾಳೀ ಗಲ್ಲಿ ಭವಾನಿ ಮಂದಿರ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------180000000-
560200220880 Sheelavati - ಕಾಳೇ ಗಲ್ಲಿ ಬಿದರ ಬೆಸ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200220992 Reshma - ಮನೆ.ನಂ.40-14/2, ದೇಶಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200221054 Najmunn Begum - ಮೆನೆ ನಂ 26-228 ವಿಜಯ ನಗರ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200221587 Aishwarya - ದಯಾನಂದ ಚೌಕ ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------90000000-
560200221591 ಸುಭಾಷ - ದಯಾನಂದ ಚೌಕ ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200221746 ಸೊನಾ ಬಾಯಿ - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬೀದರ ಬೆಸ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****262322/05/2022FPS****262322/05/20229006000022/05/2022
560200221805 SUREKHA W/O TUKARAM - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ರೋಡ ಬಸವPHH(NK) / NCS------150000000-
560200222279 AFSAR SULTANA - ಅನ್ವಾರ ಪೇಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200222368 SHANU - ಶಹಾ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200222557 Amirunnisa - ಮನೆ ನಂ: 4-112-15 ಗಾಳಿ ವಾನ್ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200222572 KISHAN AMBRUTRAO - ಕಾಲೀ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200222583 Javeriya Anjum - ಶಹಾ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200222602 Anjum Sultana - ಶಹಾ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****262322/05/2022FPS****262322/05/20229006000022/05/2022
560200222607 Gausiya Bee - ಶಾಹ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/20226004000021/05/2022
560200222623 SAMEENA BEGUM - ಮಹೆಬೊಬ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/2022180012000021/05/2022
560200222625 NAFEESA - ಮನೆ ನಂ:4-240, ಮಹೆಬೂಬ ನಗರ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/2022150010000021/05/2022
560200222654 RABIYA AZGAR SHAIK - ಶಾಹ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200222655 Jaishri - ಬೀದರ ಬೆಸ ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/202212008000021/05/2022
560200222778 Saleema Bee - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹೆಬೂಬ್ ಖಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200222807 Sharada Bai - ಬೀದರ ಬೆಸ ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/2022150010000021/05/2022
560200222810 Usha - W/O ಪ್ರಭುಸಿಂಗ್ 9/91 ಕ್ಯಾಲೀ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/20226004000021/05/2022
560200222817 BANU BEE LATE KHAJA MIYAN - ಮನೆ ನಂ:38/19/1, ಶಾಹ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200222818 ನಜಿರಾ ಬೇಗಂ - ಮನೆ ನಂ: 3-222 ಶಾಹ ಹುಶನ ಗಲ್ಲಿ ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200222822 Kusum Bee - ಶಾಹ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/2022210014000021/05/2022
560200222840 ಯುಸುಫ ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮಹೆಬುಬಸಾಬ ಜಮಾ - ಶಹಾ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/202212008000021/05/2022
560200223013 Mehboob Bee - ಧೆಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200223023 Rubeena Begum - ಶಾಹಾ ಹುಸೇನ ಗಲ್ಲಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/2022150010000021/05/2022
560200223035 ಜಮಶೇದ ಬಾನು - 133 ಶಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****262322/05/2022FPS****262322/05/202212008000022/05/2022
560200223081 Ayesha Sidiq - ಮನೆ ನಂ: 9/210 ಶಾಹ್ಹುಸೇನ್ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200223082 Sirajunnisa - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಕದೇರ ಅಹ್ಮೆದ್ PHH(NK) / NCS------180000000-
560200223367 ನಾಜೆಮಾ ಬೇಗಂ - ಮನೆ ನಂ: 4/492 ದೇಶಮುಖ್ ಗಲ್ಲಿ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****219220/05/2022FPS****219220/05/2022150010000020/05/2022
560200223461 MOHD MOINUDDIN KAREEMUDDIN BAA - ಮನೆ ನಂ: 182 ಶಾಹ್ಹುಸೇನ್ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------60000000-
560200223465 AFSAR BEGUM - ಶಾಹ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200223476 Nirmalabai - #11-38 ಧೋರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/20226004000021/05/2022
560200223500 Tajunisa - ಮನೆ.ನಂ. 3-123, ಶಾಹ ಹುಸೇನ್, ಬಸವPHH(NK) / NCS------210000000-
560200223562 Khatija Begum - ಮನೆ ನಂ: 8/7 ಶಾಹ್ಹುಸೇನ್ ಗಲ್ಲಿ ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200223586 ಶೀಲ್ಪಾ - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200223587 Archana - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200223647 TAJODDIN - ಶಾಹ ಹುಸ್ಸೆನ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200223757 Hajra Bee - ಮನೆ ನಂ: 3-10 ಶಾಹ್ಹುಸೇನ್ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/2022180012000021/05/2022
560200223759 Nasreen Begum - ಮನೆ ನಂ: 44/6 ಶಾಹ್ಹುಸೇನ್ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****262322/05/2022FPS****262322/05/202212008000022/05/2022
560200223762 Laxmi - ಮನೆ ನಂ 11-32 ಡೋರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/202212008000021/05/2022
560200223769 Ahmed Bee - ಮನೆ ನಂ: 8/5 ಶಾಹ್ಹುಸೇನ್ ಗಲ್ಲಿ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200223848 ಶೈಕ ಣಯ್ಯರ - ಶಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200223974 Mohseena Begum - ಆರ್ಶಾದ್ ಮಹೆಮುದ್ ಮನೆ ನಂ:12/31 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200224007 Saraswati - ಗುಂಡಪ್ಪಾ 3/38 ಗಡ್ವಾನ ಗಲ್ಲಿ ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200224079 Ribinabegam - ಆಬೇದ ಹುಸೇನ ಮನೆ.ನಂ 39/33 ಚಾಉಸPHH(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/20226004000021/05/2022
560200224108 RESHMA W/O MOHAMMED HUSSAIN - ಬುರಾನ್ನೂದ್ದಿನ್ ಮನೆ.ನಂ 8/78 ಪPHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/202212008000020/05/2022
560200224124 Firdous Begum - ಅಬ್ಬು ಮನೆ.ನಂ 4/120/8 ಶಾಹುಸೇನPHH(NK) / NCS------150000000-
560200224189 Shaheda Begum - ಮೊಹ್ಮದ ಮುಖರುದ್ದಿನ 21/53 ತಾಜ PHH(NK) / NCSBiometric****455621/05/2022FPS****455621/05/20226004000021/05/2022
560200224244 Fatima - ಖುತುಬೊದ್ದಿನ 33/168/4 ಅಮೀರಪೆಟPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/202212008000021/05/2022
560200224305 Haneefa - ಮಹೇಮೊದ 4/112/20 ಷಾಹ ಹುಸ್ಸೇನ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200224306 Tajunnisa - ಮದಾರ ಸಾಬ 11-131 ಪೀರಾನ ಕಟಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200224312 ಖೈರೊನ್ನೀಸಾ ಗಂಡ ಮಖಬೊಲ್ ಆಹ್ಮದ್ - ಮಖಬೊಲ್ ಆಹ್ಮದ್ ಮನೆ ನಂ:9999 ಮಹPHH(NK) / NCS------120000000-
560200224314 Nabeera Bee - ಮಿರ್ಜಾ ನಬಿ ಸಾಬ ಮನೆ .ನಂ 108/1 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200224604 Shushilla Bai - S/O ಬಸಪ್ಪ ೩/೪೮ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200224701 Shaheen Begum - S/O ಅಬ್ದುಲ ಹಮೀದ 6/21 ದೇಶ್ಮುಖNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200224703 Syeda Ayesha Samreen - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮನಿಯಾರ್ ೬-NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200225192 Mahesh Patil - S/O ಬಸವರಾಜ್ ಮಳಿ ಪಾಟೀಲ್ ದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200226889 Asma Sultana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೈಕ್ ಇಮಾಮ 3/97 ಶPHH(NK) / NCS------120000000-
560200228645 Afreen Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುಲಾಮ್ ದಸ್ತಗಿರ್ 7PHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/202212008000021/05/2022
560200228792 Ratana Bai - W/O ಬಾಬುರಾವ್ ಕಾಂಬಳೆ ೬೮೪೧/೧೬ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200228925 Neelavati - W/O ಮಹೇಶ ಇಸ್ಲಾಮಪುರೆ ೩೦-೧೮೧ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200229073 Neelamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗದೀಶ ಚನ್ನಮಲ್ಲೆ #NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200229084 Rukmini - W/O: ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಉಗಾಜಿ 28-734NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200229920 Gousiya Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಯದ ಅಹ್ಮೆದ 12-11PHH(NK) / NCSBiometric****555221/05/2022FPS****555221/05/2022180012000021/05/2022
Top