REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149413 ಮಹೇಬೂಬಿ ಬೀ - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನಿಫ್ ೩ ರಿಕ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200153846 Yasmeen Begum - S/O ಕಾಸಿಮ ಶೇಖ # 9-184 ಶಾಹ ಹುPHH(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/202212008000021/05/2022
560200154156 Deepika - W/O ಅಮರ. ಸ.ವಸ್ತ್ರದ ದೇಶ್ಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154426 Ayesha Banu - S/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕುರೆಶಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200155679 Mehboob Bee - W/O ಚಂದ ಪಶ ೫೨ ಶಃ ಹುಸ್ಸ್ಸಿPHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/202212008000020/05/2022
560200156598 Manikamma - W/O ಜಗನ್ನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಧರ್ಮರಡ್ದೆರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200156891 Sana Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ ಅನ್ವರ 9/1PHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/202212008000020/05/2022
560200158721 Sugra Bee - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ # 9-215/1PHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/202212008000020/05/2022
560200158948 Jamashid - W/O ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅಲಿ 4/120 ಶಹುಶನ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560200159092 Hajra Fatima - W/O ಗುಲಾಮ್ ಗೌಸ್ ಖಾನ 31-274 ಶPHH(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/202212008000021/05/2022
560200159229 Nuzhat Begum - W/O ತಾಜ್ ಖಾನ್ ಪೀರ ಕಟ್ಟಾ PHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/2022150010000020/05/2022
560200159415 Sultana Banu - W/O ನಜೇರ ಅಹೆಮದ್ ಖಾಸಬ್ ಗಲPHH(NK) / NCS------240000000-
560200159914 Kamalabai Tugave - W/O ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಾ ತುಗವೇ ೯/೧೮೮ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200159981 ನಾಜಮ ಬೇಗಂ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಾಫರ ಖುರೇಶಿ 6-26 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200160500 Humera Begum - W/O ಮಿರಜ ಸಲ್ಮಾನ್ ಬೈಗ್ 4/112/1PHH(NK) / NCS------60000000-
560200160752 Zeba Begum - W/O ಶೇಕ್ ಫಜಲ್ # 5-39 ಕಾಳಿ ಗಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200162127 Shabana Begum - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಚೌಧರಿ 8-55 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200162381 Naseema Bee - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಹ್ಮದ ಸಾಬ್PHH(NK) / NCSBiometric****625319/05/2022FPS****625319/05/2022150010000019/05/2022
560200162654 Sabha Begum - W/O ಇಸಮೊದ್ದೀನ್ 9-209 ಷಾಹ್ ಹುPHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/202212008000020/05/2022
560200162966 Tabassum Begum - S/O ಖಮ್ರೋದ್ದೀನ್ ೫-೨೦ ಕೋಟ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200163331 Shaher Banu - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ 9-131 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200163516 Parveen Sultana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಸ್ಸನ ಖಾನ 4/108 PHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/202212008000020/05/2022
560200163664 Shabana - W/O ರೈಸ್ ಖುರೇಷಿ 9853 ಪೀರಂ ಕಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200163665 Shabana Banu - S/O ಶೈಕ್ ಮುಕ್ತರ ೫-೪೩ ಕಾಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200188044 Kastur Bai - 1 ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200188090 Gangu Bai - ಮನೆ ನಂ:9/179, ಶಾಹ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ AAY(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/2022200015000021/05/2022
560200188091 ಇಕ್ರಮ್‌ ಉದಿನ - ಶಾಹ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200188092 ಫರಜಾನಾ ಬೆಗಮ - BASAVAKALYAN 6-45,ಕೊತವಾಲಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200188094 Raziya Begum - W/O ಹುಸ್ಸೈನ್ ಚೌಸೆ ೬-೫೫ ಜಮೆಮAAY(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/2022200015000021/05/2022
560200188096 ಪದ್ಮಾವತಿ - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/2022200015000020/05/2022
560200188097 SALEEMA BE - ಮನೆ ನಂ: 753, ಕುರೆಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560200188098 Tahera Begum - ಮನೆ ನಂ:1/1/118 ಛಿಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲೀ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/202212008000020/05/2022
560200188099 ಎಂಡಿ ಮೇಹರಾಜ - ಮನೆ ನಂ: 11-126 ಪೀರಾನ ಕಟ್ಟಾ ಬಸವAAY(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/2022200015000020/05/2022
560200188100 Vahed Bee - ಮನೆ ನಂ:9/189 ಶ:ಹುಸೈನ್ ಗಲ್ಲಿ ಬಸAAY(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/2022200015000020/05/2022
560200188101 ಶೇಮಾ ಶೇರು ಖಾನ - ಶಾ ಶುಸ್ಸೈನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/2022200015000020/05/2022
560200188102 Kamlabai Bukkigar - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200188103 ಮಶೂಂಬಿ - ಕಟೀ ವಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200188104 ಸುರೇಶ ರಾವ - ಶಹಾ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/2022200015000021/05/2022
560200188105 Rajiya begam - ಮನೆ ನಂ: 6/3 ಯಾಖುಬ್ ಪುರಾ ಬಸವಕಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200188589 Mumtaz Begum - ಶಹಾ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188596 Naseema Banu - ಮನೆ ನಂ:43, ಬೀಲಾಲ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/2022200015000021/05/2022
560200188597 razia bee - ಮನೆ ನಂ: 3/123 ಶಾಹ ಹುಸೇನ್ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/20226004000021/05/2022
560200188599 Maimunisa Begum - ಮನೆ ನಂ: 4-41 ಶಾಹ್ಹುಸೇನ್ ಗಲ್ಲಿ AAY(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/2022200015000021/05/2022
560200188601 fatima bee - ಶಾಹ ಹುಸ್ಸೆನ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/2022200015000020/05/2022
560200188609 Ameena Bee - ಮನೆ ನಂ: 3/127/1 ಶಾಹ್ಹುಸೆಣ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560200188626 mamataj bg - ಮನೆ ನಂ:4/122, ಶಾಹ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ AAY(NK) / NCS------200000000-
560200188629 FIRDOS BANU - ಮನೆ ನಂ: 8/9, ಶಾಹ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/2022180012000020/05/2022
560200188646 Vachala bai - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಿದರ ಬೆಸ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/2022150010000020/05/2022
560200188647 HASEENA BEGUM - ಖುರೆಶಿ ಮಹೆಲ್ಲಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/2022150010000020/05/2022
560200188725 Shantamma - W/O ರಾಮಣ್ಣ ಪಗಡೆ ೯/೮೬ ಕಾಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188726 Sharanappa - ಮನೆ ನಾಂ:95/1 ಕಾಲೀ ಗಾಲಿ ಬಾಸಾವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/20226004000021/05/2022
560200188776 Zaibunnisa - ಶಹಾ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200188811 Mastan Ali Sab - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕರೀಮ ಸಾಬ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200188838 ಮೊಹಮ್ಮೆದ್‌.ನವಾಜ - ಮನೆ ನಂ: 6/17 ದೇಶ ಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವPHH(NK) / NCS------30000000-
560200188900 Khamar Begum - S/O ತಮೇಜುದಿನ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200188901 karim bi - ಮನೆ ನಂ: 7-9 ದೆಶ ಮುಖ್ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188912 Qamar Jahan Begum - ಛಿಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200188913 ರಬಿಯಾ ಬಿ - ಶಹಾ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/202212008000020/05/2022
560200188916 ಮುಸ್ತಫಾ ಶರೀಫ - ಶಾ ಹುಸ್ಸೇನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200188918 Rehana Begum - ಮನೆ ನಂ: 1/48 ಶಾಹ ಹುಸೇನ್ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/202212008000020/05/2022
560200188919 Amina Bee - ಶಾಹ ಹುಸೇನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/2022180012000020/05/2022
560200188920 ಅಬ್ದುಲ ಖಾದರ್‌ - ಶಾಹುಸ್ಸೇನ್ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/2022200015000021/05/2022
560200188921 Asha Begum - ಶಾಹ ಹುಸ್ಸೇನ್ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/2022180012000020/05/2022
560200188923 Jamshed Bee - W/O ಎಮ್ ಡಿ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ೯-೨೩೫ PHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/2022210014000020/05/2022
560200188925 ಮಮತಾಜ ಬೇಗಂ - ಶಾಹ ಹುಸೇನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/20229006000020/05/2022
560200188926 ಸಲೇಹಾ ಬೇಗಂ - ಶಾಹ ಹುಸ್ಸೆನ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200188927 Mohammadi Begum - ಶಾ ಹುಸ್ಸೇನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200188928 Haleema Bee - ಶಾಹ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/20229006000021/05/2022
560200188930 Noorjahan Begum - ಮನೆ ನಂ: 8/206 ಶಾಹ್ಹುಸೇನ್ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/2022180012000020/05/2022
560200188931 ಎಂಡಿ ಖಲೀಲ - ಮನೆ.ನಂ 8-56 ಖುರೇಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560200188932 ರಾಮಾ ಬಾಯಿ - ಬೀದರ ಬೇಸ ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/20229006000020/05/2022
560200188933 ಖಹಿಮ ಅಲೀ - ಮನೆ ನಂ:9/131, ನರಿಘರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188934 ಗುಡುಮಾಬಿ - ಶಾಹ ಹುಸ್ಸೆನ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/2022200015000020/05/2022
560200188935 ಭಿಕುಮಿಯ್ಯಾ - ಮನೆ ನಂ: 9/193 ಶಾಹ ಹುಸೇನ್ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200188936 Sumera Anjum - ಮನೆ ನಂ: 79 ಮಹೆಬೂಬ್ ನಗರ್ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200188937 Shaheen Begum - BasavakalyanPHH(NK) / NCSBiometric****219220/05/2022FPS****219220/05/20229006000020/05/2022
560200188939 ಕುಬಾರಾಬಿ - BasavakalyanPHH(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/20226004000021/05/2022
560200188940 ನುರೊದ್ದಿನ್ - ಖುರೆಶ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/2022150010000021/05/2022
560200188941 ಅಯೂಬ ಮಿಯ್ಯ - ಮನೆ ನಂ: 41/28 ಚಾವುಸ್ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/2022180012000020/05/2022
560200188943 ಮಹಮ್ಮದ ಸಲಿಮ - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/202212008000020/05/2022
560200188982 Mohamadi - ಮನೆ ನಂ:8/78, ಪೀರಾ ಕಟ್ಟಾ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/2022210014000021/05/2022
560200189017 Shilpa - ಕಾಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/2022150010000020/05/2022
560200189172 Julekha Bee - ಮನೆ ನಂ:424, ಶಾಹಾ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/20226004000020/05/2022
560200189174 Mangala Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಿತೇಶ್ 00 ನೇರ ಭವನಿPHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/2022240016000020/05/2022
560200189346 ಅಸ್ಮತ್ ಬೀ - ಛಿಲ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/20226004000017/05/2022
560200189351 SAUNLI BEE - ಪಾಶಾಪೂರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022180012000021/05/2022
560200189362 ಕಲ್ಪನಾ ಬಾಯಿ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200189365 ಕಿರ್ತಿ - ಮನೆ ನಂ: 17-14 ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****276320/05/2022FPS****276320/05/202212008000020/05/2022
560200189377 Rahimad Bi - ಕಾಟವಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200189379 ಮಹಮ್ಮದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ - ಮನೆ ನಂ: 12-53 ಧಾರಾಗಿರಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------30000000-
560200189381 Sharanappa - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200189382 ಮಹಮದ್‌ ಶರೀಫ - ಮನೆ ನಂ: 15-31 ಪಿರಪಾಶಾ ಬಂಗಲಾ ಬಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560200189385 Nasamin Begam - W/O ಶಖಿಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಪೀರಾನ್ PHH(NK) / NCS------210000000-
560200189387 Banu Begum - ಮನೆ ನಂ: 9/126/6 ಅನ್ವರ್ ಪೆಟ ಬಸವPHH(NK) / NCS------150000000-
560200189389 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಸಂಜೇವ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****940922/05/2022FPS****940922/05/2022150010000022/05/2022
560200189395 ಶಿವರಾಜ - ಮನೆ ನಂ:3-37, ಗಾಡಿವಾನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವPHH(NK) / NCS------60000000-
560200189399 Maimunnisa - ಮನೆ ನಂ: 9-128 ಅನ್ವರ ಪೆಟ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/2022150010000021/05/2022
560200190166 Shahjahan Begum - W/O ಇಕ್ಬಲ್ ಚೌಸ್ 6/53 ಜಮ ಮಸ್ಜPHH(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/202212008000021/05/2022
560200190621 Fatimunisa - W/O ಅಫ್ಸಸರ ಅಲಿ ೧೩೩ ಬುನ್ಕರPHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/2022180012000020/05/2022
560200190630 ಬುರಾನೊದ್ದಿನ - ಧಾರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200190958 sufiya begam - ಶಹಾ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200190993 Amina Bee - ಮನೆ ನಂ: 11-135 ಪೀರಾಣ ಕಟ್ಟಾ ಗಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200190994 ಫತ್ರು ಬಿ ಗಂಡ ಶೇಖ್ ಮುಜೀಬ್ - ಮನೆ ನಂ:9-252 ಶ:ಹುಸ್ಸೇನ ಗಲ್ಲಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/20226004000020/05/2022
560200190995 ರಾಬಿಯ ಬಿ - ಶಾಹ ಹುಸೇನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/20229006000020/05/2022
560200190997 Akbar banu - ಮನೆ ನಂ: 41/33 ಚಾವುಸ್ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವPHH(NK) / NCS------30000000-
560200191028 ನಾಸಿರ ಖಾನ - ಮನೆ ನಂ: 2-62, ಬಿಜ್ಲಿ ಖಾನ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200191061 Farhana Begum - ಪಾಶಾಪೂರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/202212008000021/05/2022
560200191178 Farhat Sultana - W/O ಸಿದ್ದಿಕ ಅಹೆಮದ ೧೨-೨೦ ಚAAY(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/2022200015000020/05/2022
560200191179 Bibi Mariyam - 9-408/2 ಗುಲಶನ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200191189 Sameena Begum - W/O ಸಯೆದ್ ಬಲೇಕ ೬-೬೭ ಕೊತ್ವಾಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200191206 Parveen Sultana - ಕೊತವಾಲ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200216692 ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200216847 ಅಫಸನಾ ಬೆಗಂ - ಶಹಾ ಹುಸೆನ ಗಲೀ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/20229006000021/05/2022
560200217039 JAKIYA BEGUM - BASAVAKALYANPHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/2022150010000020/05/2022
560200217511 ಮಾಲನ್ ಬಿ ಗಂಡ ಶೇಖ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೆಮಾ - ರಿಕಶಾ ಕಾಲೊನಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200217512 Zubeda Begum - ಮನೆ ನಂ: 5-67 ದೆಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/2022150010000021/05/2022
560200217547 Kousar Bee - W/O ಮಹೇಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ೪/೧೨೦/೫ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200217599 AFREEN BEGUM - ಧೋಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****276322/05/2022FPS****276322/05/20226004000022/05/2022
560200217642 Haji Begum - ಮನೆ.ನಂ. 37-5, ನಾಲಬಂದ ಗಲ್ಲಿ, ಬಸPHH(NK) / NCS------90000000-
560200217818 Amreen - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ಮಾಜಿದ ಉದ್ದಿನ # 8/1PHH(NK) / NCS------180000000-
560200218028 Nirmala - BasavakalyanPHH(NK) / NCS------120000000-
560200218047 AFREEN BEGUM - ಮನೆ ನಂ: 3/123 ಶಾಹ ಹುಸೆನ, ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/202212008000021/05/2022
560200218238 sanjana bee - ಖುರೇಷ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200218240 Putli Bee - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200218243 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಸಾಬ - ಖುರೆಶಿ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/20229006000021/05/2022
560200218244 Farhana Begum - W/O ಮಂಜೂರ್ 10-12 ಕಟೆವಾಡಿ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/2022180012000021/05/2022
560200218245 Anjum - ಪರಸ ಕಟ್ಟಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/2022180012000021/05/2022
560200218247 ಖಾಜಾ ಮಿಯ್ಯಾ - ಶಾಹುಸೇನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/20229006000021/05/2022
560200218248 ಖುರೇಶಾ - ಪ್ರಲಶ ಕತ್ತಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200218249 ಮಾಲಾನ್‌ ಬಿ - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200218250 rahamth bee - ಕೊತವಾಲ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200218251 Layika - ಮನೆ.ನಂ. ರಿಕಶಾ ಕಾಲೊನಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/2022180012000021/05/2022
560200218255 ಕೌಸರಬಿ - ಶಹಾ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/20226004000020/05/2022
560200218256 ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಬ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200218257 Parveen - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮೈನೋದ್ದಿನ್ 8-28 ಕುPHH(NK) / NCS------180000000-
560200218258 Tahera Begum - ಮನೆ.ನಂ. 7-2, ಖುರೆಶಿ ಗಲ್ಲಿ, ನಿಯPHH(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/2022180012000021/05/2022
560200218259 PASHA BEE - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/2022210014000020/05/2022
560200218264 vijay laxmi - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/202212008000021/05/2022
560200218266 ಖುರ್ಷಿದ ಕಾನ - ಯಾಖುಬಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277821/05/2022FPS****277821/05/2022150010000021/05/2022
560200218268 ಖಾದರ್‌ ಸಾಬ - ಕೋತವಾಲ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/2022200015000021/05/2022
560200218269 Mubeena Begum - ಉಂಟ ಗಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಸ್ಜಿದ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/202212008000021/05/2022
560200218270 Khaja Begum - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/2022200015000021/05/2022
560200218272 Jamila Begum - ಮಹೆಬುಬ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/202212008000020/05/2022
560200218275 Ameena - BasavakalyanPHH(NK) / NCS------150000000-
560200218276 ಆಸಿಯಾ ಬೇಗಮ - ಅಮಿರ ಪೆಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****923422/05/2022FPS****923422/05/20226004000022/05/2022
560200218278 Shabana Begum - ಖುರೆಶಿ ಗಲೀ ,ಖುರೆಶಿ ಮಸಜೀದ ಬಸವಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/2022200015000020/05/2022
560200218279 ಮಹೆತಾಬ್ ಬೀ ಗಂಡ ಶೇಖ್ ಆಹ್ಮದ್ - ಮನೆ.ನಂ. 9-190, ಶಾಹ ಹುಸೇನ್ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/20226004000021/05/2022
560200218280 Shayzadi Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಎಮಡಿ ತಾಜುದ್ದೀನ 9/17PHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/2022180012000020/05/2022
560200218281 Ismail Bee - ಯಾಖುಬಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200218282 Noorjahan - ಶಾಹ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200218283 ಅಮಿರ ಸಾಬ - ಮಲ್ಲಿಕಾರಜುನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200218288 Saraswathi - ಕಾಳಿ ಗಲೀ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/2022150010000021/05/2022
560200218289 Zeeshan Parveen - 6/41 ಖುರೆಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200218290 ಪ್ರಿತಿ - ಕಾಳೆ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200218292 ಬಿಲಕಿಸ - ಮನೆ.ನಂ. 9/184, ಶಾಹ ಹುಸೆನ, ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/2022180012000020/05/2022
560200218307 Firdose Begum - ಶಹಾ ಹುಸ್ಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200218790 ಅನಿಸ ಬೆಗಂ - ಶಹಾ ಹುಸೆನ ಗಲೀ ಬಸವಕಲೈಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200218868 ಸಯೀದಾ ಬೇಗಂ - ಮನೆ ನಂ: 41-34 ಚಾವುಸ್ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/2022180012000021/05/2022
560200218922 Raziya Begum - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200218986 parvin - ಆಸ್ರಾ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200219153 Zubera Bee - ಶಾಹ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200219163 Mehraj Begum - ಶಾ ಹುಷೇಸ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200219697 Asara Bi - W/O ಶಿರಾಜ್ ಖಾನ್ ಲಕ್ ೫/೧೦ AAY(NK) / NCS------200000000-
560200219721 hasina - ಶಾಹಾ ಹುಸೆನ ಗಲೀ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/20226004000020/05/2022
560200219774 Nurjahan Begum - ಅಲ್ಲಹ್ ನಗರ್ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200219912 ರಾಜಪ್ಪಾ - ಕಾಳಿ ಗಲೀ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------210000000-
560200219913 ಮನೋಹರ - ಗಾಡವಾನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200219917 Lalita Bai - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/2022180012000021/05/2022
560200219920 jaheda begam - ಕೋತ್ವಲ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200219938 Aliya Bee - ರಫತ ಕಾಲೂನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200219958 ಮೇಲೆ ಖಾ ಬೇಗಂ - ದೇಶ ಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****550320/05/2022FPS****550320/05/20229006000020/05/2022
560200219972 ಶಿವಾನಂದ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/202212008000021/05/2022
560200219979 Shashikala - ಕಾಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200220008 ಫಕೃದೀನ್‌ - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/2022150010000021/05/2022
560200220015 MASARATH SULTANA - ಕೋತ್ಬವಾಲ ಗಲ್ಲೀ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200220025 Farheen Begum - S/O ಶೈಕ್ ಹಫೆಜ್ ದೇಶ ಮೂಕ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/2022150010000021/05/2022
560200220073 Shahrunnisa - ಖಟವಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/2022180012000021/05/2022
560200220082 Bushra Begum - ಚಿಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022150010000017/05/2022
560200220086 ಪೈಹಮೋದ್ದಿ - ಪಿರಾನ ಕತ್ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/2022180012000021/05/2022
560200220097 Kavita - ಕಾಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿಲ್ಲೆ:PHH(NK) / NCSBiometric****923420/05/2022FPS****923420/05/202212008000020/05/2022
560200220099 ಕಮಳಾಬಾಯಿ - ಬಾಳೂಜಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200220154 Nasreen Banu - W/O ನೂರ್ ಅಹ್ಮೆದ್ 9-190 ಶಾ ಹುPHH(NK) / NCSBiometric****219222/05/2022FPS****219222/05/2022150010000022/05/2022
560200220160 ಶರಣಪ್ಪ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200220167 ಶಮಶುನ ಬೆಗಂ - ನಾಲಬಂದ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200220171 ನಾಜರಾ ಬೆಗಂ - ಖುರೆಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/20226004000021/05/2022
560200220179 ಎಮ.ಡಿ.ಸಲಿಮೊದ್ದಿನ - ತಾಜಪೂರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200220184 Rehana Begum - #7-74 ಖುರೆಷ ಗಲ್ಲಿ ಖುರೇಶ ಮಸಜಿದ AAY(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/2022200015000021/05/2022
560200220187 arefa bi khureshi - ಕುರೆಶ ಕಾಲೊನಿ ಜಾನಾಪುರ ರೋಡ ಬಸವಕಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560200220196 Raisa Fatima - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/202212008000021/05/2022
560200220197 Rekha - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/202212008000021/05/2022
560200220206 Ayesha Begum - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/2022150010000021/05/2022
560200220207 ಸಾಹೀರಾ ಬಿ - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200220208 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200220309 Rahela Bee - ಪರಶ ಕಟ್ಟಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200220644 Sridevi - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/2022180012000021/05/2022
560200220694 Khairunisa Begum - ಮನೆ ನಂ: 6/9 ದೆಶ ಮೊಖ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****219222/05/2022FPS****219222/05/20226004000022/05/2022
560200220727 Muntaz B Pasha - ಮನೆ.ನಂ. 44-06, ಖಿಲಾ ಧೊಬಿ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/2022180012000020/05/2022
560200220846 ಸವಿತಾ - ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****219220/05/2022FPS****219220/05/202212008000020/05/2022
560200220848 ವಿಲಾಸ ರಾವ - ಶಾಹುಸೇನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/2022200015000020/05/2022
560200220861 ಶಣ್ಮುಖಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಚನಬಸಯ್ಯಾ ಮಠಪತಿ - ಬಾಲೂಜಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****219220/05/2022FPS****219220/05/20229006000020/05/2022
560200221075 Rizvana Bee - ಶಹಾ ಹುಸೆನ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/20229006000020/05/2022
560200221108 Sudhakar - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬೀದರ ಬೇಸ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200221270 tajonisa begam - ಶಾ ಹುಸೇನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200221452 Yasamin Sultana - ಶಾಹುಜಾನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/2022180012000020/05/2022
560200221497 Sonali - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಮಂತ ಜವPHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/202212008000020/05/2022
560200221807 ಧನರಾಜ ಮಠಪತಿ - ಬಾಳೊಜಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/202212008000021/05/2022
560200221835 GURUBAI SANJUKUMAR - ಬಾಳೋಜಿ ಗಲ್ಲಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****219220/05/2022FPS****219220/05/20226004000020/05/2022
560200221918 Taslim Banu - ಮನೆ ನಂ: 9-187 ಶಾಹ ಹುಸೇನ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/2022150010000020/05/2022
560200221928 SHIVAPRAKASH M - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200221941 LATEEFA - ಗಾಡವಾನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/2022200015000021/05/2022
560200222216 Shaheen Bee - ಮನೆ ನಂ: 5-39, ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200222390 RAJKUMAR - ಮನೆ ನಂ: 39-23 ಬಾಲೋಜಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/20229006000021/05/2022
560200222392 LINGAYYA - ಬಾಳಜಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200222404 SUNITA - ಕಾಳಿ ಗಾಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200222445 Santoshi - ಬಾಳೊಜಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200222462 MAYADEVI - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200222492 Anis Fatima - ಶಾಹ ಹುಸ್ಸೆನ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200222576 Yasmeen Begum - ಶಾಹ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಆಣPHH(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/202212008000021/05/2022
560200222779 ರಜಿಯಾ ಬೆಗಂ ಗಂಡ ಅಬ್ದುಲ ರಹೇಮ ಖುರ - ಮನೆ.ನಂ 6-37 ಖುರೇಷಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/20229006000021/05/2022
560200222848 MAHETAB BEE - ಶಹಾ ಹುಸೆನ ಮಹೆಲಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200223237 Bushra Begum - W/O ಯೌನುಸ್ ಮಿಯ್ಯಾ ಕುರೆಶಿ ೨೭-PHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/2022210014000020/05/2022
560200223294 Shamshira Begum - 1-118,ಖಿಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/2022150010000021/05/2022
560200223662 ಸಂಗಿತಾ - ಮನೆ ನಂ: 4-26 ಖಿಲಾ ರೋಡ ಜಮೆ ಮಸ್ಜPHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/202212008000021/05/2022
560200223858 Layeeqa Bee - 11-16,ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/2022150010000021/05/2022
560200223900 Rubeena Begum - ಶೇಕ ಅಬ್ದುಲ ಮಹೆಬೂಬ 9-237 ಮಹೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200223921 Asma Sultana - ಎಂಡಿ ಮದಾರ್ 4/112/23 ಶಾಹ್ ಹುPHH(NK) / NCS------120000000-
560200223931 Israna Shaheen - ಇಜರಾಉಲ್ ಹಕ್ 9229 ಆಜಮ ಕಾಲೊನಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200224038 Shobhavati - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 28/223 ಕಾಳಿ ಗಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200224078 Mubinabi - ಅನ್ವರ ಮಿಯಾ ಮನೆ.ನಂ 33-1 ಯಾಕುಬPHH(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/20229006000021/05/2022
560200224109 Nikhat Sammiyya - ವೀಖಾರ್ ಖಾನ್ ಮನೆ ನಂ:1/116 ಖೀಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200224208 Asifa Banu - ಎಂ.ಡಿ ತಾಹೇರ ಅಲಿ ಶೈಕ ಮಹೇಬೂಬ 9/PHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/20229006000020/05/2022
560200224232 Tabasum Sultana - ಮಸಲೋದ್ದಿನ್ 71 ಕರೀಮ್ ಕಾಲೋನಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200225135 Nagamma - W/O ರಾಮಶೇಟ್ಟೆಪ್ಪಾ #30-1026/63NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200226875 Dhullamma - W/O ಚಂದ್ರಪ್ಪ ೧೧/೭೯ ರಿಕ್ಶ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200227689 Aleemunnisa - W/O ಮೋಇನುದ್ದೀನ್ ಶಃಹುಸ್ಸೈPHH(NK) / NCS------150000000-
560200228172 Karbasava - S/O ಸೋಮಷೆಕರಯ್ಯ ೪/೮೭ ದೇಶಮುPHH(NK) / NCS------120000000-
560200228795 Pratibha - W/O ಧನರಾಜ್ ೩೩/೧೧೭ ಭೀಮ್ ನಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200228943 Kumala - W/O ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಗಂಗಾ ಕಾಲೋನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200229087 Revamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ #3/25 ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200229538 Samreen Begum - W/O ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ 105 ಶಾ ಹುಸ್ಸPHH(NK) / NCS------90000000-
560200229652 Pallavi - W/O ಮಡೋಳಿ ಬುಡಗೆ 7-11 ಹನುಮಾನ PHH(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/20226404000021/05/2022
560200230021 Jainasabi - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ 4/112/33 ಶPHH(NK) / NCS------150000000-
560200230408 Amrin Begum - C/O ರಿಜ್ವನ್ ಕುರೇಶಿ 6-47 ಕೊತ್PHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/202212008000022/05/2022
560200230423 Shobhavati - S/O ಬಸ್ಸಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ದಯಾನಂದ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
Top