REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149284 Anita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ ಚೀರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200151292 Gausiya Begum - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮಿದ ಪಾಶ ಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022150010000021/05/2022
560200154358 Pooja - W/O ರಾಜಶೇಖರ #139/5 ಪಾಶಪುರ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/202212008000022/05/2022
560200154380 Mubeena - W/O ಜಿಲಾನಿ 15-30 ಪೀರಪಾಷ ಬಂಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/202212008000022/05/2022
560200154625 Akhtar Begum - W/O ನೂರ್ ಖಾನ 23-54 23-56 ಪಾಶPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/202212008000021/05/2022
560200154778 Laxmi - W/O ಲೋಹಿತ್ ಪಂಚಲ 0 ಆದರ್ಶ್ ನಾಗPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/20226004000022/05/2022
560200155438 Rasida Begum - W/O: ಮದರ್ ಸಾಬ್ 22-48 ಪಾಶಾಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560200156050 Anjum - W/O ಎಂಡಿ ಗೌಸ 0 ಹಿಮ್ಮತ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/20229006000022/05/2022
560200156098 ಕಲಿಮುನ್ನಿಸ - W/O ಸಯೆದ್ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ೨೩ ಘPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022210014000021/05/2022
560200156760 Rushsana Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಕೀಲ 23-54,23-56 PHH(NK) / NCSBiometric****313816/05/2022FPS****313816/05/20226004000016/05/2022
560200157451 Reshma Begum - W/O ಎಂಡಿ ಖಲೀಲ್ ಮಿಯ್ಯ 15-35 ಗPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022180012000022/05/2022
560200157452 ಫಾತಿಮುನ್ನಿಸ - W/O ಮದ ನಡಿಮುದ್ದೀನ್ ಪ್ಯಾರೆ ೨೨PHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022150010000021/05/2022
560200157524 Vijaylaxmi - W/O: ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ 15-65 ಸುಭಾಷಚೌPHH(NK) / NCS------90000000-
560200157570 Nirmala - W/O ಶಿವಾನಂದ್ ೧೪/೪೬ ಹೊಸ್ಪೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200157630 Kavita - W/O ರವಿಂದ್ರ ಕೊಲ್ಕುರ್ ೯೦೧೧/೨೦PHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/202212008000022/05/2022
560200158612 Ayesha Sultana - S/O: ಇಕ್ಬಲಮಿಯ 1-58 ಪಿಯರ್ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/20229006000022/05/2022
560200158653 ಶಾಹೀನ್ - W/O ಮುಖ್ತರುದ್ದೀನ್ ಬಾಬರ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200158927 Merajunesa - W/O ಖದೀರ್ ಪಶಾ ಮಹೆಬೂಬ ನಗರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200159421 Nazema Nikhat - W/O ಖಾಜಾ ಕಾನ್ 23-54 , 23-56 PHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/20226004000022/05/2022
560200159499 Mahammedi Begum - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಬೀನ್ 23-59 PHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20229006000021/05/2022
560200160460 Sabera Begum - S/O ಎಮ್ ಡಿ ಶಾಹಜಾನ್ ೧೧-೧೭೧ PHH(NK) / NCS------240000000-
560200160527 Gousiya Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮಡಿ ಮೊಇನುದ್ದೀನ 1PHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20226004000021/05/2022
560200161003 ಉಜ್ಮಾ ಪರ್ವೀನ - W/O ನಯೀಮ ಖಾನ 32/91 ಶಹಾಪುರ ಗಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200161659 Heena Kausar - W/O ಶೈಕ್ ಮುಜ್ಯಮ್ಮಿಲ್ ೯೦೮೮/೧೩PHH(NK) / NCSBiometric****219222/05/2022FPS****219222/05/2022180012000022/05/2022
560200161774 Reshma - S/O ಪ್ರಭು ೮೩೮೬ ಇಶವರ್ ನಗರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200161824 Asifa Begum. - W/O ಮೋಹದ್ ಅಕ್ಬರ್ 17-79 ಆಲೇ ನPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022210014000021/05/2022
560200161894 Sakkubai - W/O ದುರಯೋಧನ ಮೋರೆ #52 ಮದೀನಾ ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560200162425 Gangamma - W/O ಜಗದೀಶ್ ಅ೦ಬುಲಗೇ ಲ್ಕ೫-೩೬೦ PHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/202212008000020/05/2022
560200162789 Priya - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮನೋಜಕುಮಾರ ದಾಂಡಗೆ 13PHH(NK) / NCS------60000000-
560200163002 Arshiya Naaz - W/O ಮುಬೀನ್ 23-127/4 ಅಹ್ಮೆದ್ PHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/20229006000022/05/2022
560200163064 Zakiya Sultana - W/O ಜಮಾಲುದ್ದೀನ್ ವಗದೆರಿ ೨೮-೭೭PHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022180012000022/05/2022
560200163152 Afsar Jahan - W/O ತಾಜ್ ಕಾನ್ 23-54,23-56 ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/20229006000022/05/2022
560200163642 Naziya Begum - W/O ಶೈಖ ಜಮಾಲುದ್ದೀನ್ ಅತ್ತರ್ 0 PHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20229006000021/05/2022
560200163940 Anuradha - W/O ಸಂಜು ಕುಮಾರ 24-22 ಈಶ್ವರ ನPHH(NK) / NCS------60000000-
560200164080 Shakuntala - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಖೆಳಗೆ ೯೧ ಸಂಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200188106 Sayher Bee - ಮನೆ ನಂ:23/21, ಪಾಶಾಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬAAY(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022200015000022/05/2022
560200188110 ಮೇರಾಜ ಉದಿನ - ಶಾಹ ಹುಸ್ಸೆನ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****923421/05/2022FPS****923421/05/20223002000021/05/2022
560200188111 ಸಲೀ ಮ ಉದಿನ - ಮನೆ ನಂ:8-10 ಕಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾAAY(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022200015000021/05/2022
560200188113 ಶರಿಫ ಖಾನ - ಶಾ ಹುಸ್ಸೇನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022200015000022/05/2022
560200188114 ಸುನಿತ - ಮನೆ ನಂ: 14-17 ಚುನ್ನಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವAAY(NK) / NCSBiometric****555221/05/2022FPS****555221/05/2022200015000021/05/2022
560200188116 ಮೈನುದ್ದಿನ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022200015000022/05/2022
560200188117 Suvarna - ಚುನ್ನಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188119 Aruna bai - ಮನೆ ನಂ: 25/124 ಹಲ್ತಾ ಮಿನಾರ್ ಬಸAAY(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022200015000021/05/2022
560200188137 Shankuntala - ಹೋಸಪೇಟ ಗಲ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022200015000021/05/2022
560200188138 Shiv Mala - W/O ರಾಜಶೇಖರ್ ೧೫-೧೯ ಸುಭಾಷ್AAY(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022200015000022/05/2022
560200188141 Sunitabai - ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022200015000022/05/2022
560200188145 Iramma - W/O ಬಸಪ್ಪ ಸುಭಾಷ ಚೌಕ್ ೧೫AAY(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022200015000021/05/2022
560200188651 Rahimunisa Begum - ಪಾಶಾಪುರಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188821 ರಿಜನ ಬೆಗುಂ - ಮನೆ ನಂ: 11-161 ಪೀರಾಂ ಕಟ್ಟಾ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/20223002000018/05/2022
560200188944 mehmuda bi - ಮಲ್ಲಿಕಾರಜುನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/20223002000019/05/2022
560200188945 ಝರಣಪ್ಪಾ ಸುಣಗಾರ - #14-51 ಹೊಸಪೇಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದPHH(NK) / NCS------90000000-
560200188947 Rayisa Banu - ಖುರೇಶಿ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022150010000021/05/2022
560200188948 ಶಮಶೋದ್ವಿನ್‌ - ಅಮಿರಪೆಠ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/20229006000020/05/2022
560200188950 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20226004000021/05/2022
560200188952 JAMILA BEE - ಪೀರಾನ ಕಟ್ಟಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200188954 Raziya Bee - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೆಮಾನ್ ೨೦-೪೧ PHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022180012000017/05/2022
560200188955 Zuleka Bee - ಮನೆ ನಂ:577/4 ಗಾಜಿಪೂರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560200188956 ಕಾಸ ಲಿಂಗ ಯ್ಯ - ರೇಣಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022200015000021/05/2022
560200188957 Nazema Begum - 20-07 ಅನ್ವರ ಪೆಠ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------210000000-
560200188958 Sayida Bee - ಬಸವೆಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಗಾಜಿಪುರಾ PHH(NK) / NCSBiometric****510019/05/2022FPS****510019/05/202212008000019/05/2022
560200188961 neelamma - ಕಾಳೀ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಾ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200188962 Mahananda - ಮನೆ ನಂ:11/7, ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಾ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022150010000021/05/2022
560200188963 MUKTA BAI - ಡೋರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಾ ಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188964 ಅರುಣಾ ಬಾಯಿ - ಧೊರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/202212008000022/05/2022
560200188965 ಮಂಜುಳಾ - ಢೋರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/202212008000022/05/2022
560200188967 ಮಸ್ತಾನ್ ಬೀ - ಮನೆ ನಂ: 11-1-168 ಧೋರ್ ಗಲ್ಲಿ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/20229006000018/05/2022
560200188969 ಕರೀಮ ಸಾಬ - ಮನೆ ನಂ: 11-161 ಪೀರಾಂ ಕಟ್ಟಾ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****625319/05/2022FPS****625319/05/20226004000019/05/2022
560200188971 ಶಾಹಿನ್ ಬೆಗುಂ - ಮನೆ ನಂ: 11-161 ಪೀರಾಂ ಕಟ್ಟಾ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/20226004000018/05/2022
560200188972 ಗಫಾರ ಸಾಬ - ಮನೆ ನಂ: 11-161 ಪೀರಾಂ ಕಟ್ಟಾ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/20223002000018/05/2022
560200188973 MUMTAZ BEGUM W/O JILANI MIYAN - ಮನೆ ನಂ: 11-150 ಪೀರಾಂ ಕಟ್ಟಾ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022270018000021/05/2022
560200188975 Bhagirati Bai - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022200015000021/05/2022
560200188977 Farhat Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೆಹ್ತಾಬ್ ಸಾಬ್ 15/PHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022210014000021/05/2022
560200188980 Shanta Bai - ಮನೆ ನಂ: 70-15 ಸುಭಾಶ್ ಚೌಕ್ ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022150010000022/05/2022
560200188983 nagamma - ದಯಾನಂದ ಚೌಕ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಕಾಳೀ ಗPHH(NK) / NCS------30000000-
560200188984 noorunnisa - ಮನೆ ನಂ: 19/188 ಅನ್ವರ್ ಪೆಟ ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022150010000021/05/2022
560200188986 ಬಿಲಖಿಜ ಬೆಗಂ - ಮನೆ ನಂ: 9/209/4 ಮಹೆಬುಬ್ ನಗರ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****923422/05/2022FPS****923422/05/20226004000022/05/2022
560200188987 Ademma - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022270018000021/05/2022
560200188988 Tulajabai - ಈಶ್ಸವ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20229006000021/05/2022
560200188989 Kamala Bai - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20229006000021/05/2022
560200188990 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಶರಣನಗರ ಪೇಟ್ರೊಲ ಪಂಪ ಹತ್ತಿರ ಹುಲಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560200188991 Durapatha - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಹುಳಸೂರ ರೋಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022150010000021/05/2022
560200188992 NILAMMA - ಮನೆ ನಂ:04, ಈಶ್ವರ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವPHH(NK) / NCS------30000000-
560200188993 BASAMMA - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20229006000021/05/2022
560200188994 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20226004000021/05/2022
560200188995 ಗುರುನಾಥ - ಮನೆ ನಂ:24/39, ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200188996 Rajamma - ಈಶರ ನಗರ ಬಸವಕಲನPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20226004000021/05/2022
560200188997 Laximibai - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20229006000021/05/2022
560200188998 ಗಂಗಮ್ಮ - ಶರಣ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/20226004000022/05/2022
560200188999 Laximi Bai - ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಶರಣ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/202212008000021/05/2022
560200189000 Shantabai - ಶೃಣ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022150010000022/05/2022
560200189001 Channamma - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20229006000021/05/2022
560200189002 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಈಶ್ವ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200189003 Umela Bai - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------180000000-
560200189004 Sunita - ಮನೆ ನಂ:23-26,ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/202212008000021/05/2022
560200189005 ಶಂಕರ - ಶರಣನಗರ ಹತ್ತಿರ ಪೇಟ್ರೋಲ ಪಂಪ ಹುಲಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560200189006 ತುಳಸಿರಾಮ - ಶರಣ ನಗರ ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022150010000021/05/2022
560200189007 Tippamma - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/202212008000021/05/2022
560200189008 Shantabai - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಹುಲಸೂರ ರೋಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022200015000021/05/2022
560200189009 Tippamma - ಶರಣ ನಗರ ಹುಲಸೂರ ರೋಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20226004000021/05/2022
560200189010 ರಾಜೇರಾಮ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಹುಲಸೂರ ರೋಡ ಪೇಟ್ರೋಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20226004000021/05/2022
560200189012 ಸಂಗೀತಾ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022150010000022/05/2022
560200189013 ನರಸಿಂಗ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಹೇಳುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/20229006000022/05/2022
560200189014 Jija Bai - ಶರಣನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಹುಲಸೂರ ರೋಡ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/202212008000021/05/2022
560200189015 ದಿಗಂಬರ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/202212008000021/05/2022
560200189020 ARUNA BAI - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯAAY(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022200015000021/05/2022
560200189021 Chitra Bai - ಶರಣ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20229006000021/05/2022
560200189022 Shivamma - ಮನೆ ನಂ:24/21, ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20226004000021/05/2022
560200189023 Shalanbai - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20229006000021/05/2022
560200189024 Kavitabai - ಮನೆ ನಂ:24/39, ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022150010000021/05/2022
560200189025 Gundamma - ಈಶ್ವರ ನಗರ (ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯನ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200189026 ರಾಜು - ಜ್ಞಾನಪ್ರಿಯಾ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಲಕ್ಷ್ಮPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022180012000022/05/2022
560200189027 ಪೊಚಪ್ಪಾ - ಮನೆ ನಂ:24-8492,ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/202212008000021/05/2022
560200189028 ಶ್ರಾವಣ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಕೈಕಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200189029 REKHA - ಮನೆ ನಂ:24/22, ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022150010000021/05/2022
560200189030 Yashodha - ಮನೆ ನಂ:24/22, ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20223002000021/05/2022
560200189031 Durgamma - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20229006000021/05/2022
560200189032 ಪರಮೇಶ - ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022150010000022/05/2022
560200189034 ಖಾಜಾಮೊಯಿನೋದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಗುಲಾಮಮುಹ - ಮನೆ ನಂ:16/32 ಗಜಿಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವAAY(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022200015000021/05/2022
560200189035 Narasa Bai - ಧೋರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022200015000021/05/2022
560200189036 BHARATH BAI W/o Govindrao - ಡೋರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/20223002000021/05/2022
560200189037 Laxmi Bai - ಡೋರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200189055 kashinath - ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/20229006000022/05/2022
560200189073 Laxmi - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022200015000022/05/2022
560200189074 ಪ್ರೀತಿ - ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200189076 ಗೋಪಾಲರಾವ್ - ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200189077 Sangeeta Gurjar - ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/20229006000022/05/2022
560200189078 ಕರೀಮ್ಮ ಬೀ - ಮನೆ ನಂ: 15-81 ಗಾಜಿಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20229006000021/05/2022
560200189096 ಜ್ಐನಾಬಿ - ಮನೆ ನಂ: 69 ಗೌಂಡಿಗಲ್ಲಿ ಬಸವಾ ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/202212008000021/05/2022
560200189098 ರಾಜೇ ಸಾಬ್ ತಂದೆ ಅಲಿ ಸಾಬ್ - ಮನೆ ನಂ: 17/72 ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸಬವPHH(NK) / NCS------30000000-
560200189099 ಜಕಿಯುದ್ದಿನ - ಮನೆ ನಂ 17-72 ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022180012000021/05/2022
560200189100 Sultana Bee - ಮನೆ ನಂ: 17-72 ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022150010000021/05/2022
560200189141 Shakutala - # 22/20-1 ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200189270 ಸರೊಜಾ - ಧೋರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022200015000022/05/2022
560200189296 Jagadevi - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20226004000021/05/2022
560200189350 ನುರನಿಸಾ - ಮನೆ ನಂ: 22-29 ಪಾಶಾಪುರಾ ಬಸವಕಲ್ಯAAY(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022200015000021/05/2022
560200189360 Md Hafeezuddin - ಪಾಶಾಪೂರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022180012000021/05/2022
560200189409 Nasimunnisa - ಚುನ್ನಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022200015000021/05/2022
560200189528 ಶಿಂದು - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022150010000021/05/2022
560200189767 ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯಾ - ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200189973 Shaheen Begum - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022180012000021/05/2022
560200190070 ಗಣಪತಿ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ - ಸುಭಾಶ ಚೊಕ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/20229006000022/05/2022
560200190526 ತಹೆರಬಿ - ಅಲಹಾ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20226004000021/05/2022
560200190618 ನೂರಜಾಹ - ತಾಜ ಪುರಾ ಗಾಂಧಿ ಚೊಕ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200190999 ಬಸವರಾಜ - ಹೋಸ್ಪೆಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200191000 Sadhana - ಶರನ ನಗರ ಹುಲಸುರ ರೋದ ಬಸವಕಲ್ಯಾನPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/202212008000021/05/2022
560200191001 ಖದಿರ ಮಿಯ್ಯಾ - ಅನ್ವರ ಪೇಠ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200191003 Nagamma Shashette - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/202212008000021/05/2022
560200191058 RASOOL BEE W/O MD BURHANUDDIN - ಮನೆ ನಂ: 15-101 ಪಿರಪಾಶಾ ಬಂಗಲಾ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20229006000021/05/2022
560200191209 `ಸಂಗಪ್ಪಾ - ವಾರ್ಡ 01NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191216 ಪ್ರಕಾಶ್‌ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200193160 Shabana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಯುಮ 29/286/3 PHH(NK) / NCS------180000000-
560200216571 Zubaida Bee - C/O ಶೈಕ ಅಜೀಮುದ್ದೀನ್ ಲೊಹರೇ 9-1PHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022180012000021/05/2022
560200216621 Sugnyani - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200216657 Vaishali - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200216664 Hanifa Begum - W/O ಮೋಹದ.ತಾಜುದ್ದೀನ್ ೨೭/೧೩೪ PHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022150010000022/05/2022
560200216710 DHARAMWATI - ಗೋಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20229006000021/05/2022
560200216716 ವಿಜಯಲಷ್ಮಿ - ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಗಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ಗುಡಿ ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/20226004000022/05/2022
560200216739 ಯುನೂಸ್‌ ಮಿಯ್ಯ - ಮನೆ.ನಂ. 3-55, ಗಾಡಿವಾನ ಗಲ್ಲಿ, ಬPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/20226004000022/05/2022
560200216740 NAGAMMA - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022150010000021/05/2022
560200216770 Saraswathi - ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/202212008000022/05/2022
560200216800 Saradar Begum - C/O ಮೆಹಮೂದ್ ಖಾನ 15-104/1 ಪಿಯPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022150010000021/05/2022
560200216862 LAXMIBAI - ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20229006000021/05/2022
560200217261 Rehana Parveen - ಪಾಶಾಪುರಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022180012000021/05/2022
560200217545 Saroja - ಹೊಸಪೆಟ ಗಲೀ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/202212008000022/05/2022
560200217549 Kalimabi - ಪರಸ ಕಟ್ಟಾ ಕುರೇಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯAAY(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022200015000022/05/2022
560200217552 ಮುಜೀಬ್‌ - ಶಾಹಾ ಹುಸೆನ ಗಲೀ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/202212008000021/05/2022
560200217554 ಸೋಮನಾಥ್‌ - ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಗಾಜಿಪುರಾPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20229006000021/05/2022
560200217556 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022180012000021/05/2022
560200217557 ಬಸವರಾಜು - ಬಸವೇಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****510019/05/2022FPS****510019/05/202212008000019/05/2022
560200217560 FATIMA BEGUM - ಅನುವರ ಪೇಟ ನರಿಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022180012000022/05/2022
560200217561 ಕಾಸಿಂ ಅಲ - ಮನೆ. ನಂ. 9-137, ನರಿಗರ ಗಲ್ಲಿ, ಬPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/202212008000021/05/2022
560200217567 ನಸೀಮ್‌ ಬೆಗಂ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200217573 ISMAIL BEE - ಕಾಟೆವಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/20223002000020/05/2022
560200218436 Mastan Bi - W/O ಸಲಿಮುದ್ದೀನ್ 9-176-1 ಶಾಹ AAY(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022200015000022/05/2022
560200218440 Aparana - W/O ಪ್ರಭಾಕರ್ ೨೨-೧೦೫ ಗೋಲ್ಚPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/202212008000021/05/2022
560200218485 Shabana - ಮನೆ.ನಂ. 8-91, ಕಾಟೇವಾಡಿ, ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022150010000022/05/2022
560200218577 Mumtaz Begum - W/O ಮೋಹದ ಸಗಿರುದ್ದೀನ್ ೧೮೬೬ PHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022210014000021/05/2022
560200218731 Taj bee - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/20223002000022/05/2022
560200218803 Rashida - ಮಹೆಲ್ಲಾ ಶಾಹಾ ಹುಸೆನ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/2022150010000020/05/2022
560200218808 ಶೇಖ ಪರಿದ - ಕುರೆಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200218845 Nagratna - ಸುಭಾಶ ಚೊಕ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/202212008000022/05/2022
560200218854 ಅಲಿಮುನಿಸ ಬೆಗುಂ - ಅಲ್ಹಾ ನಗರ ಬಸವಜಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20226004000021/05/2022
560200218858 Mamathaj Begum - ಗಾಜಿಪೂರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022180012000021/05/2022
560200219064 Ghuduma Bee - ನರಿಘರ ಗಲೀ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****923420/05/2022FPS****923420/05/20229006000020/05/2022
560200219138 Archana - ಸುಭಾಶ ಚೌಕ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022150010000022/05/2022
560200219140 Pratibhavati - BASAVAKALYANPHH(NK) / NCS------60000000-
560200219176 Firdos Begum - W/O ಎಂಡಿ ಷರ್ಫುದ್ದೀನ 9/129 ಅನPHH(NK) / NCS------150000000-
560200219351 Shameem Banu - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022200015000021/05/2022
560200219362 ನಂದಾಬಾಯಿ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/20229006000022/05/2022
560200219383 ಇಮಾಮೋದ್ದೀನ್‌ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022200015000021/05/2022
560200219389 Hurunisa - ಗಾಜಿಪುರಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022200015000022/05/2022
560200219405 ಖುರ್ಷೀದ್ ಬೀ - ಮನೆ ನಂ:35 ಅಲ್ಲಾ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20229006000021/05/2022
560200219413 ಕಾದೀರ - ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/20226004000022/05/2022
560200219433 Kausharajahan - W/O ಮಹಮದ್ ಮೊಇಜುದ್ದಿನ ೨೨-೫೬ PHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022150010000021/05/2022
560200219445 Shabana Anjum - ಮನೆ.ನಂ. 18-60, ಅಲ್ಲಾ ನಗರ, ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560200219518 ಮುಮ್ತಾಜ್‌ - ಅನ್ವರ ಪೆಠ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200219544 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ಹೋಸಪೇಟ ಗಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200219581 Aisha Begum - D/O ಮದ ಅಹ್ಮೆದ್ ಪಿಯರೆ ೨೩/೪೮ PHH(NK) / NCS------270000000-
560200219612 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ - ಅನುವರ ಪೇಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200219618 ಶಾಹೆರುನ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022180012000022/05/2022
560200219649 ಶಬನಾ - ಮಹೆಬುಬ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20229006000021/05/2022
560200219661 ನಬಿ ಸಾಬ - ಅನ್ವರ್ ಪೇತ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200219670 ಮ ಮುನೀರ - ಹನ್ನವಾರ ಪೆಟ್ಟ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/202212008000017/05/2022
560200219679 Reshma Begum - ಮನೆ.ನಂ. 8-52, ಖುರೇಶ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಬPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/202212008000022/05/2022
560200219704 ಬಸವರಾಜ ಮಾಲೋದೇ - ಕಾಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****923422/05/2022FPS****923422/05/20229006000022/05/2022
560200219712 sharada mali - ಕಾಳಿ ಗಲೀ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****923420/05/2022FPS****923420/05/20223002000020/05/2022
560200219717 ಸತೇಶ್‌ ಮಾಲೋದೇ - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****923422/05/2022FPS****923422/05/20226004000022/05/2022
560200219731 ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್‌ - ಮಹೆಬುಬ ನಗರ ಸಮಿಪ ಬಸ್ಟೆಂಡ ಬಸವಕಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200219734 ಮುನಾವರ್‌ ಖಾನ - ಪರಶಕಟ್ಟಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200219739 ರಸೂಲ್‌ ಖಾನ - ಪರಶ ಕಟ್ಟಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200219746 ಹಸನ ಸಾಬ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/202212008000021/05/2022
560200219754 ಮಹಮ್ಮದ ರಫೀಕ ಉದಿನ - ಖಾಜಿಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****510019/05/2022FPS****510019/05/202212008000019/05/2022
560200219758 Afreen Begum - BasavakalyanPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20229006000021/05/2022
560200219766 ಮದಾರ ಸಾಬ - ಪೀರ ಕಟ್ಟಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200219770 Jabeen Begum - BasavakalyanPHH(NK) / NCS------120000000-
560200219776 ಛೋಟು ಮಿಯಾ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860621/05/2022FPS****860621/05/2022150010000021/05/2022
560200219777 Heena Sultana - ಕಾಟೆವಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/202212008000020/05/2022
560200219782 Shobha - ದಯಾನಂದ ಚೊಕ ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022180012000022/05/2022
560200219804 ಜೈಬುನಾ ಬಿ - ಪಿರಾಣ ಕಟ್ಟಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200219806 Shaheda Begum - ಮನೆ.ನಂ. 9/126, ಮಹೆಬುಬ ನಗರ, ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022180012000021/05/2022
560200219809 ತಾಹಿರ - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೂನಿ ಖನಿ ಝಂಡಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/202212008000022/05/2022
560200219810 ಶ್ರೀ ಗುಲಾಮ ಅಹೆಮದ - ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20229006000021/05/2022
560200219819 ಮಸ್ತಾನ ಸಾಬ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200219820 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ - ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022210014000022/05/2022
560200219823 ದಸ್ತಗಿರ - ಮಹಬುಬ ನಗರ್ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200219827 Shakeera Begum - ಅನ್ವರ ಪೆಟ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022240016000021/05/2022
560200219832 ಖಾಜಾ ಬಿ - ಮನೆ ನಂ: 13-52 ಧಾರಾಗಿರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****510019/05/2022FPS****510019/05/2022180012000019/05/2022
560200219834 GOUSIYA BEE - ಅನ್ವರ ಪೆಟ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20223002000021/05/2022
560200219837 ನಾಜೀರ್‌ ಆಹ್ಮದ - ಅನ್ವರ ಪೆಠ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/202212008000021/05/2022
560200219840 ಆಫ್ರಿನ ಬೇಗಂ - ಖನಕಾ ಝಂಡಾ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022150010000022/05/2022
560200219854 Sayera Begum - ಮಹಿಬೂಬ ನಗರ ಬಸಸ್ಟಾಂಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022150010000022/05/2022
560200219858 Dastagir - ಮನೆ ನಂ: 7551/15 ಮೇಹೆಬುಬ್ ನಗರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200219863 ಶಮೀಮ ಬಾನು ಖುರೇಷಿ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20226004000021/05/2022
560200219868 Rehana Khatoon - ಪಾಶಾಪುರಾ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022180012000022/05/2022
560200219876 ಶಬೊದ್ದಿ ಬಿಡಿ ವಲ್ಲೆ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200219884 ಜಮಾಲ್‌ ಖಾನ - ಧಾರಾಗಿರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200219885 ಮದಾರ ಸಾ - basavakalyanAAY(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022200015000021/05/2022
560200219889 Shaheen Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮೊಇನುದ್ದೀನ್ ಲೊಹರೇ 9PHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022180012000021/05/2022
560200219890 Hafeza Begum - ಗಾಜಿಪುರಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022180012000022/05/2022
560200219891 Shahajadabee - ಪಿರ ಪಾಶಾ ಬಂಗ್ಲೊ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/20223002000022/05/2022
560200219893 Sharda - ಕಾಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200219896 Jaheda - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200219899 NASEEM BANU - ಮಹೆಬೂಬ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022200015000021/05/2022
560200219900 Khatoon Bee - ಪರಸಕಟ್ಟಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200219901 Sultana Begum - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/202212008000022/05/2022
560200219904 Najima Begum - ಮನೆ.ನಂ. 8-46, ಕಸಾಬ ಗಲ್ಲಿ, ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/202212008000022/05/2022
560200219906 ಜುಬೆದಾ ಬೀ - ಮನೆ.ನಂ. 10/128, ಮಹೆಬುಬ ನಗರ, ಬಸAAY(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022200015000021/05/2022
560200219907 Tayyab Bee - ಅನವರಪೆಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****276320/05/2022FPS****276320/05/2022240016000020/05/2022
560200219968 Nazimma - ಅಲ್ಲಾ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022180012000021/05/2022
560200219986 ಮೈನೋದ್ದಿನ - ಮನೆ.ನಂ. 9-131, ನರಿಗರ ಗಲ್ಲಿ, ಬಸAAY(NK) / NCS------200000000-
560200219993 ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್‌ - ಮನೆ.ನಂ. 8-87, ಕಾಟೆವಾಡಿ, ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200220077 Afsana Bee - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022150010000022/05/2022
560200220111 ಸಂಗಿತಾ - ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022150010000021/05/2022
560200220170 afrina begum - ಅನುವರ ಪೇಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022210014000022/05/2022
560200220172 Pushapabayi - ಡೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022150010000022/05/2022
560200220178 LAXMIBAI - ಶರನ ನಗರ ಗಲೀ ಬಸವಕಲೈಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022150010000022/05/2022
560200220181 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/202212008000021/05/2022
560200220183 Jyoti - ಈಶವರ ನಗರ ಬಸವಕಲೈಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022150010000022/05/2022
560200220186 ಸಾಯಿ ಂುುಪ್ಪಾ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಹುಲಸೊರ ರೋಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20226004000021/05/2022
560200220188 Reesam - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022150010000021/05/2022
560200220190 ಸಂಜು ಕುಮಾರ - ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022150010000021/05/2022
560200220194 Pharahad Begam - ಅಲ್ಲಾ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****098622/05/2022FPS****098622/05/2022210014000022/05/2022
560200220195 ಮಸ್ತಾನ ಅಲಿ - ಅಲ್ಲಾ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/20229006000022/05/2022
560200220198 ಗೌಸುದ್ದೀನ್‌ - ಅನವರ ಪೆತAAY(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022200015000021/05/2022
560200220200 Ameerunnisa - ಪಾಶಾಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022180012000021/05/2022
560200220202 ರಮೇಶ್ - BasavakalyanPHH(NK) / NCS------60000000-
560200220205 ಜಮೀಳುನ್ ಬೆಗುಂ - ಮನೆ ನಂ 1731 ಖಾಜಿಪುರಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/202212008000021/05/2022
560200220270 Shahin Begum - ಪೀರಪಾಶಾ ಬಂಗ್ಲಾ ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022180012000021/05/2022
560200220523 Nirmala - ಕುಂಬಾರ ಸುಬಾಶ ಚೂಕ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/20223002000022/05/2022
560200220658 ರತ್ನಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಅನಿಲಕುಮಾರ - ಮನೆ ನಂ:15/13, ಸುಭಾಶ ಚೌಕ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/202212008000022/05/2022
560200220690 Shnta Bai - ಹರಳಯ್ಯಾ ಚೌಕ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200220698 ರಯೀಸ ಖುರೇಶಿ - ನರಿ ಘರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200220700 Asif Bee - ಅನ್ವರ ಪೆಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022200015000021/05/2022
560200220735 ಕಲೀಮೋದ್ದಿನ - ಮನೆ.ನಂ. 8-90, ಕಾಟೇವಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ, PHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/2022150010000018/05/2022
560200220746 imam munnisa - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200220913 Fatima Bee - ಮನೆ.ನಂ. 22/42, ಪಾಶಾಪುರಾ, ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20229006000021/05/2022
560200220932 husena ba - ಪಿರಾನ ಕಟ್ಟಾ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200220998 Prabhavati Basavaraj Inde - ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20229006000021/05/2022
560200221105 Mngala - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200221136 ಸಾಫಿಯಾ ಬಿ - ಅನುವರ ಪೇಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/202212008000022/05/2022
560200221163 Shivaleela - ವಿಜಯ ನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/20229006000022/05/2022
560200221224 ಸುನಿಲ ಸಿಂಗ - ಕಾಲಳಿ ಗಲೀ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/20226004000020/05/2022
560200221321 ಬಾಬು ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಾಪ್ಪಾ - ಸುಭಾಶ ಚೌಕ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/20226004000022/05/2022
560200221357 ಕವಿತಾ - ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200221409 ಶೇಖ ಮೊಹಮ್ಮದ ಖಲಿಲ ತಂದೆ ಶೇಖ ಮೊಹಮ - ತಾಜ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/202212008000021/05/2022
560200221427 ANEES FATIMA - ಪಾಶಾಪೂರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20229006000021/05/2022
560200221430 ಪಾರವತಿ - ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022150010000022/05/2022
560200221477 Sameena - ಛಿಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಬವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/202212008000022/05/2022
560200221533 ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ/ ಚಂದ್ರಶೇಖರ - ಸುಭಾಶ ಚೌಕ ಪೀರಪಾಶಾ ಬಂಗ್ಲಾ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022180012000022/05/2022
560200221550 Farhana Begum - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200221558 ಕಾಸಿಂ - ಅಮೀರ್ ಪೇಟ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022200015000021/05/2022
560200221618 ವೀರ್‌ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200221663 ಮುಮತಾಜ ಬೀ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022200015000021/05/2022
560200221756 Jainab Bee - ಮನ ನಂ: 23-132 ಅಹ್ಮದ್ ನಗರ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022180012000022/05/2022
560200221988 TAHERA BEGUM - ಮನೆ ನಂ: 22/23 ಪಾಶಾಪುರಾ ಬಸವಕಲ್ಯAAY(NK) / NCS------200000000-
560200221991 Taslim Banu - ಮನೆ ನಂ: 22-23 ಪಾಶಾಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022210014000021/05/2022
560200222065 MADHURABAI - ಹಿರಾ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022150010000022/05/2022
560200222199 MALAPPA - ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20226004000021/05/2022
560200222206 JAGDEVI MANE - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/202212008000021/05/2022
560200222235 Sharada Bai - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022150010000021/05/2022
560200222262 Rahimunnisa - W/O ಮೋಹದ ನಾಸೆರ್ ೧೭/೭೯ ಅಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022180012000021/05/2022
560200222265 ಇಲ್ಲಹ ಬೆಗುಂ - ಮನೆ ನ: 145 ಅಲ್ಲಾ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022150010000022/05/2022
560200222284 Shaista Afroz Adhoni - ಮನೆ ನಂ: 17/72 ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560200222288 SUDHAKAR - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200222291 Chandramma - ಶರಣ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022150010000022/05/2022
560200222294 POOJA - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/202212008000022/05/2022
560200222296 SIDDAMMA - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20226004000021/05/2022
560200222298 SUREKHA - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200222301 VINOD JADHAV - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200222302 JATTEPPA - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಹೆಲ್ವಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022150010000021/05/2022
560200222303 KAVITA - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಕೈ ಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/20229006000022/05/2022
560200222304 Tuljamma - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಶರಣ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/20226004000022/05/2022
560200222305 Anita - W/O ಲಕ್ಷ್ಮನ ೨೪-೨೮ ಇಸ್ವರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/202212008000021/05/2022
560200222480 VIJAYKUMAR - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200222481 Shobha - ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/2022180012000020/05/2022
560200222488 Pentamma - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022150010000022/05/2022
560200222503 CHINNA JAMANNA - ಜ್ನಾನ ಪ್ರೀಯಾ ಶಾಲೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಬಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560200222769 Jyothi - ಬನಶಂಕರಿPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/202212008000022/05/2022
560200222795 Meherunissa - ಮನೆ ನಂ: 8-89/1 ಕಾಟೇವಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/202212008000022/05/2022
560200222923 ಸರಸ್ವತಿ - ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಬಸವಕಲ್ಯಾನPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20226004000021/05/2022
560200222930 Mukta Bai - ಬುದ್ವಾರ ಪೇಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200222955 ಆಶಾ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ತಾಜೋದ್ದಿನ್ - ಮನೆ ನಂ:15/64 ಘಾಜೀಪೊರ ಪಿರ ಪಾಶ ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200222956 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚನ್ನಬಸವ 15/70/1 PHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022150010000021/05/2022
560200222957 ರಾಚಮ್ಮ - ವೀರಣ್ಣ ತಂದೆ ಖೋಬಣ್ಣಾ ಮನೆ.ನಂ.15/PHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/20229006000022/05/2022
560200222966 Kavitha Chitte Swamy - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಚಿಟ್ಟೆ ಸ್ವಾPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022150010000021/05/2022
560200222983 Indu Bai - ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/20226004000022/05/2022
560200223067 SHAIKH AHMAD - 5821/74/a,ಮದಿನಾ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------30000000-
560200223068 Reshma Sultana - ಅಲ್ಲಾ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022210014000021/05/2022
560200223072 ತಹಿಯ ತರನ್ನುಂ - ಮನೆ ನಂ: 22-26 ಪಾಶಾ ಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****510019/05/2022FPS****510019/05/202212008000019/05/2022
560200223074 ನಾಹೇದಾ ಸುಲ್ತಾನಾ - ಮನೆ ನಂ: 33-1 ಯಾಖೂಬ್ ಪುರಾ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200223077 SHAMIM BANU - ಮಹೆಬೂಬ್ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/202212008000021/05/2022
560200223084 Kareemun Nisa - ಮನೆ ನಂ: 15-101 ಪೀರ್ಪಾಶಾ ಬಂಗಲಾ PHH(NK) / NCS------180000000-
560200223086 Mahe Jabeen - ಮನೆ ನಂ: 12-57 ಧಾರಾಗಿರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/202212008000022/05/2022
560200223088 Baby Sultana - ಖುರೇಶ್ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****923422/05/2022FPS****923422/05/2022180012000022/05/2022
560200223095 Ameerunnisa Begum - # 17-76 ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022150010000021/05/2022
560200223106 ಯಾಸ್ಮೀನ್ ಬೇಗಂ - ಮನೆ ನಂ: 19-22 ಮಹೆಬೂಬ್ ನಗರ ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022150010000020/05/2022
560200223110 Asma Parveen - ಮನೆ ನಂ: 13-49 ಧಾರಾಗಿರಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022180012000021/05/2022
560200223118 MUKHTAR MIYAN MOHAMMED SAB - ಮನೆ ನಂ: 31-143-31-279 ಶಾಹ್ಪುರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200223125 Gousiya Bi - ಮನೆ ನಂ: 33/110 ಖಿಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022180012000022/05/2022
560200223138 ಶಕುಂತಲಾ - ಗಣೇಶ ಕಟ್ಟಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200223144 WAHEEDA BEGUM - ಪಾಶಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200223145 Arfat - ಮನೆ.ನಂ. 22-42, ಸಮಿಪ ಮಖ್ದುಮ್ ಅಲPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/202212008000022/05/2022
560200223169 MUSAKHAN BABUKHAN - ಗೊಲ ಚೌಡಿ ಗಣೆಶ ಕಟ್ಟಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200223171 Shaheen Begum - ವಡ್ಡರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****205720/05/2022FPS****205720/05/202212008000020/05/2022
560200223177 SMT SHILPA RAJKUMAR KUNTE - ಮನೆ ನಂ. 26/29, ಶಾಹಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/202212008000022/05/2022
560200223203 Narasamma - ಮನೆ ನಂ:21-135, ಹಲ್ತಾ ಮಿನಾರ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/2022150010000020/05/2022
560200223205 ANJUM BEGUM - ಮನೆ ನಂ:21/61, ತಾಜಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****455622/05/2022FPS****455622/05/20229006000022/05/2022
560200223221 Maleka Begum - ಅನ್ವರ ಪೆಠ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200223264 Rasheda Begum - ಅಲ್ಹಾ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022150010000022/05/2022
560200223277 Kalavathi - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/20223002000022/05/2022
560200223291 MAHANANDA - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022180012000021/05/2022
560200223293 CHAMUNDESHWARI - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/202212008000021/05/2022
560200223298 IMAMUDDIN - ಖಾಜಿಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200223399 MD NIZAMUDDIN - ಶಾಹ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/202212008000021/05/2022
560200223427 SAJAN BEE - ಪೀರಾನ ಕಟ್ಟಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/202212008000017/05/2022
560200223484 Shailaja - ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200223496 JAGADISH - ಮನೆ.ನಂ. 26/104, ಶಾಹಪೂರ ಗಲ್ಲಿ, PHH(NK) / NCS------150000000-
560200223533 MANIK - ಸಾಪೂರ ಸ್ಟೀಟ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20226004000021/05/2022
560200223534 SHABANA BEGUM - ಅಲ್ಲಾ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200223564 Farhana Begum - ಶಿವಪೂರ ರಸ್ತೆ, ನಾಗಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕಾಲPHH(NK) / NCS------180000000-
560200223565 SHAM YENKAPPA - ಗೋಲಚಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****276319/05/2022FPS****276319/05/2022180012000019/05/2022
560200223610 HAFIZ ALI MAHEBOOB ALI - ಮನೆ ನಂ: 10/30 ಛಿಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವPHH(NK) / NCS------150000000-
560200223619 Mohammadi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನೂರುದ್ದೀನ 17/35 PHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/202212008000021/05/2022
560200223639 USHA - ಶಾಹಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/202212008000021/05/2022
560200223663 Ashwini - ಶಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200223666 REKHA - ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/20226004000022/05/2022
560200223682 Gayatri - ಶಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022150010000022/05/2022
560200223713 TARUNSHEKHAR B. SIMPI - ಬುಧುವಾರ ಪೇಟ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/202212008000022/05/2022
560200223744 Shakera Begum - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****510020/05/2022FPS****510020/05/202212008000020/05/2022
560200223784 ಎಂ.ಡಿ.ಖಾಜಾ ಮಿಯಾ - ಮನೆ ನಂ:7537/10, ಮಹೆಬುಬ ನಗ ರಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/20226004000022/05/2022
560200223943 Shameem Begum - ಸುಲ್ತಾನ ಸಾಬ #17/32 ಗೋಂಡಿ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200223998 Renuka - ಶರಣಫ್ಪಾ 3/143/4 ಹೊಸಪೇಟ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------180000000-
560200224008 Munni Begum - ಚಾಂದ್ ಪಾಶಾ ಖಸಾಬ್ #9-157 ನರಿ PHH(NK) / NCS------210000000-
560200224075 JAISHREE BASAVANMATH - ವಿಂಗಳಯ್ಯಾ ಬಸವನಮಠ 14-154 ಹೊಸಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200224087 Surekha - ಸುಧಕಾರ 24/2 ಈಶ್ವರ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022150010000022/05/2022
560200224088 Maimuna Begum - ಅ ಖಾದರ್ ಮನೆ ನಂ:11/106 ಛೀಲಾ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****923422/05/2022FPS****923422/05/2022150010000022/05/2022
560200224148 ನೀಲಮ್ಮ - ತಂದೆ ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯಾಸ್ವಾಮಿ 15-6PHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/20229006000022/05/2022
560200224245 Siddamma - ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ 79/1 ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/202212008000021/05/2022
560200224248 ಜೀನತ ಅಂಜುಮ - ಬಿಸಮಿಲ್ಲಾ ಸಾಬ 31/271 ಶಾಪುರ ಗPHH(NK) / NCS------210000000-
560200224373 Rajiya Begam - ಬಶೀರ ಖುರೆಸಿ ಮನೆ.ನಂ 8/32 ಪರಸ PHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022150010000022/05/2022
560200224381 ERAMMA - ದೇವಿಂದ್ರ 25-50/1 ಗೊಲಚೌಡಿ ಬಸವPHH(NK) / NCS------30000000-
560200224593 Shivraj - S/O ಶಂಕರಪ್ಪಾ ೯/೩ ಕಾಳಿ ಗಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200225046 Rekha Annigeri - W/O ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ೧೪-೬NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200225068 Kalpana - W/O ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200226897 Farzana Begum - C/O ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಓ ಮೋಹಡ ಖಲೀಲ್ ಮಿಯನ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200227554 Tabbasum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಎಂಡಿ ರಿಯಾಜ್ ಅಹ್ಮೆದ್ PHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/20229006000022/05/2022
560200228163 Taslim Begum - W/O ಸಗಿರುದ್ದೀನ ಬಿಡಿವಾಲೇ PHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022180012000021/05/2022
560200228370 Laxmi - C/O ಶಿವಾನಂದ 121 ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560200229333 Rekha - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ 24/45 ಈಶ್ವರ PHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022150010000021/05/2022
560200229655 Sharanamma - W/O ವೈಜಿನಾಥಯ್ಯ ದೇಶ್ ಮುಖ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200229885 Shakutala - W/O ಶಿವಶಂಕರ್ ೨೦/೧ ಸುಭಾಷ್ PHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/20229006000022/05/2022
560200230307 Asma Qureshi. - S/O ಖಾಸೀಮ ಅಲಿ 9-137 ನರೀಗರ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022150010000021/05/2022
560200230441 Mahadevi - W/O ಪ್ರಭು ಸದಲಾಪುರೆ ೯೧ ಹಿಮPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/20229600000021/05/2022
560200230546 Godavari - W/O ಅಂಬಣ್ಣ ೩೮/೮೩ ದೇಶಪಾಂಡೆPHH(NK) / NCS------120000000-
Top