REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149021 Sugala Bai - W/O ಅಮೃತ್ ೧೯-೧೬೬ ಧರಂ ಪ್ರಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200149131 Sarojani Holkunde - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಹೊಲ್ಕುಂದೆ ೩೦-೩೬NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149275 Reshma - S/O ಬುರಹನುದ್ದೀನ್ ೪/೨ ಚಿಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200149283 Shobha - W/O ಗುರುಬಸಪ್ಪ ೧೪/೪೬ ಹೊಸ್ಪPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/2022150010000018/05/2022
560200153974 Uzma - W/O ಎಂಡಿ ಗೌಸುದ್ದೀನ 20-55/1 ಅPHH(NK) / NCS------90000000-
560200154188 Shagufta Kausar - W/O ಮಸ್ತಾನ್ ಖಾನ್ 25-20 ವಡ್ಡರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200154528 ನಜಿಯ - W/O ರಜೆಸಬ್ ಅನ್ವರ್ ಪೆತ್ PHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/202212008000018/05/2022
560200155716 Mohseena Begum - W/O ಸಬೇರ ಹುಸ್ಸೈನ್ ೨೦-೪೪ ಘPHH(NK) / NCS------120000000-
560200155800 Naosheen Tabasoom - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜಿಜ್ 11-170 ಕುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200155941 Deepa - W/O ಮರೋಥಿ ತ್ರಿಮುಖೆ ೧೧-೨೪ ಧೋPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/202212008000017/05/2022
560200156067 Rafat Sultana - W/O ಸಲಾಹುದ್ದೀನ್ ಬಾಗ 19/190 ಅPHH(NK) / NCS------90000000-
560200156073 Nurunnisa - W/O ನಿಜ್ಯಮ್ ಉದ್ದಿನ ೧೩-೨೮ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200156145 ಫರ್ಹಾನ ಬೆಗುಂ - W/O ಖುರ್ಷೀದ್ ಅಲಿ ಸೊಂದಕೆ 0 ಮಹPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/20229006000018/05/2022
560200156153 ಮೆಹರುನ್ನಿಸ - W/O ರಿಯಜುದ್ದಿನ ಭೋಲೆ ೧೩-೪೨ PHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/202212008000017/05/2022
560200156205 ಗೌಸಿಯ ಬೇಗುಂ - W/O ಎಂಡಿ ಮಕ್ದೂಮ್ ಅಲಿ 17-70 ಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200156236 Shobha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪಾ 17/9 ಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560200156343 Priyanka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗದೀಶ್ 17-62 ಗೌಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560200157366 ಫಾರ್ಹೀನ್ ಸುಲ್ತಾನ - W/O ಶೈಕ್ ನಯೇಮುದ್ದೀನ 64-2 ರೇನPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022180012000017/05/2022
560200158448 Pooja - W/O ಅನಂದ 19-217 ಧರಮಪರಕಾಶ ಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560200158656 Shahezad Bee - W/O ಮದ ಮೋಇನುದ್ದೀನ್ ೧೬-೬೨ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200158949 ಫಾತಿಮಾ ಬಾನು - S/O: ಇಬ್ರಹೀಮ್ ಸಾಬ 13-51 ಧರPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022240016000017/05/2022
560200158952 Samiya Tahreen - S/O ಎಮ.ಡಿ ಖಯಮುದ್ದೀನ್ ೧೨-೪೯ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200158960 Shaziya Parveen - S/O ಮೊಹಿಯೋದ್ದೀನ್ # 12-53 ಧಾರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200159304 Roopavati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರೇವಣಪ್ಪ 9PHH(NK) / NCS------60000000-
560200159402 Usma Begum - W/O ಶೈಕ ಕಲೀಮುದ್ದೀನ 36-57 ರೇನPHH(NK) / NCS------120000000-
560200159546 Afreen Begam - S/O ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಬ್ ೨೦-೪ ಅನPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/20226004000017/05/2022
560200159624 Yasmeen Banu - W/O ವಸೀಂ ನರಿಗರ್ ಗಲ್ಲಿ ೯PHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022180012000017/05/2022
560200160060 Haseen Banu - D/O ಮದ್ ಮಸ್ತಾನ್ ಸಾಬ್ ಪೀರPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/20226004000018/05/2022
560200160061 Haji Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 16-6 ಸPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/20229006000018/05/2022
560200160120 Amera Begum - W/O ಮೊಇಜುದ್ದಿನ ಭೋಲೆ ೧೨-೫೧ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200160218 Suhasini - W/O ಸಿದ್ರಮಪ್ಪಾ 34/76 ರೇನಾ ಗಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200160331 Karuna Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಪು 11-40 ಧೋರ PHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/202212008000017/05/2022
560200160430 Sumayya Begum - W/O ಮದ ಜೈನುಲಬ್ದಿನ ಭೋಲೆ ಧPHH(NK) / NCS------150000000-
560200160478 Tabassum - W/O ಎಂಡಿ. ಮುಬೀನ ಅಹ್ಮೆದ 7/19 PHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/2022150010000018/05/2022
560200160479 Syeda Afshan Banu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಯದ್ ನಿಸಾರ್ ಆಹೆಮದPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/20229006000018/05/2022
560200160552 Tabassum - W/O ಅಲಾವೋದ್ದಿನ್ # 13/4/4 . PHH(NK) / NCS------60000000-
560200160575 Shabana Begum - W/O ಹಾಜಿ ಮಿಯಾ ಕುರೇಶಿ 20-46 ಗPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022180012000017/05/2022
560200160576 Asma Farheen - W/O ಹಾರೂನ್ ಮಿಯಾನ್ 20-46 ಗಜಿಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160584 Farhana Bano - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿರಾಜುದ್ದೀPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/20229006000017/05/2022
560200160791 Naja Munnisa - W/O: ಖಾಜಾ ಮಿಯ್ಯ 13/3 ಚೀಲಾ PHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/202212008000017/05/2022
560200160796 Naziya Bee - W/O ಬಷೀರ್ ಮಿಯ್ಯ 11/103 ಚೀಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/202212008000018/05/2022
560200160799 ಪರ್ವಿನ್ ಬ - W/O ಶಬ್ಬಿರಉದ್ದಿನ್ 11-168 ಪೀರPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/20229006000018/05/2022
560200160800 Atiya Banu - W/O ಜುಲಕೈಿರಣೈಂ ಕುರೇಶಿ 8-65 ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160801 ಫಾರ್ಹನ ಬೆಗುಂ - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್ರಹೀಮ್ 11-173 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200160972 Rihana Begum - W/O ಎಂಡೀ ಇಬ್ರಹೀಮ್ 11/161 ಪೀರPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/20229006000018/05/2022
560200161234 Veena Prakash Yerur Matt - S/O ಲೇಟ್ ವೈ.ಎಮ್. ಬಸವರಾಜ ೯-೬೦NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200161243 Sidramappa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಶೇಖರ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560200161481 Sangeeta - W/O ರಮೇಶ 16/155 . ಗಾಜಿ ಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/20229006000018/05/2022
560200161829 Farzana Shaikh - S/O ಶೈಖ್ ನಎಂೂದ್ದೀನ್ 9302/16 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200161868 Neha Begam - S/O ಎಮ್ ಡಿ ರಫೀಕ್ 11/75 ಗಜಿಪುPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/20229006000018/05/2022
560200161870 Kaleemunnisa - S/O ಅಲಿ ರಫೀಕ 11/75 ಘಹಾಜಿ ಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022150010000017/05/2022
560200162322 Tanveer Sultana - W/O ಎಮ್ ಡಿ ಜಮೀಲ ಅಹ್ಮೆದ ೨೮-೫PHH(NK) / NCS------180000000-
560200162323 Sajida Begum - W/O ಖಾಜಮೈನೋದ್ದಿನ 11/174 ಪೀರಾPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/202212008000017/05/2022
560200162540 Nirmala - W/O ವೆಂಕಟ್ ರಾವ್ ಪಂಚಾಲ್ ಗPHH(NK) / NCS------180000000-
560200162647 Farhatunnisa - W/O ಯಾಕೋಬ ಅಖ್ತರ್ ೯/೧೧೪ ಅನPHH(NK) / NCS------120000000-
560200162673 Naziya Parveen - W/O ಎಂಡಿ ನಯೀಮೂದ್ದೀನ್ 13-20 ಧPHH(NK) / NCS------120000000-
560200162748 Nafisa Begum - ಎಂಡಿ ಮುಖ್ತರುದ್ದಿನ್ 30-743/1ಏ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200162870 Anees Begum - W/O ವಸೀಂ ಅಕ್ರಂ 12-56 ಧರಗಿರಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200162970 Malan Begum - W/O ಸಯೆದ್ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ರೆನPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/20229006000018/05/2022
560200163189 Salma Begum - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ರೌಫ್ ಗಜೆ ಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200163458 Renuka - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಜಗನ್ನಾಥ 28-301 ಜNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200163917 Rasheeda Fazilat - W/O: ಮುಕೀಮುದ್ದೀನ್ ಬಾಗ 8/90/ಏ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200188115 ಅಫ್ರೋಜ್ ಬೆಗ೦ - ಮನೆ ನಂ: 20/42 ಗಾಜಿಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬAAY(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022200015000017/05/2022
560200188123 Premala - ಧೋರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿAAY(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/2022200015000018/05/2022
560200188168 Salima Bee - ಮನೆ ನಂ: 8/60 ಪರಸ ಕಟ್ಟ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200188171 Kaveri - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/2022200015000018/05/2022
560200188172 ರವೀಂದ್ರ - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/2022200015000018/05/2022
560200188173 ritha - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/2022150010000018/05/2022
560200188175 ಮೈನೋದಿನ - ಮನೆ ನಂ: 9-24 ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200188177 shashi kala - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200188178 Kaveri Ganmukhe - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200188179 ಸಂಜಿವ ಕುಮಾರ - ಬಸವೇಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200188180 Shehnaaz - ಮಹೆಬೂಬ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/2022200015000018/05/2022
560200188181 Gundamma - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200188182 ಕಮಳಾ ಬಾಯಿ W/O CHANDRAKANT - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200188185 Sumanbai - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188186 ರಬಾನಿ - ಮನೆ.ನಂ 13/52 ಧಾರಾ ಗಿರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188187 Shobhavati - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188451 TASLIM BANU - ರಾಜಪೂತ ಗಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತ ಬಸವಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022200015000017/05/2022
560200188491 NAJBUNNISA - ಮನೆ ನಂ : 11/103 ಛಿಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/2022210014000018/05/2022
560200188653 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಗೊಲಚೌಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/2022200015000018/05/2022
560200188734 Laxmi Bai - ಮನೆ ನಂ: 9/68 ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/20226004000017/05/2022
560200188791 ಲತಿಫ - ಶಾ ಹುಸ್ಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200188968 ABEEDA BEGUM - ಢೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ ಹತ್ತೀAAY(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022200015000017/05/2022
560200189059 ಹಸೀನಾ ಬೆಗ೦ - ಮನೆ ನಂ: 20-43 ಗಾಜಿಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬPHH(NK) / NCS------180000000-
560200189126 QAIRUNNISA BEGUM - ಮನೆ ನಂ: 20/15 ಅನ್ವರ್ ಪೆಟ ಬಸವಕಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560200189136 ಜೈಶ್ರಿ - ಮನೆ ನಂ:19, ಕೊಳಿವಾಡಾ (ಗಾಜಿಪುರಾ PHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022210014000017/05/2022
560200189191 ಝರೆಪ್ಪ - ಧಮಱ ಪ್ರಕಾಶ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200189194 Shashikala - ಧಮ್ರ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200189202 ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಮನೋಹರ - ಧರಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200189207 Mahadevi - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200189208 ಪಂಡಿತ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಓಣಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200189212 ರಾಜು - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200189227 ಮಸ್ತಾನ - ಮನೆ ನಂ: 7-19 ಅನ್ವರ ಪೆಟ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------60000000-
560200189236 Farheen Anjum. - ಮನೆ.ನಂ 9/283 ಮಹೆಬುಬ ನಗರ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/2022150010000018/05/2022
560200189239 ಖಾಸಿಮ ಅಲಿ - ಮನೆ ನಂ: 12-56 ಧಾರಾಗಿರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200189240 ಮೊಹ್ಮದ ಅಜಗರ ಬಾಶಾ ಮಿಯ್ಯಾ - ಯಾಖೂಬಪೂರಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200189243 ಮಹಮದ ಜಫ್ಫರ - ಮನೆ ನಂ: 13-73 ಧಾರಾಗಿರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200189247 ದಸ್ತಾಗೀರ - ಮನೆ.ನಂ. 13-85, ಧಾರಾಗಿರಿ, ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022150010000017/05/2022
560200189249 ಸದಾನಂದ - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬೀದರ ಬೇಸ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200189250 Swarna - ಗೌಂಡಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200189252 ಮ ಡ ಖುತಬೊದಿನ - ಮನೇ.ನಂ:12/36,ಧಾರಾಗಿರಿ ಗಲ್ಲಿ,ಬಸAAY(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/2022200015000018/05/2022
560200189254 ಜಾಫರ ಸಾಬ - W/O ಜ್ಯಫಾರ್ ಸಾಬ್ ೧೧/೧೬೧ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/2022180012000018/05/2022
560200189256 Pashabi - ಪೀರಾ ಕಟ್ಟಾ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/20229006000017/05/2022
560200189258 ಮಹಮ್ಮದ ಸಿದ್ದಿಕ್‌ - ಪೀರಾ ಕಟ್ಟಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/20229006000017/05/2022
560200189266 ಸೈಬಣ್ಣಾ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200189267 ಮುನ್ನಾ ಬಾಯಿ - ಮನೆ.ನಂ 20/56 ಕಾಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022200015000017/05/2022
560200189268 ಞಸ್ಮಾಯಲ - ಮನೆ ನಂ: 11/75 ಗಾಜಿಪುರಾ ಬಸವಕಲ್ಯAAY(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022200015000017/05/2022
560200189269 ಅಂಬಾಜಿ - ಢೋರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200189273 ಬಸಪ್ಪಾ - ಬಸವೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/20223002000017/05/2022
560200189274 Naganna - ಬಸವೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200189275 Jaitunbi - ಧಾರಾಗಿರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200189276 ಜಲಿಲ ಮಿಯ್ಯ - ಮನೆ ನಂ:13/31 ಧರಾಗೀರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವPHH(NK) / NCS------60000000-
560200189277 ಜಗನ್ನಾಥ - ಬಸವೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022150010000017/05/2022
560200189278 ಅಬ್ದುಲ ಗಫಾರ - ಮನೆ ನಂ:12/49, ಧಾರಾಗಿರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬPHH(NK) / NCS------210000000-
560200189279 ಮೈನೋದ್ದಿನ - ಮನೆ ನಂ: 13-09 ಧರಾಗಿರಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200189280 ಜೈನುಬಿ - ಮನೆ ನಂ: 12/18 ಛಿಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವPHH(NK) / NCS------60000000-
560200189281 ಅಬ್ದುಲ ರಜಾಕ - ಮನೆ ನಂ: 13-83 ಧಾರಾಗಿರಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------120000000-
560200189283 ಅಕ್ತರ ಬೆಗಂ - ಮನೆ.ನಂ. 11-163, ಪೀರಾ ಕಟ್ಟಾ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/20229006000018/05/2022
560200189286 ಶಬ್ಬಿರ್‌ ಮಿಯ್ಯ ತಂದೆ ಖಾಜಾ - ಕುಲಿವಾಡಾ ಗಾಜೀಪುರಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022210014000017/05/2022
560200189308 ರಹೀಮಾ ಬೀ - ಛಿಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200189316 ಎಮ.ಡಿ.ಫಾರುಖ ನಿಲಂಗೆ ತಂದೆ ಎಂಡಿ ಮ - ಮನೆ ನಂ:127/128 ಧಾರಾ ಗಿರಿ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200189319 ಇಬ್ರಾಹಿಂ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಖ್ - ಮನೆ ನಂ:13/54, ಧಾರಾಗಿರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/202212008000017/05/2022
560200189393 Hafiza Bi - ಮನೆ ನಂ:20-58 ಅನ್ವರ್ ಪೆಟ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200189411 ಎಜಾಜ ಅಖ್ತಾರ ಬಾಗ - ಮನೆ ನಂ: ಶಾಹ್ಹುಸೇನ್ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200190452 ಎಂಡಿ ಆನ್ವರ್‌ ಪಾಶಾ ತಂದೆ ಎಂಡಿ ಇಬ - ಮನೆ ನಂ:11/78/1 ಗಾಜಿಪುರಾ ಹತ್ತಿರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200190624 ಮೆಹರೂನೀಸಾ - ಅಲ್ಲಾ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/20229006000018/05/2022
560200190633 TAJUNNISA - #8-12 ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/202212008000017/05/2022
560200190878 ಸೈಯದ ಖಿಜರ ಅಲಿ - ಧಾರಾ ಗಿರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/20229006000017/05/2022
560200191009 Renuka - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200191012 Maina Bai - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/202212008000018/05/2022
560200191145 Sagirunnisa Begum - ಮನ ನಂ: 20/7 ಅನ್ವರ್ ಪೆಟ್ ಬಸವಾಕAAY(NK) / NCS------200000000-
560200201398 ಮೊಹ್ಮದ ಅಹ್ಮದ ಮೊಹಿಯುದ್ದಿನ - ಪೀರಪಾಶಾ ಬಂಗ್ಲಾ ಹತ್ತಿರ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201400 Nazema Begum - ಅಲ್ಲಾ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------210000000-
560200216508 ಪ್ರಶಾಂತ ತಂದೆ ಲಿಂಗಯ್ಯಾ ಬಸವನಮಠ - ಮನೆ ನಂ 14-154 ಹೊಸಪೇಟ ಓಣಿ ಬಸವೇಶPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/202212008000017/05/2022
560200216545 NOORZHA - ಶಾಪೂರಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಲಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/202212008000018/05/2022
560200216551 ABDUL RAUF S/O SILAR SAB KASAB - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 7524/52 ಮಹೆಬೂಬ ನಗರ AAY(NK) / NCS------200000000-
560200216573 ಕಾಸಿಂ ಬೇಗ್ ಮಿಜಾರ್‌ - ಗಾಡಿವನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------210000000-
560200216591 surekha - anvar petPHH(NK) / NCS------30000000-
560200216631 ಮಾರುತಿ - BasavakalyanAAY(NK) / NCS------200000000-
560200216632 Lalita Bai - ಮನೆ;14/69PHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/202212008000018/05/2022
560200216639 ಸಾದಕ ಅಲಿ - ಗೌಂಡಿಗಲ್ಲಿ ಬಸವಾ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200216640 Aktar Banu - W/O: ಗುಲಾಮ ರಸುಲ 70 ಗೌಂಡಿ ಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560200216641 Yasmeen Begum - ಧಾರಗಿರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200216644 ಉಮಾದೇವಿ - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/2022150010000018/05/2022
560200216652 MD ZAMEER UDDIN S/O YOUSUF ALI - ಧಾರಾಗಿರಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200216660 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಡೋರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200216661 ಜಯರಾಜ - ರಂಜಾರೆ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/202212008000018/05/2022
560200216674 QAYAMUDDIN S/O MOINUDDIN - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200216677 ಮಹಮದ ಮಸ್ತಾನ ಸಾಬ - ಆನ್ವರ್ ಪೇಠ್ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200216679 Shameem Begum - ಅನ್ವರ್ ಪೇಠ್ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200216680 Asma Begum - ಆನ್ವರ್ ಪೇಠ್ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200216689 Jija Bai - ಇಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/2022180012000018/05/2022
560200216699 Ramabai - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಾಳಪ್ಪಾ ಪರೀಟ ಹೋಸPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022150010000017/05/2022
560200216702 Vishwada - ಈಸವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/2022200015000018/05/2022
560200216704 ಸಿಕಿಂದರ್‌ - ಈಸವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200216705 ANUSHABAI - ಗಾಜೀಪೂರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200216706 ರಾಧಾ - ಹೊಸಪೆಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವೆಶ್ವರ ಮಂದಿರ ರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200216708 ಶೀತಾ ಬಾಯಿ - ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ ರೋಡ ಹೊಸಪೆಟ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560200216709 ಮುನ್ನಾ ಬಾಯಿ - ಹೊಸಪೇಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022200015000017/05/2022
560200216711 ಸುಧಿರ - ಹೋಸಪೇಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವೇಸ್ವರ ಟೇಂಪಲ ರೋPHH(NK) / NCS------120000000-
560200216713 Savitha - ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/20229006000017/05/2022
560200216714 ಬಾಬು - ಬಸವೇಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200216715 ಶಂಕರ - ಧರ್ಮಾಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------210000000-
560200216717 Changuna Bai - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/2022180012000018/05/2022
560200216718 ಸಂಜು - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022200015000017/05/2022
560200216719 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ರೇಣಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****313816/05/2022FPS****313816/05/202212008000016/05/2022
560200216720 Nagamma - ಗಾಜಿಪೂರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/202212008000017/05/2022
560200216721 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ಹೋಸಪೆತ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/20223002000017/05/2022
560200216722 Saraswati - ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022180012000017/05/2022
560200216723 ಶ್ರೀ ಸತೇಶ್‌ - BasavakalyanPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022150010000017/05/2022
560200216725 ದೇವಿಂದ್ರ - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವನಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200216726 ಬಸ್ವರಾಜ - ಹೊಸಪೆಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/202212008000017/05/2022
560200216727 ಇಂದ್ರಾ ಬಾಯಿ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200216728 ಸುರೇಶ, - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200216730 Archana - ಹಾಸಪೆಥ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/2022150010000018/05/2022
560200216731 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಹೋಸಪೇಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022150010000017/05/2022
560200216732 SHIVAMMA - ಹೋಸಪೆಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022150010000017/05/2022
560200216733 Jaishree - ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/202212008000018/05/2022
560200216761 ಆಬ್ದುಲ ಸತ್ತಾರ್‌ - ಮನೆ.ನಂ. 13/45, ಧಾರಾಗಿರಿ, ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560200216762 SATYABHAMA - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬೀದರ ಬೇಸ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200216763 ಶಿವಾನಂದಾ - ಧರ್ಮಾ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200216764 ಬಸವರಾಜ - ಹೊಸಪೆಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200216765 ಮಲೀಕಾರಜುನ್‌ - ಹೊಸಪೇಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/20229006000018/05/2022
560200216767 Chandrakala - BasavakalyanPHH(NK) / NCS------120000000-
560200216768 Mahadevi - ಹೊಸಪೇಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200216769 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಹೋಸಪೆಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200216771 ಹನಮವ್ವ - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೂನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200216772 ತುಕಮ್ಮಾ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022150010000017/05/2022
560200216773 Shanta Bai - ಘೋರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/202212008000017/05/2022
560200216774 ಆರಿಫ್‌ ಅಲಿ - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200216775 BARAHANUDDIN - ಛಿಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200216776 ಅಕ್ತರ್‌ ಬಾನು - ಧಾರಾಗಿರಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/2022200015000018/05/2022
560200216777 ಕಲೀಲ್‌ - ಧಾರಾಗಿರಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022210014000017/05/2022
560200216778 Salma Begum - ಪರಸಕಟ್ಟಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200216779 ನಸಿರೊದೀನ್‌ - ಮನೆ.ನಂ. 13-76, ಧಾರಾಗಿರಿ, ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022180012000017/05/2022
560200216780 ಮುಹಮ್ಮದ ಸಬ್ ತಂದೆ ಜಾಫರ್ ಸಬ್ - ಮನೆ.ನಂ 12-14 ಮಹೆಲ್ಲಾ ಚೀಲ್ಲಾ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/20229006000017/05/2022
560200216782 ಮಹಮದ ತಾಹೆರೊದ್ದಿ - ಬಸವೆಸವರ ಮಂದಿರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022150010000017/05/2022
560200216783 ಮಹಮ್ಮದ ಸಲೀಮೊದ್ದಿನ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/20229006000017/05/2022
560200216784 Asiya Bee - W/O ಮಹೇಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ೧೯ / ೧೮೮ PHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022210014000017/05/2022
560200216785 ಅಲಿಮುನ್ನಿಸ - ಛೀಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200216786 ಮಹಮ್ಮದ ರಫೀಕ - ಘಾಜಿಪುರಾ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200216787 Khursheed Banu - W/O ಮೊಹಿಉದ್ದೀನ್ ಧರಗಿರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/202212008000017/05/2022
560200216788 Tahseen Banu - ಗಾಜಿಪುರಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/202212008000017/05/2022
560200216790 Malan Begum - ಧಾರಾಗಿರಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200216791 ಮೊಹಮ್ಮೆದ್‌.ಫರೀದ ಪಾಶಾ - ಧಾರಾಗಿರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022150010000017/05/2022
560200216792 ಮಹಮದ.ತಾಜೋದ್ದಿನ್ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/20223002000017/05/2022
560200216793 ಮಹಮದ ನೂರುದ್ದೀನ್‌ - ಮನೆ.ನಂ. 13/7, ಛಿಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿ, ಬಸAAY(NK) / NCS------200000000-
560200216795 Zakirunissa - ಧಾರಾಗಿರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200216796 Sofiya - ಮನೆ. ನಂ. 74, ಧಾರಾಗಿರಿ, ಬಸವಕಲ್ಯAAY(NK) / NCS------200000000-
560200216799 Faheemunnisa - ಧಾರಾಗಿರಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200216801 ಆಹ್ಮದ ಸಾಬ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200216802 Majeda Begum - ಛೀಲ್ಲ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/2022180012000018/05/2022
560200216803 ಯೂಸುಫ್ - ಗಾಜಿಪೂರಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ ಹತ್ತೀರPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/20229006000017/05/2022
560200216804 ಬೇಗಂ ಬಿ ಶಹಾಪೂರ್‌ ವಾಲ - ಧಾರಾಗಿರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/20229006000017/05/2022
560200216805 Jameela Bee - W/O ಅಜೀಮ್ 13-69 ಧಾರಾಗಿರಿ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/202212008000017/05/2022
560200216807 ಮಹಮದ.ಅಕಿಲ್‌ - ಛಿಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200216808 ಸುಲ್ತಾನಾ - ಗಾಜಿಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200216809 ಕಬುಲ - ಪಿರಾ ಕಟ್ಟಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200216810 Shanaz Jahan - W/O ಮೊಯಿಜುದ್ದಿನ ಅಲ್ಲಃ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022150010000017/05/2022
560200216811 ಅಝೀಮುಡ್ಡೀನ - BasavakalyanPHH(NK) / NCS------60000000-
560200216812 Bee Pasha - ಧಾರಾಗಿರಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200216813 ಮೋಹಿನುದ್ದಿನ್‌ ಸಾಬ - ಛೀಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200216814 ಶಫಿ - ರೇಣಾ ಗಲ್ಲಿ ಸೊಟೆಪಿರ ಮಸಜಿದ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/20226004000018/05/2022
560200216816 ಚಿನ್ನು ಮಿಯಾ - ರೇನಾ ಗಲ್ಲಿ ಸೊಟೆಪಿರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/2022200015000018/05/2022
560200216817 Reshma - BasavakalyanPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022150010000017/05/2022
560200216818 ರಿಜ್ವಾನ ಬೆಗುಂ - ಛಿಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200216820 ಮಹೇಬೂಬ ಪಾಶ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಖಾದರ್ - ಮನೆ.ನಂ. 13-38, ಧಾರಾಗಿರಿ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200216821 ಸೈಯದ್‌ ಜಿಲಾನಿ ಮಿಯ್ಯ - ಧಾರಾಗಿರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/20223002000018/05/2022
560200216822 ಎ ಖಾದರ್‌ ಸಾಬ - ಧಾರಾಗಿರಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/20223002000018/05/2022
560200216823 Shahebaaz Begum - W/O ರಯೀಸ್ ಉದ್ದಿನ ಗುಲ್ಶನ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200216824 ಎ ರಹೇಮಾನ - ಧಾರಾಗಿರಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200216825 ಮಹಮದ ಮುನೀರುದ್‌ದೀನ - ಮನೆ.ನಂ. 12/51, ಧಾರಾಗಿರಿ, ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/20229006000017/05/2022
560200216827 ಮಹಮದ.ಯೂಸುಫ್ - ಮನೆ.ನಂ. 13/51, ಧಾರಾಗಿರಿ, ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/2022150010000018/05/2022
560200216828 ಜಫರ ಸಾಬ - ಧಾರಾಗಿರಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200216830 ತಾಜುದ್ದಿನ್‌ - ಧಾರಾಗಿರಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------210000000-
560200216831 Heena Parveen - ಘಾಜಿಪುರಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200216832 Heena Begum - ಚಿಲಾ ಗಲ್ಲೀ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200216833 ಖಾಜಾ ಬೀ - ಪಿರ ಪಾಶಾ ಬಂಗ್ಲಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/20229006000018/05/2022
560200216835 Sarikabayi - ಢೊರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022180012000017/05/2022
560200216836 rukiya bee - ಪಿರಾ ಕಟ್ಟಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200216838 ಮಹಮದ ಜಫರ ಸಾಬ - ಧಾರಾಗಿರಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/20226004000017/05/2022
560200216839 Naheda Tabasum - W/O ಇಮಾದುದ್ದೀನ್ 106 ಧಾರಾಗಿರಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200216840 rabia be - ಖಿಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/20229006000017/05/2022
560200216841 ಜಗನಾಥ - BasavakalyanPHH(NK) / NCS------90000000-
560200216846 NEELAMMA W/O LATE NAGANATH SUN - ಹೋಸಪೇಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200216848 ಶಫಿಯೊದ್ದಿ - BasavakalyanPHH(NK) / NCS------60000000-
560200216854 Indu Trimukhe - BASAVAKALYANPHH(NK) / NCS------120000000-
560200216855 ಬಾಬು ರಾವ - ಹೊಸಪೆಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/20223002000017/05/2022
560200216933 Gaya Bai - ಢೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200216934 ZAHEDA BEGUM - ಮ>ನಂ 11-163 ಪಿರಾ ಕಟ್ಟಾ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/20229006000018/05/2022
560200216935 ಅನಿತಾ - ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಹುಲಸೂರ ರಸ್ತೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200216936 MALLIKARJUN - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022180012000017/05/2022
560200216937 ಶರಣಪ್ಪ - ಬಸವೇಶ್ವರ ಟೇಂಪಲ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200216938 Jaishri - ಡೊರ ಗಲ್ಲಿಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200216940 ವಿರಣ್ಣ ಅವಸ - ಬಸವೆಶ್ವರ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/20229006000018/05/2022
560200216941 Savita - ಢೊರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200216942 ಶಾಖೆರಾ ಬೀ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200216944 Md. Qadeer - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/20229006000017/05/2022
560200216945 Akkanagamma - BasavakalyanNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200216946 ಪುತಲಾಬಾಯ - ಹೊಪೆಟ ಗಲೀ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/20226004000017/05/2022
560200216947 ಶಿವಮ್ಮ - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200216948 ಖಯ್ಯಾಮುದ್ದಿನ - BasavakalyanAAY(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022200015000017/05/2022
560200216949 ಫಾತಿಮಾ - ಚೋಟೆಪಿರ ಮಸಜಿದ ರೆಣಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560200216950 ಸಲೇಹ ಬೆಗುಂ - BasavakalyanPHH(NK) / NCS------120000000-
560200216951 Haji Begum - ಮನೆ ನಂ: 13-58 ಧಾರಾಗಿರಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------120000000-
560200216952 ಮಹ್ಮದ್‌ ನಜೀರ್‌ - ಮನೆ.ನಂ. 11/159, ಪೀರಾ ಕಟ್ಟಾ, ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/202212008000017/05/2022
560200216953 ಸಂಗಪ್ಪ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200216954 ಶಿಲ್ಪಾ - ಹೊಸಪೆಟ ಗಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------150000000-
560200216955 Hajrabee - ಪಿರಾನ ಕಟ್ಟಾನ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200216957 shanthamma - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಿದರ ಬೆಸ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200216959 Zaitun bi - ಮನೆ.ನಂ.17-45, ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ, ಬಸವPHH(NK) / NCS------120000000-
560200216961 ಅಶೋಕ - ಹೋಸಪೇಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/202212008000018/05/2022
560200216962 ಇಮಾಮೋದ್ದೀನ್‌ - ಧಾರಾ ಗಿರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/202212008000017/05/2022
560200216965 ಮುಖದಿ - ಛಿಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/20226004000018/05/2022
560200216966 Tahera Bee - ಚಿಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022150010000017/05/2022
560200216967 ಮಹಮದ.ಜುಲಾನಿ - ಮನೆ.ನಂ. 12-34, ಧಾರಾಗಿರಿ, ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560200216968 Faimun begum - ಧಾರಾಗಿರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/202212008000017/05/2022
560200216969 ಸಂಗೀತಾ - BasavakalyanPHH(NK) / NCS------120000000-
560200216970 ನೂರ್‌ಜಹಾ ಖಾತುನ್‌ ಶೇಖ - ಧಾರಾಗಿರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200216982 ಕವಿತಾ - ಡೊರ ಗಲೀ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/20226004000017/05/2022
560200216985 ಶೇಕ್‌ ಅಲಿ - BasavakalyanPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/2022180012000018/05/2022
560200216986 ಎಂಡಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ತಂದೆ ಪಾಶಾ ಮಿಯಾನ - ಮನೆ ನಂ: 17/48 ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/202212008000017/05/2022
560200216987 ಮಕ್ಬೂಲ್‌ - BasavakalyanPHH(NK) / NCS------90000000-
560200216997 sabera bi - ಮನೆ ನಂ: 95/10 ಬಬರ ಬಾಗ ಬಸವಕಲ್ಯಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200217166 parvati - ಗಂಗಾ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/20223002000018/05/2022
560200217231 Aphiya Bee - ನರಿಗರ ಗಲ್ಲಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------210000000-
560200217237 Tajunnisa - S/O ಜಫಾರ್ ಸಾಬ್ 12/62 ಧರಗಿರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022210014000017/05/2022
560200217272 Nirmala - ಬಸವಕಲಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/2022180012000018/05/2022
560200217273 Ruqhiya bee W/o Abdul haque - 11-170 ಖುರೆಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಪರಸ ಕಟ್ಟಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200217274 KHAJA MEYA S/O KHASIMSAB - ಗಾಜಿಪುರಾ ಗಲೀ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200217275 ಮನ್ಸುರ ಖಾನ - ಪಾಶಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200217276 ಸೈಯದ್‌ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ - ರೆನಾ ಗಲೀ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200217277 Naseema Begum - ತಾಜ್ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200217278 Mohsina - ಮನೆ.ನಂ. 13-22, ಧಾರಾಗಿರಿ, ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/2022150010000018/05/2022
560200217364 ಸುಲ್ತಾನ ಬೇಗಂ - ಗೌಂಡಿಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200217520 Jamsida Bee - ಮ.ನಂ-13-37, ಧಾರಾಗಿರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/2022240016000018/05/2022
560200217576 Najamunnisa Begum - 9-315 ಮೆಹಬುಬ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------210000000-
560200217608 ಅಜಗರ ತಂದೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ - ಮನೆ.ನಂ 11/70 ಖಾಜಿಪುರಾ, ಬಸವಾ ಕಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200217609 ಶರೀಫಾ ಬೆಗಂ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200217610 ರಾಜಿಯಾ - ಬಸವಕಲಾಣPHH(NK) / NCS------210000000-
560200217611 PASHA MIYAN S/O IBRAHIM SAB - ಮನೇ ನಂ. 9-200/1, ಶಾಹಾ ಹುಸೈನ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/20229006000017/05/2022
560200217612 MOHIUDDIN S/O JAFAR SAB - ಮನೆ.ನಂ. 13/87, ಧಾರಾಗಿರಿ ಗಲ್ಲಿ,PHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022180012000017/05/2022
560200217613 Renuka - ಕಾಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200217614 ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಬಸವಣಪ್ಪಾ ಕೆರಾಳೆ - ಮ.ನಂ-92/27 ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200217616 YAKUB SAB S/O AMIRSAB - ಚಿಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200217621 MD. ISMAIL S/O MD. NABEE SAB B - ಮನೆ ನಂ 13-11 ಖೀಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200217622 Mahommadi Begum - #2144 ಹಳೆ ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200217623 SYED MANZOOR S/O SYED TAJUDDIN - ಮನೆ ನಂ 21-63 ತಾಜಪುರಾ ಹಳೆ ತರಕಾರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200217624 Mumtaj Begum - ಮನೆ ನಂ 13-94 ಧಾರಗಿರೀ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವPHH(NK) / NCS------120000000-
560200217626 RUKMINIBAI - ಹೊಸಪೇಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022180012000017/05/2022
560200217628 ABDUL KHADAR S/O, FAKIR SAB JA - ಧಾಎಗಿರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200217630 Rajiya - ಗಾಜಿಪುರಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200217631 Sugala Bai - ಮನೆ.ನಂ. 14-139, ಹೊಸ್ಪೇಟ ಗಲ್ಲಿ,PHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/2022150010000018/05/2022
560200217633 Ayesha Bi - W/O ಜಾಫರ್ ಸಾಬ್ ಚಿಲ್ಲಾ ಗಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200217634 ಮಾಲಾ ಬಾಯಿ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200217829 INDIRA D/O NAGAPPA - ಗಾಜಿಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವೆಶ್ವರ ಗುಡಿ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/20223002000017/05/2022
560200217830 ಇಮಾಮೋದ್ದೀನ್‌ - ಮಹೆಲಾ ಶಹಾ ಹುಸೆನ ಗಲೀ ಬಸವಕಲೈಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022150010000017/05/2022
560200217831 IQHBLMIYA S/O JILANI MIYA - ಚಿಲಹಾ ಗಲೀ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022180012000017/05/2022
560200217832 KHAJA BEGUM W/O MD ISMAIL - ಹ.ನ.15-89, ಗಾಜಿಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕAAY(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/2022200015000018/05/2022
560200217838 Noorjahan - ಮನೆ.ನಂ. 13/51, ಧಾರಾಗಿರಿ, ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/2022150010000018/05/2022
560200217840 Gousiya Begum - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/2022210014000018/05/2022
560200217841 ಮಹಮದ ಮುನೀರುಡ್ಡೀನ - ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/202212008000017/05/2022
560200217842 Nazmeen Begum - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200217843 Israt Sultana - ಕರೀಂ ಸಾಬ್ 13/69 ಧಾರಾಗಿರಿ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/20229006000017/05/2022
560200217844 RASIDA BEGUM - ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/2022210014000018/05/2022
560200217845 Naseem Begum - W/O ಎಂಡೀ ಅಲ್ಲೌದ್ದೀನ್ 17/45 ಗPHH(NK) / NCS------180000000-
560200217846 ಸಾಜೀದ ಬೆಗುಂ - ಮನೆ.ನಂ. 17-47, ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ, ಬಸAAY(NK) / NCS------200000000-
560200217847 Savitri - ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200217848 ಎಂಡಿ ಜಹುರೋದ್ದಿನ್ - ಮನೆ ನಂ: 13/32 ಧಾರಾಗಿರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200217850 ಲಿಯಕತ್ಬೀ - ಹಿರಂಗಟ್ಟಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022240016000017/05/2022
560200217851 ADBUL ಗಫೇರ - ಧಾರಾಗಿರಿ ದಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200217852 Raziya Banu - ಛೀಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022180012000017/05/2022
560200217853 ರಶದ ಮಿಯಾ - ಧಾರಾಗಿರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022180012000017/05/2022
560200217854 ರೇವಣಪ್ಪ - ರೆವಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಾಚಪ್ಪಾ ಚಿರದೆ ಗೊPHH(NK) / NCS------30000000-
560200217855 ಶಿರ ಶೈಲ - ಗೋಲ ಚೌಡಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ