REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149231 Rekha - W/O ಗುರುಭಿಂ ಗುಮಾಸ್ತೆ ೨೧/೨೧ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149291 Kalavati - W/O ಅಶೋಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲೊNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200151345 Manjula - W/O ಅನಿಲ 12/76 ಚುನ್ನ ಗಲ್ಲಿ ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200153946 Jyoti - W/O: ರವೀಂದ್ರ 14-83 ಹೊಸಪೇಟ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154005 Lalita - W/O ರಾಜು ಶಪುರ್ ಗಲ್ಲಿ ೨೫PHH(NK) / NCS------90000000-
560200154072 ಗೀತಾ - W/O: ಸುನೀಲ 168 ಪಾರದಿ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200154154 Shantabai - W/O ಸುರೇಶ 14/71 ಹೊಸಪೇಟ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200154178 Krishnamma - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ೨೫-೩೫ ವPHH(NK) / NCSBiometric****510018/05/2022FPS****510018/05/2022150010000018/05/2022
560200154251 Saraswathi - W/O ಗುರುನಾಥ್ ಗೊಬ್ರೆ ೨೧/೧೧೪ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200154391 Kausar Bee - W/O ಹಜ್ರತ್ ಸಾಬ್ ೩೩-೧೬೬-೭ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200154581 Halima Begum - W/O ನಬಿ ಸಾಬ್ ೪೬ ಯಕುಬ ಪುರ PHH(NK) / NCS------210000000-
560200154584 Rupali - W/O ರಾಜು ೨೨-೧೪೩ ಭುಧವರ್ ಪೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200155013 Gitanjali - W/O ಅರುಣ ಬಿರಾದರ ೨೪-೧೧೮ ಈಶPHH(NK) / NCS------90000000-
560200155083 ಮೆಹೆರ್ ಬೆಗುಂ - W/O ಮದ್ ಜ್ಯಕೆರ್ ೩೩-೧೫೬ ಯಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560200155299 Balraj - S/O ಬಸವರಾಜ್ ಸಿರ್ಸಿ ವಿಜಯನPHH(NK) / NCS------30000000-
560200155307 Besmeela - W/O ಅಮೀರುದ್ದೀನ್ ೩೫/೧೧೦ ರೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200155353 Vijay Laxmi - W/O ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ 26/42 ಶಾಹಪುರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200155409 Safiya Begum - D/O ಖುರ್ಷಿದ್ ಮಿಯನ್ ೪೩-೧೧೦ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200155802 Jyoti - W/O ರಾಜಕುಮಾರ 52 ಬುಧವಾರಪೆಟ್ ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200155890 Mahadevi - W/O ಶಿವರಾಜ್ ೨೧-೨೧ ಬುಧವಾರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200155906 Samreen - D/O ಜಿಂದಾಸಾಬ ಲದಾಫ ಅಟ್ಟೂರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200155943 Sighal Puji - S/O ಭೀಮ್ ಸಿನಧಾಲ ೨೮/೫೮೨ ಗಂPHH(NK) / NCS------30000000-
560200155984 Swarnabai - W/O ಸುರೇಶ ಕುಮಾರ್ ೨೧-೧೧ ಹೊPHH(NK) / NCS------120000000-
560200156293 Eramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭಾಲಕೆಶ್ವರ ಸೋನಾರ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200156307 Roopa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಮ್ನಾಥ ಹೊಸಪೇಟೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200157058 Laxmi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂತೋಷ 15-52 ಬುಧವPHH(NK) / NCS------150000000-
560200157182 Anita - W/O ದಿಲೀಪ ನಾಗವ೦ಶಿ ೨೧-೧೧ ಹPHH(NK) / NCS------120000000-
560200157442 Anitha - W/O ವೀರಶೇನ ಬೆಳಕಿರೆ ೨೧/೨೧ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200157444 Afsar Bee - W/O ಮದ.ಪಾಶ ೩೩-೪೩ ಯಕುಬ್ಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200157480 Kamble Namrata Dnyanoba - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದ್ನ್ಯಾನೋಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157520 Mangala - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ೧೪/೧೩೪ ಹೊಸPHH(NK) / NCS------210000000-
560200157744 Saraswati - W/O ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಹೊಸಪೇಟ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200157798 Shaik Tasleem - W/O ಶೈಖ ವಹೀದ # 33-156 ಯಖುಬ್ಪPHH(NK) / NCS------90000000-
560200157950 Shivaleela - S/O ಜಗನಾಥ ಹೊಸ್ಪೆಟ ಸ್ತ್ರೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560200157998 ಭಾಗ್ಯಶ್ರಿ - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ೨೫-೧೦೪ ತೇಲಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560200158051 Roopavati - W/O ಪ್ರಭುಲಿಂಗ 15/53 ಬುದುವಾರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200158460 Mahadevi - W/O ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ದಂಡೂತೆ ೧೫/೧೭ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200158897 Qairunnisa Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೈನೋದ್ದಿನ 31/323 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200159016 Heena - W/O ತಾಜುದ್ದೀನ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------180000000-
560200159112 ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ - W/O ರಾಚಪ್ಪ ೧೪-೫೩ ಹೊಸಪೆಟ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------210000000-
560200159292 Jaya - W/O: ಜನಾರ್ಧನ ಅಂದಳೆ 1480 ಹೊPHH(NK) / NCS------60000000-
560200159344 Gajra Bai - W/O ಶ್ರೀಮಂತ್ ಯಕುಬ ಪುರಾ ಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200159521 Khamarunisa Begum - W/O ಶರೀಫ 33/167 ಯಾಕೂಬ ಪುರಾ ಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560200159532 Malan Bee - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಕ್ಬರ್ ಸಾಬ 33-209 PHH(NK) / NCS------180000000-
560200159670 Sarswati - W/O ಶಂಕರ ಚಂದನಕೆರೆ ೧೪/೮೩ ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200159779 ನಿರ್ಮಲ - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ 14-85 ಹೊಸಪೀತ ಜPHH(NK) / NCS------150000000-
560200160310 Syeda Gousiya Begum - W/O ಸೈಯದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ #21/63 ತಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160311 Asha - D/O ರಾಜಶೇಖರ್ ಗಣೇಶ್ ಚೌಕ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200160442 Farhat - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಫೀಉದ್ದೀನ್ 33-16PHH(NK) / NCS------120000000-
560200160532 Neha Sultana - W/O ಶಬೀರ್ 33-184 ಯಾಕೂಬ್ ಪುPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160702 Afreen Begum - W/O ಸೈಯದ್ ದಾವುದ್ 33-148 ಯಾಕುPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160773 Noor Jahan - W/O ನೂರ್ ಖಾನ 33/163 1 ಹಿಮ್ಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560200161144 Parveen Begum - W/O ಶೈಕ್ ಮಹೇಬೂಬ್ ೩೩-೧೩೫ ಯPHH(NK) / NCS------180000000-
560200161242 Neha Dube - W/O ಅವಿನಾಶ್ ದುಬೇ 44/20 ರಜಪುತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200161599 Bhama - S/O: ಶೇಷಣ್ಣ ಪಂಚಾಳ 171/14/1 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200161600 ಶಾಮಾ - W/O ಜಗನ್ನಾಥ ಬೀರಾಜದಾರ ನಿಯರ ಹನುPHH(NK) / NCS------150000000-
560200161883 Rekha - S/O ಶಿವರಾಮ ಗೊಂಡ ಮಾತ್ರೆ ಬಸ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200161911 Sarojani - S/O ಶಿವರಾಮ ಹುಸೆಪೆಟ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200162097 Jyoti - W/O ಭಾಗ್ಯಾವನ್ 13-115 ಹೊಸಪೇಟೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200162631 Seema Bee - S/O ಫಾಕೀರ್ ಸಬ ಕಬಡಿ ಶಃಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560200162655 Kastoor Bai - W/O ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ೨೬/೬೬/೭೬PHH(NK) / NCS------150000000-
560200162697 Ravi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸೋಮನಾಥ 7 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200162736 Kavya - W/O ಮಂಜುನಾಥ 26-23 ಶಹಾಪುರ ಗಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200163496 Farzana Begum - W/O ನಸೀರ ಉದ್ದಿನ ೩೩-೪೩ ಯಕುPHH(NK) / NCS------150000000-
560200163780 Khuteja Begum - W/O ಎಂಡಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ 25-34 PHH(NK) / NCS------180000000-
560200165956 Chandrakala - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ೨೧/೩೬ ಬುPHH(NK) / NCS------60000000-
560200188130 Sarita - ಮನೆ ನಂ: 74/1 ಹೊಸ್ಪೇಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188253 Padmini Bai - ಮನೆ ನಂ:21-166, ತಾಜಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188254 ಅಂಬಾ ಬಾಯಿ - ಮನೆ ನಂ:21/66, ತಾಜಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸPHH(NK) / NCS------180000000-
560200188256 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಭುದುವಾರ ಪೇಟ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200188260 ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ - ಮನೆ.ನಂ 13/100 ಹೊಸಪೆಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188285 ಚಾಂದ ಪಾಶಾ - ಯಾಖೂಬ್ ಪುರಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188286 Naziya Begum - ಯಾಖುಬಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188287 ಲಿಯಾಖತ್‌ ಅಲಿ ತಂದೆ ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ ಸಾ - 33/40/1 ಯಾಖೂಬ ಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188288 ಮೊಹನ - ಶಾಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188290 ಮನೊಹರ - ಮನೆ ನಂ:25/52, ಗೊಲ ಚೌಡಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------90000000-
560200188291 Devindra - ಹಲ್ತಾ ಮೀನಾರ ಗೊಲ ಚೌಡಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200188292 Kareema Bee - W/O ಶೈಕ್ ಮಕ್ತರ ೨೫ ಯಕುಬ್ಪುAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188293 Rabiya Bee - ಯಾಖುಬ ಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188294 ಹಸನ ಸಾಬ - ಯಾಖುಬಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188295 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಬೇಗಂ - ಮನೆ ನಂ: 33-184 ಯಾಖೂಬ್ ಪುರಾ ಗಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200188296 Shabana Begum - ತಾಜಪೂರಾ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ವೇಘ ಮಾರಕೆಟ ಹAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188337 Sushila Bai - ಬುಧವಾರ ಪೆಟ್ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188671 ಜೈಶ್ರೀ - ಮನೆ ನಂ:25-124 ನಾರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200188783 Anusaya - ಗಾಡಿವಾನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200188974 Savita - ಬುಧುವಾರ ಪೆಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200189292 Naseem Banu - ಮಹೇಲಾ ತಾಜಪೂರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200189295 ರೇಖಾ - ಬುಧವಾರ ಪೆಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200189311 Vijaya - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200189341 ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಹಮ್ಷೆಟ್ಟೆ - ಮನೆ ನಂ:48-41 ವಿಠೈಭಾ ಮಂದಿರ್ ಹತ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200189344 Mangala Bai - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200189345 Irphana Begam - ಗೋಲಪೌಡಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------240000000-
560200189713 Farheen Begum - ಪಾಶಾ ಪುರ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200189714 Vanita - ಶಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200189715 ಫತಿಮಾ ಬಿ - ಪಾಶಾಪೂರಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200189717 ಮಾಣಿಕ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200189718 ಗುಲಬ್‌ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200189719 Shameen Begum - ಪಾಷಪೂರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾ:ಬಸವPHH(NK) / NCS------180000000-
560200189720 khaja bi - ಯಾಖೂಬಪೂರಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200189721 Anusaya - ಭೀಮ ನಗರ ಪೋಲಿಸ್ ಕ್ವಾಟರ್ಸ ಹತ್ತಿರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200189722 ಅಂಬಾದಾಸ - ಭೀಮನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200189723 Shahnaz Bee - ಯಾಕುಬಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200189725 Rukmini Bai - ಪ್ರತಾಪೂರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200189726 ನಜರ ಬಿ - ಮನೆ ನಂ: 33/163/3 ಯಾಖುಬ್ ಪುರಾ ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200189728 ಶಶಿಧರ - ಶಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200189729 ರಾಮ ರಾವ - ಮನೆ ನಂ:33-144/1, ಭಿಮ ನಗರ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200189730 ಸುನಿಲ - ಭೀಮ ನಗರ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200189731 laxim bai - ಭೇಮ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200189732 Chandani - ಭೀಮ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200189733 ಫತ್ರು ಸಾಬ - ಯಾಕುಬಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200189734 mktan bi - ಯಾಖುಪಪುರಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200189735 ಶೇಖ್ ದಾವುದ್ ಮಿಯಾನ ತಂದೆ ಮುಸ್ತಾಪ - ಮನೆ ನಂ: 33/328 ಯಾಖುಬ್ ಪೂರಾ ಬಸವPHH(NK) / NCS------120000000-
560200189736 ಖಯಾಮೊದ್ದೀನ್‌ - ಮನೆ.ನಂ 33 ಯಾಖುಬ ಫುರಾ ಇಸಟಿರಿಟ ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200189737 rijvana begam - ಯಾಖುಬ ಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200189738 ಸೈಯದ ಶಾಮಶೋದ್ದಿನ್‌ - ಯಾಖೂಬ ಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200189739 ಸೈಯದ ಯುನುಸ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200189740 ಮೈನೋದ್ದಿನ - ಮನೆ ನಂ:33/50/1, ಯಾಕುಬಪುರಾ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------180000000-
560200189741 ಬಸಪ್ಪಾ - ಹಿಮ್ಮತ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200189742 ರಶೀದಾ ಬಿ - 33-43 ಯಾಖುಬಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200189743 Asifa Begum - ಮನೆ.ನಂ. 29/257, ಹೇಂಡಲೂಮ್ ಕಾಲೋನPHH(NK) / NCS------120000000-
560200189744 ರಿಹಾನಾ ಬೇಗಂ - BASAVAKALYANPHH(NK) / NCS------60000000-
560200189745 Tajunnisa - ಯಾಕ್ಬುಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200189746 ಮಹೆಬುಬ ಸಾಬ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200189747 ಸಲಿಮಾ ಬಿ - ಯಾಖುಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200189748 Shobha - ಭಿಮ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200189749 ಮುನ್ನಿ ಬೇಗಂ - ಹಿಮ್ಮತ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200189752 Shameem Begum - ಹಿಮ್ಮತ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200189753 Manisha - ಬನಶಂಕರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200189754 muktra bi - ಪಾಶಾ ಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200189756 Laxmi Bai - ಭಂಗಿ ಬೌಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200189765 Laxmibai - ರೇಣಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಗಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------210000000-
560200189787 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಹೊಪೆಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200189817 Surekha Kamble - ಶಾಹಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200189896 Naseema Banu - W/O ಮಹೇಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ೨೧-೫೯ ತಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200190017 ಲಿಂಬಾಜಿ - ಮನೆ ನಂ:33/125, ಭಿಮ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------60000000-
560200190018 Kanyakumari - ಭೀಮ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200190555 Manjula - ಬುಧವಾರ ಪೇಟ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200190556 Sushila Bai - ಬುಧವಾರ ಪೇಟ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200190558 Asma - ಮನೆ ನಂ: 36-41, ರೆಣಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------210000000-
560200190617 Khaja Bee - ಮನೆ ನಂ:22-31 ಪಶಾ ಪೊರಾ ಗಲ್ಲೀ ಬಸPHH(NK) / NCS------210000000-
560200190696 ಸುಧಾರಾಣಿ - ಬುಧವಾರ ಪೇಟ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200190731 Rabiya Bi - ಮನೆ ನಂ: 37-53 ಶಾಹನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200190846 ಉಜ್ವಲಾ - ಮನೆ ನಂ: 14/150/2 ಹೊಸಪೆಟ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200190947 ರಾಜಶೇಖರ - ಹೊಸಪೆಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200191176 Veeramma - BASAVAKALYANPHH(NK) / NCS------120000000-
560200191222 ಮೀರ ಅಕ್ಬರ್‌ ಅಲಿ - ಮನೆ ನಂ: 35-120 ರೇನಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191223 ಮೀರ ಅಖೀಲ ಅಲಿ ನೌರಂಗ್ - ಮನೆ ನಂ: 35-120, ರೇನಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191224 Sharada - ಗದ್ಗಿಮಠ ದಾರಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191246 ರೇವಣ ಸಿದ್ದಯ್ಯಾ - ಹೀರೇಮಠ ಕಾಲೂನಿ ನವರಂಗ ಚಿತ್ರಮಂದಿರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191253 ನರಸಿಂಗ ರಾವ - ಸಂಜಯ ಕಾಲೋನಿ ಮುಚಳಂಬ ರೂಡ ಬಸವಕಲ್ಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200201399 Hurunnisa - ಶಾಹಾಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200216541 ಕರುಣಾದೇವಿ ಪ್ರಭು ಮುರಗೆಪ್ಪಾ ಸೊರಡ - ಹೊಸಪೇಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200216618 Nazmeen Begum - S/O ಶಂಶೀರ್ ಖಾನ # 21-53 ತಾಜಪುPHH(NK) / NCS------90000000-
560200216703 sulochana - ಹೂಸಪೆಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200216707 ವಿಠ್ಠಲ - ಹೂಸಪೇಠ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ ಹತPHH(NK) / NCS------90000000-
560200216766 Mallamma - ಹೊಸಪೇಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200216859 Laxmi Bai - BasavakalyanPHH(NK) / NCS------60000000-
560200216874 ರಾಜೇಶ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200216978 ನಸಿಮೋದ್ದಿ - BasavakalyanPHH(NK) / NCS------150000000-
560200217181 Kalpana - ಶಹಾಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200217283 Anita - ಮನೆ ನಂ:14/83 ಹೊಸಪೇಠ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560200217383 ರೂಪ ಬಾಯಿ - BasavakalyanPHH(NK) / NCS------120000000-
560200217508 ambika - ರೇನಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200217881 Venkat S/o, Siddappa Metre - ಹೊಸಪೇಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200217907 ಅನೀಸ್‌ ಉದಿನ - ಮೇಹಲ್ಲ ಪಾಶಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200217908 Kareemunnisa - ಪಾಶಾಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200218004 Subhadra Bai - ಶಾಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200218016 ನಸಿಂ ಸುಲ್ತಾನ - ಯಕುಪ್ರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಿಲಾಲ ಮಜ್ಜಿದ ಬಸPHH(NK) / NCS------150000000-
560200218320 Kalavati - ಬನಶಂಕರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200218323 Saroja - ಶಾಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200218324 Shakuntala - ಶಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200218337 Jagadevi - ಹೊಸಪೇಟ ಗಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಬಸವಕಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200218365 ಗೌರಮ್ಮ - ಶಹಾಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200218412 Anjana Devi - ರೇನಾ ಗಲ್ಲಿ BasavakalyanPHH(NK) / NCS------180000000-
560200218445 jagamma w/o Kashinath - ಈಶ್ವರ ಕೈಕಾಡಿಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200218530 Sushila Bai - ಅಸ್ರಾ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200218544 farheenali - ಪೀರ ಪಾಶಾ ಬಂಗ್ಲಾ ಪಾಯನ ದರ್ವಾಜಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200218646 Mallamma - ಖಡಿ ಝಂಡಾ ಆಶ್ರಯಾ ಕಾಲೂನಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------30000000-
560200218821 Sangamma - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200218903 Shabana Begum - ಮನೆ ನಂ 21-63 ತಾಜ ಪುರಾ ಮಾರ್ಕೇಟ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200219346 Rayeesa Banu - BasavakalyanPHH(NK) / NCS------90000000-
560200219463 ನೋರಜಾಹಬೇಗಂ - ಪಾಶಾಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200219471 ZAINAB BEE - ಪಾಶಾಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200219476 Bismillah Bee - ಪಾಶಾಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200219483 Zainab Bee - ಮನೆ.ನಂ. 32-34, ಪಾಶಾಪುರಾ, ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560200219491 Khaja Bee - ಗಣೇಶ ಕಟ್ಟಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200219513 ಸಂಜಯ್ - ಗಣೇಶ ಕಟ್ಟಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200219556 Shaheen Begum - ಗಣೆಶ ಕಟಾ ಬಸವಕಲೈಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200219562 Sangita - ಗಣೇಶ ಕತ್ತಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200219567 Savita - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200219573 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ಗಣೆಶ ಕಟ್ಟಾ ಬನಶಂಕರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200219575 Yasmeen - ಪಾಶಾಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200219583 chaya - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200219587 ಮುಸ್ತಾಫಾ - ಪಾಶಾ ಪೂರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200219593 Najiya Begum - ಪಾಶಾ ಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200219594 Yasmin - ಪಾಶಾಪುರಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200219596 Indu Bai - ಬನಶಂಕರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200219601 ಎಸ್.ಹುಸೆನ - ಅಮೀರ ಪೇಟ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200219613 ರಮೇಶ್ ವಾಕಡೆ - #22-70 ಬನಶಂಕರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200219614 Kavita - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200219617 Komal - ಮನೆ.ನಂ. 22/70, ಬನಶಂಕರಿ ಗಲ್ಲಿ, PHH(NK) / NCS------150000000-
560200219620 ಫಯುಮನಿಸಾ - ಯಾಖುಬ ಪುರಾ ಗಲ್ಕಲೀ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------240000000-
560200219632 Kavita - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200219639 Padma - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಜೊಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200219646 ರವೀಂದ್ರ - ಬನಶಂಕರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200219672 Siddappa Sheelvant - BasavakalyanNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200219675 SHARANAMMA - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200219689 Malamma - ಬನಶಂಕರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200219694 ಆಯೆಶಾ ಬೆಗಮ - ಪಾಶಾಪೂರಾ ಗಲ್ಲಿ ಗೊಲ ಚೌಡಿ ಗಣೆಶ ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560200219700 ಆರೀಫಾ ಬಿ - ಗಣೇಶ ಕಟ್ಟಾ ಗೂಲ ಚೌಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560200219702 ಸುಧಾಕಾರ್‌ - ಗಣೇಶ ಕಟ್ಟಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200219705 ಕಲಾವತಿ - ಗೂಲ ಚೌಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200219713 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಬನಶಂಕರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200219722 Tabassum Begum - ಪಿರ ಪಾಶಾ ಬಂಗ್ಲಾ ಪಾಯನ ಪಾಶಾ ಪುರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200219737 Vithabai - ಗಣೇಶ ಕಟ್ಟಾ ಗಲ್ಲಿ ಬನಶಂಕರಿ ಮಂದಿರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200219742 Shaheen Begum - ಪಾಶಾಪುರಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------210000000-
560200219744 ಚಂದ್ರಕಾಂತ್‌ - ಗಣೇಶ ಕಟ್ಠಾ ಗಲ್ಲಿ ಬನಶಂಕರೀ ಮಂದೀರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200219757 Rabiya Begum - ಪಾಶಾಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200219760 Noorjahan - ಪಾಷಾಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200219772 Ayesha Tamanna - ಪಾಶಾಪುರಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200219775 narsamma - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200219783 Basamma - ಬನಶಂಕರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200219790 Shabana Begum - ಪಾಶಾಪೂರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200219797 ವೈಜೀನಾಥ - ಮನೆ ನಂ:14-83 ಹೊಸಪೇಟ ಗಲ್ಲಿ ಗಾಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560200219803 ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ವೀರಪ್ಪಾ - ಮನೆ ನಂ: 14/80 ಹೊಸ್ಪೆಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560200219811 Bharata Bai - ಬನಶಂಕರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬನಶಂಕರಿ ದೆವಾಲಯ ಹPHH(NK) / NCS------120000000-
560200219822 Shantamma - ಪಾಶಾಪೂರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200219830 ಶಾರದ ಬಾಯಿ - ಗಣೇಶ ಕಟ್ಟಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200219839 Rangamma - ಬನಶಂಕರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200219843 ಗುರುನಾಥ - ಬನಶಂಕರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200219851 ಸರೋಜಿನಿ - ಬುದವರ ಪೇಟ ಗೋಲ ಚೋಡಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200219861 ಜೈನುಲ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200219869 ರಾಜಾ ಮಾಬಿ - ರೇಣಾ ಗಲ್ಲಿ ಸೊಟೆಪಿರ ಮಸ್ಜಿದ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560200219872 ಓಂರಾಜ್‌ - ಖಿಲಾ ರೋಡ ಅಂಬಿಕಾ ದೆವರು(ಕಮ್ಮನ ಬೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200219881 Nasimunnisa - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200219895 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200219902 ಶ್ರೀಮಂತ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200219910 Jaishree - ಹೊಸಪೆಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200219961 ರಿಜ್ವಾನ - ಶಾಹ ಹುಸೆನ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200220105 Manjula - ಗಾಂದಿ ಚೌಕ ಭಾಜಿ ಮಾರಕೆಟ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200220118 Sonika - BasavakalyanPHH(NK) / NCS------90000000-
560200220218 Sarika - ಶೀವಜಿ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200220371 Nagamma - ಬುದುವಾರ ಪೇಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200220410 Mahananda - ಹೊಸಪೆಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200220436 Jyoti - ಬುದುವಾರ ಪೆಠ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200220437 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ - ಬುಧುವಾರ ಪೆಟ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200220502 SHABBIR KHAN S/O MOHIUDDIN KHA - ಮನೆ ನಂ 44-61 ಖಿಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560200220600 Savita - ಬುದವರ ಪೇಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200220957 ಸುಗಲಾಬಾಯಿ - ಬುಧುವಾರ ಪೇಟ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200221060 Famunnisa - ಪಾಶಾಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200221080 ಫ್ರಭು ಶಿಲಾವಂತ - ಶಾಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200221112 Gundamma Wagdale - ಗೋಲ ಚೌಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200221162 ಝಕೀರಾ ಬೀ - ಪಾಶಾಪುರಾ ಗಲ್ಲೀ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200221185 Tahzeen Begum - ಪಾಶಾಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200221245 ಚನ್ನಪ್ಪಾ - ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200221267 ಸದಾಶಿವ ರಾವ - ಗಣೇಶ ಕಟ್ಟಾ ಬನಶಂಕರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200221307 Malashree - ಬುಧವಾರ ಪೆಠ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200221378 saukat ali - ಪಾಶಾಪುರಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200221454 Aparna - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200221470 shobha - ಬಸವಕಲಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200221660 ಪದ್ಮಾವತಿ - ಬುಧವಾರ ಪೆಠ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200221744 SADIKHA BEGUM - ಶಾಹನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200221813 Gausiya Bee - ಶಾಪೂರ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------240000000-
560200221851 Kashamma - ಹೂಸಪೆಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200221904 Bushra Sultana - W/O ಸೈಯದ ಮೈನುದ್ದೀನ ೨೧-೬೦ ಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200221905 Mohammed Jameel - ರೆನಾ ಗಲ್ಲಿ ಶಾಹ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200221914 GOUSE KHAN - ಪಾಶಾಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------210000000-
560200221915 Sudha Rani - ಬುಧುವಾರ ಪೇಠ ಗುಂಪಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200221929 ZULEKHA BEE - ಶಹಾಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200221937 Lilavati - 26-109 ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಮಂದಿರ ಶಾಹಪೂರ ಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560200221955 Nagamani - ಶಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200221994 Vidya Wati - ಬುಧುವಾರ ಪೆಟ ಗುಂಪಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200222002 Nazeera Begam - ಶಹಾಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200222099 Khairunisa - ಮನೆ ನಂ: 18/201 ಅಲ್ಲಾ ನಗರ ನಬಸವಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560200222222 ಮ.ಡಿ. ಯುನುಸ್ ಖಾನ್ - ಮನೆ ನಂ: 32-35 ಶಹ್ಪುರ್ ಗಲ್ಲಿ ಬಸAAY(NK) / NCS------200000000-
560200222277 ಸನಾತನ - 11878/16 ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------00000000-
560200222413 Jagadevi - ಮನೆ ನಂ:17/19, ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------30000000-
560200222432 SIDRAMAPPA - ತಿರುಪುರಾಂತ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****465016/05/2022FPS****465016/05/20226004000016/05/2022
560200222464 ಕಮಾಲಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಜಗಾನಾಥ - ಮನೆ ನಂ: 1127/21 ಕಾಳೀ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವPHH(NK) / NCS------90000000-
560200222489 Shobha - ಬನಶಂಕರಿ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200222496 JALEEL MIYAN FAKEER SAB KABADI - ಮನೆ ನಂ:32-50, ದರ್ಗಾ ರೊಡ ಶಾಹಾಪುPHH(NK) / NCS------90000000-
560200222619 ರಜಿಯಾ ಬೇಗಂ - ಮನೆ ನಂ: 10-61 ಛಿಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವPHH(NK) / NCS------210000000-
560200222878 GODAVARI - ಭೀಮ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200222917 Mohammadi Begum - ಯಾಕು ಪುರಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200222919 SAIYAD ALI - ಬಿಲಾಲ ಮಸಜಿತ ಹತ್ತಿರ ಯಾಕುಬಪುರಾ ಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560200222921 SHAMIN - ಯಾಕುಬಪೂರಾ ಪ್ರತಾಪೂರ ರೊಡ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------90000000-
560200222954 ಕೀರ್ತಿ - ಹೊಸಪೆಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200222964 ಅನಿತಾ ಗಂಡ ಸುರ್ಯಕಾಂತ - ಮನೆ ನಂ: 14/6 ಹೊಸಪೆಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560200222993 Vijay Laxmi - ಬುದ್ವರ ಪೇಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200223003 KARUNA - ಬುಧುವಾರ ಪೆಟ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200223006 Sangeeta - ಮನ ನಂ: ಬುದವಾರ ಪೆಟ ಬಸವಾಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200223007 ಪ್ರಭಾಕರ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ - ಬುಧವಾರ ಪೆಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200223153 NAMDEV RATHOD - ಟಿಚರ ಕಾಲೊನಿ ಜೆಬಿಕೆ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200223162 Nazmeen Begum - W/O ಸೈಯದ್ ಮುಸ್ತಫಾ 4/22 ಪೀರಪಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200223206 SAIYATH AZGAR ALI - ಪಾಶಾಪೂರಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200223234 ಲಲಿತಾ ಗಂಡ ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಮನೆ ನಂ: 4 ಪಿರ ಪಾಶಾ ಬಂಗಲಾ ಬುದುವPHH(NK) / NCS------120000000-
560200223303 Salma Begum - ಶಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200223320 Shahanaz Begum - ಮನೆ ನಂ:3143/1/4/9999, ಶಾಹಪುರ ಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560200223414 NAGANATHRAO KSHIRASAGAR - ಗಣೇಶ ಕಟ್ಟಾ ಬನಶಂಕರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560200223436 Hemalatha - ಬುಧವಾರ ಪೇಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200223497 Gousiya Begum - ಮನೆ.ನಂ. 35/148, ಕಾಮಾನಿ ಬೇಸ, ಮೆPHH(NK) / NCS------180000000-
560200223499 Jagadevi - ಮನೆ ನಂ:17/1, ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200223502 AMEER BEE - ಮನೆ.ನಂ. 3-123, ಶಾಹ ಹುಸೆನ, ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560200223509 KALAVATI - ಶಾಹಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200223512 Lalita - ಶಾಹಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200223516 Bharat Bai - ಬನಶಂಕರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200223532 Mangala - ಬುದ್ವರ ಪೇಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200223603 Subhadra - ವಿಜಯ ನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200223665 Gousia Begam - ಶಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200223670 RAMCHANDRA - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200223678 SHAREEFA BEE - ಶಾಪೂರ ಸ್ಟ್ರೀಟ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200223707 RAMESH AMARAYYA MATAPATI - ಸದರ್ಯ್ಯಾ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾನPHH(NK) / NCS------150000000-
560200223750 ಶ್ರೀದೇವಿ - ವಿಜಯ ನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200223763 Sangeeta - ಗೊಂಡಿ ಗ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200223773 Vaishali Panchal - ಮನೆ ನಂ:25-11, ಬನಶಂಕರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸPHH(NK) / NCS------90000000-
560200223850 Renuka - ಬುದ್ವರ ಪೇಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200223853 MADHUKAR PATIL - 9745/68,ಟಿಛರಸ್ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200223861 ABBAS PATEL MAQBUL PATEL - ಗುಲಮಿರ್ಜಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200223899 Surekha - ಸುರ್ಯಾಕಾಂತ್ 21-1 ಬುಧವಾರ ಪೆಟ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200223938 ಸುನಂದಾ - ಚಿತ್ರಶೇಖರ 21/19 ಬುಧುವಾರ ಪೇಟ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200223955 Kalavati - ಶಿವಾಜಿ 30-688 ಸರ್ವೋದಯ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200223961 Chanchala Bai - W/O ಶಿವಾಜಿ ರಾವ್ ಶಾಪುರ್ ಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200223978 ಇರ್ಫಾನ - ಮಹಿಬೂಬ 33-40-1 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------210000000-
560200224103 Saiyadabi - ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಾಬ್ ಮನೆ ನಂ:35/110 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200224126 Savita - ಗಂಡ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಾ 14/71 ಹೊಸ ಪೇಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200224131 Kousarbee - ಇಮಾಮುದ್ದಿನ್ ಮನೆ ನಂ: #21/129 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200224167 Ratnamma - ಗಂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತ 15/53 ಬುದವಾರ ಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560200224230 Shantabai - ಶಿವಪಾದಪ್ಪಾ 17-18/19 ಗೌಂಡಿ ಗಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200224246 Sunda - ಗಂಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರ 21/15 ಹುಸಪೇಠ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200224252 Renuka - ವೀರಯ್ಯಾಸ್ವಾಮಿ 30-111 ಎಸ್ಎಸ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200224265 JABEEN BEGUM - ಗಂಡ ಜಾಫರ ಶೇಕ 22/54/1 ಪಾಶಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200224268 Chandrakala Landage - ಗಂಡ ಗೋವಿಂದ ರಾವ 26/269 ಬೀರದಾರNPHH(NK) / NCS------50000000-
560200224279 Sujata - ಸತೀಶ #14/135 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560200224308 Premila - ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ 14/85 ಹೋಸ್ಪೇಟ್ ಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560200224325 Gangamma - ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ 104 ಹೊಸಪೇಟ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200224327 Siddamma - ಗೊರಖನಾಥ 178 ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560200224342 bhagyashree - ಧನರಾಜ್ ಮನೆ ನಂ:14/150 ಹಸಪೆಟ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200224350 Samreen - ಎಂ.ಡಿ ರಫೀಖ್ ಮನೆ ನಂ 13 ಯಾಖುಬ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200224357 Sayeeda Begum - ಎಂ ಡಿ ಯುಸೂಫ ಬೊಸಗೆ 12-68 ಧಾರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200224612 Subhash - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಭುಲಿಂಗಪ್ಪNPHH(NK) / NCS------50000000-
560200224961 Geeta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಾಂತಪ್ಪ 9NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200225203 Vijaylaxmi Ingole - S/O ನರಸೋಜಿ ಇಂಗೋಲೆ ೦೪ ಪೋNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200226557 Lalita S Naroju - W/O ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರಿ ನರೋಜು ೩೦-NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200226710 Shankaremma - W/O ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾವ ೧-ಬ ಬನಶಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200227171 Jyothi - W/O ಅನಿಲಕುಮಾರ್ ಭುಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200227186 Umadevi - W/O ಶಿಕ್ರೆಶ್ವರ ಚಿರಡೆ ೧೪-೮೮ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200228306 Ushabai - W/O ಭೀಮಣ್ಣ 16/55 ಬಸವೇಶ್ವರ ಟೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200228510 Gangamma - W/O ಬಸವನಪ್ಪ ೨೧-೧೫ ಹೊಸ್ಪೆತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200228594 Saroja A Sajjanshetty - W/O ಅಶೋಕ್ ಸಜ್ಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ೨೧-೬NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200228634 Prabhavati - W/O ವಿಠಲ್ ಮಾನಕರೆ ಬುಧವಾರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200228832 Shashikala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ 28/266/1 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200228834 Zainab Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಬ್ದುಲ ರಹೀಂ ಅಸ್ಸಾಲ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200228922 Roopa - W/O ನಾಗೇಶ್ ೩೮/೮೦ ದೇಶಪಾಂಡೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200229023 Savita - W/O ಕೃಷ್ಣ ಹಾಲಣ್ಣ ಸುಭಾಸ ಚNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200229226 Minakshi - W/O ರವಿಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಭುದುವಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200229413 Mallika - C/O ಅಬ್ದುಲ್ ಶೈಖ್ 25-16 ವಡ್ಡರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200230043 Haseenabi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಖಾಜಾ ಖಾನ್ #37/1 ಬಸವPHH(NK) / NCS------60000000-
560200230205 Pushpa - W/O ಕಾಶೀನಾಥ ಬಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200230226 Ayesha Begum. - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಲೀಲ್ 12-72 ಚುನPHH(NK) / NCS------150000000-
Top