REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200148987 Nirmala - W/O ನಾಗಯ್ಯ ಚಿಂಚೋಳೆ ೨೪/೯೦ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560200149121 Gangubai - W/O ಬಸವಂತಪ್ಪ ೨೨-೬೯ ಬನಶಂಕರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149260 Jagadevi - W/O ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ೨೬-೨೧ ಶಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/20229006000018/05/2022
560200151301 Siddamma - W/O ನಗಿದ್ರಯ್ಯ ಅನಿಮಾಠ ೨೫-೧೦ PHH(NK) / NCSBiometric****205721/05/2022FPS****205721/05/2022210014000021/05/2022
560200154236 Mandakini - W/O ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ 22-95 ಬನಶಂಕರಿ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/20226004000021/05/2022
560200154460 Pooja Javalakar - D/O ಸುರೇಶ ಜವಾಳ್ಕರ್ ೨೫/೪ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/20229006000021/05/2022
560200154716 Sunil Kumar - S/O ನರಸಣ್ಣ ವಿಶ್ವ ನಗರ್ ರೋಡ್PHH(NK) / NCSBiometric****777822/05/2022FPS****777822/05/20229006000022/05/2022
560200155265 Vijayshri - W/O ಪ್ರಭುಲಿಂಗ್ ಶಹಪುರ್ ಗಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200155513 Vijaylaxmi - W/O ಬಸವರಾಜ 0 ಈಶ್ವರ ನಾಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****777822/05/2022FPS****777822/05/20226004000022/05/2022
560200155942 Sushmavati - W/O ಕೈಲಾಶ 1 ಗೋಲಚೌಡಿ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200156242 Quirat Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಯದ್ ತಾಜುದ್ದೀನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/2022180012000021/05/2022
560200157727 Subhabai - S/O ಕೆರಬಾ ವಾಡೇಕರ್ ೨೪/೧೩೫ ಹುPHH(NK) / NCS------90000000-
560200160179 Suneeta - W/O ಅನಿಲ್ 190/1 ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160710 Rahmath Bee - W/O ಇಸ್ಮೈಲ್ ಸಬ ವಿಜಯ್ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/2022150010000021/05/2022
560200161499 Parvati - D/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬನಶಂಕರಿPHH(NK) / NCSBiometric****777822/05/2022FPS****777822/05/20226004000022/05/2022
560200161618 Durgamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುರೇಶ 24/21 ಈಶPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/202212008000021/05/2022
560200162873 Reshma - W/O ಗೌತಂ ೨೪/೩೧೭ ಪರಡಿ ಗಳ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/20226004000021/05/2022
560200163327 Pooja - W/O ಸಂತೋಷ 24-82 ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸPHH(NK) / NCS------90000000-
560200163388 Mateswari - W/O ಪ್ರಕಾಶ 24-150 ಈಶ್ವರ ನಾಗರPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/202212008000021/05/2022
560200188225 Jesudha - W/O ರಾಜೇಶ್ ಪರ್ವನ್ ೩೧ ಗೊಅಲAAY(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/2022200015000021/05/2022
560200188229 usha - ಗೋಲಚೌಡಿ, ವಡ್ಡರ ಗಲ್ಲಿ, ನಾರಾಯಣಪೂPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/20229006000021/05/2022
560200188297 ಕಮಲಾಕರ - ಶಾಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಚೌಕ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****777822/05/2022FPS****777822/05/2022200015000022/05/2022
560200188298 ರಮೇಶ - ಮನೆ ನಂ:25-162, ಶಾಹಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188300 ಮೋಹನ್‌ - ಹಲ್ತಾ ಮಿನಾರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200188302 ಬಾಲಾಜಿ - ಸಾಹಪುರ ಗಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾ ರೋಡ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------60000000-
560200188305 ರಾಮ ರಾವ - ಮನೆ ನಂ: 75-1 ಪಟೇಲ್ ಚೌಕ್ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200188309 ನರಸಿಂಗ - ಶಹಾಫುರ ಗಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಸವಕಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200189352 Rajeshwari - ಬನಶಂಕರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/2022150010000021/05/2022
560200189417 Shanta Bai - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****777822/05/2022FPS****777822/05/2022200015000022/05/2022
560200189422 Pooja - ಪಾರದೆ ಗಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಪುರ ಕ್ರಾಸ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/2022180012000021/05/2022
560200189425 Draupati - W/O ವಿಕ್ರಂ ೨೪-೧೮೬ ಪರಡಿ ಗಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200189757 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277821/05/2022FPS****277821/05/20226004000021/05/2022
560200189759 ಶಂಕರ ರಾವ - ಶಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200189760 Parvati - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777822/05/2022FPS****777822/05/2022150010000022/05/2022
560200189774 ಅನಿತಾ - ಭೀಮ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200189777 ಮಮ್ತಾತಾಜ ಬೇಗಂ - ಮನೆ ನಂ: 35-95 ರೆನಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/20223002000021/05/2022
560200189778 ಮದಾರ ಸಾಬ - ಮನೆ ನಂ: 35/88/2, ರೆನಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****555221/05/2022FPS****555221/05/20229006000021/05/2022
560200189779 Taslim Begum - ರೇನಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****940922/05/2022FPS****940922/05/2022270018000022/05/2022
560200189782 ಮಖಬುಲ್‌ ಮಿಯಾ - ರೇನಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200189784 ಇನೂಸ್ ಬೇಗಂ - ಮನೆ ನಂ: 36/72 ನಾಲಬಂದ್ ಗಲ್ಲಿ ಬಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560200189785 Ayesha Begum - ಮನೆ ನಂ:36/72, ನಾಲಬಂದ್ ಗಲ್ಲಿ ಬಸPHH(NK) / NCS------150000000-
560200189786 ದಿಗಂಬರ್ - ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777822/05/2022FPS****777822/05/20226004000022/05/2022
560200189790 Ajamirbee - ಮನೆ ನಂ: 35/88/2, ರೆನಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****555222/05/2022FPS****555222/05/2022210014000022/05/2022
560200189794 ಅತೀಕ ಅಹ್ಮದ - ಶಹಾ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****205722/05/2022FPS****205722/05/202212008000022/05/2022
560200189806 ಇಂದು ಬಾಯಿ - ಚಾವುಸ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200189810 khabrabe - ಶಾಹ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277821/05/2022FPS****277821/05/20223002000021/05/2022
560200189812 ಮಾರುತಿ - ರೇಣಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200189814 Shahjahan - ರೆನಾ ಗಲ್ಲಿ ಶಾಹ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200189816 ನಾಗರಾಜ - ಪಣಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಾ ತ್ರಿಪುರಾಂತ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560200189818 ನೈಭುರ್ ಬೇಗಮ - ಅಲ್ಲಾ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/202212008000021/05/2022
560200190255 Shanta Bai - ಪಾಶಾಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200190342 ಕವಿತಾ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/202212008000021/05/2022
560200190677 ಉಜ್ವಲಾ ಬಾಯಿ - ನಾರಾಯಣ ಪೂರ ಕ್ರಾಸ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777822/05/2022FPS****777822/05/20229006000022/05/2022
560200191054 ನಾರಾಯಣ ರಾವ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200191080 ಶೈಕ ಮೈನುದ್ದಿನ - ರೇಣಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/20223002000021/05/2022
560200191202 ರಮೇಶ ರಾವ - ಅಂಜುಮನ ಮಸ್ಜೀದ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191226 DATTATRI - BASAVAKALYANNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200216452 MADHAV S/O DADARAO BIRADAR - c/o ಪ್ರಭಾವತಿ ಗಂಢ ಮುರಳಿ ಮುಳೆ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200216617 Jaishree - ಗಣೇಶ ಕಟ್ಟಾ ಗಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಟ್ ಬನಶಂಕರPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/2022150010000021/05/2022
560200216861 RAM - ಸರನ ನಗರ ಹುಲಶುರ ರೊಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200217397 Shakera - W/O ಶೈಕ್ ಮೊಸೀನ್ ೨೫೧೨ ವಾದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200217463 Sunitha Kshirsager - ಗಣೇಶ ಕಟ್ಟಾ ಗಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಟ ಬನಶಂಕರಿPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/202212008000021/05/2022
560200218452 ವಿದ್ಯಾ ವಂತಿ ಬಾಯಿ - ಭಂಗಿ ಬೌಡಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200218712 sakubai - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಹುಲಸುರ ರೋಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200218763 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಶರಣಗರ ಕಯಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/20229006000021/05/2022
560200218788 ಪಾಂಡು ರಂಗ - ಭಂಗಿ ಬೊವ್ಡಿ ಬಸವಕಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****205720/05/2022FPS****205720/05/202212008000020/05/2022
560200218810 ಗಣಪತಿ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/20229006000021/05/2022
560200218813 MAINAMMA - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/20223002000021/05/2022
560200218817 ಸುಶೀಲ ಬಾಯಿ - ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/20226004000021/05/2022
560200218966 ಬಸವರಜ್‌ - ಗೂಲಚೌಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200219010 ಸಂಗೀತಾ - ಬನಶಂಕರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200219014 RADHA GARAD - ರಾಧಾ ಗಂಡ/ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಗರಡ ಭಂಗಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****777822/05/2022FPS****777822/05/202212008000022/05/2022
560200219374 LAXMI BAI W/O NARASING - ಮನೇ.ನಂ 23/130 ಇಶವಾರ ನಗರ ಹೇಲವಾ PHH(NK) / NCSBiometric****777822/05/2022FPS****777822/05/202212008000022/05/2022
560200219921 Jagadavi - ಬನಶಂಕರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200219922 ರಾಚಮ್ಮ - ಬನಶಂಕರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200219925 ನಾಬಿ ಸಾಬ - ವಡ್ಡರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200219926 ಹಾಸಮತ ಬಿ - ಮುಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ರೇಣಾ ಸ್ಟ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/20223002000022/05/2022
560200219930 Shivamma - "ಈಶ್ವಾರ್ ನಗರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು : ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200219931 ಕಮಲಾಬಾಯಿ - ಪಾಶಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777822/05/2022FPS****777822/05/20223002000022/05/2022
560200219933 ಪುಜಾ - 139/5 ಪಾಶಾಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200219934 ಮಹಿಬೂಬ ಸಾಬ - BASAVAKALYANPHH(NK) / NCSBiometric****510018/05/2022FPS****510018/05/2022150010000018/05/2022
560200219939 ಅಹ್ಮೆದ ಬ್ವೇಗುಮ - ಭಂಗಿ ಬೌಡಿ ಪಾಶಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯAAY(NK) / NCSBiometric****777822/05/2022FPS****777822/05/2022200015000022/05/2022
560200219941 ಸಾಮಿವುಲ್ಲಾ ತಂದೆ ಅಹ್ಮದುಲ್ಲಾ - ಅಲ್ಲಾ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾನPHH(NK) / NCS------150000000-
560200219943 Ambika - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200219944 Basamma - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022150010000022/05/2022
560200219946 Naghma Begum - ಶಾಹ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200219949 ಎ ಸತಾರ - ನಾರಯಣಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾರ್ದಿ ಗಲ್ಲಿ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200219954 ಸದಾನಂದ - "ಈಶ್ವಾರ್ ನಗರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು : ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200219955 Sharanamma - ಕೈಕಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****777822/05/2022FPS****777822/05/2022150010000022/05/2022
560200219957 ಫಾತಿಮಾ - ವದ್ದರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****777822/05/2022FPS****777822/05/2022200015000022/05/2022
560200219962 Siddamma - ಬನಶಂಕರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200219966 bharatha - ಜೊಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/2022210014000021/05/2022
560200219969 santosh - ಬನಶಂಕರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560200219973 ರಾಜು - BasavakalyanPHH(NK) / NCSBiometric****777822/05/2022FPS****777822/05/20226004000022/05/2022
560200219974 Indira bai - ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200219975 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಹುಲಸೊರ ರೊಡ ಶರಣ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/20226004000021/05/2022
560200219982 ಮನೋಜ್‌ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200219983 ಸುರೇಶ್‌ - ಬನಶಂಕರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/202212008000021/05/2022
560200219994 ಚಾಂದಪಾಶಾ ಶಾಹ - ಪಾಶಾಪೂರಾ, ಗಣೆಶ ಕಟ್ಟಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200219995 ಜೆಗನಾಧ್‌ - ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------150000000-
560200219997 ಅಡೆಪ್ಪಾ - ಕ್ಯೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200219999 chennamma - ಬನಶಂಕರಿ ಗಲ್ಲಿ ಥೇರಮ್ಯದಾನ ಆನೇಮಠನPHH(NK) / NCS------30000000-
560200220010 Nagamma - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/20226004000021/05/2022
560200220013 babu - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200220016 ಗನಪತ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200220019 ಕಲ್ಲಪ್ಪ - ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200220020 Parvati - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/202212008000021/05/2022
560200220021 ಲಕ್ಷ್ಷ್ಮಣ್‌ - ಶರಣ ನಗರ ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200220026 ರಾಜೆ ಶ್ರೀ - ಬನಶಂಕರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200220044 ಮಸ್ತಾನ ಸಾಬ್‌ - ಪಾರದಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777822/05/2022FPS****777822/05/202212008000022/05/2022
560200220045 ಮಂಗಾಲಾ ಬಾಯಿ - ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಗಲ್ಲಿ ಜ್ಙಾನಪ್ರಿಯPHH(NK) / NCS------60000000-
560200220046 ರಾಜು - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/20226004000021/05/2022
560200220047 Shamala - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಹತ್ತಿರ ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****777822/05/2022FPS****777822/05/202212008000022/05/2022
560200220048 ಯಾಧವ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಕೈಕಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/20226004000021/05/2022
560200220050 ujvalla - ಈಶವರ ನಗರ ಜೊಶಿ ಗಲೀ ಬಸವಕಲೈಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200220051 Nagamma - ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200220052 kalyan rao - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200220054 ರಮೇಶ್ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****777822/05/2022FPS****777822/05/2022200015000022/05/2022
560200220055 ಪ್ರೇಮಾ ಬಾಯಿ - ಪಾಶಾ ಪೂರ ಹತ್ತಿರ ಭಂಗಿ ಬೌಡಿ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200220056 ಮಕ್ಬೂಬ ಖಾನ - ಬನಶಂಕರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/20229006000021/05/2022
560200220058 ಖಂಡೆಪ್ಪ - ಬನಶಂಕರಿ ಗಲ್ಲಿ ಸಮಿಪ ನಾಗಣ್ನ ಗುಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200220059 NIRMALA - ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾನPHH(NK) / NCS------150000000-
560200220060 Mahadevi - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಕ್ಯಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200220061 ಆಂುುುದಂ ಬರ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೋಶಿPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/2022150010000021/05/2022
560200220062 ಸುಭಾಬಾಯಿ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಭೋಂಗಿ ಬೋವಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/202212008000021/05/2022
560200220063 ಗುಂಡಪ್ಪ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/2022150010000021/05/2022
560200220066 Irkanbai - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200220067 ಬಸವರಾಜ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------90000000-
560200220071 ರಮೇಶ್ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200220072 ರೇಣುಕಾ - ಈಸವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777822/05/2022FPS****777822/05/2022150010000022/05/2022
560200220074 Reshma - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಹೆಳವಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/202212008000021/05/2022
560200220075 sita - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200220078 Laxmi - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಹೆಳವಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/202212008000021/05/2022
560200220079 Hameeda Bee - ಭಂಗಿ ಬೌಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------270000000-
560200220080 khaja miyya - ಪಾರ್ದಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777822/05/2022FPS****777822/05/20223002000022/05/2022
560200220081 Pooja - ೀಶ್ವರ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200220083 ADEMMA - ಕೈಕಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಈಶ್ಸವರ ನಗರ ಬವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****777822/05/2022FPS****777822/05/20223002000022/05/2022
560200220084 ದಾಥು - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777822/05/2022FPS****777822/05/2022150010000022/05/2022
560200220085 ಬಾಬು - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಹೆಳವಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200220087 Gangamma - ಈಶವರ ನಗರ ಬಸವಕಲೈಣPHH(NK) / NCSBiometric****777822/05/2022FPS****777822/05/2022210014000022/05/2022
560200220089 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಪಾಶಾಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/20229006000021/05/2022
560200220094 ಯಲ್ಲಪ್ಪ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಗುಜರಾತಿAAY(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/2022200015000021/05/2022
560200220095 Nagamma - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಹೆಳವಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/20229006000021/05/2022
560200220101 ANUSHA - ಹೆಳವರ ಗಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/2022150010000021/05/2022
560200220102 ಶಂಕ್ರೇಪ್ಪಾ - ಇಶವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022150010000021/05/2022
560200220103 ಸಯಮ್ಮ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/2022150010000021/05/2022
560200220104 Jaya Bai - ನಾರಾಯಣಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/2022200015000021/05/2022
560200220108 Shivamma - ಶರನ ನಗರ ಗಲಲೀ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/20223002000022/05/2022
560200220110 ಲಕ್ಷ್ಷ್ಮಣ್‌ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200220112 ಭವಾನಿ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಶರಣ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/20229006000021/05/2022
560200220115 ಕಾಶೀನಾಥ್‌ - BasavakalyanPHH(NK) / NCSBiometric****777822/05/2022FPS****777822/05/20229006000022/05/2022
560200220116 ಸರುಬಾಯಿ - ಶರಣ ನಗರ ಹುಲಸುರ ರೊಢ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200220119 PADMAVATI - ಗಾಣಧಿ ಚೋಕ ಹತ್ತಿರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟಾಕ್ಷPHH(NK) / NCS------90000000-
560200220121 ಕಾಶೀನಾಥ್‌ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಜೊಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200220122 ಆಂಬವಾ - ಶರಣ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200220125 ಕ್ರಷ್ಣ - BasavakalyanPHH(NK) / NCSBiometric****777822/05/2022FPS****777822/05/20226004000022/05/2022
560200220126 ಹಿರೋ, - ಶರಣ ನಗರ ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/2022200015000021/05/2022
560200220127 Kashi Bia - ಈಶ್ಬವರ ನಗರ ಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200220128 Kavita - ವಡರ ಗಲೀ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200220131 ಪರಖಾಬಾಯ - ಶರಣ ನಗರ, ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸ ಸ್ಟ್ಯPHH(NK) / NCS------60000000-
560200220132 Rekha - ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------90000000-
560200220134 Mahanada - ಶರಣ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200220135 Malanbai - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777822/05/2022FPS****777822/05/20226004000022/05/2022
560200220138 ಮ.ಡಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ತಂದೆ ಪಾರಿದ ಸಾಬ - ಮನೆ.ನಂ 23/97 ಪಾಶಾಪುರಾ ಬಾನಾಶಕಾರAAY(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/2022200015000021/05/2022
560200220140 HANMANTH - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200220141 ಅಶೋಕ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200220144 Surekha - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಕೈಕಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/2022150010000021/05/2022
560200220145 ಮಾರುತಿ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****777822/05/2022FPS****777822/05/20226004000022/05/2022
560200220147 Surekha - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------120000000-
560200220150 ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಾನೇ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200220151 ಸುಗಂದಾ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200220152 Shanta Bai - ಮನೆ.ನಂ. 56, ಶರನ ನಗರ, ಈಶ್ವರ ನಗರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200220153 SHIVAMMA - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200220155 Dropati - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/202212008000021/05/2022
560200220156 ಸುರಜ್‌ - ಅಲಹಾ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200220158 shivaji - ಪಾರ್ದಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/20223002000021/05/2022
560200220159 sulochana - ಬನಶಂಕರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/20223002000021/05/2022
560200220163 ಕಲಾವತಿ - ಬನಶಂಕರಿ ಗಲೀ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/202212008000021/05/2022
560200220164 ಎಂ ಡಿ ಮೊಹಿಜುದದಿನ - ಪಾರ್ದಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/20223002000021/05/2022
560200220165 Laxmi - ಪರ್ದಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/2022150010000021/05/2022
560200220643 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಬನಶಂಕರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200220742 ಉಲಾಬಾಯ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200220748 ಸೂಯಱಕಾಂತ - ಹೊಸಪೆಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200220749 ಸಂಜುಕುಮರ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಕ್ಯ್ಯೆ ಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/202212008000021/05/2022
560200220850 Shivkanta - ಪಾರದಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777822/05/2022FPS****777822/05/2022150010000022/05/2022
560200220941 ಮಹಮ್ಮದ ಅಬ್ದುಲಾ - ನಾಲಬಂದ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200220952 ಗೋವಿಂದ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200220961 ಕಸ್ತೂರ ಬಾಯಿ ಪಾಟಿಲ - ಬನಶಂಕರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200220966 shamala bai - ಪಾರದಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777822/05/2022FPS****777822/05/20223002000022/05/2022
560200220967 Chandrakalabai - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200220970 ಸೋನಾ ಬಾಯಿ - ಬನಶಂಕರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****205721/05/2022FPS****205721/05/20223002000021/05/2022
560200221003 ಕವಿತಾ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200221017 MEERA - ಪಾರದಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777822/05/2022FPS****777822/05/2022150010000022/05/2022
560200221042 ದಯನಂದ ರಾವ, - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200221043 ನಾರಯಣ ರಾವ, - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200221083 PARVATI - ರೇಣಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200221130 ಭಾಸ್ಕರ್‌ - ಸದಾನಂದ ಕಾಲೋನಿ ಗದಗಿಮಥ ರೋದ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560200221294 ಸುಲ್ತಾನಾ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200221353 ರಾಮಲು - ಶರಣ ನಗರ ಹೂಲಸೂರ ರೋಡ ಬಸವಕಲೈಣPHH(NK) / NCSBiometric****777822/05/2022FPS****777822/05/202212008000022/05/2022
560200221359 LALITABAI - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200221360 ಪವಿತ್ರಾ - ಸಂತೋಷ ಸ್ವಾಮಿ ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/2022150010000021/05/2022
560200221421 ಶಿವಾಜಿ ರಾವ, - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200221440 ಜಗನಾಥ - ಆನೆ ಮಠ ಬನಶಂಕರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****205721/05/2022FPS****205721/05/20226004000021/05/2022
560200221471 sumitra - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಹುಲಸುರ ರೋಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****131221/05/2022FPS****131221/05/20223002000021/05/2022
560200221516 ಸುಬಾಶ್‌ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777822/05/2022FPS****777822/05/20226004000022/05/2022
560200221640 ಶಾಮ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200221683 ಬೀಮಣ್ಣ - ನ್ಯೂ ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/20226004000021/05/2022
560200221854 Asiya Begum - 19-25,ವಡ್ಡರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/202212008000021/05/2022
560200221862 Mubeen Begum - 22/17,ಗಣೀಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/20229006000021/05/2022
560200222011 ವಿಮಲಾಬಾಯಿ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200222012 SAVITA - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/202212008000022/05/2022
560200222077 Jayashree - ಶಹಾಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200222106 ASHWIN KUMAR - ವಿಧ್ಯಾಶ್ರೀ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200222107 NAGAMMA - ಗಣೇಶ ಕಟ್ಟಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200222448 SANGEETA - ಬನಶಂಕರಿ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200222490 Rekha - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****777822/05/2022FPS****777822/05/2022150010000022/05/2022
560200222701 Rekha - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ದರ್ಗಾ ರೊಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777822/05/2022FPS****777822/05/202212008000022/05/2022
560200222718 DASTAGIR - ಕರಿಮ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777822/05/2022FPS****777822/05/20226004000022/05/2022
560200222762 ಗೌಸುದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಶಮಶುದ್ದಿನ್ - ಮನೆ ನಂ: 36/72 ನಾಲಬಂದ್ ಗಲ್ಲಿ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****625319/05/2022FPS****625319/05/20226004000019/05/2022
560200222984 ANANT KUMAR - ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಶಂಕರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬಸವPHH(NK) / NCS------30000000-
560200223158 MD DASTEGEER - ಪಾಶಾಪೂರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200223164 Shahebaz Begam - ಮನೆ ನಂ: 23/45 ಪಾಶಾಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****777822/05/2022FPS****777822/05/2022180012000022/05/2022
560200223168 WAJID MIYAN - ಆಟೊ ನಗರ ರಿಕ್ಷಾ ಕಾಲೋನಿ ಹೂಲಸೂರ ರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200223252 Vijayalaxmi - ಬನಶಂಕರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/202212008000021/05/2022
560200223346 SEKHAR B KALASKAR - ಶಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200223477 Varsha - ಇಡಿಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------90000000-
560200223645 MAQDOOM ALI - ಬಾರಾನಪೂರ ಕ್ರಾಸ ಪಾರದಿಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560200223679 ಲಲಿತಾ - 25-26/1 ವಡ್ಡರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200223683 Surekha. - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/2022210014000021/05/2022
560200223684 JYOTI - ಬನಶಂಕರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200223727 Reyeesa Shaheen - 25-34,ವಡ್ದರ ಗಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200223935 Gurudevi - ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಆನಿಮಠ 25/10PHH(NK) / NCS------90000000-
560200223995 Sharadhabai - ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಮಮ್ಮಾ 24/139/5 ಪಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200224212 Sheetal - ಗಂಡ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಜಾಧವ 26/224/3 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200224805 Shantabai - W/O ರಮಾಕಾಂತ ೩೭/೩೮ ಕುಂಬಾರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200226943 Ambika - S/O ಮಾರುತಿ ರಾವ್ ಧೋಲೆ ಗಾಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200227467 Kalavati Hulsure - W/O ಶಿವಪ್ಪ ಹುಲ್ಸುರೆ ೩೧-೩೭೭ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200227804 Pooja - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ 26/21 ಶಾಹಪುರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200227850 Maheshwari - W/O: ಕೆದಾರನಾಥ 26/21 ಶಾಹಪುರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200228766 Ratna - W/O ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಸುಗುರೆ ೨೮-NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200228793 Aarati - W/O ರವಿ ಸುಣಗರ ಗಂಗಾ ಕಾಲೋನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200229223 Jilani - S/O: ಹಬಿಬ ಸಾಬ 1-81 ಬೇಲೂರ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------50000000-
560200229369 Pushpavati - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಪಾಟಿಲ ಹಾಲಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200229442 Sunil - S/O ಮೋಹನ 1/33 ಭವಾನಿ ಮಂದಿರ ಬೇNPHH(NK) / NCS------50000000-
560200230200 Parveen - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಕೀಲ ಚೌಧರಿ # ಪಾPHH(NK) / NCS------120000000-
Top