REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200155322 Gouramma - W/O ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ೧೯/೩೪ ಧರಂ ಪPHH(NK) / NCSBiometric****079620/05/2022FPS****079620/05/2022150010000020/05/2022
560200155504 Vidhyavanti - W/O ಶಿವಪ್ಪಾ ಮುಜ್ನಾಯಕ ಧರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200156232 Savita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ ಅದೇಪ್ಪಾ #28/PHH(NK) / NCSBiometric****171822/05/2022FPS****171822/05/202212008000022/05/2022
560200157457 ಹಸೀನಾ ಬೇಗಮ - W/O ಆರೀಫ್ ಅಲಿ . ಅರ್ಫಾತ್ ಕಾಲೊPHH(NK) / NCS------150000000-
560200159843 Rijwana Shaikh - S/O ನಬಿ ಸಾಬ್ 24 ಅರ್ಫಾಥ್ ಕಾಲೊPHH(NK) / NCS------180000000-
560200160133 Parvin - W/O ಮೊಯ್ನ್ ಪಶಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮಲಗರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200160936 Geeta - W/O: ಜಗನ್ನಾಥ ನರಟಲೆ 29/334 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200161201 Bharat Bai - W/O: ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ 30/231 ಬಿರಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200163247 Rizwana Begum - C/O ಶೈಕ ಮೆಹೆತಾಬ್ 8297/88 ಅರ್PHH(NK) / NCS------210000000-
560200188344 Bhagamma - ಪಾಂಡ್ರಿ ಗಲ್ಲಿ, ತ್ರಿಪೂರಾಂತ, ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****171819/05/2022FPS****171819/05/20229006000019/05/2022
560200189883 Jhaitun Bee - ಭುನಕರ ಕಾಲೋನಿ, ತ್ರಿಪೂರಾಂತ, ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------180000000-
560200189914 Rukminibai - ವೀಟಲ ಮಂದಿರ ತಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCSBiometric****171819/05/2022FPS****171819/05/2022150010000019/05/2022
560200189925 Parvati - ಜಮಾದಾರ ಮನೆ ನಂ 29 - 265-PHH(NK) / NCSBiometric****171819/05/2022FPS****171819/05/2022180012000019/05/2022
560200190004 Anusaya Bai - ಹಿರೆಮಠ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200190008 Chaya - ರೇಷ್ಮೇ ಇಲಾಖೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ತ್ರಿಪುರಾPHH(NK) / NCSBiometric****171819/05/2022FPS****171819/05/2022150010000019/05/2022
560200190013 chandra bhag - ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCSBiometric****103522/05/2022FPS****103522/05/20223002000022/05/2022
560200190084 ರಾಜೇ ಸಾಬ - ಮನೆ ನಂ: 29-122 ಬುನ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/20223002000019/05/2022
560200190236 Nandarani - ಭೀಮ ನಗರ, ತ್ರಿಪೂರಾಂತ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200190591 Pushpa - ತ್ರಿಪುರಾಂತ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****171821/05/2022FPS****171821/05/20229006000021/05/2022
560200191260 ನಾಮಾ ದೇವ - ಸರ್ವೊದಯಾ ಕಾಲೊನಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಹತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200216437 MAQBOOLUDDIN S/O SALEEMUDDIN J - ಮನೆ ನಂ : 11556/27, ಬಿರಾದಾರ ಕಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200216445 MADHAVRAO S/O KASHINATHAPPA TA - ವಾಸ್ಥವ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200216458 LALITABAI - ಸಂಗಪ್ಪಾ ತಮದೆ ಬಸವಣಪ್ಪಾ ಚಂದನಕೇರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200216459 Dr Kirti - ಧನರಾಜ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಚಂಧನಕೇರಿ ವಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200216467 POOJA - ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200216476 BOUDHAPRAKASH S/O SHAMRAO SING - ಎಮ್.ಐ.ಜಿ ಮೊದಲನೇ 14 ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200216506 SHARADABAI W/O SHIVKUMAR VADAG - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 30-313 ಬಿರಾದರ ಕಾಲೊನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200216521 ಬಾಬು ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ - ಬಿರಾದಾರ ಕಾಲೋನಿ, ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200216682 MAHESH S/O DEVIDAS RAO NANDGOW - ಸಾಯಿ ನಿಲಯ ಶೀವಜಿ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200218636 Saleema Bee - ಆರಾಫತ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪೂರಾಂತ ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022180012000018/05/2022
560200219911 Ushabai - ಧರಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿಲPHH(NK) / NCSBiometric****171821/05/2022FPS****171821/05/20229006000021/05/2022
560200220292 Noorjahan - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022150010000018/05/2022
560200220758 ರವಿಕಾಂತ ತಂದೆ ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪಾ - ಮನೆ ನಂ:744/3, ಮಹಾದೆವ ಕಾಲೊನಿ ಶಿPHH(NK) / NCSBiometric****171822/05/2022FPS****171822/05/20229006000022/05/2022
560200220780 ಭಗವಾನ್‌ - ಶಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****103522/05/2022FPS****103522/05/20226004000022/05/2022
560200220781 Akash - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200220863 kashinath - ಶಾಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****171822/05/2022FPS****171822/05/20223002000022/05/2022
560200220876 Geeth - ಶಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/202212008000020/05/2022
560200221002 Kusuma - ಮ.ನಂ:35,ರಮಾ ಬಾಯಿ ಕಾಲೊನಿ,ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****171822/05/2022FPS****171822/05/20226004000022/05/2022
560200221011 Gauramma - ಶಾಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****171822/05/2022FPS****171822/05/20223002000022/05/2022
560200221145 Shammeem Banu - BasavakalyanPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022210014000019/05/2022
560200221272 ಸಂಜಿವ ಕುಮಾರ - ವಿಜಯನಗರ ಕಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200221288 ನವ ನಾಥ್‌ - ವಿಜಯ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/202212008000017/05/2022
560200221292 Sujatha - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****171821/05/2022FPS****171821/05/20223002000021/05/2022
560200221335 FATIMA BEGUM - ಮಾಲಗರ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200221393 Saraswati - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200221544 TOLOMA BEE - ಶಹಾ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****103522/05/2022FPS****103522/05/2022200015000022/05/2022
560200222062 ಬಸವರಾಜ ಲಾಲಪಾ - ತಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCS------180000000-
560200222140 Shanta - ಆದರ್ಶ ನಗರ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200222300 ತಾರೆಕ ಅನವರ - HKDC ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪುರಾಣತPHH(NK) / NCS------30000000-
560200222399 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನಸಾರ್ - ಮನೆ.ನಂ. 29/324, ತ್ರಿಪೂರಾಂತ, ಬಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560200222833 ನಿರಮಲಾ - ಶಾಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200222949 Chandrakala - ವಿಜಯ ನಗರ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200223064 Meherunnisa - ಶಾಪೂರ ಎ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****171819/05/2022FPS****171819/05/202212008000019/05/2022
560200223103 Prabhavati - ನಾಗಲಿಂಗೆಶ್ವರ ಕಾಲೋಣಿ ಸಾಹಿಲ ಫಕ್ಷPHH(NK) / NCS------90000000-
560200223176 Parvati - ಪಂಚಾಯತ ಕಠ ತಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCSBiometric****103522/05/2022FPS****103522/05/2022180012000022/05/2022
560200223178 VEERASHETTY TUKARAM - ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಾ, ತ್ರಿಪೂರಾಂತ, ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560200223254 Lakshimi Bai - ಪಾಂಡ್ರಿ ಗಲ್ಲಿ,ತ್ರಿಪುರಾಂತ,ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560200223268 ರೇಶ್ಮಾ - ಪಾಂಡರಿ ಗಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCSBiometric****171822/05/2022FPS****171822/05/202212008000022/05/2022
560200223340 DNYANESHWAR - ನಾಗೆಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****171819/05/2022FPS****171819/05/2022150010000019/05/2022
560200223365 RAJSHEKHAR - 17 ಗುಡದಪ್ಪಾ ಕಾಲೋನಿ ಶಿವಪೂರ ರೋಡ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200223722 RAVINDRA VAIJINATHAPPA - ರವೀಂದ್ರ ವೈಜೀನಾಥಪ್ಪಾ ಮನೆ.ನಂ.30/PHH(NK) / NCS------60000000-
560200223737 ROHINI - ವಿಜಯ ನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200223743 ABDUL JABBAR - ಮದಿನಾ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200223752 DIGAMBAR L HIRLE - ಪಂಚಯಾತ ಕಟ್ಟಾ ತ್ರಿಪೂರಾಂತ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****171819/05/2022FPS****171819/05/2022150010000019/05/2022
560200223821 SANGEETA - ಕೆಚಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಮ .ನಂ MIG17 ಬಸವಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200223828 RAMESH V BOKKE - ಪಾಂಡರಿ ಗಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/20229006000019/05/2022
560200223838 Rehana Begum - ಮಾಲಗಾರ ಕಾಲೋನಿ, ತ್ರಿಪೂರಾಂತ, ಬಸವPHH(NK) / NCS------180000000-
560200223839 ARJUN - ಭವಾನಿ ಂದಿರ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCS------60000000-
560200223902 ಭಾರತಬಾಯಿ - ಅಂಬಾದಾಸ 4873/1 ಮಹಾದೇವಿ ಕಾಲೋನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200224085 Saida Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಸ್ತಗೀರ್ 21/43 ಅPHH(NK) / NCS------210000000-
560200224522 Girija - W/O ಸಿದ್ದಣ್ಣಾ ಹ೦ಗರಗೆಕರ ೨೮-೮೧NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200224807 Maitrabai Mudbe - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಮುಡಬೆ ವಿದ್ಯNPHH(NK) / NCS------100000000-
Top