REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
150500285509 Sarubai - S/O ಚನಬಸಪ್ಪ 15-66/1 ಸುಭಾಶ್ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/20229006000022/05/2022
560200149046 Ambika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೇಘರಾಜ ಕುಶಾಲ ನಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200153799 Zareena Begum - W/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ 31-148 ಯಾಕೂಬಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/202212008000021/05/2022
560200153859 Mahalaxmi - W/O ಸಂತೋಷ #26/102 ಶಹಾಪುರ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154277 Qamrunnisa - W/O ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ # 54 ಹ್ಯಾಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154503 Malanabe - S/O ನಬಿ ಖಾನ್ ೩೩/೨೫೦ ಯಕೋಬ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200154634 Afreen Begum - S/O ಸಯೆದ್ ಅಜ್ಹರ್ ಆಲಿ ೧೨/೧೧೦ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154664 Sultana. - W/O ಅಬ್ದುಲ ಹಮೀದ್ # 33-328 ಯಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200155297 Asiya Begum - S/O ಜ್ಯಹೊರುದ್ದೀನ್ ಇಶ್ವರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200155468 Khaja Begum - W/O: ಕಂರೋದ್ದೀನ್ 31/39 ಶಾಪುPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/202212008000021/05/2022
560200155817 Saroja - W/O: ಹೇಮಂತ ಕುಮಾರ 26/13 ಶಹಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200156113 Najima - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಂ ಸಾಬ್ ಪಟೇಲ್ 3PHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022180012000021/05/2022
560200156216 Rizwana - S/O: ಜಹೋರುದ್ದಿನ್ ಜಾಮವಾಲೆ 31/4PHH(NK) / NCS------120000000-
560200157388 Farhana - W/O ಬಾಖತಿಯಾರ್ ಅಲಿ ಕಾನ್ 159 ಯPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022210014000021/05/2022
560200157916 ಫಾರ್ಹನ ಬೇಗಮ್ - W/O ಗಫ್ಫಾರ್ ದೇಶಮುಖ್ ೪೩೨/೨೨ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200158034 Aasma - W/O ಶೇಖ ತಜೋದ್ದೀನ್ # ಯಾಖುಬಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022240016000021/05/2022
560200158095 Rukmini - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ ಕುಶಾಲ ನಗರ ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200158511 Chinnamma - W/O ಶಾಂತ ಕುಮಾರ್ ಚಪತೆ ೨/೨ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200158520 Jyoti - S/O ಭೀಮಾಶಂಕರ್ 14 ಕೇಏಚ್‌ಬೀ ಕಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200158621 Israt - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮಡಿ ಸಾಜಿದ 39/32 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200158865 Khaja Begum - S/O ಅಕ್ಬರಸಾಬ್ 78 ನಾಲಬಂದ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200159359 Shameem Begum - W/O ಮದ ರಯೀಸ್ ಮಿಯನ್ ೧೨೩೨೨/೨೩ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200159441 Sony - W/O ಪ್ರಸಂಜೀತ #331 ಭೀಮ ನಗರ ಬಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560200159549 Arsiya Anjum - W/O ವಾಹೀದ 33/157/1 ಯಾಕೂಬಪೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/202212008000021/05/2022
560200159617 Rubeena Begum - D/O ಶಬ್ಬೀರ್ 35/105 ಶಾ ನಾಗರ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****952120/05/2022FPS****952120/05/202212008000020/05/2022
560200159942 Akmal Begum. - W/O ಚಾಂದ ಪಾಶಾ # 84/78 ರೇನಾ ಸPHH(NK) / NCS------150000000-
560200160308 Mahejabeen - W/O ಮಸ್ತಾನ್ ಸಾಬ್ 44/95/33/4 PHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022150010000021/05/2022
560200160351 Shaikh Ibrahim - S/O ಶೇಖ್ ಯೌಸುಫ್ ಮಿಯಾ ೪೯೦ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200160451 Ghousiya - W/O ಎಂಡಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲ 31-287 ಶಪುPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022150010000021/05/2022
560200160494 ನಜೀಮಾ ಬೆಗುಮ - S/O ರಾಜಾ ಸಾಬ ೪೪/೩೬ ಬಬ್ಬರ್PHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022180012000021/05/2022
560200160595 Tippamma - S/O ಶಿವಪುತ್ರ ೭೦೯೭ ಎಸ.ಎಸ.ಕೆ.PHH(NK) / NCS------60000000-
560200160763 Nazeema Begum - W/O ಖಾಜಾಮಿಯಾ 33-180 ಯಕೂಬಪೂರಾPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022150010000021/05/2022
560200160798 Shaziya Fatima. - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ಮುಸ್ತಫಾ ನಿಜಾಮಿ # 3PHH(NK) / NCS------120000000-
560200160806 Amreen Sultana - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಸೀಮುದ್ದೀನ್ 00 ಪೀರPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/202212008000021/05/2022
560200161052 Yankamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಬದಾಸ ಹಿಮ್ಮತPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161106 Nousheen Sultana - W/O ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ ೩೩-೪೧ ಯೊಕPHH(NK) / NCS------180000000-
560200161143 Shabana - W/O ದಾವೂದ್ ಮಿಯನ್ # ಕರೀಂ ಕಾಲೊPHH(NK) / NCS------270000000-
560200161165 Chandrakala - S/O ಬಾಬು ಧೊತ್ರೆ 33-1 ಹಿಮ್ಮತ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200161171 Yasmeen Begum - C/O ತಾಜುದ್ದೀನ್ 33-31/41 ಯಾಕೂPHH(NK) / NCS------210000000-
560200161218 Subidrabai - W/O ವೈಜಿನಾಥ ರಾಜೋಳೆ ೮೫೦೩/೨೭ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200161341 Ambika - W/O ಮಲ್ಲಣ್ಣ 00 ಬ್ಲಾಕ್ ಏ ರೂರಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200161673 Ruksana - W/O ಇಬ್ರಹೀಮ್ ಜಾಲೆಗರ 31-287 ಶPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022150010000021/05/2022
560200161787 Vaishali - W/O ರಾಕೇಶ ಗೋಡಬೋಲೆ ೩೩-೧೨೦ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200161809 Vijaylaxmi - W/O: ಶಿವಕುಮಾರ ತಡಕಲೆ 40/27 PHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022150010000021/05/2022
560200161869 Tajunnisa - W/O ಸಲಾಂ 41-70 ವಿಠೋಬ ಗಲೀ ಬಸವPHH(NK) / NCS------90000000-
560200162377 Nishath Begum - S/O ಕ್ಹುತ್ಬೋದ್ದೀನ್ ೪೦೪೩/೮ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200162404 Choti Bee - S/O ಸಯೆದ್ ಫಕೇರ ಸಾಬ್ ೧೨ ಸ`PHH(NK) / NCS------150000000-
560200162786 Rajeshwari - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ೯/೬೧ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200162916 Jagadevi - S/O ದಿಲೀಪಕುಮಾರ ಮಾಲಗಾರ ೧೦೦೨೫/PHH(NK) / NCS------120000000-
560200163006 Prveen - W/O ಅಕ್ಕ್ಬರ್ ಚುಸೆ ೨೩-೨ ಚುPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163060 Bismillah Bee - W/O ಮೋಇಜ 31-44 ಶಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/202212008000021/05/2022
560200163177 Meherunannisa - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಖ್ತಾರ್ # ನಾರ್PHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022180012000021/05/2022
560200163230 Shanta Bai - W/O ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ 42/12 ವಿಠಲ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200163391 Ameerunnisa - W/O ಖಜ ಮೊಇನುದ್ದೀನ್ ೩೮-೬೨ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200163624 Tasleembee - W/O ಮಹೆಬೂಬ ಶಾಹ 33/30 ಭೀಮ ನಗರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163626 Kaleemminnisa - S/O ಸಯೆದ್ ಅಮೀರ್ ಹಮ್ಜ ಉಸ್ತಾದ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200163630 Shahin Bee - W/O ಶೇಕ ಅಹ್ಮೆದ #37/92 ಶಾಹ ನಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560200163641 Raisa - W/O ಖಜ ಪಶ ೬೫/೨ ಬಾರಿಮಾಮ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022240016000021/05/2022
560200188374 Shabana Begum - ಲಾಲ ತಲಾಬ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೂನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188376 ಪರಮೀನ ಬೇಗಂ - ಶಾಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188377 ಬಸವರಾಜ - 29-563 ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ೆದುರುಗಡೆ ತAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188378 ಮುಸ್ತಾನ ಸಾಬ - ಶಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188379 ಮೈನೋದಿನ - ಶಹಾಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188380 Zeenath Bee - ಮನೆ ನಂ:12, ಶಾಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188381 ಮಹಾದೇವಿ - ಶಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200188383 Rizwana Begum - ಶಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188384 ಇಕಬಾಲ ಮಿಯ್ಯ - ಮನೆ ನಂ:31-197, ಶಾಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188387 Aiysha Begum - ಶಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188388 ತಾಜೊದಿನ - ಶಹಾಪಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188389 ಹಲಿಮಾ ಬಿ - ಮನೆ ನಂ:31/289, ಶಾಹಾಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188390 bagum - ಶಾಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200188391 ಸೈಯದ ಮುಸಾ - ಶಹಾಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188392 ಭಾರತ ಬಾಯಿ - ಶಾಹಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188393 Thayaba - ಮನೆ ನಂ: 999/7 ಶಾಹ್ಪುರ್ ಗಲ್ಲಿ ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200188394 Sabera Bee - ಮನೆ ನಂ: 999/1 ಶಾಹ್ಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188395 Jamashadabi - ಶಹಾಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022200015000021/05/2022
560200188396 Saleema Bee - ಮನೆ.ನಂ. 32/127, ದರ್ಗಾ ರಾಜಾ ಬಾಗAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188397 ಮತಿರಜಾ - ಮನೆ ನಂ: 32-127 ಶಾಹ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188398 Khadir Begum - ಶಾಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200188400 ಹುಸೆನ ಸಬ - ಕುಶಾಲ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200188401 ಇಸ್ಮಾಲ - ಖುಶಾಲ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022200015000021/05/2022
560200188403 ಸೈಯದ ರಹಿಂ - ಖುಶಾಲ ಕಾಲೂನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188404 ಶೇಕು ಫಿದಿದ್ - ಮನೆ.ನಂ. 52 ಹೆಂಡಲೂಮ ಕಾಲೋನಿ, ಬಸವAAY(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022200015000021/05/2022
560200188406 ಅಮಜಿತ್ - ಬುನಕರ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತAAY(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022200015000021/05/2022
560200188408 ತಯ್ಯಾಬಾ ಅಲಿ - ಬುನಕರ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188409 Shahajahan Begum - ಶಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200188411 ಮಕಬೂಲ - ಶಾಹಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188412 Hoorunnisa - ಕರೀಮ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCS------270000000-
560200188413 Daivata Bai - ಕರೀಮ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188414 ವಿಲಿಶಆ - ಶಾಹ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188415 ತೈಮುರ್‌ - ನರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****952120/05/2022FPS****952120/05/2022200015000020/05/2022
560200188418 Athtar Begum - ಶಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ,ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188419 ಮಹಮ್ಮದ ಮುಕ್ತಾರೊದ್ದಿನ್ - ಮನೆ ನಂ: 36-151 ನಾಲ್ಬಂದ್ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200188420 ಸೈಯದ್‌ ಹೈದರ ಸಾಬ - ಅರ್ಫತ್ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022200015000021/05/2022
560200188421 ಮಸ್ತಾನ ಸಾಬ - ಮನೆ ನಂ: 34-108, ರೇನಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವAAY(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022200015000021/05/2022
560200188674 Akhtar Banu - ಬುನಕರ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತAAY(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022200015000021/05/2022
560200188677 ಮಹಮ್ಮದ ಅಲಿ - ಮನೆ.ನಂ. ಚಾಉಶ ಗಲ್ಲಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/2022210014000021/05/2022
560200188689 Shanta Bai - W/O ದೇವಿದಾಸ್ ರಾವ್ ೪೦-೫೭ ಅPHH(NK) / NCS------150000000-
560200188710 Ningamma - ಗಾಡಿಖಾನಾ ಗಲ್ಲಿ ಸಮಿಪ ಗೊಸ್ವಾಮಿ ಗPHH(NK) / NCS------210000000-
560200189493 Rathan Kumar - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20229006000021/05/2022
560200189633 sahera bi - ಪಾಶಾ ಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200189727 Pasha Bee - ಮನೆ ನಂ: 33/158/2 ಯಾಖುಬ್ ಪುರಾ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/20229006000021/05/2022
560200189766 Sabera Begum - ನಾಲಬಂದ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200190027 Sameena Banu - ಅರ್ಫಾತ್ ಕಾಲೋನಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200190028 Syeda Begum - ತ್ರಿಪೂರಂತ ಗುನಕಾರ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022200015000021/05/2022
560200190029 ಮುಜಾಪರ - ಮನೆ ನಂ:78, ತ್ರಿಪುರಾಂತ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/20229006000021/05/2022
560200190030 ಶಿರಜೂದ್ದಿನ - ಮನೆ ನಂ: 124 ಬುನಕ್ಕರ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022150010000021/05/2022
560200190035 ಅಬ್ದುಲ ಖಾದರ್‌ - ಶಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200190036 ಸಯೆದ್ ಫಾಯಜ್ ಅಲಿ ಪೀರಾನ್ - ಕಮಾನಿ ಬೇಸ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200190037 ಸದಕ ಬಿ - ಶಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200190039 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಶಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/20229006000021/05/2022
560200190040 ಮಹ್ಮದ ಅಮೀರೊದ್ದಿನ್‌ - ಶಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200190041 anusaya - ಮನೆ ನಂ:30-110,ಭೀಮ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200190042 ರುಕ್ಮಣಿಬಾಯಿ - ಬೀಮ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200190043 ಭಾರತ ಬಯಿ - ಭೀಮ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/20229006000022/05/2022
560200190044 ಯಾದವ ರಾವ - ಭೀಮ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200190045 ಆರಿಫ ಬಿ - ಭೀಮ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200190046 Laxmi Bai - ಭೀಮ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200190047 ಅಮೀರ ಸಾಬ - ಬುನಕರ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022150010000021/05/2022
560200190050 ಶೇಖ ಜಲೀಲ - ಕರೀಮ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200190051 ಶೇಕ ಅಬ್ದುಲ - ಕರೀಮ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200190052 ಶೇಖ ರವುಫ - ಕರೀಮ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200190053 ಮೇಹಬುಬ - ಕರಿಮ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/20229006000021/05/2022
560200190054 ನಿಜಾಮೊದ್ದೀನ್‌ - ಶಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200190055 ಫರಾಜನ ಬೆಗುಂ - ಶಹಾಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022180012000021/05/2022
560200190056 ಕರಿಮೊದ್ದಿನ - ಶಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200190057 ಗಫೂರ ಸಾಬ - ಕರಿಮ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/202212008000021/05/2022
560200190058 Akhter Begum - ಶಾಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022180012000021/05/2022
560200190060 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ - ತಾಜ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/2022150010000021/05/2022
560200190061 jeja bai - ತ್ರೀಪೂರಾಂತ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****171822/05/2022FPS****171822/05/2022240016000022/05/2022
560200190063 Farida Begum - ಮನೆ ನಂ:36-158 ನಾಲಬಂದ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****276321/05/2022FPS****276321/05/2022180012000021/05/2022
560200190064 Laxmibai - ಮನೆ ನಂ: 35-62 ರೆಣಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022180012000021/05/2022
560200190065 ಜಾನಿ ಮಿಯ್ಯಾ - ಶಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮುಂದುಗPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/20229006000021/05/2022
560200190066 AMINABI - ಬುನಕರ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCS------30000000-
560200190067 ಖೈಸರ ಬಾನ್‌ - ಬುನಕರ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತAAY(NK) / NCS------200000000-
560200190071 ಖಾಜಾಬಿ - ಮನೆ ನಂ: 10/19, ಕಾಟೆವಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022180012000021/05/2022
560200190072 Khaja Begum - ಮನೆ.ನಂ 40-21 ದೇಶಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಬಸPHH(NK) / NCS------240000000-
560200190074 ಮಹಮ್ಮದ ಮುನಾವರ ಹುಸೆನ - ಶಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200190075 Shakeela Begum - ಶಃಆಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200190076 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200190077 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಶಹಾಫುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022150010000021/05/2022
560200190078 ಆಶಥ ಮಿಯ್ಯ - ಕರಿಮ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200190079 SANTOSH S/O JAGANATH - ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಜಗನಾಥ ಮನೆ. ನಂ 38 ಅಂPHH(NK) / NCS------30000000-
560200190126 Kastur Bai - ದೇಶಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200190129 Shaheda Bee - ಮನೆ ನಂ: 38/67 ನಾಲಬಂದ್ ಗಲ್ಲಿ ಬಸAAY(NK) / NCS------200000000-
560200190132 Fatima Begum - ನಾಲಬಂದ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------240000000-
560200190133 Sangamma - ಮನೆ ನಂ: 38/58 ಕುಮಾರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560200190134 Karuna Bai - ಮನೆ ನಂ: 38/58 ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****952120/05/2022FPS****952120/05/20229006000020/05/2022
560200190135 Shobhavati - ಶಿವಾಜಿ ಚಾವಕ ಬಸಾವಕಾಲಇಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200190136 Sundrabai - ಕುಂಭಾರ ಪಾಳಿ ಸೊಮವಾರ ಪೆಟ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/202212008000021/05/2022
560200190152 Hafeeza Bee - ಮನೆ ನಂ: 38-39 ಇಮಾಮ್ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕAAY(NK) / NCSBiometric****952120/05/2022FPS****952120/05/2022200015000020/05/2022
560200190154 Preethi - ಕುಂಬಾರ ಪಾಳಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/20226004000021/05/2022
560200190177 Mumtaz Bee - W/O ಅಯುಬ್ಖಾನ್ ೪೦/೧೭ ಧೇಶ್ PHH(NK) / NCSBiometric****952120/05/2022FPS****952120/05/2022180012000020/05/2022
560200190185 Alimunnisa - ಯಾಲುಬಪೂರಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022300020000021/05/2022
560200190188 Sangeeta - ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022150010000021/05/2022
560200190194 Saru Bai - ಮನೆ ನಂ: 40-92 ಗೊಸ್ವಾಮೀ ಗಲ್ಲಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/202212008000021/05/2022
560200190200 ಶಾಲು ಬಾಯಿ - ಕುಂಬಾರ ಪಾಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200190214 NIRMALA - ದೆಶಪಾಂಡೆ ಗಿಲ್ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022150010000021/05/2022
560200190215 Sahida Bee - ದೇಶ ಪಾಂಡ ಗೆಲಿ ಬಸವಕಲಣPHH(NK) / NCS------210000000-
560200190218 taslim - ಮನೆ ನಂ: 40/24 ದೇಶ ಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****952120/05/2022FPS****952120/05/2022180012000020/05/2022
560200190228 ರುಸಾನಾ ಬ್ವೇಗುಮ - ಶಾಹ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952120/05/2022FPS****952120/05/202212008000020/05/2022
560200190451 Saru Bai - ರೆನಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾನPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/20223002000021/05/2022
560200190462 Rajashri - ಮನೆ ನಂ: 39-54 ಕುಮಾರ್ಪಾಳಿ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/202212008000021/05/2022
560200190473 HASAMANT BEGUM - ಮನೆ ನಂ:42-27, ವಿಠೊಬಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವPHH(NK) / NCS------30000000-
560200190514 Rehana Begum - ಯಾಕುಬಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022150010000021/05/2022
560200190538 Yasmeen Banu - ಮನೆ ನಂ: 4/79 ದೇಶ್ಮುಕ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****952120/05/2022FPS****952120/05/2022180012000020/05/2022
560200190598 JAHERA BEE - ಹಿಮ್ಮಥ ನಗರ ಯಾಕುಬಪುರಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****219220/05/2022FPS****219220/05/20226004000020/05/2022
560200190686 Raziya Bee - ರೇಣಾ ಗಲ್ಲಿ ಶಾಹನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022200015000021/05/2022
560200191104 ಸುರೆಶ್‌ - ದೆಶಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022150010000021/05/2022
560200191105 Usha - ಕುಂಬಾರ ಪಾಳಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200191118 Sugara Bi - BASAVAKALYANPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022150010000021/05/2022
560200191129 putala bai - ಬಾಲಾಜಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200191229 ರಾಹುಲ - ದರ್ಗಾ ಕ್ರಾಸ ರಸ್ತೆ, ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191263 ಪಾಶಾಮಿಯ್ಯ - ಮದಿನಾ ಮಂಜಿಲ್, ಊಮರ್ ಮಸ್ಜಿದ್ KHBNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200216439 Asiya Parveen - ಮನೆ ನಂ: 37-29, ರೇಣಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200216465 BHEEMASHANKAR S/O BASAVANNAPPA - ಭೀಮಾಶಂಕರ ತಂದೆ ಬಸವಣಪ್ಪಾ ಸರ್ಯೊದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200216468 PARTIBHA - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮನೆ ನಂ 2/NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200216491 Mahananda - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 38/53 ಪಾಲಿ ಸೋಮ್ವಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022180012000021/05/2022
560200216526 ಸಂಗಪ್ಪ - BasavakalyanNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200216543 Rachappa S/o Gurupadappa Munol - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200216622 Zubeda Begum - BasavakalyanPHH(NK) / NCS------210000000-
560200216750 ಬಾಬು ರಾವ - ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952120/05/2022FPS****952120/05/20226004000020/05/2022
560200216815 Khathun Bee - ರೇನಾ ಗಲ್ಲಿ ಸೋಟೇಪೀರ ಮಹೇಲ್ಲಾ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/20226004000021/05/2022
560200216844 ಬೀಸ್ಮೀಲ್ಲಾ ಬಿ - ರೆಣಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200217119 Ashiya Begum - ಯಾಕುಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200217224 Ruqsana Begum - W/O ತಾಜುದ್ದೀನ್ ೩೯/೬೩ ಬಾಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022180012000021/05/2022
560200217290 Krishna Bai - ಕುಂಬಾರ ಪಾಯದಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022200015000021/05/2022
560200217291 Rahathunnisa - ಮನೆ.ನಂ. 32-127, ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/202212008000021/05/2022
560200217292 Shahin - ಮನೆ.ನಂ. 40-47, ಬಾರಾಇಮಾಮ್ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200217293 ರಾಜಕುಮಾರ - ಕುಂಬರ ಪಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಚೋಕ ಬಸPHH(NK) / NCS------150000000-
560200217294 ಅಮಿರ ಖಾನ - BasavakalyanPHH(NK) / NCSBiometric****952120/05/2022FPS****952120/05/20229006000020/05/2022
560200217295 ಂುಾಖುಬ ಸಾಬ್‌ - ಬಾಬರ ಭಾಕ್ಕ ಗಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಗೋರ ರೋPHH(NK) / NCS------150000000-
560200217296 ಉಸ್ಮಾನ ಸಾಬ - ಬಬರ ಬಾಗ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200217298 ತಾಜುದ್ದಿನ್‌ - ಬಬರ ಬಾಗ ಸ್ಟೇಟ ಗೋರ ರೋಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560200217299 Parveen Begum - ಬಬರ ಬಾಖ ಗಲೀ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200217300 ಖಾಸಿಂ ಬೀ - ಮನೆ.ನಂ. 44/95/81, ಬಬರ ಬಾಗ, ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/20229006000019/05/2022
560200217301 Azra Anjum - ಮನೆ.ನಂ, 37-162, ನಾಲಬಂದ ಗಲ್ಲಿ, PHH(NK) / NCS------210000000-
560200217302 ಚಾಂದ್‌ ಪಾಶಾ - ನಾಲಬಂದ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200217303 khairunnisa begam - ನಾಲಬಂದ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200217305 ದಸ್ತಗಿರ - ನಾಲಬಂದ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200217306 Dhondabai - ಕುಂಬರ ಪಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200217307 ತಾಜುದ್ದಿನ್‌ - ಶಾಹ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200217308 ಬಾಬು ಮಿಯ್ಯ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/20226004000021/05/2022
560200217309 Shilpa - W/O ಅನಿಲ ಜ್ಯಾ೦ತೆ ೪೦-೧೧ ದೇPHH(NK) / NCS------150000000-
560200217310 Surekha - ದೇಶಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200217311 ಅಬ್ದುಲ ಕರೀಮ - ಮನೆ.ನಂ. 41-45, ಬಾರಾಇಮಾಮ ಗಲ್ಲಿ,PHH(NK) / NCS------60000000-
560200217312 Rekha - ಕುಂಬರ ಪಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022150010000021/05/2022
560200217313 Kamla Bai - ಕುಂಬರ ಪಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022150010000021/05/2022
560200217314 ಗೋರಪ್ಪ - ಕುಂಭಾರ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952120/05/2022FPS****952120/05/20226004000020/05/2022
560200217315 Mahadevi - ದೇಶ ಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022180012000021/05/2022
560200217316 ಅಲಫೆ ಖಾನ - ಧೊಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200217317 ವಿಮಾಲಬಾಯಿ - ಕುಂಬಾರ ಪಾಳಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/202212008000021/05/2022
560200217318 Nagamma - ಕುಂಭಾರ ಪಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200217319 ಎ ಸತ್ತಾರ್‌ - ಗುಲಮಿರ್ಜಾ ಗಲ್ಲೀ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200217320 Bhagyashri - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952120/05/2022FPS****952120/05/202212008000020/05/2022
560200217321 ಯಾಕೂಬ ಸಾಬ - ಮನೆ.ನಂ. 36/144, ನಾಲಬಂದ ಗಲ್ಲಿ, PHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/202212008000021/05/2022
560200217322 ಸೈಯದ್‌ ಸಾಬಿರ - ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200217323 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/202212008000021/05/2022
560200217324 ಸೊಯಱಕಾಂತ - BasavakalyanPHH(NK) / NCS------120000000-
560200217326 Zulekha Bee - W/O ತಜುದೀನ್ ಬಿಗ್ ೪೦/೪೩/೩ AAY(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022200015000021/05/2022
560200217327 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಖಾನ - ಬಬರ ಬಾಗ ಕಿಲಾ ಗಲೀ ಬಸವಕಲೈಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022180012000021/05/2022
560200217328 ಯುಸುಫ್ ಮಿಯ್ಯ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022150010000021/05/2022
560200217329 ಸಧಾಕರ್‌ - ಹಿಮ್ಮತ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200217330 ಬಾಲಾಜಿ ಸಿಂಗ್ - BasavakalyanPHH(NK) / NCS------120000000-
560200217331 ಅಬ್ಬಾಸ್ ಖಾನ - ಯಾಕುಬ ಪುರಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952120/05/2022FPS****952120/05/202212008000020/05/2022
560200217332 ಮೊಹಮ್ಮೆದ್‌ ಅಹ್ಮದ್ - ನಾನಬಂದ ಗಲೀ ಬಸವಕಲೈನPHH(NK) / NCS------180000000-
560200217333 ಮಂಗಲ ಪ್ರಸಾದ - BasavakalyanPHH(NK) / NCS------120000000-
560200217335 Kashibai - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200217336 ನಿರ್ವತಿ - ವಿಠಲ ಮಂದಿರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200217337 SATYABHAMA - ಕುಂಬಾರ ಪಾಳಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/20223002000021/05/2022
560200217339 ಅಫಸರ ಬಾನು - ರೆನಾ ಗಲೀ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200217341 MAHMUDA BEGUM - ಶಾಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/20229006000021/05/2022
560200217342 ಜುಲೇಕಾ ಬೀ - ಶಾಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/20226004000021/05/2022
560200217343 Sunita - S/O ನರ್ಸಿಂಗ್ ರಂಸರ್ಜೆ ನಾರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022180012000021/05/2022
560200217344 ಶಾಂತಪ್ಪ - ಕುಂಬಾರ ಪಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200217345 Farhana Banu - BasavakalyanPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022150010000021/05/2022
560200217346 ಅಜಮತ - ಮನೆ.ನಂ. 41-65, ವಿಠೋಬಾ ಮಂದಿರ, ಬPHH(NK) / NCSBiometric****952120/05/2022FPS****952120/05/2022150010000020/05/2022
560200217347 ಶ್ರೀಮಂತ್‌ - ದೇಶಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200217348 abeda bee - ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952120/05/2022FPS****952120/05/20223002000020/05/2022
560200217349 ARUNA - ರಾಜಪುತ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200217350 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ದೇಶ ಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200217351 ಖಾಜಾ - ಮನೆ.ನಂ 41-30, ಬಾಲುಜಿ ಗಲ್ಬಲಿ, ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200217352 ಅಶೋಕ - ದೇಶ ಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಭವಾನಿ ಮಂದಿರ PHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022180012000021/05/2022
560200217353 ಸೈಯದ ಗಫಾರ - ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/202212008000021/05/2022
560200217354 ದಸ್ತಗಿರ - ಬಾಲೂಜಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200217355 ಇಕ್ಬಲ ಮಿಯಾ - ಬಾಳೊಜಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/202212008000021/05/2022
560200217356 ಗುಲಮ್‌ಲಿ ಮಹಮದ - BASAVAKALYANPHH(NK) / NCSBiometric****952120/05/2022FPS****952120/05/20226004000020/05/2022
560200217357 Surekh - ದೇಶಪಾಂಡೆ ಗಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/202212008000021/05/2022
560200217433 Khashim Bi - ಯಾಖುಬಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200217581 ಪ್ರತಾಪ್‌ ಗಿರಿ - BasavakalyanPHH(NK) / NCS------120000000-
560200217582 ರಮೇಶ - ಶೀವಾಜಿ ಚೌಕ ಕುತ್ತರ ಮಾಳಾ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------90000000-
560200217583 Raisa Bee - ರೇಣಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022180012000021/05/2022
560200217584 ಮಹಮದ ತಾಜುದ್ದಿನ - ಶಾಹ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200217585 NASREEN SULTANA - ದೇಶಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952120/05/2022FPS****952120/05/2022150010000020/05/2022
560200217586 ಅಲಿಯಾ ಬೇಗಂ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022200015000021/05/2022
560200217587 ಸಕ ಅಹಮದ - ಯಾಖುಬ ಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200217588 ಖಾಜ ನೂರುಲ್‌ ಹಸನ - ಮನೆ.ನಂ. 32/127, ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವಾರಟರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200217589 ಸಲೀಮಾ ಬೀ - BasavakalyanAAY(NK) / NCS------200000000-
560200217590 ತಾಜುದ್ದಿನ್‌ - ನನ್ನವನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200217591 ಶೇಖ ಮಸ್ತಾನ ಸಾಬ - BasavakalyanPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/20229006000021/05/2022
560200217592 Bipasha - ಬಾಲುಜಿ ಗಲ್ಲೀ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200217593 Raheema Bee - ಕಾಟೇವಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200217594 sabera bee - ಬಾಲುಜಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/20223002000021/05/2022
560200217595 Shobha - ಬಾಲುಜಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****219222/05/2022FPS****219222/05/2022150010000022/05/2022
560200217596 ಶಾಮಶೋದ್ದಿನ್‌ - ಯಾಕುಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/202212008000021/05/2022
560200217597 ಫಕಿರ ಸಾಬ - ಯಕುಪರಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200217598 Rasool Bee - ಯಾಖುಬಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------210000000-
560200217600 ಜಹಿರಾಬಿ - ಚಾಉಸ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200217601 Afreen Begam - ಶಹಾ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952120/05/2022FPS****952120/05/2022180012000020/05/2022
560200217602 ಖಾಜಾ ಬೀ - ಶಾ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200217603 ಗುಲಾಮ - ಮನೆ.ನಂ. 33, ಯಾಖುಬಪುರಾ, ಬಸವಕಲ್ಯAAY(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022200015000021/05/2022
560200217604 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಕುಂಬಾರ ಪಾಳಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200217605 ಮುಮ್ತಾಜ್ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200217606 ಮಹಮದ ಅಹ್ಮೆದ - ಬಿಲಾಲ ಕಾಲೋನಿ ಯದಲಾಪುರ ರೋಡ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200217617 Syed Imamuddin s/o Syed Ismail - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952120/05/2022FPS****952120/05/20226004000020/05/2022
560200217618 SALEEM S/O TAJUDDIN - H.No: 37/105,ಶಾಹ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200217619 SYED ANEES MIYAN S/O SYED YOUS - ಕುತ್ತರ ಮಾಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952120/05/2022FPS****952120/05/20229006000020/05/2022
560200217620 RAJE SAB S/O LATE GAFUR SAB - ಬಬರ ಭಾಕ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/20226004000021/05/2022
560200217625 ಖೆಮಲಿಂಗ್ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ - ಮನೆ ನಂ 26-195 ಶಾಹಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವPHH(NK) / NCS------60000000-
560200217629 Sudha Rani - ಶಾಹಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200217635 putlabai - ಹಿಮ್ಮತ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200217636 sulthanna Begum - ವಿಜಯ ನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****276320/05/2022FPS****276320/05/202212008000020/05/2022
560200217637 muneera bi - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200217638 Shajahan Begum - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/20229006000021/05/2022
560200217639 asha bee - ಬಬರ ಬಾಗ ಖಿಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/20223002000019/05/2022
560200217640 ಇಮಾಮುದ್ದಿನ - ಶಾಹಾ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿಲ್ಲೆ:ಬಿದPHH(NK) / NCS------120000000-
560200217641 ಪ್ರವಿನಬೀ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022150010000021/05/2022
560200217643 Malan bee - ಬಬರ ಬಾಗ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200217644 Arisida Begum - ಬಾಲೂಜಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200217645 ಶಾಹೇದಾ ಬೆಗಂ - ಶಾಹ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200217647 MAHADIVI - ದೇಶಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200217648 Mumtaz Begum - ಚಾಉಸ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200217649 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಹೀಮ್ಮತ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200217650 ಜನಾಬಾಯಿ - ರೆಣಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200217651 ಸುಲೇಕ - ಹಿಮ್ಮಟ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/20229006000021/05/2022
560200217652 ಎ.ಕೆ.ರಯೀಸ್‌ - ಚೌಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/202212008000021/05/2022
560200217654 ಶೇಖ್‌ ದಾವುದ್‌ - ಬಬರ ಬಾಗ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****219220/05/2022FPS****219220/05/202212008000020/05/2022
560200217655 ಸೈಯದ್‌ ಮೀರಾಜ ಅಲಿ - BasavakalyanPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022150010000021/05/2022
560200217656 ಫದ್ಮಾವತಿ - ದೇಶಪಾಂಡೆಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200217657 Imamunnisa - W/O ಶಫಿಉದ್ದೀನ್ ೩೮-೬೨ ನಾಲಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200217658 ಸಂತೋಷ - ಶಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952120/05/2022FPS****952120/05/202212008000020/05/2022
560200217659 ಅಜಗರ್‌ - ರಜಪುತ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200217660 ಖಲೀಲ ಮಿಯ್ಯ - ಯಕುಪ್ರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200217661 ಮಾಲಾನ್‌ ಬೀ - ರೆಣಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200217663 ಫರಜಾನ - ಶಾ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200217664 ಸಲಿಮ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200217665 shahaja - ವಿಜಯ ನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200217666 ಚಂದ್ರಕಾಂತ್‌ - ಶಾಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200217667 Sharada Bai - ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದಿರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/202212008000021/05/2022
560200217668 Hussaini Begum - C/O ಮಹಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಭೋಸಗೆ ಏಚ್‌ ನ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200217669 ಅರ್ಜುನ - ಹಿಮ್ಮತ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200217670 ತಾಜೋದ್ದಿನ್ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/202212008000021/05/2022
560200217671 ರಾಜೇಸಾಬ್‌ - ಚೊಟೆ ಪಿರ ಮಹೆಲಾ ಗಲೀ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022200015000021/05/2022
560200217672 ಓಂಕಾರ - ಹೊಸಪೆಟ ಗಲೀ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200217674 MUMTAJ BEGUM - ಶಾಹ ನಗರ ಹೊಸ ಟ್ರಿಪುಸುಲತಾನ ದರಗಾ PHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/20226004000021/05/2022
560200217675 ಶಹಜಾನ್ ಬಿ ಗಂಡ ಇಸಮ್ಮಾಯಿಲ ಸಾಬ - ಶಾಹಾನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/20229006000021/05/2022
560200217756 Naziya Begum - ಶಾಹಾಪುರ ಗಲ್ಲೀ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200217794 Shahin Bi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಜಾ ಸಾಬ 3/32 ಬಬPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022210014000021/05/2022
560200217867 Pasha bee - BasavakalyanPHH(NK) / NCS------150000000-
560200217971 Ameena Bi - ನಾಲಬಂದ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200217986 Afreen Begum - ತಾಜ ಕಾಲೂನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200218072 Fareeda Bee - ಕುಶಾಲ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022150010000021/05/2022
560200218073 ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಬ್ಬಾನಿ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ - ಮನೆ ನಂ: 33/166 ಯಾಖುಬ್ ಪೂರಾ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****952120/05/2022FPS****952120/05/2022150010000020/05/2022
560200218074 Sameena Begum - ನಾಲಬಂದ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200218076 ನಜೀಂ ಪಟೇಲ - ಮನೆ. ನಂ. 33/65, ಯಾಖುಬಪುರಾ, ಬಸವPHH(NK) / NCS------180000000-
560200218077 ಮಹಮದ ಇಸ್ಮಾಯಿ ಸಾಬ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200218078 ಮಹಮ್ಮದ ಹಮೀದ್‌ ಉದಿನ - ಅಜಮ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200218079 ಬಸವರಾಜ - ವಿಠ್ಠಲ ಮಂದಿರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200218080 ರಾಜೇಶ್ರೀ - ರೇನಾ ಗಲ್ಲೀ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200218081 ಷರೀಫ್‌ ಖಾನ - ಯಾಕೂಬ ಪೂರಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200218082 ಮಹಮದ ಸಲೀಮೊದ್ದಿನ - ನಾಲಬಂದ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022180012000021/05/2022
560200218083 Jaishri - ಶಾಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200218084 Mahe Jabeen - ಮಾಮು ಫಂಕ್ಷನ ಹಾಲ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಬಸವಕAAY(NK) / NCS------200000000-
560200218085 ಶಿವಶಂಕರ್‌ - ಶಾಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200218086 ಮಹಮ್ಮದ.ಅನ್ವರ್ - ಮನೆ.ನಂ:37-206,ದೆಶಪಾಂಡೇ ಗಲ್ಲಿ,ಬPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022150010000021/05/2022
560200218087 ಗುಲಾಬ ಗೀರ - ಗೋಸಾಯಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200218088 ಹುರು ನಿಸಾ - ಯಾಖುಬಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022200015000021/05/2022
560200218089 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ದೆಶಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022150010000021/05/2022
560200218090 Sugra Begum - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952120/05/2022FPS****952120/05/2022150010000020/05/2022
560200218092 Fatima Begum - H.NO.39-74, ಬಾಡೊಜಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200218093 Maimunnisa Begum - ಶಾಹಾ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------240000000-
560200218094 ಶಿವ ರಾಜ - ರಾಜಪುತ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/202212008000021/05/2022
560200218100 Nusrath Begum - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200218102 Gasiyabe Begum - ಗಾಜಿಪುರಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022200015000021/05/2022
560200218103 ಮಂಗಳ - ವಿಠ್ಠಲ ಮಂದಿರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200218104 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200218105 JAHEERA BEE - ಬಬ್ಬರ ಬಾಗ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/20223002000021/05/2022
560200218107 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಬಿರಾದಾರ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200218108 Zarina Begum - ಖುಶಾಲ ಕಾಲೂನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200218110 RAJ KUMAR - ರೀಕ್ಷಾ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200218111 Mumtaz - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952120/05/2022FPS****952120/05/20226004000020/05/2022
560200218112 Prabhavati - W/O ಕಷೆಪ್ಪ ೧/೨೧ಅ ಮಲ್ಲಿಕಾರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200218115 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ - ಶಹಾಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/202212008000021/05/2022
560200218116 Laxmi Bai - ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗಲ್ಲೀ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200218118 Fathimun Begum - ಮನೆ.ನಂ. 31-61, ಶ಻ಹಪೂರ ಗಲ್ಬಲಿ, PHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/202212008000021/05/2022
560200218119 ಅರುಣಾಬಾಯಿ - ಸದಾನಂದ ಕಾಲೊನಿ ಗದಗಿ ಮಥ ಸಿಡಿಪಿಒ.PHH(NK) / NCS------90000000-
560200218121 Rabiya Basri - ಬಾರ ಇಮಾಮ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952120/05/2022FPS****952120/05/2022210014000020/05/2022
560200218122 ಸೈಯದ್‌ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ - ಯಾಖುಬ ಪೂರಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952120/05/2022FPS****952120/05/2022150010000020/05/2022
560200218123 Naziya Parveen Begum - ಯಾಕುಬಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200218124 Parveen - ರೇನಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022150010000021/05/2022
560200218125 ಶೇಖ್‌ ಬಸೀಡ - ನಾಗೆಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200218126 ಕರೀಮ್ಮ ಬಿ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200218127 ಯುಸುಫ್ ಮಿಯ್ಯಾ - ರೆಣಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200218128 JAISHREE - ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200218129 ರವೀಂದ್ರ - ಶಹಾಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/20229006000021/05/2022
560200218130 ಸಂತೋಷ ಗೀರ - ಸಂತೊಶ ಗಿರ ಗೊಸಾವಿ ಗೊಸ್ವಾಮಿ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200218131 ನಾಹೇದಾ ಬೆಗಂ - ಬಬರ ಬಾಗ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****219222/05/2022FPS****219222/05/202212008000022/05/2022
560200218132 Haneefa Bee - ಮನೆ.ನಂ. 41/45, ಬಾರಾಇಮಾಮ ಗಲ್ಲಿ,PHH(NK) / NCS------210000000-
560200218133 ಸಾಗರ ಅಲಿ - ಸೋಟೆಪಿರ ಮಸಜಿದ ರೆಣಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560200218134 ಇಸ್ಮಾಯಿ ಸಾಬ - ಹಿಮ್ಮಥ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/20226004000021/05/2022
560200218136 ತಾಜುದ್ದಿನ್‌ - ಶಾಹಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022150010000021/05/2022
560200218137 FATRU BI - ರೇಣಾಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/20223002000021/05/2022
560200218138 Nirmala - ಭೀಮ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-