REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149138 Indubai - W/O ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಅಪಗು೦ಡೆ ಲ್ಕNPHH(NK) / NCS------50000000-
560200149238 Mahadevi - S/O ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ೩೪/೮೮ ಶಿವಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560200149369 Sushmita - S/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ಖಸ್ಗೆ ೨೯/೩೩೯ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200151338 Salma Begum - W/O ಅಬ್ದುಲ ಹಮೀದ ೧೯ ಬುನ್ಕರ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022210014000019/05/2022
560200153800 Naziya Begum - W/O ಗಫಾರೋದ್ದೀನ ೧೪೬ ಕೆ ಎಚ್PHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022150010000018/05/2022
560200153843 ರಿಜ್ವಾನಾ - W/O ಅಬ್ದುಲ ಸಲೀಮ ೧೨೫ ಬುನ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022150010000018/05/2022
560200153860 Hajera Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಯುಸುಫಜಾನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/202212008000018/05/2022
560200153965 Farzana Begum - D/O ಶೈಕ ರಸುಲ ಸಾಬ ೬೦/೨೯ ಬುನ್PHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/20223002000019/05/2022
560200153983 Saraswati - W/O ಶಂಕರ ೩೦ ಬುನ್ಕರ ಕಾಲೋನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/20229006000019/05/2022
560200154055 Tahniyat - S/O ಶಂಮಷೋದ್ದೀನ ೧೧೪ ಬುನ್ಕರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154124 Aaliya - W/O ಇಮ್ರಾನ್ ಹುಸೇನ್ 39 ತ್ರಿಪುPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/20229006000019/05/2022
560200154126 ಸರಸ್ವತಿ - S/O ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ಬುನ್ನಾ ೧೫೩ ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560200154431 ಸೈನಾಶ ಬೆಗಂ - W/O ಸೈಯದ ಜಹಾಂಗೀರ ಅರ್ಫಾತ PHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022180012000019/05/2022
560200154547 Srilaxmi - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ #47/1 ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/20229006000019/05/2022
560200154810 Shabana Begum - W/O ಮೊಇನುದ್ದೀನ ಅರ್ಫಾತ್ ಕಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022150010000018/05/2022
560200154893 ಫಾರ್ಜ್ಯನ - S/O ಸೈಯದ ಅಜಮ ಪೆಶಿಮಾಂ ೯೬ ಹಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/20226004000018/05/2022
560200155346 Shaikh Sultana Begum - W/O ಶೇಕ ಮುನಾವರ ೨೯-೫೯ ತ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/20229006000019/05/2022
560200155391 ರಸುಲ ಬೀ - S/O ಎಂಡಿ ಶಂಶುದ್ದೀನ್ 114 ಹಂಡಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560200155554 Asiya Begum - D/O ಮಸ್ತಾನ ಸಾಬ ೧೦೩/೨೯ ಬುನ್ಕPHH(NK) / NCS------30000000-
560200155636 Asha Sultana - W/O ಹಾಜಿ ಸಾಬ ೨೯/೪೧ ಬುನ್ಕರPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/20226004000018/05/2022
560200155665 Mumtaz Begam - S/O ಎಮ್ ಡಿ ರಫಿಕ ೧೨೯ ಬುನ್ಕರ್PHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022180012000018/05/2022
560200155780 Hasina Bee - W/O ಅಯುಬ ಶೈಕ್ 30-297 ಶಿವಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/20229006000018/05/2022
560200155924 Nilamma - W/O ವೀರೇಶ್ ಮ ಬೋನ್ನಾ ೧೫೩ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022150010000019/05/2022
560200156102 Kausar Sultana - W/O ಎಮ್ ಡಿ ಸಜ್ಜನ ಚಾವುಸ ೪೨೩೧/PHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022180012000019/05/2022
560200156112 ತಬಜೆಲ ಬೀ - S/O ಮಹಾಮಡ್ ಬಲೀಘುದ್ಡೀನ್ 146 ಬPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022150010000018/05/2022
560200156116 ಮಹಮದಿ - W/O ಜಬಿ 41 ಬುಂಕರ್ ಕಾಲೊನೀ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/20229006000018/05/2022
560200156188 Bushara Sultana - S/O ತಾಜುದ್ದೀನ್ ನಿಲಂಗೆ ಧಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200156189 ಖುತೇಜಾ ಬಿ - W/O ಸಜನ ಷೇಕ 01 ಬುನಕರ ಕೊಲೋನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/202212008000018/05/2022
560200156190 ಗೌಸಿಯ ಬೀ - W/O ಅಬ್ದುಲ ಅಜಿಂ ೯೮ ಬುನ್ಕರ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200156207 ಹನಿಫಾ ಬಿ - W/O ಜಫರ ಮಿಯ್ಯಾ ೧೩೦ ಕೆ ಎಚ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157374 Najmunnisa - S/O ಅಜೀಮುದ್ದೀನ್ # 29-909 ಬುಂPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022180012000019/05/2022
560200157424 ಅಂಬಿಕಾ - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ೧೨-೨೩ ಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560200157466 Ratanamma - S/O ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಅಂಬುಲಗೆ ೧೫NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200157498 Shivaleela - W/O ವೀರೇಶ ಬ್ಯಾಡಗೆ ೨೮/೧೩೮ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/202212008000019/05/2022
560200157509 Jyothi - S/O ಸುಭಾಷ ೧೦೫ ಬನಶಂಕರಿ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/202212008000018/05/2022
560200157648 Salma Sultana - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ ಸಲPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022180012000018/05/2022
560200157780 Surekha - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ೧೪೦ ಗೋಲಚಾವPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/202212008000019/05/2022
560200157863 Ayesha Farheen - W/O ಎಂಡಿ ಗೌಸುದ್ದೀನ 42 ಬುಂಕರ್PHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/202212008000018/05/2022
560200158099 ಪಶಾ ಬೆಗುಂ - S/O ಸೈಯದ್ ತಾಜುದ್ದೀನ್ 33/162/1PHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/20229006000018/05/2022
560200158115 Nusrath - W/O ಸೈಯದ್ ಮೆಹಬೂಬ್ 97 1 ಬುಂಕPHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/2022180012000019/05/2022
560200158415 ರಮಾಬಾಯಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022150010000018/05/2022
560200158430 Ningamma - W/O ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ ದಂಡೋತಿ 11387PHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022150010000019/05/2022
560200158516 Pooja - W/O ಲಾಲಪ್ಪಾ ಬೊಕ್ಕೆ 29/390 ಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/20226004000019/05/2022
560200158731 Malanabi - W/O ಹುಷೆನ ಖಾನ ಪಿಷಾರಿ ೮೮ ಹPHH(NK) / NCS------180000000-
560200158810 Tabasoom Begum - W/O ಎಮ್ ಡಿ ನಯೀಮುದ್ದೀನ್ ಜಗಿರ್ದPHH(NK) / NCS------90000000-
560200158821 Kajal - W/O ಮಹೇಂದ್ರಕುಮಾರ್ 28-10/121 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200158997 Suvarna Gontal - W/O: ಸುರೇಶ ಗೊಂಟಲ 29/275 ವಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200158998 Reshma - W/O ಶೈಲೇಶ್ ಗೊಂಟಲ 29/275 ವಿಧ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200159342 Syeda Arfa Anjum - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೆಮಾನ್ 79 ತ್ರಿಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560200159369 Shahbaz Begum - W/O ಎಂಡಿ ಮಕ್ದೂಮ್ 432/58 1 ಅPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/202212008000018/05/2022
560200159614 ಆಯೇಷ ಸಿದ್ದಿಕಾ - W/O ಮದ್ ಮುಜೀಬುದ್ದೀನ್ ೨೬/೪೧೧ PHH(NK) / NCS------180000000-
560200159823 Shaheda Bee - W/O ಶಫಿ ಮಿಯ್ಯಾ ೧೩೦ ಕೆ ಎಚ PHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022180012000018/05/2022
560200159950 ನುರಜಹಾನ ಬೆಗಂ - W/O ಎಂಡಿ ಇಸ್ಮೈಲ ೨೩-೬೭ ಪಾಶPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022150010000018/05/2022
560200160057 Ayesha Siddiqua - W/O ಎಂಡೀ ಗುಲಾಮ್ ಹುಸ್ಸೈನ್ 29-1PHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022150010000019/05/2022
560200160517 ಆಫ್ಶನ್ ನೂರಿನ್ - S/O ಎಮ್ ಡಿ ಬುರ್ಹನೋದ್ದೀನ ೨೦-೩PHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/202212008000019/05/2022
560200160626 Asma - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಶೈಕ್ 4PHH(NK) / NCS------90000000-
560200160671 Syeda Afreen - D/O ಸೈಯದ ನೂರೋದ್ದಿನ ೬೮೧೮/೮ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200160772 Rubeena Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶೈಖ್ ಇಸ್ಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****923420/05/2022FPS****923420/05/20226004000020/05/2022
560200160785 Nafees Sultana - D/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ 81 ಬುಂಕರ್ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022180012000018/05/2022
560200161069 Asha Banu - W/O ಮೌಲ ೧೦೪ ಬುನ್ಕರ ಕಾಲೊನಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200161084 Rangabai - W/O: ತುಳಶಿರಾಮ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 30-87PHH(NK) / NCS------180000000-
560200161438 Ameerunnisa Bee - W/O ಗೌಸೆ ಮಿಯನ್ 101 ಹಂಡಲೂಂ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/20226004000018/05/2022
560200161533 Afreen Begam - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಂ # ಬುಂಕರ್ ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161607 Shabana Begum - D/O ಎಂಡೀ ಫಾರೂಕ್ 35-43 ಕಮಣಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/20229006000018/05/2022
560200161820 Asifa Begum - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಸ್ಯೆಯದ್ ಧರಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022150010000017/05/2022
560200162102 Shaheda Begum - W/O ರುಕ್ನುದ್ದೀನ್ ೪೧೦೫/೬೪ PHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022150010000019/05/2022
560200162146 Anita - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಕಾಳಗೆ ೮೪೩೧/೫೬ PHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022150010000019/05/2022
560200162444 Mohammadi Shaheen - W/O ಮೊಹಿಉದ್ದೀನ 15 ಬುಂಕರ ಕೊಲೋPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/20226004000018/05/2022
560200162472 Maimuna Bee - W/O ಇರ್ಫಾನ ಅಲಿ ಶೈಖ 30-731 ಶಿPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022180012000018/05/2022
560200162479 Ayesha Siddiqua - W/O ಅಲ್ತಾಫ್ ಮಿಯ್ಯ 76 ಹ್ಯಾಂಡಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200162590 Samina Begum - W/O ಸಯೆದ ಜಾಕೀರ ೪೬೦೯/೨ ಅರಫPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/20229006000019/05/2022
560200162823 Samreen Begum - W/O ಗಯಾಶೋದ್ಡೀನ್ 15 ನಾರ್ ಬುಂಕPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/20229006000019/05/2022
560200162852 Aqeela Tanveer - W/O ಎಂಡಿ ಶಫೀಕ್ ಶೈಖ್ . . ಆಶ್PHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/20226004000017/05/2022
560200162922 Firdous Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/202212008000018/05/2022
560200162963 Yasmeen - W/O ಸೈಯದ್ ಒಮರ 11 ಹಂಡಲೂಂ ಕಾಲೊPHH(NK) / NCS------120000000-
560200163241 Sabera Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದೀರ್ 29PHH(NK) / NCS------90000000-
560200163582 Azra Anjum. - W/O ಅಬ್ದುಲ್ಲಃ 79 ಮಲಗರ ಕಾಲೊನೀPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/202212008000018/05/2022
560200163705 Gangamma - W/O ಶಂಕರಯ್ಯಾ ಮಠಪತಿ ೨೯/೨೬೫ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560200171373 Vijay Kumari - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ 33 ವಿಧ್ಯಾಶ್ರೀ ಕಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200188156 abidabi - ಮನೆ ನಂ: 8/94 ಕಾಟೆವಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188262 mumtaz - ಧಾರಾಗಿರಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022180012000019/05/2022
560200188311 CHITRA BAI - ಭಿಮನಗರ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCS------30000000-
560200188314 Sheshabai - ಭೀಮ ನಗರ ತ್ರಿಪೂರಾಂತAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188321 ಹಣಮಂತ - ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಾ, ತ್ರಿಪೂರಾಂತ, ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/20226004000019/05/2022
560200188333 ಮಹ್ಮದ ಹನೀಫ - ಮಾಲಗಾರ ಕಾಲೊನಿ ತ್ರಿಪೂರಾಂತ ಬಸವಕಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200188358 GOUSIYA BEGUM - ತ್ರೀಪುರಾಂತ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/20229006000018/05/2022
560200188367 ಶಿವರಾಮ - ಮಾಲಗರ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/20226004000019/05/2022
560200188369 ಚಂದ್ರಕಲ ಮನ್ಥಲೇ - ಬುನಕರ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತAAY(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022200015000019/05/2022
560200188373 ಆನಂದಾಬಾಯಿ - ಕೆ.ಎಚ.ಡಿ.ಸಿ.ಕಾಲೊನಿ ಶಿವಪುರ ರೊಡ AAY(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022200015000018/05/2022
560200188405 Ghousia Begum - ಮನೆ ನಂ: 29-57 ಬುನ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿ ಬAAY(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022200015000019/05/2022
560200188407 rakama be - ಬುನಕರ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/20229006000019/05/2022
560200188416 Mumtaz Bee - ಮನೆ ನಂ: 76 ಬುನ್ಕರ ಕಾಲೊನಿ ತ್ರಿಪAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188417 Halimabi - ಬುನಕರ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022210014000019/05/2022
560200188422 ಸುನೀಲ ಕೊರೆ - ಮಾಲಗಾರ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200188432 ಎಮ ಡಿ ಶೌಕತ ಅಲಿ - ಅಲ್ಲಾ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****098622/05/2022FPS****098622/05/2022200015000022/05/2022
560200188450 ಮಹ್ಮದ್‌ ಅಮಜದ - ಮನೆ ನಂ: 13/1 ಗಾಜಿಪುರಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/20223002000018/05/2022
560200188465 Muktarabi - ಮಾಲಗಾರ ಕಾಲೂನಿ ತ್ರೀಪೂರಾಂತ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022180012000019/05/2022
560200188466 Mehraj Bee - W/O ನಿಜಾಮೋದ್ದೀನ ೨೯/೪೩೭ ಶಿವಪAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188511 DROUPATI - ಜೈಶಂಕರ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200188741 ರೈಸಾ ಬಾನು - ಭುನಕರ ಕಾಲೋನಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200188757 ಮಸ್ತಾನ ಬೀ - ಬುನಕರ ಕಾಲೂನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/20229006000019/05/2022
560200189058 Sameena Begum - ಮನೆ.ನಂ.41, ಕೊಲಿ ಗಲ್ಲಿ, ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------180000000-
560200189162 ಇಮ್ರಾನಖಾನ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200189285 Raziya Begum - ಮನೆ ನಂ: 122/2 ಬುನಕರ್ ಕಾಲೋನಿ ಬಸAAY(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022200015000019/05/2022
560200189329 ಸಂತೂಷ - ರೇಷಮಿ ಇಲಾಖೆ ತ್ರಿಪುರಾಂತ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------120000000-
560200189414 Shabana - ಪಾಶಾಪೂರಾ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022180012000018/05/2022
560200189470 ಅಬ್ದುಲ ರಹೀಮ - ಮಾಲಗಾರ ಕಾಲೊನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200189512 Naziya Begum - ಅರ್ಫಾತ ಕಾಲುನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022150010000019/05/2022
560200189554 ಎಮ ಡಿ ಜಾಫರ - ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCS------60000000-
560200189587 Santosh - ಪಾಂಡರಿ ಗಲ್ಲೀ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200189695 Mumtaj Begam - W/O ಎಂ ಡಿ ರಫಿ ೨೨ ೪೨ ಪಾಶಾಪAAY(NK) / NCS------200000000-
560200189772 ಜಲಿಲ ಅಹ್ಮದ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ರಶೀದ - ಮದೀನಾ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------210000000-
560200189773 KASTURI BAI - ಭೀಮ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾನPHH(NK) / NCS------90000000-
560200189802 Najma Khatoon - ಮನೆ ನಂ:37-209, ಶಾಹ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022150010000019/05/2022
560200189820 amir bi - ಕೆ.ಏಚ.ಡಿ.ಸಿ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/2022180012000021/05/2022
560200189823 ಕಲಾವತಿ - ನೇಕಾರ ಕಾಲೋನಿ.ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/202212008000018/05/2022
560200189827 komala bai - ವಿಠಲ ಮಂದಿರ ಕೋಳಿ ವಾಡಾ ತ್ರಿಪುರಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****171819/05/2022FPS****171819/05/2022150010000019/05/2022
560200189828 haidar bi - ನೇಕಾರ ಕಾಲೂನಿPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022150010000018/05/2022
560200189833 ಅಖಿಲಾಬಿ - ನೇಕಾರ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCS------120000000-
560200189834 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ನೇಕಾರ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200189835 Maherunisa - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022180012000019/05/2022
560200189836 ಶಂಕರ - ನೇಕಾರ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/20226004000019/05/2022
560200189837 Sultana Bi - ಭುನಕರ ಕಾಲೋನಿ, ನೇಕಾರ ಕಾಲೋನಿ, ಥ್PHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022150010000019/05/2022
560200189839 ಎಮ್.ಡಿ. ತಾಜೋದ್ದಿನ - ಮನೆ ನಂ: 29/60 ಬುನಕರ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022180012000019/05/2022
560200189840 Rehana Bii - ಬುನಕರ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCS------180000000-
560200189842 ಅಬ್ದುಲ ಖದಿರ - ಬುನಕರ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200189843 Malan Bee - W/O ತಜೋದ್ದೀನ್ 71 ಬುಂಕರ್ ಕಾಲೊPHH(NK) / NCS------60000000-
560200189844 ಅಲ್ಲಾವುದ್ದಿನ - ತ್ರಿಪುರಾಂತ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/2022150010000017/05/2022
560200189849 Giriyamma - ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಾ, ತ್ರಿಪೂರಾಂತ, ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/20229006000019/05/2022
560200189864 ತಾಹೇರಾಬಿ - ಬುನಕರ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200189870 Sudha - ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಾ ತಿರುಪುರಾಂತ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200189872 ಮಲ್ಲಿಕಾಜು್ನ - ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಾ ತ್ರೀಪೂರಾಂತ ಬಸವಕಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200189875 ಶಿವಪ್ಪಾ - ಬನಶಂಕರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777821/05/2022FPS****777821/05/20226004000021/05/2022
560200189879 ಮೆಹಬೂಬ ಪಾಶಾ - ಮನೆ ನಂ: 29-10 ಬುನ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****276320/05/2022FPS****276320/05/202212008000020/05/2022
560200189881 Tajunnisa - ಮನೆ ನಂ: 21, ಬುನ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/20226004000018/05/2022
560200189882 Fatima Bee - ಬುನಕರ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022150010000018/05/2022
560200189884 Khaja Bee - ಬುನಕರ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCS------210000000-
560200189885 Shahanas Bee - ಬುನಕರ ಕಾಲೊನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCS------120000000-
560200189886 khaja bee - ತ್ರಿಪೂರಾಂತ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/202212008000018/05/2022
560200189889 ಜಗದೇವಿ - ಕೆ ಚ ಡಿ ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ತಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCS------210000000-
560200189890 Asha Bee - ಮನೆ.ನಂ. 54, ಬುಂಕರ ಕಾಲೊನಿ, ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/20229006000019/05/2022
560200189891 Parveen Begam - ಭುನಕರ ಕಾಲೋನಿ, ತ್ರಿಪೂರಾಂತ, ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/202212008000019/05/2022
560200189892 Tahera Bee - ಭುನಕರ ಕಾಲೋನಿ, ತ್ರಿಪೂರಾಂತ, ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022150010000019/05/2022
560200189895 Kairunisa - ಬುನಕರ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20226004000021/05/2022
560200189902 aisha bee - ಬುನಕಾರ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022180012000018/05/2022
560200189903 ಹಜರತ ಬೀ - ಬುಂನಕರ ಕೊಲೊನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/202212008000018/05/2022
560200189904 Rehana - ಭುನಕರ ಕಾಲೋನಿ, ತ್ರಿಪೂರಾಂತ, ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022180012000018/05/2022
560200189905 ಮಾಲನ ಬೀ - ಭೂನಕರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------240000000-
560200189908 Shamshad Bee - ಕೆಹೆಚಡಿ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/20229006000019/05/2022
560200189916 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ಮಾಲಗರ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCSBiometric****171821/05/2022FPS****171821/05/20226004000021/05/2022
560200189917 ನಾರಾಯಣ - ಪಾಂಡರಿ ಗಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCS------120000000-
560200189922 ರಾಮ ಲಿಂಗ - ವಿಠಲ ಮಂದಿರ, ತ್ರಿಪೂರಾಂತ, ಬಸವಕಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200189931 Prema - ಮನೆ ನಂ 29 - 494 / 4PHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/202212008000019/05/2022
560200189937 ಶರಣಪ್ಪ - ಶಾಹಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/20226004000018/05/2022
560200189940 ಫಾತಿಮಾ ಬೀ - ಮನೆ ನಂ: 18 ಬುನ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/20226004000019/05/2022
560200189941 ಸೈಯದ ಜಿಲಾನಿ ಮಿಯ್ಯ - ಮನೆ ನಂ: 29-92 ಬುನ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿ ತPHH(NK) / NCS------120000000-
560200189942 ಮಹ್ಮದ್‌ ಗಯಾಸೊದ್ದೀನ್‌ - ಮನೆ ನಂ: 94 ಬುನ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022180012000018/05/2022
560200189943 Alimunisa - ಮನೆ ನಂ: 98 ಬುನ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022150010000018/05/2022
560200189944 ನೈಮುದ್‌ದೀನ್‌ - ಬುನಕರ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCS------60000000-
560200189946 Khaja Begum - ಬುನಕರ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022150010000019/05/2022
560200189947 ಸೋಫಿಯಾ - ಶಿವಪೂರ ರೋಡ ಅರ್ಫಾತ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/202212008000019/05/2022
560200189950 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ಪಾಂಡರಿ ಗಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCS------60000000-
560200189954 `ಅಂಬಿಕ - ಪಾಂಡ್ರಿ ಗಲ್ಲಿ, ತ್ರಿಪೂರಾಂತ, ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****171821/05/2022FPS****171821/05/202212008000021/05/2022
560200189957 ಶಾಲು ಬಾಯಿ - ಭಿಮನಗರ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCS------150000000-
560200189968 ಹಸ್ಮತ ಬೀ - ಭಿಮನಗರ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022150010000019/05/2022
560200189974 ಶಹೀಲಾ - ಭುನಕರ ಕಾಲೋನಿ, ತ್ರಿಪೂರಾಂತ, ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560200189976 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ನಾಗಲಿಂಗೆಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಶಿವಪುರ ರೊಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200189977 ಶಿವರಾಜ - ಪಾಂಡರಿ ಗಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCS------150000000-
560200189979 Shobha - ಭಿಮ ನಗರ, ತ್ರಿಪೂರಾಂತ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200189981 Laximi - ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCS------150000000-
560200189989 ಬಾಬು - ಪಾಂಡರಿ ಗಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/202212008000019/05/2022
560200189990 ಮಾಧವ - ಶಿವಪೂರ ರೋಡ ನಾಗಲಿಂಗೆಶ್ವರ ಕಾಲೂನಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200189991 ಸತೀಶ್ - ಭಿಮನಗರ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCSBiometric****504113/05/2022FPS****504113/05/20226040000013/05/2022
560200189998 Rangamma - W/O ರಾಮ ೩೦/೧೦/೫೦ ತ್ರಿಪುರಾPHH(NK) / NCSBiometric****171821/05/2022FPS****171821/05/20223002000021/05/2022
560200190000 ಸಕಾರಾಮ - ಆಫಿಸ ಕಟ್ಟಾ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCS------60000000-
560200190002 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ರಮಾಬಾಯಿ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCSBiometric****171819/05/2022FPS****171819/05/20229006000019/05/2022
560200190005 Nagamma - ನೆಕರ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/202212008000018/05/2022
560200190006 Kyrunbi - ಬುನಕರ ಕಾಲೊನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/20223002000018/05/2022
560200190007 Jarina Begum - ಬುನಕರ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022180012000018/05/2022
560200190032 Shakeela - ಮನೆ ನಂ: 80 ಬುನ್ಕರ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022150010000018/05/2022
560200190048 Hajarabi - ನೇಕಾರ ಕಾಲೋನಿ,ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022200015000018/05/2022
560200190183 Rabaya bigam - ಮನೆ ನಂ:31/301 ಶಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****625319/05/2022FPS****625319/05/20229006000019/05/2022
560200190198 Nazneen Begum - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/202212008000019/05/2022
560200190213 Vijay kumar - ಭವಾನಿ ಮಂದಿರ ತ್ರಿಪುರಾಂತ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------30000000-
560200190216 Asma Parveen - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022150010000018/05/2022
560200190222 ಶಿವಾ ರಾಜ - ಶಿವ ನಿಲಯ ಸದಾನಂದ ಕಾಲೂನಿ ಗದ್ಗಿ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200190224 ಮೊಹಮ್ಮದ ಎಕ್ಬಾಲ - ಬುನಕರ ಕಾಲೊನಿ ತ್ರೀಪುರಾಂತ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560200190235 ಜಿಲಾನಿ ಖಾನ - ಬುನಕರ ಕಾಲೂನಿ ತ್ರೀಪೂರಾಂತ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200190237 ಜಾಫರ ಸಾಬ - ಮಾಲಗರ ಕಾಲೋನಿ ತಿರುಪುರಾಂತ ಬಸವಕಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200190240 ಎಮ ಡಿ ಖಲೀಲ - ಮಾಲಗರ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/202212008000018/05/2022
560200190241 ಮದಾರ ಸಾಹಾಬ - ಮಾಲಗರ ಕಾಲೊನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/20223002000018/05/2022
560200190242 TAJUNNISA - ಇಲಾಹಿ ಮಸ್ಜಿದ ಸಮಿಪ, ಮಾಲ್ಗಾರ ಕಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022150010000018/05/2022
560200190243 TASLEEM - ಹ್ಯಾಂಡಲೂಮ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022180012000018/05/2022
560200190246 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಮಹಾದೇವಿ ಕಾಲೊನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತ ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/20229006000018/05/2022
560200190247 Fatima Begum - ಅರ್ಫತ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/202212008000019/05/2022
560200190250 Gori Bee - ಮಾಲಗಾರ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪೂರಾಂತ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/20229006000018/05/2022
560200190252 ಮನ್ಸೂರ್ ಮಿಯ್ಯಾ - ಮನೆ.ನಂ. 30/916, ಅರ್ಫಾತ್ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/20226004000019/05/2022
560200190483 Paujiyabi - ಪಾಂಡರಿ ಗಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022180012000019/05/2022
560200190484 ಸೈಯದ್‌ ಕರೀಮ - ಭುನಕರ ಕಾಲೋನಿ, ತ್ರಿಪೂರಾಂತ, ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022180012000019/05/2022
560200190524 Sunita - ಸರ್ವೂದಯಾ ಕಾಲೂನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200190583 ಶಿಲಾರ ಸಾಬ - ಅರ್ಫಾತ ಕಾಲೋನಿ ಶಿವಪೂರ ರೋಡ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/202212008000019/05/2022
560200190610 Naseem Begum - ಮನೆ ನಂ 7605/11/1 ಮಾಲಗಾರ ಕಾಲೋನಿAAY(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022200015000018/05/2022
560200190611 Khali moddin - ಅಲ್ಲಾ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20223002000021/05/2022
560200190612 `Afazal - ಅಲ್ಲಾ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/202212008000019/05/2022
560200190619 Rukmunnisa - ತಿರುಪುರಾಂತ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022210014000019/05/2022
560200190620 ರೇಷ್ಮಾ ಬೇಗಂ - ಭುನಕರ ಕಾಲೋನಿ, ತ್ರಿಪೂರಾಂತಯ, ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022210014000018/05/2022
560200190622 Shakera Begum - W/O ಎಂಡಿ ಇಮಾಮುದ್ದೀನ್ ಆಬದಾರ 29AAY(NK) / NCS------200000000-
560200190623 ಮಹಮ್ಮದ ಸಾಬ - ಭುನಕರ ಕಾಲೋನಿ, ತ್ರಿಪೂರಾಂತ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/20229006000018/05/2022
560200190632 Shashikala - ಹಲ್ತಾಮಿನಾರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200190748 Tameezuddin - ಮಾಲಗರ ಕಾಲೊನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತ ಬಸವಕಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200190752 ARSHIYA BEGUM - ತ್ರಿಪುರಾಂತ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200190780 MUMTAZ BEGUM - ಮಾಲಗರ ಕಾಲೊನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/202212008000018/05/2022
560200190920 Gori Bee - ಶಾಹಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------270000000-
560200190987 farahata - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------240000000-
560200191087 Zaheda Bi - ಹ್ಯಾಂಡಲೂಮ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/20226004000018/05/2022
560200191097 SHESAH BAI - ಭೀಮ ನಗರ, ತ್ರಿಪೂರಾಂತ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200191098 Meerabai - ಮಾಹಾದೆವಿ ಕಾಲೊನಿ ಶೀವಪೂರ ರೊಡ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022180012000019/05/2022
560200191100 ಅಬ್ದುಲ ಖಾದರ್‌ - ಬುನಕರ ಕಾಲೂನಿ ತ್ರೀಪೂರಾಂತ ಬಸವಕಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200191115 Indu bai - ಮನೆ.ನಂ. 29-317, ಭೀಮ ನಗರ, ಬಸವಕಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560200191164 Kanya Kumari - ಶೀವಾಜೀ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200191167 Vijayakumar - ಕೆ ಎಚ ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200216511 AFREEN BANU W/O ZABHIULLA - ಶಿವಪೊರ ರೊಡ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/202212008000018/05/2022
560200216524 Najma Sultana - ಬುನಕರ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/20229006000019/05/2022
560200216549 Mohsina Begum - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫಾರ್ 71 ಹಂಡಲೂಮ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200216554 BAYAMMA - ಮಹಾದೇವಿ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/202212008000018/05/2022
560200216556 Parvati - ಬುನಕರ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರೀಪೂರಾಂತ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560200216650 Asma Begum - ಮನೆ ನಂ 113 ಶಿವಪೂರ ರೋಡ್ ತ್ರೀಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022150010000018/05/2022
560200216663 Premala - 768/7 ಮಹಾದೇವಿ ಕಾಲೋನಿ ಶೀವಪುರ ರಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560200217125 Nasreen - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/20223002000019/05/2022
560200217133 Rukhaya Bi - ಮನೆ.ನಂ:88, ಬುನಕ್ರ ಕಾಲುನಿ,ತ್ರಿಪPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022150010000019/05/2022
560200217151 TASLIMA BEE - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022150010000018/05/2022
560200217466 ಮುಮ್ತಾಜ ಬೇಗಂ - ಮಾಲಗಾರ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022150010000018/05/2022
560200217691 RAHIMA BEE - ಹಿಮ್ಮತ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200217927 Rizwana Begum - ಮನೆ ನಂ: 20-39, ಅನ್ವರ್ ಪೇಠ ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022180012000019/05/2022
560200218097 Rafiya Begum - ಭುನಕರ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪೂರಾಂತ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560200218293 Saraswati - ಭುನಕರ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪೂರಾಂತ, ಬಸAAY(NK) / NCS------200000000-
560200218442 Fatimun - ಮ.ನಂ-720 ಮಾಲಗಾರ ಕಾಲೋನಿ ಮಜ್ಜೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560200218497 Asiya Siddiqua - ಮ.ನಂ.16-28, ಗಾಜಿಪೂರಾ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/202212008000018/05/2022
560200218537 REHANA BEE W/O USMAN SAB - ಮನೆ ನಂ 15 ಬುನಕರ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------150000000-
560200218619 Reshma Begum - ಮನೆ.ನಂ. 29-67, ಹೆಂಡಲೂಮ ಕಾಲೊನಿ,PHH(NK) / NCS------180000000-
560200218655 ಜಗದೆವೀ - ಬಸವಕಲಣPHH(NK) / NCSBiometric****171819/05/2022FPS****171819/05/2022150010000019/05/2022
560200218698 Afrin Begam - ಬುನಕರ ಕಾಲೊನಿ ತಿಪುರಾಂತ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022150010000018/05/2022
560200218733 Fareeda Banu - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022150010000019/05/2022
560200218782 Samiunnisa - 85 ಬುನಕರ ಕಾಲೊನಿ ತಿಪುರಾಂತ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------210000000-
560200218786 RESHMA ANJUM - ಮನೆ ನಂ: 29-26,ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೋಮ್ ಕಾಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200218818 ಮಸರಧಬಾನು - BASAVAKALYANPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022180012000019/05/2022
560200218830 Sangeeta - S/O ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ವಾಘಮಾರೆ ಬೇಲPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022150010000019/05/2022
560200218962 Yasmeen Bee - ಭುನಕರ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200218982 Ghuduma Bee - ಅರಫಾತ ಕಾಲೊನಿ, ಶಿವಪೂರ, ರೊಡ, ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022240016000018/05/2022
560200219001 Geetha w/o shivaraj - ಬುನಕರ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200219076 Ashiya Sultana - ಬುನಕರ ಕಾಲೂನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022150010000019/05/2022
560200219328 Sangamma - ತಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCS------150000000-
560200219373 Khairun Nisa - ಮೆನ.ನಂ. 32-50, ಶಾಹಪೂರ ಗಲ್ಲಿ, ದPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022210014000019/05/2022
560200219729 Saifunnisa - ಸೈಯದ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022240016000018/05/2022
560200219887 KHAJA BEGUM - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200220039 ISMAIL BEE - ಚಾವುಸ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985722/05/2022FPS****985722/05/20223002000022/05/2022
560200220088 ಪ್ರಭಾಯ್ಯ - ವಿಠ್ಠಲ ಕಾಲೂನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200220109 SAIMIN - ಕರೀಮ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------210000000-
560200220176 Asfiya Begum - ಧಾರಾಗಿರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವೆಶ್ವರ ಮಂದಿರ PHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022150010000019/05/2022
560200220216 ಕಲ್ಲಪ್ಪ - ತ್ರಿಪೂರಾಂತ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****821516/05/2022FPS****821516/05/202212008000016/05/2022
560200220255 ISMAIL BEE W/O GAFOOR SAB - ಭುನಕರ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪೂರಾಂತ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560200220269 Shanta Bai - ಬುನಕರ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****171819/05/2022FPS****171819/05/2022150010000019/05/2022
560200220318 Farzana - ಮನೇ.ನಂ:30/18,ಅರಪತ ಕಾಲುನಿ,ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------180000000-
560200220365 ತಾಜೋದ್ದಿನ್ - ಅರ್ಫಾತ ಕಾಲೊನಿ, ಶಿವಪೂರ ರೊಡ, ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/20229006000018/05/2022
560200220383 ಖುತುಬುಡ್ಡೀನ - ಮ.ನಂ:13/7, ಬುಂಕರ ಕಾಲೊನಿ, ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022180012000019/05/2022
560200220454 Malika Bee - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022180012000018/05/2022
560200220488 ಬಾನು ಬೆಗುಮ - ತಾಜೋದ್ದಿನ ತಂದೆ ರಾಜೇಸಾಬ ಪಟೇಲ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/20226004000018/05/2022
560200220560 Reshema Baigum - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****103522/05/2022FPS****103522/05/2022180012000022/05/2022
560200220589 ಅಶಾ ಬೀ - ಬುನಕರ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/202212008000018/05/2022
560200220630 Zakiya Begum - ಮನೆ.ನಂ. 15-36, ಪೀರಪಾಶಾ ಬಂಗ್ಲಾ,PHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022180012000022/05/2022
560200220710 Rayeesa begum - BasavakalyanPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022150010000018/05/2022
560200220719 Tanveer Bee - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****103522/05/2022FPS****103522/05/2022180012000022/05/2022
560200220793 Khaja Bee - ಬುನಕರ ಕಾಲೊನಿ, ತ್ರಿಪೂರಾಂತ, ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560200220813 meharunnisa - BasavakalyanPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022150010000018/05/2022
560200220818 Gousiya - ಮನೆ.ನಂ. 30/342/9, ತ್ರಿಪೂರಾಂತ, PHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022150010000018/05/2022
560200220870 ಸವಿತಾ - ಹಿರೆಮಠ ಕಾಲೋನಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022200015000019/05/2022
560200220954 Sugrabee - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/202212008000018/05/2022
560200220971 Patima Bee - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022150010000018/05/2022
560200221010 Malan Bee - ಬುನಕರ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022210014000019/05/2022
560200221048 ಶಾಹಿನ ಬೇಗಂ - ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/202212008000019/05/2022
560200221062 Afreen Begum - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/202212008000019/05/2022
560200221102 Asiya Begum - W/O ಶಫಿ ಅಹ್ಮೆದ ೨೫-೧೬ ಬುನ್PHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022150010000018/05/2022
560200221132 ಜೈತುನ್‌ ಬೀ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/20226004000018/05/2022
560200221256 Haseena Begum - W/O ಜೀಲಾನಿ ಮಿಯಾ ೨೯/ ೮೯೦/೧ ಶPHH(NK) / NCS------60000000-
560200221258 Kairoonissa - BasavakalyanAAY(NK) / NCS------200000000-
560200221310 Sajeeda - ರೇನಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200221351 ಮಲೀಕಾರಜುನ್‌ - ಗುಡದಪ್ಪಾ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200221384 Sridevi - ಗಾಜಿಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200221434 ಮೊಹಮ್ಮೆದ್‌.ಅಂುು್ಯುಬ - BasavakalyanAAY(NK) / NCS------200000000-
560200221485 Irphama Begum - ರೆಣಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200221651 Tahera Bi - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022240016000018/05/2022
560200221738 Naphisa Bi - ಮಲಗರ ಕಾಲೋನಿ ಮಜಿದ ಅ ಈಲಾಹಿ ತ್ರಿಪPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022210014000018/05/2022
560200221758 Shameem Banu - ಶಾಹಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022180012000019/05/2022
560200221816 Heena Parveen - ಶಾಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/20229006000021/05/2022
560200221859 Ayesha Yasmeen - ರಾಧಾ ಕ್ರಿಷ್ಣನ ಶಾಲೆ ಮದಿನಾ ಕಾಲೋನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200221864 Fatima Bee - ಬುನಕರ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCSBiometric****171821/05/2022FPS****171821/05/2022150010000021/05/2022
560200221899 ಅಫ್ರೀನ - ಮಾಹಾದೇವಿ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/202212008000018/05/2022
560200221900 Mumtaj Bee - ಮಹಾದೇವಿ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022150010000018/05/2022
560200221932 Ayesha Parveen - ಅಶ್ರಾ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200221933 Yasmeen Begum - ಬುನಕರ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCS------150000000-
560200221943 BABY BEGUM - ಮ.ನಂ-44, ಭುನಕರ ಕಾಲೋನಿ, ತ್ರಿಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022200015000018/05/2022
560200221972 Premila Dange - ಮ ನಂ 1 KHDC ಹ್ಯಾಂಡಲೂಮ ಕಾಲೋನಿ PHH(NK) / NCS------180000000-
560200222145 NAGARAJ ASHOK ANTAPPA - ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200222150 MD ABDUL RAHEEM - ನರಿಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬುಸ್ಟಾಂಡ ರೋಡ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200222183 Nafees Begum - ಭುನಕರ ಕಾಲೋನಿ, ತ್ರಿಪೂರಾಂತ, ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560200222185 SANGAMESHWAR - 26-36 ಶಾಪೂರ ಸ್ಟ್ರೀಟ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200222241 RASHEEDA BEGUM SAMEEUDDIN - ಮನೆ ನಂ: 10-26 ಛಿಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****923422/05/2022FPS****923422/05/20226004000022/05/2022
560200222269 ತಾಹೆರಾ ಬೀ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****098622/05/2022FPS****098622/05/2022150010000022/05/2022
560200222270 ISMALABI - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸ ಸ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****098622/05/2022FPS****098622/05/2022150010000022/05/2022
560200222285 Ayesha Begum - ಮನೆ ನಂ: 14 ಹ್ಯಂಡ್ಲೊಮ್ ಕಾಲೋನಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****171821/05/2022FPS****171821/05/2022150010000021/05/2022
560200222313 Khaja Bee - ಿಲಾಹಿ ಮಸಜಿತ ಮಾಲಗರ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022150010000018/05/2022
560200222317 Rabiya Bee - 67 ಹ್ಯಂಡಲುಮ ಕಲೊನಿ,ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022180012000019/05/2022
560200222318 BHARAT BAI - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/20223002000022/05/2022
560200222332 Bharti - ಗಂಗಾ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200222337 Najbeen - ಬುನಕರ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/202212008000018/05/2022
560200222341 Farida Bee - ಬುನ್ಕರ ಕಾಲೋನಿ,ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022180012000018/05/2022
560200222360 FARHANA - ಮನೆ ನಂ: 41-65 ಬಾರೇಇಮಾಮ್ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****952120/05/2022FPS****952120/05/202212008000020/05/2022
560200222364 ರಿಜ್ವಾನ ಬೆಗುಂ - ಮ.ನಂ-8, ಭುನಕರ ಕಾಲೋನಿ, ತ್ರಿಪೂರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200222393 Savitra Bai - ಪಟೇಲ ಚೌಕ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200222403 Bipasha Bee - ಮನೆ ನಂ:30-297, ಶಿವಪುರ ರೊಡ ಅರ್ಫPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022150010000018/05/2022
560200222437 SANNA BEGUM - ಬುನಕರ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/20223002000018/05/2022
560200222453 Renuka - ಮನೆ ನಂ:15/15, ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/202212008000017/05/2022
560200222457 Imamunisa - ಧಾರಾಗಿರಿ ಗಲಿ ಬವಸವಕಲೌPHH(NK) / NCS------180000000-
560200222460 MD SALEEMODDIN - ತಾಜಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200222463 Shobha - ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/202212008000021/05/2022
560200222598 Afroz Begum - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ವಸಿಮುದ್ದೀನ್ ಅಧೂನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022210014000019/05/2022
560200222621 Md.Bilal - ಮನೆ ನಂ: ಅಜಮ್ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200222634 ಗೌಸಿಯಾ ಬೀ - #67 ಹಾಂಡಲ್ಯೂಮ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200222646 MD TAWHEED - ಮನೆ ನಂ: 17-76/1 ಅಲ್ಲಾ ನಗರ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560200222652 PASHA BEE - ಮನೆ ನಂ: 10/24 ಛಿಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****923421/05/2022FPS****923421/05/20223002000021/05/2022
560200222656 ಮಾಹೆ ಜಬೀನ್ - ಬುನಕರ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022180012000019/05/2022
560200222722 Asheya Begum - ಬುನಕರ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCS------180000000-
560200222785 HUSSAIN SATTAR MIYA - ಖುರೆಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/2022210014000021/05/2022
560200222792 Chamundeshwari - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200222796 KHAJA PASHA MD IBRAHIM SAB - ಮನೆ ನಂ: 8-87 ಕಾಟೆವಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560200222815 MD QADEER GAFOOR SAB - ಮನೆ ನಂ: 8-72 ಪೀರಾನ್ ಕಟ್ಟಾ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560200222837 SUMITRA - ಮಹಾದೆವಿ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200222841 SANDEEP VIJAYKUMAR - ಶಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200222940 MD ASLAM JAGIRDAR MD MAHEBOOB - ಮನೆ ನಂ: 15/28 ಗಾಜಿಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/20226004000021/05/2022
560200223062 ಮ.ಡಿ ವಾಹೀದ್ ಬಕರಿಯಾವಾಲೆ - ಮನೆ ನಂ: 29/126 ಹ್ಯಂಡ್ಲೋಮ ಕಾಲೋನPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022180012000019/05/2022
560200223066 ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಿಕಂದರ ತಂದೆ ಮಹಮ್ಮದ ಸಾಬ - ಮನೆ ನಂ: 61 ಬುನಕಾರ ಕಲೊನೀ ಬಸವಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/202212008000019/05/2022
560200223071 Afsar Bee - ಮಾಲಗರ ಕಾಲೊನಿ ಈಲಾಹಿ ಮಸ್ಜಿತ ತ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/202212008000018/05/2022
560200223119 Gita - ಶಿವಪೂರ ರಸ್ತೆ, ತ್ರಿಪೂರಾಂತ, ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560200223143 Fareeda Begum - ಮನೆ.ನಂ. 99, ಬುನಕರ ಕಾಲೋನಿ, ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/202212008000019/05/2022
560200223147 MAHADEVI - ಬಿರದಾರ ಕಾಲೂನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200223149 Parveen - W/O ಬಾಬಾ ಮುಲ್ಲಾ 25 ಬುಂಕರ್ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/202212008000018/05/2022
560200223150 Haleema Begum - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಓ ಶಮೀಉದ್ದೀನ್ ಮುಲ್ಲಾ 2PHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022150010000018/05/2022
560200223182 ಅನಿತಾ ಗಂಡ ಸುಧೀರ - ದೇಶಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****651013/05/2022FPS****651013/05/202212008000013/05/2022
560200223199 Naziya Jahan - ಮನೆ ನಂ: 432/23/2 ಮಾಲ್ಗರ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/202212008000019/05/2022
560200223207 ಪಾರ್ವತಿ ಎಸ್ ಸೊನಾಲೆ - ಮಹಾದೇವಿ ನಿವಾಸ, ಗಂಗಾ ಕಾಲೋನಿ, ಬಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560200223222 WALIUDDIN GULAM DASTAGIR - ಮನೆ ನಂ: 31-303 ಶಾಹ್ಪುರ್ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------270000000-
560200223276 ಸೂರಜ ಪೂಜಾರಿ - ರೇಷ್ಮೆ ಕಛೇರಿಯ ಹತ್ತಿರ ತ್ರಿಪುರಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****171822/05/2022FPS****171822/05/202212008000022/05/2022
560200223315 Sangita - ಸರವೊದಯ ಕಾಲೋನಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200223347 Karimunnisa Begum - ಮನೆ.ನಂ. 13-13/2, ಛಿಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿ,PHH(NK) / NCS------180000000-
560200223359 Haseena Begum - ಬುನಕರ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCS------90000000-
560200223387 ರಿಜ್ವಾನ - ಬುನ್ಕರ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200223482 Surekha - ಪಾಂಡರಿ ಗಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCS------120000000-
560200223504 Rashida Begum - ಮನೆ.ನಂ. 90, ಬುನಕರ ಕಾಲೋನಿ, ತ್ರೀPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022180012000019/05/2022
560200223517 ಓಂಕಾರ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ - ಮ ನಂ 4537/30 ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200223530 Anita - ಮ.ನಂ-137, ಭುನಕರ ಕಾಲೋನಿ, ತ್ರಿಪೂPHH(NK) / NCSBiometric****171819/05/2022FPS****171819/05/2022150010000019/05/2022
560200223588 BHAGYASHRI - ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ತಂದೆ ಸುಭಾಷ ಪ್ರಸಾದ ಮನPHH(NK) / NCSBiometric****923421/05/2022FPS****923421/05/20229006000021/05/2022
560200223613 MD JAWEED PASHA - ಮನೆ.ನಂ. 6-17, ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ, ಬಸPHH(NK) / NCS------210000000-
560200223617 MUMTAZ BEGUM - 9003/44 ಸಫಾ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------210000000-
560200223641 BISMILLA - ಅರಫಾತ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022150010000018/05/2022
560200223677 ಮೈನೊದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಕರೀಮ್ ಸಾಬ್ - ಮನೆ ನಂ: 122 ಬುನ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/20226004000018/05/2022
560200223680 Khaleel Ahmed - ಮಾಲಗಾರ ಕಾಲೂನಿ ತ್ರೀಪೂರಾಂತ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/202212008000019/05/2022
560200223686 MAHADEV - ಢೋರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200223765 ಶ್ರೀಕಾಂತ ಎಮ್ ಮಠಪತಿ - ಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****102022/05/2022FPS****102022/05/2022150010000022/05/2022
560200223835 ಸೈಯದ ಮಕಸುದ್ದಲಿ - ಮಾಲಗಾರ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪೂರಾಂತ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/202212008000019/05/2022
560200223876 Haleema Begum - ಸೈಯದ ಶೇರ ಅಲಿ 432/10 ಮಾಲಗರ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/20229006000019/05/2022
560200223878 Sofiya Begum - ಸೋಫಿಯಾ ಬೇಗಂ 29-635 ಮಾಲಗರ ಕಾಲPHH(NK) / NCS------210000000-
560200223880 Mina - ಕುರುವಿಲ್ಲಾ 6453/33 ಸರ್ವೋದಯ ಕPHH(NK) / NCS------30000000-
560200223882 Usha Bai - ಉಷಾ ಬಾಯಿ 29/6 ಸರ್ವೋದಯ ವಸಾಹPHH(NK) / NCSBiometric****798722/05/2022FPS****798722/05/202212008000022/05/2022
560200223888 Laxmi Bai - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಾ 1271NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200223890 ಶ್ರೀದೇವಿ ವಿ ಬಡದಾಳ - ವಿಶ್ವಾಸ ವಿ ಬಡದಾಳ 31/256 ಶಾಹಪPHH(NK) / NCS------90000000-
560200223893 SHAHEEN BEGUM - ಪಾಶಾಮಿಯ್ಯಾ 75/61 ಅರಫತ ಕಾಲೂನಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200223895 SHABANA BEGUM - ಎಮ್ ಡಿ ಸಲೀಮ 29-635 ಮಾಲಗರ ಕಾಲPHH(NK) / NCS------180000000-
560200223904 Aminabegam - ಮಕ್ಬಲ 37 ತಿಪ್ರಂತ್ ತಿಪ್ರಂತ್ PHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022180012000018/05/2022
560200223906 Sadiya Anjum Shek - ರಸೂಲ ಸಾಬ 999 ತಿಪ್ರಂತ್ ತಿಪ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022150010000018/05/2022
560200223920 Prabhavathi - ವಿಠ್ಠಲ 140 ಪಾಂಡ್ರಿ ಗಲ್ಲಿ ತಿPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022150010000019/05/2022
560200223926 Shameem Begum - ಸೈಯದ್ ಮಹೆಮೂದ್ 432/56 ಅರ್ಫತ್ PHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/202212008000018/05/2022
560200223941 ಚಾಂದ ಬೀ - ಮುಶ್ತಾಕ ಅಹಮದ 22 ಬುನಕರ ಕಾಲೊನಿPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/20229006000018/05/2022
560200223962 Ambadas - ಅಂಬದಾಸ 8801/13 ತಿಪ್ರಂತ್ ತಿಪPHH(NK) / NCS------30000000-
560200223964 Shobha - ಶಿವಕುಮಾರ 31/14/2 ಮೇನ ರೋಡ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/20229006000019/05/2022
560200223983 Shilpa - ಮಿಲಿಂದ 154 ತಿಪ್ರಂತ್ ತಿಪ್ರಂತPHH(NK) / NCS------120000000-
560200223987 Shaheen Sultana - W/O ಎಮಡಿ ಜಹೀರ ಅಹ್ಮೆದ #29-912/PHH(NK) / NCS------150000000-
560200223988 FATIMUNNISA - ಶೇಖ್ ಅಲಿ #80 ಬುನಕರ್ ಕಾಲೋನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/202212008000019/05/2022
560200223994 Premila - ಪ್ರಭು ಪಾಟಿಲ 171/19 ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200224011 ಜಾಹೇದಾ ಬೀ - ಸಿರಾಜೂದ್ದಿನ 432/13 ಮಾಲಗರ ಕಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/20226004000018/05/2022
560200224026 ಆಶಾಬಾನು - ಙಹುರೊದಿನ 32 ತಿಪ್ರಂತ್ ತಿಪ್ರಂPHH(NK) / NCS------30000000-
560200224031 Rehana Begum - W/O ಅಕೀಲ್ ಬಿದರೆ 8/12,5/258 ಅPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/202212008000019/05/2022
560200224041 JAGDEVI - ಗಂಡ ಪಂಚಯ್ಯಾ 42/48/3 ಶಿವ ನಗರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200224054 Shamshad Begum - ಮುಸ್ತಫಾ 113 ಶಿವಪೂರ ರೋಡ ಭುನಕರPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022150010000018/05/2022
560200224083 MALLAMMA - ತಂದೆ ವೀರಯ್ಯಾ ಮಠಪತಿ 194/50 ತ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200224086 MASTAN BEE - ಅಕ್ವರ ಖಾನ 11/29 ಬುನಕರ ಕಾಲೊನಿPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/202212008000018/05/2022
560200224089 ಸಪ್ನಾ - ಅವಿನಾಶ ತುಗಾಂವಕರ 15/32 ಸುಭಾಷ PHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/202212008000019/05/2022
560200224093 Rijavana - ಎಮ್ ಡಿ ತಾಹೆರ 432/52 ಅರಫಾತ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022180012000019/05/2022
560200224095 aarti - ಯುರಾಜ ಬಾಬುರಾವ 28/1534 ಹೀರೆಮಠPHH(NK) / NCS------30000000-
560200224098 Manushabayi - ಶಿವಾಜಿ 2/69 ತಿಪುರಾಂತ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200224112 Mantamma - ಸುಭಾಷ 20610/1 ರಮಾಬಾಯಿ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/20229006000018/05/2022
560200224113 Ashwini - ನಾಗಮೂರ್ತಿ 30 ಕೇ ಏಚ್ ಡೀ ಸೀ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/20229006000019/05/2022
560200224123 Savita - ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಕಾಂಗೆ 23/1 ಭೀಮ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****294917/05/2022FPS****294917/05/202212008000017/05/2022
560200224158 ನೌಶೀನ ಬೇಗಂ - ಮೈನೊದ್ದಿನ ಶೇಕ 01 ಬುನಕರ ಕಾಲೊನPHH(NK) / NCS------90000000-
560200224159 Qamrannissa Begam - ಸೈಯದ ರುಕ್ಮುದ್ದೀನ 432/56 ಅರಫಾPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/202212008000018/05/2022
560200224168 FATIMA BEGUM - ಶರ್ಫುದ್ದೀನ್ 38 ಬುನಕರ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/20229006000018/05/2022
560200224172 Champavati - ಚಂದ್ರಕಾಂತ 30/146 ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಮPHH(NK) / NCS------210000000-
560200224186 Jarinabi - ಮಹುಮ್ಮದ ಹನೀಫ 130 ಬುನಕರ ಕಾಲೂನPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022180012000019/05/2022
560200224190 Anita - ಮಿಲಿಂದ 6141/20 ಸದಾನಂದ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/202212008000019/05/2022
560200224207 ಮಾಧುರಿ - ಮಧುಕರ 70/2 ತಿಪ್ರಂತ್ ತಿಪ್ರಂತPHH(NK) / NCS------90000000-
560200224216 Kavita - ದೀಲಿಪ ಬೊಕ್ಕೆ 389/29 ಪಾಂಡ್ರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****171821/05/2022FPS****171821/05/202212008000021/05/2022
560200224217 Siddikhapathan - ಮುಸಾ ಖಾನ 22 ಬುನಕೆರ ಕಾಲೋನಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/20226004000018/05/2022
560200224222 Vishalakumar - ವಿಜಯಕುಮಾರ 30/79 ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರPHH(NK) / NCSBiometric****171821/05/2022FPS****171821/05/202212008000021/05/2022
560200224227 JANABAI - ಲಕ್ಷಮನ 328/1 ಸರವೂದಯಾ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560200224247 Anitarani - ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ 29/173 ತಿಪ್ರಂತ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200224261 MD IBRAHIM - ಎಂಡಿ ಇಬ್ರಾಹಿಮ 443 ದಾಂಘೆ ಕಾಲೋPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/202212008000019/05/2022
560200224275 Rekha - ಮಡೆಪ್ಪಾ 47/1 ಬುನಕರ ಕಾಲೊನಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022180012000019/05/2022
560200224284 Shankutalabai - ಮಾರುತಿ 84 ಮಾಲಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ತ್ರಿPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/20226004000018/05/2022
560200224336 KALPANA - ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸುರ್ಯವಂಶಿ 29/344 ಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560200224354 Renuka - ರಾಮ 1 ಮಹಾದೇವಿ ಕಾಲೋನಿ ತಿಪ್ರಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560200224394 Naseem Begum - ಬಗ್ದಾದ ಮಿಯಾ 432/25 ಮಾಲ್ಗಾರ ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560200225396 Kalpana - W/O ವಿಷ್ಣುರೆಡ್ಡಿ ಪಿನಾಟೆ ೨೬/೨NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200226239 Minakshi - W/O ಕಾಳಿದಾಸ್ ಘಲೇ ೨೮/೯೯ ಜೈNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200227219 Shahbaz Banu - W/O ನೂರುದ್ದೀನ್ ೨೯/೧೨೨/೨ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/202212008000019/05/2022
560200227359 Aneesa Begum - W/O ಹೈದರ್ ಅಲಿ 51/29 ಬುನಕರ್ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/202212008000019/05/2022
560200227413 Aisha Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹುಸ್ಸೈನ ಸಾಬ 23/67NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200227731 Tajunisa - W/O ಂಡ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 7/288 ಬುಂಕPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/20229006000019/05/2022
560200227737 Pushpa - S/O ಮೋಹನ್ ದುಡ್ಗುಇಂದ್ ಶಿವಪುPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022150010000019/05/2022
560200228033 Sajeda Begum - C/O ಸೈಯದ್ ನೂರುದ್ದೀನ್ 6818/8 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200228089 Aqeela Begum - W/O ಸಯೆದ ಚಾಂದ ಪಾಶ ೨೯-೯೨೦ ತ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200228105 Fareeda Sultana - 122 ತ್ರಿಪುರಾಂತ್ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022154010000018/05/2022
560200228193 Sharda Devi - ಜೀ ರಘುನಾಥ್ 12554/84 ಟಿಚರ್ ಕಾಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200228565 Jyoti - W/O ಅನಿಲಕುಮಾರ ವಟಗೆ ೫/೯೧ ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200228750 Rajeshree - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ ಮಾಲNPHH(NK) / NCS