REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149286 Rekha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಿವಕಾಂತ ಖೆಳಗೆ 14-54NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200150586 Yasmin Banu - W/O ಖಮರೋದ್ದೀನ್ ಶಾ ಹುಸ್ಸೈನ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200151458 Nazema Begum - W/O ರಫೀಕ್ 9853 ಪೀರಂ ಕಟ್ಟೆ ಬಸPHH(NK) / NCS------200000000-
560200152830 Kulsoom Bee - W/O ಪಶ ಮಿಯನ್ ಕಲಿಯ ಶಹುಸ್ಸPHH(NK) / NCS------300000000-
560200153868 Anis - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ಹಾಜಿ ಕುರೇಶಿ 9/155 PHH(NK) / NCS------100000000-
560200154426 Ayesha Banu - S/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕುರೆಶಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200154622 Fareeda Begum - W/O ವಹೆದ್ ಖಾನ್ ೯-೩೬೭ ಶಃ ಹPHH(NK) / NCS------250000000-
560200154794 Khaja Begum - D/O ಎಮ ಡಿ ಮೊಇನುದ್ದಿನ ೧೮-೧೪೧ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200155010 Asma Begum - W/O: ಎಮಡಿ ಅಯಾಜ ಅಹ್ಮೆದ ಅಹ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560200155302 Rahat Begum - W/O ಅಖಿಲ ಅಹ್ಮೆದ 1 ನರೀಗರ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------200000000-
560200155304 Swati - W/O ಜಿತೇಂದರ 35/57/2 ನಿಯರ ಭವನPHH(NK) / NCS------150000000-
560200155306 Yashin Bee - W/O ಯೌಸುಫ್ ಖಾನ್ ಗದ್ವಾನ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200155434 Anjum Sultana - W/O ಅಬ್ದುಲ ಲತೀಫ 0 ಶಾ ಹುಸ್ಸೈನPHH(NK) / NCS------300000000-
560200155438 Rasida Begum - W/O: ಮದರ್ ಸಾಬ್ 22-48 ಪಾಶಾಪPHH(NK) / NCS------150000000-
560200155508 Phathimunisabegum - W/O ಅಕ್ರಮುದ್ದೀನ್ ೩/೧೩೦ ಶಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200155814 Noor Jahan - S/O ಖಮರುದ್ದೀನ್ ೫-೨೦ ಕೊತ್ವPHH(NK) / NCS------100000000-
560200155948 Taiyaba - W/O ನಾಬಿ ಸಾಬ 3/112 ಶಾ ಹುಸ್ಸೈPHH(NK) / NCS------100000000-
560200155965 Shaheen Sultana - W/O ಗೌಸ್ ಪಾಶಾ 3/10 ಷಾ ಹುಸ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200156250 Sneha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವಿ 123 ಪಟೇಲ ಚPHH(NK) / NCS------200000000-
560200157370 Ahmedi Begum - W/O ಅಹ್ಮೆದ್ ಮಿಯನ್ 9/147 ನರೀಗPHH(NK) / NCS------300000000-
560200157371 ರಿಜ್ವಾನ - S/O ಬರನುದ್ದೀನ 15/99 ಗಜಿಪುರಾ PHH(NK) / NCS------350000000-
560200157507 Sindu Bai - W/O ವಾಲಚಂದ ರಾವ ೩೫/೫೭/೨ ಫೋರ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560200157528 Maimunisa Begum - W/O ಖರೋದ್ದೀನ್ ೫-೨೦ ಕೊತ್ವಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200157652 Naseema - W/O ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ೩೯೪೧/೨೬ ಶಃPHH(NK) / NCS------250000000-
560200157718 Sharanma - W/O ಹಣಮಂತಪ್ಪ ಕಾಲಿ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------300000000-
560200157728 Gangamma - W/O ರಾಚಪ್ಪಾ ನಾಸೆ ಬುಧುವಾರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200158060 Hajran Bee - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ೩-೧೬೯/೧ PHH(NK) / NCS------400000000-
560200158079 Naziya Kasab - S/O ಕರೀಂ ಸಾಬ ಖಸಾಬ ೯-೧೩೬ ನPHH(NK) / NCS------300000000-
560200158400 ರೇಖಾ - D/O ನಾಗನಾಥರಾವ ಸರೋದ್ಯ ಕಾಲೋನPHH(NK) / NCS------250000000-
560200158726 Yasmeen Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಶೀರ್ ಅಹ್ಮೆದ್ ಖುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200158793 Saleha Tasneem - W/O: ಸೈಯದ್ ತಾಜುದ್ದೀನ್ 7/39 ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
560200159047 Farhana Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಇಮ್ರಾನ ಖಾನ 6-41 ಖುPHH(NK) / NCS------250000000-
560200159220 Salma Begum - W/O ತೈಹಫೂರ್ #92 ಬುನಕರ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200159373 Hleema Bee - S/O ಮಸ್ತಾನ್ ಸಾಬ ೪/೧೧೨/೫ ಕPHH(NK) / NCS------350000000-
560200159466 Yasmeen - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಆಯುಬ ಶೈಖ 18-12/4 PHH(NK) / NCS------200000000-
560200159512 Fouziya - W/O ಎಂಡಿ ಸಿರಾಜುಲ್ ಹಸನ 31-274 PHH(NK) / NCS------300000000-
560200159650 Anjum Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹೆಬೂಬ ಸಾಬ್ 9-284PHH(NK) / NCS------200000000-
560200159710 Taslimbanu - W/O ಶೈಕ್ ಗೌಸೆ 26/22 ವಿಜಯನಗರ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200159784 Phaimunisa Begum - S/O ಐನೋದ್ದೀನ್ ೩/೧೧೩ ಶಾಹಾಹPHH(NK) / NCS------250000000-
560200160136 Asma Begam - W/O ಸೇಬರ್ ಖಾನ 3-123/4 ಶಾ ಹುಸPHH(NK) / NCS------100000000-
560200160237 Fauziya Begum - S/O ಸಲಿಂ ಸಬ್ ೩೫-೧೪ ರೆನ ಗಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560200160312 Tahera Bee - W/O ಹೈದರ ಸಾಬ್ ಅಲ್ಲ್ಹ ನಗರPHH(NK) / NCS------350000000-
560200160528 Ayesha Shaikh - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೈಕ್ ಆಸಿಂ 6/76 PHH(NK) / NCS------200000000-
560200160697 Wasim Banu - W/O ಮಿರ್ಜ ಅಸ್ಲಂ ಬೇಗ್ ೪/೧೧೨/೧PHH(NK) / NCS------350000000-
560200160800 Atiya Banu - W/O ಜುಲಕೈಿರಣೈಂ ಕುರೇಶಿ 8-65 ಕPHH(NK) / NCS------300000000-
560200161002 Chaya - W/O ನರಸಿಂಗ 20 ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೊನೀ ಬPHH(NK) / NCS------250000000-
560200161078 Shobha Mane - W/O ಶಿವರಾಂ 10-47 ಕ್ಯಾಲೀ ಗಲಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200161355 Be Pasha - W/O ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮೆದ್ ಪೀರಾನ್PHH(NK) / NCS------250000000-
560200161516 Reshma - W/O ಫೆರೋಜ 2018-19 ಹಸನ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200161638 Tasleem Banu - W/O ಮದ ಆಸೀಫ್ ಮಿಯನ್ ಶಹುಸೇPHH(NK) / NCS------150000000-
560200161672 Banu Bee - W/O ಎಂಡಿ ಫಸಿಉದ್ದೀನ್ 3/136/5 PHH(NK) / NCS------200000000-
560200161777 Anees Sultana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್‌ಡಿ ಮಸ್ರತ್ ಪಾಶಾPHH(NK) / NCS------350000000-
560200162318 Neha Fatima - W/O ಎಮ್‌ಡೀ ಇರ್ಷಾದ್ 15/102 ಕರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200162374 Haneefa Bee - W/O: ಷೇಕ ಮೊಯಿನ 5/2 ಖೀಲಾ ಗಾPHH(NK) / NCS------350000000-
560200162440 Sanobar Qureshi - W/O ಶರೀಫ ಕುರೇಶಿ 9-29 ನರೀಗರ ಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200162462 Shakuntala Dhummansure - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಧುಮ್ಮಸುರೆ ೩೦-೧೫NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200162595 Rajeshwari - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜೋಳೆ ೨೯-೫೮೭ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162741 Ambika - W/O ಸಾಗರ ಧುಮ್ಮನಸುರೆ ೩೦/೧೫೨ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162966 Tabassum Begum - S/O ಖಮ್ರೋದ್ದೀನ್ ೫-೨೦ ಕೋಟ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200163331 Shaher Banu - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ 9-131 PHH(NK) / NCS------250000000-
560200163359 Farzana Begum - W/O ಬಾಬಾ ಮಿಯಾ 6-55 ಜಾಮೆ ಮಸ್ಜPHH(NK) / NCS------150000000-
560200163521 Afreen - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ 7/23PHH(NK) / NCS------250000000-
560200163536 Khairunnisa - W/O ಮೊಹ್ 7-72 ಕುರೇಶಿ ಗಲ್ಲೀ ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
560200163580 Roopa - W/O ಸಂಗಮೇಶ 9-47 ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬPHH(NK) / NCS------100000000-
560200163637 Reshma - W/O ದಾದಾ ಮಿಯನ್ 2-83 ಷಾಹ್ ಹುಸPHH(NK) / NCS------150000000-
560200163663 Sameera - W/O ಶಕೀಲ 4/120/8 ಶಾ ಹುಸ್ಸೈನ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560200163665 Shabana Banu - S/O ಶೈಕ್ ಮುಕ್ತರ ೫-೪೩ ಕಾಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200188051 Mumtaz Bee - ಮೆನ.ನಂ. 3/112, ಶಾಹ ಹುಸೆನ, ಬಸವಕAAY(NK) / NCS------350000000-
560200188052 Fatimunnisa - W/O ಸಲೀಮುದ್ದೀನ # 3/112 ಶಾಹ ಹAAY(NK) / NCS------350000000-
560200188053 Sonalibi - ಶಾಹ ಹುಸ್ಸೈನ ಗಲ್ಲಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200188054 Ameenabee - ಮನೆ ನಂ: 4-112-15 ಗಾಳಿ ವಾನ ಗಲ್ಲAAY(NK) / NCS------350000000-
560200188055 Harana Bai - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200188057 Kalavati - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200188058 Geeta Bai - ಖಾಳೀ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200188061 Ambadas - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200188062 Chooti Bee - ಶಾ ಹುಸ್ಸೇನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200188065 Mumtaz Bee - ಮನೆ ನಂ: 4/115/8 ಶಹಾ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲAAY(NK) / NCS------350000000-
560200188066 Afsar Begum - ಶಾಹಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200188068 Farhana Begum - ಶಾಶ ಹುಸ್ಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------300000000-
560200188071 Premila - ಮನ ನಂ: 9/230 ಬೀದರ್ ಬೇಸ್ ಕಾಳಿ ಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200188072 Shobha Malode - ಮನೆ ನಂ:6/124, ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲAAY(NK) / NCS------350000000-
560200188074 Rizavan Bee - ಮಹೆಲಾ ನರಿಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200188075 Shridevi - 9/24/2 ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200188076 Channamma - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200188077 Ayesha Tanveer - ಶಾ ಹುಸ್ಸೇನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200188078 Sajeeda Begum - ಶಾಹ ಹುಸೇನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200188079 Saleema Begum - ಮನೆ ನಂ:3-106, ಶಾಹ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ AAY(NK) / NCS------350000000-
560200188080 Chandrkla - ಮನೆ ನಂ: 7-62 ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560200188082 Jamasida Bee - ಶಾಹುಸ್ಸೈನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200188085 Shakeela Begum - ಶಹಾ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200188086 Noorjahan Bee - ಶಹಾ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200188087 Bharat Bai - ಧೋರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200188088 Shattu Bai - ಢೋರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200188089 Bharat Bai - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200188103 Masoom Bee - ಕಟೀ ವಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200188107 Shidamma - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200188112 Mehmuda Begum - ಶಾಹ ಹುಸ್ಸೇನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200188159 Vabajida Bee - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಬಿ ಕಾನ್ 9-372 ಶಾ AAY(NK) / NCS------350000000-
560200188161 Shaheda Begum - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಕುರೇಶಿ 8/66PHH(NK) / NCS------550000000-
560200188457 MEHBOOB BEE - ಮನೆ ನಂ:34/121 ಸೊಟೆಪಿರ ರೇಣಾ ಗಲ್AAY(NK) / NCS------350000000-
560200188462 ಸಲೀಮ್‌ ಸಾಬ - ಸುಟೆ ಪಿರ ಪೆಟ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200188463 ರಪಿಶೂ ಉದಿನ - ರೆಣ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200188600 Putli Bee - ಮನೆ ನಂ: 4/112/12 ಶಾಹ್ಹುಸೇನ್ ಬಸAAY(NK) / NCS------350000000-
560200188623 Niramala - ಮನೆ ನಂ:3-71, ಶಾಹಾ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ AAY(NK) / NCS------350000000-
560200188624 Suman - ಮನೆ ನಂ.3-71 ಶಾಹಾಹೂಸೇನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸPHH(NK) / NCS------100000000-
560200188626 Mumtazbee - ಮನೆ ನಂ:4/122, ಶಾಹ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ AAY(NK) / NCS------350000000-
560200188633 Ujwala - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200188645 Ameena Bee - ಮನೆ ನಂ: 84 ಉನಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200188676 ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ - ರೆಣ ಗಲ್ಲಿ ಭವಾನಿ ಮಂದಿರ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200188705 Noorjhan - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಲಿಕ ಪಾಶಾ ಶಾ ಹುಸ್AAY(NK) / NCS------350000000-
560200188719 Gori Bi - ಮನೆ ನಂ: 3-30 ಶಾಹ್ಹುಸೇನ್ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------300000000-
560200188795 Faqrunnisa - ಅಮೀರ ಪೇಟ ಕಾಲೋನಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------350000000-
560200188796 Sangamma - ಬೀದರ ಬೇಸ ಕಾಳಿಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------300000000-
560200188797 Qayroon Bee - ಶಾಹುಸೇನ ಮಹಿಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200188799 Zahura Begum - ಖುರೇಶ ಗಲ್ಲಿ ಫರಸ ಕಟ್ಟಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560200188800 Mumtaz Begum - ಖುರೇಶ ಗಲ್ಲಿ ಫರಸ ಕಟ್ಟಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200188802 Rahmat Bee - ಜಾಮ-ಎ-ಮಸ್ಜಿದ ಹತ್ತಿರ ಜಾಮೆ ಮಸ್ಜಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560200188805 Hazi Begum - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200188814 Asifa Begum - ಖುರೇಷ ಮಹೆಲ್ಲಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------300000000-
560200188823 Ismail Bee - ಮನೆ ನಂ: 3-123-2 ಶಾಹ್ಹುಸೇನ್ ಬಸವAAY(NK) / NCS------350000000-
560200188826 Asifa Bee - ಮನೆ ನಂ: 72/1 ಖುರೆಶ್ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------250000000-
560200188827 Sunita - ಮನೆ ನಂ: 7/81 ಕಾಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560200188829 Mumtaz Bee - ಕುರೇಶ ಗಲ್ಲೀ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200188830 Umadevi - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200188833 Rehana Begum - ಮನೆ ನಂ: 6-76 ಉನಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------150000000-
560200188834 Hassina Begum - ಮನೆ ನಂ: 6/43 ಖುರೆಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕAAY(NK) / NCS------350000000-
560200188836 Kousar Bi - ಮನೆ ನಂ: 6-24 ಖುರೇಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕAAY(NK) / NCS------350000000-
560200188841 Mastan Bee - ಶಾಹ ಹುಸ್ಸೆನ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200188842 Abdul Sattar - ಮನೆ ನಂ: 3/117 ಶಾಹ್ಹುಸೇನ್ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200188843 Sultana Begum - ಶಾಹ ಹುಸ್ಸೆನ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------300000000-
560200188844 Haseena Bee - ಶಾಹ ಹುಸ್ಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------250000000-
560200188845 Shainaz Bee - ಮನೆ.ನಂ. 3/123, ಶಾಹ ಹುಸೇನ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560200188847 Shabana Begum - ಮನೆ ನಂ: 9-373 ಶಾಹ ಹುಸ್ಸೇನ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------300000000-
560200188848 Fatimunnisa - ಮನೆ ನಂ:9-373, ಶಾಹ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ AAY(NK) / NCS------350000000-
560200188849 Malan - ಮನೆ.ನಂ 2/155 ಶಾಹ ಹುಸ್ಸೆನ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200188850 Zareena Begum - ಶಾಹ ಹುಸೇನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------300000000-
560200188853 Shabanabi - ಶಾಹ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------300000000-
560200188855 Shahenaz Begum - ಶಾ ಹುಸ್ಸೇನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------250000000-
560200188856 Rehana Bee - ಶಹಾ ಹುಸೆನ ಮಹೆಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560200188858 Noorjahan - ಶಹಾ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------250000000-
560200188863 Prema - ದಯಾನಂದ ಚೌಕ ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200188864 Rekha - ಕಾಳೀ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200188867 Uma Devi - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------250000000-
560200188868 Babitaa - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------250000000-
560200188869 Sarswati - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ,ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------100000000-
560200188872 Naseema Begum - ಮನೆ ನಂ: 6-5 ದೇಶ ಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------250000000-
560200188873 Javeriya Sadaf - ಮನೆ ನಂ:6-32 ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------250000000-
560200188876 Shreefa Begum - ಮನೆ ನಂ:3/101 ಶ:ಹುಸೈನ್ ಗಲ್ಲೀ ಬಸAAY(NK) / NCS------350000000-
560200188877 Kantamma - ಕಾಳೀ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------100000000-
560200188879 Shashikala - ಕಾಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200188884 Neelamma - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200188885 Ismail Bee - ಶಾಹ್ಹುಸೇನ್ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200188888 Shabana Begum - ಮನೆ ನಂ:9-373 ಶಾ ಹುಸ್ಸೇನ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------300000000-
560200188889 Raheemunnisa - ಮನೆ ನಂ: 3-116 ಶಾಹ್ಹುಸೇನ್ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200188891 Maryeam Bee - ಮನೆ ನಂ: 4/112/34 ಶಾಹ್ಹುಸೆನ್ ಗಲPHH(NK) / NCS------250000000-
560200188892 Maheboob Bee - #11264/14 ಶಾಹ ಹುಸ್ಸೈನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸAAY(NK) / NCS------350000000-
560200188893 Yasmeen Begum - ಶಹಾ ಹುಸೆನ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------250000000-
560200188894 Noorunnisa - ಮನೆ ನಂ: 6116 ಶಾಹ್ಹುಸೇನ್ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------250000000-
560200188895 MUMTAZ BEGUM - ಗುಲಶನ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------250000000-
560200188898 Fatima Begum - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ರೂಡ ಬಸPHH(NK) / NCS------300000000-
560200188901 Faheemunnisa - ಮನೆ ನಂ: 7-9 ದೆಶ ಮುಖ್ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವAAY(NK) / NCS------350000000-
560200188902 Shaheen - ಮನೆ ನಂ: 11 ದೇಶಮುಖ್ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------400000000-
560200188903 Sridevi Budge - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------100000000-
560200188904 Sangeeta - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------250000000-
560200188907 Sabiha Begum - ಅಲ್ಲಾ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200188917 Noor Jahan - ಮನೆ ನಂ: 9/177 ಶಾಃಹುಸೇನ್ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------350000000-
560200188982 Mohamadi - ಮನೆ ನಂ:8/78, ಪೀರಾ ಕಟ್ಟಾ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------350000000-
560200189036 Bharat Bai - ಡೋರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------50000000-
560200189070 ಮೋಹಮ್ಮದ್ ಖಯಮುದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ನಬೀ ಸ - ಮನೆ ನಂ: 15-35 ಖಾಜಿಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬPHH(NK) / NCS------250000000-
560200189170 Fatheema Begum - #9925-06 ಶಾಹ ಹುಸೇನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------250000000-
560200189238 Mohseena Begum - ಮನೆ ನಂ: 13-18 ಛಿಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವPHH(NK) / NCS------200000000-
560200189260 Ambubai - ಡೋರ ಗಲ್ಲಿ ಹತ್ತೀರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200189272 Lalita Bai - ಢೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200189375 Mumtaz Bee - ಶಾಹ ಹುಸ್ಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------300000000-
560200189403 Tajunisa - ಮನೆ ನಂ: LC8/8 ಶಾಹ್ಹುಸೇನ್ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------500000000-
560200189405 Mumtaj Bi - ಮನೆ ನಂ: 556 ಅನ್ವರ್ ಪೆಟ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------350000000-
560200189610 Yaseen Bee - ಪಾಶಾಪೂರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200189780 Sardar Bee - ಮನೆ ನಂ: 135, ರೆನಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------300000000-
560200190186 Hanipha Bi - ಶಹಾ ಹುಸ್ಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------350000000-
560200190206 ಮಹ್ಮದ ಬೇಗ - ಶೀವಾಜಿ ಚೌಕ ಕುತ್ತರ ಮಳ್ಳ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------300000000-
560200190211 ಶಿವಾನಂದ - ಶೀವಾಜಿ ಚೌಕ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------100000000-
560200190217 ನಾಜಿ ರಾಬಿ - ಮನೆ ನಂ: 408/24 ದೇಶ ಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560200190225 ಪಂಚಶೀಲಾ - ಭಿಮನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------300000000-
560200190226 iramma - ಗೊಸ್ವಾಮಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------50000000-
560200190229 prayoga bai - ರೆಣ ಗಲ್ಲಿ (ಶಾ ನಗರ )ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------50000000-
560200190233 ರುಕ್ಮುದ್ದಿನ - ಶಾಹ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------300000000-
560200190254 SAYERA BANU - ಮನೆ ನಂ: 432/60 ಅರ್ಫತ್ ಕಾಲೋನಿ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200190576 Saarikaa - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200190628 Farhana Begum - ಮನೆ ನಂ: 13-83 ಧಾರಾಗಿರಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------250000000-
560200190630 Munira Begum - ಧಾರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------250000000-
560200190800 Fatima Bee - ಶಹ್ಹುಸೇನ್ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------250000000-
560200190957 Haneefa Begum - ಶಾಹ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------100000000-
560200190959 Habeeba - ಶಹಾ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿಉ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------250000000-
560200190969 Sharada Bai - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ದಯಾನಂದ ಚೌಕ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------350000000-
560200190982 Shamimabi - ಶಾಹ ಹುಸ್ಸೆನ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200190989 Asiya Bee - ಮನೆ ನಂ: 9-202 ಶಾಹ್ಹುಸೇನ್ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200191061 Farhana Begum - ಪಾಶಾಪೂರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200191121 ಗಾಜಿದ್ದಿನ - ಅಲ್ಹಾ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200191179 Bibi Mariyam - 9-408/2 ಗುಲಶನ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------300000000-
560200216461 Md Sajiduddin - ಜುಮಾ ಮಜಿದ ಕೊತ್ವಾಲ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------250000000-
560200216488 Sajeeda Bee - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 7-56 ಪರಸಕಟ್ಟಾ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------250000000-
560200216584 Kasturi Bai - #4-120/19 ಪರಶಕಟ್ಟಾ ಶಾಲೆ ಕಾಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200216608 Arifa Begum - ದೆಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------250000000-
560200216612 Nisa Bi - ಶಾಹ ಹುಸ್ಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------100000000-
560200216613 Sultana Begum - ಮಹೆಬುಬ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------250000000-
560200216615 Waheeda Begam - ದೆಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------300000000-
560200216643 Radha - ಕಾಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200216686 Bee Pasha - ಮಹೆಬುಬ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200216688 Reshma Begam - ಪರಸ ಕಟ್ಟಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200216693 Kirti - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200216734 Malan Bi - ದೆಶಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200216738 muttaj bie - ಯಾಕುಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200216806 Shabana Begum - BasavakalyanPHH(NK) / NCS------150000000-
560200216826 Kareemunnisa - ಶಾಹ ಹುಸ್ಸೆನ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200216989 Shabana Begum - ಮ.ನಂ.4-112 ಶಹಾ ಹುಸೆನ ಗಲೀ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------250000000-
560200216990 Fareeda Begum - ಮ.ನಂ 11-154/1 ಶಹಾ ಹುಸೆನ ಗಲೀ ಬಸPHH(NK) / NCS------150000000-
560200217462 Naseem Banu - ಶಾಹ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------100000000-
560200217511 Malan Bee - ರಿಕಶಾ ಕಾಲೊನಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------100000000-
560200217562 Radha - ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಗಲ್ಲಿ ಙ್ಞಾನಪ್ರೀಯPHH(NK) / NCS------200000000-
560200217574 Aayashabee - ದೆಶಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200217610 Rajiya Begum - ಬಸವಕಲಾಣPHH(NK) / NCS------350000000-
560200217875 Shivamma - ಬಸವರಾಜ ಗುರುಪ್ಪಾ ಖಿಚಡೆ ಮ.ನಂ.3/2PHH(NK) / NCS------200000000-
560200217932 Asma Begum - ಮನೆ.ನಂ 3/109 ಶಾಹುಸೇನ್ ಗಲ್ಲಿ ಬಸPHH(NK) / NCS------250000000-
560200218039 Rashida - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200218041 Shabana Begum - ದೆಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಬಿಜಲಿಖಾನ ಮಸ್ಜಿದ ಬPHH(NK) / NCS------250000000-
560200218046 Mumtaz Begum - ಶಾಹಾ ಹುಸೆನ ಗಲೀ ಬಸವಕಲೈಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200218051 Ismayil Bee - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------300000000-
560200218163 Nagamma - ಬೀದರ ಬೇಶ ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------250000000-
560200218184 Mamatha - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200218185 Sujatha - ಮ.ನಂ-9/30 ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------300000000-
560200218186 Chennamma - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಲಾಲ ತಲಾಬ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560200218192 Maoulan Bee - ದೆಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------250000000-
560200218194 Fatima Begum - ಮನೆ.ನಂ. 3/116, ಶಾಹ ಹುಸೆನ, ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------350000000-
560200218197 Shugufta Parveen - W/O ಮ್ ದ ಮುಸ್ತಕ ನಾರಿಘರ ಗPHH(NK) / NCS------350000000-
560200218198 Rehana Bee - ಮನೆ.ನಂ. 2/66ಎ, ಶಾಹ ಹುಸೆನ, ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------200000000-
560200218199 Saleema Begum - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200218201 Nirmala - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200218203 Aref Bee - ದೆಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200218205 Razya Bee - ನರಿಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------350000000-
560200218211 Tahseen Begum - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200218213 Nagamma - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200218215 Ayesha Nusarat - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------300000000-
560200218218 Noorunnisa - ಶಾ ಹುಸೆನ್ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200218220 Halima Begum - ದೇಶ ಮೂಖ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------250000000-
560200218221 Aasiya Begum - ಶಾಹ ಹುಸ್ಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------350000000-
560200218222 Asema Sultana - ಶಾಹ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------250000000-
560200218223 Ameena Begum - ಶಾಹ ಹುಸ್ಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------300000000-
560200218226 Mebaboob Bee - ಮನೆ.ನಂ. 3/112, ಶಾಹ ಹುಸೆನ, ಬಸವಕAAY(NK) / NCS------350000000-
560200218227 Mehraj Begum - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200218228 Jagadevi - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಪರಸಕಟ್ಟಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200218234 Kausar - ಮೆನ.ನಂ. 3/112, ಶಾಹ ಹುಸೆನ, ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------350000000-
560200218235 Farzana Begum - W/O ಎಂಡಿ ಮಹೇಬೂಬ ೯-೨೪೦ ಮೆಹPHH(NK) / NCS------350000000-
560200218240 Putli Bee - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------300000000-
560200218259 PASHA BEE - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------350000000-
560200218268 Shahanaj - ಕೋತವಾಲ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200218269 Mubeena Begum - ಉಂಟ ಗಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಸ್ಜಿದ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200218273 Meherunnisa - ಜಾಮಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದ ಹುಂಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------300000000-
560200218275 Ameena - BasavakalyanPHH(NK) / NCS------250000000-
560200218277 Bibi - ಮನೆ ನಂ: 5-53 ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------250000000-
560200218306 Sumitra - ಶಹಾ ಹುಸೆನ ಗಲೀಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200218307 Firdose Begum - ಶಹಾ ಹುಸ್ಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------250000000-
560200218450 SYEEDA BEGUM W/O HAFEEZ ALI PE - ಮನೆ ನಂ. 105, ಕಮಾನಿ ಬೆಸ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------200000000-
560200218493 Jamsheed Bee - ನರಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200218607 Shabana Begum - ಶಹಾ ಹುಸೆನ ಗಲೀ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200218657 Malan Bi - ಮನೇ.ನಂ:37-98,ಹತ್ತಿರಾ ಹನುಮಾನ ಮಂAAY(NK) / NCS------350000000-
560200218662 Nasreen Begum - ನಸ್ರಿನ ಗಂಡ/ ಮಕ್ದುಮ ಮನೆ ನಂ: 4-1PHH(NK) / NCS------300000000-
560200218729 Farhana - ಕರೀಮ ಕಾಲೊನಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200218995 JANABAI W/O KAMALAKAR - ಮನೆ ನೊ 10/78 ಪಟೆಲ ಚೌಕ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560200219157 Niha Anjum - ಶಾಹ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200219165 Ramabai - ಹಿಮತ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------250000000-
560200219325 Kalavati - ಮನೆ ನಂ: 4/120/22 ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸPHH(NK) / NCS------200000000-
560200219341 Nasima Begum - ಶಾಹ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------250000000-
560200219375 Jyoti - ಮ.ನಂ 37-77 ರೆನಾ ಗಲೀ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200219378 Hinabegum - ಮ.ನಂ 37-64 ಶಹಾ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200219379 MAHANANDA W/O JITENDRA - ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200219408 Ahmed Pathan S/o, Zaheer Patha - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------100000000-
560200219431 Rizwana - ಖಾಜಿ ಪುರಾ ಗಲ್ಲೀ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------250000000-
560200219514 Husen Sab - ಯಾಖುಬಪೂರಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------50000000-
560200219801 Kausar Bee - ಪಿರಾನ ಕಟ್ಟಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------100000000-
560200219810 Taheseem Begum - ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------300000000-
560200219908 Savita - W/O ಬಸವರಾಜ್ ಕಾಲಿ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200219945 Afzal Bee - ಶಾಹ ಹುಸ್ಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------400000000-
560200219953 Tabassum Begum - ಶಾಹುಸ್ಸೇನ್ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200219971 Avirinnisa Begum - ಶಾಹ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200219990 Farhana Naaz - ಮನೆ.ನಂ. 3-135, ಶಾಹ ಹುಸೇನ, ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------250000000-
560200220015 MASARATH SULTANA - ಕೋತ್ಬವಾಲ ಗಲ್ಲೀ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------300000000-
560200220149 Yasmeen Sultana - ಶಾ ಹುಸ್ಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------100000000-
560200220166 Jamsheed Shaz - W/O: ಅಕಲಾಖ ಚೂದರಿ 9-150 ನಾರPHH(NK) / NCS------300000000-
560200220168 Banu - ಕುರೆಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------250000000-
560200220174 Rekha - ಕಾಳೆ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------250000000-
560200220175 Laxmi - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಭವಾನಿ ಮಂದೀರ ಹತ್ತಿರ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200220182 Sayida Begum - ವಾರ್ಡ ನಂ: 2, ದೆಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ತಬೆಲPHH(NK) / NCS------100000000-
560200220185 Rijivana Begum - ದೇಶಮುಕ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------350000000-
560200220189 Khurshid Begum - ಕುರೆಶ ಗಲ್ಲಿ ಪರಸ ಕಟ್ಟಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200220192 Shaheda Begum - ಮನೆ.ನಂ. 3/123, ಶಾಹ ಹುಸೆನ ,ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------250000000-
560200220193 Abeda Bi - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------350000000-
560200220203 Zakiya Begum - ಶಾ ಹುಸೇನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200220208 Shanta Bai - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------100000000-
560200220217 Sulttana - ಶಾಹಾ ಹುಸೇನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------250000000-
560200220438 Hoorunnisa - ಚಿಲಾ ಗಲ್ಲಿಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------300000000-
560200220439 Sahera Banu - ಶಾ ಹುಸ್ಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------250000000-
560200220496 Asha Be - ಮ.ನಂ . 9/183 ಶಹಾ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ದPHH(NK) / NCS------200000000-
560200220530 Alka - ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------100000000-
560200220737 Durdana Begum - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------350000000-
560200220755 Sumayya Begum - ಮೆನ.ನಂ. 7-38, ಖುರೆಶ ಗಲ್ಲಿ, ಬಸವPHH(NK) / NCS------200000000-
560200220776 Mujib Begum - ಧಾರಾ ಗಿರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200220880 Sheelavati - ಕಾಳೇ ಗಲ್ಲಿ ಬಿದರ ಬೆಸ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------250000000-
560200220930 Syeda Talat Parveen - ಶಾಹ ಹಸ್ಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------250000000-
560200220992 Reshma - ಮನೆ.ನಂ.40-14/2, ದೇಶಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560200221054 Najmunn Begum - ಮೆನೆ ನಂ 26-228 ವಿಜಯ ನಗರ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560200221171 ನಬೀರಾ ಬೀ - ಶಾಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------100000000-
560200221233 Zarin - ಶಾಪೂರ ಎ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------300000000-
560200221369 Hayad Bee - ರೆನಾ ಗಲೀ ಬಸವಕಲ್ಯಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200221450 Tajunnisa Begum - ಶಾಹ ಹುಸ್ಸೇನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------350000000-
560200221542 ಬಸಯ್ಯ ಸ್ಡಾಮಿ - ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಕಾಲೂನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200221544 Mumtaz Bee - ಶಹಾ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200221587 Aishwarya - ದಯಾನಂದ ಚೌಕ ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------150000000-
560200221645 ಝಾ ಮೆಲ್‌ ಮಿಯ್ಯ - ವಿಠಲ ಮಂದಿರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------250000000-
560200221689 Divya - ಕೆಎಚಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಶಾಂತನಿಕೆತನ ಶಾಲೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200221746 Sona Bai - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬೀದರ ಬೆಸ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200221805 Surekha - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ರೋಡ ಬಸವPHH(NK) / NCS------250000000-
560200221924 Khairunisa - ಮನೆ ನಂ: 20-30 ಅನ್ವರ್ ಪೆಟ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------300000000-
560200221928 Sunita - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200221962 Khaisar Begum - ಮನೆ ನಂ:17/77, ಅನ್ವರ ಪೆಠ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------300000000-
560200222147 Maqdum Bee - ಧೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------250000000-
560200222175 Ayesha Sultana - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮ್‌ಡಿ ಸಲಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560200222219 Sunita Bhatsange - ಪಟೇಲ ಚೌಕ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------250000000-
560200222267 DASTEGIR HANNU MIYAN SAB - ಮನೆ ನಂ: 18/134 ಅಹ್ಮದ್ ನಗರ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560200222274 SYEDA BANU - ಮನೆ ನಂ: 37-63, ಶಾಹ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200222279 Afsar Sultana - ಅನ್ವಾರ ಪೇಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------300000000-
560200222368 Shannu - ಶಹಾ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------350000000-
560200222369 Ishrath Begum - W/O ಸೈಯದ್ ಮಸ್ತಾನ್ ಅಲಿ 5-46-5-PHH(NK) / NCS------150000000-
560200222371 Taheseen - ಶಾಹ ಹುಸೇನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------250000000-
560200222381 Zakiya Begum - ಮನೆ.ನಂ. 37/39, ಶಾಹ ನಗರ, ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------400000000-
560200222384 YUVARAJ M BUDGE - ಬಾಳೋಜಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200222388 Gouramma - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------250000000-
560200222466 Banu Begum - ಶಾಹ ಹುಸ್ಸೆನ ಸ್ಟೀಟ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200222557 Amirunnisa - ಮನೆ ನಂ: 4-112-15 ಗಾಳಿ ವಾನ್ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560200222577 Sultana Begum - ಮನೆ ನಂ: 9/157 ನರಿಗರ್ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವPHH(NK) / NCS------100000000-
560200222583 Mehboob Bee - ಶಹಾ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200222593 Yasmeen Begum - ಮನೆ ನಂ: 3/27/1 ಶಾಹ್ ಹುಸೇನ್ ಬಸವPHH(NK) / NCS------200000000-
560200222597 Dilshat Begum - ಮನೆ ನಂ:34/135, ಶಾಹ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560200222605 Sultana Khan - ಶಹ಻ ಹಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------350000000-
560200222623 Sameena Begum - ಮಹೆಬೊಬ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------300000000-
560200222635 SARU BAI - ಢೋರ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560200222654 Rabiya - ಶಾಹ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------300000000-
560200222655 Jaishri - ಬೀದರ ಬೆಸ ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200222657 Farzana - ಮನೆ ನಂ: ಹುಸೇನ್ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200222658 KHALIMAAHMAD M SAB - ಶಾಹಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200222660 SHABANA BEGUM KHALIL AHAMMED - ಕುತ್ತಾರ ಮಲಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200222700 RAJU DHANURE - ದರಗಾ ರೂಡ ಗಾಂದಿ ಚೌಕ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200222754 Ambu Bai - ಪಟೆಲ ಚೌಕ ಮೆನ ರೋಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200222797 Meenakshi - ಹಳೆ ಆಟೊನಗರ ಮುಂಡಾಪಳಿ ಹನುಮಾನ ಮಂದPHH(NK) / NCS------150000000-
560200222802 SALEEMA BEE A SALEEM - ಕುರೆಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------100000000-
560200222819 Malan Bee - ಶಾಹ ಹುಸೇನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------250000000-
560200222820 Aliya - ಶಾಹ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------300000000-
560200222822 Kusum Bee - ಶಾಹ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------350000000-
560200222823 Tajunnisa - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------300000000-
560200222840 Chand Bee - ಶಹಾ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200222856 REVANSIDDAPPA.JANKATTI - ಮಾಲಗಾರ ಕಾಲೋನಿ, ತ್ರಿಪುರಾಂತ ಬಸವಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200222936 Yasmeen - ಪಿರ್ಪಾಶಾ ಬಂಗಲಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------250000000-
560200222951 MD SHABBIR IKRAMUDDIN SONDKE - ಗಾಜಿಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------100000000-
560200222959 Jainab Bee - W/O: ಸಲೌದ್ದೀನ 16-81 ಪಿರಪಷ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200222996 Jyoti - ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೇರ ಪಾಶಾ ಬಂಗPHH(NK) / NCS------300000000-
560200223013 Mehboob Bee - ಧೆಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200223021 ನೀತಿನ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ - ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪಟೆಲ ಚೌಕ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200223023 Rubeena Begum - ಶಾಹಾ ಹುಸೇನ ಗಲ್ಲಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------250000000-
560200223035 Jamseed Bee - 133 ಶಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200223070 Shazia Farheen - ಮನೆ ನಂ: 15-101 ಪೀರ್ಪಾಶಾ ಬಂಗಲಾ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200223075 Mobina Begum - W/O ಎಂಡಿ ಜಫಾರ್ ಅಹ್ಮೆದ್ 9-389 PHH(NK) / NCS------300000000-
560200223077 Shamin Banu - ಮಹೆಬೂಬ್ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------250000000-
560200223081 Ayesha Sidiq - ಮನೆ ನಂ: 9/210 ಶಾಹ್ಹುಸೇನ್ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200223082 Sirajunnisa - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಕದೇರ ಅಹ್ಮೆದ್ PHH(NK) / NCS------300000000-
560200223142 Minhaj Begum - ಖುರೆಷಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------400000000-
560200223423 VIJAYKUMAR BIRGE - ವಾಣಿ ನಿಲಯ ಹೆರೆಮಠ ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200223434 Fatimunnisa Begum - ಮನೆ ನಂ: 222 ಶಾಹ್ಹುಸೇನ್ ಗಲ್ಲಿ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200223461 Azra Fatima - ಮನೆ ನಂ: 182 ಶಾಹ್ಹುಸೇನ್ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------150000000-
560200223465 Afsar Begum - ಶಾಹ ಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------350000000-
560200223500 Tajunisa - ಮನೆ.ನಂ. 3-123, ಶಾಹ ಹುಸೇನ್, ಬಸವPHH(NK) / NCS------350000000-
560200223501 Muneera Begum - ಮನೆ.ನಂ. 3-123, ಶಾಹ ಹುಸೆನ, ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------250000000-
560200223503 Yasmeen - ಮನೆ.ನಂ. 3-123, ಶಾಹ ಹುಸೆನ, ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------300000000-
560200223562 Khatija Begum - ಮನೆ ನಂ: 8/7 ಶಾಹ್ಹುಸೇನ್ ಗಲ್ಲಿ ಬPHH(NK) / NCS------250000000-
560200223580 ರಜೀಯ ಬೀ ಗಂಡ ಎಂ ಡಿ ಜಾಫರ್ ಸಾಬ್ - ಶಹಾಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------100000000-
560200223586 Shilpa - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200223587 Archana - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------250000000-
560200223636 Anjum Begum - D/O: ಎಮ ಡಿಕರೀಮುದ್ದೀನ 16/61 PHH(NK) / NCS------300000000-
560200223757 Hajra Bee - ಮನೆ ನಂ: 3-10 ಶಾಹ್ಹುಸೇನ್ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------300000000-
560200223759 Nasreen Begum - ಮನೆ ನಂ: 44/6 ಶಾಹ್ಹುಸೇನ್ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200223769 Ahmed Bee - ಮನೆ ನಂ: 8/5 ಶಾಹ್ಹುಸೇನ್ ಗಲ್ಲಿ ಬPHH(NK) / NCS------250000000-
560200223848 Nasrin Begum - ಶಹುಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------100000000-
560200223858 Layeeqa Bee - 11-16,ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------300000000-
560200223863 Rubina - ಖಡಿ ಝೇಂಡಾ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------350000000-
560200223909 Zeba Baqtiyar - ಮೊಹಮ್ಮದ ಮುಜಮ್ಮಿಲ 9999 ಅನ್ವರಪPHH(NK) / NCS------250000000-
560200223931 Israna Shaheen - ಇಜರಾಉಲ್ ಹಕ್ 9229 ಆಜಮ ಕಾಲೊನಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200223939 Nazima Begum - ಎಮ ಡಿ ಗಯಸುದ್ದೀನ ಅಧೋನಿ 10/48 PHH(NK) / NCS------300000000-
560200223982 Parveen Sultana - ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ಮನೆ.ನಂ 4-112/20 PHH(NK) / NCS------350000000-
560200224032 Zakera Begum - ನುರುಲ್ ಹಸನ 31/274 ಶಾಪುರ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------100000000-
560200224212 Sheetal - ಗಂಡ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಜಾಧವ 26/224/3 PHH(NK) / NCS------250000000-
560200224244 Fatima - ಖುತುಬೊದ್ದಿನ 33/168/4 ಅಮೀರಪೆಟPHH(NK) / NCS------200000000-
560200224253 syad yashamin - ಎಮ ಡಿ ಇಬ್ರಾಹೀಮ 78/356 ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200224262 Sultan Begun - ಎಮ್ ಡಿ ಇಮಾಮುದ್ದಿನ 78/355 ಘಾಜPHH(NK) / NCS------50000000-
560200224298 Shaheda Begum - ಗಂಡ ಎಂಡಿ ಯುಸುಫ 9-29 ನರಿ ಘರಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200224305 Haneefa - ಮಹೇಮೊದ 4/112/20 ಷಾಹ ಹುಸ್ಸೇನ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200224321 Champabai - ವಿಶ್ವನಾಥ 5/7 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------300000000-
560200224331 Shireen begum - ಖಾಜಾ ಪಾಶಾ 12-25 ಗುಲಶಾನ ಕಾಲೋನPHH(NK) / NCS------100000000-
560200224778 Archana - W/O ಬಸವರಾಜ ವಿಠಲ ಮಂದಿರ ಸ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200228336 Padmabai - W/O ಅಶೋಕರಾವ ದಯಾನಂದ ಚೌಕ್ ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
560200228644 Sanakausar - W/O: ಎಮಡಿ ಅಮೀರುದ್ದೀನ 35 ಖುರೇPHH(NK) / NCS------250000000-
560200228645 Afreen Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುಲಾಮ್ ದಸ್ತಗಿರ್ 7PHH(NK) / NCS------200000000-
560200228735 Rupali Chandrakanth Belure - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಬಿ #೨೬/೨೪೨ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200228748 Indumati - W/O: ಅರುಣ ಗಾಯಕವಾಡ್ 8801/13 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200229037 Shridevi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂಗಪ್ಪಾ ಕುಂಟಾಗಾವೇ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200229120 Arati - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರಾವೀಣಕುಮಾರ ಪಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200229506 Neelamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಸವರಾಜ 12 ಕಾಳಿ ಗPHH(NK) / NCS------300000000-
560200229538 Samreen Begum - W/O ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ 105 ಶಾ ಹುಸ್ಸPHH(NK) / NCS------150000000-
560200229840 Wasiya Banu - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಲತೀಫ್ 53 ಆಶ್ರಯ ಕಾಲPHH(NK) / NCS------350000000-
560200230910 Meenakshi - W/O ಭೋಜಪ್ಪಾ ಕೋರಕೆ ಜೈಶಂಕರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200230953 Mohammadi Gazala - C/O ಎಂಡಿ ನಜೀರ್ ಉದ್ದಿನ್ 8784/5NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200231015 Surekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಅಟ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200231053 Keertilata - W/O ಗೌರಿಶಂಕರ ಕಳ್ಳಿಮಠ ಹಿರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200231063 Sangeeta Valekar - S/O ಬಸವರಾಜ ವಲಿಕರ 00 ಮುಚಳಂ ಮುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200231081 Jyoti - S/O ನಿಲಕಂಠರಾವ ಬೆಲ್ಲೆ ೨೮-೪೨೩ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200231581 Geeta - W/O: ಶಾಮು ಚವಾಣ 12719/42 ಬಂಜಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200231689 Reshma - S/O ಮದ್.ಯುಸುಫ ಸಾಬ ಖುರೆಶಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
Top