REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200150410 Ashalata - S/O ಘಳೆಪ್ಪಾ ಮುಜನಕ್ ೧೯-೫೦ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200151339 Saroja - W/O ಪ್ರಕಾಶರಾವ್ ಶಿವಾಜಿ ಚೌPHH(NK) / NCS------150000000-
560200153626 Tabassum Begam - S/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ಇಕ್ರಮುದ್ದೀನ್ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200153629 Tukamma - W/O ವಿದ್ಯಾ ಸಾಗರ 33-65-2 ಭೀಮ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153888 Zarina Begum - D/O ಸಯೆದ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ೩೭-೩ ನಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154196 ಶಜಹಾನ್ ಬೀ - W/O: ಮಹಮದ್ ಸಾಬ್ 32/129 ಯಾಕPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022150010000022/05/2022
560200154294 Bhagirathi - D/O ಮಾಣಿಕ್ ತೊಗಲೆ ಧರಂ ಪ್ರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154372 Jyoti - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನPHH(NK) / NCS------150000000-
560200154579 Fasiya Begam - S/O ತಾಜುದ್ದೀನ್ ೩೬/೩೭ ರೆನ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154691 Afreen - S/O ಎಮ್ ಡೀ ಅಕ್ರಮ 37-77 ಶಾ ನಾPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/202212008000022/05/2022
560200154702 Farzana - W/O ಯೂಸುಫ್ ಚುಸ್ ೩೩/೧೬೮ ಯಕPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022180012000022/05/2022
560200155226 Ramabai - W/O ರಾಹುಲ್ ವಿನಕರ್ ಭಿಮ್ನಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560200155327 Sarikha - S/O ತುಕಾರಾಂ ೩೩/೫೨/೨ ಹಿಮತ್PHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022180012000022/05/2022
560200155542 Shabana Begum - W/O ಗೌಸುದ್ದೀನ್ # 5/42 ಕುತ್ತರPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/202212008000022/05/2022
560200155958 Shaheen Asna - D/O: ಮಿರಜ ಚಂದಪಾಶಾ ಬೈಗ್ 37-87/PHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/20226004000022/05/2022
560200156171 Fatima Bee - W/O ಎಮ ಡಿ ತಾಜುದ್ದೀನ ೩೬-೩೬ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200156179 ನಸ್ರೀನ್ ಬೆಗುಂ - W/O ಇಸಾಮುದ್ದೀನ್ 33/159/1 ಹಿಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560200156218 Varshabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಿವಪುತ್ರ 24/155 PHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/20226004000020/05/2022
560200156255 Afreen Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಸಾಬ #33-PHH(NK) / NCS------180000000-
560200157000 ಶಬಾನ ಬೆಗುಂ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬಾ ಮಿಯನ್ 33/168PHH(NK) / NCSBiometric****277821/05/2022FPS****277821/05/2022150010000021/05/2022
560200157372 ತಹಸೀನ್ ಬೆಗುಂ - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಮುದ್ದೀನ್ 37-5PHH(NK) / NCS------150000000-
560200157405 ಫಾತೀಮಾ ಬೀ - W/O ಸಯೆದ್ ಸಾಬ ಹಿಮ್ಮತ್ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****277821/05/2022FPS****277821/05/2022180012000021/05/2022
560200157623 Jubida Bee - W/O: ಅಬ್ದುಲ ರಫೀಕ 33/105 ಶಾ ನPHH(NK) / NCSBiometric****277821/05/2022FPS****277821/05/2022150010000021/05/2022
560200157647 Amina Bee - W/O ಬಶೀರ್ ಮಿಯನ್ ೪೨/೫೭ ಸಯೆPHH(NK) / NCSBiometric****277821/05/2022FPS****277821/05/202212008000021/05/2022
560200157848 Vimlabai - W/O ಮಾರುತಿ ಗೋಡಬೋಲೆ ಭೀಮ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200157873 Sunita - W/O ಶಾಮರಾವ ಗುರ್ಜರ ೧೩೬ ಕೋಟೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200158682 Tahseen Begum - W/O ಎಂಡಿ ನವಾಜೂದ್ದೀನ್ 36/36 ರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200158787 Rubeena - W/O ಸೈಯದ್ ಅಹ್ಮೆದ್ ಫುಲಾರಿ 169 PHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/202212008000022/05/2022
560200158956 Sultana Begum - W/O ಎಂಡಿ ಯುಸುಫ ೩೭/೧೫೬ ಶಾನPHH(NK) / NCS------120000000-
560200159010 Jagadevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರುಪಾಕ್ಷಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560200159345 Shivaleela - W/O ಶಾಂತಲಿ೦ಗ ಮಠಪತಿ ೨೯/೨೬೫ PHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/202212008000018/05/2022
560200159358 Nazmeen - W/O ನಿಸಾರುದ್ದೀನ್ 331/335 ಯಾಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560200159392 Farheen Sultana - W/O ಸೈಯದ್ ನಾಸೀರುದ್ದೀನ್ 01 ನಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200159431 Uzma Fatima - W/O ಎಮ್ ಡಿ ಶಾಕೇರ್ 33/168/6 ಯPHH(NK) / NCSBiometric****277821/05/2022FPS****277821/05/202212008000021/05/2022
560200159446 Pooja - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸೋಮನಾಥ 34PHH(NK) / NCS------150000000-
560200159468 Sabiya Be - D/O ಅಹೆಮದ್ ಸಬ ೩೭-೧೦೪ ಶರಣ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200159560 Nasreen Begum - S/O ಅಲ್ಲಿಮುದ್ದೀನ್ ಸಯೆದ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200159607 Jagadevi - W/O ಗುಂಡಪ್ಪ ೩೭-೧೬೩/೧೬೯ ಸೋಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****277821/05/2022FPS****277821/05/2022180012000021/05/2022
560200159654 Sultana Begum - W/O ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ # 47 ಯಾಖುಬ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200159655 Amreen Jahan - W/O ಆಮೇರ ಖಾನ 6-60 ಕೂತ್ವಾಲ್ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022150010000022/05/2022
560200159704 Idreess Fatema - W/O ಅಹ್ಮೆದ್ ಮಿಯನ್ ನಾಲಬಂದPHH(NK) / NCSBiometric****277821/05/2022FPS****277821/05/2022150010000021/05/2022
560200159715 Ratnamma - W/O: ಬಾಬುರಾವ ಜೋಕಾರೆ 37/174 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200159741 Gulafshan - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಮೀಉದ್ದೀನ 33-159/2 PHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/202212008000022/05/2022
560200159773 Sultana Bee - S/O ಮಸ್ತಾನ್ ಸಾಬ್ # ಯಾಕುಬ್ಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****277821/05/2022FPS****277821/05/20229006000021/05/2022
560200159824 Tasleem Banu - S/O ಮದ್ ಸಮದ ಖಾನ್ ೦೮-೨೩ ಕುPHH(NK) / NCSBiometric****625317/05/2022FPS****625317/05/202212008000017/05/2022
560200159844 Rekha - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಗುರ್ಜರ ೩೦/೧೭೫ PHH(NK) / NCSBiometric****277821/05/2022FPS****277821/05/2022150010000021/05/2022
560200159864 Farzana Bee - W/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ನಸೀರ್ ೪-೯೦ PHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/2022180012000019/05/2022
560200159870 Rijwana Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಫಾರೂಕ ಅಹ್ಮPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022150010000022/05/2022
560200160014 Eshrath Begum - W/O: ಎಮ್ ಡಿ ಇಮ್ರಾನ 33-274 ಹೀPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022150010000022/05/2022
560200160027 Farana Begum - S/O ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾನ್ ೩೩-೧೩೫ ಯPHH(NK) / NCS------90000000-
560200160082 Anisa - W/O ಶಿರಾಜ 37/82 ಯಾಕೂಬಪೂರಾ PHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/20226004000022/05/2022
560200160083 Kavita - W/O ಗಾಯನಪ್ರಸಾದ ಮಿಶ್ರಾ 8119/80PHH(NK) / NCS------60000000-
560200160169 Ambika - W/O ಬಸವರಾಜ ಜಾಂತೆ 0 ದೇಶಪಾಂಡೆ PHH(NK) / NCSBiometric****277821/05/2022FPS****277821/05/20229006000021/05/2022
560200160178 Firdous Sultana - D/O ಸಯೆದ್ ಯೌಸುಫ್ ಬಬೇರ್ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/2022150010000019/05/2022
560200160326 Savita - D/O: ಅಶೋಕ 37/177 ಸೋಮೇಶ್ವರ PHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/20226004000022/05/2022
560200160537 Ameerunnisa - S/O ಎಮ್‌ಡಿ ಶಫೀಯೋದ್ಡಿನ್ #7572/PHH(NK) / NCS------300000000-
560200160566 Nusrat Begum - W/O ಸಾಯೆದ ಯಾಸೀನ 0 ಬರೈಮಾಂ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------210000000-
560200160654 Kiran Bai Dube - W/O ಉಮೇಶಕುಮಾರ ದುಬೆ ೪೪/೨೦ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200160663 Asha - W/O ಶಶಿಕಾಂತ ದುಬೆ ೪೪-೨೦ ರಾಜಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160666 Laxmi Bai - W/O ಜಗದೀಶ ಪ್ರಸಾದ ತ್ರಿವೇದಿ ೪`PHH(NK) / NCS------30000000-
560200160721 Rani - W/O ಮಾಣಿಕ ಖುಶಾಲ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160731 Lubna Anjum - S/O ಅಮೀರುದ್ದೀನ್ ೩೮/೨೨ ನಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****277821/05/2022FPS****277821/05/2022150010000021/05/2022
560200160869 Farzana Begum - W/O ಸೈಯದ್ ಸಿರಾಜ್ 38/17 ನಾಲಬಂPHH(NK) / NCS------180000000-
560200160872 Irfana Banu - W/O ಸಯೆದ್ ಬಷೀರ್ ಉದ್ದಿನ ೩೮/೧೭PHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/202212008000022/05/2022
560200160999 Laxmi Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಲಕ್ಷ್ಮಣ 96 ಹಿಮ್ಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560200161001 Sameena Fatima - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಸಾಯೀದ 33/105 ಶಾ PHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022150010000022/05/2022
560200161018 Jaishree - W/O ಮಾರುತಿ ಕಾ೦ಬಳೆ ೩೩/೧೩೫ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200161157 Kantamma - W/O ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಜಾಂತೆ 0 ದೇಶಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****277821/05/2022FPS****277821/05/202212008000021/05/2022
560200161227 Padmavati Gurjar - W/O ಸುಧಾಕರ ರಾವ ಗುರ್ಜರ ೩೬-೧೩೩NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200161349 Shaheen Sultana - W/O ಸಯೆದ್ ಖದರ್ ೪೧೪೮ ಬರ ಇಮPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022180012000022/05/2022
560200161536 Sameena Bee - D/O: ಕಲೀಂ ಸಾಬ್ 9/284 ಯಾಕೂಬPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/20229006000022/05/2022
560200161815 Prabhavati - W/O ಅನಿಲಕುಮಾರ ಹೊಸಪೆಟ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200162005 Farhana Taher Attat - S/O ಪಷಾಮಿಯ ಅತ್ತರ್ 52 ಖಂಝಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200162061 Rizwana Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಖಾಲೀದ್ ಮಿಯನ್ 33/159PHH(NK) / NCS------90000000-
560200162238 Sabiya Begum. - W/O ಎಮ ಡಿ ಫಾರೂಕ್ ಕುತ್ತರ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****277821/05/2022FPS****277821/05/2022150010000021/05/2022
560200162252 Seema Sultana - S/O ಶೈಕ್ ತಾಜುದ್ದೀನ್ 36-56 ರೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560200162532 Shilpa - S/O: ರವೀಂದ್ರ 40/40 ಶಿವಾಜಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200162628 Shakuntala - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಾಗೇಶ 48 ಲಕ್ಷ್ಮೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560200162632 Komal Bai - W/O ಶಿವಾಜಿ ರಾವ್ ೩೨-೮ ಪಟೇಲPHH(NK) / NCS------180000000-
560200162640 Megha - W/O ಮಹಾರುದ್ರ ೩೭/೧೯೧ ದೇಶಪಾPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/20229006000022/05/2022
560200162844 Arti - W/O ಸಂದೀಪ ಗಿರಿ 98/5 ಗೋಸ್ವಾಮಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200162845 Rekha - W/O: ಸಂದೀಪ 6 ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200162846 Gangamma - W/O ಮಹೇಶ ಜಾಧವ 24/50 ಕೈಕಾಡಿ ಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560200162853 Shaardabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಟವಾಜಿ PHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/202212008000022/05/2022
560200162854 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣಪತಿ 24-50 ಲಕPHH(NK) / NCSBiometric****277821/05/2022FPS****277821/05/20229006000021/05/2022
560200162855 Sangeeta - W/O: ಆಂಕುಶ 6 ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/202212008000020/05/2022
560200163473 Sridevi Lagali - S/O ಸಿಧರಾಮ್ ಹಿಮ್ಮತ್ ನಗರ್PHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/20226004000022/05/2022
560200163497 Reshma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಮೀರ್ ಪಟೇಲ್ # ಷಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200163823 Thejamma - W/O ಸಾಯಿ ರೆಡ್ಡಿ ೨೮/೭೭೦ ಹಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200188059 CHANDRAKALA W/O SURESHGIRI - ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕ ಕುತಾರ ಮಲ್ಲ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200188301 Rajesab - ರೆನಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/20223002000022/05/2022
560200188307 ನಸೀಮಾ ಬಾನು - ಮನೆ ನಂ:37/172ಶಾಹ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****277821/05/2022FPS****277821/05/2022200015000021/05/2022
560200188308 ಅ ರಶಿದ - ಮನೆ ನಂ:37-193 ಶಾಹನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****277821/05/2022FPS****277821/05/2022200015000021/05/2022
560200188430 ಅಂಬವ್ವ - ಹಿಮ್ಮತ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022200015000022/05/2022
560200188431 ಜುಬೆದಾ ಬೆಗಂ - ಮನೆ ನಂ:38/72, ನಾಲಬಾಂದ ಗಲ್ಲಿ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/20229006000022/05/2022
560200188435 ಮುಮ್ತಾಜ್ ಬೀ - ಯಾಖುಬಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022200015000022/05/2022
560200188467 ಮಸ್ತಾನ ಸಾಬ - ಮನೆ ನಂ: 34-65 ರೆನಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/2022200015000020/05/2022
560200188468 ಅಶೋಕ - ಪಟೆಲ ಚೌಕ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188469 ಶಯಾನ್ ಬೀ ಗಂಡ ಎಂಡಿ ಫರೊಖ್ - ಮನೆ ನಂ: 35/40, ಭವಾನಿ ಮಂದಿರ್ ಕಮAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188470 Rizwana - ಮನೆ ನಂ: 36/38 ರೆನಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲAAY(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022200015000022/05/2022
560200188471 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ವಿಥೋಬಾ ಮಂದಿರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200188472 ಪ್ರಕಾಶ - ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****277821/05/2022FPS****277821/05/2022200015000021/05/2022
560200188473 Rangamma - ಹಿಮ್ಮತ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022200015000022/05/2022
560200188474 ಝರಣಮ್ಮ - ಹಿಮ್ಮತನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022200015000022/05/2022
560200188475 ನಬಿ ಸಾಬ - ಯಾಖುಬ ಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022200015000022/05/2022
560200188476 ಅಲಿ ಸಾಬ - ಯಾಕುಬಪೂರಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/20229006000022/05/2022
560200188477 shahina - ಮನೆ ನಂ: 33-4 ಹಿಮ್ಮತ್ ನಗರ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022180012000022/05/2022
560200188479 Parvinn Begum - ಹಿಮ್ಮತ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188480 Mahurin Bee - ಹಿಮ್ಮತ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/20229006000022/05/2022
560200188481 Narasamma - ಮನೆ ನಂ:33/162/4, ಹಿಮ್ಮತ ನಗರ ಬಸAAY(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022200015000022/05/2022
560200188482 nagamma - ಹಿಮತ ನಗರ ಬಸವಕಣೀPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/202212008000022/05/2022
560200188483 ಬಸವರಾಜ - ಹಿಮ್ಮತ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****277821/05/2022FPS****277821/05/2022200015000021/05/2022
560200188484 ಸಲಿಮಾ ಬೀ - ಹಿಮ್ಮತ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277821/05/2022FPS****277821/05/2022150010000021/05/2022
560200188485 ಮಹಬುಬ ಮೈನೋದ್ದಿನ - ಹಿಮ್ಮತ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****277821/05/2022FPS****277821/05/2022200015000021/05/2022
560200188486 ಹಣಮಂತ - ಹಿಮ್ಮತ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188487 ಹಣಮಂತ - ಹಿಮ್ಮತ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022200015000022/05/2022
560200188488 ತುಕ್ಕಮ್ಮಾ - ಹಿಮ್ಮತ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200188489 ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ - ಹಿಮ್ಮತ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188490 ರಮೇಶ - ಹಿಮ್ಮತ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188492 ಸೈಯದ ಮಜಾಹಿದ - ಮಹೆಲ್ಲಾ ಯಾಕೂಬ ಪೂರಾ ಬಿಲಾಲ ಮಸ್ಜಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188493 Parveen Bee - ಹಿಮ್ಮತ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022240016000022/05/2022
560200188494 khaja Bee - ಹಿಮ್ಮತ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200188495 ಶಾಹಾಜಾ - ಭೀಮ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200188510 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬೀ - ರೆನಾಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022180012000022/05/2022
560200188524 ಶ್ರೀನಿವಾಸ - ರಂಜಾರೆ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200188547 Hurunnisa - ಅರ್ಫತ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188568 Zukiya Begum - ಹಿಮ್ಮತ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188675 Parvati - ಭೀಮ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022200015000022/05/2022
560200189143 ಮಮತಾಜ ಬೇಗಂ - ಶಾಹ ಹುಸ್ಸೆನ ಕಾಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022180012000022/05/2022
560200189324 ಶಮಶೋದ್ದಿನ - ಬಬರ ಬಾಘ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/20229006000019/05/2022
560200189353 Nazira Begum - ಮನೆ ನಂ:41/48 ಬರಾ ಇಮಮ್ ಗಲ್ಲಿ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022150010000022/05/2022
560200189370 Yesarath Begum - ಮನೆ ನಂ:21-92, ರೇಣಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200189380 Shamshera Bee - W/O ಅಮೀರ್ ಸಾಬ್ಬ ೧-೩ ಗಡವನ್AAY(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022200015000022/05/2022
560200189604 Genda Bai - ಮನೆ ನಂ:19/109, ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/202212008000022/05/2022
560200189629 Mehaboob Bee - S/O ಎಂಡಿ. ಅಮೀನ್ ಸಾಬ 40-46 ಶಿPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/20226004000022/05/2022
560200189634 Shenaj Bee - ಶಾಹ ಹುಸ್ಸೆನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022200015000022/05/2022
560200189682 Najimunis - ಯಾಖುಬಪುರಾ ಹಿಮ್ಮತ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022150010000022/05/2022
560200189696 Najeera Bee - ಯಾಖುಬ ಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/20229006000022/05/2022
560200189724 ಜೈಬುನಬೀ - ಯಾಕೂಬಪೂರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/20226004000022/05/2022
560200189755 Fatima Bee - ಯಾಖುಬಪೂರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022210014000022/05/2022
560200189762 Sagar - ಶಾಹನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022150010000022/05/2022
560200189776 Sabiya Begum - W/O ಮಹುಮ್ಮದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ೩೫-೧೦೪ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200189781 ರೆಹಿಮಾ ಬಿ - ರೆನಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200189783 Manjura Bee - ರೇಣಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022150010000022/05/2022
560200189788 Rakhiyabi - ಮನೆ ನಂ:48, ರೇಣಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200189789 Noorjahan - ಮನೆ.ನಂ. 35/74, ರೇನಾ ಗಲ್ಲಿ, ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022210014000022/05/2022
560200189793 Zakera Begam - ಮನೆ ನಂ: 37-51, ಶಾಹ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------180000000-
560200189797 Shabana Begum - ಶಾಹ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/20229006000022/05/2022
560200189798 ಮೊಹಮ್ಮೆದ್‌ ಖಾಸಿಮ ಸಾಬ - ಸರ್ವೆ ನಂ.174/3 ಕರೀಮ ಕಾಲೊನಿ ನಿಯPHH(NK) / NCS------120000000-
560200189799 AZIZ BI - ಸರವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 174/3 ಏಡಿಯಲ ಗ್ಲೋಬಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560200189803 ಮೊಹಮ್ಮೆದ್‌ ಲತಿಫ - ಮನೆ ನಂ: 37/200 ಶ:ನಗಾರ್ ಬಸವಕಾಲ್PHH(NK) / NCS------210000000-
560200189807 ಎಂಡಿ ನಯೀಮೋದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ - ಮನೆ.ನಂ 37/13 ರೇನಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200189808 Raziya Begum - ಮನೆ ನಂ: 37-13 ರೆನಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------180000000-
560200189811 ಚೊಟೆ ಮಿಯಾಂ - ಮನೆ ನಂ:71/3 ಶಾಹ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277821/05/2022FPS****277821/05/20229006000021/05/2022
560200189813 Maleha Nasreen - ಮನೆ ನಂ: 37-67 ಶಹ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200189815 Shameem Begum - ರೆನಾ ಗಲ್ಲಿ ಶಾಹ ನಗೆರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022200015000022/05/2022
560200189876 ಅಲಮ್ಆಲಿ ತಂದೆ ಸೈಯದ್ ಆಲಿ ಘಳೆಸವಾರ - ಮನೆ ನಂ:36/50 ರೇನಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560200190016 ಮಂಗಳ ಬಾಯಿ - ಮನೆ ನಂ:33/78/2, ಭೀಮ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200190091 Taherabi - ಯಾಕಬಪುರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200190112 banu bi - ಹಿಮ್ಮತ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200190123 Maher Bee - ಮನೆ ನಂ:37-126, ಶಾಹ ನಗರ, ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560200190128 ವಜೀರ ಬೀ ಗಂಡ ಇಸ್ಮಯಿಲ್ ಸಾಬ್ - ಮನೆ ನಂ: 38-71 ನಾಲಬಂದ್ ಗಲ್ಲಿ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/202212008000022/05/2022
560200190143 Shaheen Fathima - ಮನೆ.ನಂ. 38-16, ನಾಲಬಂದ್ ಗಲ್ಲಿ, PHH(NK) / NCS------150000000-
560200190145 ಶಾಬೇರೆ ಬೀ - ನಾಲಬಂದ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277821/05/2022FPS****277821/05/20229006000021/05/2022
560200190148 Suman Bai - ದೆಶಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200190153 Shahezadi Begum - TADOLAPHH(NK) / NCS------90000000-
560200190162 Aphrin Begum - ಮನೆ ನಂ: 36/50 ರೇನಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------210000000-
560200190163 ಆಶೀಫ ಅಲಿ ತಂದೆ ಅಲೀಮ್ ಅಲಿ - ಮನೆ ನಂ: 36/50 ರೆನಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200190199 Bibamariyan - S/O: ಮಹೊಮ್ಮದ್ ಉಮರ್ 10 ರೇನಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200190201 Nasreen Begum - ಚಾಉಸ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200190207 Khuteja Begam - ಶೀವಾಜಿ ಚೌಕ ಕುತ್ತರ ಮಳ್ಳ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200190221 ಮಹ್ಮದ್‌ ಯುಸುಫ್‌ ಖಾನ ತಂದೆ ಮಂಜೋರ - ಮನೆ ನಂ: 44/62 ಖಿಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------240000000-
560200190257 ದಯಾನಂದ - ಭೀಮ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277821/05/2022FPS****277821/05/20229006000021/05/2022
560200190259 ಮಾಲನ ಬೀ - ರೇಣಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/20223002000022/05/2022
560200190261 Naseem Banu - ದಾರಾಗೀರಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/2022150010000018/05/2022
560200190262 ಮೈನೋದ್ದಿನ - ಮನೆ ನಂ: 13-82 ಧಾರಾಗಿರಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****277821/05/2022FPS****277821/05/2022150010000021/05/2022
560200190264 ಬಬ್ರು - ೀಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/20226004000022/05/2022
560200190265 Sangita - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022180012000022/05/2022
560200190266 ಮಾರುತಿ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/20229006000020/05/2022
560200190267 ಗುಂಡಪ್ಪ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/20226004000020/05/2022
560200190268 ನಾಗನಾಥ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****277821/05/2022FPS****277821/05/20229006000021/05/2022
560200190269 ಗಂಮಪತಿ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/20223002000020/05/2022
560200190270 ಗುಂಡಪ್ಪ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/20223002000020/05/2022
560200190271 ಸುಮನ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/20229006000020/05/2022
560200190272 Neela Bai - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/20229006000020/05/2022
560200190273 ನರಸಪ್ಪಾ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಲಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/20226004000020/05/2022
560200190274 ರಾಮ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/20229006000020/05/2022
560200190275 ಪರಮೇಶ್ವರ - ಶರಣನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಹುಲಸೂರ ರೋಡ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022150010000022/05/2022
560200190276 ವಿಠಲ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಕೈ ಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/2022150010000020/05/2022
560200190277 ಬಸಪ್ಪಾ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಕೈ ಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/20226004000020/05/2022
560200190278 ವಾಮನ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/20229006000020/05/2022
560200190279 ರವಿ - ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/20229006000020/05/2022
560200190280 ಸುಧಾಕಾರ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/202212008000020/05/2022
560200190281 ಪಂಡಿತ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/20229006000020/05/2022
560200190282 Savita - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/2022150010000020/05/2022
560200190283 Kashibai Jadhav - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/20223002000020/05/2022
560200190285 sangeeta - ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/2022150010000020/05/2022
560200190286 Asha - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಹತ್ತಿರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/2022180012000020/05/2022
560200190287 ಬಾಬು - ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****277821/05/2022FPS****277821/05/20226004000021/05/2022
560200190288 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------120000000-
560200190289 ಅಶೋಕ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****277821/05/2022FPS****277821/05/202212008000021/05/2022
560200190290 ವೀಲಾಸ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------60000000-
560200190291 ಅರವಿಂದ - ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/202212008000022/05/2022
560200190292 mahadevi - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/20223002000020/05/2022
560200190293 ಮನೊಹರ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/20229006000020/05/2022
560200190294 ಪುಂಡಲಿಕ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200190296 ಜಗಾನಾಥ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/202212008000020/05/2022
560200190297 ಬಸಪ್ಪಾ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/20229006000022/05/2022
560200190298 ಸುಭಾಷ್‌ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/20229006000020/05/2022
560200190299 bharata bai - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277821/05/2022FPS****277821/05/20226004000021/05/2022
560200190300 ಲಕ್ಷ್ಮಣ್‌ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/20226004000020/05/2022
560200190301 ಪ್ರಕಾಶ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277821/05/2022FPS****277821/05/20229006000021/05/2022
560200190302 ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/2022200015000020/05/2022
560200190303 Sangeeta - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕಾಶಣ್ಣ ಮಾನೆ ಪಾರPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/2022150010000020/05/2022
560200190305 Kashibai - ಹುಲಸೋರ ರೋಡ ಈಶ್ವರನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277821/05/2022FPS****277821/05/202212008000021/05/2022
560200190306 Shanamma - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/202212008000020/05/2022
560200190307 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------90000000-
560200190308 ಶ್ರಿಮಂತ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277821/05/2022FPS****277821/05/202212008000021/05/2022
560200190309 jagu bai - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022180012000022/05/2022
560200190310 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277821/05/2022FPS****277821/05/202212008000021/05/2022
560200190311 ರಘುನಾಥ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****277821/05/2022FPS****277821/05/2022200015000021/05/2022
560200190312 Savita - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಕ?ೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/2022180012000020/05/2022
560200190313 Ambanna - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/2022180012000020/05/2022
560200190314 nilamma - ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/20223002000020/05/2022
560200190315 ಕುಪೇಂದ್ರ - ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/20226004000020/05/2022
560200190316 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಖೈಕಾದಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277821/05/2022FPS****277821/05/20226004000021/05/2022
560200190317 Satha Bai - ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/202212008000020/05/2022
560200190318 rangamma - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/20223002000020/05/2022
560200190319 ಜಯಶ್ರೀ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/20229006000020/05/2022
560200190320 ಶ್ರೀ ಕ್ರಿಷ್ಣ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277821/05/2022FPS****277821/05/20226004000021/05/2022
560200190321 ವೈಜೀನಾಥ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ BASAVAKPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/202212008000020/05/2022
560200190322 ದತ್ತು - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200190323 ರಾಮಪ್ಪಾ - ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/20226004000020/05/2022
560200190324 Usha - ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಾಣ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/2022270018000020/05/2022
560200190325 ಮನೊಹರ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/20226004000020/05/2022
560200190326 Kavita - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/2022150010000020/05/2022
560200190327 Laxmi Bai - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022150010000022/05/2022
560200190328 ಮೊಹನ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/20226004000020/05/2022
560200190329 ವಿಠಲ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277821/05/2022FPS****277821/05/202212008000021/05/2022
560200190330 Annapurna - ಮನೆ ನಂ:24/86, ಇಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/2022210014000020/05/2022
560200190331 ಹರಿಬಾ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/20229006000022/05/2022
560200190332 Kalpana - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/202212008000020/05/2022
560200190333 Kalavati - ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****277821/05/2022FPS****277821/05/20226004000021/05/2022
560200190334 ರೇವಣಪ್ಪಾ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/20223002000022/05/2022
560200190335 ಬೂದಪ್ಪ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022180012000022/05/2022
560200190336 Bhagirathi Bai - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/2022150010000020/05/2022
560200190337 Jagamma - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022150010000022/05/2022
560200190339 nagamini - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200190340 Sunita - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/2022180012000020/05/2022
560200190343 Nagamma - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022180012000022/05/2022
560200190344 Pula Bai - ಈಶ್ವ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/2022180012000020/05/2022
560200190345 ಝರಣಪ್ಪಾ - ಈಶ್ವರನಗರ ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022180012000022/05/2022
560200190346 ಮಾಧು - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/202212008000020/05/2022
560200190347 padminibai - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/202212008000020/05/2022
560200190348 ತುಕಾರಾಮ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/20226004000020/05/2022
560200190349 ಭಾಗವತ - ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/202212008000020/05/2022
560200190350 ಶಿವ ಶರಣಪ್ಪಾ - ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/20223002000020/05/2022
560200190351 mahadevi - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/202212008000020/05/2022
560200190352 Gangu Bai - ಈಶ್ವೆರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/20226004000020/05/2022
560200190354 ಮನೋಹರ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****277820/05/2022FPS****277820/05/2022150010000020/05/2022
560200190355 ವೀಲಾಸ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/20226004000022/05/2022
560200190356 ಶಿವಲಿಂಗ ರಾವ - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277821/05/2022FPS****277821/05/20223002000021/05/2022
560200190357 Sangeeta - ಈಶ್ವರ ನಗರ ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200190358 ರಹೀಮುನ್ನಿಸ - ಮನೆ ನಂ:39-48, ನಾಲಬಾಂದ ಗಲ್ಲಿ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022210014000022/05/2022
560200190359 Mastan Bee - ಖೀಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277821/05/2022FPS****277821/05/2022240016000021/05/2022
560200190360 Shaban Begum - ಮನೆ ನಂ:44-54, ಖಿಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****510018/05/2022FPS****510018/05/2022150010000018/05/2022
560200190361 ಜಿಲಾನಿ ಮಿಯಾಂ - ಶಾಹ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/20226004000022/05/2022
560200190362 ಶಿವಾಜಿ - ಯಾಕುಬಪೂರಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022120080