REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
150500472522 Reshma Anjum - C/O ಮೆಹರಾಜ್ ಕಾನ 43/17 ರಜಪುತ್PHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/20229600000019/05/2022
560200148957 Tanveer Fatima - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಫಾಯಾಜುದ್ದೀನ ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200148958 Mubeen Sultana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಿಯಾಜುದ್ದಿನ 1/111NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200148999 Marrya - S/O ಮೊಹಿಉದ್ದೀನ್ ಷಃ ಹುಸ್ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149234 Anees Begum - D/O ಖಜ ಮಿಯನ್ ೪೦-೨೩ ದೇಶಪಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/202212008000021/05/2022
560200149448 Ameerunnisa Begum - C/O ಂಡ್ ಖಯಮೋದ್ದೀನ್ 10-65 ಜಮೆPHH(NK) / NCSBiometric****219222/05/2022FPS****219222/05/2022270018000022/05/2022
560200149792 Farhana Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಮೀಉದ್ದೀನ 33/36 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200150573 Asamantunasha Begum - W/O ಶೈಕ್ ಪಾಶ ಮಿಯಾನ್ ೬-೮೩ PHH(NK) / NCSBiometric****219222/05/2022FPS****219222/05/20223002000022/05/2022
560200151296 ನಸ್ರೀನ್ ಬೆಗುಂ - W/O ಮೋಇನುದ್ದೀನ್ ೩೪-೬೫ ರೆನPHH(NK) / NCSBiometric****219220/05/2022FPS****219220/05/2022150010000020/05/2022
560200151344 Shaheen Begum - W/O ಅಯ್ಯೂಬ್ ಖಾನ 43 ಗೌಂಡಿ ಗ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/2022150010000021/05/2022
560200153858 Nazima Begum - W/O ಮದ ಅಮೀನ್ ಸಾಬ್ ಚೌಧರಿ ೩೮/೧PHH(NK) / NCSBiometric****219220/05/2022FPS****219220/05/2022180012000020/05/2022
560200153896 Parveen - S/O ದಸ್ತೆಗಿರ್ ೬೪-೧೪ ಬಬ್ಬರPHH(NK) / NCSBiometric****219220/05/2022FPS****219220/05/202212008000020/05/2022
560200153897 Afreen - S/O ಯಾಸೀನ್ ಸಾಬ್ ೪/೯೦-೪೪೭೩ PHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/20226004000019/05/2022
560200153953 Akhtar Begum - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ಹುಸೇನ್ # 10-39 ಕಟPHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/202212008000019/05/2022
560200153966 Khaleel Khan - S/O ಖುದ್ರತ್ ಖಾನ 1 ಖಡಿ ಝಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/20223002000019/05/2022
560200154299 Anjum Begum - W/O ಏಡೀ ಇಮ್ರಾನ್ ಚೌಸ್ 33-1/33-PHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/202212008000019/05/2022
560200154590 Asrajahan Pathan - S/O: ಎಮಡಿ ತಾಜೂದ್ದೀನ 35-96 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154696 Aamera Mubeen - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಡಿ ಓ ಸರ್ಫಾರಜ್ ಕಾನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/202212008000021/05/2022
560200155385 Malan - W/O ಕಲೀಮುದ್ದೀನ್ ಕಾಜಿ 1-45 ಕ್PHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/2022150010000019/05/2022
560200155595 Amreen - W/O: ಖಾಸೀಮ ಸಾಬ 999/1 ಕರೀಮ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200155597 Ruqsana Begum - W/O ಮಡಿ ಜಕಿಉದ್ದೀಂ ಶೈಕ 11/145 PHH(NK) / NCSBiometric****625319/05/2022FPS****625319/05/20226004000019/05/2022
560200155635 Jnaneshwari - W/O ಶಿವಶಂಕರಯ್ಯ # 5-13 ಕಾಳಿ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/2022150010000019/05/2022
560200155722 Humera Begum. - S/O ಸಮದ ಖಾನ ೩/೪೯ ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200155796 Firdos Begum - S/O ಶೈಖ್ ಮ೦ನಸೊರ ಉಂತ್ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/2022210014000021/05/2022
560200156161 ಶಾಹಿಸಾತ್ತ ಅದಿಬಾ - S/O ಅಬ್ದುಲ ಖಾದರ ೪೩/೫೧ ನೀಯರ PHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/202212008000021/05/2022
560200156167 Shahnaz Begum - W/O ಎಮ್ ಡಿ.ಯುಸುಫುದ್ದೀನ ಬ್ಹೊಸ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200156186 Tahseen Begum - W/O ಶೈಖ್ ಹಾಷಮ್ 37/48 ಶಾ ನಾಗರPHH(NK) / NCSBiometric****940922/05/2022FPS****940922/05/2022150010000022/05/2022
560200156476 ನಶ್ರೀನ ಬೇಗಮ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೈಖ ದಸ್ತಗಿರ 78 PHH(NK) / NCSBiometric****102021/05/2022FPS****102021/05/2022150010000021/05/2022
560200156707 Shannu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೆಹಬೂಬ ಸಾಬ 37/142PHH(NK) / NCSBiometric****219220/05/2022FPS****219220/05/20226004000020/05/2022
560200157161 ಘುದುಮ ಬೀ - W/O ಹಸ್ಸನ್ ಸಾಬ್ ೩-೪೧ ಗಡಿವPHH(NK) / NCSBiometric****219220/05/2022FPS****219220/05/2022240016000020/05/2022
560200157387 Amreen Begum - S/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ಸಬ ೪೪-೭೩ ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****219222/05/2022FPS****219222/05/202212008000022/05/2022
560200157409 ಶಕಿಲಾಬೀ - W/O ಶೈಖ್ ನಜೆರ ೪೩/೯೨ ಧೋಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****219220/05/2022FPS****219220/05/2022180012000020/05/2022
560200157456 ಬಿಪಾಶಾ - W/O ಮೆಹರಾಜ ಮಿಯಾ ಕೊತ್ವಾಲ PHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/202212008000021/05/2022
560200157477 Haiderali Khalil Shaikh - S/O ಖಲೀಲ್ ಶೈಖ್ 262 ಆಷರ ಕಾಲNPHH(NK) / NCS------50000000-
560200157698 Wajeeda Tabassum Baag - W/O ಎಮ್ ಡಿ ಜ್ಯಕಿರುದ್ದೀನ್ ಬಾಗ್PHH(NK) / NCS------210000000-
560200157810 Tabassum Begum - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ಬಲೀಖ್ # 2/54 ಗಡಿವPHH(NK) / NCSBiometric****219222/05/2022FPS****219222/05/20229006000022/05/2022
560200157811 Sadiya Begum - W/O ಎಮಡಿ ವಸೀಮ ಖಾಸಬ 9-157 ಕುರPHH(NK) / NCSBiometric****923421/05/2022FPS****923421/05/20229006000021/05/2022
560200157870 Neha Anjum - W/O ಶೇಕ್ ಹಸನ್ # 33 ಯಾಕುಬಪುರಾPHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/2022150010000019/05/2022
560200158006 Jabeen Begum - S/O ಸಬೇರ ಚುಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜPHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/2022150010000021/05/2022
560200158020 Sultana Bee - W/O ಯುನುಸ್ ಮಿಯಾ # 2/66 ಬಿಜಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****219222/05/2022FPS****219222/05/20226004000022/05/2022
560200158114 ರುಕ್ಸಾನ - W/O ಜೀಲಾನಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅಮೀರ್ಪPHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/2022180012000021/05/2022
560200158412 Sunita - W/O ಶಿವಪುತ್ರ ೪೨-೧೧ ವಿತೋಬ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200158546 Seema Butool - W/O ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ #43/99 ಖೀಳ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200158791 Parveen Begum - W/O ಸೈಯದ್ ಶರೀಫ್ 6-58 ಕೊತ್ವಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/20226004000019/05/2022
560200158811 Ruksana - W/O ಸರ್ದಾರ ಖಾನ 44-38 ಖೀಲಾ ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****219220/05/2022FPS****219220/05/2022180012000020/05/2022
560200158820 Sharada - W/O ಅಶೋಕಕುಮಾರ ೪೨/೩೩ ವಿಠಲ PHH(NK) / NCSBiometric****131222/05/2022FPS****131222/05/20229006000022/05/2022
560200158830 ಶಿರೀನ ಬೆಗಂ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೇಕ ಮೊಹಿಉದ್ದೀನ 37NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200158876 Rizwana Begum. - W/O ಶೇಖ್ ಮೊಹಸೀನ್ ಪಹೆಲ್ವಾನ # 4PHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/20229006000021/05/2022
560200158898 Kousar Bee - S/O ರಹಿಮೋದ್ದೀನ್ 44/95/33/4 ಬPHH(NK) / NCSBiometric****219220/05/2022FPS****219220/05/2022180012000020/05/2022
560200158911 Shugufta Firdous - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ಖಾಜಾ ಖುತಬುದ್ದೀನ್ #PHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/20229006000019/05/2022
560200158990 Vajir Bi - S/O ಜಬ್ಬಾರ ಖಾನ್ 44-38 ಖಿಳಲ ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200159055 Ambika - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಾಣಿಕ 29/203 ತಿಪPHH(NK) / NCSBiometric****219220/05/2022FPS****219220/05/20223002000020/05/2022
560200159064 Nazmeen - W/O ಮಸ್ತಾನಖಾನ್ 35-107 ಯಾಕುಬ್PHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/20229006000019/05/2022
560200159078 Fatima - S/O ಅಬ್ಬಾಸ್ ಖಾನ್ ೪೩-೫೯ ಧೋPHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/20226004000021/05/2022
560200159148 Tuba Summayya - W/O ಸೈಯದ್ ಇಮಯತ್ ಇಮ್ರಾನ್ 37/10PHH(NK) / NCS------120000000-
560200159212 Asma - W/O ಯುಸುಫ # 4-70 ದೇಶ್ಮುಖ್ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****219220/05/2022FPS****219220/05/2022180012000020/05/2022
560200159308 Mohsina Begum - S/O: ಂಡ್ ಖಾಜಾ ಪರತೆ 35/149 ರೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560200159319 Naheed Anjum - W/O ಮುಜೀಬ್ ಮಿಯಾ # 41-16 ನಾರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200159320 Arshiya Naheed - S/O: ಮೋಹುಮೀದ್ ಖಲೀಲ್ ಮಿಯ 41-16PHH(NK) / NCS------180000000-
560200159322 Heena Begum - S/O ಖಲೀಲ್ ಮಿಯಾ 41-16 ಬಾಲಾಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560200159323 Irfana Begum - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಖೀಲ್ ಮಿಯಾ 41-16PHH(NK) / NCS------150000000-
560200159331 Noor Jahan Sondke - D/O ಖಲೀಲ್ ಮಿಯಾ 41-16 ಬಾಲಾಜಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200159334 Zeba Nausheen - W/O ಶರಿಫ್ 44/8 ಗುಲ್ಮಿರಜನ್ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/20226004000021/05/2022
560200159337 Sami Khan - S/O ಮಹಮದ್ ಬೆನಿಯಾಜ್ ಖಾನ 43-99 PHH(NK) / NCSBiometric****952120/05/2022FPS****952120/05/20226004000020/05/2022
560200159346 Shah Jahan - W/O ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಚಾವುಸೆ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/20226004000021/05/2022
560200159348 Fatima Begum - W/O ಶೈಖ ಖುತುಬುದ್ದೀನ್ # 41-28 PHH(NK) / NCSBiometric****219222/05/2022FPS****219222/05/20223002000022/05/2022
560200159363 Seema Fatima - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದಸ್ತಗಿರ್ ಶಾ 44-65 PHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/2022150010000019/05/2022
560200159371 Parveen Begum - S/O ಸಯೆದ್ ಶಕೆರ್ ಅಲಿ ೨/೮/೧ PHH(NK) / NCSBiometric****219222/05/2022FPS****219222/05/20229006000022/05/2022
560200159377 Rihana Begum - W/O ಸಯ್ಯದ ಆರೀಫ್ # 6-58 ಕೊತ್ವPHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/20229006000021/05/2022
560200159388 Yasmeen Sultana - S/O ಮದ್ ಜ್ಯಕೆರ್ ಮಿಯನ್ ೪೮/೪೨ PHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/20229006000019/05/2022
560200159393 ಫಿರ್ದೌಸ್ ಬೆಗುಂ - W/O ಅಕ್ಬರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಬರ್ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****952121/05/2022FPS****952121/05/202212008000021/05/2022
560200159403 Anjum Begum - W/O ಫಾರೂಕ 33/135 ಯಾಕುಬ್ಪುರಾ PHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/20226004000019/05/2022
560200159419 Shridevi - ಶ್ರೀಶೈಲ ಏಚ್‌ ನ 19-35 ಧರಂ ಪ್ರಕPHH(NK) / NCSBiometric****219222/05/2022FPS****219222/05/20226004000022/05/2022
560200159422 Ayesha Siddiqa - W/O ಶೈಕ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ೬-೧೨ ಜಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560200159461 Rahamatha - S/O ಹಬಿಬುಲ್ಲದಖಾನ್ ೪೨-೬೬ ಸ್ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560200159550 Shama - S/O ಮಹೇಬೂಬ್ ಖಾನ್ ೧೪೫ ಬನಶಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560200159645 Nazera Begum - W/O ಮೀರ್ ಮುಸ್ತಫ ಅಲಿ 44-76 ಖಿPHH(NK) / NCSBiometric****219222/05/2022FPS****219222/05/20229006000022/05/2022
560200159683 Amina Bee - W/O ಶೇರ ಖಾನ ಬಾಬರ ಬಾಗ್ಹ PHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/2022270018000021/05/2022
560200159694 Shahbaz Banu - S/O ಮದ. ಮದರ ಸಾಬ ೪೯೭೩ ಫೋರ್ಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****219220/05/2022FPS****219220/05/20229006000020/05/2022
560200159822 Sultana Begum - S/O ತಜೊದ್ದೀನ್ ೧/೧೨೨ ಖಿಲ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/202212008000021/05/2022
560200159940 ಸುಗ್ರ ಬೀ - W/O ಶೈಕ್ ರಜೆ ಸಾಬ್ ಗೊರೆಮಿಯ PHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/20229006000019/05/2022
560200159986 ಮಾಹೆಜಬೀನ್. - W/O ಇಸಾಮೊದ್ದೀನ್ # 43-07 ಗುಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/20229006000019/05/2022
560200160036 Amreen Begum - S/O ಶಬ್ಬೀರ್ ಖಾನ್ ಅಮೀರ್ಪೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200160046 Mehrana - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತೌಖೀರ್ 38-120 ನPHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/2022180012000019/05/2022
560200160048 Reshma Begam - W/O ಶೈಕ್ ಜುನೈದ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/202212008000019/05/2022
560200160063 Aasma Begum - S/O ರಿಯಾಜುದ್ದಿನ್ ಬಾಬರ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/202212008000019/05/2022
560200160077 ರೇಷ್ಮಾ ಬಾನು - W/O ಎಮಡಿ ಖಮ್ರುದ್ದೀನ 28 ಚೌಸ್ PHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/20226004000021/05/2022
560200160079 Noorjahan Begum - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ 41-28 ಬಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/20226004000021/05/2022
560200160144 Shaheen - W/O ಖಲೀಲ್ ಖಾನ್ ಬಾಬರ್ ಬಾಗPHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/2022150010000019/05/2022
560200160184 Babe Mareyam - S/O ಗ್ಹೌಸ್ ಖಾನ್ ೧೩೦ ಬಬ್ಬರPHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/20229006000019/05/2022
560200160187 Geeta - W/O ದೇವಿಪ್ರಸಾದ 42/80 ಗೋಸಾಮಿ PHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/202212008000019/05/2022
560200160219 Zakiya Farhat - W/O ಮದ್.ರಹೆಮತ ಖಾನ ೩-೪೮ ಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200160225 Nazera Begum - W/O ಮಹತಾಬ್ ಸಾಬ್ 1-77 ಕಾಜಿ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/20226004000021/05/2022
560200160234 ಕಬಿರಬಿ - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಖದರ್ ೪೨/೧೦೫ ಗPHH(NK) / NCS------180000000-
560200160236 ಬೀಬಿ ಮರಿಯಮ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಾಜೀದ ಮಿಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/2022210014000019/05/2022
560200160245 Ruhee Begum - S/O ಶೈಖ್ ಸಬೇರ ೪೩-೧೦೯ ಧೋಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****219220/05/2022FPS****219220/05/20226004000020/05/2022
560200160297 Waheda Begum - W/O ಮಕ್ದೂಮ್ 48/42 ಗುಲ್ಮಿರಜ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/20223002000019/05/2022
560200160330 Kausar Bi - W/O ಸೈಯೆದ್ ಭಿಕು ಮಿಯ್ಯಾ ೪೩/೨೫PHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/2022150010000019/05/2022
560200160348 Intiyaz Bee - W/O ಎಂಡಿ ಜಫಾರ್ ಖಾನ್ 8026/119 PHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/2022150010000019/05/2022
560200160349 Nazema Khanam - W/O ತಾಹೆರ ಖಾನ್ 43-59 ಧೋಬಿ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/20226004000019/05/2022
560200160358 Shakera Begum - S/O ನಜೀರ ದೀಲಾವರ್ ಶೇಖ 39-40 ಚPHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/20229006000019/05/2022
560200160375 Munawar Begum - S/O ಮೋನು ಖಾನ್ ೯೪ ೬೮ ಬಬ್ಬರPHH(NK) / NCSBiometric****219220/05/2022FPS****219220/05/20226004000020/05/2022
560200160390 Noosrat - S/O ಬುರನುದ್ದೀನ್ ೪೪/೧೧೧ ಬಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200160557 Salma Jabeen - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಮೊಇಜ್ ಸೊಂದ್ಕೆ ೧೩PHH(NK) / NCS------150000000-
560200160628 Imamunissa - W/O ಉಸ್ಮಾನ್ ಚಿಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160642 Gousiya Bee - S/O ಶಬೀರ್ ಮಿಯ ೪೩-೫೨ ಬಾಬರ್PHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/2022150010000021/05/2022
560200160656 Haji Begum - W/O ಮಕ್ಬೂಲ್ ಅಹ್ಮೆದ್ 4/19 ದೇಶPHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/20229006000019/05/2022
560200160759 Reshma Anjum - S/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ಮೆಹರಾಜ್ ಖಾನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/20229006000019/05/2022
560200160779 ಎಂ ಡಿ ಮೊಇನುದ್ದೀನ - S/O ಎಂ ಡಿ ಹುಸ್ಸೈನ ಖಿಲ್ಲ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200160790 Naziya Begum - W/O ಅಖ್ತರ್ ಪಾಶ ಕೊತ್ವಾಲ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200160793 Firdous Begum - W/O ಎಂಡಿ ಕಾಶಿಫ್ ಕಾನ್ 1-124 ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560200160795 Farheen Begum - W/O ಎಂಡಿ ಮೊಯಿನ ಪಾಶಾ ಇನಾಮದಾರ PHH(NK) / NCS------240000000-
560200160812 Faqrunnisa Begum - W/O ಮೋಹಮ್ಮೆದ್ ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್ ೩೩PHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/2022210014000019/05/2022
560200160819 Shaheen Sultana - W/O ಸೈಯದ ದಾವೂದ 1-83 ಮೇನ್ ರೋಡPHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/20229006000019/05/2022
560200160821 Rizwana Begum. - S/O ತಾಹೆರ ಶಾಹ # 44-100/4 ಬಬರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160868 Rukhsar - W/O ಇಮ್ರಾನ್ ಕಾನ್ . ಬಾಬರ್ ಬಾಗPHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/20229006000021/05/2022
560200160925 Sadiya Bee - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಖಲೆದ ಮಿಯ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/20229006000021/05/2022
560200160957 ಪರವೀನ್ ಬಿ - W/O ನಜೀರ್ ಅಹ್ಮೆದ್ 3/20 ಬಾಬರ್PHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/20229006000021/05/2022
560200161006 Amreen Begum - W/O ರಫೀಕ್ 23-35 ಪಾಶಪುರ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/202212008000021/05/2022
560200161031 Fatima Begum - W/O ನಜಮುದ್ದೀನ್ 36/87 ರೇನ ಮುಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560200161173 Hussain Bee - W/O ಸಿದ್ದಿಕ ಮಿಯ್ಯನ್ ೪೪/೯೫/೨೬PHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/20226004000019/05/2022
560200161190 Ashiya Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಮೀರೋದ್ದೀನ್ 1-127PHH(NK) / NCSBiometric****219220/05/2022FPS****219220/05/20229006000020/05/2022
560200161378 Minaj Bee - W/O ಇಸ್ಮೈಲ್ ಸಬ ೪೪/೩೫ ಕಿಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200161432 Sabiya Banu - W/O ಶೈಕ್ ಹುಸ್ಸೈನ್ ಸಾಬ್ ೩೫/೯೨PHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/2022270018000021/05/2022
560200161434 Noor E Afshan - W/O ಶೈಕ್ ಜ್ಯಕಿ ಫೋರ್ಡ್ ರೋPHH(NK) / NCS------150000000-
560200161437 Ghousia Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಆಸೀಫ್ 1-39 ಖೀಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200161439 Kahkashan - W/O ಜ್ಯಫಾರ್ ಖಾನ್ ರೆನ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/2022150010000018/05/2022
560200161561 Nayeem Begum - W/O ಖಲೀಲಉಲ್ಲಃ ಬುಖಾರಿ # 41-22/PHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/20229006000021/05/2022
560200161569 Tabassum - S/O ಖಜ ಮಿಯ ಗಡಿವನ್ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200161581 Sultana - W/O ಫೆರೋಜ್ ಮಿಯಾ # ಯಾಖುಬಪೂರಾ PHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/202212008000021/05/2022
560200161587 Naziya Begum - W/O ತೈಯಬ್ ಆಲಿ ೪೪-೯೫-೫ ಬಾಬPHH(NK) / NCSBiometric****219220/05/2022FPS****219220/05/2022180012000020/05/2022
560200161635 ನೂರ್ಜಹಾನ್ - W/O ಗಯಜ್ ಮಿಯಾನ್ ೪-೯೦ ಬಾಬರPHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/2022180012000019/05/2022
560200161647 Khajabi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಾಹೀದ್ ಖಾನ 30-2 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200161682 Sameena Begum - S/O ಹಮೀದ ಖಾನ ಬಾಬರ ಬಗ್ಹ PHH(NK) / NCSBiometric****219220/05/2022FPS****219220/05/20229006000020/05/2022
560200161731 Roopa Bai - W/O ದ್ಹೊಂದು ಪ್ರಸಾದ್ ಅವಸ್ಥಿ ೬PHH(NK) / NCS------90000000-
560200161790 Aaliya Mubeen - W/O ಕಲೀಮುದ್ದೀನ್ ಮುಲ್ಲಾ 36-87 PHH(NK) / NCSBiometric****219222/05/2022FPS****219222/05/20229006000022/05/2022
560200161835 Haleema Khan - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಜೀಬ ಖಾನ 88/27 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200161865 Reshma - W/O ಶೈಕ್ ಯೌನುಸ್ 4043 ಯಾಕೂಬ್ PHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/20229006000019/05/2022
560200161964 Noor Jahan - S/O ಲಾಲ್ ಬೆಗ್ # 44-17 ರಜಪುತ್PHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/202212008000021/05/2022
560200161983 Mazhar Begum - W/O ಎಂ ಡಿ ನಬಿ ಸಾಬ್ 1-67, ಕೇ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/2022180012000019/05/2022
560200162014 Shahin Bee - W/O ಹುಸೈನ್ ಷಹ ೪೪-೩೨ ಖಿಲ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****219220/05/2022FPS****219220/05/20226004000020/05/2022
560200162145 Afreen Bee - W/O ನಾವಾಜ್ # ಯಾಕೂಬ್ಪುರ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/20226004000021/05/2022
560200162154 Gousiya Bee - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಖಾಜಾ ಕಾನ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200162274 Shareefa Bee - W/O ಬಬು ಮಿಯಾನ್ ೩೩-೧೮೦-೦೧ PHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/2022150010000021/05/2022
560200162358 Zareena Begum - W/O ಹಾಜಿ ಬೇಗ್ # 38-123 ನಾಲಬಂPHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/202212008000021/05/2022
560200162361 Rubina Begum - W/O ಶೈಕ್ ದಾವೂದ್ ಖಿಲ್ಲ ರೋPHH(NK) / NCSBiometric****940922/05/2022FPS****940922/05/2022270018000022/05/2022
560200162365 Sabera Bi - W/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 37-76 ರೇನ ಗ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****219220/05/2022FPS****219220/05/20226004000020/05/2022
560200162367 Farhana Naaz - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಇಕ್ಬಾಲ್ ಪಾಶಾ # 41PHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/202212008000019/05/2022
560200162403 Rasida Bee - W/O ಶೈಕ್ ಇಸಮುದ್ದೀನ್ ೩೩-೪೦-೧ PHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/202212008000019/05/2022
560200162490 Asiya Begum - S/O ಮೋಹದ ಖಯಮುದ್ದೀನ್ ೪೨/೭೪ PHH(NK) / NCSBiometric****219222/05/2022FPS****219222/05/20229006000022/05/2022
560200162498 Sana Anjum - W/O ಅಫ್ರೋಜ ಖಾನ ತಾ.ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/20229006000021/05/2022
560200162499 Farheen Begum - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ಜಾಕೆರ್ ಹುಸೈನ್ ನವಾಬ್PHH(NK) / NCSBiometric****219222/05/2022FPS****219222/05/20229006000022/05/2022
560200162510 Umadevi - S/O ವೈಜಿನಥಪ್ಪ ದುರ್ಗೆ ೪/೩ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200162520 Ghousia Be - W/O ರುಸ್ತಂ ಖಾನ್ ೩೭/೨೦೮ ಶಃPHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/202212008000021/05/2022
560200162536 Shaik Hasina - S/O ಶೈಖ ಹಾಜಿ 00 ಚಾವೂಸ್ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****940922/05/2022FPS****940922/05/2022240016000022/05/2022
560200162615 Tabsum - W/O ಆಸೀಫ್ ಶಾ 44-65 ಖೀಲಾ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****219220/05/2022FPS****219220/05/202212008000020/05/2022
560200162636 Vidhyawati - S/O ಹಣಮಂತ್ ಗಿರ ಗೋಸ್ವಾಮಿ PHH(NK) / NCSBiometric****455621/05/2022FPS****455621/05/202212008000021/05/2022
560200162652 Farheen Begum - C/O ಮೊಇನುದ್ದೀನ್ 10141 ಚೀಲ ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****219222/05/2022FPS****219222/05/202212008000022/05/2022
560200162672 Reshma Anjum - W/O ಎಂಡಿ ರೌಫುದ್ದೀನ್ ಕಾಜಿ 1/45PHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/202212008000019/05/2022
560200162700 Rizawan Begum - W/O ನವಿದ್ ಮಿಯ ೪೪/೯೫/೪ ಬಾಬPHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/202212008000021/05/2022
560200162716 Samreen Begum - W/O ಶೈಕ್ ಶಾರೂಕ್ . ಯಾಕೂಬ್ ಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/202212008000019/05/2022
560200162719 Reshma Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹೆಬೂಬ್ ಕಾನ್ 4/90PHH(NK) / NCS------60000000-
560200162750 Rijavana - W/O: ಶೇಕ್ ಮುದ್ದಸಿರ 6-82 ಉಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560200162770 Akhila Begum - W/O ಶೈಕ್ ಮೂಸ ಖಿಲ್ಲ ರೋಡ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162791 Sangeeta Bai Pujari - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ 3PHH(NK) / NCSBiometric****455621/05/2022FPS****455621/05/2022150010000021/05/2022
560200162793 Nazema Begum - W/O ಶೋಐಿಬ್ ಅಕ್ಥೇತ 157 ಷಾಹ್ ನPHH(NK) / NCSBiometric****219220/05/2022FPS****219220/05/2022150010000020/05/2022
560200162874 Tajunisa Begum - C/O ಕರೀಂ ಮಿಯನ್ 40/43/6 ಯಾಕೂಬPHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/20229006000019/05/2022
560200162984 Muskan Begum - S/O ಅಬ್ದುಲ ಗಫ್ಫಾರ ಕಸಬ ೬-೪೭ PHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/20226004000022/05/2022
560200163038 Nousheen Sana - W/O ಶಕೀಲ ಅಹ್ಮೆದ 44/7 ಧೋಬಿ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****219220/05/2022FPS****219220/05/20229006000020/05/2022
560200163067 Sujata - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ದಾದೆ ೩೩/೧೪೭ PHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/20226004000022/05/2022
560200163168 Pasha Bee - S/O ಅಲೀಮೊದ್ದೀನ್ ಅಧೋನಿ ೯೩-೬೪ PHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/20226004000021/05/2022
560200163180 Nasreen Patima - S/O ಮಹಮದ್ ರಸೂಲ್ ಸಾಬ 29-927/31PHH(NK) / NCSBiometric****860620/05/2022FPS****860620/05/2022150010000020/05/2022
560200163300 Zeba - S/O ಎಂಡಿ ಇಸ್ಮೈಲ ಸಾಬ ಮಾಲಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163376 Afsana - S/O ಸಯೆದ್ ಇಸ್ಮಿಲ್ ಶಃ ಬಾಬPHH(NK) / NCSBiometric****219220/05/2022FPS****219220/05/2022150010000020/05/2022
560200163405 Heena Begum. - S/O ಇಮ್ಮಮೊದ್ದೀನ್ ೧/೭೫ ಖಾಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163420 Tahera - W/O ರಹಿಮದ್ ಕಾನ್ . . ಚೀಲ್ಲ ಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560200163521 Afreen - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ 7/23PHH(NK) / NCSBiometric****262321/05/2022FPS****262321/05/2022150010000021/05/2022
560200163638 Tabassum Begum - W/O ಮೋಹಡ ಶದಕ್ ಖಾನ #44-38 ಖೀಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163639 Naziya - D/O ಜೈನುಲಬುದ್ದಿನ ಚಬುಕ್ಸವರ್ ೨PHH(NK) / NCSBiometric****923422/05/2022FPS****923422/05/20223002000022/05/2022
560200163661 Shamshad Beg