REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200150570 Mehmunna Begum - W/O ಮಸ್ತಾನ್ ಸಾಬ ೩೧-೨೬೦ ಶಹPHH(NK) / NCS------30000000-
560200154444 Irfan Begum - D/O ಮದರ್ ಸಬ ಮೆಹಬೂಬ್ ನಗರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154790 Farzana - W/O ಶೆಕ ನಜಿಮುದ್ದಿನ ೬೮-೬೯ ಬುPHH(NK) / NCS------150000000-
560200158705 ಶಬಾನಾ ಬೆಗಂ - W/O ಸೈಯದ ಬುರಾನ ೭೨ ತ್ರಿಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200159213 Jarina Begum - W/O ರಿಯಾಜುದ್ದಿನ್ 174/3 ಕರೀಂ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200159310 Salma Begum - W/O ಜುಬೈರ ಅಹ್ಮೆದ #31-266 ಶಹಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200159601 Nasreen Begum - S/O ಜಿಲಾನಿ ಖಾನ್ ೨೪ ಬೋಮ್ಕರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200159859 Mubeena Begum - W/O ಇಸಮೊದ್ದೀನ್ 83 ಬುಂಕರ್ ಕಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/202212008000018/05/2022
560200160613 ಶಮೀಂ ಕುಸರ್ - S/O ಶಬ್ಬೀರ್ ಕಾನ್ 45 ಬುಂಕರ್ ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560200160755 Ayesha - S/O ಫಕ್ರುದ್ದಿನ ೩೨-೨೪ ಶಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200160766 ಶಮೀಮ ಬಾನು - W/O ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ೨೭/೪೬೪ ಶಿವಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022150010000019/05/2022
560200161075 Asra Jabeen - S/O ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಾಹಬ್ ೩೯-೪೩೨-೩ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200161077 Farhana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶೈಕ್ ತಿಪ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200161136 Rajeshwri - W/O ಕಾಶೀನಾಥ ಕಣಸೂರೆ ೩೪/೮೮ PHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022150010000019/05/2022
560200163707 Shabana Mastan Shaikh - W/O ಮಸ್ತಾನ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ಶೈಖ್ 174/PHH(NK) / NCS------180000000-
560200163748 Mohammed Yousuf - S/O ಶೈಕ್ ರಜೆಸಬ ೧೧/೧೪೩ ಪೀರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200188375 Nashima - ಶಹಾಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188382 Rayisa Bee - ಸಹಪರ ಗಲ ಬಸವಕಲನPHH(NK) / NCS------60000000-
560200188385 Amidabi - ಶಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200188386 Zeenat Bee - ಶಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188410 Begum Bee - ಶಾಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200188583 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಸಾಬ - ಮನೆ ನಂ: 12-12 ಛಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****923420/05/2022FPS****923420/05/20229006000020/05/2022
560200190034 Sahera Bi - ಶಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200190059 Anjum Begum - ಶಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200190121 Saleha Begum - ಮನೆ ನಂ: 37-97 ಶಾಹ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200190239 Tahera Begum - ಅರಫತ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತPHH(NK) / NCSBiometric****495818/05/2022FPS****495818/05/2022180012000018/05/2022
560200190710 Kaveri - ತ್ರಿಪುರಾಂತ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200190908 MALAN BEE - ಶಾಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಲಾಣPHH(NK) / NCS------210000000-
560200191078 Hussain Bee - ರೇಣಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200191094 Haleema Bee - ಬುನಕರ ಕಾಲೊನಿ, ತ್ರೀಪೂರಾಂತ, ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/202212008000019/05/2022
560200191107 Yasmeen Sultana - #32/47 ಶಾಹಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಸಿಎಮಸಿ ಕಾಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560200191159 Haleema Bee - ಶಾಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200191195 Imamunnisa Moinuddin Shaikh - S/O ಮೊಹಿಉದ್ದೀನ ಶೈಕ ಪ್ಲಾಟ್ ನ 6PHH(NK) / NCS------180000000-
560200216879 Phakrun Bee - ಶಾಹಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200216898 Shahedabegam - ಶಾಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200216913 Khuleja Bee - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022210014000019/05/2022
560200217163 Malanbee - ಶಾಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200217497 Nazimunnisa - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------240000000-
560200217759 Zakiya Begum - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200217801 Sultanaa - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200218027 Shahjahan Begum - ಬುನಕರ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/2022150010000019/05/2022
560200218029 Fayimun Bi - W/O ಮುಸ ಮಿಯಾ ಶಃಪುರ್ ಸ್ತ್ರೀತ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200218447 Noorjahan - ರೆಣಾಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------210000000-
560200218505 Noor Jahan - ಶಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------210000000-
560200218509 Yasmin Begum - ಶಾಹಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------210000000-
560200218575 jaibunisa - ಶಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮ.ನಂ 31PHH(NK) / NCS------60000000-
560200218625 Tajunnisa - ಮ.ನಂ-31-261 ಶಾಹಾಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸPHH(NK) / NCS------150000000-
560200218760 SANGAPPA S/O SHANKREPPA ONI - ಕಾಶಪ್ಪಾ ಸುರೆ ಈಶ್ವರ ನಿಲಯ ಹಿರೆಮಠNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200218850 ಹಬೀಬಾ - ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200218873 MOHAMMED YOUSUF S/O SHAIK RAJE - #11/143 ಫಿರಾನ ಕಟ್ಟಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200219004 Qairunnisa - ಶಹಾಪೂರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200219063 ಶಿವಲೀಲಾ - ಕೆ.ಎಚ್.ಡಿ.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ತ್ರೀಪೂರಾಣತPHH(NK) / NCS------150000000-
560200219092 ದಸ್ತಗಿರ - ಬಬರ ಬಾಗ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****219221/05/2022FPS****219221/05/2022150010000021/05/2022
560200219366 Haneefa Begam - ಮನೆ.ನಂ. 21-427, ಶಾಹಪುರ ಗಲ್ಲಿ, PHH(NK) / NCS------180000000-
560200219385 abdul Razak - ಶಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200219399 Nazmeen - ಕರಿಮ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲೈಣPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/202212008000022/05/2022
560200219449 rubiya begam - ಶಹಾಪುರ ಗಲೀ ಬಸವಕಲೈಣPHH(NK) / NCS------210000000-
560200219503 ಜಕೀಯಾ ಬೇಗಂ - ಮನೆ ನಂ: 29- 114 ಬುಂಕರ ಕಾಲೊನಿ, PHH(NK) / NCS------60000000-
560200219918 Khamar Banu - ಗಾಡಿವಾನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200219947 Sultana Banu - ಶಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200220012 Johran Bee - ಮನೆ.ನಂ:17405,ಕರಿಮ ಕಾಲೊನಿ,ಬಸವಕಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560200220091 Sultana Begum - ಕರಿಮ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200220117 Rafat Sultana - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200220229 Afzalbee - H.No:31/319, ಶಾಹಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವAAY(NK) / NCS------200000000-
560200220596 Ameenabee - ರೇನಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****555222/05/2022FPS****555222/05/2022150010000022/05/2022
560200220598 SARUBAI - ವಿಠಲ ಮಂದಿರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200220650 ಮಂಜುಳಾ ಮಂಠಾಳೆ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/202212008000019/05/2022
560200220666 ಅಜೀಮೊದ್ದೀನ್‌ - ಯಾಕೈಬ ಪೂರಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200220702 MOHAMMADI BEGUM - ಖಿಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200220922 Asha Bee - ಶಾಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200221007 ಖುರ್ಷಿದ ಬ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200221101 Zakiya Begam - ಶಾಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200221169 Parad Pasha - ಶಾಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200221237 ತಾಜುನ್ನಿಸಾ - BASAVAKALYANPHH(NK) / NCSBiometric****495819/05/2022FPS****495819/05/20229006000019/05/2022
560200221358 ರೇಣುಕಾ - ಶಿವನಗರ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200221784 Farana Parveen - ಕರೀಮ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200221825 Banu Bee - ಅರಫತ ಕಾಲೋನಿ ಶಿವಪುರ ರೋಡ ತ್ರಿಪುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200221954 Nazemabi - ಮನೆ ನಂ:32/6ಶ್ಹಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------210000000-
560200222353 Sayda Shama Aliya - ಶಾಹಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200222829 MIRZA ASIF BAIG - ಮನೆ ನಂ: 4/112/18 ಶಾಹ್ಹುಸೇನ್ ಗಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200222842 MANOJ - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200223304 Kubra Bee - ಶಾಹ್ಪುರ್ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200223336 Imamunnisa - ಮನೆ ನಂ:31/298, ಶಾಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200223468 ZAKIYA BEGUM - ಮನೆ ನಂ: 39-41 ನಾಲ್ಬಂದ್ ಗಲ್ಲಿ ಬPHH(NK) / NCS------180000000-
560200223493 Samarin - ಮನೆ.ನಂ. 31/330, ಶಾಹಪೂರ ಗಲ್ಲಿ, PHH(NK) / NCS------150000000-
560200223505 Fatima Begum - ಶಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------210000000-
560200223746 FAUZIYA BEGUM - ಮಾಲಗರ ಕಾಲೋನಿ ತ್ರಿಪುರಾಣತPHH(NK) / NCS------150000000-
560200223844 Reshma Tabassum - ಮನೆ ನಂ:31/298, ಶಾಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200223856 Ayesha Banu - ಕರೀಮ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200223979 Akhtar Bi. - ಅಕ್ವರ 314-60 ಕರೀಮ ಕಾಲೊನಿ ಬಸPHH(NK) / NCS------90000000-
560200223980 Rahimunnisa - ಅಬ್ದುಲ ಖಾದರ 9329/13 ಕರೀಮ ಕಾಲPHH(NK) / NCS------210000000-
560200228838 Kameshwari Bai - W/O ಪ್ರಭಾಕರ ಗರ್ಜೆ 28-333 ಗರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200229034 Chamundeshwari - W/O ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಎದ್ಲಪುರ್ ಗ್ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200229667 Bibi Begam - ರಾಜೆ ಸಾಬ್ 32/98 ಶಹಾಪುರ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200229668 Kanis Begam - ಶೇರ್ ಕಾನ್ 32/98 ಶಹಾಪುರ ಗ್ಯಾಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200229813 Sana Parveen - ಖಯಾಮುದ್ದೀನ್ 32-102 ಶಹಾಪುರ ಗಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200229923 Mumtaj - C/O ರಹೀಂ ಸಾಬ್ 17 ಕರೀಂ ಕಾಲೊನೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560200229960 Suhasini B Halu - S/O ಮಾಧವರಾವ ಗಾಯಕವಾಡ ೧೧೭೯೩/೧೦NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200230237 Deepmala - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಜಕುಮಾರ ದಾಂಗೆ 29-6NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200230509 Yuvraj - ಎಸ್‌/ಓ ಗುರುನಾಥ ನಂದಗೇ #28/781 NPHH(NK) / NCS------50000000-
Top