REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
150500389428 Shehanaz Begum - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿಕ ಮಹೇಬೂಬPHH(NK) / NCSBiometric****985722/05/2022FPS****985722/05/2022150010000022/05/2022
560200149307 Manikbai - S/O ಬಸಪ್ಪಾ ನಿರಾಲೇ ೪೦/೩೮ ಶNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200149316 Parvati - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡಿ ೧೫ ದೇಶಪಾಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200149420 ಬೀಬಿ ತರನುಂ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಾಲೌದ್ದೀನ್ ಔಸೆಕರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200151520 Sunita - W/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ೧೯-೨೧೭ ಧರಮ್ಪPHH(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/20223002000021/05/2022
560200153943 Safina - D/O ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ 20-46 ಗಜಿಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154027 Savita - W/O ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ 138 ಅಶರ್ಯ ಕಾಲೊPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/20226004000021/05/2022
560200154097 Yasmin - ಅಸ್ಲಂ 38 ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಖಂಕ ಝPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154144 Indumati - W/O ನರಸಿಂಗ ವಾಡೇಕರ್ ಅಮೀರ್PHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/202212008000020/05/2022
560200154204 Nikhat Sultana - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಕೀಲ 16-93 ಗೊಂಡಿ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/202212008000020/05/2022
560200154263 Ambika - W/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ರಾಜೋಳೇ 126 ಲಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154266 ಜಾಕೀರಾ ಬೆಗಮ - W/O: ಸೈಯದ್ ಜಾಂಹಾಗೀರ್ 192 ಅPHH(NK) / NCS------120000000-
560200154281 Ateeqa Begum - S/O ಸೈಯದ ತಾಹೆರ 35 ಆಶ್ರಯ ಕೊಲೋPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/202212008000020/05/2022
560200154313 Yasmeen Begum - S/O ಮದ ಜಬ್ಬಾರ್ ಮಿಯಾ ಅಷೆರPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022240016000020/05/2022
560200154614 Farhin Begum - W/O ಸಲುದ್ದೀನ್ ೩೩-೧೬೩-೩ ಯಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154718 Samreen - D/O ಫಾಯಜ್ ಖಾನ್ ೧೬೭ ಆಶ್ರಯ PHH(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/20226004000021/05/2022
560200154808 Alka - W/O ಮೋಹನ್ 87 ಅಸರಾ ಕಾಲೊನೀ PHH(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/20226004000021/05/2022
560200154812 Imbala Bai - W/O ನರಸಪ್ಪ ಧರಮ್ಪ್ರಕಾಶ್ ಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560200154924 Fouzia Begum - W/O ಶೈಕ ನದೀಮ 27 ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200155089 Fouzia Sultana - S/O ಫೈಜುದ್ದಿನ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೊPHH(NK) / NCS------60000000-
560200155108 Pushpa - W/O ವಿನೋದ ಸನ್ನೂರೆ #19/31 ಖಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200155303 Sapna - W/O ಸಂತೋಶ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/20229006000021/05/2022
560200155344 Ayesha - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ 20-21 ಬಿಲಾಲ್ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/20229006000020/05/2022
560200155359 Anjum Saba - W/O: ಮೊಹಮ್ಮದ ಅಲಿ 9/222/4 ಖPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/202212008000020/05/2022
560200155474 Shobha Vati - W/O ಶಿವರಾಜ್ ಭೆಂಡೆ ೧೯/೩ ಆಶPHH(NK) / NCSBiometric****985722/05/2022FPS****985722/05/2022180012000022/05/2022
560200155500 Dilshad - W/O ರಂಜನ್ ಶೈಖ 0 ಖಡಿಜಂಡಾ ಆಶ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/202212008000020/05/2022
560200155547 Shobha - W/O ಅನಿಲ 1 1 ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/20229006000020/05/2022
560200155610 Gajara Bai - W/O ವಸಂತ್ ರಾವ್ ೧೨೩೬/೧೨ ಶಿPHH(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/20226004000021/05/2022
560200155651 Shameem Bee - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಸಾಬ್ ಕುಂದೆ PHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022180012000020/05/2022
560200155660 Tasleem Begum - W/O ಫತ್ರು ಮಿಯನ್ .೧೯-೨ ೧೯೨೧೭ಅPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/2022150010000021/05/2022
560200155783 Pranjali - S/O ಬಾಲಾಜಿ ಸೊಂಕಾಂಬಳೆ ೩೨-೩೯ PHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/20229006000021/05/2022
560200155807 Vidyavati - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮನೋಜ 8/24 ಆಶ್ರಯ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/202212008000021/05/2022
560200155825 Surekha - W/O ಈಶ್ವರ #171 ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೊನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****455622/05/2022FPS****455622/05/2022150010000022/05/2022
560200155894 Atiya Jabeen - W/O ಸೈಯದ ಸಾಲೌದ್ದೀನ 9-362 ಶಾ PHH(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/20229006000021/05/2022
560200155973 Renuka - W/O ನವನತ್ 34/139/01 ಭಂಗಿ ಬೌಡPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/20226004000021/05/2022
560200155998 Mohammadi Begum - W/O ಶೆಅರ್ ಅಲಿ ೧೫/೧೧ ಲಾಲ ತPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/2022150010000021/05/2022
560200156018 Shahbaz Fatima - W/O ಸೈಯದ್ ಜಫರ್ ಅಲಿ 16 ಆಶ್ರಯ PHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/202212008000020/05/2022
560200156028 Gazala Amreen - W/O ಎಮಡಿ ಸದ್ದಾಂ ಕಾರಿಗರ 87 ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022150010000020/05/2022
560200156187 Samreen Begum - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆರೀಫ್ ಖಡೀವಳೆ 9 ಲಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****985722/05/2022FPS****985722/05/2022180012000022/05/2022
560200156227 Minakshi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂಜುಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ PHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022180012000020/05/2022
560200156263 Mahamadi Banu - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಖಾನ ಆPHH(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/20229006000021/05/2022
560200156518 Gausiya Begam - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಲ್ಲಾವೊದ್ದೀನ್ 15 PHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/202212008000021/05/2022
560200156552 Farhana Sultana - ಅಬ್ದುಲ ಕರೀಮ ಖುರೇಶಿ ಹೌಸ್ ನ 7-5PHH(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/20226004000021/05/2022
560200156860 Chaya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪವನಸಿಂಗ 19 ಖಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****599122/05/2022FPS****599122/05/20226004000022/05/2022
560200156908 Renuka - S/O ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಖಂಡಿ ಝಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****985722/05/2022FPS****985722/05/20226004000022/05/2022
560200157163 Uttama Bai - D/O ವಿಲಾಶ್ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022180012000020/05/2022
560200157239 Nasreen Begum - ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ 73 ಖಡಿ ಝಾಂಡ ಅಶ್PHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/20229006000020/05/2022
560200157267 Chamundeshwari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಾಂತವೀರಯ್ಯ 165 PHH(NK) / NCSBiometric****985722/05/2022FPS****985722/05/202212008000022/05/2022
560200157494 Anjum - W/O ಯೌಸುಫ ಮಿಯಾ ಖುರೆಶಿ ಮಹPHH(NK) / NCSBiometric****923422/05/2022FPS****923422/05/2022150010000022/05/2022
560200157542 Mahaboob Bi - W/O ನೈಮುದ್ದೀನ್ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022150010000020/05/2022
560200157568 Sudharani - C/O ಮಾರುತಿ ಧರಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/20229006000021/05/2022
560200157580 Shailabai - W/O ರಾಮದಾಸ 141 ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೊನೀ PHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/202212008000021/05/2022
560200157722 Hirkana Bai - W/O ಬಾಬುರಾವ ಭೊಜೆ 19-5 ಆಶ್ರಯ PHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/202212008000021/05/2022
560200158062 Surekha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗೋಪಾಲ ಬಿರಾದಾರ 18 ಆPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/2022150010000021/05/2022
560200158405 Zaheda Bee - S/O ಪಾಷಾಮಿಯ್ಯ 1007 ಲಾಲತಲಬ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/202212008000020/05/2022
560200158807 Farjana Bee - S/O ಶೈಕ ಮೈನೋದ್ದಿನ 285 ಬಿಲಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/20229006000020/05/2022
560200158828 Ramabai - W/O ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022150010000020/05/2022
560200158873 Khaja Begum - W/O ಶೇಖ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ೬-೧೪ ದೇಶPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/202212008000020/05/2022
560200158902 Suraiyya - W/O ಎಮ.ಡಿ ಯಾಸೀನ 140 ಲಾಲ ತಲಾಬPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/20229006000021/05/2022
560200158921 Reshma Banu - S/O ಜಹಂಗೀರ್ ೨೩-೩ ಗಳ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200158922 Ashabee - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜಹಾಂಗೀರ ಚೌPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/202212008000020/05/2022
560200159039 Samiunnisa - W/O ಸದ್ದಾಮ್ ಹುಸ್ಸೈನ್ 182 ಆಶ್PHH(NK) / NCSBiometric****985722/05/2022FPS****985722/05/20226004000022/05/2022
560200159041 Noorjaha - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಪಟೇಲ್ 62 ಲಾಲ್ ತಲPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/20229006000021/05/2022
560200159085 Chand Bee - W/O: ತಾಜುದ್ದೀನ ದೇಶಮುಖ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/2022150010000021/05/2022
560200159191 Rekha Swamy - W/O ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ #26/08 ಖPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/20226004000020/05/2022
560200159216 ನಸೀಮ ಬೆಗಂ - S/O ಮಸ್ತಾನ್ ಸಬ ೩೭/೩೮ ಗುಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/202212008000020/05/2022
560200159279 Jarinabee - W/O ನಾಸೀರೋದ್ದೀನ್ 9-382/1 . PHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022180012000020/05/2022
560200159539 Anuradha - W/O ಕೈಲಾಶ ಕರ್ಬಟ್ಟೆ ೨೫/೨೫ ಖಾPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/20226004000020/05/2022
560200159540 Malashree - W/O ಸುಶೀಲಕುಮಾರ 01 ಆಶ್ರಯಾ ಕಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****985722/05/2022FPS****985722/05/20229006000022/05/2022
560200159599 Ayesha Begum - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ ಜಕೆರುದ್ದಿನ 1-1 ಯPHH(NK) / NCSBiometric****985722/05/2022FPS****985722/05/20229006000022/05/2022
560200159611 Amina Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶೈಖ್ ತಾಜುದ್ದೀನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/202212008000020/05/2022
560200159625 Masrat Jahan - S/O ಹಾನ್ನು ಮಿಯ . ಅಮೀರಪೆಟ್ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****985722/05/2022FPS****985722/05/2022150010000022/05/2022
560200159801 Naseema Begum - S/O: ಸಲೀಮ ಉದ್ದಿನ 36-148 ನಾPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022150010000020/05/2022
560200160062 Rehana Begum - S/O ಸಯೆದ್ ಇಲಾಹಿ ೩೩-೪೭-೧ ಯPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160103 ಬಿಬೀ - W/O ಇಮಂ ಸಾಬ್ ಕುರೆಶಿ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/2022150010000021/05/2022
560200160119 Salma - W/O: ಎಮಡಿ ರಫೀಕ 57 ಆಶ್ರಯ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/20229006000020/05/2022
560200160121 Khamar Sultana - S/O ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮೆದ ೯೯ ಆಶ್ರಯPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/202212008000020/05/2022
560200160328 Mastan Banu - W/O ಮುಸ್ತಫ ಸಲಿಂ ಶೈಕ್ 8/94 PHH(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/20226004000021/05/2022
560200160334 Ayesha Nousheen - S/O ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಸಾಬ್ ಬಾಜೆ . ಅPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/20229006000020/05/2022
560200160347 Sabiya Begam - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಾವೀದ್ ಖುರೇಶಿ PHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022210014000020/05/2022
560200160361 Indubai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಹಂತೇಶ ಬಸ್ ಸ್ಟPHH(NK) / NCS------30000000-
560200160401 Sajeed Miya - S/O ಮದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕುರೆಶಿ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/202212008000020/05/2022
560200160525 Ishrat Banu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೈಕ್ ಅಶ್ಫಕುಎ ಇಕ್6PHH(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/2022150010000021/05/2022
560200160679 Muskan - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ರೌಫ್ 9-375/1 ಬಿಲPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/20229006000020/05/2022
560200160740 Munni - W/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ್ 94 ಆಶ್ರಯ PHH(NK) / NCSBiometric****985722/05/2022FPS****985722/05/20223002000022/05/2022
560200160747 Mobeena Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಐಜಾಜ ಅಹ್ಮೆದ ಕಸಬ 10 PHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/2022150010000021/05/2022
560200160816 Amreen Sadika - D/O ಸಂದಾನಿ ಮಿಯಾ ಆಶ್ರಯ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/20226004000020/05/2022
560200160836 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ 99/99 ಖಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160905 Hamida Bi - W/O ಮದರಸಾಬ ಅಸರಾ ಕಾಲೋನಿ ಬPHH(NK) / NCS------210000000-
560200160955 Mumtaj Bee - S/O ಮಹಿತಬ್ ಕುರೆಶಿ ಕುರೆಶ PHH(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/2022150010000021/05/2022
560200160996 Sultana - W/O ಸಲಾವುದ್ದಿನ ೮-೭೨ ಪೀರಾನPHH(NK) / NCSBiometric****985722/05/2022FPS****985722/05/2022180012000022/05/2022
560200161025 Kausar Bee - W/O ವಹೀದ ಮಿಯನ್ ಕುರೆಶಿ ೮-೪೯ PHH(NK) / NCSBiometric****985722/05/2022FPS****985722/05/2022210014000022/05/2022
560200161061 Asha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿಲೀಪ 19/62 ಆಶPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/20229006000021/05/2022
560200161086 Zareena Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶೈಖ್ ಕರೀಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/2022180012000021/05/2022
560200161149 Khuteja Bee - W/O ಮದ ಖಲೀಲ್ ಮಿಯ ಆಶ್ರಯ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/20229006000020/05/2022
560200161229 Ankita - W/O ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬಿರಾದಾರ #9853/1 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200161230 Dr.Tanuja Biradar - W/O ಡಾ.ಶ್ರೀಧರ್ ಎಂ ಬಿರಾದಾರ ೯೮NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200161247 Padmini - S/O ಶಂಕರಪ್ಪ ವಂಡ್ ರೊಟ್ಟೆ ಸಂಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200161489 Nasreen Sultana - S/O ತಾಜುದ್ದೀನ್ ೨೦/೬೬೮ ಆಶ್PHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/202212008000020/05/2022
560200161542 Noorunnisa - W/O ಶಫಿ ಖಾನ್ ೨೪/೧೩೧ ಆಶ್ರಯPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/2022150010000021/05/2022
560200161674 Laxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ 156 ಅಶ್PHH(NK) / NCSBiometric****985722/05/2022FPS****985722/05/20229006000022/05/2022
560200161702 Maleka Begum - W/O ಎಂಡಿ ಖಾಜಾ ಪಶಾ 11/61 ಆಶ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/2022150010000021/05/2022
560200161704 Najameen - W/O ರಫೀಉದ್ದೀನ್ 0 ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೊನPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/202212008000020/05/2022
560200161858 Shivnanda - W/O ಮಾರುತಿ . . ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೊನಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161864 Firdous - C/O ಸೈಯದ್ ಅಕ್ಬರ್ 9/362 ಶಹ ಹುPHH(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/20229006000021/05/2022
560200161917 Mamita - W/O ಶ್ರೀಪಾದ #01 ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/20226004000021/05/2022
560200162171 ಜರೀನಾ ಬೇಗಂ - W/O ಎಮ್ ಡಿ ಇಸಾಮಿಯ್ಯಾ ೨/೫೫ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200162396 Ameena Begum - W/O ಎಮ್ ಖದೀರ್ ಮಿಯಾ 35-108 ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/202212008000020/05/2022
560200162568 Samreen Banu - W/O ಜಮೀರ ಏಲ್‌ಸೀ8/29 ಅಮೀರಪೆಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/202212008000020/05/2022
560200162762 Kashamma - W/O ವೀರಣ್ಣಾ ನಾವದ್ಗೆಕರ್ ನಾರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200162925 Gousuddin Shaik - C/O ಗೌುದ್ದೀಂ ಶೈಕ್ 16/265 ಆಟೋPHH(NK) / NCS------60000000-
560200162954 Anjum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಹೀರ ಸೈಯದ 98 ಲಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/202212008000021/05/2022
560200162967 Meenakshi - W/O ವಿಷ್ಣು ರಾಠೋಡ್ . ಆಶ್ರಯ ಕಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200163125 Rekha - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಮುಳೆಗಾವ ೩-೭೫ PHH(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/20229006000021/05/2022
560200163360 Laxmi - W/O ಬಸವರಾಜ ಮೇತ್ರೆ ಆಶ್ರಯ PHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/20226004000021/05/2022
560200163449 Shantabai - W/O ಪಾಂಡುರಂಗ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/2022150010000021/05/2022
560200163684 Sheetal - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದತ್ತಾ 19/96 ಆಶPHH(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/20226004000021/05/2022
560200163786 Usha - S/O ಹಿರನಾಥ ರಾವ ಢೆ೦ಗಳೆ ೧೧೨ ಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560200164134 Shamina - W/O ಶಹಬುದ್ದೀನ್ ಲದಾಫ್ 29-129 PHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/2022180012000021/05/2022
560200164137 ಇಮಾಮ - C/O ಇಮಾಮ್ ಖಾನ್ 98/1 ಅಮೀರ್ ಪೇPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022150010000020/05/2022
560200164162 Reshma Begum - W/O ಎಮ ಡಿ ಯೂನುಸ 9-379/1 ಮುಚಲPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/202212008000021/05/2022
560200184174 Hasina - C/O ಗಫಾರ್ ಪಠಾಣ 141 ಅಮೀರ್ ಪೇಟPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/202212008000020/05/2022
560200188135 ಹಸಿನಾ ಬೆಗಂ ಗಂಡ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸಾಬ್ - ಅಸ್ರಾ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022150010000020/05/2022
560200188456 ತಹೆರಾ ಬೀ - ಮನೆ ನಂ: 36/536 ಅಮೀರಪೆಟ ಕಾಲೋನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/20226004000020/05/2022
560200188585 ಮಹಮದ.ಗಫೇರ - ಅಮೀರ್ ಪೆಟ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/2022200015000021/05/2022
560200188586 Sofiya Begum - ಮನೆ ನಂ:34, ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/2022200015000021/05/2022
560200188587 Shobha - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಲಾಲತಲಬ ಬಸವಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****985722/05/2022FPS****985722/05/2022200015000022/05/2022
560200188588 ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ - ಖುರೇಶ್ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/2022200015000021/05/2022
560200188604 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ +ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/2022200015000021/05/2022
560200188728 Amir Yunis - S/O ಇಮಂ ಸಾಬ್ ೧೦೫-೪ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/20226004000020/05/2022
560200188747 Farzana Begum - ಕಾಜಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/2022210014000021/05/2022
560200188874 Tabasum - W/O ಸಲೀಮಖಾನ 3/110/1 ಬಿಲಾಲ ಕೊPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022150010000020/05/2022
560200188985 ಸಲೀಮೊದ್ದಿನ ತಂದೆ ಹುಸೇನ ಸಾಬ - ಅಶ್ರಾ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/202212008000020/05/2022
560200189161 ಶ್ಶಿದೇವಿ - ಕಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/20226004000021/05/2022
560200189197 ಶಿವರಾಜ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200189289 Aruna Bai - ಖನಝಂಡಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022210014000020/05/2022
560200189410 ಪ್ರಕಾಶ - ಮನೆ ನಂ: 123 ಪಟೇಲ ಚೌಕ್ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/202212008000021/05/2022
560200189677 Aruna - W/O ಜೈದ್ರತ 19/2 ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/20229006000021/05/2022
560200189684 Sugalabai - ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/2022200015000021/05/2022
560200189805 ಖಾಜಾ ಮಿಯ್ಯ ತಂದೆ ಮಹೆಮೊದ್ ಸಾಬ್ - ಮನೆ.ನಂ 3 ಆಮೀರಪೆಠ ಕಾಲೊನಿ ಬಸ ನಿಲPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022270018000020/05/2022
560200190073 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ - ಅಶ್ರಾ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985722/05/2022FPS****985722/05/202212008000022/05/2022
560200190155 ರಾಮರಾವ - ಮನೆ ನಂ:101/5A, 39, ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೊನPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/202212008000020/05/2022
560200190249 Mastan Bee - ಖನಕಾ ಝಂಡಾ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022180012000020/05/2022
560200190481 Chaya Bai - ಗೊಸ್ವಮಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985722/05/2022FPS****985722/05/202212008000022/05/2022
560200190643 Khathejabi - ಆಶ್ರಾ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022210014000020/05/2022
560200190645 ತಾಜುದ್ದಿನ - ಖನಜಂಡಾ ಬಸವಕಲ್ಲಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022180012000020/05/2022
560200190703 Mahammedi Fatima - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022240016000020/05/2022
560200190727 Mohammadi - W/O ಸ್ಯೆದ್ಮದರ್ ೧೭೯ ಬಿಲಾಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/202212008000020/05/2022
560200190734 ಸೈ ಯುಸುಫ ಮಿಯ್ಯಾ - ಮನೆ ನಂ: 35-72 ರೆನಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****985722/05/2022FPS****985722/05/202212008000022/05/2022
560200190736 ಚಾಂದ್ ಸಾಬ್ ತಂದೆ ನಬಿ ಸಾಬ್ - ಮನೆ ನಂ: 6/10 ಅಮೀರಪೇಠ ಕಾಲೋನಿ, ಬPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022150010000020/05/2022
560200190737 Harunnisa Begum - ಹೋಸ ಬಸ್ಟಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಶಾನ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022150010000020/05/2022
560200190738 ಭೀಮ್ಮಾ ಶಂಕರ - ಸಂಜಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985722/05/2022FPS****985722/05/20229006000022/05/2022
560200190739 ದಿಲೀಪ - ಸಂಜಯ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/202212008000020/05/2022
560200190740 ಶಾಂತಾ ಕುಮಾರ - ಸಂಜಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/202212008000021/05/2022
560200190741 ಜಗದೆವಿ - ಸಂಜಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/20223002000021/05/2022
560200190742 farajana begum - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/20229006000020/05/2022
560200190743 ದತ್ತು - ಲಾಲ ತಲಾಬ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/2022150010000021/05/2022
560200190744 Nilamma - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಲಾಲ ತಲಪ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/20226004000021/05/2022
560200190745 ರೇಖಾ - ಆಶ್ರಯ ಲಾಲ ತಲಾಬ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/202212008000021/05/2022
560200190746 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಲಾಲ ತಲಾಬ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****239918/05/2022FPS****239918/05/20229006000018/05/2022
560200190747 nagamma - ಅಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200190749 Guramma - ಅಶ್ರಾಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985722/05/2022FPS****985722/05/20229006000022/05/2022
560200190750 GURAMMA - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200190751 ಮಾನಿಕ ಬಾಯಿ - ಅಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985722/05/2022FPS****985722/05/20229006000022/05/2022
560200190753 ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರ - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****985719/05/2022FPS****985719/05/2022180012000019/05/2022
560200190758 ಕರೀಮಾ ಬೀ - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200190759 Raziya Begum - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಖನಿ ಝಂಡಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****985722/05/2022FPS****985722/05/2022180012000022/05/2022
560200190760 ನೂರಜಾಹನ - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/2022180012000021/05/2022
560200190761 Kundabai - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/202212008000021/05/2022
560200190762 ನಸೀಮಾ ಬಾನು - ಅಮೀರ ಪೆಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/20229006000020/05/2022
560200190763 ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ - ಮನೆ ನಂ:30/432,9, ಅಮಿರಪೆಠ ಕಾಲೊನPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/20226004000020/05/2022
560200190764 Naharunisa - ಅಮೀರ ಪೆಟ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/2022150010000021/05/2022
560200190765 ಖಾಜಾ ಮೀಯಾ - ಅಮೀರ ಕಾಲೋನಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾನPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022150010000020/05/2022
560200190766 Raihimuna Begum - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022210014000020/05/2022
560200190767 Saleha - ಅಮೀರಪೇಠ ಕಾಲೊನಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022180012000020/05/2022
560200190768 Gousiya Begum - ಅಮೀರಪೇಠ ಕಾಲೋನಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/202212008000021/05/2022
560200190769 ಎಂಡಿ ಮುಕ್ರಮ್ ತಂದೆ ಬುರಹಾನ್ ಸಾಬ್ - ಮನೆ ನಂ: 1-4 ಅಮೀರ್ ಪೆಟ ಕಾಲೋನಿ PHH(NK) / NCS------210000000-
560200190770 ಸೈಯದ್‌ ಖಾಜಾ ಮೀಯಾ - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/20226004000020/05/2022
560200190771 ಫರ್ಜಾನಾ ಬಾನು - ಅಮೀರಪೇಠ ಕಾಲೋನಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/2022180012000021/05/2022
560200190772 ಸೈಯದ್ ವಾಜೀದ್ ತಂದೆ ಸೈಯದ್ ಖಾಜಾ - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸನಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/202212008000021/05/2022
560200190773 Sulechenaa - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200190774 ಸುಭಾಷ್‌ - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/20229006000021/05/2022
560200190775 Apsara Bee - ಮನೆ ನಂ:187/5, ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022150010000020/05/2022
560200190776 Mahadevi - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/20229006000020/05/2022
560200190777 ಸರಸ್ವತಿ - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/2022150010000021/05/2022
560200190778 ನಬಿಸಾಬ - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022180012000020/05/2022
560200190779 Mangala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಪ್ಪಾ 13/5 ನPHH(NK) / NCSBiometric****985722/05/2022FPS****985722/05/202212008000022/05/2022
560200190782 ಜಾಹೆದಾ ಬೀ ಗಂಡ ವಜೀರ್ ಸಾಬ್ - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/202212008000020/05/2022
560200190783 ಸುನಿತಾ - ಮನೆ ನಂ:9999, ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ (ಖಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200190784 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/202212008000021/05/2022
560200190785 ಮುಹ್ಮದ ಯುಸುಫ್ ಮಿಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಎಂ.ಡ - ಮನೆ.ನಂ 145 ಆಶ್ರಿಯ ಕಾಲೋನಿ ಮುಚಲಂPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/20226004000020/05/2022
560200190786 Norajaha - W/O ಅಲಿ ಅಕ್ಬರ್ ೩೦ ಖಾನ್ ಜ್PHH(NK) / NCSBiometric****985722/05/2022FPS****985722/05/2022180012000022/05/2022
560200190788 Imamunisa - ಮನೆ.ನಂ 167 ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/2022200015000021/05/2022
560200190789 ಬಾಬಸಾನಿಸಾಬ - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200190790 Khajabanu - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/202212008000020/05/2022
560200190791 ಅಬ್ದುಲ ಖಾದರ್‌ - ಗಾಜಿಪುರಾ ಗಲ್ಲಿಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022150010000020/05/2022
560200190792 munvar bee - ಲಾಲ ತಲಾಬ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022150010000020/05/2022
560200190793 Kasturibai - W/O ಕಾಶಪ್ಪಾ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/20229006000020/05/2022
560200190794 ಸಂತೋಷ - ಅಶರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/202212008000020/05/2022
560200190795 ಜಕೀಯಾ ಸುಲ್ತನಾ - ಆಶ್ರಾ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****940922/05/2022FPS****940922/05/202212008000022/05/2022
560200190796 Lalita Bai - ಲಾಲತಲಪ ಆಶ್ರಯಾ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/202212008000021/05/2022
560200190797 ಬಸವರಾಜ - ಲಾಲತಲಬ ಆಶ್ರಯಾ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022150010000020/05/2022
560200190798 kasturi bai - ಲಾಲ ತಲಾಬ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/20223002000021/05/2022
560200190799 Farzana Begum - ಅಶ್ರಾ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವ ಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/2022200015000021/05/2022
560200190801 ನಿರ್ಮಲಾ - ಮನೆ ನಂ: 152 ಹೊಸ್ಪೇಟ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವ AAY(NK) / NCSBiometric****985722/05/2022FPS****985722/05/2022200015000022/05/2022
560200190802 ಫೈಜೊದ್ದಿನ್ - ಮನೆ ನಂ: 43 ಅಸ್ರಾ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವ ಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022150010000020/05/2022
560200190803 ಮೆಹರಾಜ ಮಿಯ್ಯ - #10 ಖಡಿ ಝಂಡಾ ಆಶ್ರಯಾ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****985722/05/2022FPS****985722/05/20226004000022/05/2022
560200190804 ಮೇಹಬುಬ ಸಾಬ - ಮನೆ ನಂ: 4/122/31 ಅಸ್ರಾ ಕಾಲೋನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/2022180012000021/05/2022
560200190805 ಮದಾರ ಸಾಬ - ಮನೆ ನಂ: 92 ಅಸ್ರಾ ಕಾಲೊನಿ ಖನ್ಜನಡPHH(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/20226004000021/05/2022
560200190806 ರಜೀಯಾ ಬೀ - ಮನೆ ನಂ: 11/161 ಅಸ್ರಾ ಕಾಲೊನಿ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022180012000020/05/2022
560200190807 ತಾಜೋದ್ದಿನ - ಖನಕಾ ಝೆಂಡಾ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/2022180012000021/05/2022
560200190808 ತಸ್ಲಿಮ್ ಬೆಗುಂ - ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/2022150010000021/05/2022
560200190809 ಪ್ರಹ್ಲಾದ - ಅಶ್ರಾಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವ ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****985722/05/2022FPS****985722/05/202212008000022/05/2022
560200190810 ಭಾರತಿ ಗಂಡ ಬಾಬುರಾವ - ಅಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/202212008000020/05/2022
560200190811 ಶರಣಮ್ಮ - ಖಡಿ ಙಂಡಾ ಆಶ್ರಯಾ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/2022150010000021/05/2022
560200190812 Indra Bai - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೂನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200190813 ಅರುಣಾ ಬಾಯಿ - ಆಶ್ರಾ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/20229006000021/05/2022
560200190814 ಫಾಯಮುನ್ನಿಸಾ - ಆಸ೵ಋಅ ಖ಻ಳೋಣೀ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/202212008000020/05/2022
560200190815 ಶಾಹಿನ ಬೀ - ಖಡಿ ಜಂಡಾ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022150010000020/05/2022
560200190816 ಖಾಸಿಮ ಸಾಬ - ಅಸ್ರಾ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022210014000020/05/2022
560200190817 Rabiya Bee - ಮನೆ ನಂ: 104 ಅಸ್ರಾ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022150010000020/05/2022
560200190818 Maherunnisa - ಅಸ್ರಾ ಕಾಲೋನಿ ಖಂಝಂಡಾ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022200015000020/05/2022
560200190819 Reshma Begum - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೂನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/2022180012000021/05/2022
560200190820 Sangeetaa - ಅಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/2022210014000021/05/2022
560200190821 ಜೊರಾ ಬಿ - ಖಣಿ ಜಂಡಾ ಅಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/20226004000020/05/2022
560200190822 Afsher Be - ಖಡಿ ಝಂಡಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/20229006000020/05/2022
560200190823 jarina bee - ಖನಕಾ ಝೆಂಡಾ ಅಶ್ರಾ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****985722/05/2022FPS****985722/05/2022150010000022/05/2022
560200190824 ಮೋಹಿನ ಪಾಶಾ - ಖಣಿ ಜಂಡಾ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985722/05/2022FPS****985722/05/202212008000022/05/2022
560200190825 Afzal Bee - ಅಲ್ಲಾ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200190826 Inteyaj Bee - ಮನೆ ನಂ:39/42, ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವAAY(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022200015000020/05/2022
560200190827 Sunita - W/O ನಿವರ್ತ್ತಿ ಯವತೆ ೫೪ ಆಶ್PHH(NK) / NCSBiometric****985722/05/2022FPS****985722/05/2022150010000022/05/2022
560200190828 ಚಂದ್ರಪ್ಪ - ಅಶ್ರಾ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200190829 ಸುಸಲಬಾಯಿ - ಅಶ್ರಾ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/20223002000020/05/2022
560200190830 ಭಗವಾನ - ಆಶ್ರಾ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022150010000020/05/2022
560200190831 ಮೈರುನಿಸಾ ಗಂಡ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಜ್ರಾತ್ ಸ - ಮನೆ ನಂ: 274 ಅಸ್ರಾ ಕಾಲೋನಿ ಬವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/20229006000021/05/2022
560200190832 ತಾಜೊ ದಿಂನ - ಮನೆ ನಂ: 274 ಅಸ್ರಾ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/2022150010000021/05/2022
560200190833 ತಾನಾಜಿ - ಆಶ್ರಯಾ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022150010000020/05/2022
560200190834 ಅಕ್ತರ ಬಿ - ಅಸ್ರಾ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/20229006000021/05/2022
560200190835 ಕಾಳು ಸೂಬಿ - ಗಾಡವಾನ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200190836 JILE KHA - #108 ಅಶ್ರಾ ಕಾಲೊನಿ ಖನಕಾ ಝೆಂಡಾ ಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200190837 ರಶೀದಾ ಬೀ ಗಂಡ ಜಾಫರ್ ಸಾಬ್ - ಮನೆ ನಂ: 27 ಅಸ್ರಾ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/20229006000020/05/2022
560200190838 ಫರ್ಜ್ಯನಾ ಬೆಗ೦ - ಮನೆ ನಂ: 38 ಅಸ್ರಾ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/20226004000021/05/2022
560200190839 Sonika - ಆಶ್ರಯಾ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985722/05/2022FPS****985722/05/2022180012000022/05/2022
560200190841 ಯಮುನಾಬಾಯಿ - ಅಶ್ರಾ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200190843 Kashamma - ಖಡಿ ಝಂಡಾ ಆಶ್ರಯಾ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/20229006000020/05/2022
560200190844 ಶೋಭಾ - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೂನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/202212008000020/05/2022
560200190848 ವೆಂಕಟ್ - ಅಶ್ರಾ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/20226004000021/05/2022
560200190849 Varsha - ಸಂಜಯ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/202212008000020/05/2022
560200190850 ಪ್ರಕಾಶ - ಅಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/202212008000020/05/2022
560200190851 kastura bai - ಅಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/20223002000020/05/2022
560200190852 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಆಶ್ರಾ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/202212008000021/05/2022
560200190853 ಭಿಮಣ್ಣಾ - ಅಶ್ರಯಾ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/202212008000020/05/2022
560200190855 ಮಂಗಲಾ ಬಾಯಿ - ಖಡಿ ಝಂಡಾ ಆಶ್ರಯಾ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/202212008000021/05/2022
560200190856 Kavita Bai - ಮನೆ ನಂ:163, ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/202212008000021/05/2022
560200190857 ಮೌಲಾ ನಬಿ - ಖಡಿ ಝಂಡಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022180012000020/05/2022
560200190858 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/20229006000021/05/2022
560200190859 jhabiyabi - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/20229006000020/05/2022
560200190860 ಕಲಾವತಿ - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/2022150010000021/05/2022
560200190862 meharuna bee - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022150010000020/05/2022
560200190864 Ismail Bee - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985722/05/2022FPS****985722/05/2022150010000022/05/2022
560200190865 ಫರೀದ ಪಾಶಾ - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/20229006000020/05/2022
560200190866 ಶಶಿಕಲ - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬವಸಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200190867 ಹಂಸ ರಾಜ - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200190868 gausiya baigam - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985722/05/2022FPS****985722/05/2022150010000022/05/2022
560200190869 ರಿಹಾನಾ ಬೇಗಂ - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985722/05/2022FPS****985722/05/20226004000022/05/2022
560200190870 ಮಹೆತಾಬ ಸಾಬ - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/2022150010000021/05/2022
560200190871 ತಾಜೊದಿನ - ಮನೆ ನಂ: 1/122 ಖಿಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560200190872 ಅನ್ವರ್‌ ಖುರೇಶಿ - ಮಹೇಬೂಬ ನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200190873 ಖಾಸಿಮ ಅಲ್ಲಿ - ಖುರೆಶ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****940922/05/2022FPS****940922/05/2022150010000022/05/2022
560200190874 Rukeeya Begum - ಮನೆ ನಂ:5/209, ಕುರೆಶ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****985722/05/2022FPS****985722/05/2022180012000022/05/2022
560200190879 ಮಕಬುಲ ಮಿಯ್ಯ - ಮನೆ ನಂ: ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/20229006000020/05/2022
560200190880 ಸೈಯದ್‌ ಪಾಶಾ - ಖಡಿ ಝಂಡಾ ಆಶ್ರಯಾ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/20229006000021/05/2022
560200190881 ಸದರು ಸಾಬ - ಮನೆ ನಂ: 21 ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಖನಝಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/2022180012000021/05/2022
560200190882 ಅಬ್ದುಲ ಜಬ್ಬಾರ - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/2022210014000021/05/2022
560200190883 ಖುರ್ಶಿದ ಮಿಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ರಹೇ - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/20226004000021/05/2022
560200190884 ತಾಹೇರಾ ಖಾನ - ಮನೆ ನಂ: 181 ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/202212008000020/05/2022
560200190885 ತಾನಾಜಿ ರಾವ - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/202212008000020/05/2022
560200190887 phatima bee - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022210014000020/05/2022
560200190888 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022180012000020/05/2022
560200190889 ನಾಮ ದೇವ - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200190890 Shashikala - ಖಡಿ ಝಂಡಾ ಮುಚಳಂಬ ರೋಡ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022210014000020/05/2022
560200190891 ಕಲಾವತಿ - ಮನೆ ನಂ:43/29, ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/202212008000021/05/2022
560200190892 nagamma - ಖಡಿ ಝಂಡಾ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200190893 ಕಲ್ಯಾಣ ರಾವ - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/202212008000020/05/2022
560200190895 ಪ್ರೇಮಿಲಾ - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/20226004000021/05/2022
560200190896 ayena siddika - ಮನೆ ನಂ: 182 ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****985722/05/2022FPS****985722/05/2022180012000022/05/2022
560200190898 ಸುನಿಲ - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/2022150010000021/05/2022
560200190899 ಕಾಂತಬಾಯಿ - ಖಡಿ ಝಂಡಾ ಆಶ್ರಯಾ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/202212008000021/05/2022
560200190900 Satyakala - W/O ದಯಾನಂದ ೧೯/೩೧ ಆಶ್ರಯ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022180012000020/05/2022
560200190901 ಗುನಾ ಬಾಯಿ - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/20223002000020/05/2022
560200190902 Prabhavati - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/202212008000021/05/2022
560200190903 ಉಮಾದೇವಿ - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/2022180012000021/05/2022
560200190904 ಉಮಾಶ್ರೀ - ಖಡಿ ಝಂಡಾ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200190907 Khurshid Bee - ಖಡಿ ಜಂಡಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/202212008000021/05/2022
560200190909 Godavari - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೂನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022210014000020/05/2022
560200190910 Rajiya Bee - ಅಮೀರ ಪೇಟ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/20229006000020/05/2022
560200190912 ಸಿದಿಕ - ಮನೆ ನಂ: 5/59 ಅಸ್ರಾ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/2022180012000021/05/2022
560200190913 Yasmin Begum - W/O ಮ್ ದ ತಜೋದ್ದೀನ್ ಅಮೀರ್PHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022210014000020/05/2022
560200190915 ಗೌಸೋದ್ದಿನ - ಮನೆ ನಂ: 95 ಅಸ್ರ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****985722/05/2022FPS****985722/05/202212008000022/05/2022
560200190916 ಖಾಜಾ ಮಿಯ್ಯಾ - ಅಶ್ರಾ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022200015000020/05/2022
560200190917 ಕರಿಮುನ್ನಿಸಾ ಗಂಡ ಗುಲಾಬ ಶಾ - ಖಡಿ ಝೆಂಡಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/20229006000021/05/2022
560200190918 ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್‌ - ಖಡಿ ಝಂಡಾ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೂನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾAAY(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/2022200015000021/05/2022
560200190919 ವಾಸೀಮ ಬೇಗಂ - ಮನೆ ನಂ: #9999 ಆಶ್ರಯಾ ಕಾಲೋನಿ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022180012000020/05/2022
560200190922 SHARADAH BAI - ಲಾಲ ತಲಾಬ ಆಶ್ರಾಕಾಲೊನಿ ನಿಯರ ಗ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/20229006000021/05/2022
560200190923 ಶಾರದಾ ಬಾಯಿ - ಲಾಲ ತಲಾಬ ಬಸ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/20229006000021/05/2022
560200190924 ಫಕೀರ ಸಾಬ - ಅಶ್ರಯ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/202212008000021/05/2022
560200190926 ಯುಸುಫ ಅಲಿ - ಮನೆ.ನಂ. 16/80, ಅಮಿರಪೇಠ ಕಾಲೋನಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022180012000020/05/2022
560200190927 ಫಾತಿಮಾ ಬೀ - ಅಶ್ರಯಾ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/2022180012000021/05/2022
560200190928 Waheedabee - C/O ಅಮ್ಮಂ ಸಾಬ 06 ಬಿಲಾಲ್ ಕಾಲೊPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022150010000020/05/2022
560200190929 Nasima Banu - ಅಶ್ರಾ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022150010000020/05/2022
560200190930 Biyambi - ಅಸ್ರಾ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/20223002000021/05/2022
560200190931 ಕಲಿಮುನಿಸ್ಸಾ - ಅಶ್ರಾ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022150010000020/05/2022
560200190933 Gausiya Bi - ಖಡಿ ಝೆಂಡಾ ಆಶ್ರಾ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022150010000020/05/2022
560200190934 ಆಸಿಯ ಬೀ - ಅಶ್ರಾ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/202212008000020/05/2022
560200190935 Madhumathi - ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200190936 JAYADA BEE - ಅಸ್ರಾ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985722/05/2022FPS****985722/05/202212008000022/05/2022
560200190939 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಲಾಲ ತಲಾಬ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೂನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/20229006000021/05/2022
560200190940 Raheema Bee - ಖಡಿ ಝಂಡಾ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೂನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****985722/05/2022FPS****985722/05/20226004000022/05/2022
560200190941 ಜಾಹಾಂಗೀರ - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200190942 ಪಾರವತಿ - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೂನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/202212008000020/05/2022
560200190943 ಶ್ರೀಮಂತ - ಸಂಜಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/20229006000020/05/2022
560200190944 Nirmala Bai - ಸಂಜಯ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/2022210014000020/05/2022
560200190945 SARUBAI - ಮನೆ ನಂ: 9-356 ಸಂಜೈ ಕಾಲೋನಿ ಮುಚ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560200190946 Nasrin Banu - ಅಮೀರ ಪೆಠ ಕಾಲೂನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/2022150010000021/05/2022
560200190948 Renuka - ಅಶ್ರಾ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985722/05/2022FPS****985722/05/202212008000022/05/2022
560200190949 Preama - ಸಂಜಯ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200190950 ಶ್ರೀದೇವಿ - ಲಾಲತಲಪ ಆಶ್ರಯಾ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****985722/05/2022FPS****985722/05/20226004000022/05/2022
560200191152 Kousar bee - ಖುರೆಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200191180 Sulochana - ರೆನಾ ಗಲ್ಲಿ ನಿಯರ ಪೋಟೀ ಸ್ಸಟೊಡಿಓ AAY(NK) / NCS------200000000-
560200191183 Gangamma - ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------210000000-
560200191184 ಅಶಿಯಾ ಬೆಗಮ - ಅಲ್ಲಾ ನಗರ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200191187 ಭೀಮು - ಆಶ್ರಯಾ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/202212008000021/05/2022
560200191188 ಸೈಯದ್‌.ಗೌಸ - ಮನೆ ನಂ:77 ಆಶ್ರಯ ಕಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾAAY(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/2022200015000021/05/2022