REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149921 Jagadevi - W/O: ಗೋರಾಬಾ 407 ಮಂದಿರ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200151038 Vishranth - S/O ಧನಾಜಿ ಬಿರಾದಾರ #15 ಚಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200151130 Kondabayi - W/O ಗೋವಿಂದ 27/1 ಮಂಟಾಲ್ ರೋಡ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200151179 Bhagyashri - W/O: ವೆಂಕಟ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 156 ಬ್ಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200151552 ಪ್ರತಿಭಾ - W/O: ವಾಲ್ಮಿಕ 64 ಚಿಟ್ಟಾ ಕಲದPHH(NK) / NCS------180000000-
560200153998 Saraswati Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದ್ನ್ಯಾನೆಶ್ವರ ಚಿತ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154036 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣೇಶ ಚಿತ್ತ ಕೇ ಚಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200154067 Sarubai - W/O: ವಿಲಾಶ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 61 ಚಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200154080 Swati - W/O: ದಿಗಂಬರ 115 ಮಂದಿರ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154307 Kavita - W/O: ಪ್ರಕಾಶ್ 0 ಮಂದಿರ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200154824 Sharanamma - W/O: ಮಹಾಲಿಂಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ 87 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154846 Archana - W/O: ಮಹೇಂದ್ರ 103 ಮಂದಿರ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560200154887 Yamuna - W/O: ರಾವಣ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 61 ಚಿಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200155004 Pushppa - S/O: ರಾಮ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200155316 Laximi Bai - W/O: ವೀರನಾಥ್ 55 ಮಂದಿರ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200155859 Sundra Bai - W/O: ಪಿಂಟು ಸೋಲೂನಕೆ 14 ಚಿಟ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200155893 Renuka - W/O: ನಾರಾಯಣ್ ಕುಂಬಾರ್ 407 ಮಂದPHH(NK) / NCS------60000000-
560200157541 Suman - W/O: ತಾನಾಜಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 40 ಚPHH(NK) / NCS------90000000-
560200157720 Venkat - S/O: ವೆಂಕಟ ರಾವ 21 ಮಂದಿರ ಬಸವPHH(NK) / NCS------60000000-
560200157971 Sukumar Bai - W/O ವಾಮನ್ ಆಯತಕೆ 0 0 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200162139 Kalpana - W/O ಕುಮಾರ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಿಟ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200163957 Sujata Vijaya Suryavanshi - W/O ವಿಜಯ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಿತ್ತ ಕೇ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200164560 ಧೊಂಡಿಬಾ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164561 Paregabai - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------30000000-
560200164571 Parbahabai - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------30000000-
560200164572 ರಮೇಶ್ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------150000000-
560200164573 ಅಂಕುಶ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164574 ಬಾಬು ರಾವ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164575 ಗೊರಖನಾಥ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560200164576 Narasamma - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------30000000-
560200164577 vijaya bai - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164582 ಪಾಂಡು ರಂಗ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200164586 ಲಾಹು - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164589 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇAAY(NK) / NCS------200000000-
560200170799 ಕುಮಾರ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇAAY(NK) / NCS------200000000-
560200170801 shanthabai - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇAAY(NK) / NCS------200000000-
560200170806 ವಾಗು - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------30000000-
560200170812 ಸಿಮಂತ ಬಾಯಿ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------90000000-
560200170837 ಅಂಕೇಶ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200170838 Dhrupati - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------240000000-
560200170839 ಶೇಷ ರಾವ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------90000000-
560200170842 ಬಾಬು ರಾವ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560200170858 parjwa lata - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------240000000-
560200170859 ನಾಮದೇವ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560200170860 SavitraBai - ಚಿಇಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------30000000-
560200170918 ಕಲಾವತಿ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------90000000-
560200170919 Teja Bai - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------30000000-
560200170920 Shalu Bai - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------30000000-
560200170921 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------90000000-
560200170922 ಆನಂದ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------120000000-
560200170923 ಕ್ರೀಷ್ಣ ಜಿ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------30000000-
560200170925 ಪಂಡರಿನಾಥ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560200170927 ಉತ್ತಮ್‌ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560200170928 Rani - ಆಲಗೂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200170929 ಶ್ರೀ ಹರ್‌ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇAAY(NK) / NCS------200000000-
560200170933 laxmi - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------30000000-
560200170936 somana bai - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560200193953 KUSUMABAI - Chitta(K)ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200196623 Shakuntala - Chitta(K)PHH(NK) / NCS------30000000-
560200196651 ಅಜಿತಕುಮಾರ - Chitta(K)ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560200196675 ವೆಂಕಟ - Chitta(K)ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560200196677 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ - ಚಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200196681 Savita - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200196685 Laxmibai - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560200196709 ಗುರುನಾಥ - Chitta(K)ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560200196753 ಸವಿತಾ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200196781 ಧನಾಜಿ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200196823 Santoshi - ಚಿಟ್ಟಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200196831 ಮಾರುತಿ - ಚಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200209878 ಸೋಮನಾಥ ತಂದೆ ಅಶೋಕ ಶೇಳಗೆ - ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560200209884 ರಾಹುಲ ತಂದೆ ಪಂಢರಿನಾಥ ವಾಘಮಾರೆ - ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200210749 ವಿದ್ಯಾವತಿ ಪ್ರಹಲಾದ ಗೊಡಬೊಲೆ - ಚಿಟ್ಟಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200216180 Nikita - ಬಾಡು 36 ಚಿತ್ತಕಲ್ದೇವ್ ಚಿತ್ತಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560200225458 Kusuma Bai - S/O ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಶಿವಪುರ ರೋಡ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200227358 Shital - W/O ಧಮ್ಮಕೀರ್ತಿ ವಾಘಮಾರೆ 96 ಚಿಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200228825 Ambika Natikar - W/O ರಮೇಶ ನಾಟಿಕರ ಕೊಹಿನೂರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
Top