REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200148936 Bakula Bai - W/O ಶಿವಾನಂದ 230 ಬೇಲೂರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149001 Mallamma - W/O: ವೈಜಪ್ಪಾ ಮೆತ್ರೆ 1/146/5NPHH(NK) / NCS------50000000-
560200149005 Rajani Biradar - W/O ವಿನೋದಕುಮಾರ್ 5/32NPHH(NK) / NCS------50000000-
560200151193 Rajeshree - D/O ವಿಠಲ್ ಹಿರಕನೂರ್ ೨೨೧ ಖಡಕ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200151382 Vithabai Vagge - W/O: ಮಾರುತಿ ವಗ್ಗೆ ಏಚ್ ನ 1-14 PHH(NK) / NCSBiometric****971921/05/2022FPS****971921/05/20223002000021/05/2022
560200151399 Mallamma - S/O ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ನೀಯರ ಬಸವೆಶPHH(NK) / NCS------120000000-
560200151486 ವಿದ್ಯಾವತಿ - W/O: ಶ್ರೀಮಂತ ಬಾಗ 3-145 PHH(NK) / NCS------180000000-
560200151515 Mahadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ 15 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151517 ಕಾವೇರಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನರಾಜ್ 3/67 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200151537 Shweta - W/O ಧನರಾಜ 5/82 ಬೇಲೂರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200151578 Shankurani - W/O ಯುವರಾಜ 1/149 ಬೇಲೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****971921/05/2022FPS****971921/05/202212008000021/05/2022
560200151579 Parvati - W/O ಶಿವಪ್ಪಾ 145 ಬೇಲೂರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200151580 Kamalabai - W/O: ಡಿಗರಾಜ 3/67 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200151582 Radha Bai - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 2/55/3 ಬೇಲೂರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200151614 ರತ್ನಮ್ಮ - W/O: ನಂದಕುಮಾರ 2/262 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151642 Paramma - W/O: ಅಶೋಕ ವಕಾರೆ 2/127 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200151663 Rajeshwari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಂಬಸಪ್ಪ ವಕಾರೇ 3-PHH(NK) / NCS------120000000-
560200151665 Saraswati - S/O: ವೈಜೀನಾತ್ 4/03 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200151671 Savita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸತೀಶ ವೀರನ್ನೋರ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200151725 ಕಾಶಮ್ಮ ವೀರೊಣ್ಣಾರ - W/O: ಸಯದಪ್ಪ 113 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151737 Mallamma Masunoore - W/O: ಬಾಬುರಾವ್ 99NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200151741 ಈರಮ್ಮ - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಶಿಂಪೀಗೇರೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200151743 Laxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಮಲಶೆಟೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200151751 Babita - W/O ನರಸಿಂಗ 0 0 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151752 Prabhavati - W/O: ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗಿರಗಾಂಟೆ 2/30 PHH(NK) / NCS------180000000-
560200151759 Priya - W/O: ಬಸವರಾಜ ಮಚಕುರೆ 11 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151762 Jagubai - W/O: ಬಾಬು 2/272 PHH(NK) / NCS------210000000-
560200151767 Surekha - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕೊಂಕಲೆ 2/27 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200151771 Khasamma - W/O: ಶರಣಪ್ಪ ಮೆತ್ರೆ 1/260 PHH(NK) / NCS------180000000-
560200151801 Renuka - S/O ಶರಣಪ್ಪಾ ಮಡಿಕೆ #3/45/2 . PHH(NK) / NCS------120000000-
560200151807 ನಾಗಮ್ಮ ಬಡೂರೆ - W/O: ಬಸಪ್ಪ 230/2 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200151825 Shakuntala - W/O: ಹುಲ್ಲಿಪ್ಪಾ 2/128 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200151831 Laxmi Bai - W/O: ಶೇಷರಾವ್ ಗುತ್ತೇ 1-88 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200151839 Vidyavati Channakote - W/O: ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ 3-87 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151840 Mahadevi - W/O: ಶರಣಪ್ಪ ಮೂಲಿಮನಿ 4/149 PHH(NK) / NCSBiometric****971921/05/2022FPS****971921/05/202212008000021/05/2022
560200151842 Rosana Bi - W/O: ರಾಜೇಸಾಬ್ 504ಬೀ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200151845 Renuka Koli - W/O: ದತಾತ್ರೆ ಕೋಲಿ ಏಚ್ ನ 2/95 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151846 Imam Bee Rajuwale - S/O: ಮಗಬುಸ್ ಸಾಬ್ 214 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200151858 Isamalbee - W/O: ಜಫೀರ್ಶಾಬ್ 2/6 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200151865 Swati Swamy - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200151868 Malashree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನೀಲ 5/7 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200151882 ಫುಲಾಬಾಯಿ - W/O: ಶರಣಪ್ಪ ಮನಸೂರೆ 1/31 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200151898 Shilpa - W/O ಮಹೇಶ 2/56 ಬೇಲೂರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200151907 Vimala Bai - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ 1/148 PHH(NK) / NCSBiometric****971921/05/2022FPS****971921/05/20223002000021/05/2022
560200151930 Nagamma - W/O: ಮಲಶೆಟ್ಟಿ 6/131 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200151932 Sundaramma - W/O: ಮಹಾರುದ್ರ ವಳ್ಲೇನೂರ 2/91 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200151937 Ameena Bee - W/O: ಅಬ್ದುಲ್ ಗನಿ ರುಕ್ಮನ್ ವಲೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200151938 Guramma Ronte - W/O: ಶಂರಾವ್ 1/76 PHH(NK) / NCS------180000000-
560200151966 Laximibai - W/O: ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮೆತ್ರೆ 1-232 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200151997 Sindrela - W/O: ರಮೇಶ್ 3/179 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200152050 Saraswati - W/O ಹುಲಪ್ಪ ೨/೧೪೦/೨/೨೭ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****276320/05/2022FPS****276320/05/20223002000020/05/2022
560200152190 Laxmi - S/O: ನಾಗಪ್ಪಾ 2-44 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200152543 Basavajyoti - S/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಗುಂಗೆ 1/83/2 ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200152690 Nirmala - S/O: ಭೀಮಣ್ಣ 1/171/2 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200152739 Seeta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶಪ್ಪಾ 2PHH(NK) / NCS------150000000-
560200152865 Shridevi - W/O: ಹುಲ್ಲೆಪ್ಪ ವಕಾರೆ AAY(NK) / NCS------200000000-
560200153185 Bharatbai - W/O: ಶ್ರೀಮಂತ ಮೆತ್ರೆ 1-157-2 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200153241 Parvati Chillabatte - W/O: ಅಶೋಕ್ 1-16 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200153520 Bandemma - W/O: ಕಾಶೀನಾಥ 2-01 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200153522 Muktabai - S/O: ರಾಜಪ್ಪ ಬೆಳ್ಳೂರಗೆ 2-01 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153716 Sangeeta - W/O: ಸಂತೋಷ ಬೇಡಜೋಳಗೆ 232 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200153765 Tukamma - W/O: ವೈಜಪ್ಪಾ 1-62 ಬೇಲೂರ ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200155376 Sunita - D/O: ಪ್ರಭುಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಟೀಲ 5/19 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200155496 Godavari - D/O: ಮೊಡೊಳಯ್ಯ 1-136 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200155912 Nabisab - S/O: ಜೈನೋದ್ದೀನ್ ಜಾಗಿರ್ದರ 00 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200156221 Santoshi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಯ 2/PHH(NK) / NCS------60000000-
560200156283 ಸುಗಲಾಬಾಯಿ - S/O: ನಾಗಪ್ಪ ಹೊಳ್ಳೇ 90 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200156297 Nilamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ ಅಳ್ಳೇ 3/15PHH(NK) / NCS------150000000-
560200156337 Bharat Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹದೇವ 2-80 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200156350 Sharanamma - W/O: ಭೀಮಣ್ಣಾ ಗೂಟೆ 4/93NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156370 Sangeeta - S/O: ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ 5-41NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156383 Shantamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಚಪ್ಪಾ 999 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200156391 Khairun Masuddar - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬದುರ್ಖಾನ್ ಮಸದ್ದರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200156985 ಶಕುಂತಲಾ - W/O ಭೀಮರಾವ . . ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200157385 ಸುಜಾತಾ - S/O: ಸಿದ್ರಾಮ 1/120 ಬೇಲೂರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157389 Shakuntala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ 3/NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200157479 Laxmi - S/O ಹಣಮಂತಪ್ಪ 2-149 ಬೇಲೂರ ಬೇPHH(NK) / NCS------150000000-
560200157519 Mahadevi - W/O: ಬಸಯ್ಯ ಕಾಂಠಾನೆ 2-161 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157559 Kamalabai - W/O: ಹನಮಂತ ಜಮಾದಾರ್ 3-103 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200158679 ಮಿರಾಬಾಯಿ - W/O ಶೇಷರಾವ ಗಿರಗಂಟೆ 01 ಬೇಲೂರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200159271 Shobhavati - W/O ಸಂಜೀವ ಮಹಾಜನ 3/33 ಬೇಲೂರ ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200159428 Sheshikala - S/O: ಜಗನಾಥ ಮೆತ್ರೆ 1-135 ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200159548 ಸಾದನ - S/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೋರೋಲೆ 00 ಬೇಲೂರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200161311 Mallamma - W/O ಶಿವಾಜಿ ಅವುಟೆ 5/30 ಭೀಮ ನಗರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161364 Rajabai Konkale - S/O ಅಂಬಾಜಿ 0 0 ಬೇಲೂರ ಬೇಲೂರ ಅPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161365 Mahadevi - W/O: ಹುಲೇಪ್ಪ ಪಾಟಿಲ್ 248 ಬೇಲೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200161366 Nilavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಗುತ್ತೆ ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200161387 Kavita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶ್ರೀಮಂತ 2/73 ಬೇಲೂರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200161388 Chandramma - W/O: ಭೆಮ್ ರಾವ್ ಸಂಕಣ್ಣ 2/27 ಬೇNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200161453 Putalabai - W/O: ಶಿವಕುಮಾರ್ 2/49 ಬೇಲೂರ ಅಂPHH(NK) / NCS------210000000-
560200161454 Vijay Laxmi - S/O ಶಿವರಾಯ ಕವಳೆ ೨/೧೨೨ ಬೇಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200161455 Sunita - W/O: ಶಂಕರಪ್ಪಾ ಮುಲಗೆ 4/63 ಬೇಲೂPHH(NK) / NCS------90000000-
560200161456 Bhgyashri - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ 2-206 ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200161458 Mahadevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸಯ್ಯಾ ಕಾಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560200161886 Rudramma Swami - S/O ಮಡೊಳಯಾ 2/87 ಬೇಲೂರ ಬೇಲೂರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200161887 Gundamma - W/O ರವೀಂದ್ರ ಗೋಡಿಪುರಗೆ 1/175 PHH(NK) / NCSBiometric****205721/05/2022FPS****205721/05/20223002000021/05/2022
560200161888 Kalavati - S/O: ಮಹಾರುದ್ರಪಾ ಜಾವಳಗೇ 115 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200161889 Sugala Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಣೆಪ್ಪಾ ಹೌಸ್ ನ 4/PHH(NK) / NCS------90000000-
560200161890 Sugalabai - S/O: ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ ವಕಾರೇ 2/85 ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200161891 ಸುರೇಖಾ - S/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 1-14 1 ಬೇಲೂರ ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200161956 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಈರಪ್ಪ ಗುತ್ತೇ 4/94PHH(NK) / NCS------60000000-
560200162340 Saraswati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರಪ್ಪಣ್ಣ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200162342 Basamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪಾ 2PHH(NK) / NCS------150000000-
560200162621 Sarojani - S/O ಅಶೋಕ್ ಭೂರೆ 3-70 ಬೇಲೂರ ಬೇPHH(NK) / NCS------90000000-
560200162624 Savitha - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮುಲಗೆ ಬೇಲೂರ ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162625 Siddamma - W/O ಸದಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ . . ತಾ ಬಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560200162626 Basamma - W/O: ಬಸವರಾಜ ವೀರಣ್ಣೊರ ಉದಾನೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200162833 Archana - C/O ಬಾಲಾಜಿ ಗುತ್ತೆ . ಬೇಲೂರ ಬೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560200162945 Digaraj - S/O ಶಿವರಾಯ ವಕಾರೆ ೨/೧೦೭/೨ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200163103 Shantamma Outage - S/O: ರೇವಾಣಪ್ಪ ಟುಕರಿಕೊಲಿ 1/133NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200163106 Pooja - S/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ಅಳೆ ಬಸವಕಲ್ಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200163354 Savita - W/O ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಮಲಶೆಟೆ 3/85 ಬೇಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163447 Shakuntala Vakare - S/O: ಸಿದ್ರಮಪ್ಪ ವಕಾರೇ 2/97 ವಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163704 Mahadevi - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ ಬೇಲೂರ ಬೇPHH(NK) / NCS------150000000-
560200163821 Sujata - W/O ಪ್ರಶಾಂತ ಚಿಲ್ಲಾಭಟ್ಟೆ ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560200164164 ಝಹಿದ ಬೀ - W/O: ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಜಾಗಿರ್ದರ್ ಏPHH(NK) / NCS------60000000-
560200164735 Rukmini Bai - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200164745 Lalitabai Ronte - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200164778 Gouramma - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200164779 Lalita - ಬೆಲುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164780 ಅಡೆಪ್ಪ - ಬೆಲುರAAY(NK) / NCSBiometric****138721/05/2022FPS****138721/05/2022200015000021/05/2022
560200164781 ಸುರೇಶ - ಬೆಲುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164782 ಸೊಪಾನ - ಬೆಲುರAAY(NK) / NCSBiometric****138721/05/2022FPS****138721/05/2022200015000021/05/2022
560200164783 Saramma - ಬೆಲುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164784 Siddamma Mulage - ಬೆಲುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164785 ಜಗನಾಥ - ಬೆಲುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164787 ಬಾಬು - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200164788 Chitrabai Tukaram Majkure - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200164789 ಹುಲೆಪ್ಪಾ - ಬೆಲುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164791 ಪರೆಗಬಾಯಿ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200164793 kamala bai - ಬೆಲುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164794 Savita - ಬೆಲುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164795 Parabati - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCSBiometric****971922/05/2022FPS****971922/05/2022150010000022/05/2022
560200164796 ಸುಗಳ ಬಾಯಿ - ಬೆಲುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164797 Paravati - ಬೆಲುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164798 Gangamma - ಬೆಲುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164799 ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ - ಬೆಲುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164800 ಕಸ್ತೂರಬಾಯಿ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200164801 Sugala - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200164802 ಪೂರ್ಣಮ್ಮ ಗೋಡಿಪ್ಪುರಗೆ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCSBiometric****971922/05/2022FPS****971922/05/20229006000022/05/2022
560200164803 Mandakini - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200164804 ಅಬ್ದುಲ ಮಿಯ್ಯಾ - ಬೆಲುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164806 Kamalabai - ಬೆಲುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164807 Chitramma - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200164808 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಬೆಲುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164809 Nasinabi - ಬೆಲುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164810 Kaveri - ಬೆಲುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164811 ಭಿಮಣಾ - ಬೆಲುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164813 ಮೌನಪ್ಪ - ಬೆಲೂರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200164814 Shreedevi - ಬೇಲೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164815 Shobha - ಬೆಲುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164816 SARASWATI - ಬೆಲುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164817 ಬಸವರಾಜ - ಬೆಲುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164819 Kallappa - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200164820 MALLAMA - ಬೇಲುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164821 Sangeeta Veerannor - ಸಾ:ಪೊ:ಬೇಲುರ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164834 ಪಾರಮ್ಮಾ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200169336 ಸುಕುಮಾರಿ - ಬೆಲುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169337 Rasidaa Bee - ಬೆಲುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169338 ಶಿವಮ್ಮ - ಬೆಲೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169339 ಧನರಾಜ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200169341 ಬಾಬು - ಬೇಲುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200171641 ನಾಗನಾಥ - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200171642 ಶೀವರಾಜ - ಬೇಲುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200171644 Jagadevi - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------210000000-
560200171645 Padminibai Borale - ಬೇಲುರPHH(NK) / NCS------240000000-
560200171646 Chennamma - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171651 ಅನಿತಾ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171652 ರಾಜೆಮ್ಮಾ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200171653 ಸುನಿತಾ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200171655 ಸುಸಲಾ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200171658 ರತ್ನಮ್ಮಾ - ಬೇಲುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200171659 ಮಡೊಳಪ್ಪಾ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200171661 ಸಿದ್ರಮ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200171662 ಮಾಡೊಳಪ್ಪ - ಬೆಲೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171663 Shobhavati Godipurge - ಬೆಲುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200171664 ವಿರಣ್ಣಾ ವಕಾರೆ - ವಕಾರೆ ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200171665 Prabhavati - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171666 anjana - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200171667 ದಯಾನಂದ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171668 Sahera Bi - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171669 susila bai - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200171671 ರಾಜೆಪ್ಪ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200171672 ಕಾಶೆಪ್ಪಾ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200171674 Sarada - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200171675 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಖಾನ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200171676 shobhawathi - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171677 ಬಾರತಿಬಾಯಿ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200171678 ಪಂಡರಿ - ಬೆಲುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200171679 ಕಲ್ಯಾಣ ರಾವ - ಬೇಲುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200171680 Jagadevi - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200171681 ಕಮಳಾಬಾಯಿ - ಬೆಲೊರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200171682 ನಾಗಮ್ಮಾ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCSBiometric****205721/05/2022FPS****205721/05/2022150010000021/05/2022
560200171683 Mangala - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200171684 Shantamma - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200171685 ಓಂಕಾರ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200171686 ಕರಬಸಪ್ಪಾ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200171687 ಪುತಲಾ ಬಾಯಿ - ಬೆಲೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200171688 Sobhavati - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------210000000-
560200171689 Sojerbai Laxaman Borole - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200171691 ವೆಂಕಟ - ಬೆಲುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200171692 Kaushalabai - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171693 ಆನಂದ ರಾವ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200171694 ವಿಠಲ ರಾವ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCSBiometric****971921/05/2022FPS****971921/05/202212008000021/05/2022
560200171695 mangalabai - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCSBiometric****971921/05/2022FPS****971921/05/2022240016000021/05/2022
560200171696 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171697 ಗುರುನಾಥ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCSBiometric****971922/05/2022FPS****971922/05/202212008000022/05/2022
560200171698 Kasturabai - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200171699 ಬಸಮ್ಮ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200171700 Umadevi - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171701 Surekha - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171702 ರಂಗಮ್ಮಾ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCSBiometric****971922/05/2022FPS****971922/05/20226004000022/05/2022
560200171703 ವೈಜಪ್ಪ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200171704 Ratanamma - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200171705 Annapurnabai Ronte - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------270000000-
560200171706 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171707 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171708 Kamala bai - ಬೆಲುರ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------210000000-
560200171709 ಸಿದ್ರಮ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200171711 Chandrakala - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------210000000-
560200171712 ಪದ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ಬೆಲುರ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171713 Rangamma - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171714 Parvti - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200171715 Gangamma - ಬೆಲೂರ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560200171716 Laxmi - ಬೆಲೂರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200171717 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಬೆಲೂರ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560200171718 ಕಾಶಿನಾಥ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------210000000-
560200171719 Rangamma - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171720 ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾಯಿ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200171721 Jaya shri - ಬೆಲುರAAY(NK) / NCSBiometric****971921/05/2022FPS****971921/05/2022200015000021/05/2022
560200171722 Renuka - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200171723 Vidyavati - ಬೆಲುರ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171724 ಶಾಮ್‌ರಾವ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCSBiometric****971922/05/2022FPS****971922/05/20223002000022/05/2022
560200171725 Nagamma - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171726 Jana bai - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200171728 ಮಾಣಿಕ ರಾವ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------210000000-
560200171730 Gajara bai - ಬೆಲುರ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171731 ಧನರಾಜ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200171733 ಬಸವರಾಜ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200171734 ಬಸವರಾಜ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200171735 ಸುಭಾಷ - ಬೆಲುರ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171736 Rajeshwari - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171737 ಶ್ರಿ ಶರಣಪ್ಪ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200171738 ಹುಲೆಪ್ಪಾ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200171739 Paramma - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------210000000-
560200171740 Mangala - ಬೇಲೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200171741 ಮನೊಹರ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200171742 ನಿಲಮ್ಮಾ - ಬೇಲುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200171743 Godavari Gutte - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------210000000-
560200171744 Mudrka - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200171745 Ameena Begum - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200171746 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171747 ಜಗದೆವಿ - ಬೇಲುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200171748 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಬೆಲೊರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200171749 Gnyan Bai - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171750 ಕಮಲಾಬಾಯಿ - ಬೇಲುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200171751 Kamla bai - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171752 ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ - ಬೇಲುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200171753 Kasthurbai - ಬೇಲುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200171754 ಶಿವರಾಜ - ಪ್ರೇಮಲಾ ಬೇಲೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು : ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200171755 ಸೋನಾಬಾಯಿ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCSBiometric****971921/05/2022FPS****971921/05/2022180012000021/05/2022
560200171756 Gundamma - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200171757 Mahadevi - ಬೇಲೂರ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200171758 Jagadevi - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171759 Alimabee - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCSBiometric****985720/05/2022FPS****985720/05/20226004000020/05/2022
560200171812 ಸಿದ್ದಮ್ಮಾ - ಬೇಲೂರ (1)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200171823 premal - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171825 ರಜಬಾಯಿ ಬೋರೊಳೆ - ಬೆಲುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200171836 ಸಂತೋಷ - ಬೇಲುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171843 Kavitha Goure - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200171859 mahadevi - beluraPHH(NK) / NCS------30000000-
560200171860 Shivaraj - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200171866 Jumbarabai - ಬೇಲುರPHH(NK) / NCS------210000000-
560200171868 ಜೈಶ್ರೀ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200171869 Anusuya - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200171871 Lalita Bai - ಸಾ:ಪೊ:ಬೇಲುರ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200171884 Nirmala - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200185796 Mallamma - ಕುಪಂದ್ರ ಬೇಲೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು : ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560200185814 Ambica - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185815 shantabai - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185816 Rangamma - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200185817 Shanta Bai - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185818 ಚಿಂತಮಣಿ - W/O: ಗುರಪ್ಪ 1-294 ಬೇಲೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200185819 Vimalabai - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185820 ಶರಣಮ್ಮಾ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185821 ಮಹಾದೆವ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185822 ವೈಜನಾಥ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185823 Godavari - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200185824 ವಿರಶೆಟ್ಟಿ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200185825 ಜಗದೇವಿ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200185826 ರೇಣುಕ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185827 Shantamma - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200185828 Chandrakala - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------270000000-
560200185829 ಉಮೇಶ - ಬೇಲೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು : ಗೋಮಲಾಬಾಯಿ ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185830 Mallamma - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185831 ಬಾಬು - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185832 ಕಾಶಿನಾಥ - ಬೆಲುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200185833 Rasika Bai - ಬೆಲುರ ತಾ // ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ// ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200187493 ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ - ಬೆಲೊರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187974 ಮನೊಹರ - ಬೆಲುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192858 Vaijinath Maharudrappa - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200192868 Renuka - belurePHH(NK) / NCS------120000000-
560200192907 Bhagabai Godbole - ಬೆಲೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200192987 Mahananda Kamannor - ಬೆಲೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200193028 Kaveri - ಬೆಲೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200193055 ವೈಜಿನಾಥ ಬಸಪ್ಪಾ - ವೈಜಿನಾಥ ಹೊಳ್ಳೇ ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200193064 Prabhavati - ಬೇಲೂರ (1)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200193072 Jaganath Chandrappa - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200193108 Mahadevi Gunge - ಬೆಲೂರೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200193335 Vimalabai Kumbar - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200193413 Lakshimi - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200193479 ಪ್ರಭು ಕೊಕ್ಕಣೆ - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200193576 ಕುಮಾರ - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200193928 Jai Shree Gunge - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200194004 ಸುಭಾಷ ಹರಕರೆ - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200194156 ಅನರಾಜ - belourPHH(NK) / NCS------60000000-
560200194225 Sharanamma - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200194308 Eramma - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200194426 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200194704 ಗುರಯ್ಯಾ - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200195078 vidyvati - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200195100 Malamma - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200195113 Shantamma - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200195155 ಅಲಿಬೇಗ - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200195258 ಬಾಬು - ರಾವುಬಾಯಿ ಬೇಲೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು : ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560200195271 ಜ್ಞಾನಬಾ - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200195281 ಕಾಶಿನಾಥ - ಬೆಲುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200195304 Mahadevi Chillabatte - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200195447 Gundamma - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200195489 ರಾಜಪ್ಪಾ ಕುಂಬಾರ - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200195498 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಾಂಬುಳೆ - ಬೇಲೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200195510 Paramma - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200195519 Lata - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200195528 ಹುಲೆಪ್ಪಾ - ಬೇಲೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200195543 ಕಾಮ್ಮಣ್ಣಾ - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200195558 Shobhavati - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200195564 ಕಮಳಾ ಬಾಯಿ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200195576 ಸತೀಶ ಕೊಕ್ಕಣೆ - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****971921/05/2022FPS****971921/05/202212008000021/05/2022
560200195589 Prema - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****971921/05/2022FPS****971921/05/2022180012000021/05/2022
560200195590 Mahadevi - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200195610 ರಾಜಪ್ಪಾ ಶೇಟ್ಟಕರ - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200195617 Jana Bai - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****971922/05/2022FPS****971922/05/20226004000022/05/2022
560200195618 Noorjaha Bee - ಬೇಲೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200195636 ಹಣಮಂತ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200195647 ಗೋವಿಂದ - ಬೇಲೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200195649 Jyoti - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200195662 Mahadevi - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200195678 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****138721/05/2022FPS****138721/05/202212008000021/05/2022
560200195713 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------210000000-
560200195721 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200195722 ಬಾಬು - ಬೇಲೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200195728 ಶಿವಮ್ಮಾ - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****138722/05/2022FPS****138722/05/20226004000022/05/2022
560200195729 ಕಾಶೆಪ್ಪಾ - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200195730 Nilamma - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200195731 ಗಣಪತಿ - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200195735 Saraswati - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200195736 ಶಿವಾರಯ್ಯಾ - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200195737 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200195738 Shabana Begam Jagiradar - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200195739 ಪಂಡಿತ - ಬೆಲುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200195740 Anita - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200195741 ಪ್ರಭು - ಬೇಲೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು : ರಾಣಿ ಬಸವಕಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200195744 ಸಂಗಪ್ಪ - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200195745 ಸೊಗಮ್ಮಾ - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200195749 ದೇವೇಂದ್ರ - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200195751 ಮಾಹರುದ್ರಪ್ಪಾ - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200195753 Puthalabayi Hottekadke - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200195756 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200195759 ಶರಣಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200195760 ಸುಗಲಾಬಾಯಿ - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200195761 Jagadevi - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------210000000-
560200195763 Veethabai Bhelle - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200195765 ರಾಜಕುಮಾರ - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200195767 ಚನ್ನಪ್ಪಾ - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200195769 Kamalabai - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------210000000-
560200195772 Putalabai - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCSBiometric****971921/05/2022FPS****971921/05/2022180012000021/05/2022
560200195773 roopavati - ಬೇಲೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200195777 Shivanada - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200195779 ಶೀವರಾಜ ಕುಂಬಾರ - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200195784 Kavita - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200195785 Daivata Bai - beloorPHH(NK) / NCS------150000000-
560200195788 ಧುರುಪತಿ - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200195795 ಶ್ರೀಪತಿ - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200195797 tejamma - ಬೇಲೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200195805 Pareg Bai - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200195806 shobavati - ಬೇಲುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200195812 Sangeeta - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200195837 Uma Bai - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200205449 Laxmi - W/O ಗಜಾನಾಂದ ಮಾದಪತಿ 2/107 ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200208102 ಪ್ರಭಾವತಿ - ಮು/ಬೇಲುರ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ. ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200208144 Shobhavati w/o Kamanna - ಬೇಲೂರ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200208257 ಧನರಾಜ - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCSBiometric****138721/05/2022FPS****138721/05/202212008000021/05/2022
560200208259 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200208372 ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಾ - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200208375 Nilamma - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200208402 Chudamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ 0-00 ಬೇಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200208411 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200208412 ಮಿನಾಬಾಯಿ - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200208413 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200208454 Saru Bai - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200208784 ವೆಂಕಟ - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200211544 Mahadev K Bhoge - ಪೋಸ್ಟ.ಬೇಲೂರ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200211707 Mallamma - ಬೇಲುರ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200211708 SARASWATI - ಬೇಲುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200211818 GAMPU S/O, BANDEPPA METRE - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200211972 Kalavati Gurappa Wale - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200211976 Sakku Massnore - ಸಾ:ಪೊ: ಬೇಲುರ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****971921/05/2022FPS****971921/05/20229006000021/05/2022
560200211980 NAGAMMA W/O MADIVALAPPA VALE - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200211981 Gundamma - ಬೇಲುರPHH(NK) / NCSBiometric****971921/05/2022FPS****971921/05/2022150010000021/05/2022
560200211994 Nagamma Massnore - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCSBiometric****971921/05/2022FPS****971921/05/2022150010000021/05/2022
560200212164 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಗುರುಬಸವಪ್ಪಾ - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200212523 Shilpa - ಬೆಲೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200212545 anita - ಪೋಸ್ಟ ಬೇಲೂರ ತಾ.ಬಸಬಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200212667 RAMALINGA APPANNA TAMBOLE - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200212668 ಗುರುನಾಥ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾ ತಾಂಬೋಳೆ - ಬೇಲುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200212695 Lata - ಬೇಲುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200212707 RATNAMMA - ಪೋಸ್ಟ.ಬೇಲೂರ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ.ಬೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560200212770 MALAMMA W/O CHANDRAPPA - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200212777 Vanita - ಬೇಲುರ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200212780 ರೇಣುಕಾ - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200212979 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ - ಬೇಲುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200213080 Vijaylakshmi - ಮು: ಬೆಲುರ ತಾ; ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200213489 Sharanappa Vishwanath Sutane - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200213493 Kasturi Bai - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200213536 Shridevi Biradar - ಬೆಲುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200213545 SULECHANA - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCSBiometric****971922/05/2022FPS****971922/05/2022150010000022/05/2022
560200213553 sanjivakumar s/o vishwanath gi - ಬೆಲುರ ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200213554 SURESH S/O KASHINATH CHILLABAT - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200213555 SHARANAPPA S/O ANNEPPA - ಬೇಲುರ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200213557 Veethabai Bhelle - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200213629 KALIMUN BEE - ಬೇಲುರPHH(NK) / NCS------210000000-
560200213638 Maimunna bee - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200213644 Shivaraj Nagappa Bhoge - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200213659 Sangeeta - ಸಾ:ಪೊ: ಬೇಲುರ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200213663 SUGALABAI - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------210000000-
560200213760 Biban Bee - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200213868 IRAYYA S/O BABU DHIMKE - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200213877 Minakshi - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200214122 ಸಂಗಪ್ಪ ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪಾ ಸತಾನೆ - ಬೇಲುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200214123 Mutamma - ಬೇಲುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200214256 Kaveri - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200214334 Mahananda - ಬೆಲುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200214738 Sunita - ಮಾಹದೇವ 2/139 ಬೇಲೂರ ಬೇಲೂರ ಬPHH(NK) / NCS------180000000-
560200214743 Shekamma - ಸಿದ್ರಾಮ 4/10 ಬೇಲೂರ ಬೇಲೂರ ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200214842 Sarubayi - ಶಿವಾನಂದ 99 ಬೇಲೂರ ಬೇಲೂರ ಭವಾPHH(NK) / NCSBiometric****971921/05/2022FPS****971921/05/202212008000021/05/2022
560200214891 Saraswati - ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ 335 ಬೇಲೂರ ಬೇಲೂರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200214899 Chandrakala - ಕಾಶಿನಾಥ 2/206 ವಾರ್ಡ್ ನಂ-03 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200215022 Shekamma - ಭಿಮರಾವ 4/17 ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200215081 Paregabai Bellurage - ವಿಲಾಸ 21-57 ಬೇಲೂರ ಬೇಲೂರ ವಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200215082 Rekha - ರಂಗಾರಾವ ಚಂದ್ರಕಾಂತ 2/89 ಬೇಲೂPHH(NK) / NCS------1500000