REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200154026 Gopemma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶಪ್ಪ ಕಲ್ಲುರೇ ದಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200154031 Tukkabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟ ದಾಸರ ವಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200154060 Mahananda - W/O ವಿಠಲ 7 ದಾಸರವಾಡಿ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------150000000-
560200154083 Laxmibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಝರಣಪ್ಪ ದಾಸಾರವPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154087 Mamita - W/O ಜಗನಾಥ 0 0 ದಾಸಾರವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154149 Savita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ # 124 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200154173 ಕಲಾವತಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಂತೇಶ ಮಂಡಿ ದPHH(NK) / NCS------120000000-
560200154232 Sridevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕ ಏಚ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200154285 Radeeka - S/O: ಕಿಶನರಾವ ಬುಲಕೆ 27 ದಾಸರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154382 Ambika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತುಕಾರಾಮ ದಾಸರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200154447 Tukkamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿನೇಶ 69 ದಾಸಾರವಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200154543 Uma - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ 22 ದಾಸರ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154548 Laxmi - W/O ಪ್ರಕಾಶ 157 0 ದಾಸಾರವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200154561 ಸುವರ್ಣಾ - W/O: ವೆಂಕಟ 27 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200154598 Vijamma - W/O: ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ್ 149 ದಸರ ವPHH(NK) / NCS------180000000-
560200154689 Kashibai - W/O ನರಸಪ್ಪಾ 161 0 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154699 Mahananda - W/O ಶಿವಾಜಿ 0 0 ದಾಸರವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200154832 Jaranamma - W/O: ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸಾರವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200154835 Satyamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉಮೇಶ ದಾಸಾರವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154839 ರತಿದೇವಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ 79 ದಾಸಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200154869 ಜಗಮ್ಮ - W/O: ಭೀಂಶನ್ ಗಡಮಿದಿ 06 ದಾಸಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200154910 ರೇಣುಕಾ - W/O ಶಂಕರ 46 0 ದಾಸರವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200154911 Savita - W/O: ವೆಂಕಟ ದಾಸರ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200155003 Renuka - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200155040 Sumeda - D/O: ತುಕಾರಾಮ 124 ತಾ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200155054 Sapna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಕಾಂತ 8 ದಾಸರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200155060 Shridevi - S/O: ಟೀಪ್ಪಾ ರೆಡ್ಡಿ ದಾಸರ ವPHH(NK) / NCS------120000000-
560200155068 Sunita - W/O ಪ್ರಭು 1/3 0 ಧಂಗರವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200155105 Satidevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಮದೇವ 67/1 ದಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200155125 Roopa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟ ರಾವ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200155151 Anuradha - W/O ಹಣಮಂತ ಗಡಿಮಿದಿ ದಾಸರವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200155334 Sayamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಿರಂಜೀವಿ ಕಮ್ಮರೆಡ್ಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200155337 Laxmibai - W/O ಅಂಬಣ್ಣ 00 ದಾಸಾರವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200155347 Nagamma - W/O: ಭೀಮಶಾ 82 ದಾಸಾರವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200155517 Tukkamma - S/O: ಮಾರುತಿ 41 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200155522 Ambika - ಶಿವಶರಣ್ 164 ದಾಸಾರವಾಡಿ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200155621 Surekha - W/O: ಯಲ್ಲಪ್ಪ #122 ದಾಸರ ವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200155737 Jagdevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಾಂಡುರಂಗ ದಾಸರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200155794 Radha - W/O ಅಂಬದಾಸ ಗುಂಡೂರೆ 0 0 ಧಂಗರPHH(NK) / NCSBiometric****267121/05/2022FPS****267121/05/2022150010000021/05/2022
560200155846 Kashi Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು 77 ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200155854 Renuka - W/O ಪ್ರಕಾಶ 1-66 0 ಧಂಗರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****997115/05/2022FPS****997115/05/20229060000015/05/2022
560200155863 Anjana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಶರಥ 74 ದಾಸರ ವPHH(NK) / NCS------90000000-
560200155866 Ashwini - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೆರಗೆಂಟಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200155910 Shanta Bai - W/O ಶ್ರೀನಿವಾಸ 113 0 ದಾಸರವಾಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200155977 Pooja - W/O ಶ್ರೀ ಹಾರಿ 100 0 ದಾಸರವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200157391 Gangamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪ ದಾಸರ ವPHH(NK) / NCS------90000000-
560200157453 Nagaveni - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಯಾದವ ೯೩ ದಾಸರNPHH(NK) / NCS------50000000-
560200157550 Ishwaramma - W/O: ಪಾಪಣ್ಣ 17 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200157573 Muktabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಲಿರಾಮ 112/1 ದಾಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560200158017 Padmavati - S/O: ಪಾಂಡುರಂಗ 77 ದಾಸರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200158649 Yallamma - W/O ರಮೇಶ 00 ದಾಸಾರವಾಡಿ ರೋಳಾ ರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200158767 Payal - W/O: ಶಿವಕುಮಾರ 2 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------60000000-
560200158867 Nagamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟ ಯಾರಾ ದಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200158872 Narasamma - W/O ತಿಪ್ಪಣ್ಣ 0 0 ದಾಸಾರವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200158966 Jharanamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟ ಸಲೀಂದರ್ ದಾಸPHH(NK) / NCS------210000000-
560200158985 Kushal Bai - W/O: ಅಂಬಣ್ಣ ಯಾರ 54 ದಾಸಾರವಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200159115 Anju - W/O ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ 29 0 ದಾಸರವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200159134 Ningamma - W/O: ಅಂಬಣ್ಣಾ 6 ದಾಸರ ವಾಡಿ ರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200159227 Rekha - S/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ 63 ದಾಸರವಾಡಿ ರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200159440 Shridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ ದಾಸಾರವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200159661 Manikamma - S/O ಪಾಂಡುರಂಗ ಮಂದಾಡಿ ೨೮ ದಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200159737 Rekha - W/O ತುಕಾರಾಮ 0 0 ದಾಸರವಾಡಿ ರೋPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160229 Sujata - W/O: ಈಶ್ವರ 29 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200160573 Lata - W/O ಅರುಣ ಪಂಚಾಲ 0 0 ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161141 Tarabai - W/O ಅರವಿಂದ 157 0 ದಾಸರವಾಡಿ ರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200162072 Premila - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವೀಂದ್ರ ಗಿರಗಂಟಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200162443 Sarvamangala - W/O: ಈರಣ್ಣ 291 ದಾಸರ ವಾಡಿ ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162645 Sunita - W/O ಶಿವಕುಮಾರ 43 0 ದಾಸಾರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200162839 Sridevi - W/O ಸಾಗರ ಯಾರಾ ದಾಸರ ವಾಡಿ ದಾಸರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200162921 Suvarna - W/O ಶಿವಕುಮಾರ ಬಂಡೆ 1/21 ಧನಗರ ವPHH(NK) / NCS------90000000-
560200163018 Vaishala - W/O: ವೆಂಕಟ ದಾಸರ ವಾಡಿ ರೋಳಾ ಅಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560200163020 Renuka - W/O ಸಾಗರ 0 0 ದಾಸರ ವಾಡಿ ರೋಳಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200163023 Shobha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಪ್ಪ ಮು ರೋಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200163234 Renuka - W/O: ನಾಗೇಶ 74 ದಾಸರ ವಾಡಿ ರೋPHH(NK) / NCS------150000000-
560200163725 Nagamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಯಂಕಪ್ಪ ಬಲಾವಾಸಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200163743 Yankappa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಯಂಕಪ್ಪಾ 43 ದಾಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560200163778 Mahadevi - W/O: ಮಾರುತಿ 25 ದಾಸರವಾಡಿ ರೋPHH(NK) / NCS------30000000-
560200166628 ಗೊವಿಂದ - ದಾಸರವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166646 Sunita - ದಾಸರವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166647 ತುಕ್ಕುಬಾಯಿ - ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200166648 ಶಿವಶೆಟ್ಟಿ - ರೋಳಾ ದಾಸರವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166649 ಎಲ್ಲಪ್ಪ - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200166650 Manikbai - ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200166651 ಶೊಭ - ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200166652 ವಿಠಲ - ರೋಳ ದಾಸರವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166654 Lalita Bai - ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200166655 Kasturibai - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200166657 ಯಲ್ಲಮ್ಮಾ - ರೋಳಾವಾಡಿ (ದಾಸರವಾಡಿ )PHH(NK) / NCS------150000000-
560200166658 Jharanamma - ರೋಳಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166659 Yasodha Bai - ರೋಳ ದಾಸರವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166660 paramma - ರೋಳಾವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166661 Gujjamma - ರೋಳ ದಾಸವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166662 Pooja - ದಾಸರವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166663 nagamma - ರೋಳ ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200166664 kashemma - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200166665 ಸಂಗೀತಾ - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200166666 Ijamma - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200166667 ವಿನಾಯಕ - ರೋಳಾ ದಾಸರವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166668 Yallamma - ದಾಸರವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166669 Sarswati - ರೋಳ ದಾಸರವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166670 Ambika - ರೋಳ ದಾಸರವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166671 puspa vati - ರೋಳಾ ದಾಸರವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166672 ಬಸವರಾಜ - ರೋಳಾ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166673 ತಿಪ್ಪಮ್ಮ - ರೋಳಾ ದಾಸರವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166674 ಪಾಂಡುರಂಗ - ರೋಳ ದಾಸರವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166675 Nilmma - ರೋಳ ದಾಸರವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166676 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ರೋಳ ದಾಸರವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166677 ಕರಣಬಾಯಿ - ರೋಳಾವಾಡಿ (ದಾಸರವಾಡಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200177506 ಲಕ್ಷಿ ಬಾಯಿ - ರೋಳಾ ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200177507 tipamma - ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200177508 ವಿಠಲ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200177509 ಕಿಶನರಾವ್‌ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200177510 sulochana bai - ದಾಸರವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200177511 ಬಾಬು - ರೋಳಾ ದಾಸರವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200177512 Eramma - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200177513 ಮಾದಪ್ಪ - ರೋಳ ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200177514 eramma - ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****294920/05/2022FPS****294920/05/202212008000020/05/2022
560200177515 ಜಗನಾಥ - ರೋಳಾ ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200177516 Rekha - ರೋಳಾ ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560200177517 ನರಸಪ್ಪ - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200177518 Zaranamma - ರೋಳಾ ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200177519 Tukkamma - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200177520 sunita - ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200177521 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200177522 ಜಗನಾಥ - ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200177523 ಅಶೋಕ - ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200177524 Thukabai - ರೋಳ ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200177525 Madevi - ರೋಳ ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200177526 ನಿರ್ಮಲಾ - ರೋಳ ದಾಸರವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200177528 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200177529 Laxmibai - ರೋಳ ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200177530 ಜಗಮ್ಮಾ - ರೋಳ ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200177531 ತಿಪ್ಪಣ್ನಾ - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200177532 ರಮೇಶ - ದಾಸರವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200177533 ವೆಂಕಟ - ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200177534 Ambakka - ದಾಸರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200177535 Kamalabai - ರೋಳ ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200177536 ಮಾಣಿಕ - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200177537 Honnamma - ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200177538 NARASAMMA - ರೋಳ ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560200177539 ಗಣಪತಿ - ರೋಳಾ ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200177540 ನಾಥ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200177541 ಶರಣಪ್ಪಾ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200177542 Yamanamma - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200177543 ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ - ರೋಳ ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200177544 Anushabai - ದಾಸರವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200177545 kasturi bai - ದಾಸರವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200177546 ಹಾಶಪ್ಪ - ರೋಳ ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200177547 ವೆಂಕಟ - ರೋಳ ದಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200177548 ಯಲ್ಲಪ್ಪ - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200177549 Narsamma - ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200177550 ಬಸಪ್ಪಾ - ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200177551 Anjana Bai - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200177552 Sushila Bai - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200177553 Chandrakal - ದಾಸರವಾಡಿ (ರೋಳಾವಾಡಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200177554 ಸುಶೀಲ ಬಾಯಿ - ರೋಳ ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200177555 Sarswati - ರೋಳ ದಾಸರವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200177556 Lachchamma - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200177557 ಶಿವರಾಜ - ರೋಳ ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200177558 ಚಂದ್ರ ಭಾಗ - ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200177559 ಸೈಯಣ್ಣಾ - ರೋಳ ದಾಸರವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200177560 Godavari - ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200177561 ದತ್ತು - ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200177562 ಬಸವರಜ - ರೋಳಾವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200177563 ಗೋಪಾಲ - ರೋಳ ದಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200177564 ನಿರ್ಮಲಾ - ರೋಳ ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200177565 PARABATI W/o, JHARANAPPA - ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200177566 ಯಲ್ಲಪ್ಪ - ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200177567 ಮಾರುತಿ - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200177568 ಯಲ್ಲಪ್ಪ - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200177569 Sugamma - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200177570 ಶರಣಮ್ಮ - ದಾಸರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200177571 Nigamma - ರೋಳ ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200177572 ಅಂಬಣ್ಣಾ - ರೋಳ ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200177573 ಮಾಣಿಕ - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200177574 Hanamakka - ರೋಳ ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200187697 ಕಸ್ತುರಬಾಯಿ ಗಂ/ ಅಡೆಪ್ಪಾ - ರೋಳಾವಾಡಿ (ದಾಸರವಾಡಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187698 ಸುದೀರ ಬಾಬು - ರೋಳಾ ದಾಸರವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187699 ಶಿವ ಶರಣ - ರೋಳ ದಾಸರವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191765 Renuka - ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200191767 ಶಾಲುಬಾಯಿ ಸುನಿಲ - ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200191768 ಸುವರ್ಣಾ ಗಂ. ಭೀಮಶಾ - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200191772 Satyamma - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200191783 Kashi Bai - ರೊಳಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200191797 ನರಸಮ್ಮಾ - ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200191803 Yallamma - C/O ರಂಜಿತ ಗಿರಗಂಟಿ 77 ದಾಸರ ವಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200191805 Lakshami - W/O ತಿರುಪತಿ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200191808 Sangeeta - ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200191829 Gundamma - ದಾಸರವಾಡಿ(ರೊಲ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560200191831 Parvati W/o, Bhimasha - ರೊಲ್ಲಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200191833 ರಾಜಕುಮಾರ ತಂ. ನರಸಪ್ಪಾ - ರೊಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200191915 Nagamma - ದಸಾರವಾಡಿ ರೊಲ್ಲಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200193312 Paravati - ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200193322 Jharanamma - ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200193334 Yamanamma - ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200193341 Shivamma - ದಾಸರವಾಡಿ ಪೋ|| ರೋಳಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200193564 Sulochana Kamalakar - ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200193584 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200193697 ಶಾಮಬಾಯಿ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200193951 ವೆಂಕಟ - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200194058 ಭೀಮಣಾ - ರೋಳ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200194335 ಭಿಮಶಾ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200199785 Sunita - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200200946 ನರಸಪ್ಪಾ - ರೋಳಾ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200201063 Narasamma - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200201205 ಯಳ್ಳಪ್ಪ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200205398 Gujjamma - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200205423 ಅಶೋಕ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200205563 ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200205583 Vijaylaxmi - ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200205592 Satyamma - ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200205608 chandar bhag - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200205609 jagadevi - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200205610 Kavita - ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200205616 ಸಂಜು - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200205618 Yankamma - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200205627 ಪಾರ್ವತಿ - ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200205628 ಸಂಜೀವ್‌ ಕುಮಾರ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200205630 Sarubai - ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200205632 ಮಾಣಿಕ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200205636 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200205646 Shridevi - ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200205651 Ambavva - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200205653 Shantabai - ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200205659 Jagadevi - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200205662 ಮಹೆಶ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200205666 ವೆಂಕಟ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200205667 gauramma - ರೋಳಾವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200205676 prabhavati - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200205684 Laxmi Bai - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200205688 ಭೀಮಶಾ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200205699 Kavita - ಧನಗರವಾಡಿ ಪೊಸ್ಟ ರೋಳಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200205701 ತುಕಾರಾಮ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200205710 ರಾಜು - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200205718 Ningama - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200205724 ಜಗನಾಥ - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200205741 ಹಣಮಂತ - ರೋಳಾ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200205755 radhabai - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200205759 ಮಾಣಿಕ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200205780 Archana - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200205797 ತಿಪ್ಪಣ್ನಾ - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200205814 ಪಾಪಣ್ಣ - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200205824 ಪ್ರಭು - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200205827 ದತ್ತಮ್ಮಾ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200205836 VEERAMMA - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200205841 ಗಣಪಿತ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200205846 ಯಂಕಪ್ಪ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200205855 ಸಂಗೀತಾ - ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200205859 paramma - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200205862 Nagamma - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200205868 MAMITA - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200205876 ನೀಲಮ್ಮ - ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200205879 Anusha Bai - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200205888 ನೀಲಕಂಠ - ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200205894 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯಿ - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200205902 Jagamma - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200205904 satyamma - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200205917 Nirmala - ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200205955 ನರಸಪ್ಪಾ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200205965 Satyamma - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200205971 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200205975 ಝರಣಪ್ಪಾ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200205981 ನಾರೇಂದ್ರ - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200205984 Laxmibai - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200205991 Jaranamma - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200205999 ಅಂಬಣ್ಣಾ - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200206001 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200206014 Parvati - ರುಲವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200206015 Saraswati - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200206025 Kamala Bai - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200206037 Shivamma - ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200206042 Sayamma - ರೋಳ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200206057 ಸುವರ್ಣಾ - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200206059 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200206071 Renuka - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200206084 ಜಗನ್ನಾಥ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200206085 ನಾಗಪ್ಪಾ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200206095 ಭೀಮಶಾ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200206110 nirmala - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200206122 ಹನುಮಕ್ಕಾ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200206129 sulochana - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200206142 ಗಂಗಮ್ಮಾ - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200206145 Kashamma - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560200206158 Gundamma - ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200206172 ಸುಶೀಲಾ ಬಾಯಿ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200206185 ಗಣಪತಿ - ರೋಳಾ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200206191 ನಾಗಮ್ಮಾ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200206209 ಯಲ್ಲಪ್ಪ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200206229 ಪಾಂಡು ರಂಗ - ದಾಸರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200206239 ರೆವಪ್ಪಾ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200206253 ಸಿದ್ರಾಮ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200206256 Narasamma - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200206265 ಮೊನಪ್ಪ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200206272 Kamalamma - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200206278 janabai - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200206284 padmna bai - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200206288 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯಿ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200206299 kalavati - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------240000000-
560200206310 ಪುಷ್ಪವತಿ - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200206317 ಅಂಬಣ್ಣಾ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200206321 Tejamma - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200206326 ಮಾರುತಿ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200206333 ಗುಂಡಪ್ಪ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200206344 ಅಂಬಕ್ಕಾ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200206357 ಸುಬಾಷ್‌ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200206359 Sakubayi - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200206373 ನಾರಾಯಣ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200206379 ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200206386 ಪಾಂಡುರಂಗ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200206391 ವ್ಯೆಜಿನಾಥ - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200206400 Rekha - ರೋಳವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200206413 ನಾಗಮ್ಮಾ - ಧಾಸರವಾದಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200206425 ಸುರೆಶ್‌ - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200206426 Vijamma - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200206436 ವಿನಾಯಕ - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200206443 ಮಹಾನಂದಾ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200206455 ತೀಪಣಾ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200206459 ಝರಣಮ್ಮ - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200206463 Radhika - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200206471 Ellamma - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200206473 ಸಾಯಿ ರೆಡ್ಡಿ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200206484 ಶಿವಮ್ಮಾ - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200206486 ಸುನಿತಾ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200206497 KASTURBAI - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200207446 Ravi S/o,Narayan - ರೋಳಾ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200207674 Renuka - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200207767 ನರಸಪ್ಪಾ - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200207998 RAMAVVA - ಯಂಪಳ್ಳಿ ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200208237 Anita - ರೋಳಾ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200208777 SANGEETA W/O, RAJU - ಪೊಸ್ಟ ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200209702 Gousoddin - ಗೌಸೊದ್ದೀನ್ ತಂದೆ ಮಂಜೀಲಸಾಬ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200212791 Sidmma - ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****267122/05/2022FPS****267122/05/202212008000022/05/2022
560200213184 ಅಶೋಕ ತಂ. ತುಕಾರಾಮ - ರೋಳಾವಾಡಿ (ದಾಸರವಾಡಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200213185 ANUSHA Hub DEVIDAS - ರೊಳ ದಸಾರವಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200213186 Vijamma - ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200213236 Kamalamma - ಪೊಸ್ಟ ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200213240 Sangeeta - ರೋಳಾವಾಡಿ (ದಾಸರವಾಡಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200213242 Surekha - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200213243 ZARANAMMA W/o SUBHASH - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200213272 Ramesh S/o, Pandurang - ಪೊಸ್ಟ ನಿರಗುಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200213428 KAVITA - ರೊಳಾ ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200213429 IRAPPA S/o Gundappa - ರೊಳಾ ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200213430 Gopamma - 36,ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200213431 Tukamma - ರೊಳಾ ದಸಾರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200213432 BASVARAJ S/O ZARANAPPA - ರೊಳಾ ದಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200213433 Parvati - ಪೊಸ್ಟ ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200213434 SHARNAPPA S/o kallappa - ರೊಳ ದಸರವಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200213435 ಶೀಲ - ರೊಳಾ ದಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200213436 Renuka - ರೊಳಾ ದಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200213516 ASHOK S/O, VENKAT - ಪೊಸ್ಟ ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200213518 NINGAMMA W/O, PANDURANG - ಪೊಸ್ಟ ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200213523 NARASAMMA W/O, VENKAT - ಪೊಸ್ಟ ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200213805 Siddamma - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200213811 NAGESH S/o YALLAPPA - ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200213812 JAGDEVI W/o SIDRAMAPPA - ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200213813 BASVARAJ S/o PANDURANGA - ದಸರವಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200213814 Anthamma - ಪೊಸ್ಟ ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200213815 ರಘನಾಥ ತಂ ಯಲಪ - ರೊಳಾವಾಡಿ ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200213816 Anita - ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200213817 RATNAMMA W/O BHIMSHA - 9,ರೋಳಾವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200213818 IRAMMA W/o NARSAPPA - ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200213819 Lakshami - ದಸರವಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200214452 Gundamma - ತುಕಾರಾಮ 52 ಮೇನ ರೋಡ ದಾಸರವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200215229 Gangamma - ಮಾರುತಿ 121 ಮೇನ ರೋಡ ದಾಸರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200215231 Kastur Bai - ಸುಧಾಕರ 119 ಮೇನ ರೋಡ ಧನಗರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560200215330 Renuka - ಸಂಜು 96 ಮೇನ ರೋಡ ಧನಗರವಾಡಿ ಧPHH(NK) / NCS------60000000-
560200215460 Savita - W/O ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಗಡಮಿದೆ ೯ ತಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200215510 Savitra - ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ 322 ಮೇನ ರೋಡ ದಾಸರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200215744 Satyamma - ಭೀಮಶಾ 333 ಮೇನ ರೋಡ ದಾಸರವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200215880 ಯಂಕಮ್ಮ ಗಂಡ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ - ತಿಪ್ಪಣ್ಣ 16 ರಸ್ತ ದಾಸರವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200216150 Laxmi Bai - ಧೂಳಪ್ಪಾ 36 ಧನಗರವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ದPHH(NK) / NCS------150000000-
560200216151 Jagdevi - ಝರನಮ್ಮ ಹಣಮಂತ 295 ಮೇನ ರೋಡ ದಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200216152 Jagamma - ನಾಗಮ್ಮಾ ಮನೋಹರ 159 ಮೇನ ರೋಡ ದPHH(NK) / NCS------150000000-
560200216153 ನಾಗಮ್ಮ ಗಂ. ಮನೋಹರ - ನಾಗಮ್ಮ ಮನೊಹರ 59 ಮೇನ ರೋಡ ದಾಸPHH(NK) / NCS------90000000-
560200216405 Laxmibai - ದಿಲಿಪ 365 ಮೇನ ರೋಡ ದಾಸರವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200216406 Gangubai - ವಿಠಲ 294 ಮೇನ ರೋಡ ದಾಸರವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200224786 Shridhar - S/O ಅಡೆಪ್ಪ 02 ದಾಸರವಾಡಿ ಬಸವಕNPHH(NK) / NCS------50000000-
560200226832 Yallamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸತೀಶ ದಾಸರ ವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200227082 Saraswati - C/O ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ 99 ದಾಸರ ವಾಡಿ ರೋAAY(NK) / NCS------200000000-
560200227546 Sangeeta - W/O ವೆಂಕಟ 51 0 ದಾಸಾರವಾಡಿ ರೋAAY(NK) / NCS------200000000-
560200227581 Mahadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಾಂಡುರಂಗ 126 ದAAY(NK) / NCS------200000000-
560200227641 Elavati - W/O ಹಣಮಂತ 151 0 ದಾಸಾರವಾಡಿ ರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200227658 Jaishree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತುಕಾರಾಮ ಅಯೊಪ್ಪೆ ದPHH(NK) / NCS------60000000-
560200227701 Sangeeta - C/O ನರಸಪ್ಪ # 99 ದಾಸರ ವಾಡಿ ರೋPHH(NK) / NCS------60000000-
560200227781 Renuka - W/O ನರಸಪ್ಪಾ 0 0 ದಾಸರವಾಡಿ ರೋAAY(NK) / NCS------200000000-
560200227962 Bhagamma - W/O ಶ್ರೀಕಾಂತ # ದಾಸರವಾಡಿ ರೋಳಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200228030 Sonika - C/O ಗುಂಡೇರಾವ # 01 ದಾಸರ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200228036 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗೇಶ ದಾಸರ ವಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200228764 Umabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ 3/47 ಹಿಮ್ಮತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200228815 Buddashila - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗೀರೆಪ್ಪ ಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200228852 Gnyanabai - W/O ಗುಂಡಪ್ಪ ಮುಲಗೆ ೧೧/೨೩೬ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200228924 Gangamma - W/O ರಘುನಾಥ್ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200229738 Shailaja - W/O ಉಮೇಶ 02 0 ದಾಸಾರವಾಡಿ ರೋಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200230153 Manjula - W/O ಲಚಪ್ಪಾ 02 0 ದಾಸರವಾಡಿ ರೋPHH(NK) / NCS------60000000-
Top