REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200204839 Shabana Bee - C/O ಮುಲ್ಲಾ #24 ತುಗಾಂವ (ಏಚ್) PHH(NK) / NCSBiometric****421719/05/2022FPS****421719/05/2022180012000019/05/2022
560300135803 Shobha - W/O: ಸುಗ್ರೀವ ಗೊನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300135905 Vidyavati Babruwan Randive - W/O ಬಬ್ರೂವಾನ ರಂದಿವೆ ತುಗಾಂವ ಹೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300136505 Nirmala Bai - W/O: ಸುಧಾಕಾರ ಗಜರೇ ಅಟ್ ತುಗPHH(NK) / NCSBiometric****421719/05/2022FPS****421719/05/2022150010000019/05/2022
560300136548 Alaka - W/O: ದತ್ತು ಪಾಟೀಲ PHH(NK) / NCSBiometric****421723/05/2022FPS****421723/05/20229006000023/05/2022
560300136918 Kalpana - S/O: ಮಾಧವರಾವ ಕರಾಗೀರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300137021 Haseena - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಾಪೂ ಸಾಬ್ ಪಠಾನ ತುPHH(NK) / NCS------120000000-
560300137135 Kalavati Basappa - W/O ಸಂತೋಷ . . . . ತುಗಾಂವ(PHH(NK) / NCSBiometric****421723/05/2022FPS****421723/05/20226004000023/05/2022
560300137168 Pooja - W/O: ರಾಜು ಜಾಗತಪ PHH(NK) / NCSBiometric****421719/05/2022FPS****421719/05/20226004000019/05/2022
560300137269 Priyanka - W/O ವಿಠಲ # 1 PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137311 Shahina - W/O: ಶಕೀಲ ಪತನ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300137521 Lalita - W/O: ವಸಂತರಾವ್ ಉಮತವಾದೆ PHH(NK) / NCSBiometric****421723/05/2022FPS****421723/05/20226004000023/05/2022
560300137536 ಬಬಿತಾ ಚಂದರ್ ಗಾಜರೇ - S/O: ಗ್ಯಾನೋಬಾ PHH(NK) / NCSBiometric****421719/05/2022FPS****421719/05/202212008000019/05/2022
560300137569 Shobha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ ಅಸೂರೇ PHH(NK) / NCSBiometric****421723/05/2022FPS****421723/05/20226004000023/05/2022
560300137599 Surekha - W/O ಕೋಡೀಬಾ ಘೋರವಾಡೆ . . PHH(NK) / NCSBiometric****421719/05/2022FPS****421719/05/20226004000019/05/2022
560300137625 Padamin Bai - W/O: ರಾವ್ಸಾಹೇಬ್ ಘೋರವಾದೆ PHH(NK) / NCSBiometric****421719/05/2022FPS****421719/05/20226004000019/05/2022
560300137702 ಚ್ಚಬುಬಾಯಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137798 ಅನಿತಾ - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಲಾಖಂಗವೇ PHH(NK) / NCSBiometric****421724/05/2022FPS****421724/05/202212008000024/05/2022
560300137807 Padaminbai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುರೇಶ ಬೋನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****421719/05/2022FPS****421719/05/20226004000019/05/2022
560300137854 Kantika - W/O: ಕೊಂಡೀಬಾ ಗಾಯಕವಾಡ PHH(NK) / NCSBiometric****421724/05/2022FPS****421724/05/20226004000024/05/2022
560300137864 Rajiya Bee - W/O: ರಸೂಲಸಬ್ ಮುಲ್ಲಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137866 ಅಷ್ಮಿತಾ - W/O: ಶಿವರಾಜ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ PHH(NK) / NCSBiometric****421723/05/2022FPS****421723/05/20226004000023/05/2022
560300137867 Ajamira Bee - W/O: ಅಲ್ಲೌದ್ದೀನ್ ಮುಲ್ಲಾ PHH(NK) / NCSBiometric****421723/05/2022FPS****421723/05/20229006000023/05/2022
560300137904 ಸುಜತಾಬಾಯಿ - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಗಾಯಕವಾಡ್ PHH(NK) / NCSBiometric****421723/05/2022FPS****421723/05/202212008000023/05/2022
560300137908 Ushaa Bai - W/O ಅರ್ಜುನ್ ಇಂಚುರ್ ತಾ. ಭPHH(NK) / NCSBiometric****421723/05/2022FPS****421723/05/20229006000023/05/2022
560300137910 Bhama Bai - W/O: ಡಿಗ0ಬರ ಚೌಂಪುರಗೆ PHH(NK) / NCSBiometric****421723/05/2022FPS****421723/05/20226004000023/05/2022
560300137916 Avidhya - W/O: ದಯಾಂದರಾವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300137919 Shivkanya - W/O: ಉಮಾಕಾಂತ್ ಗಾಯಕವಾಡ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300137922 Shanta Abhang Gajare - W/O ಅಭಂಗ ಗಾಜರೇ #170 , ತುಗಾಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560300137924 Shakuntala - S/O ಕೃಷ್ಣಾಜಿ 113, ತುಗಾ0ವ( ಏಚPHH(NK) / NCS------60000