REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
520400188814 Shankulatha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಿವಮೂರ್ತಿ #14 ಕೆಸರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200218313 Shivamma - W/O ಧನರಾಜ 2/51 1 ಕೆಸರಜವಳಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135626 Shamalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯ ಕುಮಾರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135648 Sikendra Bai - W/O ವೆಂಕಟ್ ರಾವ್ ತ್ಕ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135656 Kastura Bai - W/O ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135738 Uman Bai - W/O ಸದಾಶಿವರಾವ ಪಾಟೀಲ ತಾ.ಭNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300135742 Chaya - W/O: ಚಂದ್ರಶೇಖರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136352 Vijaylaxmi - S/O ದೆವಿ೦ದ್ರಪ್ಪಾ ತಾ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560300136498 Subhadra Bai - S/O ಶಿವಯೋಗಿ #00 ಕೆಸರ ಜವಳಗ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300136547 Ashwini - W/O ಮಹೇಶ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
560300136554 Chayabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಮೃತ ರಾವ ಕೊಳೇಕಾರ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300136567 Shantha Bai - W/O ಗುಂಡೆರಾವ್ ಕೊಳೆಕರ್ ತಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300136570 Arati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅರವಿಂದ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300136571 Vidya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಶಾಂತ ಬ್ಳಲೇ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300136660 Pooja - W/O: ದಯಾಳ್ ಸಿಂಗ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300136661 Aravind - S/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೆಲ್ಲಾಳೆ ತಾ.PHH(NK) / NCS------200000000-
560300136667 Shalubai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ ಕೊಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300136668 Susalamma - W/O ತಿಪಣ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300136671 Usha Bai - W/O ನರಸಿಂಗರಾವ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300136672 Suvarna - S/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಕರಕಲ್ಲೇ ತಾ.PHH(NK) / NCS------150000000-
560300136673 Subash - S/O ಗಣಪತ ರಾವ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300136676 Surekha - S/O ಕಿಶನರಾವ ಮಾನೆ ತಾ. ಭಾಲPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136677 Mahadevi - W/O ಪಂಡರಿನಾಥ್ ಫುಲೆ ತಾ.ಭಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300136679 Subadra Bai - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300136684 Sangeeta - S/O ಮಾಲಾಬಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300136686 Jagdevi - S/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗಾಯಕ್ವಾಡ ತಾ.PHH(NK) / NCS------200000000-
560300136687 Jagdevi - S/O ಜಗನಾಥ್ ತಾ.ಭ್ಗಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560300136770 Laxami Bai - W/O ಮಹೇಪತ್ ರಾವ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------300000000-
560300136775 ಶೋಭಾ ಬಾಯಿ - W/O ವೆಂಕಟ್ ರಾವ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
560300136780 Shanta Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟರಾವ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300136865 Tengemma - W/O ಭೀಮ ಶಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಯಿ ಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560300136870 Lalita Bai - W/O ಮಾರುತಿರಾವ್ ಧುಳೆ ತಾ.ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300136876 Kavita - W/O ಸುರೇಶ PHH(NK) / NCS------250000000-
560300136889 Saraswati - S/O ಸೋಪಾನ ರಾವ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560300136895 ಅನುರಾಧಾ - S/O ಲಕ್ಷ್ಮನ ರಾವ ತಾ.ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------50000000-
560300136931 Chandrakala - W/O ಬಾಲಾಜಿ ಹಜಾರೆ ತಾ. ಭಾಲPHH(NK) / NCS------250000000-
560300136937 Kesharabai - W/O ಕಮಲಾಕರ್ ಹಜಾರೆ ತಾ. ಭಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300136960 Hirakan Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಮರಾವ್ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300136963 Chathurbai - W/O ತಾನಾಜಿ ಧುಮಾಳೆ ೧೨ ತಾ. PHH(NK) / NCS------100000000-
560300136964 Annapurna - W/O ತುಳಸಿರಾಮ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300136988 Mantheshwari - W/O ಹಣಮಂತ ಕಟಾಳೆ ತಾ. ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------250000000-
560300137178 Swati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ ಪಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300137252 Kalavati - W/O ಶರಣಪಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300137387 Sundar Bai - S/O ಮಾರುತಿರಾವ್ 2/16 ತಾಲೂಕ ಭಲPHH(NK) / NCS------200000000-
560300137393 Ambubai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ ರಾವ್ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300137395 Sushilabai - W/O ಕಾಶಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರ ತಾ. PHH(NK) / NCS------100000000-
560300137463 Soundarya - W/O ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ್ 3/77 ಕೆಸರಜವಳPHH(NK) / NCS------250000000-
560300137467 Laxmi Bai - W/O ವಿತೋಬಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------50000000-
560300137529 Milana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಾಂಡುರಂಗ ಕೊಳೇಕಾರ್ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300137537 Deepali - W/O ಅಂಬಾದಾಸ ಗಾಯಕವಾಡ 12 ಕೆಸರಜPHH(NK) / NCS------200000000-
560300137594 Jaibun - W/O ರಿಯಾಜ್ ತ್ಕ ಭಾಲ್ಕಿ ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
560300137631 Geeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಗುಣಾಥ್ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300137652 Preeti - W/O ಉದಯರಾಜ ಕರಕಲೆ 28/1 ಕೆಸರಜವPHH(NK) / NCS------200000000-
560300137759 Godavari - W/O ಬಸವರಾಜ್ ಮಳಚಾಪುರೆ ತಾ.PHH(NK) / NCS------200000000-
560300137790 Shamala - S/O ವೆಂಕಟ್ ರಾವ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
560300137856 ಅನಿತಾ - W/O ಓಂಕಾರ್ PHH(NK) / NCS------250000000-
560300137871 Mudrika Bai - W/O ರಾಮಶನ ತಾ.ಭ್ಗಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300137909 Shanta Bai - S/O ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ವಾಗೆ ತಾ.ಭಾಲPHH(NK) / NCS------200000000-
560300137911 Saraswati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜಿನಾಥ ವಾಗೆ PHH(NK) / NCS------50000000-
560300137912 Renuka Bai - W/O ತುಳಸಿರಾಮ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300137920 Kalavti - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜ್ಞಾನದೇವ ಚPHH(NK) / NCS------50000000-
560300137929 Kamala Bai - W/O ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ ಮಾಳಚಾಪುರೆ #2/PHH(NK) / NCS------150000000-
560300137930 Sanjukumar - D/O ಸಂಜೀವಕುಮಾರ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ . PHH(NK) / NCS------150000000-
560300137931 Lalita Bai - W/O ಶಿವಾಜಿ ರಾವ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560300137970 Anita - W/O ಲಕ್ಷಮನ ಗೊಬಾಡ ತಾ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------250000000-
560300138002 Maina Bai - W/O ಜ್ಞಾನೆಶ್ವರ್ ಕೊಳೆಕರ್ PHH(NK) / NCS------250000000-
560300138101 Kavita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಚಂದ್ರ 3/87 ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560300138190 Latabai - W/O ಅಶೋಕ 3/20 ಕೆಸರಜವಳಗಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300138257 Shilapa - S/O ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300138460 Parbati - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮೆಹತ್ರೆ ತಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300138578 Vijaya - W/O ಗೋವಿಂದ ರಾವ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560300138608 Laxami - W/O ನಾಗನಾಥ್ ತ್ಕ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560300138617 Priya - S/O ಮಾರುತಿ ರಾವ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------200000000-
560300138725 Thulasa Bai - W/O ನರಸಿಂಗ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
560300138737 Shubhangi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶೇಷರಾವ ಸಾವPHH(NK) / NCS------150000000-
560300138919 Anita - W/O ಶಿವಾಜಿ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300138963 Iramma - S/O ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಡಿಗ್ಗೆ , , PHH(NK) / NCS------250000000-
560300139967 Lata - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141365 Ambika - W/O ಸದಾನಂದ ಬಸ ಸ್ಟಾಪ ಹತ್ತಿರ ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141664 Laxmi Bai - W/O ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಕೊಳೆಕರ್ ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141665 Saraswati - S/O: ಶ್ರೀಮಂತರಾವ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141710 Sarswati - S/O ಶಿವಕುಮಾರ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ #42NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141713 Jayamangala - S/O ಬಸವರಾಜ್ ಕೆಸರಜವಳಗ ಪೋಸ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141806 Sulochana - W/O ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಮಾಲಿಪಾಟಿಲ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141855 Radhika - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಿವಾಜಿ ದದಾಪುರೆ 2-30NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141887 Yougeeta - W/O ಮಾರುತಿರಾವ್ ವಲಾ೦ಡೆ ತಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141946 Preethi Krishna Patil - W/O ಕೃಷ್ಣ ಪಾಟಿಲ್ ನಂ 1-44 ಕೆಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142540 Annaji - S/O ಸಾಧುರಾವ ಶಿಂದೆ ತಾ.ಭಾಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560300142725 Varsharani - W/O ವಿಷ್ಣುಕಾಂತ 2/60/1 ಕೆಸರ ಜPHH(NK) / NCS------200000000-
560300143003 Jijabai - W/O ನರಸಿಂಗ ಖಂಡೇಕರ ತಾ.ಭಾಲPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143057 Umadevi - W/O ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300143121 Sharada Bai - W/O ಬಸವರಾಜ್ ಕರಕಲ್ಲೇ ತಾ.ಭPHH(NK) / NCS------150000000-
560300143408 Tulasa Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತುಕರಾಂ ವಂಕಡೆ PHH(NK) / NCS------50000000-
560300144005 Suvarna - W/O ಪರಮೇಶ್ವರ 239 . ಕೆಸರಜವಳಗ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144017 Sangeeta - S/O ಬಾಬುರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ೪-೩-೬ ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144288 Sheshanna - S/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಬಿರಾದರ್ ತಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144361 Kavita - W/O ಹಣಮಂತ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಕೆಸPHH(NK) / NCS------250000000-
560300144375 Sunita - W/O ಜ್ಞಾನೆಶ್ವರ ಮೆಹೆತ್ರೆ 0 # PHH(NK) / NCS------100000000-
560300144499 Basamma Wage - S/O ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ವಾಗೆ ತಾ.ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144599 DATTATRI VITHOBA - C/O ದತ್ತತ್ರಾಯಾ ಶಿಂದೆ 2/69 . PHH(NK) / NCS------200000000-
560300144610 Reshma - W/O ಸುರೇಶ ಶಿಂದೆ 23 # ಕೆಸರಜವಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560300145103 Mathurabai - S/O ಅ೦ಬಾದಾಸ ರಾವ ಶಿಂದೆ ತಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300145105 Surekha - W/O ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ 2/28 ಕೆಸರಜವಳಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560300145111 Swati - S/O ಸಂಜೀವಕುಮಾರ್ ಪವಾರ್ ತಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145688 Jana Bai - W/O ಕಿಶನ್ ರಾವ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300145837 Asha Bai - W/O: ಅಶೋಕ ರಾವ ಡೊಲೇ ಕೆಸರಜವಳಗ ಅNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145843 Sarasvati - W/O ಸೋಪಾನ ರಾವ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145851 Bhagyashree - W/O ಪ್ರಭು ವತಾಂಬೆ 03 0 ಕೆಸರಜವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300145888 Rajeshri - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ ಲಕ್ಕಪ್ಪಾ ಕೆಸರ ಜವಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300146213 kasaturi bai - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300146214 Sangamma - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146215 bandemma - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300146216 ನರಸಿಂಗ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146217 Jagdevi - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300146219 Putlabai - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146220 ಮಂಗಲಾ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146221 ಶರಣಪ್ಪ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146222 ಕಮಲಾಕರ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146223 jijabi - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300146224 ನಿರ್ಮಲಾ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146225 ಫಝಱನಾ ಬೇಗಂ - ಕೆ. ಜವಳಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146226 md mastan - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146228 ಶೋಭಾಬಾಯಿ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300146229 ಸೊನಾಬಾಯಿ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300146230 ವೀರಪ್ಪಾ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146231 Bharat Bai - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146232 Shalu Bai - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146233 ಗಂಗಾಧರ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146234 ನಾಗು - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300146235 ಮಾಣಿಕರಾವ್‌ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146236 chitrabai - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146237 ಶ್ರೀಪತಿ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146238 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300146241 mangala - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146242 ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ವಿಠೋಬಾ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146243 ಮನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹೈಬತ್ತಿ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300146244 ಕೆರಬಾ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146245 ದೈವತಬಾಯಿ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146246 ಪದ್ಮಿಣಿಬಾಯಿ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300146247 Sumitra - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146249 Kashamma - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146250 ರುಕ್ಮಣಿಬಾಯಿ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146251 savita - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146253 ನಾರಾಯಣ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146254 Ashadevi - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300146255 Sangita - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300146256 putalabai - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300146257 Vimalabai - ಕೇಸರಜವಳಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146258 Sushila Bai - ಕೇಸರಜವಳಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146259 ಬಾಬು - ಕೆಸರ ಜವಳಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300146260 ವೆಂಕಟ ರಾವ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300147820 ಶೆರಣಪ್ಪಾ - ಶೆರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವಿರಪಣ್ಣಾ ಕೆಸರಜವಳPHH(NK) / NCS------300000000-
560300152383 Shobha Bai - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300152384 Nirmala - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560300152385 Laxmi Bai - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152386 ರಾಜಕುಮಾರ - ಕೇಸರ ಜವಳಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560300152387 Padmin - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300152388 Aishwarya - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152389 Renuka Bai - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300152390 ನಾರಾಯಣ್ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300152391 parkash - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300152393 ವಿಷ್ಣು - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152394 Vimala Bai - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300152395 Rukmini Bai - ಕೆಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152396 Shobha - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300152397 Kalawati - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152398 ದಿಲೀಪ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152399 Baswashree - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300152400 ಸುರೇಖಾ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300152401 ಧೂಳಪ್ಪಾ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300152402 ಅನುಸುಯಾ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152403 ಪ್ರೇಮಾಜಿ - ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152404 nagamma - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560300152405 Nagamma - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300152406 ಬೂದಪ್ಪ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300152407 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300152408 Shobha - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152409 niramal - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300152410 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152411 ಸಂತೊಷ್ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152412 ರಾಜಕುಮಾರ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300152413 ರವಿಂದ್ರ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152414 ಚಿತ್ರಾ ಬಾನು - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300152415 sunita - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300152416 laximi bai - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152417 ರಮೇಶ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300152418 Shridevi - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300152419 gaya bai - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300152420 Shivmma - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560300152422 ಜಗನಾಥ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300152423 Nilamma - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560300152424 ಮಾದವ ರಾವ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152425 Uttama Bai - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300152426 ಸುಕೆಷನಾ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152427 ಪರ್ಲದ್‌ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152428 Putala Bai - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300152429 ಶ್ರೀ ದೇವಿಖ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300152430 ಬಸವ ರಾಜ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152431 ರಾಜಮತಿ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300152432 ankush - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300152433 ಬಾಲಾಜಿ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152434 ಗುಲಾಬ ಸಿಂಗ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300152435 ಶಿವಣ್ಣ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152436 ಯಶೋದ ಬಾಯಿ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152437 Pulabai - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152438 ಮಾರುತಿ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152439 ರಾವ ಸಾಬ - ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300152440 Indu Bai - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560300152441 ಕಲಾವತಿ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152442 ರಾಮರಾವ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300152443 Dhonda Bai - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560300152444 ರತ್ನ ಬಾಯಿ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300152446 Jaishri Bai - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------350000000-
560300152447 sangetha - ಕೇಸರಜವಳಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152448 Urmila - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560300152450 Shridevi - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560300152451 kashibai - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300152452 sevanta bai - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300152453 Shakutala - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300152454 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152455 ಕಾಶಿನಾಥ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300152456 Sunanda - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------350000000-
560300152457 gautham - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300152458 ಸುರೆಶ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152459 ವಿಲಾಸ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152460 ಮಿಲಿಂದ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152461 Bharat Bai - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152462 ಸೊಪಾನ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300152463 ದೇವಿಂದ್ರ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152464 ದಿಲೀಪ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152465 ವಸಂತ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152466 ದಸರಥ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152467 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152468 ಸಂಜೀವ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152469 ಲಕ್ಷಣ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152470 Anitha - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300152471 ರಾಜೇಂಧರ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152473 ವಿಶ್ವ ನಾಥ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152474 ವಿನಂತಾ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152475 ಅಶೋಕ - ಕೆ. ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300152476 ಸುಗಲಾ ಬಾಯಿ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300152477 ದೋಂಡಿಬಾ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300152478 Teja Bai - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152479 ತಾನಾಜಿ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300152481 sarasvathi - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152482 Jijabai - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300152483 bayamma - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300152484 ಸುರೆಶ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152485 ಬಸವರಾಜ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152486 ರಾಜೇಂಧರ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152487 ಕಾಶಮ್ಮಾ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152488 ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300152489 nilavathi - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300152490 ದೇವರಾವ್‌ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300152491 ರಂಗಾ ರಾವ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300152492 Gangabai - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300152493 ಬಸವರಾಜ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300152494 Gundamma - ಕೇಸರಜವಳಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300152495 ಮಾರುತಿ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300152496 ಓಂಮಕಾರ - ಕೇಸರAAY(NK) / NCS------350000000-
560300152497 padmavati - ಕೆಸರ ಜವಳಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300152498 ಪಾಂಡು ರಂಗ - ಕೆಸರ ಜೌಳಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300152500 ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------350000000-
560300152501 ಗೊಪಾಲ ರಾವ - ಕೇಸರ ಜವಳಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152502 Mangala Bai - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------400000000-
560300152503 ವಾಮನ ರಾವ - ಕೇಸರ ಜವಳಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560300152504 ಭಾಸ್ಕರ್‌ - ಕೆಸರಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152505 vandan bai - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300152506 ಗಣಪತಿ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300152507 ಉಮೇಶ್‌ - ಕೇಸರಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152508 ಮನೊಹರ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300152509 Laxami Bai - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300152510 Nirmala - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300152511 Padmini Bai - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------400000000-
560300152513 ದೊಂಡಿಬಾ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152514 Sangeeta - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152515 Mangala - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152516 ಕಿಶನ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300152517 ನಾಮದೇವ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152518 ಪ್ರಕಾಶ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152519 Laximi Bai - ಕೇಶರ ಜವಳಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300152520 ನಾರಾಯಣ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152521 Mallamma - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300152522 savita - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152523 ಸುಶೀಲ ಬಾಯಿ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300152524 ಗುರನಾಥ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152525 ಶಿವಾ ಲಿಂಗ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152526 SHUBHAVATI - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300152527 Gangamma - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152528 Laxmi - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152529 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152530 Kalavati - ಕೇಸರ ಜವಳಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152531 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300152532 ಜನಾ ಬಾಯಿ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152533 subhadra bai - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300152534 ಬಬಾವಾನ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152535 ಶಿವಾ ರುದ್ರಾಪ್ಪಾ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300152536 ಶೋಭಾ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300152537 ನರೇಶ್‌ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152538 ಜಗನಾಥ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300152539 ವಿಜಯ ಕುಮೆರ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152540 ದೇವಿಂದ್ರ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300152541 ಗಣಪತಿ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152542 ಶಿವರಾಜ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152543 Ganga Bai - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300152544 ಸಂಜಿವ - ಕೇಸರ ಜೋಳಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300152545 sangeet - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560300152546 Putala Bai - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152547 Anuradha - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152548 ವೆಂಕಟ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152549 ಧೂಳಪ್ಪಾ - ಕೇಸರ ಗವಳಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300152550 shanta bai - ಕೆಸರಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300152551 ಶ್ರೀ ಬಾಬು - ಕೆಸರಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300152552 ರಾಜ ಕುಮರ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300152553 ಗಣಪತ ರಾವ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300152554 ನಬಿಸಾಬ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300152555 sanju kumar - ಕೇಸರಜವಳಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300152556 Tangemma - ಕೆಸರ ಜೌಳಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300152557 ಚಂದ ಪಾಶ - ಕೆಸರ ಜೌಳಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300152558 Nirmala Bai - ಕೆಸರ ಜವಳಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300152559 ಗುಲಾಬ - ಕೆಸರ ಜೌಳಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300152561 Basama - ಕೆಸರ ಜೌಳಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300152562 ಏಕನಾಥ - ಕೆಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300152563 hausa bai - ಕೆಸರ ಜೌಳಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300152564 ವಿಲಾಸ - ಕೆಸರ ಜವಳಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560300152565 ಶಾಂತಕುಮಾರ - ಕೇಸರ ಜವಳಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560300152566 Kamala Bai - ಕೆ, ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------350000000-
560300152567 Laxmi Bai - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300152568 Bharat Bai - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560300152569 ಸೊಪಾನ ರಾವ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300152570 Houshabai - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152571 ಶಿವಾಜಿ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152572 ವೆಂಕಟ ರಾವ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300152573 Kamla Bai - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560300152574 ಅರವಿಂದ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152575 ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152576 ಶಿವಾಜಿ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152577 laximi bai - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300152578 Radhabai - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152580 ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152581 Kashi Bai - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560300152582 ಗೊದಾ ವರಿ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300152584 ಮನ್ಮಥಯ್ಯ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152585 ನಾಗನಾಥ - ಕೆಸರಜವಲಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152586 ತಾಜೋದ್ದಿನ - ಕೇಶರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300152587 Vimala Bai - ಕೇಸರಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152588 ಪಿರಾಜಿ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300152589 Saraswati - ಕೆ. ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560300152590 ಗ್ಯಾನೋಬಾ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560300152591 shiri devi - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560300152592 Sundara Bai - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560300157403 Aarati - ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಕೇಸರ ಜPHH(NK) / NCS------200000000-
560300169526 ವಾಮನ ರಾವ - ಕೇಸರ ಜೋಳಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169527 ಬಸವರಾಜ - ಕೆಸರ ಜವಳಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169528 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಕೇಸರ ಜೋಳಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169529 ಸುರೇಶ - ಕೇಸರ ಜೋಳಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169530 ಮದುಕರ - ಕೇಸರ ಜವಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169531 ವಾಮನ ರಾವ - ಕೇಸರ ಜವಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169532 ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ - ಕೇಸರ ಜವಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169533 ಶಿವರಾಜ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169534 ಬಾಬು ರಾವ - ಕೇಸರ ಜವಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169535 ಅರ್ಜುನ ರಾವ - ಕೇಸರ ಜವಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169536 ದಿಲೀಪ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169537 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಕೇಸರ ಜವಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169538 ಬಾಬು ರಾವ - ಕೇಸರ ಜವಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169539 guramma - ಕೇಸರ ಜವಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169540 ವಚಲಾ ಬಾಯಿ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169541 ಕಸ್ತೂರ ಬಾಯಿ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169542 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169544 ವಾಮನ ರಾವ - ಕೇಸರ ಜವಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169545 ವೈಜಿನಾಥ - ಕೇಸರ ಜವಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169546 ಬಸವರಾಜ - ಕೇಸರ ಜವಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169547 ಬಸವರಾಜ - ಕೆಸರ ಜವಳಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169548 ಚಂದ್ರಪ್ಪ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169549 ದತ್ತಗಿರ - ಕೇಸರ ಜವಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169550 tejamma - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169551 ಸೂಲೊಚನಾ ಬಾಯಿ - ಕೇಸರ ಜವಳಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000