REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135732 Anjali - S/O: ವಿಠಲರಾವ್ ಮೆತ್ರೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300139326 Anuradha - W/O ದೀಪಕ 51 1 PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139435 Parveen Bee - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಲ್ಲಾದ್ದೀನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300139482 Sangeeta - W/O: ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಆಟ ಕೋಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/202212008000024/05/2022
560300139596 Rekha - S/O ವಿಶ್ವನಾಥ ತಾ . ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139679 Radha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಧೊಂಡೀಬಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139685 Pratibha - S/O: ವೀರಪ್ಪಣ್ಣಾ ಪಾಟಿಲ್ ಕೋPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20226004000024/05/2022
560300139700 Sangeeta - S/O: ವಿಶ್ವನಾಥ ಅಟ್ ಕೋಟಗಿರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300139727 Akshar Bai - S/O: ಕಾಶೀರಾಮ್ ಕೋಟಗಿರಾ PHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20229006000024/05/2022
560300139728 Mangala Bai - W/O: ಭವರಾವ ಲಾಖನಗಾವೆ 125 ಕೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139743 Renuka - S/O: ದಯಾನಂದರಾವ್ ಭಂಡಿಬಾಳೆ PHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20226004000024/05/2022
560300139769 Roopa - S/O: ಸಂಗಪಾ ಆಟ ಕೋಟಗಿರಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139891 Shanta Bai - W/O: ರಂಗರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಕೋಟPHH(NK) / NCS------30000000-
560300139912 Tangemma - W/O: ವಿಠಲ ರಾವ್ ಆಟ ಕೋಟಗಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20226004000024/05/2022
560300139980 Laximan - S/O: ಬಾಬುರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ ಕೋಟPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20226004000024/05/2022
560300139982 Rani - W/O: ಬಾಲಾಜಿ ಅಟ್ ಕೋಟಗಿರಾ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022150010000024/05/2022
560300140003 Kajal - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಿಲಿಂದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20223002000024/05/2022
560300140004 Bhuvneshwari - W/O ದಿಗಂಬರ ಮೆತ್ರೆ # , ಕೊಟ್ಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20226004000024/05/2022
560300140383 Asma Bee - D/O: ಮಹೆತಾಬ್ ಸಾಬ 1-96 PHH(NK) / NCS------30000000-
560300140565 Anusaya Bai - S/O: ಗನಪತ್ ರಾವ ಭಂಡಿಬಾಳೆ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20226004000024/05/2022
560300140566 Noorambe - S/O: ರಹೀಮುದ್ದೀನ್ 21 PHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20226004000024/05/2022
560300140567 Jyoti - W/O: ಅಶೋಕ್ ಶೆಡೋಳೇ PHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022150010000024/05/2022
560300140572 ಖೈರುನಬೀ - W/O ಜಮೀರುದ್ದೀನ್ . . PHH(NK) / NCS------90000000-
560300140604 Sonamma - S/O: ಗುಂಡಪ್ಪ ಮೆತ್ರೆ ಅಟ್ ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560300140617 Kalavati - S/O: ದಶರತ್ ರಾವ 94 ಕೋಟಗಿರಾ PHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20229006000024/05/2022
560300141289 Vaishalibai - W/O: ಸುರೇಶ ಅಟ ಕೋಟಗಿರಾ ಮದPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022180012000024/05/2022
560300142981 Suvrana - W/O: ಧನರಾಜ ಅಟ ಕೋಟಗಿರ ಮದಕಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560300143005 Kalpana - S/O: ಹನುಮಂತ 142 ಕೋಟಗಿರಾ ಮದPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143326 Kalpana - W/O ಯೋಗೇಶ್ ಬಿರಾದಾರ , ಕೊಟಗಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20226004000024/05/2022
560300143351 Renuka - S/O: ರಾಮರಾವ್ ಕರವಂದೆ PHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20226004000024/05/2022
560300143537 Vandana Bai - W/O: ಬಾಬು ಅಮಾರುತ್ 0-3 ಅಟ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20226004000024/05/2022
560300143687 Anita - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ 134 ಕೊಟಗೀರಾ ಮದPHH(NK) / NCS------90000000-
560300144659 Mallamma - C/O ಗುಣದಪ್ಪಾ 110 ಕೊಟ್ಗಿರಾ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/202212008000024/05/2022
560300144954 Kamabla - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಾಂಡುರಂಗ ಕೊಟಗಿರಾ PHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20223002000024/05/2022
560300145154 Anusaya Bai - W/O: ಧೊಂಡೀಬಾ ಕೋಟಗಿರಾ ಮದಕಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145160 Ahmada - D/O: ಉಸ್ಮಾನ್ ಪೇಟೆಲ 111 ಕೋಟPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20223002000024/05/2022
560300145162 Sarubai - W/O ಲಲಪ್ಪಾ . . ಕೊಟ್ಗಿರ ಲಾಧಾ PHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20229006000024/05/2022
560300145165 Shantabai - W/O: ವಿವೇಕ ಬಿರಾದಾರ ಅಟ ಕೊಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145167 Irfan - W/O: ನವಾಬ ಪತೆ ಕೊಟ್ಗಿರ ಭಾತಂಬರ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20229006000024/05/2022
560300145169 Mathura Bai - S/O: ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಬಿರಾದರ ಕೊಟ್ಗಿರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145612 Anita - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಆಟ ಕೋಟಗಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022180012000024/05/2022
560300145618 Renuka - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿರಾವ್PHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/202212008000024/05/2022
560300145826 Poonam - S/O ರಘುನಾಥ 234 # ಕೊಟ್ಗಿರ ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300146325 Gorema Bee - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20226004000024/05/2022
560300146326 sula bai - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20223002000024/05/2022
560300146327 ಮತಾಬ - ಕೊಟಗೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022200015000024/05/2022
560300146328 kamala bai - ಕೋಟಗೀರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146329 ಬಾಬು ರಾವ - ಕೊಟಗಿರAAY(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022200015000024/05/2022
560300146330 ರಾಜೇಂದ್ರ - ಕೊಟಗಿರAAY(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022200015000024/05/2022
560300146331 putala bai - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146332 ಹಣಮಂತ ರಾವ - ಕೊಟಗೀರಾAAY(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022200015000024/05/2022
560300146333 ಪ್ರಭು - ಕೊಟಗಿರAAY(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022200015000024/05/2022
560300146334 ಸುರೆಶ - ಕೊಟಗಿರAAY(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022200015000024/05/2022
560300146335 digam bar - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20223002000024/05/2022
560300146336 Sarika - ಕೊಟಗಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/202212008000024/05/2022
560300146337 ujwala - ಕೊಟಗಿರAAY(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022200015000024/05/2022
560300146338 Laximi Bai - ಕೊಟಗಿರAAY(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022200015000024/05/2022
560300146339 ಸುರೆಶ - ಕೊಟಗಿರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146340 ಬಾಬು ರಾವ - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20223002000024/05/2022
560300146341 Suvarna - ಕೊಟಗಿರಾAAY(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022200015000024/05/2022
560300146342 sona bai - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146343 Shantamma - ಕೋಟಗೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022200015000024/05/2022
560300146344 ವನಿತಾ - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146345 parabatta - ಕೊಟಗಿರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300152789 Nasreen Bee - ಕೊಟಗಿರAAY(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022200015000024/05/2022
560300152790 gangamma - ಕೊಟಗಿರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152791 Maiboobbi - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152792 ಸುಬಿದರಾ - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20229006000024/05/2022
560300152793 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/202212008000024/05/2022
560300152794 jagadevi - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/202212008000024/05/2022
560300152795 ನಯೂಮ್ - ಕೊಟಗಿರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152796 Nasarin Begum - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022150010000024/05/2022
560300152797 kamala bai - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152798 Sheshikala - ಕೊಟಗಿರAAY(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022200015000024/05/2022
560300152799 Narasa Bai - ಕೊಟಗಿರAAY(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022200015000024/05/2022
560300152800 Sagarbai - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20226004000024/05/2022
560300152801 ಸರಸ್ವತಿ - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20226004000024/05/2022
560300152802 ಅಪ್ಸರಾ - ಕೊಟಗಿರAAY(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022200015000024/05/2022
560300152803 ಪಂಡರಿನಾಥ - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20223002000024/05/2022
560300152804 Rukmini - ಕೊಟಗಿರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152805 Umadevi - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300152806 ಶೇಷಾಬಾಯಿ - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20226004000024/05/2022
560300152807 ಸುಧಾಕರ - ಕೊಟಗಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20226004000024/05/2022
560300152808 ಬಾಬಾ ರಾವ - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20229006000024/05/2022
560300152809 Mangala - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022150010000024/05/2022
560300152810 kavita - ಕೊಟಗಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/202212008000024/05/2022
560300152811 Rukmini - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20229006000024/05/2022
560300152812 ಸರು ಬಾಯಿ - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/202212008000024/05/2022
560300152813 ಸಂಜಿವ - ಕೊಟಗಿರAAY(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022200015000024/05/2022
560300152814 ನರಸಿಂಗ್ - ಕೊಟಗೀರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20226004000024/05/2022
560300152815 Shobha - ಕೊಟಗಿರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152816 ಮಾಹಾದಪ್ಪ - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300152817 ಸುಲಬಾಯಿ - ಕೊಟಗಿರAAY(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022200015000024/05/2022
560300152818 Usha - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20223002000024/05/2022
560300152819 kamalabai - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20223002000024/05/2022
560300152820 suganda - ಕೊಟಗೀರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20229006000024/05/2022
560300152821 ರಗುನಾತ - ಕೊಟಗೀರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300152822 ಗಣಪತಿ - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300152823 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300152824 ಜಟಿಂಗ ರಾವ - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20226004000024/05/2022
560300152825 ರಮೇಶ - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152826 Laxmibai - ಕೊಟಗಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022150010000024/05/2022
560300152827 ಮಾರುತಿ - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/202212008000024/05/2022
560300152828 ಅರ್ಜುನ ರಾವ - ಕೊಟಗಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20226004000024/05/2022
560300152829 ಸುನಿಲ ಕುಮರ - ಕೊಟಗಿರಾAAY(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022200015000024/05/2022
560300152830 ಸಂಜಯ ರಾವ - ಕೊಟಗಿರAAY(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022200015000024/05/2022
560300152831 gudu patel - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20223002000024/05/2022
560300152832 Khirunabee - ಕೊಟಗಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022180012000024/05/2022
560300152833 ಇಸಮ್ಯಲ - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/202212008000024/05/2022
560300152834 premala - ಕೊಟಗೀರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152835 Chandrkala - ಕುಥಗೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20229006000024/05/2022
560300152836 ಕಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ಕೊಟಗೀರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20226004000024/05/2022
560300152837 Udayakala - ಕೊಟಗೀರಾAAY(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022200015000024/05/2022
560300152838 ಡೇವಿಂದ್ರ - ಕೋಟಗೇರಾAAY(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022200015000024/05/2022
560300152839 teja bai - ಕೋಡಗೇರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20229006000024/05/2022
560300152840 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022150010000024/05/2022
560300152841 Shalika Bai - ಕುಥಗೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/202212008000024/05/2022
560300152842 Tabasum - ಕೊಟಗಿರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152843 Kamal Bai - ಕುಥಗೆರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152844 anita - ಕುಥಗೆರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152845 ರಮೇಶ - ಕುಥಗೆರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152846 Sushilabai - ಕುಥಗೆರಾPHH(NK) / NCS------270000000-
560300152847 chandra kala - ಕೊಟಗೀರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/202212008000024/05/2022
560300152848 ರಾಜೇಂಧರ - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300152849 ದೇವಿದಾಶ - ಕೊಟಗಿರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152850 Vimalabai - ಕೋಟಗಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022210014000024/05/2022
560300152851 laxmi bai - ಕೋಟಗಿರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152852 ಸುರೆಶ ಪಟೆಲ - ಕುಥಗೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/202212008000024/05/2022
560300152853 Shivakanta - ಕುಥಗೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20226004000024/05/2022
560300152854 kabala bai - ಕುಥಗೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20223002000024/05/2022
560300152855 Mathura Bai - ಕೊಟಗೀರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152856 Malan Bee - ಕೊಟಗೀರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300152858 Jakiya - ಕುಥಗೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/202212008000024/05/2022
560300152859 Sabera Begum - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022150010000024/05/2022
560300152860 subhadra bai - ಕೊಟಗಿರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152861 ಬಾಬ ರಾವ - ಕುಥಗೆರಾAAY(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022200015000024/05/2022
560300152862 ವೈಜಿ ನಾಥ - ಕುಥಗೆರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300152863 ಕಲಾವತಿ - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20229006000024/05/2022
560300152864 Sampata Bai - ಕುಥಗೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022150010000024/05/2022
560300152865 dhondiba - ಕುಥಗೆರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152866 Sulabai - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20223002000024/05/2022
560300152867 ದಾದಾ ರಾವ - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152868 kala vathi - ಕೊಟಗೀರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20223002000024/05/2022
560300152869 Padminbai - ಕೊಟಗಿರಾAAY(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022200015000024/05/2022
560300152870 Rayasa Bee - ಕುಥಗೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/202212008000024/05/2022
560300152871 ಪಂಡಿತ - ಕೊಟಗಿರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152872 imala bai - ಕುಥಗೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/202212008000024/05/2022
560300152873 ಆಣ್ಣೆಪ್ಪಾ - ಕೊಟಗಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20226004000024/05/2022
560300152874 ವಿಶ್ವ ನಾಥ - ಕೋಟಗೆರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152875 Mangala - ಕೋಟಗಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/202212008000024/05/2022
560300152876 ಆಚ್ಚಪ್ಪ - ಕುಥಗೆರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300152877 Renuka - ಕೋಟಗೇರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152878 Shashikala - ಕುಥಗೆರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300152879 Kaushalyabai - ಕುಥಗೆರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20226004000024/05/2022
560300152880 ಇಂದ್ರ ಮಿಂುಾ - ಕೂಟಗೀರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152881 Ashipha - ಕೊಟಗಿರAAY(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022200015000024/05/2022
560300152882 Zaibunbi - ಕೊಟಗೇರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152883 khaisrabi - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/202212008000024/05/2022
560300152884 Allahma Bee - ಕೋಟಗಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20229006000024/05/2022
560300152885 Shara Bai - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/202212008000024/05/2022
560300152886 Reshma - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300152887 ರಾಜಕುಮಾರ - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300152888 Sharnamma - ಕುಟಗಿರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152889 Reshma - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022180012000024/05/2022
560300152890 ವಿಜಯಕುಮಾರ - ಕೊಟಗಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****747623/05/2022FPS****747623/05/202212008000023/05/2022
560300152891 annapurna bai - ಕೊಟಗಿರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300152892 fulabai - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300152893 Manisha - ಕೊಟಗೀರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/202212008000024/05/2022
560300152894 ಮಾಣಿಕ - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20226004000024/05/2022
560300152895 ಸುಧಾಕರ - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20229006000024/05/2022
560300152896 Chitrabai - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20226004000024/05/2022
560300152897 ಶಂಕರ - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152898 Sarojana - ಕೊಟಗಿರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152899 Lalanbi - ಕೋಟಗೀರಾAAY(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022200015000024/05/2022
560300152900 Ghudumabee - ಕೋಟಗೀರಾ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022150010000024/05/2022
560300152901 Shantabai - ಕೊಟಗೀರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20226004000024/05/2022
560300152902 ಶರಣಮಾ - ಕೊಟಗಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20226004000024/05/2022
560300152904 Mangalabai - ಕೊಟಗಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20229006000024/05/2022
560300152905 Shameen Bee - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCS------180000000-
560300152906 Tejamma - ಕೊಥಗಿರಾAAY(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022200015000024/05/2022
560300152907 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/202212008000024/05/2022
560300152908 ಭಾಗಿರಥಿ ಬಾಯಿ - ಕೋಟಗೇರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152909 ಪ್ರಭು - ಕೊಟಗಿರAAY(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022200015000024/05/2022
560300152910 Guramma - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20229006000024/05/2022
560300152911 ಪ್ರಭು - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300169589 ಚನಬಸಪ್ಪ - ಕೊಟಗಿರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169590 ಗೋವಿಂದ ರಾವ - ಕೊಟಗಿರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169591 ನಿವರ್ತಿರಾವ - ಕೊಟಗಿರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175682 Rajiya Bee - ಕೋಟಗೀರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/202212008000024/05/2022
560300175684 NASEEMA BEGUM - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300175688 ಉಸ್ಮಾನ್‌ ಪಟೇಲ್‌ - ಕೊಟಗಿರAAY(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022200015000024/05/2022
560300175691 ARUNA BAI - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/202212008000024/05/2022
560300175694 Irashad Bee - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022150010000024/05/2022
560300175696 Doulat Bee - ಕೊಟಗಿರAAY(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022200015000024/05/2022
560300175698 Yusufabe - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022180012000024/05/2022
560300175700 Sunita - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20223002000024/05/2022
560300175701 ಮಕಶುಂದಪಾಶ ಪಟಾನ್‌ - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300175746 Priyanka - ಕೊಟಗಿರAAY(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022200015000024/05/2022
560300175747 Mastan biradar - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300175748 Ujwalabai - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/202212008000024/05/2022
560300175749 Nasrin - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300175750 Munnabi - ಕೊಟಗಿರAAY(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022200015000024/05/2022
560300175751 ಮೋಹಿನುದ್ದಿನ್‌ ಬಿರಾದರ - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300175765 Renuka - ಕೊಟಗಿರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300177995 Paravati W/o Shivakumar - ಸಾ:ಕೊಟಗಿರಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20226004000024/05/2022
560300178623 ಅಯೂಬ್‌ ಭಾಲ್ಕೆ - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/202212008000024/05/2022
560300178625 KALAVATHI - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20229006000024/05/2022
560300178627 Nirmala - ಕೋಟಗಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20223002000024/05/2022
560300178629 Malan Bee - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20226004000024/05/2022
560300178630 ANUSHA BAI - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300178631 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಕೊಟಗಿರAAY(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022200015000024/05/2022
560300178632 M Nizamoddin - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300178634 narasing - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20223002000024/05/2022
560300178635 bandemma - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300178636 ಖಾಜಾಸಾಬ ಭಾಂತಬ್ರ - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300178637 ಮಾರುತಿ ಲಖನಗಾಂವೆ - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCS------30000000-
560300178639 mahalana bai - ಕೋಟಗಿರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300178644 ಹಬೀಬ್‌ ಪಟೇಲ್‌ - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20226004000024/05/2022
560300178657 NAJAMINA - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300178674 Vijaybai - ಕೊಟಗೀರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300179661 Pooja - ಕೊಟಗೀರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300179666 Sampavati - ಕೊಟಗೀರಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300179730 Jaitunabee - ಕೊಟಗೀರಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300180037 Laxmibai - ಕೊಟಗೀರಾAAY(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022200015000024/05/2022
560300180815 ಸಾವಿತ್ರಿ - ಸಾ: ಕೋಟಗೀರಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದAAY(NK) / NCS------200000000-
560300185299 Bharath Bai - ಕೊಟಗಿರAAY(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022200015000024/05/2022
560300185300 laxman - ಕೋಟಗಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20223002000024/05/2022
560300185301 ಮಾರುತಿ ಕಾರಜೆ - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20229006000024/05/2022
560300185302 ಶಿಕದರ ಪಟೇಲ್‌ - ಕೋಟಗೀರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022150010000024/05/2022
560300185305 KONDA BAI - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300185306 Bismilla - ಕೊಟಗಿರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300185308 ಭಾರತಬಾಯಿ ಮೇತ್ರೆ - ಕೊತಿಗಿರ಻PHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/202212008000024/05/2022
560300185472 sukurmiyya s/o Rajaemad - ಕೊಟಿಗಿರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300185630 Kavitha - ಕೊತಗೆರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300185882 Shobha - ಸಾ:ಕೊಟಗಿರಾ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022200015000024/05/2022
560300185892 Sheela Bai - ಸಾ:ಕೋಟಗಿರಾ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300188709 ಶಿವಾಜಿ ಮಚಲೆ - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/202212008000024/05/2022
560300188926 MEENA BAI - ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/202212008000024/05/2022
560300189871 Naimonisa - ಕೊಟಗೀರಾAAY(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022200015000024/05/2022
560300190705 Dilip Mohanrao - ಕೊಟಗಿರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300190706 SUNIL - ಕೋಟಗಿರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300190707 MOOSA MOHEMAD MIYA - ಕೋಟಗಿರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300190709 SAMDANI - ಕೋಟಗಿರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300190710 Parvin - ಕೋಟಗಿರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300190711 Anita - ಕೋಟಗಿರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300190712 Bhagyavati - ಕೋಟಗೀರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022150010000024/05/2022
560300190713 AMIDABEGUM - ಕೊಟಗಿರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300190714 shantkumar - ಕೊಟಗಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/202212008000024/05/2022
560300190715 Anuradha - ಕೊಟಗಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/2022150010000021/05/2022
560300190716 RAJENDRA - ಕೋಟಗಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20226004000024/05/2022
560300190717 SHRINIVAS - ಕೋಠಗಿರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300190718 MHERUNBEE GAOUSODEEN - ಕೋಟಗಿರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300190719 Renuka - ಕೋಟಗಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20229006000024/05/2022
560300190720 Zakiya - ಕೋಟಗಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20229006000024/05/2022
560300190721 ANKUSH - ಕೋಟಗಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20223002000024/05/2022
560300190722 Sajorabai - ಕೊಟಗಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20226004000024/05/2022
560300190723 Krishnabai - ಕೋಡಗಿರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300190724 Asha - ಕೋಟಗಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/202212008000024/05/2022
560300190725 DAIVATHA BAI - ಕೋಟಗಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20223002000024/05/2022
560300190726 ಸವಿತಾ - ಕೋಟಗಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****064423/05/2022FPS****064423/05/20226004000023/05/2022
560300190727 GORAMMA - ಕೋಟಗಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20223002000024/05/2022
560300190728 RAMESH - ಕೋಟಗಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/202212008000024/05/2022
560300190729 NARSINGRAO - ಕೋಟಗೇರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/202212008000024/05/2022
560300190730 Mayadevi - ಕೋಟಗಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022150010000024/05/2022
560300190731 OMKAR - ಕೋಟಗಿರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300190732 RASIKABAYI - ಕೊಟಗೀರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300190734 Kalima - ಕೋಟಗಿರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300190736 Anita - ಕೋಟಗಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022150010000024/05/2022
560300190737 ANITA DHONDIBA - ಕೋಟಗೆರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560300190738 AKHILAMIYYA - ಕೋಟಗಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20223002000024/05/2022
560300190739 ಜೋರಾ ಬೀ - ಭಿಕ್ಕುಮಿಯ್ಯಾ ಹುಸೇನಸಾಬ ಗೋರಚಿಂಚೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300190740 ಅಶವಿನಿ - ಕೋಟಗಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20229006000024/05/2022
560300190741 TANAJI - ಕೋಠಗಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****656923/05/2022FPS****656923/05/20226004000023/05/2022
560300190742 Shamima Bee - ಕೊತಗಿರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300190743 sulochana snjivkumar - ಕೋಟಗಿರಾ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/202212008000024/05/2022
560300190745 Phirdosh - ಕೋಟಗಿರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300190746 LAXIMIBAI - ಕೋಟಗಿರಾAAY(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022200015000024/05/2022
560300190747 Sheelabai - ಕೋಟಗೀರಾ ತಾ:ಬಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/202212008000024/05/2022
560300190759 VIJAY KUMAR - ಕೋಟಗಿರಾAAY(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022200015000024/05/2022
560300190761 SONABAYI - ಕೋಟಗಿರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300190763 LALITABAI GUNDAPPA - ಕೊಟಗಿರಾ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300190765 Shaheen Begam - ಕೋಟಗಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022180012000024/05/2022
560300190767 Rekha - ಕೋಟಗಿರಾAAY(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022200015000024/05/2022
560300190769 Annapurna - ಕೋಟಗಿರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191927 Sana Anjum - ಕೋಟಗೇರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560300191930 Prasad - ಕೋಟಗಿರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300191931 SAIDUMIYYA MSTANSAB - ಕೋಟಗಿರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560300191932 Sangeeta - ಕೊಟಗಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20229006000024/05/2022
560300194600 Champabai - ಕೋಟಗೀರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560300194601 GOVARDHAN - ಕೊಟಗೀರಾAAY(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022200015000024/05/2022
560300196186 Lalita - ಸುಧಾಕರ 92 ಕೊಟಿಗೀರಾ ಗೋರಚಿಂಚೋPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/202212008000024/05/2022
560300196966 Mahibubmiya - ಸಿಲಾರಸಾಬ 84 ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿ ಗೋರಚPHH(NK) / NCS------120000000-
560300198695 Priya - ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಚೆನಬಸಪ್ಪ 26 ಕೋಟಗಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300198935 Pyarana Bi - ಚಾಂದ ಸಾಬ 46 ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿ ಗೋರಚPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/202212008000024/05/2022
560300203473 Aruna - ಕೊಟಗಿರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206169 Paragebai - S/O ಶಂಕರೇಪ್ಪ 1-112 ಕೊಟಗಿರಾ ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300206207 Balaji - C/O ಸಂಜೀವರಾವ ಕೋಟಗಿರಾ ಕೊಟ್NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300206785 Laxmi Bai - W/O: ಬಂಡೆಪ್ಪಾ 109 ಅಟ ಕೋಟಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300206797 Nagamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬೀರಪ್ಪ 12PHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20226004000024/05/2022
560300207108 Shila Bai - W/O: ಶಿವಾಜಿ ರಾವ್ ಅಟ ಕೋಟಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20229006000024/05/2022
560300208214 Priyanka - W/O ಸಂದೀಪ . . ಕೊಟಗಿರಾ . ಕೊPHH(NK) / NCS------90000000-
560300208311 Priyanka - W/O ಸಿದ್ರಾಮ . . ಕೊಟಗೆರ ಮದಕಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560300208748 Sundrmma - W/O ಮಾದಪ್ಪಾ 113 ಕೋಟಗಿರಾ ಮದಕಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300208800 Tanuja - W/O: ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬಿರಾದಾರ್ ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300208817 Aasha Bee - C/O ಮಸ್ತಾನ . . ಕೋಟಗಿರಾ ಮದಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560300208833 Afrin - W/O ಸಾಜಿದ ಪಟೇಲ 136 . ಕೊಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20229006000024/05/2022
560300208923 Asha - C/O ಸಂತೋಷ #121 . ಕೊಟ್ಗಿರಾ ಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560300209083 Pooja - W/O: ಗೋವಿಂದ ರಾವ್ ಆಟ ಕೋಟಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/202212008000024/05/2022
560300210528 Yashoda - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಜಯಕುಮಾರ್ 00 ಗೊರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300210567 Ambadas Narsingrao Dhumale - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನರಸಿಂಗರಾವ ಧುಮಲೆ 4/9NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300211122 Rukmini Bai - W/O: ವಿಠಲ್ ರಾವ ಮಣಿಕೇಶ್ವರ ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300211450 Shahedabi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಫಾಯಜ್ ಕೋಟಗಿರಾ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20229006000024/05/2022
560300211451 Saguna Bai - C/O ನಾಗನಾಥ ಕೊಟಗೆರಾ #62ಏ PHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20229006000024/05/2022
560300211638 Babita - C/O ಪಕ್ರಾಶ ಕೊಟಗಿರಾ 1-2 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/2022150010000024/05/2022
560300211793 Sunita - S/O: ಬಾಬುರಾವ್ 45 ಅಟ ಕೋಟಗಿರPHH(NK) / NCSBiometric****293424/05/2022FPS****293424/05/20229006000024/05/2022
560300211861 Shivanda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೋಪನ್ ಕೊಟ್ಗಿರPHH(NK) / NCS------90000000-
Top