REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300139338 Kamalabai - S/O ಸುಭಾಶ್ ಬಿರಾದಾರ . . ಗೋರಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300139381 Meena - S/O: ದತು ರಾವ ಬೋರಲೇ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139390 Rukamin Bai - W/O ಮಳಪ್ಪಾ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139399 Jaishri - S/O ಸಂಗಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ ೧-೨೧೭ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139401 Nirmala - W/O ಅಶೋಕ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139495 Ujvala - W/O ಸುಭಾಷ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300139582 Varsha - S/O ಮಾಲಬಾ ಗೋರ್ಚೋನಚೋಳಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139583 Jagadevi - W/O ರಾಚಪ್ಪ ಗೋರ್ಚಿನಚೋಲಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139588 Shama Bai - S/O ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಸಂಗಮೆ # 1 PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139729 Laximi Bai - S/O ವಿಲಾಸ್ ಶಿಂದೆ ತಾ.ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560300139730 Abeda Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನೂರುದ್ದೀನ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139809 Sula Bai - W/O ನಾಗು ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139821 Laxmi - S/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ ಕಾರಭಾರೀ 17 PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139825 Shantabai - S/O ಮಾರುತಿ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139826 Chandrakala - W/O: ಶಿವರಾಜ್ ಬಾವಗೆ 2-58 PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139829 Laxmi - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139856 Janabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139877 Rajeshri - W/O: ಬಾಲಾಜಿ ಬಿರದಾರ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139878 Anita - D/O: ಯಧಾವರಾವ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139888 Kasturbai - S/O: ಸಿದರಾಮಯ್ಯ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300139890 Kashi Bai - W/O ತುಳಸಿರಾಮ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------180000000-
560300139892 Pasha Bi - W/O ವಾಹಿದ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560300139903 Sirin - S/O ಹುಸೈನಸಾಬ ಗೋರಚಿನಚೋಳಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300139979 Mangala - W/O ರಮೇಶ್ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಗೊರಚPHH(NK) / NCS------60000000-
560300140335 Savita - W/O ತಾನಾಜಿ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560300140396 Sheela Bai - S/O ಶಂಕರ ಗೊರಚಿಂಚೋಳಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300140453 Mallamma Shivare - W/O ಬಸವರಾಜ ಶಿವಾರೇ 155 1 PHH(NK) / NCS------30000000-
560300140464 Pooja - W/O ನಾಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ #53 ಗೊರಚಿನPHH(NK) / NCS------30000000-
560300140573 Teharabee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಕುಮೀಯ್ಯ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300140577 Sushma - S/O ಅಶೋಕ್ ರಾವ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140582 Balika - S/O ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ೧೨೧ ತಾ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560300140602 Anita - W/O ಸಂಗಶೆಟ್ಟಿ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300140636 Joti - W/O: ಪ್ರಶಾಂತ ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿ ಗೋರಚಿಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560300140828 Urmila - W/O: ಬಾಬು ರಾವ್ ಪಾಟೀಲ ಗೊರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300141437 Savita - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ಗೋರಚಿ೦ಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300141485 Sunita - W/O ಅನಿಲ ಗೋರ್ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ ಗೋರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560300141643 Shivleela - S/O: ವೀರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಮಠ 1/2 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300141805 Rathnamma - S/O: ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300142130 Shobha - W/O ಲವಕುಮಾರ ಸಾಗಾವೆ ತಾ. ಭNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300142449 Mahadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಮೃತ 1-124 . ಗೊPHH(NK) / NCS------120000000-
560300143746 Siddarameshwar Pattadevaru - S/O ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರು . . NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300143748 Anusaya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭರತರಾಜ ಪಾಟೀಲ 02 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143796 Tadolge Surekha - D/O ಚಂಬಸಪ್ಪಾ . ಗೊರ್ಚಿನ್ಚೋಲೀ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300143834 Jyoti - W/O ದಿಲಿಪಕುಮಾರ ಪವಾರ ತಾ. NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300143843 Shiv Kumar - S/O ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪಾ ೭೮ ಗೊರಚಿಂಚNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300143914 Bharatbai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗ್ರಾಮ್ ರಾವ್ ಗೋರಚNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144071 Saraswathi - W/O ಅಶೋಕ ಶಿಂದೆ ೭೩-೧ ನಿಯರ್ ವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144141 Surekha - W/O ಸಂತೋಷ್ ಭಾಲ್ಕಿ ಗೋರಚಿ೦PHH(NK) / NCS------120000000-
560300144225 Lalita - W/O: ರಮೇಶ ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿ ಗೋರಚಿಂಚೋಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300144289 Sakhira Banu - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಸ್ತಾನ್ ಸಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144344 Kusum - W/O ತನಜಿ ಗೌರ ಚಿಂಚೋಳಿ ಭಾಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144456 Bharatbai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರಾವಣ್ ಕಾಂಬಳೆ - PHH(NK) / NCS------180000000-
560300144824 Surekhaa - S/O ಬಾಬುರಾವ ಬಾವಗೆ ೨/೪೨೪ ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144948 Jyoti - W/O ಗಣಪತಿ 60/ಆ . ಗೊರಚಿಂಚೋಳಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300144988 Satyabhama - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ ರಾವ ಘೋರ್ಚಿನ್NPHH(NK) / NCS------50000000-
560300145399 Laxmibai - W/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಬವಾಗೆ ಗೋರಚಿಂಚೋಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560300145408 Chandrakala - W/O: ಬಸವರಾಜ ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿ ಗೋರಚಿಂಚPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145409 Lalita - S/O ಬಾಬುರಾವ್ ಗೋರಚಿಂಚೋಲಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145410 Rajeshree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿ ಗೋPHH(NK) / NCS------150000000-
560300145411 Prabhavati - W/O ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560300145414 Gangabai - W/O ನಿವರ್ತಿರಾವ್ ದೆವಕತ್ತೇ #999PHH(NK) / NCS------60000000-
560300145417 Sattyabhama - W/O ಪ್ರಭು ರಾವ್ ಭಾಲ್ಕಿ ಗೋPHH(NK) / NCS------150000000-
560300145859 Vaijanthi - ಲಿಂಬಾಜಿರಾವ್ ಜಾಗತಪ 96 ಲಕ್ಷಿಮಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300146346 ಗಿರಿಧರ್‌ - ಗೊರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146347 ಲಲಿತಾ - ಗೊರಚಿಂಚೊಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146348 ಕಾಶಿನಾಥ - ಗೋರಚಿಂಮೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146349 ಕಲ್ಲಮ್ಮಾ - ಗೊರಚೀಂಚೋಳೊAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146350 Kalpana - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300146351 ರಂಗಾ ನಾಥ - ಗೋರಚಿಚ್ಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146352 ತುಳಸಿ ರಾಮ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300146354 ರಾಜ ಕುಮೆರ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146355 ಶಿವರಾಜ - ಗೊರಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146356 ವೆಂಕಟ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146357 ಗೋವಿಂದ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146358 ಅನಿಲ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146359 ವೆಂಕಟ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146360 ನರಸಿಂಗ - ಗೋರ ಚಿಂಚೊಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146361 Khashim Bee - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146362 ಹಸಿನಾಬಿ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146363 ಪ್ರಭು ದಾಸ - ಗೊರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300146364 ಸುರೆಶ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146365 ಲಕ್ಷಣ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146366 Nirmala - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146367 ಬಾಬು ರಾವ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146368 ಮೈನು ಸಾಹೆಬ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146369 Prabhavati - ಗೋರ chinchiliAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146370 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146371 rukmini - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146372 ಸುಭಾಷ - ಗೋರ chinchiliAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146373 ವಿಲಾಸ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146374 Laxmi Bai - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146375 jija bai - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146376 ತಿಪ್ಪ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146377 ಶಿವ ಕುಮೆರ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146378 gundamma - ಗೋರಚಿಂಚೊಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146379 ಬಸಪ್ಪಾ - ಗೋರ chinchiliAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146381 ಸೂಲೊಚನಾ - ಗೋರಚೀಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146382 ತಾತ್ಯ ರಾವ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146383 Bhagyavati - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300146384 ಚಂದರ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146385 ಕಾಶಿನಾಥ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300146386 Gangamma - W/O ಶಂಕರ ತಾ. ಭಾಲ್ಕಿ ಗೋರAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146387 ಧೂಳಪ್ಪಾ - ಗೋರ chinchiliAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146388 ಮಧುರಾ ಬಾಯಿ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146389 ಸೊಜರ ಬಾಯಿ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146390 ಮಾಣಿಕ - ಗೋರ chinchiliPHH(NK) / NCS------60000000-
560300146391 ಮೈನು ಸಾಬ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146392 ಇಸ್ಮಲ ಸಾಬ - ಗೋರ chinchiliAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146393 ಚಂದ ಸಾಬ - ಗೋರ chinchiliAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146394 ಝರೆಮ್ಮಾ - ಗೋರ chinchiliPHH(NK) / NCS------60000000-
560300146395 nagamma - ಗೊರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146396 Tulasabai - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146397 ಬಾಬು ರಾವ - ಗೂರಚಿಂಚೂಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146398 shantamma - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146399 simita - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146400 ದ್ರೌಪದಾಬಾಯಿ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146401 Saraswati - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300146402 Pallavi - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146403 ದನರಾಜ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146404 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಗೋರ ಚೀಂಚೋಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146405 ಮತಾಬ ಸಾಬ - ಗೋರ ಚೀಂಚೋಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146406 ಶ್ಶಿದೇವಿ - ಗೋರ ಚೀಂಚೋಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146407 ಹುಲೆಪ್ಪ - ಗೋರ ಚೀಂಚೋಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146408 ದನರಾಜ - ಗೋರ ಚೀಂಚೋಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146409 dhondi bai - ಗೋರ ಚೀಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146410 RUKMINI - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146411 sushilabai - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146412 ಇಂದಿರ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146413 vanchala - ಗೊರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300152912 ಬಾಬ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152913 Shalu Bai - ಗೂರಚಿಂಚೂಳೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152914 Mahadevi - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152915 Vimala Bai - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152916 ಜಗನಾಥ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152917 ಪ್ರಭಾಕರ - ಗೊರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152918 ಧನಾಜಿ - ಗೊರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300152919 Ratanamma - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300152920 ಜೇಮ್ಸ್‌ - ಗೊರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152921 Saru Bai - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152922 ಅಫಸರ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152923 ನಿರ್ಮಲಾ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152924 ಸಂತೊಷ್ - ಗೊರಚಿಂಚೋಳೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152925 ಬಾಬುರಾವ - ಗೋರಚಿನಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300152926 ಗಂಗಾರಾಮ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152927 Sharada Bai - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152928 ದನರಾಜ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152929 laxmibai - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152930 ರಮೇಶ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152931 ಬೀರಪ್ಪ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152932 ಕಲ್ಲಪ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300152933 Chandrakala - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152934 ಸಂತೊಷ್ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152935 Bhagyavanti - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300152936 KASTUR BAI - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152937 ಸುರೆಶ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152938 ಶತ್ರುಗನ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560300152939 ಪಿರಾಜಿ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152940 ಚಂದ್ರಮ್ಮ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152941 ರಾಮ ರಾವ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300152942 Gangadhar - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152943 ನರಸಿಂಗ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152944 ಗಣಪತಿ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152945 ಮಾಹಾದೇವಿ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152946 Sulochana - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152947 Kalavati - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152948 ಪ್ರಭು - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152949 ಪಂಡಿತ - ಗೋರ ಚೀಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152950 ನರಸಿಂಗ ರಾವ - ಗೋರ ಚೀಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152951 ಇಸಾಕ್‌ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152952 ಮುಸ್ಸಾ ಮಿಯಾ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300152953 Rahamat Bi - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152954 ಇಮಾಂ ಮಿಯ್ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300152955 ಇಂತಾಜ ಬೀ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300152956 ಬಾಬು - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152957 ಸುಲೆ ಬಾಯಿ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152958 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300152959 ಭರತ ಬಾಯಿ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152960 ವೆಂಕಟ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152961 Mahadevi - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560300152962 ಮಾಲ್ವ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152963 ವಿಲಾಸ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300152964 ವಿಠಲ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152965 ದೇವಿದಾಶ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300152967 ಬಾಬು - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152968 ಸರು ಬಾಯಿ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152969 Sidamma - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152970 ಗೋವಿಂದ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152971 ವಾಮನ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152972 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152973 ಸುಭಾಶ - ಗೋರಚೀನಚೋಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152974 ನಾಮದೇವ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152975 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಗೊರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152977 ಹಣಮಂತ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152978 ವೈಜಿನಾಥ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152979 ರಮೇಶ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152980 Janaa Bai - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152981 ಶಿಲಾರ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152982 ತುಕರಾಮ - ಗೋರಚಿಚೋಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300152983 ಮ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152984 ನ್ಯಾನೋಬ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152985 ಇಂದು - ಗೊರಚಿಂಚೊಳೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152986 ಖಾಜಾಮಿಯ್ಯಾ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300152987 Kashamma - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152988 ಲಕ್ಷಣ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300152989 Godavari - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152990 ಹಾವಪ್ಪಾ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152991 ಅಫಜಲ್‌ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300152992 Kamala Bai - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300152993 ಸುನಿಲ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300152994 ಬಸಪ್ಪಾ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152995 ರಮೇಶ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152996 ಪಾಪಣ್ಣ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152997 Surekha - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300152998 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300152999 ರಾಜೇಂದ್ರ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300153000 ಗುಂಡಾಜಿ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300153001 Anuradha - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300153002 ದನರಾಜ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300153003 ಗಣಾ ಪತಿ - ಗೋರಚಿಂಚೊಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300153004 ವಾಮನ ರಾವ - ಸಾ. ಕೋರೂರ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560300153005 ಪಾಂಡು ರಂಗ - ಗೊರಚಿಂಚೊಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300153006 ಲಾಲಚಂದ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300153007 ರೆವಮ್ಮ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300153008 ಬಾಲಾಜಿ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300153009 ದೇವಿದಾಸ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300153010 ನಾಗನಾಧ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300153011 ದಿಲೀಪ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300153012 ಬಸವರಾಜ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300153013 Sona Bai - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300153014 ಸೊಮು - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300153015 ಸುನಿತಾ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300153016 ಪ್ರಕಾಶ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300153018 Nagamma - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300153019 sula bai - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300153020 ಗೋವಿಂದ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300153021 ನಾಗನಾಥ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300153022 ಲಾಲ ಬಾ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300153023 malama - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300153024 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300153025 ಮಾರುತಿ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300153026 ನಾಗನಾಥ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300153027 Gangamma - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300153028 ಶಿವಾಜಿ - ಗೋರಚಿಂಚೊಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300153029 ಉತ್ತಮಾಬಾಯಿ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300153030 ಅಮಿನಾಬಿ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300153031 Babitabai - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300153032 ಬಾಲಾಜಿ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300153033 ಅಂಬು - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300153034 Rukamin Bai - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------240000000-
560300153035 ನಾಮದೇವ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300153036 ಶಬ್ಬಿರ್‌ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300153037 ಬಾಬುರಾವ - ಗೋರಚಿಚೋಳೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560300153038 ಮಸ್ತನಸಾಬ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300153039 ಅಶೂಕ - ಗೊರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300153040 ವಿಜಯಕುಮಾರ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300153041 ಅಂಕುಶ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300153042 ಆಂಕುಶ - ಗೊರಚೀಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300153043 Sunitabai - ಗೋರಚಿನಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300153044 Reshalabai - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300153045 Shridevi - ಗೊರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300153046 ರಹೇಮಾ ಸಾಬ - ಗೋರ ಚೀಂಚೋಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300153047 LAXMI BAI - ಗೋರ ಚೀಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300153048 ಗೋಧಾವರಿ - ಗೋರ ಚೀಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300153049 Sulya Bai - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300153050 Suraiya Fatima - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300153051 Sadhanbai - ಗೊರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300153052 ಪಂಧರಿ - ಗೊರಚೀಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300153053 Kamala - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300153054 ಪ್ರಕಾಶ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300153055 ದಿಲಿಪ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300153056 ಕಾಂತಾ - W/O: ನಾಂದೇವ್ ವಾಗೆ ಗೋರಚಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300153057 Shobha - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300153058 ಸಿದ್ರಾಮ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300153059 ಜಾಹಾಂಗೀರ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300153060 ಕಸ್ತೂರಬಾಯಿ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300153061 ಮಾಣಿಕ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300153062 ಶೋಭಾ ಬಾಯಿ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300153063 rupavati - ಗೊರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300153064 ಚಂದ್ರ - ಗೊರಚೀಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300153065 ಗಣಪತಿ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300153066 ನರಸಿಂಗ ತಂದೆ ಮಹಪ್ಪಾ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300153067 ಸುಧಾಮ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300153068 Rajeshree - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300153069 ಗುರುನಾಥ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300153070 ರಾಜಪ್ಪಾ - ಗೊರಚಿಂಚೊಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300153071 ಬಾಬು ರಾವ - ಗೊರಚಿಂಚೋಳೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560300153072 maleka bei - ಗೊರಚೀಂಚೊಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300153073 amina bei - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300153074 ಸುದೀಪ - ಗೊರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300153075 ರೆಹಾನಾ ಬೆಗಂ - ಗೊರಚೀಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300153076 Sunita - ಗೋರಚಿಂಚೋಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300153077 ಮಾರುತೆಪ್ಪ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300153078 ನಿರ್ಮಲಾ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300153079 ವಿನಾಯಕ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300153080 ಸರದಾರ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300153081 Shalubai - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300153082 ಶಿವಾಜಿ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300153083 Putla Bai - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300153084 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300153085 Ambika - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300153086 ಮಾರುತಿ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560300153087 ಚಿತ್ರಬಾಯಿ - ಗೊರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300169593 ಸರಸ್ಢತಿ - ಗೊರ ಚಿಂಚೊಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169594 ದಾದಾಬಿ - ಗೊರ ಚಿಂಚೊಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169595 ವೆಂಕಟ ರಾವ - ಗೋರ ಚೀಂಚೋಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169596 ಸಿದ್ರಾಮ - ಗೋರ ಚೀಂಚೋಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169597 ಬಸವ ರಾಜ - ಗೊರ ಚಿಂಚೊಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169598 ಧನ ರಾಜ - ಗೋರ ಚೀಂಚೋಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169599 ವೈಜಿನಾಥ - ಗೋರ ಚೀಂಚೋಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169600 ಹನುಮಂರರಾವ್‌ - ಗೋರ ಚೀಂಚೋಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169601 ವೀರ ಭವನ - ಗೋರ ಚೀಂಚೋಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169602 ಬಾಬ ರಾವ - ಗೋರ ಚೀಂಚೋಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169603 ಪಾರಾ ಬೀರಾ ಬಾಯಿ - ಗೋರ ಚೀಂಚೋಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169604 ಅಶೋಕ - ಗೋರ ಚೀಂಚೋಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169605 ಬಾಬ ರಾವ - ಗೋರ ಚೀಂಚೋಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169606 Malashree - ಗೋರ ಚೀಂಚೋಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169607 ಪ್ರತಾಪ - ಗೋರ ಚೀಂಚೋಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169608 Laleeta Bai - ಗೋರ ಚೀಂಚೋಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169609 KALAVATI - ಗೋರ ಚೀಂಚೋಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169610 ರಾಮರಾವ್‌ - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169612 ಅರವಿಂದ - ಗೋರಚೀಂಚೋಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175703 Asha - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300175704 Kavita - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300175705 Thrivanbai bhalke - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300175707 ದಿಲೀಪಕುಮಾರ ಬಾವಗೆ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175708 VIMALA BAI - ಗೋರ ಚೀಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300175709 ಜಗನಾಥ್‌ ಗುಳಶೆಟ್ಟೆ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300175710 Avashabai - ಗೋರ ಚೀಂಚೋಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300175712 ವೆಂಕಟ ಸವಳ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300175713 Sharanamma - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300175714 ಸಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಟೋಕರೆ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300175715 VASUNDARA BAI - ಗೊರ ಚಿಂಚೊಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175717 ಜಟಿಂಗ ಗಾಯಕವಾ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300175719 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300175721 ಬಲ್ವಂತ ತಂದೆ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾ ಬಾವಗೆ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300176115 ಅಶೋಕ ಬಾವಗೆ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300177280 ದತ್ತು ಬಾಬುರಾವ - ಗೊರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300177716 vijaykumar basavaraj - ಗೊರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300177718 Rajeshri - ಗೊರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300177765 shivkumar vishvanathrao shinde - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300178157 ಮಾಣಿಕ ಬಾಯಿ ಮೋಳಕೆರೆ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300178158 ಶಾಮ ತುಳೆ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300178159 SARASWATHI - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300178161 ಶಿವಪ್ಪಾ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560300178164 ತುಕಾರಾಮ ಮೇತ್ರೆ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300178168 ಶಿವರಾಜ ಗೌವಾರೆ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300178169 Akash - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300178172 Kamalabai - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300178173 ಕಟ್ಟೆಪ್ಪಾ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300178174 ನವನಾಥ ಮೋಳಕೆರೆ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300178177 Bhimanna - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300178178 SUREKHA - ಗೊರ ಚಿಂಚೊಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300178179 ಬಲವಂತ್‌ ಮೇತ್ರೆ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300178180 ಸತಿಷ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300178182 ಬಸವರಾಜ ಆನಪ್ಪ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300178185 ರಾಜುಕುಮಾರ ಬಾವಗೆ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300178191 ಏಕನಾಥ್‌ ರಾವ - ಗೋರ ಚೀಂಚೋಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300178195 shantveer annapnavru - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300178198 Shakuntala Bai - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300178201 KASTHURA BAI - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300178204 Sevanta bai - ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300178206 Shobha - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300178208 ಸಿದ್ರಾಮ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿNPHH(NK) / NCS-