REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560300135925 Vijayalaxmi - S/O ಕಾಶಪ್ಪಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300136879 Gayadevi - W/O ಶ್ರೀಮಂತ್ ಕಾಂಬಳೆ ತಾ -PHH(NK) / NCS------60000000-
560300137590 Priya - W/O ರವಿ ಮನೆ.ನ.00 ಬುದ್ದ ಮಂದಿರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300138298 Shivlila - S/O ರಾಚಯ್ಯಾ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****272814/05/2022FPS****272814/05/20226004000014/05/2022
560300138300 Shivananda - S/O ರಾಚಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ತಾ/ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****272817/05/2022FPS****272817/05/20226004000017/05/2022
560300138995 Sharanappa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139058 Reshma - S/O ತುಕಾರಾಮ ತಾ - ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCSBiometric****264318/05/2022FPS****264318/05/202212008000018/05/2022
560300139347 ಅಶ್ವಿನಿ - W/O ವಾಗೆಶ ಪಾಟೀಲ ೨೭ ನಿಡೆಬನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300139385 Priyanka - S/O ನಾಂದೇವ್ ಗಾಯ್ಕವಾಡ್ 1 1 PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139406 Sulochana - W/O ರಗುನಾಥ್ ನಿಡೆಬನ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139407 Suman - W/O ಶಿವರಾಜ್ ನಿಡೆಬನ ಭಾಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139409 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸತೀಶ್ ತಕ್ ಭಾಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560300139410 Sharanamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ತಕ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139430 Malan Bee - W/O ಇಸ್ರಾಹೀಲ . . PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139431 Shilpa - S/O ಡಿಗಂಬರ ನಿಡೆಬನ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139441 Rekha - W/O ಶಾಂತಕುಮಾರ ಮುಲಗೆ ನಿಡೇPHH(NK) / NCS------90000000-
560300139484 Vandana - W/O ರವಿಂದ್ರ ನಿದೆಬನ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560300139494 Anita - W/O ಸೋಮನಾಥ ಮುಲಗೆ ೧೪೩ ನೀಡೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560300139507 Afreen . - S/O ರಸ್ಸುಲ ಷಾ ನಿಡೇಬನ ಭಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560300139578 Aruna - S/O ಗಣಪತರಾವ್ ನೀಡೆಬನ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139603 Tulasabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಟಿಂಗರಾವ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139606 Kashibai - W/O ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ನಿಡೇಬನ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139607 Sangeeta - W/O ಪ್ರಕಾಶ #160 ನಿಯರ್ ಹಾಸ್ಪಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139715 Arati - W/O ಮಹೇಶ . . PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139781 Anita - W/O ಸದಾಶಿವ ನಿಡೇಬನ. ತಾ. ಭPHH(NK) / NCS------60000000-
560300139831 Gangabai - W/O ಸಂಗ್ರಾಮ ನೀಡೆಬನ್ ಭಾಲ್ಕಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560300139880 Arati - S/O ಗಣಪತಿ ನಿಡೇಬನ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300139886 Godavari - W/O ನಾಗನಾಥ್ ನಿಡೇಬನ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140171 Sana - W/O ಶೇರ್ ಅಲಿ . . PHH(NK) / NCS------60000000-
560300140578 Ayash Begum - W/O ಸಲೀಮ . . PHH(NK) / NCS------90000000-
560300140619 Shivananda - S/O: ಕಾಶಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------180000000-
560300141456 Ranishree - S/O ಶಂಕರ ನೀಡೆಬನ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300142722 Salima - W/O ಖಾಸಿಂಸಾಬ ೧೨೩ ನಿಡೆಬನ ನಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300142860 Shahida - W/O ರೆಹೆಮನಷಾ 111 0 ತಾ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560300143644 Chamundeshwari - S/O: ರೇವಣಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಡೆಬಾಣ ಗೋPHH(NK) / NCS------60000000-
560300143679 Sujata - W/O ಸಿಧಾರ್ಥ . . ನಿಡೆಬಾಣ ಗೋರಚPHH(NK) / NCS------60000000-
560300144371 Sangita - W/O ಓಂಕಾರ ಮುಲಗೆ ನಿಡೇಬನ ಭPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145494 Chand Pasha - S/O ಮಹೇಬೂಬಶಾ ನಿಡೆಬನ ಭಾಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560300145567 Surekha - S/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560300145576 Shakuntala - W/O ಗುರಪ್ಪ ಭಾಲ್ಕಿ ಬರದಾಪೂPHH(NK) / NCSBiometric****272814/05/2022FPS****272814/05/20223002000014/05/2022
560300145645 Kashinath - S/O ಗುರುಪದಪ್ಪಾ ನಿದೆಬನ್ ಭNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300145743 Prashant - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗನಾಥ ಮಾಣಿNPHH(NK) / NCS------50000000-
560300146415 subash - ನೀಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146416 ವಿಠಲ ರಾವ - ನಿಡೆಬನAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146417 khulsum bee - ನೀಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146419 kasturi bai - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146420 ಶಂಕರ - ನಿಡೆಬನPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146421 ಗೋದಾವರಿ - ನಿಡೆಬನAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146422 ವೈಜನಾಥ - ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146425 Jagadevi - ನಿಡೆಬಾನAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146427 ಕಾಶಿನಾಥ - ನಿಡೆಬನAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146428 ರಮೇಶ - ನಿಡೆಬಾನAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146429 ನಾಮದೇವ - ನಿಡೆಬಾನAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146430 ಧರ್ಮಣ್ಣಾ - ನಿಡೆಬಾನAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146431 SOJARBAI - ನಿಡೆಬನAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146432 Ghudumabi - ನಿಡೆಬಾನAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146433 sari beri - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146434 Nagamma - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------30000000-
560300146435 ಶೋಭಾ - ನೀಡೆಬಾನAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146436 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ನಿಡೆಬಾನAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146437 Pemabai - ನೀಡೆಬನAAY(NK) / NCS------200000000-
560300146438 Meharaj Bee - ನಿಡೆಬನAAY(NK) / NCS------200000000-
560300153088 ವೈಜಿನಾಥ - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300153089 ವಂದನಾ - ನೀಡೆಬನ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560300153090 ಮುಸ್ಸಾ ಜೀ - ನೀಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300153091 ಶಂಕರ - ನಿಡೆಬನ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300153092 ದಿಲೀಪ - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300153093 sangamma - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------180000000-
560300153094 Saraswati - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300153095 ಎಶಪ್ಪಾ - ನಿಡಬಾನAAY(NK) / NCS------200000000-
560300153096 ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿ - ನಿಡಬಾನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300153097 ರಾಚಪ್ಪ - ನಿಡಬಾನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300153098 ಶಿವ ರಾಜಪ್ಪ - ನಿಡಬಾನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300153099 ದನರಾಜ - ನಿಡಬಾನPHH(NK) / NCS------150000000-
560300153100 ನಾಗನಾಥ - ನಿಡಬಾನPHH(NK) / NCS------30000000-
560300153101 ಜಗನಾಥ - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300153102 Shakuntala - ನೀಡೆಬಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560300153103 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ನೀಡೆಬನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300153104 Kaveri - ನಿದೆಬನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300153105 ವೈಜಿನಾಥ - ನೀಡೇಬನ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300153106 Sarasvathi - ನಿಡೆಬನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300153107 ಶ್ರೀಮಂತ - ನಿಡೆಬಾನAAY(NK) / NCS------200000000-
560300153108 afsara be - ನೀಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300153109 ಹಮೀದ್‌ - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300153110 ಶರಫುದ್ದೀನ್‌ - ನೀಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300153111 ಶಿವ ರಾಜ - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300153112 paramma - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------30000000-
560300153113 minakshi - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300153114 ಶಂಕರಪ್ಪ - ನಿಡೆಬನ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560300153115 Malan Bee - ನಿಡೇಬನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300153116 guri ma - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300153117 amina be - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300153118 ಪಾಂಡುರಂಗ - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300153119 Kanta Bai - ನಿಡೆಬನ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560300153120 rama bai - ನೀಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------150000000-
560300153121 ಮಂಜುನಾಥ್‌ - ನೀಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------150000000-
560300153122 Kamalabai - ನಿಡೆಬಾನAAY(NK) / NCS------200000000-
560300153123 ಧರ್ಮಾ - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300153124 ಮಹಾದು - ನೀಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300153125 Najamunbee - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300153126 ಲಾಲ ಸಾಬ - ನಿಡೆಬನPHH(NK) / NCS------30000000-
560300153127 Pharidabee - ನಿಡೆಬನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300153128 jelkhabi - ನೀಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------30000000-
560300153129 ಸರದಾರ ಮಿಯ್ಯಾ - ನಿದೇಬಾನPHH(NK) / NCS------150000000-
560300153130 ಕೊಂಡಿ ಬಾ - ನಿಡೆಬನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300153131 Ramabai - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300153132 ಭರತ - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300153133 kamla bai - ನೀಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------30000000-
560300153134 ಬಂಡೆಪ್ಪ - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300153135 Minchubai - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------150000000-
560300153136 ಸಂಜೀವ - ನಿಡೇಬಾನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300153137 ಕಂಟೆಪ್ಪಾ - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------30000000-
560300153138 ಧನಿಯಲ - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------180000000-
560300153139 Laxmi - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300153140 ಮನೊಹರ - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300153141 ಶಿವ ಕುಮರ - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300153142 ಸಲಿಮೋದಿನ - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------150000000-
560300153143 ಲಕ್ಷಣ - ನಿಡೆಬನPHH(NK) / NCS------30000000-
560300153144 ಸೋಮನಾಥ - ನಿದೆಬನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300153145 ಕಾಶಿನಾಥ - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300153146 ವೈಜಿನಾಥ - ನೀಡೆಬನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300153147 ನಾಗನಾಥ - ನೀದೆಬಾನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300153148 ಮಹೇಬೂಬ್‌ ಸಾಬ - ನಿಡೆಬನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300153149 ತಾಜೋದ್ದಿನ - ನಿಡೆಬಾನAAY(NK) / NCS------200000000-
560300153150 ರಹೀಮೊದ್ದಿನ್‌ - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300153151 ಖಲೀಲ್ ಮಿಯ್ಯಾ - ನೀಡೆಬಾನAAY(NK) / NCS------200000000-
560300153152 parbha vati - ಪಂಢರಿ ತಂದೆ ಶಶೇರಾವ ಮು ನಿಡೆಬನ ತAAY(NK) / NCS------200000000-
560300153153 ಓಂಕಾರ - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300153154 ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪಾ - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------30000000-
560300153155 Mahadevi - ನಿಡಬಾನPHH(NK) / NCS------210000000-
560300153156 MULA BE - ನಿಡಬಾನPHH(NK) / NCS------30000000-
560300153157 mahabubeei - ನಿಡಬಾನAAY(NK) / NCS------200000000-
560300153158 Alimunbee - ನಿಡಬಾನAAY(NK) / NCS------200000000-
560300153159 SRIDEVI - ನಿಡಬಾನAAY(NK) / NCS------200000000-
560300153160 SANGAMMA - ನಿಡಬಾನPHH(NK) / NCS------30000000-
560300153161 PHATU MMA - ನಿಡಬಾನPHH(NK) / NCS------30000000-
560300153162 mumtaj BI - ನಿಡಬಾನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300153164 ಮಲ ಶೆಟ್ಟಿ - ನಿಡಬಾನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300153165 ಮಹಬುಬ ಸಾಬ - ನಿಡಬಾನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300153166 ಶಿವಪುತ್ರ - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300153167 ಸಿದ್ದರಾಮ - ನೀಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300153168 ಸಂಜೀವ್‌ ಕುಮಾರ - ನಿದೆಬನPHH(NK) / NCS------150000000-
560300153169 Rajeshri - ನಿಡೆಬಾನ ಪೋಸ್ಟ:ಘೊರಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ:ಭಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560300153170 ಕಾಶಿಪ್ಪ - ನೀಡೆಬನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300153171 ರಾಜಕುಮಾರ - ನಿಡೆಬನAAY(NK) / NCS------200000000-
560300169613 ಶಿಸಿಧರ - ನಿಡೆಬಾನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169614 ಶಿವರಾಜ - ನಿಡೆಬಾನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169615 ರಸಿದ - ನಿಡೆಬಾನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169616 ವೈಜಿನಾಥ - ನಿಡೆಬಾನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169617 ಮಲಿರ್ಕಾಜುನ - ನಿಡೆಬಾನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169618 ವಿಜಯ ಕುಮರ - ನಿಡೆಬಾನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169619 ವಿರೆಂದ್ರ - ನೀಡೇಬನ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169620 ಅನಿತಾ - ನಿಡೆಬಾನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300169622 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ನಿಡಬಾನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175730 ಶಾಲಿವಾನ ಮುಲಗೆ - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300175731 ವಿಶ್ವನಾಥ ಖಂಡಾಳೆ - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300175732 ಗೀರಿಶ ಮುಲಗೆ - ನೀಡೇಬನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300175733 ದಿಗಂಬರ್‌ ಜಾದವ್‌ - ನಿಡೆಬಾನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300175734 ಅಂತೇಶ್ವರ್‌ - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300175735 Sheshikala - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300175736 ವಿಜಯಕುಮಾರ್‌ ಮುಲಗೆ - ನೀಡೇಬನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300175737 ಸತೀಶಕುಮಾರ್‌ ಮುಲಗೆ - ನೀಡೇಬನPHH(NK) / NCS------150000000-
560300177772 Priyanka - ಸಾ:ನಿಡೆಬಾನ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560300178446 ಬಾಬುರಾವ ಹೋನಾಳೆ - ನೀಡೇಬನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300178447 ಮಾಹಾದಪ್ಪ - ನೀಡೇಬನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300178449 Rekha - ನೀಡೇಬನAAY(NK) / NCS------200000000-
560300178450 SHANTHAMMA - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------30000000-
560300178453 Swarna - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------150000000-
560300178456 ನಿಮಾಱಲಾದೇವಿ ಸ್ವಾಮಿ - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------30000000-
560300178457 ಜೈಶ್ರಿ ಸೋರ್ಯವಂಶ - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300178461 ರಘುನಾಥ - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300178462 ಅಶೋಕ ಕುಮರ - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300178463 Malanbee Shabeer Patil - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300178464 ಗಣಪತಿ ಮುಲಗೆ - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300178466 SIDDAMMA - ನಿಡೆಬನPHH(NK) / NCS------30000000-
560300178468 Anita - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300178470 ಸಂತೊಷ ಜಾದವ್‌ - ನೀಡೇಬನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300178472 ಮಾಹಾದೇವ ಸ್ವಾಮಿ - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300178473 Gorima Bee - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------30000000-
560300178475 Revamma - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300178477 Basamma - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------150000000-
560300178479 ಶಿವಕಾಂತ ಹೋನಾಳೆ - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------150000000-
560300178480 ವಿಶಬಂರ ಜಾಧವ - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300178481 Kallamma - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300178482 Rekha - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300178483 ಶಿವಕುಮಾರ ಸರ್ಯವಂಶಿ - ನೀಡೇಬನAAY(NK) / NCS------200000000-
560300178486 RUKMANI BAI - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300178488 Savitabai - ನೀಡೇಬನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300178490 Godavari - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300178493 ಸಂಗಮೇಶ್‌ ಹೋನಾಳೆ - ನೀಡೇಬನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300178496 ಗೊರೇಶಾ ಮಹೆಬುಬಶಾ - ಸಾ: ನಿಡೆಬನAAY(NK) / NCS------200000000-
560300178500 ಬಿಂಮಾಶಂಕ ಪಾಟೀಲ - ನೀಡೇಬನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300178502 ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ - ನೀಡೇಬನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300178509 ಕಿರಣ್ ಪಾಟೀಲ - ನೀಡೇಬನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300184476 sampatabai masaji - ನಿಡೆಬನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300185285 ಜಿಜಾಬಾಯಿ - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300185286 ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜಾದವ್‌ - ನಿಡೆಬಾನAAY(NK) / NCS------200000000-
560300185288 Surekha - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300185289 ಗಣಪತಿ ಜಾದವ್‌ - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300185292 Nilavati - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300185293 hulsunbi - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------30000000-
560300185464 nawaza sharapodin - ಸಾ:ನಿಡೆಬಾನ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560300185480 ಶಿನಾಸಬಿ - ನಿಡೆಬಾನAAY(NK) / NCS------200000000-
560300185607 Deepak S/o Vithal - ನಿಢೆಬಾನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300188122 ಶಿವಾಜಿ ಜಾದವ್‌ - ನಿಡೆಬಾನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189221 ದಾತತ್ರಿ ಜಾದವ್‌ - ನೀಡೇಬನAAY(NK) / NCS------200000000-
560300189725 VISHWANATH - ನಿಡೆಬನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300189908 LOKESH - ನಿಡೆಬನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300189911 Etesh - ನೀಡೆಬನ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300189913 NILAKUMAR KASHAPPA - ನೀಡೇಬನAAY(NK) / NCS------200000000-
560300189920 MUNTAJ BEE - ನೀಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300189924 SHEKA AJAMODDINA - ನಿಡೆಬನPHH(NK) / NCS------30000000-
560300189932 GORAKHANATH - ನೀದೆಬಾನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300189936 GORAKA - ನಿಡೆಬನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300189937 Champpa Bai - ನೀಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------120000000-
560300189939 Dayanand - ನಿಡೆಬನPHH(NK) / NCS------30000000-
560300189940 Sham - ನಿಡೆಬನPHH(NK) / NCS------30000000-
560300189944 Punyawati - ನೀಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300189946 PEETAR - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300189948 ganpati kondeba - ನಿದಡೆಬನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300189952 LAYAK MAHEBUBSAB - ಸಾ: ನೀಡೆಬನ ತಾ : ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560300189954 VIJAYKUMAR - ನೀಡೆಬನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300189956 RAFTHABEE W/O FIROZKHAN - ನೀಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------30000000-
560300189958 PHAYAMANBI - ನೀಡೆಬನ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560300189960 SANTOSH - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300189961 rajkumar - ನಿಡೆಬನ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560300189962 MADAPPA - ನಿಡೆಬಾನPHH(NK) / NCS------60000000-
560300189963 Nagmma - ನೀಡೆಬಾನ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560300191840 Sidhalingappa - ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಾಮಪ್ಪಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191842 Shivarudrappa - ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300191844 SHIVASHANTHAKUMAR - ನಿಡೆಬನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300192321 SHANTHKUMAR - ನಿದೆಬನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300196137 Sangita - ಪ್ರಕಾಶ ವೈಜಿನಾಥ 33 ನಿಡೆಬಾಣ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300197211 Rajiyabi - ಮೌಲನ 129 ನಿಡೆಬಾಣ ನಿಡೆಬಾಣ ನPHH(NK) / NCS------90000000-
560300198103 prabhavati - ಜಗನಾಥ ಮಾಣೀಕಪಾ ಮೂಲಗೇ 9999 2 PHH(NK) / NCS------60000000-
560300199579 Karunadevi - ರಾಮಶೇಟ್ಟಿ 5/1 ನಿಡೆಬಾನ ನಿಡೆಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560300203092 Kavita - W/O ದಿಗಂಬರ ನೀಡೆಬಾನ ಗೋರಚಿಂಚೋಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560300203339 Jyoti - D/O ಬಂದಪ್ಪಾ ಹೊನ್ನಳ್ . . ನಿಡೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560300204021 Vijaylaxmi - D/O ಗುರುನಾಥ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560300207111 Shanta Bai - S/O ಲಕ್ಷಿಮನ ನಿಡೇಬನ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560300207113 Sital - S/O ವೈಜಿನಾಥ ನಿಡೇಬನ ಭಾಲ್ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560300207893 Rahimabi - W/O ಖಾಜಾ ಮಿಯ್ಯ . . ನಿಡೆಬಾಣ PHH(NK) / NCS------60000000-
560300209322 Shridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಾಲಿವಾನ ನಿಜಲಿಂಗೇ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210040 Kajal - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ . . ನಿಡೆಬಾಣ ಅPHH(NK) / NCS------60000000-
560300210041 Supriya - C/O ಅಮೀತಕುಮಾರ . . . ನಿಡೆಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560300210084 Soumyavati - S/O ರೇವಣಪ್ಪ ಎಸ ಮುಲಗೆ ೩-೪-೩೪೧NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300210670 Bhagyashri Bhosle - S/O ಗೋವಿಂದರಾವ ಬಿರಾದರ ಮದಕಟ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560300211125 Devika - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ . . ನಿಡೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560300211688 Bharath - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸೋಮನಾಥ #101/1 ಲಾಧಾ NPHH(NK) / NCS------50000000-
Top